Kopie dokumentów do panowania Zygmunta Augusta z 1568-1570. Regesty korespondencji i listy z lat 1527-1582

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00231
 • Kopie:
  • Mf 1664
  • Mf 139
  • Mf 1349
  • CD 120a
 • Tytuł:
  • Kopie dokumentów do panowania Zygmunta Augusta z 1568-1570.
  • Regesty korespondencji i listy z lat 1527-1582
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Opis fizyczny: 51 k. 25x39,5 cm
 • Oprawa: papier
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • II. Kopie korespondencji 1568-1570].
  • 5. "Listy oryginalne różnych osob do Jana Przerębskiego, pierwey biskupa chełmińskiego i podkanclerzego koronnego, potem arcybiskupa gnieź[nieńskiego] od 1550 do 1561 k. 21-26v.
  • 4. "Listy różnych osób do Marcina Kromera koadiutora, potym biskupa warmińskiego [popr. z: warszawskiego] od 1570 do 1586 k. 15-20v.
  • 3. "Listy ori[ginalne] Kromera do Hoziusza tudzież różnych osób do biskupów warmińskich Dantiska, Tidemana, Hosiusza i Kromera od 1527 do 1582 roku k. 13-14v.
  • 2. "Listy oryginalne Stanisława Hosiusza kardynała, biskupa warmińskiego do Zygmunta Augusta od 1562 do 1568 k. 8-12v.
  • 1. "Listy różnych osób do Jana Dantyszka wprzód chełmińskiego potym warmińskiego biskupa od 1537 do 1548 roku k. 4-7v.
  • I. Regesty Łukasza Gołębiowskiego]
  • 10. "Godhardus Kettler [...] in Livonia, Curonia et Semigalia dux etc Sigismundi Augusti Regis Poloniae ad conventum Stetinensem designatis commissariis, Döblin 19 X 1570 k. 40-40v.
  • II. 11. Odpowiedź Fryderyka II.
  • 11. "Commissarii Sigismundi Augusti Regis Poloniae Friderico II Regi Danorum, Szczecin 7 XI 1570 k. 41-41v.
  • 12. "Martinus Cromerus Lucae Podowski oratori Sigismundi Augusti Regis Poloniae apud Caesarem, Szczecin 15 XI 1570 k. 42-42v.
  • 13. "Commissarii Sigismundi Augusti Regis Poloniae Joanni Regi Sueciae, Szczecin 9 XII 1570 k. 43-43v.
  • 14. "Sigismundo Augusto Regi Poloniae commissarii eiusdem, Szczecin 13 XII 1570 k. 44.
  • 15. "Iidem commissarii Poloni Maximiliano Caesari etc., Szczecin 17 XII 1570 k. 45-45v.
  • 16. "Iidem commissarii Augusto duci Saxoniae, electori etc., Szczecin 17 XII 1570 k. 46.
  • 17. "Iidem commissarii Friderico II Regi Danorum etc., Szczecin 18 XII 1570 k. 47-47v.
  • 9. "Sigismundo Augusto Regi Poloniae iidems commisarii Stetini existentibus, 16 X 1570 k. 38-39v.
  • 8. "Sigismundo Augusto Regi Poloniae iisdem commisarii, Szczecin 16 X 1570 k. 37-37v.
  • 7. "Sigismundo Augusto Regi Poloniae ipsius Commisarii, Szczecin 4 X 1570 k. 35-36.
  • 6. "Mandat otworzysty [Zygmunta Augusta] do pana woiewody sieradzkiego [Olbrychta Łaskiego] k. 34-34v.
  • 5. "Mołdavia. Kopia listu [!] posła wojewody mołdawskiego Bohdana [VI] do Nayiaśniejszego Krola Polskiego [Zygmunta Augusta], 1568 k. 32-33v.
  • 4. "Kopia listu pisanego do JKMci [Zygmunta Augusta] od [...] kommissarzow z Szołkowi [Subkowy] die 4 9bris [1568] k. 30-31v.
  • 3. "Od JP kasztelana gdańskiego [Jana Kostki] do Zagmunta Augusta, Subkowy 4 XI 1568 k. 29.
  • 2. "Kopia listu JP kasztelana gdańskiego [Jana Kostki] do króla Zygmunta Augusta, Stolzenberg [Chełm] 3 XI 1568 k. 28-28v.
  • 1. "Kopia listu pisanego od JJPP Kommissarzow do JP kanclerza [Walentego Dembińskiego], Nowy Staw 28 X 1568 k. 27-27v.
  • II. 5. Mowa posła tłumaczącego się z zarzutu pomocy Tatarom.
  • II. 6. Wezwanie do sądu królewskiego o interwencję na Wołoszczyźnie.
  • II. 7. Posłami polskimi na kongres szczeciński byli: Marcin Kromer, Jan Dymitr Solikowski, Justus Klaudius i Stefan Loytz.
  • II. 12. Sprawa żeglugi narewskiej.
  • zatarg z Gdańskiem, kongres szczeciński
  • II. 18. Informacja o pracach kongresu.
  • II. 17. O stanowisku delegacji polskiej na kongresie.
  • II. 16. O współpracy z jego posłami na kongresie.
  • II. 15. O stanowisku wobec wyników zakończonego kongresu.
  • 18. "Iidem commissarii Francisco [!] Krasinski vicecancellario Regni Poloniae, Szczecin 16 X 1570 k. 48-48v.
  • Zawiera:
  • Spis listów zawartych w nr. 230
  • Spis listów Stan. Hozjusza do Zygmunta Augusta, 1562-1568
  • Spis listów Kromera do Hozjusza, tudzież różnych osób do biskupów warmińskich 1527-1582
  • II. 13. O braku kontaktu z królem w czasie kongresu szczecińskiego.
  • Spis listów różnych osób do Marcina Kromera, 1570-1586
  • Spis listów różnych osób do Jana Przerębskiego, 1550-1561
  • Kopie dokumentów do panowania Zygmunta Augusta z 1568-1570
  • II. 1. Sprawozdanie komisji Karnkowskiego z prac dokonanych w Elblągu.
  • II. 2. Sprawa niewpuszczenia komisji Karnkowskiego do Gdańska; opatrzenie zamku malborskiego.
  • II 3. Sprawy Prus Książęcych.
  • II. 4. Sprawy Elbląga i Malborka; o niewpuszczeniu komisji do Gdańska.
 • Proweniencja: ze zbiorów Tadeusza Czackiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Maksymilian II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1527-1576)
  • Komisja Karnkowskiego 1568
  • Austria 16 w.
  • Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 16 w.
  • Malbork (woj. pomorskie) 16 w.
  • Mołdawia 16 w.
  • Ostrzyhom (Węgry) 16 w.
  • Prusy Książęce 16 w.
  • Szczecin (woj. zachodniopomorskie) 16 w.
  • Poselstwo saskie na Kongres Szczeciński 1570
  • Poselstwa
  • Poselstwa do Polski
  • Poselstwa polskie
  • Tatarzy
  • dyplomacja 16 w.
 • Uwagi:
  • I. 2. Regesty z korespondencji znajdującej się w rkpsie Biblioteki Kórnickie 252.
  • I. 3. Regesty z korespondencji znajdującej się w rkpsie Biblioteki Czartoryskich 240.
  • I. 1. Regesty z korespondencji znajdującej się w rkpsie Biblioteki Kórnickie 230.
  • I. 5. Regesty z korespondencji zawartej w zaginionym rkpsie Biblioteki Kórnickie 251.
  • I. 4. Regesty z korespondencji znajdującej się w rkpsie Biblioteki Czartoryskich 308.

MARC

 • 245 a Kopie dokumentów do panowania Zygmunta Augusta z 1568-1570.
 • 245 a Regesty korespondencji i listy z lat 1527-1582
 • 250 a kop.
 • 260 c 18-19 w.
 • 300 a 51 k. c 25x39,5 cm
 • 340 d rkps e papier
 • 500 a I. 2. Regesty z korespondencji znajdującej się w rkpsie Biblioteki Kórnickie 252.
 • 500 a I. 3. Regesty z korespondencji znajdującej się w rkpsie Biblioteki Czartoryskich 240.
 • 500 a I. 1. Regesty z korespondencji znajdującej się w rkpsie Biblioteki Kórnickie 230.
 • 500 a I. 5. Regesty z korespondencji zawartej w zaginionym rkpsie Biblioteki Kórnickie 251.
 • 500 a I. 4. Regesty z korespondencji znajdującej się w rkpsie Biblioteki Czartoryskich 308.
 • 520 a II. Kopie korespondencji 1568-1570].
 • 520 a 5. "Listy oryginalne różnych osob do Jana Przerębskiego, pierwey biskupa chełmińskiego i podkanclerzego koronnego, potem arcybiskupa gnieź[nieńskiego] od 1550 do 1561 k. 21-26v.
 • 520 a 4. "Listy różnych osób do Marcina Kromera koadiutora, potym biskupa warmińskiego [popr. z: warszawskiego] od 1570 do 1586 k. 15-20v.
 • 520 a 3. "Listy ori[ginalne] Kromera do Hoziusza tudzież różnych osób do biskupów warmińskich Dantiska, Tidemana, Hosiusza i Kromera od 1527 do 1582 roku k. 13-14v.
 • 520 a 2. "Listy oryginalne Stanisława Hosiusza kardynała, biskupa warmińskiego do Zygmunta Augusta od 1562 do 1568 k. 8-12v.
 • 520 a 1. "Listy różnych osób do Jana Dantyszka wprzód chełmińskiego potym warmińskiego biskupa od 1537 do 1548 roku k. 4-7v.
 • 520 a I. Regesty Łukasza Gołębiowskiego]
 • 520 a 10. "Godhardus Kettler [...] in Livonia, Curonia et Semigalia dux etc Sigismundi Augusti Regis Poloniae ad conventum Stetinensem designatis commissariis, Döblin 19 X 1570 k. 40-40v.
 • 520 a II. 11. Odpowiedź Fryderyka II.
 • 520 a 11. "Commissarii Sigismundi Augusti Regis Poloniae Friderico II Regi Danorum, Szczecin 7 XI 1570 k. 41-41v.
 • 520 a 12. "Martinus Cromerus Lucae Podowski oratori Sigismundi Augusti Regis Poloniae apud Caesarem, Szczecin 15 XI 1570 k. 42-42v.
 • 520 a 13. "Commissarii Sigismundi Augusti Regis Poloniae Joanni Regi Sueciae, Szczecin 9 XII 1570 k. 43-43v.
 • 520 a 14. "Sigismundo Augusto Regi Poloniae commissarii eiusdem, Szczecin 13 XII 1570 k. 44.
 • 520 a 15. "Iidem commissarii Poloni Maximiliano Caesari etc., Szczecin 17 XII 1570 k. 45-45v.
 • 520 a 16. "Iidem commissarii Augusto duci Saxoniae, electori etc., Szczecin 17 XII 1570 k. 46.
 • 520 a 17. "Iidem commissarii Friderico II Regi Danorum etc., Szczecin 18 XII 1570 k. 47-47v.
 • 520 a 9. "Sigismundo Augusto Regi Poloniae iidems commisarii Stetini existentibus, 16 X 1570 k. 38-39v.
 • 520 a 8. "Sigismundo Augusto Regi Poloniae iisdem commisarii, Szczecin 16 X 1570 k. 37-37v.
 • 520 a 7. "Sigismundo Augusto Regi Poloniae ipsius Commisarii, Szczecin 4 X 1570 k. 35-36.
 • 520 a 6. "Mandat otworzysty [Zygmunta Augusta] do pana woiewody sieradzkiego [Olbrychta Łaskiego] k. 34-34v.
 • 520 a 5. "Mołdavia. Kopia listu [!] posła wojewody mołdawskiego Bohdana [VI] do Nayiaśniejszego Krola Polskiego [Zygmunta Augusta], 1568 k. 32-33v.
 • 520 a 4. "Kopia listu pisanego do JKMci [Zygmunta Augusta] od [...] kommissarzow z Szołkowi [Subkowy] die 4 9bris [1568] k. 30-31v.
 • 520 a 3. "Od JP kasztelana gdańskiego [Jana Kostki] do Zagmunta Augusta, Subkowy 4 XI 1568 k. 29.
 • 520 a 2. "Kopia listu JP kasztelana gdańskiego [Jana Kostki] do króla Zygmunta Augusta, Stolzenberg [Chełm] 3 XI 1568 k. 28-28v.
 • 520 a 1. "Kopia listu pisanego od JJPP Kommissarzow do JP kanclerza [Walentego Dembińskiego], Nowy Staw 28 X 1568 k. 27-27v.
 • 520 a II. 5. Mowa posła tłumaczącego się z zarzutu pomocy Tatarom.
 • 520 a II. 6. Wezwanie do sądu królewskiego o interwencję na Wołoszczyźnie.
 • 520 a II. 7. Posłami polskimi na kongres szczeciński byli: Marcin Kromer, Jan Dymitr Solikowski, Justus Klaudius i Stefan Loytz.
 • 520 a II. 12. Sprawa żeglugi narewskiej.
 • 520 a zatarg z Gdańskiem, kongres szczeciński
 • 520 a II. 18. Informacja o pracach kongresu.
 • 520 a II. 17. O stanowisku delegacji polskiej na kongresie.
 • 520 a II. 16. O współpracy z jego posłami na kongresie.
 • 520 a II. 15. O stanowisku wobec wyników zakończonego kongresu.
 • 520 a 18. "Iidem commissarii Francisco [!] Krasinski vicecancellario Regni Poloniae, Szczecin 16 X 1570 k. 48-48v.
 • 520 a Zawiera:
 • 520 a Spis listów zawartych w nr. 230
 • 520 a Spis listów Stan. Hozjusza do Zygmunta Augusta, 1562-1568
 • 520 a Spis listów Kromera do Hozjusza, tudzież różnych osób do biskupów warmińskich 1527-1582
 • 520 a II. 13. O braku kontaktu z królem w czasie kongresu szczecińskiego.
 • 520 a Spis listów różnych osób do Marcina Kromera, 1570-1586
 • 520 a Spis listów różnych osób do Jana Przerębskiego, 1550-1561
 • 520 a Kopie dokumentów do panowania Zygmunta Augusta z 1568-1570
 • 520 a II. 1. Sprawozdanie komisji Karnkowskiego z prac dokonanych w Elblągu.
 • 520 a II. 2. Sprawa niewpuszczenia komisji Karnkowskiego do Gdańska; opatrzenie zamku malborskiego.
 • 520 a II 3. Sprawy Prus Książęcych.
 • 520 a II. 4. Sprawy Elbląga i Malborka; o niewpuszczeniu komisji do Gdańska.
 • 530 d Mf 1664
 • 530 b BN
 • 530 d Mf 139
 • 530 d Mf 1349
 • 530 d CD 120a
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a ze zbiorów Tadeusza Czackiego d BK Dz. Hist. 114 d BK II 105 m Kraków m Poryck w Działyński Tytus (1796-1861) w Biblioteka Czartoryskich w Czartoryscy w Czacki Tadeusz (1765-1813) w Biblioteka Porycka
 • 600 a Maksymilian b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1527-1576)
 • 610 a Komisja Karnkowskiego y 1568
 • 651 a Austria y 16 w.
 • 651 a Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) y 16 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Malbork (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Mołdawia y 16 w.
 • 651 a Ostrzyhom (Węgry) y 16 w.
 • 651 a Prusy Książęce y 16 w.
 • 651 a Szczecin (woj. zachodniopomorskie) y 16 w.
 • 653 a Poselstwo saskie na Kongres Szczeciński 1570
 • 653 a Poselstwa
 • 653 a Poselstwa do Polski
 • 653 a Poselstwa polskie
 • 653 a Tatarzy
 • 653 a dyplomacja 16 w.
 • 700 a Nowakowski c kopista
 • 700 a August b I c (elektor saski ; d 1526-1586)
 • 700 a Bohdan b VI c hospodar mołdawski
 • 700 a Dantyszek, Jan d (1485-1548)
 • 700 a Dembiński, Walenty c kasztelan krakowski d (?-1585)
 • 700 a Fryderyk b II c (król Danii i Norwegii ; d 1534-1588)
 • 700 a Giese, Tiedemann c biskup chełmiński, warmiński d (1480-1550)
 • 700 a Gołębiowski, Łukasz d (1773-1849)
 • 700 a Gotthard, Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d ca 1517-1587)
 • 700 a Hozjusz, Stanisław c kardynał d (1504-1579)
 • 700 a Jan b III Waza c (król Szwecji ; d 1537-1592)
 • 700 a Karnkowski, Stanisław c (prymas Polski ; d 1520-1603)
 • 700 a Klaudius, Justus c poseł polski na kongres szczeciński
 • 700 a Kostka, Jan c kasztelan gdański, wojewoda d (1529-1581)
 • 700 a Krasiński, Franciszek c biskup krakowski, podkanclerzy koronny d (1525-1577)
 • 700 a Kromer, Marcin c historyk d (1512-1589)
 • 700 a Lange, Johann c dr praw poseł cesarski
 • 700 a Loitz Stefan c bankier szczeciński poseł na kongres szczeciński
 • 700 a Łaski, Olbracht c wojewoda sieradzki d (1536-1605)
 • 700 a Miklaszewicz, Józef c metrykant litewski
 • 700 a Ostrowicki, Jerzy c kasztelan chełmiński
 • 700 a Podowski, Łukasz c poseł Zygmunta Augusta
 • 700 a Przerębski, Jan c (prymas Polski ; d 1519-1562)
 • 700 a Sierakowski, Jan c podkomorzy kaliski, kasztelan lędzki
 • 700 a Solikowski, Jan Dymitr c arcybiskup lwowski d (1539-1603)
 • 700 a Szczawiński, Szymon c kasztelan inowłodzki d (ca 1514-1590)
 • 700 a Zygmunt b II August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 852 j BK 00231
 • 999 d 17.10.31

Indexes