[Teksty historyczno-literackie uczniów szkoły w Chojnicach].

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00134
 • Kopie: Mf 1506
 • Tytuł: [Teksty historyczno-literackie uczniów szkoły w Chojnicach].
 • Miejsce i czas powstania: Chojnice (woj. pomorskie) 1734-1735
 • Opis fizyczny: 54 k. 16x19,5 cm
 • Oprawa: Półskórek, płótno, 20 w.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Chronologia cesarzów rzymskich y sukcessyi Karola Wielkiego do naszych wieków dla erudycyji szlachetney młodzi szkół cho[y]nickich roku pańskiego 1734 dnia 16 października zebrana [...], s. I-IV, 1-24.
  • Pańska fortuny odmiana y przez różne szczęścia y nieszczęścia przypadki prowadzona albo historia xiążęcia Wanzeliusza wyięta z francuskich romansów, a w szkołach młodzi rezydencyi choynickiej Societatis Jesu wydana roku pańskiego 1735 dnia 22 września, s. 25-108.
 • Proweniencja: Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Opechowski, Kazimierz jezuita 18 w.
  • Podręczniki szkolne 18 w. Polska
  • Historia podręczniki szkolne 18 w. Polska
  • Literatura podręczniki szkolne 18 w. Polska
  • Chojnice (woj. pomorskie) szkolnictwo 18 w.
 • Katalogi:
  • E. XV, 250-251
  • KRSBK I, 353-354
 • Opracowania:
  • Druk fragm.: Proces duchowny pokutującego grzesznika... z przydatkiem historyi godnego pamięci kawalera Wanzeliusza..., Lwów 1759, (E. XV, 250-251)
  • S. Załęski, Jezuici w Polsce, T. 4, cz. 3, Kraków 1905, s. 1204-1211,
  • J. Łukaszewicz, Historya szkół..., T. 4, Poznań 1851, s. 59-61,
  • Druk fragm.: K. Puchowski, In bello Mars [...], [w:] Jezuicka Ars historica, Kraków 2001, s. 481.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  1
  a pol
 • 044 a pl
 • 130
   0
   .
  a Podręcznik
 • 245
   0
   0
  a [Teksty historyczno-literackie uczniów szkoły w Chojnicach].
 • 250 a oryg.
 • 260 a Chojnice (woj. pomorskie) c 1734-1735
 • 300 a 54 k. c 16x19,5 cm
 • 340 d Rkps e Półskórek, płótno, 20 w.
 • 510 a E. c XV, 250-251
 • 510 a KRSBK c I, 353-354
 • 520 a Chronologia cesarzów rzymskich y sukcessyi Karola Wielkiego do naszych wieków dla erudycyji szlachetney młodzi szkół cho[y]nickich roku pańskiego 1734 dnia 16 października zebrana [...], s. I-IV, 1-24.
 • 520 a Pańska fortuny odmiana y przez różne szczęścia y nieszczęścia przypadki prowadzona albo historia xiążęcia Wanzeliusza wyięta z francuskich romansów, a w szkołach młodzi rezydencyi choynickiej Societatis Jesu wydana roku pańskiego 1735 dnia 22 września, s. 25-108.
 • 530 d Mf 1506
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 w Działyński Augustyn (1715-1759)
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d BK II 8 d BK Dz. hist. 5 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a Druk fragm.: Proces duchowny pokutującego grzesznika... z przydatkiem historyi godnego pamięci kawalera Wanzeliusza..., Lwów 1759, (E. XV, 250-251)
 • 581 a S. Załęski, Jezuici w Polsce, T. 4, cz. 3, Kraków 1905, s. 1204-1211,
 • 581 a J. Łukaszewicz, Historya szkół..., T. 4, Poznań 1851, s. 59-61,
 • 581 a Druk fragm.: K. Puchowski, In bello Mars [...], [w:] Jezuicka Ars historica, Kraków 2001, s. 481.
 • 600
   1
   .
  a Opechowski, Kazimierz c jezuita d 18 w.
 • 650
   .
   9
  a Podręczniki szkolne y 18 w. z Polska
 • 650
   .
   9
  a Historia x podręczniki szkolne y 18 w. z Polska
 • 650
   .
   9
  a Literatura x podręczniki szkolne y 18 w. z Polska
 • 651
   .
   9
  a Chojnice (woj. pomorskie) x szkolnictwo y 18 w.
 • 740 a Pańska fortuny odmiana y przez różne szczęścia y nieszczęścia przypadki prowadzona albo historia xiążęcia Wanzeliusza wyięta z francuskich romansów, a w szkołach młodzi rezydencyi choynickiej Societatis Jesu wydana roku pańskiego 1735 dnia 22 września
 • 740 a Chronologia cesarzów rzymskich y sukcessyi Karola Wielkiego do naszych wieków dla erudycyji szlachetney młodzi szkół cho[y]nickich roku pańskiego 1734 dnia 16 października zebrana [...]
 • 852 j BK 00134
 • 999 d 17.03.23