Listy Jana Dantyszka do różnych osób z lat 1526-1538 w kopiach z 1779.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00232
 • Kopie:
  • Mf 5763
  • Mf 1214
 • Autor: Dantyszek, Jan (1485-1548)
 • Tytuł: Listy Jana Dantyszka do różnych osób z lat 1526-1538 w kopiach z 1779.
 • Miejsce i czas powstania: 1778-1779
 • Opis fizyczny: 242 s. 20x33 cm
 • Oprawa: Półsk. 18 w., 19 w.
 • Język: Łac.
 • Zawartość:
  • I. "Joannis Dantisci episcopi Varmiensis ad regem et reginam epistolae a originalibus bibliothecae castri Heylsbergensi sub episcopatu [...] Ignatii Krasicki episcopi Varmiensis Transumptae in Anno MDCCLXXIX.
  • I. Listy od następujących:
  • 1. Zygmunt I Stary, król polski, Granada 6 XII 1526, s. 1-4.
  • 2. Bona, królowa polska, Valladolid 21 V 1527, s. 11-15
  • 3. Zygmunt I Stary, król polski, Valladolid 21 V 1527, s. 16-18.
  • 4. Bona, królowa polska, Valladolid 17 VI 1527, s. 18-21.
  • 5. Zygmunt I Stary, król polski, Granada 1 IX 1526, s. 21.
  • 6. Bona, królowa polska, Granada 1 IX 1526, s. 21-27.
  • 7. Bona, królowa polska, Granada 13 X 1526, s. 28-37.
  • 8. Bona, królowa polska, Valladolid 22 IV 1527, s. 37-43.
  • 9. Bona, królowa polska, Valladolid 6 V 1527, s. 43-49.
  • 10. Zygmunt I Stary, król polski, Valladolid 6 V 1527, s. 49-55.
  • 11. Bona, królowa Polski, Valladolid 17 VIII 1527, s. 55-57.
  • 12. Zygmunt I Stary, król Polski, Valladolid 17 VIII 1527, s. 57-72.
  • 13. Zygmunt I Stary, król Polski, Valladolid 10 VIII 1527, s. 72.
  • 14. Bona, królowa Polski, Valladolid 20 VIII 1527, s. 72-73.
  • 15. Bona, królowa Polski, Burgos 15 XI 1527, s. 73-75.
  • 16. Zygmunt I Stary, król Polski, Burgos 15 XI 1527, s. 75-80.
  • 17. Bona, królowa Polski, Burgos 10 I 1528, s. 80-83.
  • 18. Zygmunt I Stary, król Polski, Burgos 10 I 1528, s. 83-88.
  • 19. Bona, królowa Polski, Burgos 20 II 1528, s. 88-93.
  • 20. Zygmunt I Stary, król Polski, Burgos 20 II 1528, s. 94-97.
  • 21. Zygmunt I Stary, król Polski, Madryt 27 III 1528, s. 97-99.
  • 22. Bona, królowa Polski, Madryt 27 III 1528, s. 99-101.
  • 22. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 157.
  • 23. Zygmunt I Stary, król Polski, Madryt 12 X 1528, s. 101-111.
  • 24. Bona, królowa Polski, Madryt 12 X 1528, s. 111-113.
  • 25. "[Ludovicius Aliphio cancellarius reginae], Madryt 12 X 1528, s. 113-114.
  • 26. Bona, królowa Polski, Toledo 19 XI 1528, s. 114-117.
  • 26. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 449.
  • 27. "[Piotr Tomicki, podkancl. koronny], Toledo 19 XI 1528, s. 118-119.
  • 28. Zygmunt I Stary, król Polski, Lidzbark Warmiński 26 XI 1538, s. 120. Sprawy Prus Królewskich.
  • II. "Joannis Dantisci episcopi Varmiensis ad varios epistolae a originalibus bibliothecae castri Heylsbergensi sub episcopatu [...] Ignatii Krasicki episcopi Varmiensis Transumptae in Anno MDCCLXXVIII."
  • II. Listy do następujących:
  • 30. [Jan Weeze, arcybp Lundu], Lubawa 11 I 1534, s. 131-132.
  • 32. [Jan Chojeński, bp przemyski], Lubawa 11 I 1534, s. 134-136.
  • 33. Zygmunt I Stary, król Polski, Lubawa 11 I 1534, s. 136-139.
  • 34. Bona, królowa Polski, Lubawa 11 I 1534, s. 139.
  • 35. [Piotr Gamrat, bp kamieniecki], Lubawa 11 I 1534, s. 140.
  • 36. [Piotr Tomicki, podkancl. koronny], Lubawa 11 I 1534, s. 140-143.
  • 37. [Maciej Drzewiecki, arcybp gnieźnieński], Lubawa 11 I 1534, s. 143-144.
  • 38. [Maurycy Ferber, bp warmiński], Lubawa 8 VIII 1536, s. 145-146. Kontakty z dostojnikami pomorskimi.
  • 39. [Maurycy Ferber, bp warmiński], Lubawa 19 IX 1536, s. 146-147. Nowiny z dworu cesarskiego i Węgier.
  • 40. [Jan Chojeński, podkancl. koronny, bp płocki?], Lubawa 20 X 1536, s. 147-151. Sejmik elbląski; sprawy przywilejów ziem pruskich.
  • 41. [Maurycy Ferber bp warmiński?], Kraków 13 XI [! XII] 1536, s. 151-152. O poselstwie ziem pruskich w Krakowie; rozmowy z królewiczem Zygmuntem Augustem.
  • 42. [Jerzy Bażyński, woj. malborski?], ex castro meo [Lubawa?] 22 XI 1536, s. 152-153. Stosunek Prus do przysięgi Zygmunta Augusta.
  • 43. [Zygmunt Stary, król polski], Toruń 26 XI 1536, s. 153-154. O otrzymaniu wezwania do Krakowa.
  • 44. [Jan Chojeński, podkancl. koronny, bp płocki?], Toruń 26 XI 1536, s. 154. O poselstwie pruskim do Krakowa.
  • 45. [Korneliusz Schepper, sekretarz Karola V], Lubawa 23 XIII 1536 [! 1535], s. 154-164.
  • 46. [Maurycy Ferber, bp warmiński], Lubawa 31 XII 1536 [! 1535], s. 164-165.
  • 47. [Stanisław Borek, kanonik krakowski], Lubawa 4 I 1536, s. 165-166. Zebranie świętopietrza w biskupstwie chełmińskim.
  • 48. [Andrzej Krzycki, arcybp gnieźnieński], Lubawa 7 I 1536, s. 166-167. O sejmie piotrkowskim; nowiny z dworu cesarskiego.
  • 49. [Maurycy Ferber, bp warmiński], Lubawa 18 II 1536, s. 168-170. Zmiany na stolicach biskupich w Poznaniu i Płocku; o nadchodzącym sejmiku ziem pruskich; nowiny z dworu cesarskiego.
  • 50. [Maurycy Ferber, bp warmiński?], Lubawa 8 III 1536, s. 170-172. Nowiny z dworu cesarskiego
  • 51. Zygmunt I Stary, król Polski, Lubawa 1 IV 1536, s. 172-173. Nowiny z dworu cesarskiego od komesa Fryzji
  • 52. [Carlo Marchesini, sekretarz Bony?], Lubawa 7 IV 1536, s. 173-174. Potwierdzenie listu od królowej.
  • 53. [Jan Magnus arcybp Upsali], Altenhaus 23 IV 1536, s. 174-176. O książce Alberta Kranza
  • 54. Zygmunt I Stary, król Polski, Lidzbark Warmiński 1 VI [! VII] 1536, s. 176-177. Sprawy polityki cesarksiej i duńskiej
  • 55. NN kaszt. lubelski woj. pruski], Lidzbark Warmiński 1 VI [! VII] 1536, s. 177. Sprawy ziem pruskich.
  • 56. [Jan Chojeński, podkancl. koronny, bp płocki], Lubawa 31 V 1536, s. 178-183. Sprawy rycerstwa chełmińskiego, sejmiku ziem pruskich; zabójstwo gwardiana franciszkanów chełmińskich.
  • 57. Zygmunt I Stary, król Polski, Lubawa 31 V 1536, s. 184-185. O rodzie komesów Fryzji; o zabójstwie gwardiana chełmińskiego; sprawy gdańskie.
  • 58. [Kapituła chełmińska?], Lubawa 7 VI 1536, s. 185-187. Sprawy finansowe kapituły.
  • 59. Zygmunt I Stary, król Polski, Lubawa 15 VII 1536, s. 187-189. Sejmik malborski; sprawy elbląskie.
  • 60. [Maurycy Ferber, bp warmiński?], Lubawa 10 VII 1536, s. 189. Nowiny w sprawach duńskich.
  • 61. [Maurycy Ferber, bp warmiński?], Lubawa 10 VII 1536, s. 190. Sprawy wojska królewskiego oraz protestantów
  • 62. "[Maurycy Ferber, bp warmiński?], Lubawa 24 VII 1536, s. 190-191.
  • 63. Mikołaj Działyński, kaszt. chełmiński?], Lubawa 17 VII 1536, s. 191-194.
  • 64. Maurycy Ferber, bp warmiński], Kraków 22 I 1537, s. 195-196.
  • 65. Maurycy Ferber, bp warmiński?], Lubawa 1 II 1537 [! 1536], s. 196-200.
  • 66. Maurycy Ferber, bp warmiński?], Lubawa 10 III 1537, s. 200-202.
  • 67. [Jerzy Bażyński, woj, malborski?] Lubawa 12 III 1537, s. 202-204.
  • 68. Jan Weeze, arcybp lundzki], Wąbrzeźno 7 III 1537, s. 204-205.
  • 69. Zygmunt I Stary, król polski], Lubawaa 16 III 1537, s. 206-207.
  • 70. Joachim Maltzan, dyplomata austriacki?], Lubawa 16 III 1537, s. 207-208.
  • 71. Korneliusz Schepper, sekretarz Karola V], Wąbrzeźno 16 III 1537, s. 208-210.
  • 72. Tiedeman Giese, bp elekt chełmiński], Lubawa 23 IX 1537, s. 210-212.
  • 73. Zygmunt I Stary, król polski], Lubawa 25 IX 1537, s. 212-214.
  • 74. Tiedeman Giese, bp-elekt chełmiński], Lubawa 28 IX 1537, s. 214-215.
  • 75. Joachim Maltzan, dyplomata austriacki?], Lubawa 28 IX 1537, s. 215-217.
  • 76. Jan Weeze, arcybp lundzki?], Lubawa 28 IX 1537, s. 217-219.
  • 77. Jan Chojeński, kancl. wielki koronny, bp krakowski], Grudziądz 1 X 1537, s. 219-224.
  • 78. Teodoryk von Reden], Grudziądz 1 X 1537, s. 224-226.
  • 79. Zygmunt I Stary, król polski], b.m. [październik 1537], s. 226-227.
  • 80. Tiedeman Giese, bp-elekt chełmiński], Lubawa 3 X 1537, s. 227-228.
  • 81. Jan Chojeński, kancl. wielki koronny, bp krakowski], Lubawa 16 XI 1537, s. 228-230.
  • 82. Teodoryk von Reden], Lubawa 16 XI 1537, s. 230-232.
  • 83. Jan Weeze, arcybp lundzki], Lubawa 16 XI 1537, s. 232-233.
  • 84. Joachim Maltzan, dyplomata austriacki?, Achacy Czema, kaszt. gdański?], Lubawa 16 XI 1537, s. 233-234.
  • 85. Jan Magnus, arcybp Upsali?], Lubawa 21 XII 1537, s. 234-237.
  • 86. Tiedeman Giese, bp-elekt chełmiński], Lubawa 24 XI 1537, s. 237-238.
  • 87. NN], Lubawa 28 XI 1537, s. 239.
  • 88. Jakub Gracjan de Alderete, sekretarz Karola V], Lubawa 16 XI 1537, s. 240-241.
  • 89. Achacy von Trenck, kanonik warmiński], Lubawa 12 XII 1537, s, 242.
  • 62. O obsydium dla króla duńskiego z pieniędzy pruskich.
  • 63. Sprawa zabójstwa gwardiana chełmińskiego.
  • 64. O koadiutorii warmińskiej.
  • 65. Sprawy duńskie; nowiny z dworu cesarskiego; sejmik elbląski.
  • 66. O minionym sejmie i sejmiku pruskim.
  • 67. O przyszłym sejmiku ziem pruskich i ubiegłym sejmie krakowskim.
  • 68. O koadiutorii warmińskiej i epitafium dla A. Waldesa.
  • 69. O przyszłym sejmiku ziem pruskich i Zygmuncie Grudzińskim.
  • 70. Sprawa Jana Alberta, margrabiego brandenburskiego.
  • 71. Pobyt Ottona Henryka, palatyna reńskiego, w Krakowie.
  • 72. O krokach podjętych celem zatwierdzenia elekcji.
  • 73. Podziękowanie Dantyszka za wabór na bpa warmińskiego.
  • 74. O staraniach celem zatwierdzenia elekcji.
  • 75. Dziękuje za dar od Ottona Henryka, palatyna reńskiego; wiadomości z Danii; o swej elekcji warmińskiej.
  • 76. Dziękuje za wiadomości z Hiszpanii; sprawy duńskie; elekcja warmińska.
  • 77. O zatwierdzeniu elekcji.
  • 78. Sprawy zatwierdzenia elekcji.
  • 79. Wiadomość o elektorze brandenburskim.
  • 80. Sprawa spadku po Maurycym Ferberze.
  • 81. Sprawa taksy za biskupstwo.
  • 82. Zatwierdzenie Tiedemana Giese i Dantyszka.
  • 83. Dziękuje za wiadomości z Hiszpanii; o elekcji warmińskiej.
  • 84. Sprawy angielskie.
  • 85. Dziękuje za poparcie w sprawie zatwierdzenia swej elekcji warmińskiej.
  • 86. Przygotowania do przyjazdu na Warmię.
  • 87. O zabójstwie Tomasza Lubrańskiego, kaszt. brzeskiego.
  • 88. O jego małżeństwie z Juaną, córką naturalną Dantyszka.
  • 89. O przenosinach do Lidzbarka.
 • Proweniencja:
  • "Ex orig. castri Heylsberg sub episcopatu [...] Ign. Krasicki [...] transumptae a. 1779" - [rkps]
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558)
  • Krystian III (król Danii i Norwegii ; 1503-1559)
  • Otto, Henryk (elektor palatyński ; 1502-1559)
  • Archiwum biskupie Lidzbark Warmiński
  • Franciszkanie 16 w. Chełmno
  • Sejm 1535 Piotrków
  • Sejm 1536-1537 Kraków
  • sejmik pruski 1537
  • sejmik pruski 1536
  • Reformacja
  • Anglia (Wielka Brytania) 16 w.
  • Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Dania 16 w.
  • Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Fryzja (Holandia) 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 16 w.
  • Hiszpania 16 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 16 w.
  • Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie) 16 w.
  • Płock 16 w.
  • Pomorze Zachodnie 16 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Prusy Królewskie 16 w.
  • Prusy Książęce 16 w.
  • Węgry 16 w.
  • Przywilej dla Prus
  • Literatura polska 16 w.
  • Świętopietrze
  • Wojsko 16 w.
  • Epitafium (lit.) 16 w.
 • Uwagi: Przepisana A. J.
 • Opracowania: Z. Celichowski nie uwzględnił w Actach Tomicjanach, teksty niezbyt poprawne 46. Druk: Acta Tomiciana. T. 17, nr 595. 45. Druk: Acta Tomiciana. T. 17, nr 593. 37. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 26. 36. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 27. 35. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 28. 34. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 22. 33. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 21. 32. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 23. 30. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 32. 27. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 450. 25. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 421. 24. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 420. 23. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 419. 21. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 156. 20. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 84. 19. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 85. 18. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 48. 17. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 47. 16. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 326. 15. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 327. 14. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 158. 13. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 257. 12. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 252. 11. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 253. 10. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 149. 9. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 150. 8. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 129. 6. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 248. 5. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 249. 4. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 205. 3. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 269. 2. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 168. (brak początku listu) 1. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 258. (brak końca listu)

MARC

 • 100 a Dantyszek, Jan d (1485-1548)
 • 245 a Listy Jana Dantyszka do różnych osób z lat 1526-1538 w kopiach z 1779.
 • 246 a Joannis Dantisci Eppi. Varmiensis |ad Regem et Reginam |Epistolae.
 • 250 a kop.
 • 260 c 1778-1779
 • 300 a 242 s. c 20x33 cm
 • 340 d rkps e Półsk. 18 w., 19 w.
 • 500 a Przepisana A. J.
 • 520 a I. "Joannis Dantisci episcopi Varmiensis ad regem et reginam epistolae a originalibus bibliothecae castri Heylsbergensi sub episcopatu [...] Ignatii Krasicki episcopi Varmiensis Transumptae in Anno MDCCLXXIX.
 • 520 a I. Listy od następujących:
 • 520 a 1. Zygmunt I Stary, król polski, Granada 6 XII 1526, s. 1-4.
 • 520 a 2. Bona, królowa polska, Valladolid 21 V 1527, s. 11-15
 • 520 a 3. Zygmunt I Stary, król polski, Valladolid 21 V 1527, s. 16-18.
 • 520 a 4. Bona, królowa polska, Valladolid 17 VI 1527, s. 18-21.
 • 520 a 5. Zygmunt I Stary, król polski, Granada 1 IX 1526, s. 21.
 • 520 a 6. Bona, królowa polska, Granada 1 IX 1526, s. 21-27.
 • 520 a 7. Bona, królowa polska, Granada 13 X 1526, s. 28-37.
 • 520 a 8. Bona, królowa polska, Valladolid 22 IV 1527, s. 37-43.
 • 520 a 9. Bona, królowa polska, Valladolid 6 V 1527, s. 43-49.
 • 520 a 10. Zygmunt I Stary, król polski, Valladolid 6 V 1527, s. 49-55.
 • 520 a 11. Bona, królowa Polski, Valladolid 17 VIII 1527, s. 55-57.
 • 520 a 12. Zygmunt I Stary, król Polski, Valladolid 17 VIII 1527, s. 57-72.
 • 520 a 13. Zygmunt I Stary, król Polski, Valladolid 10 VIII 1527, s. 72.
 • 520 a 14. Bona, królowa Polski, Valladolid 20 VIII 1527, s. 72-73.
 • 520 a 15. Bona, królowa Polski, Burgos 15 XI 1527, s. 73-75.
 • 520 a 16. Zygmunt I Stary, król Polski, Burgos 15 XI 1527, s. 75-80.
 • 520 a 17. Bona, królowa Polski, Burgos 10 I 1528, s. 80-83.
 • 520 a 18. Zygmunt I Stary, król Polski, Burgos 10 I 1528, s. 83-88.
 • 520 a 19. Bona, królowa Polski, Burgos 20 II 1528, s. 88-93.
 • 520 a 20. Zygmunt I Stary, król Polski, Burgos 20 II 1528, s. 94-97.
 • 520 a 21. Zygmunt I Stary, król Polski, Madryt 27 III 1528, s. 97-99.
 • 520 a 22. Bona, królowa Polski, Madryt 27 III 1528, s. 99-101.
 • 520 a 22. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 157.
 • 520 a 23. Zygmunt I Stary, król Polski, Madryt 12 X 1528, s. 101-111.
 • 520 a 24. Bona, królowa Polski, Madryt 12 X 1528, s. 111-113.
 • 520 a 25. "[Ludovicius Aliphio cancellarius reginae], Madryt 12 X 1528, s. 113-114.
 • 520 a 26. Bona, królowa Polski, Toledo 19 XI 1528, s. 114-117.
 • 520 a 26. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 449.
 • 520 a 27. "[Piotr Tomicki, podkancl. koronny], Toledo 19 XI 1528, s. 118-119.
 • 520 a 28. Zygmunt I Stary, król Polski, Lidzbark Warmiński 26 XI 1538, s. 120. Sprawy Prus Królewskich.
 • 520 a II. "Joannis Dantisci episcopi Varmiensis ad varios epistolae a originalibus bibliothecae castri Heylsbergensi sub episcopatu [...] Ignatii Krasicki episcopi Varmiensis Transumptae in Anno MDCCLXXVIII."
 • 520 a II. Listy do następujących:
 • 520 a 30. [Jan Weeze, arcybp Lundu], Lubawa 11 I 1534, s. 131-132.
 • 520 a 32. [Jan Chojeński, bp przemyski], Lubawa 11 I 1534, s. 134-136.
 • 520 a 33. Zygmunt I Stary, król Polski, Lubawa 11 I 1534, s. 136-139.
 • 520 a 34. Bona, królowa Polski, Lubawa 11 I 1534, s. 139.
 • 520 a 35. [Piotr Gamrat, bp kamieniecki], Lubawa 11 I 1534, s. 140.
 • 520 a 36. [Piotr Tomicki, podkancl. koronny], Lubawa 11 I 1534, s. 140-143.
 • 520 a 37. [Maciej Drzewiecki, arcybp gnieźnieński], Lubawa 11 I 1534, s. 143-144.
 • 520 a 38. [Maurycy Ferber, bp warmiński], Lubawa 8 VIII 1536, s. 145-146. Kontakty z dostojnikami pomorskimi.
 • 520 a 39. [Maurycy Ferber, bp warmiński], Lubawa 19 IX 1536, s. 146-147. Nowiny z dworu cesarskiego i Węgier.
 • 520 a 40. [Jan Chojeński, podkancl. koronny, bp płocki?], Lubawa 20 X 1536, s. 147-151. Sejmik elbląski; sprawy przywilejów ziem pruskich.
 • 520 a 41. [Maurycy Ferber bp warmiński?], Kraków 13 XI [! XII] 1536, s. 151-152. O poselstwie ziem pruskich w Krakowie; rozmowy z królewiczem Zygmuntem Augustem.
 • 520 a 42. [Jerzy Bażyński, woj. malborski?], ex castro meo [Lubawa?] 22 XI 1536, s. 152-153. Stosunek Prus do przysięgi Zygmunta Augusta.
 • 520 a 43. [Zygmunt Stary, król polski], Toruń 26 XI 1536, s. 153-154. O otrzymaniu wezwania do Krakowa.
 • 520 a 44. [Jan Chojeński, podkancl. koronny, bp płocki?], Toruń 26 XI 1536, s. 154. O poselstwie pruskim do Krakowa.
 • 520 a 45. [Korneliusz Schepper, sekretarz Karola V], Lubawa 23 XIII 1536 [! 1535], s. 154-164.
 • 520 a 46. [Maurycy Ferber, bp warmiński], Lubawa 31 XII 1536 [! 1535], s. 164-165.
 • 520 a 47. [Stanisław Borek, kanonik krakowski], Lubawa 4 I 1536, s. 165-166. Zebranie świętopietrza w biskupstwie chełmińskim.
 • 520 a 48. [Andrzej Krzycki, arcybp gnieźnieński], Lubawa 7 I 1536, s. 166-167. O sejmie piotrkowskim; nowiny z dworu cesarskiego.
 • 520 a 49. [Maurycy Ferber, bp warmiński], Lubawa 18 II 1536, s. 168-170. Zmiany na stolicach biskupich w Poznaniu i Płocku; o nadchodzącym sejmiku ziem pruskich; nowiny z dworu cesarskiego.
 • 520 a 50. [Maurycy Ferber, bp warmiński?], Lubawa 8 III 1536, s. 170-172. Nowiny z dworu cesarskiego
 • 520 a 51. Zygmunt I Stary, król Polski, Lubawa 1 IV 1536, s. 172-173. Nowiny z dworu cesarskiego od komesa Fryzji
 • 520 a 52. [Carlo Marchesini, sekretarz Bony?], Lubawa 7 IV 1536, s. 173-174. Potwierdzenie listu od królowej.
 • 520 a 53. [Jan Magnus arcybp Upsali], Altenhaus 23 IV 1536, s. 174-176. O książce Alberta Kranza
 • 520 a 54. Zygmunt I Stary, król Polski, Lidzbark Warmiński 1 VI [! VII] 1536, s. 176-177. Sprawy polityki cesarksiej i duńskiej
 • 520 a 55. NN kaszt. lubelski woj. pruski], Lidzbark Warmiński 1 VI [! VII] 1536, s. 177. Sprawy ziem pruskich.
 • 520 a 56. [Jan Chojeński, podkancl. koronny, bp płocki], Lubawa 31 V 1536, s. 178-183. Sprawy rycerstwa chełmińskiego, sejmiku ziem pruskich; zabójstwo gwardiana franciszkanów chełmińskich.
 • 520 a 57. Zygmunt I Stary, król Polski, Lubawa 31 V 1536, s. 184-185. O rodzie komesów Fryzji; o zabójstwie gwardiana chełmińskiego; sprawy gdańskie.
 • 520 a 58. [Kapituła chełmińska?], Lubawa 7 VI 1536, s. 185-187. Sprawy finansowe kapituły.
 • 520 a 59. Zygmunt I Stary, król Polski, Lubawa 15 VII 1536, s. 187-189. Sejmik malborski; sprawy elbląskie.
 • 520 a 60. [Maurycy Ferber, bp warmiński?], Lubawa 10 VII 1536, s. 189. Nowiny w sprawach duńskich.
 • 520 a 61. [Maurycy Ferber, bp warmiński?], Lubawa 10 VII 1536, s. 190. Sprawy wojska królewskiego oraz protestantów
 • 520 a 62. "[Maurycy Ferber, bp warmiński?], Lubawa 24 VII 1536, s. 190-191.
 • 520 a 63. Mikołaj Działyński, kaszt. chełmiński?], Lubawa 17 VII 1536, s. 191-194.
 • 520 a 64. Maurycy Ferber, bp warmiński], Kraków 22 I 1537, s. 195-196.
 • 520 a 65. Maurycy Ferber, bp warmiński?], Lubawa 1 II 1537 [! 1536], s. 196-200.
 • 520 a 66. Maurycy Ferber, bp warmiński?], Lubawa 10 III 1537, s. 200-202.
 • 520 a 67. [Jerzy Bażyński, woj, malborski?] Lubawa 12 III 1537, s. 202-204.
 • 520 a 68. Jan Weeze, arcybp lundzki], Wąbrzeźno 7 III 1537, s. 204-205.
 • 520 a 69. Zygmunt I Stary, król polski], Lubawaa 16 III 1537, s. 206-207.
 • 520 a 70. Joachim Maltzan, dyplomata austriacki?], Lubawa 16 III 1537, s. 207-208.
 • 520 a 71. Korneliusz Schepper, sekretarz Karola V], Wąbrzeźno 16 III 1537, s. 208-210.
 • 520 a 72. Tiedeman Giese, bp elekt chełmiński], Lubawa 23 IX 1537, s. 210-212.
 • 520 a 73. Zygmunt I Stary, król polski], Lubawa 25 IX 1537, s. 212-214.
 • 520 a 74. Tiedeman Giese, bp-elekt chełmiński], Lubawa 28 IX 1537, s. 214-215.
 • 520 a 75. Joachim Maltzan, dyplomata austriacki?], Lubawa 28 IX 1537, s. 215-217.
 • 520 a 76. Jan Weeze, arcybp lundzki?], Lubawa 28 IX 1537, s. 217-219.
 • 520 a 77. Jan Chojeński, kancl. wielki koronny, bp krakowski], Grudziądz 1 X 1537, s. 219-224.
 • 520 a 78. Teodoryk von Reden], Grudziądz 1 X 1537, s. 224-226.
 • 520 a 79. Zygmunt I Stary, król polski], b.m. [październik 1537], s. 226-227.
 • 520 a 80. Tiedeman Giese, bp-elekt chełmiński], Lubawa 3 X 1537, s. 227-228.
 • 520 a 81. Jan Chojeński, kancl. wielki koronny, bp krakowski], Lubawa 16 XI 1537, s. 228-230.
 • 520 a 82. Teodoryk von Reden], Lubawa 16 XI 1537, s. 230-232.
 • 520 a 83. Jan Weeze, arcybp lundzki], Lubawa 16 XI 1537, s. 232-233.
 • 520 a 84. Joachim Maltzan, dyplomata austriacki?, Achacy Czema, kaszt. gdański?], Lubawa 16 XI 1537, s. 233-234.
 • 520 a 85. Jan Magnus, arcybp Upsali?], Lubawa 21 XII 1537, s. 234-237.
 • 520 a 86. Tiedeman Giese, bp-elekt chełmiński], Lubawa 24 XI 1537, s. 237-238.
 • 520 a 87. NN], Lubawa 28 XI 1537, s. 239.
 • 520 a 88. Jakub Gracjan de Alderete, sekretarz Karola V], Lubawa 16 XI 1537, s. 240-241.
 • 520 a 89. Achacy von Trenck, kanonik warmiński], Lubawa 12 XII 1537, s, 242.
 • 520 a 62. O obsydium dla króla duńskiego z pieniędzy pruskich.
 • 520 a 63. Sprawa zabójstwa gwardiana chełmińskiego.
 • 520 a 64. O koadiutorii warmińskiej.
 • 520 a 65. Sprawy duńskie; nowiny z dworu cesarskiego; sejmik elbląski.
 • 520 a 66. O minionym sejmie i sejmiku pruskim.
 • 520 a 67. O przyszłym sejmiku ziem pruskich i ubiegłym sejmie krakowskim.
 • 520 a 68. O koadiutorii warmińskiej i epitafium dla A. Waldesa.
 • 520 a 69. O przyszłym sejmiku ziem pruskich i Zygmuncie Grudzińskim.
 • 520 a 70. Sprawa Jana Alberta, margrabiego brandenburskiego.
 • 520 a 71. Pobyt Ottona Henryka, palatyna reńskiego, w Krakowie.
 • 520 a 72. O krokach podjętych celem zatwierdzenia elekcji.
 • 520 a 73. Podziękowanie Dantyszka za wabór na bpa warmińskiego.
 • 520 a 74. O staraniach celem zatwierdzenia elekcji.
 • 520 a 75. Dziękuje za dar od Ottona Henryka, palatyna reńskiego; wiadomości z Danii; o swej elekcji warmińskiej.
 • 520 a 76. Dziękuje za wiadomości z Hiszpanii; sprawy duńskie; elekcja warmińska.
 • 520 a 77. O zatwierdzeniu elekcji.
 • 520 a 78. Sprawy zatwierdzenia elekcji.
 • 520 a 79. Wiadomość o elektorze brandenburskim.
 • 520 a 80. Sprawa spadku po Maurycym Ferberze.
 • 520 a 81. Sprawa taksy za biskupstwo.
 • 520 a 82. Zatwierdzenie Tiedemana Giese i Dantyszka.
 • 520 a 83. Dziękuje za wiadomości z Hiszpanii; o elekcji warmińskiej.
 • 520 a 84. Sprawy angielskie.
 • 520 a 85. Dziękuje za poparcie w sprawie zatwierdzenia swej elekcji warmińskiej.
 • 520 a 86. Przygotowania do przyjazdu na Warmię.
 • 520 a 87. O zabójstwie Tomasza Lubrańskiego, kaszt. brzeskiego.
 • 520 a 88. O jego małżeństwie z Juaną, córką naturalną Dantyszka.
 • 520 a 89. O przenosinach do Lidzbarka.
 • 530 d Mf 5763
 • 530 d Mf 1214
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac.
 • 561 a "Ex orig. castri Heylsberg sub episcopatu [...] Ign. Krasicki [...] transumptae a. 1779" - [rkps] m Warszawa - zamek warszawski w Krasicki Ignacy
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d BK II 106 d BK Dz. Hist. 112 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a Z. Celichowski nie uwzględnił w Actach Tomicjanach, teksty niezbyt poprawne a 46. Druk: Acta Tomiciana. T. 17, nr 595. a 45. Druk: Acta Tomiciana. T. 17, nr 593. a 37. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 26. a 36. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 27. a 35. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 28. a 34. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 22. a 33. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 21. a 32. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 23. a 30. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 32. a 27. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 450. a 25. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 421. a 24. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 420. a 23. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 419. a 21. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 156. a 20. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 84. a 19. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 85. a 18. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 48. a 17. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 47. a 16. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 326. a 15. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 327. a 14. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 158. a 13. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 257. a 12. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 252. a 11. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 253. a 10. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 149. a 9. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 150. a 8. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 129. a 6. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 248. a 5. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 249. a 4. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 205. a 3. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 269. a 2. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 168. (brak początku listu) a 1. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 258. (brak końca listu)
 • 600 a Karol b V c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1500-1558)
 • 600 a Krystian b III c (król Danii i Norwegii ; d 1503-1559)
 • 600 a Otto, Henryk c (elektor palatyński ; d 1502-1559)
 • 610 a Archiwum biskupie z Lidzbark Warmiński
 • 610 a Franciszkanie y 16 w. z Chełmno
 • 610 a Sejm y 1535 Piotrków
 • 610 a Sejm y 1536-1537 z Kraków
 • 610 a sejmik pruski y 1537
 • 610 a sejmik pruski y 1536
 • 650 a Reformacja
 • 651 a Anglia (Wielka Brytania) y 16 w.
 • 651 a Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Dania y 16 w.
 • 651 a Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) y 16 w.
 • 651 a Fryzja (Holandia) y 16 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Hiszpania y 16 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie) y 16 w.
 • 651 a Płock y 16 w.
 • 651 a Pomorze Zachodnie y 16 w.
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Prusy Królewskie y 16 w.
 • 651 a Prusy Książęce y 16 w.
 • 651 a Węgry y 16 w.
 • 653 a Przywilej dla Prus
 • 653 a Literatura polska 16 w.
 • 653 a Świętopietrze
 • 653 a Wojsko 16 w.
 • 655 a Epitafium (lit.) 16 w.
 • 700 a Alderete, Diego Graciàn de c sekretarz Karola V d (ca 1494-ca 1584)
 • 700 a Alderete, Juana del Gada de d (1527- po 1591)
 • 700 a Alifio, Ludovico c kanclerz królowej Bony d (1499-1543)
 • 700 a Bażyński, Jerzy c wojewoda malborski d (1469-1546)
 • 700 a Bona c (królowa Polski ; d 1494-1557)
 • 700 a Borek, Stanisław c dziekan krakowski, sekretarz królewski d (1474-1556)
 • 700 a Chojeński, Jan c (bł. ; d 1486-1538)
 • 700 a Czema, Achacy c wojewoda malborski d (ca 1485-1565)
 • 700 a Dantyszek, Jan d (1485-1548)
 • 700 a Drzewicki, Maciej c (prymas Polski ; d 1467-1535)
 • 700 a Działyński, Mikołaj c kasztelan chełmiński, wojewoda pomorski d (?-1545)
 • 700 a Ferber, Maurycy c biskup warmiński d (1471-1537)
 • 700 a Gamrat, Piotr c (prymas Polski ; d 1487-1545)
 • 700 a Giese, Tiedemann c biskup chełmiński, warmiński d (1480-1550)
 • 700 a Grudziński, Zygmunt c wojewoda rawski d (ca 1560-1618)
 • 700 a Hozjusz, Stanisław c kardynał d (1504-1579)
 • 700 a Jan Albrecht Hohenzollern c biskup d (1499-1550)
 • 700 a Joachim b II c (elektor brandenburski ; d 1505-1571)
 • 700 a Krantz, Albert d 16 w.
 • 700 a Krasicki, Ignacy d (1735-1801)
 • 700 a Krzycki, Andrzej c prymas Polski d (1482-1537)
 • 700 a Lubrański, Tomasz c kasztelan brzeski d (?-1537)
 • 700 a Magnus, Johannes c arcybiskup Uppsali d (1488-1544)
 • 700 a Maltzan, Joachim von d (1492-1556)
 • 700 a Marchesini Monte Cenere Carlo Antonio de c kan. płocki sekretarz Bony
 • 700 a Rheden, Theodor von d (1492-1556)
 • 700 a Schepper, Korneliusz c sekretarz Karola V
 • 700 a Tomicki, Piotr c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski d (1464-1535)
 • 700 a Trenck, Achacy von der c kanonik warmiński, dziekan kapituły
 • 700 a Valdes Alfonso de c sekretarz Karola V
 • 700 a Weeze, Johann von c arcybiskup Lundu d (1490-1548)
 • 700 a Zygmunt Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 700 a Zygmunt August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 740 a Joannis Dantisci episcopi Varmiensis ad regem et reginam epistolae a originalibus bibliothecae castri Heylsbergensi sub episcopatu Ignatii Krasicki episcopi Varmiensis Transumptae in Anno MDCCLX19.
 • 740 a Joannis Dantisci episcopi Varmiensis ad varios epistolae a originalibus bibliothecae castri Heylsbergensi sub episcopatu Ignatii Krasicki episcopi Varmiensis Transumptae in Anno MDCCLX18.
 • 852 j BK 00232
 • 999 d 17.10.31

Indexes