"Secundus Tomus Epistolarum Legationum Responsorum Actionum et Rerum Gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi, Regis Polonie et Magni Ducis Lituanie Annorum Domini 1512, 1513"

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00219
 • Kopie: Mf 439
 • Tytuł:
  • Acta Tomiciana
  • "Secundus Tomus Epistolarum Legationum Responsorum Actionum et Rerum Gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi, Regis Polonie et Magni Ducis Lituanie Annorum Domini 1512, 1513"
 • Miejsce i czas powstania: 16 w.
 • Opis fizyczny: 362 k. 31,5x24 cm
 • Oprawa: deski, sk. czarna, orn.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Jest to II tom zwodu Karnkowskiego (red. III). Rkps zawiera 418 tekstów; posłużył za podstawę wydawniczą T. 2 Actów Tomicianów; wpisano go do inwentarza jednak dopiero w 1870 r.
  • Podano jedynie teksty nieuwzględnione w edycjach: Sigismundus I rex Polonie capitulo Varmiensi, [Kraków pocz. maja 1512] k. 108v. Sigismundus primus [...] Georgio duci Saxoniae, Kraków 7 VI 1512 k. 149v. Sigismundus I [...] Georgio duci Saxoniae, [Kraków] 16 VIII 1512 k. 149v.-150 Legatio a Sigismundo rege Poloniae ad imperatorem Thurcorum [Bajazet II], b.m. [1511] k. 162-163 Sigismundus rex [...] Bohdano voieuodae Valachiae, Kraków[!] 24 II 1513 k. 206v. Leo papa decimus Sigismundo regi Poloniae, Rzym 28 VII 1513 k. 264-265 Legatio a Sigismundo primo rege Poloniae ad conuentum terrae Sandomiriensis, b.m. [ok. 1513] k. 287v.-289 Credentia ad palatinum Sandomiriensem Joannem Tarnowski in conuentu Opatouiensi, Wilno 9 IX 1513 k. 289v. Altera credentia ad congregationem. Sigismundus rex Poloniae, Wilno 9 IX 1513 k. 289v.-290 Sigismundus rex Poloniae Ianussio duci Zatoriensi, Mielnik 2 VII 1513 k. 305 Sigismundus rex Poloniae episcopo Varmiensi [Fabiano Luzjański], Wilno 9 II 1513 k. 349 Sigismundus rex Ioanni [Konopacki] episcopo Culmensi et [Fabiano Luzjański episcopo] Varmiensi ac aliis consiliariis Prussiae, Wilno 28 XII 1513 [! - właść. po r. 1514] k. 352 Legatio a Sigismundo rege Poloniae ad Maximilianum electem Romanorum imperatorem [...] b.m. [1514] k. 355v.-357v. Leo papa decimus [Gasparo Linde] archiepiscopo Rigensi, b.m. [1514?] k. 359-359v.
 • Proweniencja:
  • ze zbioru M. Wiszniewskiego
  • herb Bogoria i inicjały "S[tanislaus] G[órski] C[anonicus] C[racoviensis]" - [eksl.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bajazyd II (sułtan turecki ; ca 1447-1512)
  • Bohdan VI hospodar mołdawski
  • Carvajal, Bernardino de (1456-1523)
  • Grassi, Achille de kardynał (1465-1523)
  • Jan (Janusz) IV Oświęcimski (książę oświęcimski ; 1430-1496)
  • Janocki, Jan Daniel (1720-1786)
  • Jerzy Brodaty (książę Saksonii ; 1471-1539)
  • Kamieniecki, Mikołaj wojewoda krakakowski, hetman wielki koronny (1460-1515)
  • Konopacki, Jan biskup chełmiński (?-1530)
  • Łaski, Jan (prymas Polski ; (1456-1531)
  • Leon X (papież ; 1475-1521)
  • Leszczyński, Rafał biskup przemyski, płocki (1480-1527)
  • Linde, Jasper arcybiskup ryski (?-1524)
  • Luzjański, Fabian biskup warmiński (ca 1470-1523)
  • Maksymilian I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1459-1519)
  • Myszkowski, Wawrzyniec kasztelan sądecki (ca 1486-1546)
  • Opaliński, Andrzej marszałek wielki koronny, starosta generalny wielkopolski (1540-1593)
  • Próchno kupiec mołdawski
  • Sanseverino, Federico kardynał (ca 1475-1516)
  • Schleinitz Krzysztof 16 w.
  • Tarnowski, Jan (prymas Polski ; 1550-1605)
  • Tarnowski, Jan Amor hetman wielki koronny, kasztelan krakowski (1488-1561)
  • Zakrzewski, Andrzej dworzanin królewski, poseł do Turcji
  • Zamoyski, Mikołaj sekretarz królewski prepozyt tarnowski (1472-1532)
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Krzyżacy
  • sejmik opatowski 1513
  • Austria 16 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 16 w.
  • Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Linz (Austria) 16 w.
  • Mołdawia 16 w.
  • Moskiewskie (państwo) 16 w.
  • Prusy 16 w.
  • Prusy Królewskie 16 w.
  • Turcja 16 w.
  • Warmia 16 w.
  • Pospolite ruszenie 16 w.
  • polityka zagraniczna 16 w.
  • korespondencja polityczna
  • korespondencja dyplomatyczna
  • Rybołówstwo
  • Poselstwa polskie
  • Wojsko
  • dyplomacja 16 w.
  • akta
  • piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi:
  • Opr. ozodobiona superekslibrisem S. Górskiego, który także przepisał własnoręcznie 4 strony (k. 279v.-281). Liczne ubytki, wyrwane k. oraz k. wstawione w miejsce wyrwanych.
  • Pismo wielu rąk
 • Katalogi: Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 s. 65-69
 • Opracowania:
  • Acta Tomiciana, T. 2, Posnaniae 1852
  • Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
  • Acta Tomiciana, T. 3, Posnaniae 1853

MARC

 • 130 $a Secundus
 • 243 $a Acta Tomiciana
 • 245 $a "Secundus Tomus |Epistolarum Legationum Responsorum Actionum et Rerum Gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi, Regis Polonie et Magni Ducis Lituanie Annorum Domini 1512, 1513"
 • 246 $a Acta Tomiciana. Kodeks Karnkowskiego. T. 2 1512-1513 $g tyt. z dawnego inw.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 16 w.
 • 300 $a 362 k. $c 31,5x24 cm
 • 340 $d rkps $e deski, sk. czarna, orn.
 • 500 $a Opr. ozodobiona superekslibrisem S. Górskiego, który także przepisał własnoręcznie 4 strony (k. 279v.-281). $a Liczne ubytki, wyrwane k. oraz k. wstawione w miejsce wyrwanych.
 • 500 $a Pismo wielu rąk
 • 510 $a Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 s. 65-69
 • 520 $a Jest to II tom zwodu Karnkowskiego (red. III). Rkps zawiera 418 tekstów; posłużył za podstawę wydawniczą T. 2 Actów Tomicianów; wpisano go do inwentarza jednak dopiero w 1870 r.
 • 520 $a Podano jedynie teksty nieuwzględnione w edycjach: $a Sigismundus I rex Polonie capitulo Varmiensi, [Kraków pocz. maja 1512] k. 108v. $a Sigismundus primus [...] Georgio duci Saxoniae, Kraków 7 VI 1512 k. 149v. $a Sigismundus I [...] Georgio duci Saxoniae, [Kraków] 16 VIII 1512 k. 149v.-150 $a Legatio a Sigismundo rege Poloniae ad imperatorem Thurcorum [Bajazet II], b.m. [1511] k. 162-163 $a Sigismundus rex [...] Bohdano voieuodae Valachiae, Kraków[!] 24 II 1513 k. 206v. $a Leo papa decimus Sigismundo regi Poloniae, Rzym 28 VII 1513 k. 264-265 $a Legatio a Sigismundo primo rege Poloniae ad conuentum terrae Sandomiriensis, b.m. [ok. 1513] k. 287v.-289 $a Credentia ad palatinum Sandomiriensem Joannem Tarnowski in conuentu Opatouiensi, Wilno 9 IX 1513 k. 289v. $a Altera credentia ad congregationem. Sigismundus rex Poloniae, Wilno 9 IX 1513 k. 289v.-290 $a Sigismundus rex Poloniae Ianussio duci Zatoriensi, Mielnik 2 VII 1513 k. 305 $a Sigismundus rex Poloniae episcopo Varmiensi [Fabiano Luzjański], Wilno 9 II 1513 k. 349 $a Sigismundus rex Ioanni [Konopacki] episcopo Culmensi et [Fabiano Luzjański episcopo] Varmiensi ac aliis consiliariis Prussiae, Wilno 28 XII 1513 [! - właść. po r. 1514] k. 352 $a Legatio a Sigismundo rege Poloniae ad Maximilianum electem Romanorum imperatorem [...] b.m. [1514] k. 355v.-357v. $a Leo papa decimus [Gasparo Linde] archiepiscopo Rigensi, b.m. [1514?] k. 359-359v.
 • 530 $d Mf 439
 • 530 $b BN
 • 541 $c a $d 1846
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $a ze zbioru M. Wiszniewskiego $w Wiszniewski Michał (1794-1865) $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 561 $a herb Bogoria i inicjały "S[tanislaus] G[órski] C[anonicus] C[racoviensis]" - [eksl.] $s jest $w Górski Stanisław
 • 581 $a Acta Tomiciana, T. 2, Posnaniae 1852
 • 581 $a Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
 • 581 $a Acta Tomiciana, T. 3, Posnaniae 1853
 • 600 $a Bajazyd $b II $c (sułtan turecki ; $d ca 1447-1512)
 • 600 $a Bohdan $b VI $c hospodar mołdawski
 • 600 $a Carvajal, Bernardino de $d (1456-1523)
 • 600 $a Grassi, Achille de $c kardynał $d (1465-1523)
 • 600 $a Jan (Janusz) $b IV Oświęcimski $c (książę oświęcimski ; $d 1430-1496)
 • 600 $a Janocki, Jan Daniel $d (1720-1786)
 • 600 $a Jerzy Brodaty $c (książę Saksonii ; $d 1471-1539)
 • 600 $a Kamieniecki, Mikołaj $c wojewoda krakakowski, hetman wielki koronny $d (1460-1515)
 • 600 $a Konopacki, Jan $c biskup chełmiński $d (?-1530)
 • 600 $a Łaski, Jan $c (prymas Polski ; $d (1456-1531)
 • 600 $a Leon $b X $c (papież ; $d 1475-1521)
 • 600 $a Leszczyński, Rafał $c biskup przemyski, płocki $d (1480-1527)
 • 600 $a Linde, Jasper $c arcybiskup ryski $d (?-1524)
 • 600 $a Luzjański, Fabian $c biskup warmiński $d (ca 1470-1523)
 • 600 $a Maksymilian $b I $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1459-1519)
 • 600 $a Myszkowski, Wawrzyniec $c kasztelan sądecki $d (ca 1486-1546)
 • 600 $a Opaliński, Andrzej $c marszałek wielki koronny, starosta generalny wielkopolski $d (1540-1593)
 • 600 $a Próchno $c kupiec mołdawski
 • 600 $a Sanseverino, Federico $c kardynał $d (ca 1475-1516)
 • 600 $a Schleinitz Krzysztof $c 16 w.
 • 600 $a Tarnowski, Jan $c (prymas Polski ; $d 1550-1605)
 • 600 $a Tarnowski, Jan Amor $c hetman wielki koronny, kasztelan krakowski $d (1488-1561)
 • 600 $a Zakrzewski, Andrzej $c dworzanin królewski, poseł do Turcji
 • 600 $a Zamoyski, Mikołaj $c sekretarz królewski prepozyt tarnowski $d (1472-1532)
 • 600 $a Zygmunt $b I Stary $c (król Polski ; $d 1467-1548)
 • 610 $a Krzyżacy
 • 610 $a sejmik opatowski $y 1513
 • 651 $a Austria $y 16 w.
 • 651 $a Kraków (woj. małopolskie) $y 16 w.
 • 651 $a Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie) $y 16 w.
 • 651 $a Linz (Austria) $y 16 w.
 • 651 $a Mołdawia $y 16 w.
 • 651 $a Moskiewskie (państwo) $y 16 w.
 • 651 $a Prusy $y 16 w.
 • 651 $a Prusy Królewskie $y 16 w.
 • 651 $a Turcja $y 16 w.
 • 651 $a Warmia $y 16 w.
 • 653 $a Pospolite ruszenie 16 w.
 • 653 $a polityka zagraniczna 16 w.
 • 653 $a korespondencja polityczna
 • 653 $a korespondencja dyplomatyczna
 • 653 $a Rybołówstwo
 • 653 $a Poselstwa polskie
 • 653 $a Wojsko
 • 653 $a dyplomacja 16 w.
 • 655 $a akta
 • 655 $a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 700 $a Karnkowski, Stanisław $c (prymas Polski ; $d 1520-1603)
 • 700 $a Górski, Stanisław $c sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski $d (1497-1572)
 • 852 $j BK 00219
 • 999 $d 17.10.31

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00219