"Thomus Quatuordecimus Epistolarum Legationum Responsorum ac Rerum Gestarum Serenissimi Sigismundi Primi Regis Polonie et Magni Ducis Lituaniae. Continet annos duos M.D.XXXII - MDXXXIII."

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00217
 • Kopie: Mf 5766
 • Tytuł:
  • Acta Tomiciana
  • "Thomus Quatuordecimus Epistolarum Legationum Responsorum ac Rerum Gestarum Serenissimi Sigismundi Primi Regis Polonie et Magni Ducis Lituaniae. Continet annos duos M.D.XXXII - MDXXXIII."
 • Miejsce i czas powstania: 16 w.
 • Opis fizyczny: 401 k. 30x20 cm
 • Oprawa: sk. brąz., tł., złoc., superekslibris, 16 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Sigismundus primus [...] Ferdinando regi Romanorum, Vngariae et Bohemiae, Kraków 21 IX 1533 k. 313-313v. Podano jedynie teksty nieuwzględnione w edycjach: Legatio a Sigismundo I rege Polonie ad Albertum ducem Prussie, marchionem Brandenburgensem, b.m. [1532?] k. 15-17v. Petrus Tomicius [...] Ioanni Dantisco [...], Kraków [1531?] k. 64v.-65 Oratio per Franciscum Bouadila Caroli [V] cesaris nunctium[!] habita in conuentu Pragensi, [1532] k. 103-110 Petrus Tomicki [...] Francisco de Frangepanibus archiepiscopo Colocensi, Kraków 10 IX 1532 k. 157-157v. Petrus Tomicki [...] Stephano Broderico episcopo Sirmiensi, Kraków październik [1531?] k. 178v.-179 P[etrus] Tomicius [...] Sigsimundo Hamerstein [!Herberstein] regis Ferdinandi consiliario, Kraków 23 XI 1532 k. 193v.-194 S[igismundus I] rex P[oloniae] Nicolao Kostca capitaneo Ioannis regis [...], b.m. [1532?] k. 199v. Sigismundus I rex Polonie Ioanni regi Hungarie, b.m. [1532/33] k. 201v. Ioanni regi Hungarie, Dalmatie P[etrus] To[micius] [...], b.m.d. [1532/33] k. 202 P[etrus] Tom[icius] [...] Francisco Frangepanibus [...], b.m. [1532/33] k. 202v. P[etrus] T[omicius] [...] regi Vngarie [dop. ręką S. Górskiego "Ioannes Zamboczki fecit"] b.m. [1532?] k. 203v. Sigismundus I rex Polonie capitulo Posnaniensi, b.m. [1533] k. 233v. Sigismundus primae rex Poloniae Lucae de Gorca castellano Posnaniensi et capitaneo Maioris Poloniae, b.m. [1533] k. 234 Cedula Cricii ad Tomicium, b.m. [1533?] k. 236-236v. Supplicatio Critii ad regem, b.m. [1533?] k. 236v. Sigismundus primus rex Polonie Alberto duci Prussie, marchioni Brandenburgensi, Kraków 4 III 1533 k. 266v.-267 Sigismundus I rex Poloniae consulibus Wratislaviensibus, b.m. [1533?] k. 305-305v. Petrus Tomicius [...] Ioanni Choienski episcopo Premisliensi, b.m. 4 XI 1533 k. 380v. Petrus Tomiczki [...] Nicolao Bedlenski scholastico, Stanislao Borek cantori Cracoviensibus, Kielce 21 VIII 1533 k. 386-386v. P[etrus] T[omicius] [...] [Georgio] duci Saxoniae, b.m. [1533?] k. 389v. P[etrus] Tomicius [...] Paulo [de Varday] archiepiscopo Strigoniensi, Kraków 13 II 1533 k. 200
  • Jest to XIV tom zwodu Opalińskiego (red. III).
 • Proweniencja:
  • Opaliński Andrzej marsz. wielki koronny
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • Dyniewicz Teodor, ksiądz
  • Opaliński Piotr
  • Opaliński Andrzej sekr. w. kor., bp pozn.
  • Opaliński Adam Antoni
 • Hasła przedmiotowe:
  • Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568)
  • Anna Jagiellonka (królowa Polski ; 1523-1596)
  • Bedleński, Mikołaj scholastyk, wikariusz generalny krakowski
  • Borek, Stanisław dziekan krakowski, sekretarz królewski (1474-1556)
  • Broderics, Istvan biskup sirmijski
  • Chojeński, Jan (bł. ; 1486-1538)
  • Dantyszek, Jan (1485-1548)
  • Ferdynand I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1503-1564)
  • Frangepani, Ferenc arcybiskup kalocsański
  • Górka, Łukasz wojewoda poznański, biskup kujawski (1482-1542)
  • Herberstein, Sigmund von (1486-1566)
  • Jan Zygmunt Zapolya II (król Węgier, książę Siedmiogrodu ; 1540-1571)
  • Jerzy Brodaty (książę Saksonii ; 1471-1539)
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558)
  • Kostka, Mikołaj starosta węgierski
  • Krzycki, Andrzej prymas Polski (1482-1537)
  • Mendoza y Bovadilla, Francisco arcybiskup Walencji, kardynał (1508-1566)
  • Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535)
  • Vardai, Pal arcybiskup ostrzyhomski (1483-1549)
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Balice (gm. Zabierzów, pow. krakowski, woj. małopolskie) 16 w.
  • Czechy 16 w.
  • Inflanty (kraina historyczna) 16 w.
  • Płock 16 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Praga (Czechy) 16 w.
  • Prusy Książęce 16 w.
  • Radom (woj. mazowieckie) 16 w.
  • Śląsk 16 w.
  • Węgry 16 w.
  • Wrocław (woj. dolnośląskie) 16 w.
  • korespondencja dyplomatyczna
  • korespondencja polityczna
  • polityka zagraniczna 16 w.
  • Poselstwa
  • Danina zob. Podatki
  • Annaty zob. Podatki
  • Akcyza zob. Podatki
  • Podatki
  • Dziesięciny zob. Podatki
  • dyplomacja 16 w.
  • Poselstwo cesarskie na sejm czeski w Pradze 1532
  • Poselstwo węgierskie do Hiszpanii 1531?
  • Poselstwa polskie
  • piśmiennictwo pragmatyczne
  • mowy
  • akta
 • Uwagi:
  • pismo jednej ręki oraz dopiski S. Górskiego
  • Rkps zawiera 471 tekstów; wpisano go do inwentarza w 1870 r.
 • Katalogi: Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 s. 37-42
 • Opracowania:
  • Acta Tomiciana, T. 15, Wratislaviae-Cracoviae 1957
  • Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
  • Vetulani A., Lenno pruskie od traktatu krakowskiego do śmierci księcia Albrechta 1525-1568, Kraków 1930 199-206
  • Acta Tomiciana, T. 13, Posnaniae 1915
  • Acta Tomiciana, T. 14, Posnaniae 1952
  • Oratio Pragae habita in conventu ordinum regni Bohemiae per Franciscum a Bouadilla archidiaconum Toletanum... MDXXXII

MARC

 • 130 a Tomus
 • 243 a Acta Tomiciana
 • 245 a "Thomus Quatuordecimus |Epistolarum Legationum Responsorum ac Rerum Gestarum Serenissimi Sigismundi Primi Regis Polonie et Magni Ducis Lituaniae. Continet annos duos M.D.XXXII - MDXXXIII."
 • 246 a Acta Tomiciana. Kodeks Opalińskiego. T. 14 1532-1533 g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Acta Tomiciana. Kodeks Opalińskiego.
 • 250 a kop.
 • 260 c 16 w.
 • 300 a 401 k. c 30x20 cm
 • 340 d rkps e sk. brąz., tł., złoc., superekslibris, 16 w.
 • 500 a pismo jednej ręki oraz dopiski S. Górskiego
 • 500 a Rkps zawiera 471 tekstów; wpisano go do inwentarza w 1870 r.
 • 510 a Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 s. 37-42
 • 520 a Sigismundus primus [...] Ferdinando regi Romanorum, Vngariae et Bohemiae, Kraków 21 IX 1533 k. 313-313v. a Podano jedynie teksty nieuwzględnione w edycjach: a Legatio a Sigismundo I rege Polonie ad Albertum ducem Prussie, marchionem Brandenburgensem, b.m. [1532?] k. 15-17v. a Petrus Tomicius [...] Ioanni Dantisco [...], Kraków [1531?] k. 64v.-65 a Oratio per Franciscum Bouadila Caroli [V] cesaris nunctium[!] habita in conuentu Pragensi, [1532] k. 103-110 a Petrus Tomicki [...] Francisco de Frangepanibus archiepiscopo Colocensi, Kraków 10 IX 1532 k. 157-157v. a Petrus Tomicki [...] Stephano Broderico episcopo Sirmiensi, Kraków październik [1531?] k. 178v.-179 a P[etrus] Tomicius [...] Sigsimundo Hamerstein [!Herberstein] regis Ferdinandi consiliario, Kraków 23 XI 1532 k. 193v.-194 a S[igismundus I] rex P[oloniae] Nicolao Kostca capitaneo Ioannis regis [...], b.m. [1532?] k. 199v. a Sigismundus I rex Polonie Ioanni regi Hungarie, b.m. [1532/33] k. 201v. a Ioanni regi Hungarie, Dalmatie P[etrus] To[micius] [...], b.m.d. [1532/33] k. 202 a P[etrus] Tom[icius] [...] Francisco Frangepanibus [...], b.m. [1532/33] k. 202v. a P[etrus] T[omicius] [...] regi Vngarie [dop. ręką S. Górskiego "Ioannes Zamboczki fecit"] b.m. [1532?] k. 203v. a Sigismundus I rex Polonie capitulo Posnaniensi, b.m. [1533] k. 233v. a Sigismundus primae rex Poloniae Lucae de Gorca castellano Posnaniensi et capitaneo Maioris Poloniae, b.m. [1533] k. 234 a Cedula Cricii ad Tomicium, b.m. [1533?] k. 236-236v. a Supplicatio Critii ad regem, b.m. [1533?] k. 236v. a Sigismundus primus rex Polonie Alberto duci Prussie, marchioni Brandenburgensi, Kraków 4 III 1533 k. 266v.-267 a Sigismundus I rex Poloniae consulibus Wratislaviensibus, b.m. [1533?] k. 305-305v. a Petrus Tomicius [...] Ioanni Choienski episcopo Premisliensi, b.m. 4 XI 1533 k. 380v. a Petrus Tomiczki [...] Nicolao Bedlenski scholastico, Stanislao Borek cantori Cracoviensibus, Kielce 21 VIII 1533 k. 386-386v. a P[etrus] T[omicius] [...] [Georgio] duci Saxoniae, b.m. [1533?] k. 389v. a P[etrus] Tomicius [...] Paulo [de Varday] archiepiscopo Strigoniensi, Kraków 13 II 1533 k. 200
 • 520 a Jest to XIV tom zwodu Opalińskiego (red. III).
 • 530 d Mf 5766
 • 530 b BN
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Opaliński Andrzej marsz. wielki koronny s herb Łodzia w Opaliński Andrzej (1540-1593) marszałek wielki koronny, starosta generalny wielkopolski
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d BK Dz. hist. 87 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 561 a Dyniewicz Teodor, ksiądz w Dyniewicz Teodor, ksiądz
 • 561 a Opaliński Piotr w Opaliński Piotr
 • 561 a Opaliński Andrzej sekr. w. kor., bp pozn. w Opaliński Andrzej sekr. w. kor., bp pozn.
 • 561 a Opaliński Adam Antoni w Opaliński Adam Antoni
 • 581 a Acta Tomiciana, T. 15, Wratislaviae-Cracoviae 1957
 • 581 a Marciniak R., |Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
 • 581 a Por. ||Vetulani A., |Lenno pruskie od traktatu krakowskiego do śmierci księcia Albrechta 1525-1568, Kraków 1930 a 199-206
 • 581 a Acta Tomiciana, T. 13, Posnaniae 1915
 • 581 a Acta Tomiciana, T. 14, Posnaniae 1952
 • 581 a Druk fragm. rkpsu: ||Oratio Pragae habita in conventu ordinum regni Bohemiae per Franciscum a Bouadilla archidiaconum Toletanum... MDXXXII
 • 600 a Albrecht Hohenzollern c (książę Prus ; d 1490-1568)
 • 600 a Anna Jagiellonka c (królowa Polski ; d 1523-1596)
 • 600 a Bedleński, Mikołaj c scholastyk, wikariusz generalny krakowski
 • 600 a Borek, Stanisław c dziekan krakowski, sekretarz królewski d (1474-1556)
 • 600 a Broderics, Istvan c biskup sirmijski
 • 600 a Chojeński, Jan c (bł. ; d 1486-1538)
 • 600 a Dantyszek, Jan d (1485-1548)
 • 600 a Ferdynand b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1503-1564)
 • 600 a Frangepani, Ferenc c arcybiskup kalocsański
 • 600 a Górka, Łukasz c wojewoda poznański, biskup kujawski d (1482-1542)
 • 600 a Herberstein, Sigmund von d (1486-1566)
 • 600 a Jan Zygmunt Zapolya b II c (król Węgier, książę Siedmiogrodu ; d 1540-1571)
 • 600 a Jerzy Brodaty c (książę Saksonii ; d 1471-1539)
 • 600 a Karol b V c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1500-1558)
 • 600 a Kostka, Mikołaj c starosta węgierski
 • 600 a Krzycki, Andrzej c prymas Polski d (1482-1537)
 • 600 a Mendoza y Bovadilla, Francisco c arcybiskup Walencji, kardynał d (1508-1566)
 • 600 a Tomicki, Piotr c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski d (1464-1535)
 • 600 a Vardai, Pal c arcybiskup ostrzyhomski d (1483-1549)
 • 600 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 651 a Balice (gm. Zabierzów, pow. krakowski, woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Czechy y 16 w.
 • 651 a Inflanty (kraina historyczna) y 16 w.
 • 651 a Płock y 16 w.
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Praga (Czechy) y 16 w.
 • 651 a Prusy Książęce y 16 w.
 • 651 a Radom (woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 651 a Śląsk y 16 w.
 • 651 a Węgry y 16 w.
 • 651 a Wrocław (woj. dolnośląskie) y 16 w.
 • 653 a korespondencja dyplomatyczna
 • 653 a korespondencja polityczna
 • 653 a polityka zagraniczna 16 w.
 • 653 a Poselstwa
 • 653 a Danina zob. Podatki
 • 653 a Annaty zob. Podatki
 • 653 a Akcyza zob. Podatki
 • 653 a Podatki
 • 653 a Dziesięciny zob. Podatki
 • 653 a dyplomacja 16 w.
 • 653 a Poselstwo cesarskie na sejm czeski w Pradze 1532
 • 653 a Poselstwo węgierskie do Hiszpanii 1531?
 • 653 a Poselstwa polskie
 • 655 a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 655 a mowy
 • 655 a akta
 • 700 a Opaliński, Andrzej c marszałek wielki koronny, starosta generalny wielkopolski d (1540-1593)
 • 700 a Schachmann, Melchior c mieszczanin gdański
 • 700 a Secygniewski, Jakub c poseł Jana Zapolyi
 • 700 a Secygniewski, Mikołaj c syn Jakuba posła Zapolyi
 • 700 a Statilius, Joannes c biskup siedmiogrodzki, legat papieski, poseł króla węgierskiego
 • 700 a Tornallyi, Jakub de d 16 w.
 • 700 a Valecky, Paulus c poddany węgierski
 • 700 a Zambocki, Jan c sekretarz, dworzanin, poseł królewski
 • 700 a Grodzicki, Andrzej c kanonik poznański
 • 700 a Górski, Stanisław c sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski d (1497-1572)
 • 700 a Górka, Łukasz c wojewoda poznański, biskup kujawski d (1482-1542)
 • 700 a Górka, Andrzej c kasztelan międzyrzecki d (1534-1583)
 • 700 a Jadwiga Jagiellonka c (księżna brandemburska ; d 1513-1573)
 • 700 a Fryderyk b II c (elektor Palatynatu Reńskiego ; d 1482-1556)
 • 700 a Karol b V c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1500-1558)
 • 700 a Kostka, Mikulaš z Postupic c capitaneus
 • 700 a Łaski, Hieronim c dyplomata, żupan spiski, wojewoda sieradzki d (1496-1541)
 • 700 a Myszkowski, Marcin c kasztelan wieluński d (?-1538)
 • 700 a Nering, Melchior c drukarz, introligator, księgarz d (?-1587)
 • 852 j BK 00217
 • 999 d 17.10.31

Indexes