Tomus Primus Epistolarum, Legationum, Responsorum et Rerum Gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Poloniae et Magni Ducis Lithuanie Annorum 1506-1511.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00211
 • Kopie: Mf 2434
 • Tytuł:
  • Acta Tomiciana
  • Tomus Primus Epistolarum, Legationum, Responsorum et Rerum Gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Poloniae et Magni Ducis Lithuanie Annorum 1506-1511.
 • Miejsce i czas powstania: 16 w.
 • Opis fizyczny: 247 k. 32x21 cm
 • Oprawa: sk. brąz., superekslibris, 16 w.
 • Język: Łac.
 • Proweniencja:
  • "Od Prusinowskiego w darze 1850" - [notka w dawnym inw.]
  • superekslibris z herbem Łodzia Andrzeja Opalińskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bajazyd II (sułtan turecki ; ca 1447-1512)
  • Domaradzki, Daniel opat cystersów w Paradyżu
  • Górka, Andrzej kasztelan międzyrzecki (1534-1583)
  • Górka, Stanisław wojewoda poznański (1538-1592)
  • Górski, Stanisław sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski (1497-1572)
  • Jerzy Brodaty (książę Saksonii ; 1471-1539)
  • Juliusz II (papież ; 1443-1513)
  • Laskowski. Machmet poseł turecki
  • Leszczyński, Rafał biskup przemyski, płocki (1480-1527)
  • Ludwik Węgierski (król Węgier i Polski ; 1326-1382)
  • Maksymilian I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1459-1519)
  • Nering, Melchior drukarz, introligator, księgarz (?-1587)
  • Opaliński, Andrzej marszałek wielki koronny, starosta generalny wielkopolski (1540-1593)
  • Opaliński, Piotr krajczy koronny (1566-1600)
  • Pascalico, Pietro poseł doży weneckiego na Węgrzech
  • Prusinowski, Aleksy ksiądz, bibliofil, kaznodzieja, publicysta religijny (1819-1872)
  • Selim I Groźny (sułtan Imperium Osmańskiego ; 1470-1520)
  • Świerczowski, Janusz kasztelan wiślicki, starosta trembowelski i lubelski, poseł Zygmunta III do Turcji (?-1530)
  • Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535)
  • Wolrab, Jan drukarz
  • Krzyżacy
  • Osieczna (pow. leszczyński, woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Poczesna (pow. częstochowski, woj. śląskie) 16 w.
  • Śląsk 16 w. 16 w.
  • Turcja 16 w.
  • Węgry 16 w.
  • dyplomacja 16 w.
  • Poselstwo weneckie na Węgry 1511
  • polityka zagraniczna 16 w.
  • korespondencja polityczna
  • korespondencja dyplomatyczna
  • Poselstwa polskie
  • piśmiennictwo pragmatyczne
  • akta
 • Uwagi:
  • Tekst przepisany w większości przez dwóch kopistów. Pierwszy przepisywał teksty dot. lat 1506-1511 (do k. 137v), drugi - teksty z roku 1511. Liczne marginalia, do k. 28 głównie po łacinie; ich autorem prawdopodobnie był Piotr Opaliński Rkps zawiera 280 dokumentów
  • pismo przeważnie dwóch rąk
 • Katalogi: Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985, s. 21-25
 • Opracowania:
  • Acta Tomiciana, T. 1, Posnaniae 1852
  • Schuster K., O kopiariuszach Andrzeja Opalińskiego marszałka wielkiego koronnego, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 7 (1959), s. 37-73
  • Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983

MARC

 • 130 a Tomus
 • 243 a Acta Tomiciana
 • 245 a Tomus Primus |Epistolarum, Legationum, Responsorum et Rerum Gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Poloniae et Magni Ducis Lithuanie Annorum 1506-1511.
 • 246 a Acta Tomiciana. |Kodeks Opalińskich, T. 1 z r. 1506-1511. Cz. I lata 1506-1511. Cz. II r. 1511 g tyt. z dawnego inw.
 • 250 a kop.
 • 260 c 16 w.
 • 300 a 247 k. c 32x21 cm
 • 340 d rkps e sk. brąz., superekslibris, 16 w.
 • 500 a Tekst przepisany w większości przez dwóch kopistów. Pierwszy przepisywał teksty dot. lat 1506-1511 (do k. 137v), drugi - teksty z roku 1511. a Liczne marginalia, do k. 28 głównie po łacinie; ich autorem prawdopodobnie był Piotr Opaliński a Rkps zawiera 280 dokumentów
 • 500 a pismo przeważnie dwóch rąk
 • 510 a Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985, s. 21-25
 • 530 d Mf 2434
 • 541 c c d 1850
 • 546 a Łac.
 • 561 a "Od Prusinowskiego w darze 1850" - [notka w dawnym inw.] d BK Dz. Hist. 81a w Prusinowski Aleksy (1819-1872) w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 561 a superekslibris z herbem Łodzia Andrzeja Opalińskiego s jest w Dyniewicz Teodor, ksiądz w Opaliński Andrzej marsz. wielki koronny w Opaliński Piotr w Opaliński Adam Antoni
 • 581 a Druk: ||Acta Tomiciana, T. 1, Posnaniae 1852
 • 581 a Schuster K., O kopiariuszach Andrzeja Opalińskiego marszałka wielkiego koronnego, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 7 (1959), s. 37-73
 • 581 a Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
 • 600 a Bajazyd b II c (sułtan turecki ; d ca 1447-1512)
 • 600 a Domaradzki, Daniel c opat cystersów w Paradyżu
 • 600 a Górka, Andrzej c kasztelan międzyrzecki d (1534-1583)
 • 600 a Górka, Stanisław c wojewoda poznański d (1538-1592)
 • 600 a Górski, Stanisław c sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski d (1497-1572)
 • 600 a Jerzy Brodaty c (książę Saksonii ; d 1471-1539)
 • 600 a Juliusz b II c (papież ; d 1443-1513)
 • 600 a Laskowski. Machmet c poseł turecki
 • 600 a Leszczyński, Rafał c biskup przemyski, płocki d (1480-1527)
 • 600 a Ludwik Węgierski c (król Węgier i Polski ; d 1326-1382)
 • 600 a Maksymilian b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1459-1519)
 • 600 a Nering, Melchior c drukarz, introligator, księgarz d (?-1587)
 • 600 a Opaliński, Andrzej c marszałek wielki koronny, starosta generalny wielkopolski d (1540-1593)
 • 600 a Opaliński, Piotr c krajczy koronny d (1566-1600)
 • 600 a Pascalico, Pietro c poseł doży weneckiego na Węgrzech
 • 600 a Prusinowski, Aleksy c ksiądz, bibliofil, kaznodzieja, publicysta religijny d (1819-1872)
 • 600 a Selim b I Groźny c (sułtan Imperium Osmańskiego ; d 1470-1520)
 • 600 a Świerczowski, Janusz c kasztelan wiślicki, starosta trembowelski i lubelski, poseł Zygmunta III do Turcji d (?-1530)
 • 600 a Tomicki, Piotr c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski d (1464-1535)
 • 600 a Wolrab, Jan c drukarz
 • 610 a Krzyżacy
 • 651 a Osieczna (pow. leszczyński, woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Poczesna (pow. częstochowski, woj. śląskie) y 16 w.
 • 651 a Śląsk 16 w. y 16 w.
 • 651 a Turcja y 16 w.
 • 651 a Węgry y 16 w.
 • 653 a dyplomacja 16 w.
 • 653 a Poselstwo weneckie na Węgry 1511
 • 653 a polityka zagraniczna 16 w.
 • 653 a korespondencja polityczna
 • 653 a korespondencja dyplomatyczna
 • 653 a Poselstwa polskie
 • 655 a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 655 a akta
 • 700 a Górka, Andrzej c kasztelan międzyrzecki d (1534-1583)
 • 700 a Górecki, Stanisław c kanonik gnieźnieński i poznański, kustosz płocki
 • 700 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 852 j BK 00211
 • 999 d 17.10.31

Indexes