Dokumenty skarbowe prowadzone przez Stanisława Włoszka oraz dokumenty z czasów Zygmunta III Wazy.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00250
 • Kopie:
  • Mf 37
  • Mf 653
 • Tytuł: Dokumenty skarbowe prowadzone przez Stanisława Włoszka oraz dokumenty z czasów Zygmunta III Wazy.
 • Miejsce i czas powstania: 16-17 w.
 • Opis fizyczny: 278 k. 32,5x21 cm
 • Oprawa: sk. brąz., 20 w. z dużymi fragmentami opr. 16 w. z napisem Regestrum
 • Język: Łac., pol. niem.
 • Zawartość:
  • Dokumenty skarbowe prowadzone przez Stanisława Włoszka i rozporządzenia króla Zygmunta Augusta w drobnych sprawach gospodarczych dworu królewskiego.
  • Fragment ekspedycji kancelarii nadwornej Zygmunta Augusta 1559-1572.
  • Sejmik średzki 1614-1615 r., 1619 - instrukcje, lauda, korespondencja
  • Sejmiki 1618 r., 1624 - instrukcje krolewskie k.220, 235-7
  • Sejm 1619 - de liberatoria do senatorów i odpowiedzi - instrukcje na sejmiki - vota - propozycje - ocena 220, 230-3
  • Sejm 1592 - diariusz - propozycja - akta 131-195,
  • Sejmik średzki 1615, 1618, 1624 k. 203-8, 225, 240
  • Sejmiki 1618, 1624 s. 220, 235-7
  • Grudziński, Stefan wojewodzic rawski 240
  • Grzymułtowski Janusz klan bydgoski 208
  • Gustaw Adolf król Szwecji 247-8
  • Grodziecki Adam 208, 230
  • Gostomski, Stanisław wojewoda rawski 146
  • Dżiambeg Girej chan krymski, chan perekopski, chan W. Ordy k. 237-9
  • Gardie, Jakub de la, gen. szwedz., gubernator Estonii, marsz. Szwecji 247-8
  • Ciświcki Adam klan śremski 229v.
  • Choiński Jerzy 208
  • Broniewski Marcin poseł na sejm 208, 227, 230
  • Borzysławski Piotr 208
  • Solikowski, Jan Dymitr abp lw. 143-4
  • Słuszka, Aleksander klan miński 235v.
  • Skarga Piotr ksiądz, S.J. 123
  • Rudnicki, Stanisław sędz. z. kal. 230
  • Rozrażewski Hieronim bp włocławski 144
  • Rozrażewski Hieronim 208
  • Sahin Girej-Gałga 237-9
  • Radziwiłł Krzysztof hetman w. WXL, wda wil. 121
  • Radziwiłł Krzysztof II 235v., 247-8
  • Radziwiłł Mikołaj Krzysztof wda trocki, wda wil. 153
  • Radziwiłł Jerzy kard. 121, 141
  • Radziwiłł Janusz pcz. WXL, klan wil. 207
  • Przyjemski Stanisław marsz. nadw. kor. 121, 130
  • Pierzchliński Andrzej sta stawiszyński 208
  • Ostroróg, Sędziwój sta wschowski 208
  • Orzelski Świętosław sta radziejowski 161
  • Opaliński Andrzej marsz. w. kor. 121, 147
  • Sejm 1618 k. 220, 230-3
  • Sejm 1619 k. 220, 230-3
  • Sejm 1615 k. 208-9
  • Sejm 1592 k. 131-195
  • Gniezno k. 211-2, mieszczanie k.208
  • 1. "Literae SMR [Sigismundi Augusti] ad Mgnificum D. Joannem Liuthomirski castellanum Rauensem de mittenda notione cum Jacobo Herborth de certa summa peccuniarum facta, Kraków 7 V [data uszkodz. 1559] k. 1.
  • 2. "Literae SMR [Sigismundi Augusti] nobilis Nicolai [!] Grocholski seruitori suae Maiestatis de salario illuis aduitalitatis, Kraków 25 IV 1559 k. 1-1v [tekst uszkodz.]
  • 3. "Sigismundus Augustus Rex Poloniae, Wilno 1 XI 1559 k. 2 [teskt uszkodz.]
  • 4. "Literae ad [...] Joannem Liuthomirski castellanum Rauensem etc de mittendis literis MR [Sigismundo Augusto], Wilno 29 IV 1560 k. 2 [tekst uszkodz.]
  • 5. "Quietatio MR [Sigismundi Augusti] de perceptis a me [Stanislao Włoszek] pro mercibus syluestribus per D. capitaneum Pincensem et Cobrinensem [Stanislaum Chwalczewski] venditis grossis 30 florenis 6250, Wilno 1 VIII 1560 k. 2-2v [tekst uszkodz.]
  • 6. "Literae SMR [Sigismundi Augusti] ad Joannem Kop[f] ut cum certis M. R. creditoribus tra [...] gat illi iniungitur facultas et cont [...] rac [...] cum illo in anno 1559 conflatus consilium, Wilno 24 VIII 156[0] k. 2v-3 [tekst uszkodz.]
  • 7. "Literae SMR [Sigismundi Augusti] ad ciues et mercatores Gedanenses Lais [Loitz] dictos quibus fides Joannis Kopff confirmatur et libere cum illo agat requiritur, Wilno 24 VIII 1560 k. 3 [tekst uszkodz.]
  • 8. "Literae [Sigismundi Augusti] ad Generosum Joannem Kopff de extradendis 3 sexagenis selectioris Wanczos Famato Lurentio Tenczel Gedanensium aruspici, Wilno 24 IX 1560 k. 3v [tekst uszkodz.]
  • 9. "Ad Joannem Kopff ne merces Siluestres in preiudicium ceterarum mercium per eius notarium [Joannem Ept] preterea leviori pretio diuendantur, Wilno 4 X 1560 k. 3v-4.
  • 10. "Literae SMR [Sigismundi Augusti] de susceptione Marci Ambrosii [Nissensis] et eius salario Gedani constituto, Wilno 1 I 1561 k. 4 [tekst uszkodz.]
  • 11. "Literae SMR [Sigismundi Augusti] super unum sechczik wanczos Marco Ambrosio [Nisseni] per M. R. sub certis conditionibus ore illi commissis donato, Wilno 1 I 1561 k. 4-4v [tekst uszkodz.]
  • 12. "Copia Literrarum SMR [Sigismundi Augusti] obligatoriarum mercatoribus Herbrotis ciuibus Augustanensibus, Wilno 2 I 1561 k. 4v-5v [tekst uszkodz.]
  • 13. "Consensus M.R. [Sigismundum Augustum] Nicolao Ridinger ciui Wratislauiensi ad petitionem d. Herbort Augustensis datus, Wilno 26 II 1561 k. 5v-6 [tekst uszkodz.]
  • 14. "Quietatio d. Barth[olomaei] Wliewski de mercibus siluestribus per eum in sylius Knischinensibus elaboratis ac de pecunia super his expositis data per M. R. [Sigismundum Augustum], Wilno 12 III 1561 k. 6-6v [tekst uszkodz.]
  • 15. "Literae SMR [Sigismundi Augusti] D. Bartho[lomeo] Wliewski de libera unius Schaffe frumento onustae fluuÿs Narew et Istula Gedanum defluitatione datae, Wilno 12 III 1561 k. 6v.
  • 16. "Literae S.M.R. [Sigismundi Augusti] famato Erasmo Meder ciui Gedanensi per Maiestatem Regiam datae, Wilno 21 III 1561 k. 6v-7.
  • 17. "Quietatio M. R. [Sigismundi Augusti] super florenos 20 000 ab Illustrissimo principe Prussiae [Alberto] missis, Wilno 31 XII 1561 k. 7 [tekst uszkodz.]
  • 18. "Literae ad Illustrissimum dominum Ioannem Marchionem Brandenburgensem Pomeraniae Ducem [Sigismundus Augustus], Wilno 28 XI 1561 k. 7-7v [tekst uszkodz.]
  • 19. "Literae S.M.R. [Sigismundi Augusti] ad famatum Erasmum Meder ciuem Gedanensem, Wilno 28 XI 1561 k. 7v [tekst uszkodz.]
  • 20. "Literae S.M.R. [Sigismundi Augusti] ad Generosum Joannem Konieczki Serenissimarum Reginarum aulicum et thesaurarium, Łomża 23 XII 1561 k. 7v-8 [tekst uszkodz.]
  • 21. "Literae S.M.R. [Sigismundi Augusti] obligatoriae Reinoldo Krakow [Krokowski] datae super florenos 4000, Knyszyn 17 I 1562 k. 8-8v [tekst uszkodz.]
  • 22. "Quietatio MR [Sigismundi Augusti] domino Hieronymo Buzinsky zuppario Cracoviensi data super florenos 436/15/6, Łomża 13 I 1562 k. 8v [tekst uszkodz.]
  • 23. "Literae ad Magnificum Joannem Liuthomirski [castellanum Ravensem] de ordinandis clausis ferris, Wilno 5 VI 1562 k. 9.
  • 24. "Literae MR [Sigismundi Augusti] ad [... Hieronymum] Buzinski SMR secretarium, zupparium Cracouiensem, Wilno 4 IX 1562 k. 9-9v
  • 25. "Consensus MR per Majestatem Regiam [Sigismundum Augustum] Nicolao Ridinger ciui Wratislauiensi ad petitionem [...] Jacobi Herbrot Augustensis datus, Wilno 4 IX 1562 k. 9v-10 [tekst uszkodz.]
  • 26. "Literae MR [Sigismundi Augusti] ad [...] Joannem Kopf mercium sÿluestrium in Magno Ducatu Lithuaniae praefectum, Wilno 4 IX 1562 k. 10-10v [tekst uszkodz.]
  • 27. "Quietatio SMR [Sigismundi Augusti] data [...] Nicolao Mielniczki capitaneo Grodensi super aureos mille, Wilno 20 X 1562 k. 10v.
  • 28. "Quietatio SMR [Sigismundi Augusti] de percepta a [...] Archiepiscopo Gneznensi [Jacobo Uchański] et episcopo Cuiaviensi [Nicolao Wolski]
  • 29. "Literae ad Summum Pontificem Romanum Pium IIII nomine [Sigismundi Augusti], Piotrków 5 I 1563 k. 11-11v.
  • 30. "Literae MR [Sigismundi Augusti] ad [...] Stanislaum Miloschewski officinae monetariae Vilnensis notarium, Piotrków 8 I 1563 k. 11v.
  • 31. "Ad eundem [Stanislaum Miłoszewski] Sigismundus Augustus, Piotrków 21 I 1563 k. 12.
  • 32. "Ad eundem [Stanislaum Miłoszewski Sigismundus Augustus], Piotrków 2 II 1563 k. 12-12v.
  • 33. "Ad eundem [Stanislaum Miłoszewski Sigismundus Augustus], Piotrków 2 II 1563 k. 12v.
  • 34. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad Joannem Kopff de dandis Herbrotis florenis 4400, Piotrków 22 II 1563 k. 12v-13.
  • 35. "Literae SMR ad [...] castellanum Radomiensem [Gabrielem Tarło], Piotrków 4 III 1563 k. 13-13v.
  • 36. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad [...] Eustachium Wolowicz Magni Ducatus Lithuaniae thesaurarium, Piotrków 4 III 1563 k. 13v.
  • 37. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad [...] Stanislaum Miloschewski monetariae Vilnensis notarium, Piotrków 4 III 1563 k. 14.
  • 38. "[...] Nicolao Laski aulico incisori nostro capitaneo Crasnostaviensi [Sigismundus Augustus], Piotrków 12 III 1563 k. 14-15.
  • 39. "Literae SRM [Sigismundi Augusti ...] Gabrieli Tarlo castellano Radomiensi de libera defluitione Gedanum, Piotrków 19 III 1563 k. 15.
  • 40. "[...] Gabrieli Tarlo de Sczekarzewicze castellano Radomiensi [Sigismundus Augustus], Piotrków 19 III 1563 k. 15-15v.
  • 41. "Ad eundem [Gabrielem Tarlo Sigismundus Augustus], Piotrków 23 III 1563 k. 15v-16.
  • 42. "[...] Andreae Przeczlawski Gneznensi, Cracouiensi scholastico in thesauro nostro notario [Sigismundus Augustus], Piotrków 29 III 1563 k. 16-16v.
  • 43. "[...] Gabrieli Tarlo de Sczekarzewicze castellano Radomiensi [Sigismundus Augustus], Piotrków 6 IV 1563 k. 16v-17.
  • 44. "Ad eundem [Gabrielem Tarlo Sigismundus Augustus], Piotrków 15 IV 1563 k. 17.
  • 45. "Ad eundem [Gabrielem Tarlo Sigismundus Augustus], Piotrków 19 IV 1563 k. 17v.
  • 46. "[...] Joanni Syerakowski castellano Landensi capitaneo Przedecensi aulico et referendario nostro [... Sigismundus Augustus], Lubotyń 9 V 1563 k. 17v-18.
  • 47. "Copia listu ktori iesth dany na sluzbe 50 koni w poczeth dworski [...] Iaroschewi Sieniawskiemu [...] Mikołaiewi Maczieyewskiemu [...] Christophowi Sobkowi [...] Sigismunthowi Wolskiemu, Knyszyn 13 V 1563 k. 18-18v.
  • 48. "[...] Nicolao Laski aulico et mensae [!] nostrae incisori, capitaneo Crasnostauiensi [... Sigismundus Augustus], Grodno 16 V 1563 k. 18v-19.
  • 49. "[...] Gabrieli Tarlo de Sczekarzewicze castellano Radomiensi [Sigismundus Augustus], Wilno 25 V 1563 k. 19-19v.
  • 50. "Copia listu krolia JM [Zygmunta Augusta], ktori dan iest zolnirzom ieznim polskim, Łomża 10 V 1563 k. 19v-20.
  • 3. Faktor Macieja Manlicha Franciszek Moller w sprawie zwrotu pożyczki zaciągniętej przez króla.
  • 4. O zwrot listu zastawnego Mikołaja Hubnera.
  • 6. O spłacenie długu produktami leśnymi Jakubowi Herbrotowi, jego synom i Maciejowi Manlichowi według listów zastawnych.
  • 7. O sprzedaż produktów leśnych z lasów królewskich na Litwie.
  • 13. Spłacenie Mikołaja Redingera, mieszkańca Wrocławia, z pieniędzy należnych Jakubowi Herbrotowi.
  • 16. Upoważnienie zaciągnięcia dla króla pożyczki pieniężnej.
  • 18. Erazm Meder pośredniczy w pożyczce pieniędzy dla króla.
  • 19. Zaleca się doprowadzenie do końca sprawy pożyczki od Jana, margrabiego brandenburskiego.
  • 20. Cezary Farma, lekarz sióstr królewskich, prosi o wypłatę zaległej pensji.
  • 23. O zrobienie gwoździ żelaznych wg przesłanego wzoru oraz 200 beczek małych i po 100 dużych i średnich.
  • 24. O bezwłoczne przesłanie zebranych pieniędzy.
  • 25. O zapłacenie trzeciej raty długu Mikołajowi Redingerowi przez Jakuba Herbota z pieniędzy pożyczonych królowi.
  • 26. W sprawie jw.
  • 30. Przesyła pieniądze na opłacenie dworzan i reszty służby.
  • 31. Nakazuje większy umiar w wydatkach.
  • 32. Wyraża zadowolenie, że ustały niesnaski i potwierdza odbiór przesłanego "złota".
  • 33. O sprawach wewnętrznych dworu i służby.
  • 34. Spłata dochodami leśnymi części długu królewskiego.
  • 36. Nie wolno wywozić z miasta rzeczy portzebnych Stanisławowi Miłoszewskiemu do prowadzenia mennicy.
  • 38. Król wysyła swoich komorników i nakazuje wyznaczyć im gospody.
  • 39. Spław 14 barek ze zbożem bez cła.
  • 40. Wstawiennictwo kasztelana za sługami królowej i sprawy zarządzania dworem.
  • 41. Polecenie przygotowania na dworze radomskim pomieszczenia dla sądów i urzędników dworskich.
  • 43. Pochwała kasztelana za troskę o królowę Katarzynę; pieniądze otrzyma najpóźniej na Świątki.
  • 44. Chwali kasztelana za gotowość poczekania na zwrot długu i przeznaczenie pieniędzy na podtrzymanie mennicy wileńskiej.
  • 45. Odpowiedź na listy w sprawach Tarły z królową.
  • 46. Czeka na pieniądze od wojewody brzeskiego Jana Służowskiego; do Warszawy do tej pory nie nadeszły.
  • 49. Chwali za spis, ile wychodzi "korzenia i innych potrzeb do kuchni królowej".
  • 51. "Confirmatio contractus qui inter Nicolaum Ridinger et Joannem Kopff occasione debiti Herborth intercessit, Wilno 23 VII 1563 k. 20-24v.
  • 52. "Quietatio MR [Sigismundi Augusti ...] Andreae Przeczlawski data, Wilno 3 IX 1563 k. 24v-25.
  • 53. "Quith Krolia JM [Zygmunta Augusta] Iost Ludwikowi Diczowi [Decjuszowi] dani super florenos 70, Wilno 14 IX 1563 k. 25-25v.
  • 54. "Literae SRM [Sigismundi Augusti ...] Stanislao Andreiowicz Dowoina [capitaneo Merecensi, Pinczensi, Cobrinensi etc.] datae super florenos 23000, Wilno 18 X 1563 k. 25v.
  • 55. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad Joannem Kopf de persoluendis florenis 23000 [...] Stanislao Dowoina, Warszawa 20 XI 1563 k. 26.
  • 56. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] de percepto a [...] Valentino Uberfelt ciuitatis Gedanensis secretario nomine ciutatis eiusdem redditu florenorum 8666 grossorum 20, et hoc ex contributione uulgo axisa dicta, Wolno 10 X 1563 k. 26-26v.
  • 57. "Nicolao Ridinger ciui Wratislauiensi in negocio Herbrotionis [Sigismundus Augustus], Warszawa 19 II 1564 k. 26v-27.
  • 58. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad [...] Garielem Tarlo SM Regalis Curiae Magistrum, Warszawa 24 II 1564 k. 27-27v.
  • 59. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad [...] Iostum Ludouicum Detium zupparium Olkusensem, Warszawa 15 III 1564 k. 27v.
  • 59. O odebranie pieniędzy pożyczonych kupcowi Bernardowi Soderini.
  • 60. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad [...] Jostum Ludovicum Decium, Bielsko 14 VI 1564 k. 27v-28.
  • 61. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad [...] Simonem Ługowski thesauri Regni notarium, Bielsko 19 VI 1564 k. 28.
  • 62. "Consensus MR [Sigismundi Augusti] datus Mariae Manlichen super taleros 6000, Parczew 4 VIII 1564 k. 28-28v.
  • 63. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad Stanislaum Z[acharium] Włoschek Magni Ducatus Lithuaniae Curiae thesaurarium, Parczew 16 VIII 1564 k. 29.
  • 64. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad Stanislaum Wierzbiętha datae, Parczew 19 VIII 1564 k. 29-29v.
  • 65. "[...] Lukaschewi Nagorskiemu podkomorzemu lęcziczkiemu, kroliewni Iei Miłosczi siostri naschei milei ochmistrzewi [... Zygmunt August], Piotrków 7 XI 1564 k. 29v-30.
  • 66. "[...] Nicalao Rhedinger ciui et patricio Wratislauiensi [... Sigismundus Augustus], Piotrków 13 XI 1564 k. 30-30v.
  • 67. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] uniuersales datae Joanni Kopp[f] propter arestum faciendum, Piotrków 22 XI 1564 k. 30v-31.
  • 68. "[...] Principi [...] Alberto Marchioni Brandenburgensi [... Sigismundus Augustus], Piotrków 24 XI 1564 k. 31-31v.
  • 69. "[...] Matthiae Strobicz stipendiario [... Sigismundus Augustus], Piotrków 8 XII 1564 k. 32-32v.
  • 70. "[...] Scipioni Campo cavalcatori [... Sigismundus Augustus], Piotrków 6 II 1565 k. 32v.
  • 71. "[...] Baltazaro Zwolski canonico Sendomieriensi, stipendiario nostro [...], Piotrków 15 II 1565 k. 32v-33.
  • 72. "[Sigismundus Augustus tertia rata 34418 debiti Nicolao Redinger], Piotrków 28 II 1565 k. 33-37.
  • 73. "Sigismundus Augustus [...] Joanni Kopp[f] mercium siluestrium Magni Ducatus Lithuaniae praefecto [...], Piotrków 29 II 1565 k. 37.
  • 74. "[...] Bartoszowi Wliewskiemu sprawczi towarow liesnich w puszczi naszei kniszinskiej [... Zygmunt August], Piotrków 8 III 1565 k. 37v.
  • 75. "Quietatio Sac. Regiae Hieronymo Buzinski zuppario et burgrabio Cracouiensi etc data supeer florenos 3000 [Sigismundus Augustus], Piotrków 15 IV 1565 k. 37v-38.
  • 76. "[...] Stanislao Zacharioso Wloschek MDL curiae thesaurario tenutario Punensi, Zismuriensi [... Sigismundus Augustus], Piotrków 5 V 1565 k. 38.
  • 77. "Quietatio SMR [Sigismundi Augusti ...] Hieronymo Buzynski zuppario et burgrabio Cracouiensi data super florenos 587, Piotrków 4 VI 1656 k. 38-38v.
  • 78. "[...] Ioanni Liuthomirski castellano Siradiensi curiae thesaurario Lanciciensi Radomiensique capitaneo [... Sigismundus Augustus], Rawa 12 VI 1565 k. 38v-39.
  • 79. "[...] Piotrowi Zochowskiemu podkomorzemu cziechanowskiemu podstaroscziemu piotrkowskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 17 VI 1565 k. 39-39v.
  • 80. "[...] Iopowi Praietfussowi horodniczemu wilenskiemu dzierzawczi wolkinieczkiemu i liepunskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 20 VI 1565 k. 39.
  • 81. "[...] Lukassewi Nagorskiemu podkomorzemu lęcziczkiemu kroliewny iei Miłosczi siostri nassei milei ochmistrzewi [... Zygmunt August], Tykocin 26 VI 1565 k. 40.
  • 82. "[...] Balcerowi Zwolskiemu iorgieltnikowi [... Zygmunt August], Tykocin 26 V 1565 k. 40-40v.
  • 83. "Ad eundem [Balcerowi Zwolskiemu], Knyszyn 9 VII 1565 k. 40v.
  • 84. "Consensus MR [Sigismundi Augusti ...] Valentino Moller probatori Vilnensi datus super marcas 2000 argenti puri excudendas, Knyszyn 15 VII 1565 k. 40v-41.
  • 85. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] de suscepto aurifabro Christiano Pasquillo, Knyszyn 15 VII 1565 k. 41-41v.
  • 86. "[...] Joanni Liuthomirski castellano Siradiensi curiae nostrae thesaurario, Lanciciensi Radomiensique capitaneo, tenutario Wartensi [...], Grodno 9 IX 1565 k. 41v-42.
  • 87. "[...] Joanni Liuthomirski etc, Wilno 10 X 1565 k. 42-42v.
  • 88. "Ad eundem [Joannem Lutomirski Sigismundus Augustus], Wilno 13 X 1565 k. 42v-43.
  • 89. "[...] Christophowi Konarskiemu dworzaninowi [Zygmunt August], Wilno 11 I 1566 k. 43.
  • 90. "[...] Hieronymo Buzinski burgrabio zuppario Cracouiensi etc [Sigismundus Augustus], Lublin 28 VI 1566 k. 43v.
  • 91. "[...] Baltazaro Zwolski canonico Sendomiriensi stipendiario [... Sigismundus Augustus], Lublin 30 VI 1566 k. 43v-44.
  • 92. "[...] Marczinowi Graliewskiemu pisarzewi na komorze solnej warschawskiei [... Zygmunt August], Lublin 17 VII 1566 k. 44.
  • 93. "[...] Stanislawowi Zachariaszewiczowi Wloszkowi starosczie knyschynskiemu, podskarbiemu w WKL dwornemu etc [... Zygmunt August], Lublin 21 VII 1566 k. 44-44v.
  • 94. "[...] Casprowi Klodzinskiemu iurgieltnikowi [... Zygmunt August], Lublin 21 VII 1566 k. 44v.
  • 95. "[...] Marczinowi Graliewskiemu pisarzewi na komorze solnei warschawskiei [... Zygmunt August], Lublin 15 VIII 1566 k. 44v-45.
  • 96. "Hanusewi Kravtscholcz kowaliowi listh krola [... Zygmunta Augusta] dany in iorgielth, Wilno 11 XI 1566 k. 45-45v.
  • 97. "[...] Stanislawowi Zachariaszewiczowi Włoszkowi podskarbiemu dwornemu WXL etc, Lublin 24 VIII 1566 k. 45v-46.
  • 98. "Eidem [Stanisławowi Włoszkowi Zgmunt August], Lublin 15 IX 1566 k. 46.
  • 99. "Eidem [Stanisławowi Włoszkowi Zgmunt August], Warszawa 21 X 1566 k. 46-46v.
  • 100. "Eidem [Stanisławowi Włoszkowi Zgmunt August], Warszawa 21 X 1566 k. 46v.
  • 101. "[...] Casprowi Klodzinskiemu iurgieltnikowi naszemu [Zygmunt August], Warszawa 21 X 1566 k. 46v.
  • 102. "Quietatio [...] Bartholomaeo Wliewski de mercibus syluestribus per eum in syluis Knischinensibus elaboritis [!] ac de pecunia super his exposita, data per MR [Sigismundum Augustum], Grodno 5 XII 1566 k. 47-47v.
  • 103. "[...] Ianowi Bolemanowi miesczaninowi gdanskiemu [... Zygmunt August], Grodno 7 XII 1566 k. 47v-48.
  • 104. "[...] Climuntowi Bylinskiemu rothmistrzowi na zamku Tikocin [Zygmunt August], Grodno 10 XII 1566 k. 48v.
  • 51. O spłatę trzeciej raty długu królewskiego produktami leśnymi.
  • 54. Potwierdza odbiór i zobowiązuje Jana Kopfa do spłaty rocznej 5000 florenów z lasów litewskich.
  • 57. Towary leśne, znajdujące się w porcie gdańskim, mają być przeznaczone na ostatnią ratę długu.
  • 58. Wysyła regestr dworu królowej Katarzyny, aby zaznaczył w nim ewentualne zmiany.
  • 60. W sprawie jw.
  • 61. O przesłanie pocztu furmanów i 86 koni.
  • 63. Przesyła rzeczy otrzymane z Malborka, należy je dobrze przesuszyć i opatrzyć.
  • 64. Przygotować obszerną i wygodną gospodę dla krawca Szymona Sabinki.
  • 65. Gospodarz domu skarży się na zajęcie mu domu robotnikami królewskimi.
  • 66. O nadużycie danych mu królewskich listów zastawnych.
  • 67. O nadużycie danych Janowi Herbortowi królewskich listów zastawnych.
  • 68. W obronie uczciwości i dobrej sławy Jana Kopfa, zarządcy lasów królewskich na Litwie.
  • 69. W sprawie jw.
  • 70. Polecenie, aby kowalowi Stanisławowi Chrościelowi wypłacać tygodniowo po 40 groszy polskich.
  • 71. Czrę srebrną z wieńcem oddać złotnikowi Tomaszowi, który wykonuje dla króla lichtarze srebrne.
  • 73. O całkowite zapewnienie wypłaty długu Mikołajowi Redingerowi.
  • 76. Dla rotmistrza Klemensa Bylińskiego 1200 złotych na jego rotę.
  • 78. Ma się wiernie trzymać swego prawa i konstytucji koronnych.
  • 79. O przewiezienie do Warszawy skrzyni kowanej z rzeczami królewskimi.
  • 80. Przez posłańca posyła drewno do głównej chorągwi królewskiej.
  • 81.O wysłanie zaprzęgu poszóstnego koni gniadych zz wozem i nakryciem.
  • 82. Wysłać trzy skrzynie ze złotogłowiem i aparatami kościelnymi.
  • 83. Wysłać kredens wysoki srebrny i wanienkę zamkniętą w puzdrach.
  • 85. Przyjęcie na służbę królewską z wynagrodzeniem 10 kop. litewskich rocznie.
  • 86. Rewizja pruska, zmiany na urzędach, opatrzenie wysłużónych żołnierzy.
  • 87. W sprawie jw.
  • 88. Nakazuje trzymać mocną ręką pieczę nad dobrami królewskimi; przesyła szafran, który z Włoch przywiózł Malcher Walbach.
  • 89. Kasper Sack i Valten von Portugal, żołnierze niemieccy, o pieniądze za sprzedane konie.
  • 90. Sebaldowi Linckowi, hafciarzowi, wypłacić 509 florenów i 20 groszy z komory solnej w Warszawie.
  • 91. Przesłać łoże i potrzebne do niego żelazne pręty.
  • 92. Wypłacić Balcerowi Zwolskiemu strawnego 174 złote.
  • 93. Posyła do stajni królewskiej 9 koni.
  • 94. W sprawie jw.
  • 95. Wypłacić Piotrowi Garnierowi, złotnikowi włoskiemu, 170 złotych.
  • 96. Corocznie otrzymywać będzie po 30 złotych polskich.
  • 97. Sprawa jw.
  • 99. Pieniądze pobierać tak, jak król zarządził.
  • 100. Ma być gotowe mieszkanie na przyjęcie króla.
  • 101. Wysłać Włoszkowi drewnos na budowę.
  • 103. Przynagla o przywiezienie złotych łańcuchów.
  • 104. Przesyła regestrzyk furmanów posłanych z wozami i końmi na roboty.
  • 105. "[...] Stanisławowi Zacharaschowiczowi Wlosckowi [Zygmunt August], Grodno 19 XII 1566 k. 48v-49.
  • 106. "[...] Sebastianowi Tarnowskiemu dworzaninowi, chorążemu syeradzkiemu [Zygmunt August], Grodno 4 I 1567 k. 49.
  • 107. "[...] Hieronymowi Buzinskiemu zupnikowi crakowskiemu, brzezniczkiemu krzeschowskiemu staroszcie [... Zygmunt August], Grodno 10 I 1567 k. 49v.
  • 108. "[...] Spithek Jordan de Zakliczin Cracouiensi, capitaneo Przemisliensi Camionacensique [... Sigismundus Augustus], Knyszyn 22 I 1567 k. 49v-50.
  • 110. "[...] Piotrowi Radvskiemu [Zygmunt August], Knyszyn 22 I 1567 k. 50v.
  • 111. "[Andreae Noskowski episcopo Plocensi ... Sigismundus Augustus], Knyszyn 17 II 1567 k. 50v-51.
  • 112. "Consensus MR [Sigismundi Augusti] Valentino Moller probatori Vilnensi datus super marcas mille argenti puri excudendas, Knyszyn 15 II 1567 k. 51-51v.
  • 113. "List Krola IM [Zygmunta Augusta] Bartłomiejowi Wliewskiemu dany, Knyszyn 16 II 1567 k. 51v.
  • 114. "[...] Woicziechowi Boguskiemu podskarbiemu masowieczkiemu, woiskiemu przemiskiemu, dzierzawczi barthowskiemu [... Zygmunt August], Błonie 18 III 1567 k. 52.
  • 115. "List albo prziwiliei krolia JM [Zygmunta Augusta] dany [...] Ianowi Bolemanowi na wywinczowanie 22000 grzywien srebra, Warszawa 16 III 1567 k. 52-53.
  • 116. "Listh Krolia JM [Zygmunta Augusta] dany [...] Ianowi Bolemanowi na wolne wypuszczenie wosku z kroliestwa do czudzich krain, Piotrków 24 IV 1567 k. 53-53v.
  • 117. "Quietatio MR [Sigismundi Augusti] Hieronimo Buzenski zuppario Cracouiensi data super florenos 1000, Piotrków 5 V 1567 k. 53v.
  • 118. "Quietatio MR [Sigismundi Augusti ...] Ioanni Liuthomirski castellano Syradiensi data super florenos 1000, Piotrków 26 IV 1567 k. 54.
  • 119. "Quith IKM [Zygmunta Augusta ...] Ianowi Makowieczkiemu dany na litewskich kop 433/54/9, Grodno 21 VIII 1567 k. 54-54v.
  • 120. "[...] Stanislawowi Zachariaszewiczowi Włoszkowi [Zygmunt August], Grodno 23 VIII 1567 k. 54v.
  • 121. "[...] Iopowi Praiethfusowi horodniczemu wilienskiemu, staroszcie wolkiniczkiemu, wasielkowskiemu [... Zygmunt August], Knyszyn 3 IX 1567 k. 54v-55.
  • 122. "[...] Ioanni Kostka de Stamberg castellano Gedanensi, terrarum Prussiae thesaurario, capitaneo Pucensi Derschouiensique [... Sigismundus Augustus], Marków 1 X 1567 k. 55-55v.
  • 123. "[...] Casparo Geschkau Pomesaniae ac monasterii Mariae Paradisi in Prussia administratori, secretario nostro [... Sigismundus Augustus], Marków 1 X 1567 k. 55v-56.
  • 124. "Iurkowi Clerice [... Jerzemu Jasińczykowi muzykowi i przełożónemu rorantystów Zygmunt August], Marków 16 X 1567 k. 56.
  • 125. "[...] Ianowi Boleman kupczowi y miesczaninowi gdanskiemu sluzebnikowi naschemu [... Zygmunt August], Marków 16 X 1567 k. 56v.
  • 126. "[...] Jopowi Praithfusowi horodniczemu wilienskiemu [... Zygmunt August], Marków 20 X 1567 k. 56v-57.
  • 127. "[...] Albeerto Przetoczki superintendenti officine [...] monetariae Vilnensis [Sigismundus Augustus], Lebiedziew 4 XI 1567 k. 57-57v.
  • 128. "Denen Errenvesten und Kunstreichen Valentin Miller Wardaienn Jorge Behme Mintzmeister Albrecht Kerecin Eisenschneider allenn und jedenn [Sigmundt August], [Lebiedziew] 4 XI 1567 k. 57v.
  • 129. "Quith JKM [Zygmunta Augusta] Ianowi Makowieczkiemu [archidiakonowi warszawskiemu] dany na kop litewskich 400, Lebiedziew 20 XI 1567 k. 58.
  • 130. "Quith JKM [Zygmunta Augusta] Ianowi Bolemanowi dany na zlotich polskich 10290, Lebiedziew 20 XI 1567 k. 58.
  • 131. "[...] Stanisławowi Zachariaszewiczowi Włoszkowi podskarbiemu dwornemu w Wielkim Xziestwie Lithewskim, starosczie Knyschinskiemu [... Zygmunt August], Radoszkowicze 15 XII 1567 k. 58v.
  • 132. "Quith IKM [Zygmunta Augusta ...] Stanisławowi Spławskiemu castelanowi żarnowskiemu [...] dany super florenos 5000, Radoszkowicze 15 XII 1567 k. 58v.
  • 133. "Quith JKM [Zygmunta Augusta] Luduicoui Ditz [Decjuszowi] wielkiemu rzandczi crakowskiemu dany super florenos 21630, Radoszkowicze 15 XII 1567 k. 58v-59.
  • 134. "Quith JKM [Zygmunta Augusta ...] Ianowi Makowieczkiemu dany super sexagenas Litwanicas 2914/54, Kojdanów 26 XII 1567 k. 59.
  • 135. "[...] Ioanni Makowieczki Archidiacono Warszauiensi, custodi Vilnensi, secretario nostro [Sigismundus Augustus ...], Kojdanów 26 XII 1567 k. 59v.
  • 136. "[...] Iurkowi Iasincziczowi [Jasińczykowi] clerice [... Zygmunt August], Kojdanów 6 I 1568 k. 59v-60.
  • 137. "[...] Iopowi Preitfus horodniczemu wilienskiemu [... Zygmunt August], Lipniszki 25 I 1568 k. 60.
  • 138. "[...] Ioanni Makowieczki archidiacono Warschauiensi, custodi Vilnensi, secretario [... Sigismundus Augustus], Lipniszki 25 I 1568 k. 60v.
  • 139. "[...] Ianowi Forethowi [... Zygmunt August ...], Lipniszki 25 I 1568 k. 60v.
  • 140. "[...] Joanni Makowieczki [... Sigismundus Augustus ...], Grodno 2 II 1568 k. 61.
  • 141. "[...] Ianowi Bolemanowi miesczaninowi gdanskiemu [... Zygmunt August], Knyszyn 12 II 1568 k. 61v.
  • 142. "[...] Balcerowi Zwolskiemu jurgieltnikowi naszemu [... Zygmunt August], Knyszyn 12 II 1568 k. 61v.
  • 143. "[...] Stanislao Sobek de Sulejow castellano Sendomiriensi Regni nostri thesaurario, Malgostensi, Thischouiensi capitaneo [... Sigismundus Augustus ...], Knyszyn 15 II 1568 k. 62.
  • 144. "[...] Lucaszewi Nagorskiemu kroliewny Jey Miłosczi panni Siostry naszei [...] ochmistrzowi, podkomorzemu Lącziczkiemu [... Zygmunt August], Knyszyn 16 II 1568 k. 62.
  • 145. "[...] Climuntowi Bylinskiemu rotmistrzowi naszemu [... Zygmunt AUgust ...], Knyszyn 16 II 1568 k. 62-62v.
  • 146. "[...] Mikołaiowi Troszinskiemu staroszcie lomzinskiemu [...] w niebitnisczi iego podstaroscziemu zembrowskiemu [Zygmunt August ...], Knyszyn 16 II 1568 k. 62v.
  • 147. "[...] Maczeiowi Krakowinskiemu sprawczy folwarkow naszich warschawskich [... Zygmunt August ...], Knyszyn 16 II 1568 k. 63.
  • 148. "[...] Handzlowi Hibrol czaigwarthowi Thikoczinskiemu [... Zygmunt August ...], Knyszyn 18 II 1568 k. 63.
  • 149. "[...] Balcerowi Zwolskiemu [ ... Zygmunt August ...], Knyszyn 16 II 1568 k. 63v.
  • 150. "Eidem [Balcerowi Zwolskiemu Zygmunt August], Knyszyn 19 II 1568 k. 64.
  • 151. "[...] Zebultowi Lingk hafterzewi krola JM [Zygmunta Augusta], Knyszyn 19 II 1568 k. 64.
  • 152. "Quith IKM [Zygmunta Augusta] Xziędzu Ianowi Makowieczkiemu dany super sexagenas Litwanicas 2352, Knyszyn 25 II 1568 k. 64v.
  • 153. "[...] Spytek Jordan de Zakliczyn castellano Cracouiensi, Przemisliensi, Camionacensi capitaneo [...] In absentia illius vicecapitaneo Przemisliensi [Sigismundus Augustus], Knyszyn 10 III 1568 k. 64v.
  • 154. "[...] Stanislao Herburth de Fulstin castellano Leopoliensi, zupparumRussiae prafecto, capitaneo Samboriensi [... Sigismundus Augustus], Knyszyn 10 III 1568 k. 65.
  • 155. "[...] Iendrzeiowi Gnoinskiemu staroszcie nowomieskiemu [... Zygmunt August], Knyszyn 16 III 1568 k. 65.
  • 156. "Quith JKM [Zygmunta Augusta ...] Iwanu Makarewiczu dany przez recze wziedza Makowieczkiego na Lithewskich kop 150, Knyszyn 21 IV 1568 k. 65v.
  • 157. "Quith Krola JKM [Zygmunta Augusta ...] Stanislawowi Chadzinskiemu podkomorzemu drohiczkiemu dany super florenos 1500, Knyszyn 27 IV 1568 k. 65v-66.
  • 105. Przesłać na święta kapę, ornat, dalmatykę i antependium do obrzędów kościelnych.
  • 106. Przesyła 949 złotych na opłatę służby.
  • 107. Wypłacić księdzu Piotrowi z Poznania, doktorowi króla, kilkaset złotych.
  • 108. Do stada królewskiego przesyła 4 konie.
  • 110. Do stada królewskiego przesyła 3 konie.
  • 111. Dziękuje za przesłanie do posługi królewskiej lekarza Wacława, kanonika płockiego.
  • 113. O rozliczenie się B. Wlewskiego z wszystkich pobranych pieniędzy.
  • 114. Ludwikowi, balwierzowi króla, wypłacać co tydzień po 2/20 złotych.
  • 120. O zwózkę drewna z puszczy knyszyńskiej na potrzeby króla i na budowę.
  • 121. O jak najprędsze wysłanie pocztu furmanów.
  • 122. Pieniądze pożyczone od Bolemana na potrzeby wojenne spłacić z akcyzy pruskiej.
  • 124. Wysłać bezzwłocznie bębny.
  • 125. W sprawie pieniędzy z akcyzy z iem pruskich.
  • 126. Regestrzyk potrzeb na hufnale, stal, płótno i sukno.
  • 127. O przemincowanie Janowi Bolemanowi pewnej sumy srebra.
  • 128. W sprawie jw.
  • 131. O aksamit biały dla Zebalda Lincka, hafciarza.
  • 135. Potwierdza odbiór pieniędzy.
  • 136. Ma przyjąć chłopca i kazać go uczyć muzyki, śpiewu i gry na instrumentach.
  • 137. Wysłać rzemieśłników z narzędziami.
  • 138. O prędkie przesłanie pieniędzy z dzierzawy szawelskiej.
  • 139. Przesłać dokłądny inwentarz stanu gospodarczego i dochodów starostwa radomskiego.
  • 140. Przynaglenie o przysłanie inwentarza, wykazu dochodów z dóbr szawelskich oraz owsa.
  • 141. W sprawie pieniędzy z akcyzy z ziem pruskich.
  • 142. Należy zrobić odpowiedni spis listów włoskich i mazowieckich.
  • 143. Stanisław Lipnicki, dworzanin, otrzymał od króla 200 zł, należy mu wypłacić więcej
  • 144. Posyła wozy po rzeczy i każe naprawić wielki prom dla większego i prędszego przewozu.
  • 146. Posyła sługi, woźniców, konie i wozy po rzeczy do Warszawy.
  • 147. W sprawie jw.
  • 148. Rozkaz wydania rotmistrzowi Stanisławowi Trojanowskiemu 5 funtów prochu ruszniczego.
  • 149. O przesłanie rzeczy, które zostały przy Zwolskim.
  • 150. Drobne zarządzenie gospodarcze.
  • 151. Robotę ukończoną ma porządnie ułożyć w skrzyni i odesłać przez Balcera Zwolskiego.
  • 153. O przegląd królewskiego stada i podanie danych o jego stanie.
  • 154. W sprawie jw.
  • 155. Przesyła przez komornika Piotra Staręskiego dwa stadniki do stada z poleceniem spisania całego stada.
  • 158. "Quith KJM [Zygmunta Augusta ...] Ianowi Makowieczkiemu dany super sexagens Litwanicas 2032/8/5, Knyszyn 21 IV 1568 k. 66.
  • 159. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] xziędzu Adamowi Pilchowskiemu przez ręcze X. Makowieczkiego dany super florenos 145/20, Knyszyn 20 IV 1568 k. 66v.
  • 160. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] Ianowi Makowieczkiemu dany super sexagenas Litwanicas 333/7/7, Grodno 8 VIII 1568 k. 66v-67.
  • 161. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] Ionassewi zidowi z Brzesczia dany super florenos 981/9, Knyszyn 14 IV 1568 k. 67v.
  • 162. "[...] Stanislawowi Wierzbieczie iurgieltnikowi [... Zygmunt August], Knyszyn 21 VIII 1568 k. 67v.
  • 163. "Quietatio MR [Sigismundi Augusti ...] Sebastiano Tarnowski [aulico regis] data super florenos 5949, Warszawa 9 IX 1568 k. 68.
  • 164. "Quith KJM [Zygmunta Augusta ...] Hyeronimowi Sieniawskiemu dany super florenos 2000, Knyszyn 21 VIII 1568 k. 68.
  • 165. "Siegmundt August von Gottes Genaden Königt etc, Grodno 1 VII 1568 k. 68v.
  • 166. "Siegmundt August von Gottes Genaden Königt etc, Grodno 1 VII 1568 k. 68v-69.
  • 167. "Quith KJM [Zygmunta Augusta ...] Alexandrowi Zorawniczkiemu klicznikowi y horodniczemu luczkiemu dany super sexagenas Litwanicas 800, Warszawa 15 X 1568 k. 69.
  • 168. "[...] Mikolaiowi Konarskiemu iurgieltnikowi naschemu [... Zygmunt August], Warszawa 13 XI 1568 k. 69-70v.
  • 169. "[...] Likasowi Gorniczkiemu secretarzowi y starszemu przi librariei naschemu [... Zygmunt August], Warszawa 13 XI 1568 k. 70.
  • 171. "[...] Ianowi Hermanowi ristmistrzowi y heczarzowi naschemu [... Zygmunt August], Warszawa 13 XI 1568 k. 71.
  • 172. "Ambrożemu Krausowi puskarzowi y stoliarzowi list KJM [Zygmunta Augusta] dany na opatrzenie iego, Warszawa 13 XI 1568 k. 71v.
  • 173. "[...] Iopowi Praiethfusowi horodniczemu wilienskiemu, dzierzawczi wolkinieczkiemu [... ZYgmunt August], Warszawa 13 XI 1568 k. 72.
  • 174. "[...] Stanisławowi Storczowi drewniczemu naschemu wilienskiemu, dzierzawczi lawaryskiemu y bystrziczkiemu [... Zygmunt August], Warszawa 13 XI 1568 k. 72-72v.
  • 175. "[...] Mikołajowi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 13 XI 1568 k. 72v.
  • 176. "Listh albo przywiley KJM [Zygmunta Augusta] dany [...] Stanisławowi Krosnowskiemu na iurgielt annis singulis florenos 100, Warszawa 5 XII 1568 k. 72v-73.
  • 177. "List albo przywiliey KJM [Zygmunta Augusta] dany Thomasowi Schmidt zlotnikowi warschawskiemu na iurgielt annis singulis florenos 20, Warszawa 5 XII 1568 k. 73-73v.
  • 178. "[...] Casprowi Klodzinskiemu [... Zygmunt August, Warszawa]-Praga 5 XII 1568 k. 73v.
  • 179. "[...] Mikolaiowi Konarskiemu [... Zygmunt August, Warszawa]-Praga 5 XII 1568 k. 74.
  • 180. "Quith KJM [Zygmunta Augusta ...] Iacubowi Zalieskiemu dany, Lublin 31 I 1569 k. 74.
  • 181. "[...] Wocziechowi Przetoczkiemu, Valentemu Vberfeltowi, Issacowi Brodawcze [Zygmunt August], Lublin 10 II 1569 k. 74-74v.
  • 182. "Valentemu Vberfeltowi [Zygmunt August], Lublin 10 II 1569 k. 74v.
  • 183. "Eidem [Walentemu Uberfeldowi Zygmunt August], Lublin 10 II 1569 k. 75.
  • 184. "Wocziechowi Przethoczkiemu, Valentemu Vberfeltowi, Issacowi Brodawcze KJM [Zygmunta Augusta], Lublin 10 II 1569 k. 75v.
  • 185. "[...] Wocziechowi Przethoczkiemu superintendentowi mincze naszei wilienskiei [... Zygmunt August], Lublin 16 II 1569 k. 75v-76.
  • 186. "[...] Valentemu Vberfeltowi secretarzewi y sprawczi thowarow naszych liesnich [... Zygmunt August], Lublin 10 II 1569 k. 76-77.
  • 187. "Pasport Hansen Boleman auf ain Antzal Pferde ihm Niderlandt zukauffen Siegmundt August etc, Lublin 20 II 1569 k. 77.
  • 188. "[...] Ioanni Makowieczki archidiacono Warschawiensi, custodi Wilnensi, secretario [... Sigismundus Augustus], Lublin 3 III 1569 k. 77-77v.
  • 189. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Lublin 3 III 1569 k. 77v.
  • 190. "[...] Piotrowi Staręskiemu komornikowi [... Zygmunt August], Lublin 3 III 1569 k. 77v-78.
  • 191. "[...] Sebastiano Montelupi [... Sigismundus Augustus], Lublin 4 IV 1569 k. 78.
  • 192. "[...] Iurkowi Iasinczicz Clerice [... Zygmunt August], Lublin 8 IV 1569 k. 78-78v.
  • 193. "Confirmata KJM [Zygmunt August] przywilieiow miasta Kowinskiego Lublin 25 II 1569 k. 78v-79.
  • 194. "Mandat krolia JM [Zygmunta Augusta], Lublin 25 IV 1569 k. 79.
  • 195. "[...] Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Lublin 4 V 1569 k. 79v.
  • 196. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Lublin 4 V 1569 k. 79v.
  • 197. "[...] Piotrowi Staręskiemu komornikowi [... Zygmunt August], Lublin 4 V 1569 k. 80.
  • 198. "[...] Ioanni Boleman ciui Gedanensi [... Sigismundus Augustus], Lublin 28 V 1569 k. 80.
  • 199. "Eidem [Ioanni Boleman Sigismundus Augustus], Lublin 31 V 1569 k. 80v.
  • 200. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Lublin 16 VI 1569 k. 80v.
  • 201. "[...] Piotrowi Staręskiemu komornikowi [... Zygmunt August], Lublin 16 VI 1569 k. 81.
  • 202. "[...] Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Lublin 30 VI 1569 k. 81.
  • 203. "[...] Georgio Iassinczicz [Jasińczyk] sacelli nostri praefecto [... Zygmunt August], Lublin 10 VII 1569 k. 81-81v.
  • 204. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Lublin 13 VII 1569 k. 81v-82.
  • 205. "Dem Durleuchtigen Fürsten und Herrn Albrecht Fridrichen Margraff zu Brandenburg und Preussen [... Siegmundt August ...] Königk zu Polen, Lublin 25 VII 1569 k. 82-82v.
  • 206. "Denn Wolgeborenen Gestrengen Edlen und Achtbarn [...] Regenten und Reten des Herzogthumbs Preussen [...] Siegmundt August Königt zu Polen [...], Lublin 25 VII 1569 k. 82-83.
  • 207. "Chÿrographum [...] Alberti Friderici ducis Prussiae super[!], Lublin 9 VII 1569 k. 83-83v.
  • 208. "Quith krolia JM na strate poczwornych pieniedzi florenow 5425, Lublin 31 VII 1569 k. 83v.
  • 209. "[...] Ioanni Boleman ciui Gedanensi [... Zygmunt August], Knyszyn 22 IX 1569 k. 84.
  • 210. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] Jacubowi Piaseczkiemu koniuszemu KJM dany super certam pecuniae summam, Knyszyn 1 X 1569 k. 84-84v.
  • 211. "[...] Endris Mathisewi czaigwartowi [... Zygmunt August], Knyszyn 23 X 1569 k. 84v.
  • 212. "[...] Simoni Hintz pisarzewi zamku [...] wilenskiego [Zygmunt August], Knyszyn 23 X 1569 k. 84v-85.
  • 162. Należy wystarać się o odpowiednią gospodę dla Zaleskiego i jego rzeczy.
  • 165. Przesyła Janowi Bolemanowi kilka złotych łańcuchów.
  • 166. List zastawny dla Jana Bolemana na pożyczkę 25000 guldenów z zastawem 82 złotych łańcuchów wartości 70655 guldenów.
  • 168. Przesyła na dwóch wozach rzeczy i załącza rejestr, co komu należy oddać, m.in. Łukaszowi Górnickiemu, Mikołajowi Konarskiemu.
  • 172. Wolne mieszkanie, 200 złotych rocznie i drewno na opał według potrzeby.
  • 173. W sprawie jw.
  • 174. W sprawie jw.
  • 175. Stanisław Żywkowski przywozi niektóre rzeczy do masztalni.
  • 178. O przesłaniu koni do stajni królewskiej.
  • 179. Przesyła niektóre rzeczy potrzebne w stajniach.
  • 180. O odebranie pieniędzy i rzeczy po Stanisławie Andrzejewiczu Dowojnie, staroście szawelskim.
  • 184. Pozwolenie na wybicie dla Jana Bolemana w mennicy wileńskiej pieniędzy z dalszych 2000 grzywien srebra danego mu przez króla.
  • 186. O wydanie Janowi Bolemanowi 14 kop drewna, wanczosu i klepek za pewną sumę pieniędzy.
  • 188. O wydanie 2808 złotych na zapłacenie furmanom.
  • 189. W sprawie jw.
  • 190. W sprawie jw.
  • 191. O przesłanie aksamitu białego gładkiego, całej sztuki albo kilkadziesiąt łokci.
  • 192. Aby należy ocenić nadesłane instrumenty, mają przysłać Krzysztofa Piszczka.
  • 194. Dot. kupna przez Jana Bolemana 500 łaszów popiołów od Stanisława Zaleskiego i Żyda Tobiasza.
  • 195. Wydanie Bartoszowi Czuyżewskiemu złotogłowi potrzebnych do ceremonii.
  • 196. Piotrowi Staręskiemu, komornikowi, wydać 2247 złotych na zapłatę furmanów.
  • 197. W sprawie jw.
  • 198. O zwrot zastawionych złotych łańcuchów.
  • 199. Przynaglenie o wysłanie "sukien i innych rzeczy do barwy należących".
  • 200. Przysłać pilnie furmanów, a przez komornika Piotra Staręskiego 1890 złotych.
  • 201. W sprawie jw.
  • 202. Wysyła do Knyszyna krawca Szymona Sabinkę, któremu należy wydać jedwab na strój dla króla.
  • 203. Ma przyjechać do Warszawy najpóźniej 31 sierpnia i wtedy postanowi sie o wszystkim.
  • 204. Przesyła 5 ogarów, obroże i smycze.
  • 208. Wyrównanie straty pieniężnej Jakubowi Zaleskiemu, pisarzowi skarbu nadwornego.
  • 209. POlecenie odebrania pieniędzy od księcia Albrechta Fryderyka.
  • 211. Nakazuje wydanie rzeczy komornikowi Piotrowi Załęskiemu według podanego rejestru.
  • 212. W sprawie jw.
  • 308. "[...] Hanusowi Heptowi [... Zygmunt August], Warszawa 22 IX 1571 k. 115.
  • 309. "[...] Valentemu Vberfeltowi secretarzowi naszemu y sprawczi towarow nasych liesnich [... Zygmunt August], Warszawa 25 XI 1571 k. 115v.
  • Anno Domini 1572
  • 310. "[...] Mikolaiewi Naruszewiczowi podskarbiemu ziemskiemu w WXL, dzirzawczy markowskiemu, miadzielskiemu, uszpolskiemu, pienianskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 12 II 1572 k. 115v-116.
  • 311. "Dem Ehrenvestenn Valtin Moller unserem Mintzwardain [... Sygmunt August], Warszawa 12 II 1572 k. 116-116v.
  • 312. "Dem Erbarn Lorencz Wensel vnsern Buchalter [...] Sygmund August [...] König zu Polen, Warszawa 16 III 1572 k. 116v.
  • 313. "Eidem [Lorencz Wensel Sigismundus Augustus]. Warszawa 17 III 1572 k. 116v-117.
  • 314. "Litere SRM [Sigismundi Augusti] Stanislao Graliewski [...] Warszawa 17 II 1572 k. 117.
  • 315. "[...] Ieronimo Schiling ciui Gedanensi [... Sigismundus Augustus], Warszawa 17 III 1572 k. 117v.
  • 316. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 1 III 1572 k. 117v.
  • 317. "In eadem forma: [...] Lukaszewi Gorniczkiemu starosczie thikoczinskiemu, [...] Ianowi Hermanowskiemu ristmistrzewi, [...] Marczinowi Podgorskiemu sluzebnikowi [... Sigmunt August] etc, Warszawa 1 III 1572 k. 117v-118.
  • 318. "Eidem [Mikołajowi Konarskiemu etc], Warszawa 31 III 1572 k. 118.
  • 319. "Mikolaiewi Konarskiemu [Zygmunt August], Warszawa 7 IV 1572 k. 118.
  • 320. "Dem Erenvestenn Valtin Moller, vnserem Müntzwardain [...] Sigmundt August... Königk zu Polen [...], Warszawa 7 IV 1572 k. 118-118v.
  • 321. "[...] Lawrinowi Woinie podskarbiemu nadwornemu WXL, dzierzawczi pinskiemu, oliczkiemu, kwasowskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 31 V 1572 k. 118v.
  • 322. "[...] Lukaschewi Gorniczkiemu [... Zygmunt August], Warszawa 31 V 1572 k. 119.
  • 323. "Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 31 V 1572 k. 119.
  • 324. "[...] Casparo Sadlocha canonico Warschauiensi [... Sigismundus Augustus], Knyszyn 1 VII 1572 k. 119-119v.
  • 325. "Congresus Reualiensis regum Poloniae [Sigismundi III Wazae] et Suetiae [Joannis III] Anno 1589, Rewel 5 X 1589 k. 121-130.
  • 326. "Sequitur cautio a nostris regi Suetiae [Joanni III] data, Rewel 5 X 1589 k. 130-130v.
  • 327. "Instructia na seym Anni 1592 Warschawsky, ktory po tym seymem inquisitionis nazwano k. 131-140v.
  • 328. "Seim walny Septima Septembris Anno Domini 1592 k. 141-195.
  • 329. "Modus electionis in comitiis Warszawiensibus Anni [6 III - 23 IV] 1589 k. 196-203v.
  • 330. "Articuły z seimiku srzedzkiego anno Domini 1615 die 13 Februarii na seim warszawski panom posłom podane k. 203v-208v.
  • 331. "Zygmunt III [...] król Polski [...] Uniwersał szczególnie do senatorów i stanu rycerskiego, Warszawa 18 IV 1615 k. 208v-210v.
  • 332. "List drugi KJM [Zygmunta III] ktorim zołnierstwo moskiewskie roznych połkow sconfederowane 9wyiąwszy na tim seimie infames) wolnym czyni od wszelakich pozwow ktorych tak jest pisany, Warszawa 18 IV 1615 k. 210v-211.
  • 333. "Responsum... Laurentii Gembicki episcopi Cuiaviensis et per SRM [Sigismundum III] ad archiepiscopum Gnesnensem nominati ad postulationem [...] capituli Gnesnensis per [...] Andream Lipski custodem Gnesnensem nomine ipsorum factum datum, b.m., ok. 12 X 1615] k. 211-212v.
  • 334."Epitaphium [...] Faelicis[!] de Drobnin Kriski supremi regni cancellarii Przedecensis etc capitanei. [Data śmierci 10 II 1617] k. 212v.
  • 335. "Aliud [epitaphium...] Stanislai Warszycki palatini Podlachiae Warszaviensis Cobrinensis Osiecensisque etc capitanei. [Data śmierci 1 VIII 1617] k. 212v.
  • 336. "Familiei Gruszczynskych ktore potym Kozminskimi nazwano herbu Roza Genealogia k. 213-215.
  • 337. "O Kozminie i Kozminskich potomstwie Bartosza Gruszczynskiego albo Kozminskiego Castellana kaliskiego k. 215-216v.
  • 338. "Epitaphium [...] Joannis Lubranski episcopi Posnaniensis k. 216v.
  • 339. "Dziękowanie [...] Wawrzyńca Gembickiego arcybiskupa Gnieźnieńskiego Królowi Jego Miłości [Zygmuntowi III] przytym zarasz napomnienie y winszowanie KJM dane gdy do Moskwy wyezdzał, Anno 1617 6 Aprilis w Warszawie czynione k. 217-219v.
  • 340. "Na tę przemowę ktora łzy wszystkim y krolowi Jego Miłości poruszyła, krolewic Jego Miłość [Władysław] nihil turbatus w ten sens odpowiedział k. 219v-220.
  • 341. "Instructya KJM [Zygmunta III] na eimik srzedzki y na insze simiki koronne pro die 2 Ianuarii Anni 1618 k. 220-225.
  • 342. "Na tę instructyą artycuły panom posłom na seym podane k. 225-230v.
  • 343. "Witanie KJM [Zygmunta III] od [...] posłow przez [...] Christopha Wiesiołowskiego stolnika Xsięstwa Litewskiego marszałka ich die 4 Februarii 1618 w Warszawie odprawione k. 230-232.
  • 344. "Wotum [...] Marcina Szyskowskiego biskupa krakowskiego k. 232-233v.
  • 345. "My Rady Duchowme i Swieckie posłowie z woiewodztw ziem y powiatow W. Xsięstwa Litewskiego ktorzychmy się na ziazd głowny pro die 4 Junii w roku 1624 od KJM pana naszego miłosciwego [Zygmunta III] złożony tu do Wilna ziachali k. 234-235v.
  • 346. "Instructia na ziazd głowny wilenski na dzien czwarty mieszaca czerwca w roku teraznieyszym 1624 stanow W. X. Lithewskiego zlożony, dana [...] Gedeonowi Tryznie starosczie brzeskiemu dworzaninowi i posłowi KJM [Zygmunta III] k. 235v-237.
  • 347. "List Sahingereia sułtana [Szahin Gireja gałgaja tatarskiego] do krola JM [Zygmunta III], b.m. [19 VIII 1624] k. 237-238.
  • 348. "Respons do Sahingereia sułtana od Krola Iego Miłosczi [Zygmunta III], b.m. 27[?] X [1624?] k. 238v.
  • 349. "List od krola perskiego [szacha Abbasa I] do krola Jego Miłosczi [Zygmunta III], b.m, ok. 10 X 1624] k. 238v-239.
  • 350. "List od Machmud Agi do Jego Miłosczi Xiędza Canclerza [Andrzeja Lipskiego], b.m., ok. 1624] k. 239.
  • 351. "Instructia KJM [Zygmunta III] na seymik pro die 26 Novembris Anno 1624 do Srzody dana. Seym walny pro die 20 Januarii Anni 1625 vprzedzająca k. 240-245v.
  • 352. "Pacta inter regnum Poloniae et Ducatum Lithuaniae et regnum Sueciae facta anno 1624 k. 245v-247.
  • 353. "Litterae a marschalco [Jacobo de la Gardie] ad senatores regni Poloniae, Ryga [?] 9 III 1624 k. 247-247v.
  • 354. "Copia literarum a Gustavo [II Adolpho] ad campiductorem Magni Ducatus Lithuaniae [Lew Sapieha?], Sztokholm 3 VIII 1624 k. 247v-248.
  • 355. "Litterae a marschalco Sueciae [Jacobo de la Gardie] ad [...] palatinum Mscislaviensem [Janussium Tyszkiewicz], Ryga 15 XI 1624 k. 248-248v.
  • 356. "Copia pozwu, ktorem Iosepha Cieklińskiego marszałka confaedareckiego stolecznego połku [...] Alexandra Zborowskiego y insze tak z tego iako y ienszych połkow na ten seim Anni 1615 zpozywano i informować dano odiąwszy iem etiam iuridicas defensas. Zygmunt III [...] król Polski, Warszawa 1615 k. 275-276v [uszkodz.]
  • 357. "[...] Silnickiemu marschałkowi confederatow smolenskich Anno 1614 przez [...] kanclerza coronnego [Feliksa Kryskiego] w Warszawie k. 277v.
  • 308. Nakaz natychmiastowego przyjazdu.
  • 309. Przynagla do rozliczenia się z pobrania produktów leśnych.
  • 310. Przynaglenie o zapłatę dla Foltina Mullera (Walentego Mollera), probiercy mennicy wileńskiej.
  • 311. Przesyła sztuki złota i 100 portugałów.
  • 312. O przesłanie rachunków.
  • 313. W sprawie jw.
  • 314. Mianuje go sprzedawcą ołowiu spławianego Wisłą do Gdańska.
  • 315. Zawiadamia w sprawie jw.
  • 318. O przesłanie złotogłowi do nabożeństwa za królów.
  • 319. Przesyła czarnego psa brytana.
  • 320. W sprawie mennicy wileńskiej.
  • 321. Posyła Piotra Platino do naprawienia połamanego srebra w Tykocinie.
  • 323. O wysłaniu Piotra Platino.
  • 324. Jest kilka pancerzy Erharta Kneibera; w razie jego śmierci mogłyby wyniknąć straty.
  • 331. O przygotowaniach wojennych Turcji przeciw Polsce.
  • 336. Obejmuje: Jana Gruszczyńskiego, kasztelana santockiego, synów: Jana, Andrzeja, Marcina, Bartosza, Mikołaja, Stanisława, Jakuba i córkę Małgorzatę.
  • 350. O napadzie tureckim na Krym i o spotkaniu Szahin Gireja z bratem Mechmed Girejem na Krymie i ich zwycięstwie nad Turkami.
  • 353. O zwołanie kongresu w sprawach spornych o tron szwedzki między królem polskim i Gustawem Adolfem.
  • 254. O wyznaczenie komisarzy do załatwienia sporów polsko-szwedzkich o tron.
  • 355. Sprawa zawieszenia broni i pokoju między obu narodami.
  • 262. "[...] Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 29 VIII 1570 k. 98v.
  • 263. "Regestr Thÿch rzeczÿ ktore się tich liscziech do Knÿschÿna ÿ do Thikoczÿna poslaly: [Mikołajowi] Konarskiemu, Iopowi [Breitfusowi], [Łukaszowi] Gorniczkiemu, [Marcinowi] Podgorskiemu, Heczarzewi [Janowi] Hermanowskiemu k. 98v-99v.
  • 264. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] Iurkowi Iaszincziczowi Clerice super florenos 3300 dany, Warszawa 4 IX 1570 k. 99v.
  • 265. "[...] Hieronÿmo Buzinski tesaurario regni, zuppario [...] Cracouiensi, capitaneo Brzezinensi, Krzeczouiensi et Dobczinensi [... Sigismundus Augustus], Warszawa 8 IX 1570 k. 99v-100.
  • 266. "[...] Faelici[!] Paris castellano Warscheuiensi, capitaneo Czernensi [... Sigismundus Augustus], Warszawa 10 IX 1570 k. 100.
  • 267. "Eidem [Faelici Paris Sigismundus Augustus], Warszawa 22 IX 1570 k. 100.
  • 268. "[...] Stanisławowi Wierzbięczie [... Zygmunt August], Warszawa 22 IX 1570 k. 100v.
  • 269. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 22 IX 1570 k. 100v.
  • 270. "[...] Stanislao Phalienczki abbati Czerwensi [Sigismundus Augustus], Warszawa 22 IX 1570 k. 101.
  • 271."[...] Valentino Moller officinae [...] monetariae Vilnensis probatori [Sigismundus Augustus], Warszawa 21 IX 1570 k. 101.
  • 272. "[...] Ianowi Bolemanowi [... Zygmunt August], Warszawa 3 X 1570 k. 101v.
  • 273. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 31 X 1570 k. 101v.
  • 274. "[...] Ianowi Hermanowskiemu ristmistrzowi [... Zygmunt August], Warszawa 31 X 1570 k. 101v-102.
  • 275. "[...] Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 12 XI 1570 k. 120.
  • 276. "Quith KJM [...] Jacubowi Zalieskiemu z owsa y siana dziakielnego z wolosczy Siemnynskiei dany [Zygmunt August], Warszawa 31 XI 1570 k. 102-102v.
  • 277. "[...] Mikalaiewi Naruschewicowi podskarbiemu ziemskiemu WXL, starosczie markowskiemu, vipolskiemu, pienianskiemu y miadzielskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 8 XII 1570 k. 102v-103.
  • 278. "[...] Thomae Makowieczki canonico Wilnensi, thesauri nostri Lithuanici notario [Sigismundus Augustus], Warszawa 8 XII 1570 k. 103.
  • 279. "[...] Simonowi Hinczÿ pisarzewi zamku wilienskiego ÿ Stanislawowi Czais sluzebnikowi [... Zygmunt August], Warszawa 8 XII 1570 k. 103-103v.
  • 280. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 14 XII 1570 k. 103v.
  • 281. "[...] Marczinowi Podgorskiem [... Zygmunt August], Warszawa 15 XII 1570 k. 103v-104.
  • 282. "[...] Ianowi Bolemanowi [... Zygmunt August], Warszawa 19 XII 1570 k. 104-104v.
  • 283. "List KJM [Zygmunta Augusta] otworzisti do Kowna o sol Bolemanowe, Warszawa 20 XII 1570 k. 104v-105.
  • 284. "[...] Joanni Kostka de Stangembergk castellano Gedanensi ac terrarum Prussiae tesaurario, Puceni, Derschouiensi capitaneo, Casparo Ieszkau, Christophero Konarski, Andreae Swarozinski, Valentino Uberfeldt, Joanni de Stephano Loysis commisariis [... Sigismundus Augustus], Warszawa 19 XII 1570 k. 105-105v.
  • 285. "Pas wegenn Iorgenn Kromers vndt abesanter Gütter Sigmundt August [...] König zu Polen, Warszawa 19 XII 1570 k. 105v.
  • 286. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] Jacubowi Zalieskiemu dany s percetÿ ÿ s expositi na czobÿ dokument zadnich niemial, Warszawa 14 I 1571 k. 105v-106.
  • Anno Domini 1571
  • 287. "[...] Malcherowi Bornie liesnicemu oliczkiemu [... Zygmunt August], Warszawa 30 I 1571 k. 106.
  • 288. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 6 II 1571 k. 106v.
  • 289. "[...] Hieronÿmo Buzÿnski thesaurario Regni [... Sigismundus Augustus], Warszawa 8 II 1571 k. 106v.
  • 290. "[...] Zigmuntowi Wolskiemu s Podhaiecz castellanowi czerskiemu, starosczie warschawskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 17 II 1571 k. 107.
  • 291. "[... Josto] Ludouico Detio arcis nostrae Cracouiensis magno procuratori [... Sigismundus Augustus], Warszawa 10 III 1571 k. 107-107v.
  • 292. "[...] Marczinowi Podgorskiemu [...] Zygmunt August, Warszawa 23 III 1571 k. 107v.
  • 293. "[...] Alexandro Mielenski [Mieliński] abbati Trzemesznensi [... Sigismundus Augustus], Warszawa 31 V 1571 k. 107v-108.
  • 294. "[...] Balcerowi Zwolskiemu i Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 5 VI 1571 k. 108.
  • 295. "[...] Ianowi Bolmanowi [... Zygmunt August], Warszawa 30 VI 1571 k. 108-108v.
  • 296. "[...] Woiciechowi Zakrzewskiemu iorgieltnikowi a Ianowi Sebastianowi Iacubowskiemu komornikowi [... Zygmunt August], Warszawa 30 VI 1571 k. 108v.
  • 297. "[...] Philipowi Dulskiemu, Stanislawowi Zlotkowskiemu, Ianowi Broniewskiemu, Marczinowi Sieniawskiemu, Ianowi Wieliopolskiemu, Sebastianowi Grabowieczkiemu, Stanislawowi Wlodkowi, Maciejowi Trzebinskiemu [...] Do kazdego z osobna list takowy iako napisano stoi [Zygmunt August], Warszawa 27 VI 1571 k. 108v-109.
  • 298. "[...] Balcerowi Zwolskiemu a Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 30 VI 1571 k. 109.
  • 299. "Instructio SRM [Sigismundi Augusti] internuntiis suis videlicet [...] Alberto z Bozy Zakrzewscy aulico [...] et Joanni a Werden capitaneo Novensi ad [...] Ernestum Weyer data, Warszawa 14 VIII 1571 k. 109-112.
  • 300. "[...] Ernesto Weyhero [...] Sigismundus Augustus, Warszawa 11 VIII 1571 k. 112-112v.
  • 301. "[...] Reinaldo Krokowski [... Sigismundus Augustus], Warszawa 13 VIII 1571 k. 112v.
  • 302. "[...] Iacubowi Zalieskiemu pisarzowi skarbu naszego nadwornego polskiego [... Zygmunt August], Warszawa 15 VIII 1571 k. 113.
  • 303. "[...] Ianowi Bolemanowi [... Zygmunt August], Warszawa 15 VIII 1571 k. 113v.
  • 304. "[...] Proconsuli ac consulibus, aduocato et scabinis ciuitatis nostrae Gedanensis [... Sigismundus Augustus], Warszawa 10 IX 1571 k. 113v-114.
  • 305. "[...] Zigmuntowi Wolskiemu s Podhaiecz castellanowi cirskiemu, starosczie warschawskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 5 IX 1571 k. 114-114v.
  • 306. "[...] Ianowi Bolemanowi [... Zygmunt August], Warszawa VIII 1571 k. 114v.
  • 307. "[...] Ianowi Bolemanowi [... Zygmunt August], Warszawa VIII 1571 k. 115.
  • 262. W sparwie jw.
  • 265. Jurkowi Jasińczykowi, zamieszkałemu ze sługami w Krakowie, wypłacać tygdniowo 22 złote; należy też opłacić muzyków.
  • 266. Umieścić sługę Macieja Thudesco w zamku czerskim w takim miejscu, aby nie mógł wychodzić przez trzy niedziele.
  • 267. Za wstawieniem się pewnych osób sługę każe wypuścić.
  • 268. Ponieważ muzyków chce mieć przy sobie, należy postarać się dla nich o gospodę.
  • 269. O przysłanie wozów, woźniców i 5 cisawych koni.
  • 270. Dziękuje za udzielenie miejsca na rzeczy królewskie i dla sług w klasztorze Św. Jerzego.
  • 271. Przesyła pewną sumę filipików na zamianę na jakiekolwiek inne pieniądze.
  • 272. Gdyby Gdańszzcanie nie chcieli dać pieniędzy, trzeba się o nie troszczyć gdzie indziej.
  • 273. O przysłanie żelaza, podków i sukna na gunie, płachty, wory i kreptuchy.
  • 274. Przesyła do przechowania pancerze roboty płatnerza królewskiego.
  • 275. Srebra trzeba pochować; prześle kuśnierza, miecznika i smukierza.
  • 277. Ambrożemu Krause, puszkarzowi, zapłacić zaległe pieniądze, dać mu pracę i mieszkanie w zamku.
  • 278. O zabezpieczenie po śmierci Michiela złożonych u niego rzeczy.
  • 279. W sparwie jw.
  • 280. Niech jak najprędzej przesyła skórki bobrowe, o których pisze.
  • 281. Każe dobrze zachować srebro w suchym płutnie.
  • 283. Zwolnienie z myta za sól wywiezioną w ilości kilkuset łasztów, więcej niż pozwalała umowa.
  • 285. Na podróż do Rewla, Narwy i Moskwy celem odzyskania towarów.
  • 287. O wysłanie do Knyszyna drewna do robót stolarskich.
  • 288. Klimkowi, ślusarzowi, za robotę wypłacić 200 złotych.
  • 289. Jurkowi Jasińczykowi, kleryce, i służbie wypłacać co tydzień po 22/6 złotych.
  • 290. O wolną sprzedaż i wywiezienie 1440 łasztów popiołów przez Jana Bolemana.
  • 291. O wydanie Dzianowi Balli, muzykowi, drewna na opał.
  • 292. Na zaopatrzenie służby przesyła pieniądze i sukna.
  • 293. Dot. dawania daniny z klasztoru.
  • 294. Przesyła kuśnierza i szmuklierza do przesuszenia i opatrzenia rzeczy.
  • 295. O przyjazd do króla; towarów na razie nie sprzedawać, starać się o konie.
  • 296. Ponieważ nie można już puszczać towarów do Gdańska, mają wrócić do posługi królowi.
  • 297. Mają się stawić na dworze z końmi, aby poczet królewski był pełen.
  • 298. Sporządzić dokładny rejestr haftowanych obić, opon i kobierców.
  • 299. Dot. pożyczki od Ernesta Wejhera.
  • 300. Wysyła swoich delegatów. Wojciecha Zkarzewskiego i Jana a Werden.
  • 301. Chętnie przyjmuje gotowość udzielenia pewnej sumy pożyczki.
  • 302. W obawie, aby nie przepadły złote łańcuchy dane na zastaw, należy zapłacić 12000 złotych.
  • 303. W sprawie jw.
  • 304. W sprawie podatku od towarów zdobytych na morzu.
  • 305. O 5 kop łat i krokwi na budowę dworu w Piasecznie.
  • 306. Za pożyczkę 9500 złotych produkty leśne już wysłane do Gdańska.
  • 307. Wawrzyńcowi Fentzel za oddane usługi wydać jedną kopę klepek.
  • 213. "[...] Stanislawowi Schortz dzierzawczy lawariskiemu y bystrzyckiemu [... Zygmunt August], Knyszyn 23 X 1569 k. 85.
  • 214. "[... Josto] Ludouico Detio Arcis Cracouiensis magno procuratori [... Zygmunt August], Knyszyn 23 X 1569 k. 85-85v.
  • 215. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] na stratę pieniędzy poczwornich florenow 2075, Knyszyn 24 X 1569 k. 85v.
  • 216. "List KJM [Zygmunta Augusta] Sigmuntowi Philipowi rimarzewi wilienskiemu dany, ktorym KJM w obronę swoie przymowacz raczy, Knyszyn 23 X 1569 k. 86.
  • 217. "[...] Hÿeronimowi Buzeniskiemu zupnikowi cracowskiemu, starosczie brzezniczkiemu y krzeszowskiemu [Zygmunt August], Knyszyn 25 X 1569 k. 85-86v.
  • 218. "List KJM [Zygmunta Augusta] dlia bespiecznego przeprowadzenia dzial [...] z Wilna do Thykoczina [...] Piotrowi Staręskiemu [...] dany, Knyszyn 26 X 1569 k. 86v.
  • 219. "List KJM [Zygmunta Augusta] dlia bespiecznego przeiachania s Knyschina do Warschawi [...] Sebultowi haftarzewi [...] dany, Knyszyn 30 X 1569 k. 86v-87.
  • 220. "[...] Thomae Makowieczki canonico Wilnensi, thesauri Litwanici notario [... Sigismundus Augustus], Knyszyn 1 XI 1569 k. 87.
  • 221. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] Mikolajewi Konarskiemu dany super florenos 56896/18/1/2, Knyszyn 15 XI 1569 k. 87-88.
  • 222. "Chyrograph KJM [Zygmunta Augusta] na wziętych od [...] Iana Kostki castellana gdańskiego, starosti puczkiego R. 10000, Knyszyn 28 XI 1569 k. 88.
  • 223. "Listh KJM [Zygmunta Augusta] do [...] Stanisława Wierzbięty, Knyszyn 3 XII 1569 k. 88-88v.
  • 224. "[...] Wawrzinczewi Woinie podskarbiemu dwornemu, w WXL pisarzewi [...] dzierzawczi indurskiemu y kwasowskiemu, Warszawa 24 XII 1569 k. 88v.
  • 225. [...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 28 XII 1569 k. 88v-89.
  • 226. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] na stratę pieniędzy poczwornich 2625/-/, Warszawa 31 XII 1569 k. 89.
  • Anno Domini 1570
  • 227. "[...] Marczinowi Podgorskiemu sluzebnikowi naszemu [Zygmunt August], Warszawa 4 I 1570 k. 89v.
  • 228. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] xziązęcziu [...] pruskiemu [Albrechtowi Fryderykowi] na dług dany, Warszawa 20 II 1570 k. 89v-90.
  • 229. "[...] Iopowi Pratfus horodnicemu wilienskiemu, dzierzawczy wolkiniczkiemu y Tikoczinskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 27 II 1569 k. 90-90v.
  • 230. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 27 II 1570 k. 90v.
  • 231. "[...] Stephanowi Bielawskiemu dzierzawczy [...] knysinskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 27 II 1570 k. 90v.
  • 232. "[...] Simonowi Rudawskiemu sluzebnikowi przi obozie naszemu [Zygmunt August], Warszawa 27 II 1570 k. 90v-91.
  • 233. "[...] Mikołaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 12 II 1570 k. 91.
  • 234. "Do tegosz {Mikołaja Konarskiego Zygmunt August], Warszawa 13 III 1570 k. 91.
  • 235. "[...] Hieronÿmbergowi sluzebnikowi naszemu [Zygmunt August], Warszawa 14 III 1570 k. 91v.
  • 236. "Dem [...] Valentin Moller unserem lieben getreuen Münczwarden in der Wilde [Zygmunt August], b.m. 3 IV 1570 k. 91v.
  • 237. "[...] Piotrowi Staręskiemu komornikowi [... Zygmunt August], Warszawa 3 IV 1570 k. 91v-92.
  • 238. "[...] Marczinowi Podgorskiemu sluzebnikowi [... Zygmunt August], Warszawa 3 IV 1570 k. 92.
  • 239. "[...] Mikolaiowi Konarskiemu iurgieltnikowi [... Zygmunt August], Warszawa 3 IV 1570 k. 92.
  • 240. "List KJM [Zygmunta Augusta] na wolne przepusczenie sukien y inszich thowarow na odprawę dworską, Warszawa 12 IV 1570 k. 92v.
  • 241. "[...] Mikolaiowi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 10 IV 1570 k. 92v-93.
  • 242. "[...] Mikolaiowi Konarskiemu iurgieltnikowi naszemu nam wiernie milemu Zygmunt August, Warszawa 10 IV 1570 k. 93.
  • 243. "[...] Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 10 IV 1570 k. 93-93v.
  • 244. "Przywiliei [...] Iana Bolemana na wolne przeminczowanie srzebra fein grziwien 4000 na pieniąszki podwoine lithewskie ninieiszego szrotu i kornu [Zygmunt August], Warszawa 10 IV 1570 k. 93v-94.
  • 245. "O tymze listh drugi do tegosz [Jana Bolemana Zygmunt August], Warszwa 10 IV 1570 k. 94.
  • 246. "O thymze list do [... Wojciecha] Przetoczkiego [Zygmunt August], Warszawa 10 IV 1570 k. 94-94v.
  • 247. "[...] Mikolaiowi Konarskiemu iurgieltnikowi [... Zygmunt August], Warszawa 25 IV 1570 k. 94v.
  • 248. "[...] Steffanowi Bieliawskiemu starosczie knischinskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 25 IV 1570 k. 95.
  • 249. "[...] Ianowi Witkowskiemu liesniczemu augustowskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 25 IV 1570 k. 95.
  • 250. "[...] Sebastianowi Montelupi postmistrzowi [... Zygmunt August], Warszawa 25 IV 1570 k. 95-95v.
  • 251. "[...] Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 1 V 1570 k. 95v.
  • 252. "[...] Ianowi Hermanowi [Hermanowskiemu] ristmistrzowi [... Zygmunt August], Warszawa 1 V 1570 k. 95v-96.
  • 253. "[...] Piotrowi Staręskiemu komornikowi [... Zygmunt August], Warszawa 1 V 1570 k. 96.
  • 254. "[...] Ludouico Decio arcis Cracouiensis magno procuratori [... Zygmunt August], Warszawa IV 1570 k. 96-96v.
  • 255. "[...] Piotrowi Staręskiemu Komornikowi [... Zygmunt August], Warszawa 24 V 1570 k. 96v.
  • 256. "[...] Mikolaiowi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 5 VII 1570 k. 97.
  • 257. "[...] Lukaschewi Gorniczkiemu secretarzewi [... Zygmunt August], Warszawa 23 VII 1570 k. 97v.
  • 258. "[...] Pawlowi Sczawinskiemu castellanowi brzezinskiemu, starosczie sochaczewskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 1 VIII 1570 k. 97v.
  • 259. "[...] Mikolayewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 1 VIII 1570 k. 98.
  • 260. "Donatio Lazari Dziadek in villa Mogilno [Sigismundus Augustus], Warszawa 1 VIII 1570 k. 98.
  • 261. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 29 VIII 1570 k. 98v.
  • 213. W sprawie jw.
  • 214. Dopilnować, czy Ulrich Pfeifer wykonał robotę, za którą dostał już część pieniędzy.
  • 215. Wyrównanie straty pienieżnej Jakubowi Zaleskiemu, pisarzowi skarbu nadwornego.
  • 216. Pozwolenie na kupowanie i sprzedaż rzeczy do wykonywania jego rzemiosła potrzebnych.
  • 217. O wyrównanie zapłaty hafciarzowi Linckowi.
  • 219. O opiekę dla Lincka z powodu grasującej zarazy.
  • 220. Nakazuje polecać złotnika wileńskiego Hanusa Kaspennika tym, którzy mieliby dla niego odpowiednią pracę.
  • 223. Posyła komornika Jana Paprockiego do skupowania dla koni owsa, siana i słomy.
  • 224. Rozporządzenie o zaprzęgach konnych, które miały jechać do Wilna po działa.
  • 225. Przesyła dwa pancerze; trzeba je dobrze obejrzeć, czy są jednakowe.
  • 226. Wyrównanie straty Jakubowi Zaleskiemu, piarzowi skarbu nadwornego.
  • 227. Przesyła dwie tace i nakazuje przesłąć 96 łokci aksamitu.
  • 228. Druk: Elementa ad fontium editiones... T. 32 p. 3, s. 228-229 nr 1194.
  • 229. Zarządzenie, aby furmani korowali drewno z puszczy augustowskiej.
  • 230. Drzewo ścięte korować i wywozić do brzegu lasu, posyła na to 10 wozów.
  • 231. W sparwie jw.
  • 232. W sparwie jw.
  • 233. Współczuje z powodu choroby i radzi zmienić mieszkanie na mniej wilgotne.
  • 234. POsyła dwóch kowalczyków kowalom do pomocy.
  • 236. Wysyła rudy celem zbadania i wydania ekspertyzy.
  • 237. O przysłanie do Warszawy wozów i dwunastu zaprzęgów.
  • 238. Każe przysłać przez furmana 25 postawów czarnego sukna.
  • 239. W sprawie wysyłki koni.
  • 240. Jan Boleman otrzymał zlecenie na zakupienie sukna i jedwabiów na Śląsku i w Niemczech na użytek dworu.
  • 241. POzwolenie na uiszczenie opłat za wyżywienie z pieniędzy skądkolwiek by wpłynęły.
  • 242. Posyła Klimka do pomocy ślusarzowi.
  • 243. O przysłanie 5 funtów białego jedwabiu.
  • 247. Posłani kowalczykowie, Niemcy, niech tam zostaną; należy dać im również sukno jak innym.
  • 248. Wywózka drewna z puszczy augustowskiej, naprawa mostów i dróg.
  • 249. Doszły wiadomości o złym stanie robót przy naprawie dróg i mostów z braku ludzi.
  • 251. Przybył posłaniec z listem od Gdańszczan, u których popsuło się srebro królewskie; trzeba mu to srebro pokazać w obecności Jana Hermanowskiego, ristmajstra.
  • 252. W sparwie jw.
  • 253. Zapłacić furmanom za wywóz drewna z puszczy augustowskiej i knyszyńskiej za osiem niedziel 3825 złotych.
  • 254. Prosi o wiadomość, czy płatnerz, o którym kiedyś pisał, ma jakieś pancerze.
  • 255. Przygana za opieszałą pracę przy zwózce drewna w Augustowie.
  • 256. O wysłaniu 55 kop podków i różnych gwoździ oraz dwóch psów.
  • 258. Z powodu zalania łąk i zniszczenia trawy przenieść konie na inne pastwiska.
  • 259. O wykazanie pocztu drabantów.
  • 260.Jako wynagrodzenie za straty w pożarze i za pracę przy budowie mostu warszawskiego uzyskuje zwolnienie z podatków, prac i innych obciążeń.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Abbas I Wielki (szach Persji ; 1571-1629)
  • Albrecht Fryderyk (książę Prus ; 1553-1618)
  • Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568)
  • Ambroży, Marek (ca 1530-ca 1584)
  • Balli, Giano muzyk Zygmunta Augusta
  • Behm, Jorg mincerz wileński
  • Bielawski, Stefan rotmistrz, starosta knyszyński
  • Boguski, Wojciech podskarbi mazowiecki (?-przed 1569)
  • Bolemann, Jan kupiec gdański
  • Born, Malcher leśniczy olicki
  • Brodawka, Izaak dzierżawca mennicy wileńskiej
  • Broniewski, Jan dworzanin
  • Bużeński, Hieronim żupnik, burgrabia krakowski, starost brzeźnicki, krzeszowski (?-1603)
  • Byliński, Klemens rotmistrz
  • Chądzyński, Stanisław podkomorzy drohicki
  • Chrościel, Stanisław kowal 16 w.
  • Chwalczewski, Stanisław (?-1567)
  • Ciekliński, Józef marszałek konfederacji wojskowej
  • Czais, Stanisław sługa królewski 16 w.
  • Czyżewski, Bartosz 16 w.
  • Decjusz, Jost Ludwik (ca 1485-1545)
  • De la Gardie, Jacob (1583-1652)
  • Dowojno, Stanisław sarosta merecki, piński, szawelski (?-1566)
  • Dulski, Filip 16 w.
  • Dziadek, Łazarz 16 w.
  • Falęcki, Stanisław opat czerwiński kanoników regularnych lateraneńskich (?-1593)
  • Farma, Cezary lekarz sióstr Zygmunta Augusta
  • Fenzel, Wawrzyniec 16 w.
  • Foreth, Jan 16 w.
  • Garniero, Pietro złotnik
  • Gembicki, Wawrzyniec (prymas Polski ; 1559-1624 )
  • Geschkau, Kacper opat cystersów w Oliwie (ca 1520-1584)
  • Gnoiński, Andrzej starosta nowomiejski
  • Górnicki Łukasz pisarz sta tykociński 1527-1603
  • Grabowiecki, Sebastian (ca 1540-1607)
  • Gralewski, Marcin pisarz komory warszawskiej
  • Gralewski, Stanisław sprzedawca ołowiu
  • Grocholski, Mikołaj sługa królewski
  • Gruszczyński (rodzina)
  • Gustaw II Adolf (król Szwecji ; 1594-1632)
  • Hept, Jan notariusz
  • Herbrot, Jacob burmistrz augsburski (1493-1564)
  • Herburt, Stanisław kasztelan lwowski (1524-1584)
  • Hermanowski, Jan płatnerz
  • Hibrol, Handzel oficer w Tykocinie
  • Hincza, Szymon pisarz zamku wileńskiego
  • H~ubner, Mikołaj 16 w.
  • Jakubowski, Jan Sebastian komornik
  • Jan III Waza (król Szwecji ; 1537-1592)
  • Jan Albrecht I (książę Meklemburgii ; 1525-1576)
  • Jasińczyc, Jerzy lutnista harfiarz
  • Jonasz Żyd z Brześcia
  • Jordan, Spytek Wawrzyniec kasztelan krakowski (1518-1568)
  • Kaspennik, Jan złotnik
  • Katarzyna (królowa Polski ; 1533-1572)
  • Kerecin, Albrecht mincerz wileński
  • Klimek pomocnik ślusarza
  • Kłodziński, Kasper urzędnik królewski
  • Kneierb, Erhardt płatnerz
  • Kobylski, Lenart starosta nurski, ostrowski
  • Konarski, Krzysztof sekretarz komisarz morski
  • Konarski, Mikołaj dworzanin królewski
  • Koniecki, Jan dworzanin i podskarbi sióstr Zygmunta Augusta
  • Kop, Jan zarządca lasów
  • Kostka, Jan kasztelan gdański, wojewoda (1529-1581)
  • Koźmiński (rodzina)
  • Krakowiński, Maciej administrator królewskich folwarków warszawskich
  • Kraus, Ambroży puszkarz
  • Krautscholc, Jan kowal królewski
  • Krokowski, Reinhold mieszczanin gdański
  • Kromer, Jerzy kupiec
  • Krosnowski, Stanisław urzędnik król.
  • Kryski, Feliks kanclerz wielki koronny (1562-1618)
  • Krzysztof muzyk Zygmunta Augusta
  • Łaski, Mikołaj krajczy nadworny, starosta malborski
  • Linck, Sebald hafciarz
  • Lipnicki, Stanisław dworzanin królewski
  • Lipski, Andrzej biskup krakowski, kanclerz wieli koronny (1572-1631)
  • Loitz, Jan komisarz, bankier gdański
  • Loitz (rodzina)
  • Loitz, Stefan bankier szczeciński, poseł na kongres szczeciński
  • Lubrański, Jan biskup poznański (1456-1520)
  • Ludwik balwierz Zygmunta Augusta
  • Ługowski, Szymon pisarz skarbu koronnego, biskup przemyski (1530-1583)
  • Lutomirski, Jan kasztelan sieradzki, starosta łęczycki, podskarbi nadworny (?-1567)
  • Maciejowski, Mikołaj starosta spiski (?-1574)
  • Mahmud, Aga 16 w.
  • Makarewicz, Iwan 16 w.
  • Makowiecki, Jan ksiądz, pisarz skarbowy litewski (ca 1515-1569)
  • Makowiecki, Tomasz kanonik wileński, pisarz skarbowy litewski (ca 1520-1586)
  • Manlich, Maria (1511-1582)
  • Manlich, Melchior rajca augsburski (1513-1576)
  • Mathis, Endris oficer w Tykocinie
  • Meder, Erazm mieszczanin gdański
  • Mieliński, Aleksander biskup nominat inflancki, opat kanoników regularnych w Trzemesznie (1527-1584)
  • Mielnicki, Mikołaj starosta gródzieński
  • Miłoszewski, Stanisław sekretarz królewski (ca 1537-1589)
  • Moeller, Franciszek pośrednik 16 w.
  • Moeller, Valentin menniczy wileński
  • Montelupi, Sebastiano kupiec bankier, dyrektor poczty (1516-1600)
  • Nagórski, Łukasz podkomorzy łęczycki, marszałek dworu Anny Jagiellonki
  • Naruszewicz, Mikołaj Pawłowicz podskarbi wielki litewski (?-1575)
  • Noskowski, Andrzej biskup płocki (1492-1567)
  • Paprocki, Jan komornik
  • Parys, Feliks kasztelan warszawski, starosta czerski (?-1574/1575)
  • Pasquillo, Christiano złotnik królewski
  • Pfeifer, Ulrich rzemieślnik na służbie króla
  • Philip, Zygmunt rymarz wileński
  • Piasecki, Jakub koniuszy koronny litewski (?-1587)
  • Pilchowski, Adam sekretarz królowej Bony, biskup chełmski (?-1587)
  • Piotr z Poznania lekarz Zygmunta Augusta (ca 1504-1579)
  • Pius IV (papież ; 1499-1565)
  • Platino, Pietro jubiler królewski
  • Podgórski, Marcin urzędnik skarbu nadwornego litewskiego
  • Portugal, Valten von żołnierz niemiecki
  • Prÿetfuess, Job architekt, inżynier, starosta wasilkowski, tykociński (?-1571)
  • Przecławski, Andrzej oficjał poznański, pisarz skarbu koronnego (ca 1499-1571)
  • Przetocki, Wojciech horodniczy wileński (ca 1522-1598)
  • Raduski, Piotr 16 w.
  • Redinger, Mikołaj patrycjusz wrocławski
  • Rudawski, Szymon służebnik przy obozie królewskim
  • Sabinka, Szymon krawiec Zygmunta Augusta (?-post 1575 non ante 1590)
  • Sack, Kaspar żołnierz niemiecki
  • Sadłocha, Kasper sekretarz królewski (ca 1516-1603)
  • Sahin, Girej (ca 1585-1641)
  • Sapieha, Lew kanclerz, hetman wielki litewski (1557-1633)
  • Schilling, Hieronim mieszczanin gdański
  • Schmidt, Tomasz złotnik warszawski
  • Schtortz, Stanisław zarządca lasów wileńskich dzierżawca lawaryski i bystrzycki
  • Scipio del Campo (rodzina)
  • Sieniawski, Hieronim kasztelan kamieniecki, wojewoda ruski (1519-1582)
  • Sieniawski, Marcin rotmistrz królewski, podkomorzy sanocki
  • Sierakowski Jan podkomorzy kaliski klan lędzki
  • Silnicki marszałek konfederatów smoleńskich
  • Służewski, Jan wojewoda brzeski (?-1580)
  • Sobek, Krzysztof starosta warszawski (?-1565/1566)
  • Sobek, Stanisław kasztelan sandomierski, podskarbi wielki koronny (?-1569)
  • Soderini, Bernardo kupiec florencki właściciel firmy handlowo-bankierskiej w Krakowie
  • Spławski, Stanisław kasztelan żarnowski (?-1569)
  • Staręski Piotr komornik
  • Strobicz, Maciej
  • Swarożyński, Andrzej dworzanin królewski
  • Szczawiński, Paweł kasztelan brzeziński, łęczycki, starosta sochaczewski (?-1638)
  • Szyszkowski, Marcin biskup łucki, płocki, krakowski (1554-1630)
  • Tarło, Gabriel kasztelan radomski, krajczy koronny (?-1565)
  • Tarnowski, Sebastian koniuszy nadworny królewski, kasztelan konarski, sieradzki, kamionacki (?-1603)
  • Tenczel, Wawrzyniec mieszczanin gdański, wróżbiarz
  • Thudesco, Maciej sługa królewski
  • Tobiasz kupiec żydowski
  • Tomasz złotnik królewski
  • Trojanowski, Stanisław rotmistrz
  • Troszyński, Mikołaj starosta łomżyński
  • Tryzna, Gedeon Michał starosta brzeski, podskarbi wielki litewski (?-1652)
  • Trzebiński, Maciej 16 w.
  • Tyszkiewicz, Janusz wojewoda mścisławski, trocki, kijowski (1572-1642)
  • Uberfelt, Walenty komisarz skarbu królewskiego, inspektor leśny i zbożowy, członek Komisji Morskiej
  • Uchański, Jakub (prymas Polski ; 1502-1581)
  • Wacław kanonik płocki, dr medycyny
  • Walbach, Malcher kupiec
  • Warszycki, Stanisław podskarbi wielki koronny, wojewoda mazowiecki (1599-1681)
  • Wejher, Ernest pułkownik, starosta pucki (ca 1517-1598)
  • Wensel, Lorenc buchalter Zygmunta Augusta
  • Werden, Johann von burmistrz Gdańska, burgrabia (1495-1554)
  • Wielopolski Jan kanclerz w. kor. zm. 1688
  • Wierzbięta, Stanisław urzędnik królewski
  • Wiesiołowski, Krzysztof stolnik litewski, marszałek nadworny litewski (?-1637)
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Wlewski, Bartłomiej zarządca puszczy knyszyńskiej
  • Włodek, Stanisław wojewoda bełski
  • Wołłowicz, Ostafi kanclerz wielki litewski, kasztelan wileński (?-1587)
  • Wolski, Mikołaj biskup chełmski, kujawski (1490-1567)
  • Wolski, Zygmunt kasztelan czerski, starosta warszawski (?-1573)
  • Woyna, Ławryn Wawrzyniec podskarbi nadworny litewski, starosta piński, olicki, kwasowski (?-1580)
  • Zakrzewski, Wojciech z Boży urzędnik królewski
  • Zaleski, Jakub pisarz skarbu nadwornego
  • Załęski, Piotr komornik
  • Zaleski, Stanisław 16 w.
  • Zawisza, Mikołaj starosta kamieniecki, liwski (?-przed 1639)
  • Zborowski, Aleksander starosta międzyrzecki (?-1637)
  • Złotkowski, Stanisław 16 w.
  • Żochowski, Piotr podkomorzy ciechanowski, podstarości piotrkowski
  • Żórawnicki, Aleksander starosta łucki
  • Zwolski, Baltazar kanonik sandomierski
  • Żywkowski, Stanisław 16 w.
  • Archiwum koronne
  • Kanonicy regularni Trzemeszno
  • Kapituła Gniezno
  • sejm 1589 Warszawa pacyfikacyjny
  • sejm 1592 Warszawa
  • Sejm 1592 Warszawa
  • Sejm 1618 Warszawa
  • Sejm 1619 Warszawa
  • sejm 1625 Warszawa
  • Sejmiki 1618
  • Sejmiki 1624
  • Sejmik średzki 1614
  • sejmik średzki 1615
  • Sejmik średzki 1615
  • sejmik średzki 1618
  • Sejmik średzki 1619
  • sejmik średzki 1624
  • sejm litewski 1624
  • Augustów (woj. podlaskie) 16 w.
  • Będzin (woj. śląskie) 16 w.
  • Czersk (pow. chojnicki, woj. pomorskie) 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 16 w.
  • Gniezno (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Gniezno (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Knyszyn (pow. moniecki, woj. podlaskie) 16 w.
  • Kowno (Litwa) 16 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 16 w.
  • Litwa 16 w.
  • Narew (rzeka) 16 w.
  • Olika 16 w.
  • Piaseczno 16 w.
  • Prusy Książęce 16 w.
  • Radom (woj. mazowieckie) 16 w.
  • Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Tallinn (Estonia) 16 w.
  • Tallinn (Estonia) 16 w.
  • Trzemeszno (pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Turcja 16 w.
  • Tykocin (pow. białostocki, woj. podlaskie) 16 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 16 w.
  • Wilno (Litwa) 16 w.
  • folwarki 16 w.
  • Stajnie Zygmunta Augusta
  • Muzyka 16 w.
  • Handel zbożem
  • Handel woskiem
  • Handel towarami leśnymi
  • Handel solą
  • Handel ołowiem
  • Handel końmi
  • Traktat 1624 polsko-szwedzki
  • Cło 16 w.
  • dyplomacja 16 w.
  • flota 16 w.
  • Handel
  • Literatura
  • Podatek 16 w.
  • Skarb państwa
  • Wojsko
  • Archiwa 17 w.
  • instrukcje sejmikowe 17 w.
  • wota sejmikowe 17 w.
  • epitafia 16 w.
  • Paszporty 16 w.
  • Diariusze sejmowe 16 w.
  • Uniwersały
 • Uwagi:
  • Rękopis wpisany do specjalnie przygotowanej księgi.
  • Rękopis pozostawał w rękach prywatnych, nie przeszedł do archiwum królewskiego. Pewne akcenty lokalne sugerują kręgi szlachty wielkopolskiej - nie ustalono konkretnego właściciela. Być może był on spokrewniony z rodem Gruszczyńskich-Koźmińskich, których genealogię wciągnięto do kodeksu.
 • Opracowania:
  • 50. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 164-165. 47. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 165-166. 47. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 165. 37. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 163-164. 35. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 163. 29. Druk: Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae ... Ed. A. Theiner. T. 2. Romae 1861 nr 729. 17. Druk: Elementa ad fontium editiones. Ed. C. Lanckorońska. T. 31 p. 2. Romae 1974, s. 199 nr 814.
  • 98. Druk: S. Bodniak: Kartka z bibliotekarskich i starościńskich zajęć Górnickiego 1566-1601. "Silva Rerum" 1928 T. 4 z. 3, s. 73.
  • 207. Druk: Elementa ad fontium editiones... T. 32 p. 3, s. 228-229 nr 1194. 206. Druk: Elementa ad fontium editiones... T. 32 p. 3, s. 217 nr 1165. 205. Druk: Elementa ad fontium editiones... T. 32 p. 3, s. 217 nr 1164, z datą 24 VII. 169. Druk: S. Bodniak: Kartka z bibliotekarskich i starościńskich zajęć Górnickiego 1566-1601. "Silva Rerum" 1928 T. 4 z. 3, s. 73-74.
  • 351. Druk: Dworzaczek: Akta sejmikowi województw poznańskiego i kaliskiego. T.1 cz.1 1572-1616. Poznań 1954, s. 180-190. 347. Druk: S. Gołębiowski: Sahin Girej i kozacy. "Biblioteka Warszawska" T. 2. Warszawa 1852, s. 17-21. 342. Druk: Dworzaczek: Akta sejmikowi województw poznańskiego i kaliskiego. T.1 cz.1 1572-1616. Poznań 1954, s. 46-52. 341. Druk: Dworzaczek: Akta sejmikowi województw poznańskiego i kaliskiego. T.1 cz.1 1572-1616. Poznań 1954, s. 15-21. 340. Druk: P. Skarga: Kazania sejmowe... Kraków 1857 Dodatek I s. 157 oraz Warszawa 1900 Dodatek I s. 209-210. 339. Druk: P. Skarga: Kazania sejmowe... Kraków 1857 Dodatek I s. 153-157 oraz Warszawa 1900 Dodatek I s. 201-208. 338. Druk: J. Nowacki: Dzieje Archidiecezji Poznańskiej. T. 1. Kościół katedralny w Poznaniu. Poznań 1959, s. 611. 338. Druk: S. Patelski: Memoriale epitaphiorum. Poznań 1762. 338. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum... Kraków 1655, s. 446. 338. Druk: T. Treter: Vitae episcoporum Posnaniensium. Braniewo 1604. 335. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum... Kraków 1655, s. 262. 334. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum... Kraków 1655, s. 259 330. Druk: Dworzaczek: Akta sejmikowi województw poznańskiego i kaliskiego. T.1 cz.1 1572-1616. Poznań 1954, s. 454-67. 328. Druk: Scriptores rerum Polonicarum... T. 21. Kraków 1911, s. 342-441. 327. Druk: Scriptores rerum Polonicarum... T. 21. Kraków 1911, s. 87-104. 322.Druk: S. Bodniak: Kartka z bibliotekarskich i starościńskich zajęć Górnickiego 1566-1601. "Silva Rerum" 1928 T. 4 z. 3, s. 75. 317. Druk: S. Bodniak: Kartka z bibliotekarskich i starościńskich zajęć Górnickiego 1566-1601. "Silva Rerum" 1928 T. 4 z. 3, s. 74-75. 316. Druk: S. Bodniak: Kartka z bibliotekarskich i starościńskich zajęć Górnickiego 1566-1601. "Silva Rerum" 1928 T. 4 z. 3, s. 74-75.
  • 263. Druk: S. Bodniak: Kartka z bibliotekarskich i starościńskich zajęć Górnickiego 1566-1601. "Silva Rerum" 1928 T. 4 z. 3, s. 74.
  • 261. Druk: S. Bodniak: Kartka z bibliotekarskich i starościńskich zajęć Górnickiego 1566-1601. "Silva Rerum" 1928 T. 4 z. 3, s. 74. 257. Druk: S. Bodniak: Kartka z bibliotekarskich i starościńskich zajęć Górnickiego 1566-1601. "Silva Rerum" 1928 T. 4 z. 3, s. 94.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Diariusze
 • 245 a Dokumenty skarbowe prowadzone przez Stanisława Włoszka oraz dokumenty z czasów Zygmunta III Wazy.
 • 246 a Diariusze i wypisy do spraw publicznych 1589-1624.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 16-17 w.
 • 300 a 278 k. c 32,5x21 cm
 • 340 d rkps e sk. brąz., 20 w. z dużymi fragmentami opr. 16 w. z napisem Regestrum
 • 500 a Rękopis wpisany do specjalnie przygotowanej księgi.
 • 500 a Rękopis pozostawał w rękach prywatnych, nie przeszedł do archiwum królewskiego. Pewne akcenty lokalne sugerują kręgi szlachty wielkopolskiej - nie ustalono konkretnego właściciela. Być może był on spokrewniony z rodem Gruszczyńskich-Koźmińskich, których genealogię wciągnięto do kodeksu.
 • 520 a Dokumenty skarbowe prowadzone przez Stanisława Włoszka i rozporządzenia króla Zygmunta Augusta w drobnych sprawach gospodarczych dworu królewskiego.
 • 520 a Fragment |ekspedycji kancelarii nadwornej Zygmunta Augusta 1559-1572.
 • 520 a Sejmik średzki 1614-1615 r., 1619 - |instrukcje, |lauda, |korespondencja
 • 520 a Sejmiki 1618 r., 1624 - |instrukcje krolewskie k.220, 235-7
 • 520 a Sejm 1619 - de liberatoria do senatorów i odpowiedzi - |instrukcje na sejmiki - |vota - propozycje - ocena 220, 230-3
 • 520 a Sejm 1592 - diariusz - propozycja - akta 131-195,
 • 520 a Sejmik średzki 1615, 1618, 1624 k. 203-8, 225, 240
 • 520 a Sejmiki 1618, 1624 s. 220, 235-7
 • 520 a Grudziński, Stefan wojewodzic rawski 240
 • 520 a Grzymułtowski Janusz klan bydgoski 208
 • 520 a Gustaw Adolf król Szwecji 247-8
 • 520 a Grodziecki Adam 208, 230
 • 520 a Gostomski, Stanisław wojewoda rawski 146
 • 520 a Dżiambeg Girej chan krymski, chan perekopski, chan W. Ordy k. 237-9
 • 520 a Gardie, Jakub de la, gen. szwedz., gubernator Estonii, marsz. Szwecji 247-8
 • 520 a Ciświcki Adam klan śremski 229v.
 • 520 a Choiński Jerzy 208
 • 520 a Broniewski Marcin poseł na sejm 208, 227, 230
 • 520 a Borzysławski Piotr 208
 • 520 a Solikowski, Jan Dymitr abp lw. 143-4
 • 520 a Słuszka, Aleksander klan miński 235v.
 • 520 a Skarga Piotr ksiądz, S.J. 123
 • 520 a Rudnicki, Stanisław sędz. z. kal. 230
 • 520 a Rozrażewski Hieronim bp włocławski 144
 • 520 a Rozrażewski Hieronim 208
 • 520 a Sahin Girej-Gałga 237-9
 • 520 a Radziwiłł Krzysztof hetman w. WXL, wda wil. 121
 • 520 a Radziwiłł Krzysztof II 235v., 247-8
 • 520 a Radziwiłł Mikołaj Krzysztof wda trocki, wda wil. 153
 • 520 a Radziwiłł Jerzy kard. 121, 141
 • 520 a Radziwiłł Janusz pcz. WXL, klan wil. 207
 • 520 a Przyjemski Stanisław marsz. nadw. kor. 121, 130
 • 520 a Pierzchliński Andrzej sta stawiszyński 208
 • 520 a Ostroróg, Sędziwój sta wschowski 208
 • 520 a Orzelski Świętosław sta radziejowski 161
 • 520 a Opaliński Andrzej marsz. w. kor. 121, 147
 • 520 a Sejm 1618 k. 220, 230-3
 • 520 a Sejm 1619 k. 220, 230-3
 • 520 a Sejm 1615 k. 208-9
 • 520 a Sejm 1592 k. 131-195
 • 520 a Gniezno k. 211-2, mieszczanie k.208
 • 520 a 1. "Literae SMR [Sigismundi Augusti] ad Mgnificum D. Joannem Liuthomirski castellanum Rauensem de mittenda notione cum Jacobo Herborth de certa summa peccuniarum facta, Kraków 7 V [data uszkodz. 1559] k. 1.
 • 520 a 2. "Literae SMR [Sigismundi Augusti] nobilis Nicolai [!] Grocholski seruitori suae Maiestatis de salario illuis aduitalitatis, Kraków 25 IV 1559 k. 1-1v [tekst uszkodz.]
 • 520 a 3. "Sigismundus Augustus Rex Poloniae, Wilno 1 XI 1559 k. 2 [teskt uszkodz.]
 • 520 a 4. "Literae ad [...] Joannem Liuthomirski castellanum Rauensem etc de mittendis literis MR [Sigismundo Augusto], Wilno 29 IV 1560 k. 2 [tekst uszkodz.]
 • 520 a 5. "Quietatio MR [Sigismundi Augusti] de perceptis a me [Stanislao Włoszek] pro mercibus syluestribus per D. capitaneum Pincensem et Cobrinensem [Stanislaum Chwalczewski] venditis grossis 30 florenis 6250, Wilno 1 VIII 1560 k. 2-2v [tekst uszkodz.]
 • 520 a 6. "Literae SMR [Sigismundi Augusti] ad Joannem Kop[f] ut cum certis M. R. creditoribus tra [...] gat illi iniungitur facultas et cont [...] rac [...] cum illo in anno 1559 conflatus consilium, Wilno 24 VIII 156[0] k. 2v-3 [tekst uszkodz.]
 • 520 a 7. "Literae SMR [Sigismundi Augusti] ad ciues et mercatores Gedanenses Lais [Loitz] dictos quibus fides Joannis Kopff confirmatur et libere cum illo agat requiritur, Wilno 24 VIII 1560 k. 3 [tekst uszkodz.]
 • 520 a 8. "Literae [Sigismundi Augusti] ad Generosum Joannem Kopff de extradendis 3 sexagenis selectioris Wanczos Famato Lurentio Tenczel Gedanensium aruspici, Wilno 24 IX 1560 k. 3v [tekst uszkodz.]
 • 520 a 9. "Ad Joannem Kopff ne merces Siluestres in preiudicium ceterarum mercium per eius notarium [Joannem Ept] preterea leviori pretio diuendantur, Wilno 4 X 1560 k. 3v-4.
 • 520 a 10. "Literae SMR [Sigismundi Augusti] de susceptione Marci Ambrosii [Nissensis] et eius salario Gedani constituto, Wilno 1 I 1561 k. 4 [tekst uszkodz.]
 • 520 a 11. "Literae SMR [Sigismundi Augusti] super unum sechczik wanczos Marco Ambrosio [Nisseni] per M. R. sub certis conditionibus ore illi commissis donato, Wilno 1 I 1561 k. 4-4v [tekst uszkodz.]
 • 520 a 12. "Copia Literrarum SMR [Sigismundi Augusti] obligatoriarum mercatoribus Herbrotis ciuibus Augustanensibus, Wilno 2 I 1561 k. 4v-5v [tekst uszkodz.]
 • 520 a 13. "Consensus M.R. [Sigismundum Augustum] Nicolao Ridinger ciui Wratislauiensi ad petitionem d. Herbort Augustensis datus, Wilno 26 II 1561 k. 5v-6 [tekst uszkodz.]
 • 520 a 14. "Quietatio d. Barth[olomaei] Wliewski de mercibus siluestribus per eum in sylius Knischinensibus elaboratis ac de pecunia super his expositis data per M. R. [Sigismundum Augustum], Wilno 12 III 1561 k. 6-6v [tekst uszkodz.]
 • 520 a 15. "Literae SMR [Sigismundi Augusti] D. Bartho[lomeo] Wliewski de libera unius Schaffe frumento onustae fluuÿs Narew et Istula Gedanum defluitatione datae, Wilno 12 III 1561 k. 6v.
 • 520 a 16. "Literae S.M.R. [Sigismundi Augusti] famato Erasmo Meder ciui Gedanensi per Maiestatem Regiam datae, Wilno 21 III 1561 k. 6v-7.
 • 520 a 17. "Quietatio M. R. [Sigismundi Augusti] super florenos 20 000 ab Illustrissimo principe Prussiae [Alberto] missis, Wilno 31 XII 1561 k. 7 [tekst uszkodz.]
 • 520 a 18. "Literae ad Illustrissimum dominum Ioannem Marchionem Brandenburgensem Pomeraniae Ducem [Sigismundus Augustus], Wilno 28 XI 1561 k. 7-7v [tekst uszkodz.]
 • 520 a 19. "Literae S.M.R. [Sigismundi Augusti] ad famatum Erasmum Meder ciuem Gedanensem, Wilno 28 XI 1561 k. 7v [tekst uszkodz.]
 • 520 a 20. "Literae S.M.R. [Sigismundi Augusti] ad Generosum Joannem Konieczki Serenissimarum Reginarum aulicum et thesaurarium, Łomża 23 XII 1561 k. 7v-8 [tekst uszkodz.]
 • 520 a 21. "Literae S.M.R. [Sigismundi Augusti] obligatoriae Reinoldo Krakow [Krokowski] datae super florenos 4000, Knyszyn 17 I 1562 k. 8-8v [tekst uszkodz.]
 • 520 a 22. "Quietatio MR [Sigismundi Augusti] domino Hieronymo Buzinsky zuppario Cracoviensi data super florenos 436/15/6, Łomża 13 I 1562 k. 8v [tekst uszkodz.]
 • 520 a 23. "Literae ad Magnificum Joannem Liuthomirski [castellanum Ravensem] de ordinandis clausis ferris, Wilno 5 VI 1562 k. 9.
 • 520 a 24. "Literae MR [Sigismundi Augusti] ad [... Hieronymum] Buzinski SMR secretarium, zupparium Cracouiensem, Wilno 4 IX 1562 k. 9-9v
 • 520 a 25. "Consensus MR per Majestatem Regiam [Sigismundum Augustum] Nicolao Ridinger ciui Wratislauiensi ad petitionem [...] Jacobi Herbrot Augustensis datus, Wilno 4 IX 1562 k. 9v-10 [tekst uszkodz.]
 • 520 a 26. "Literae MR [Sigismundi Augusti] ad [...] Joannem Kopf mercium sÿluestrium in Magno Ducatu Lithuaniae praefectum, Wilno 4 IX 1562 k. 10-10v [tekst uszkodz.]
 • 520 a 27. "Quietatio SMR [Sigismundi Augusti] data [...] Nicolao Mielniczki capitaneo Grodensi super aureos mille, Wilno 20 X 1562 k. 10v.
 • 520 a 28. "Quietatio SMR [Sigismundi Augusti] de percepta a [...] Archiepiscopo Gneznensi [Jacobo Uchański] et episcopo Cuiaviensi [Nicolao Wolski]
 • 520 a 29. "Literae ad Summum Pontificem Romanum Pium IIII nomine [Sigismundi Augusti], Piotrków 5 I 1563 k. 11-11v.
 • 520 a 30. "Literae MR [Sigismundi Augusti] ad [...] Stanislaum Miloschewski officinae monetariae Vilnensis notarium, Piotrków 8 I 1563 k. 11v.
 • 520 a 31. "Ad eundem [Stanislaum Miłoszewski] Sigismundus Augustus, Piotrków 21 I 1563 k. 12.
 • 520 a 32. "Ad eundem [Stanislaum Miłoszewski Sigismundus Augustus], Piotrków 2 II 1563 k. 12-12v.
 • 520 a 33. "Ad eundem [Stanislaum Miłoszewski Sigismundus Augustus], Piotrków 2 II 1563 k. 12v.
 • 520 a 34. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad Joannem Kopff de dandis Herbrotis florenis 4400, Piotrków 22 II 1563 k. 12v-13.
 • 520 a 35. "Literae SMR ad [...] castellanum Radomiensem [Gabrielem Tarło], Piotrków 4 III 1563 k. 13-13v.
 • 520 a 36. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad [...] Eustachium Wolowicz Magni Ducatus Lithuaniae thesaurarium, Piotrków 4 III 1563 k. 13v.
 • 520 a 37. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad [...] Stanislaum Miloschewski monetariae Vilnensis notarium, Piotrków 4 III 1563 k. 14.
 • 520 a 38. "[...] Nicolao Laski aulico incisori nostro capitaneo Crasnostaviensi [Sigismundus Augustus], Piotrków 12 III 1563 k. 14-15.
 • 520 a 39. "Literae SRM [Sigismundi Augusti ...] Gabrieli Tarlo castellano Radomiensi de libera defluitione Gedanum, Piotrków 19 III 1563 k. 15.
 • 520 a 40. "[...] Gabrieli Tarlo de Sczekarzewicze castellano Radomiensi [Sigismundus Augustus], Piotrków 19 III 1563 k. 15-15v.
 • 520 a 41. "Ad eundem [Gabrielem Tarlo Sigismundus Augustus], Piotrków 23 III 1563 k. 15v-16.
 • 520 a 42. "[...] Andreae Przeczlawski Gneznensi, Cracouiensi scholastico in thesauro nostro notario [Sigismundus Augustus], Piotrków 29 III 1563 k. 16-16v.
 • 520 a 43. "[...] Gabrieli Tarlo de Sczekarzewicze castellano Radomiensi [Sigismundus Augustus], Piotrków 6 IV 1563 k. 16v-17.
 • 520 a 44. "Ad eundem [Gabrielem Tarlo Sigismundus Augustus], Piotrków 15 IV 1563 k. 17.
 • 520 a 45. "Ad eundem [Gabrielem Tarlo Sigismundus Augustus], Piotrków 19 IV 1563 k. 17v.
 • 520 a 46. "[...] Joanni Syerakowski castellano Landensi capitaneo Przedecensi aulico et referendario nostro [... Sigismundus Augustus], Lubotyń 9 V 1563 k. 17v-18.
 • 520 a 47. "Copia listu ktori iesth dany na sluzbe 50 koni w poczeth dworski [...] Iaroschewi Sieniawskiemu [...] Mikołaiewi Maczieyewskiemu [...] Christophowi Sobkowi [...] Sigismunthowi Wolskiemu, Knyszyn 13 V 1563 k. 18-18v.
 • 520 a 48. "[...] Nicolao Laski aulico et mensae [!] nostrae incisori, capitaneo Crasnostauiensi [... Sigismundus Augustus], Grodno 16 V 1563 k. 18v-19.
 • 520 a 49. "[...] Gabrieli Tarlo de Sczekarzewicze castellano Radomiensi [Sigismundus Augustus], Wilno 25 V 1563 k. 19-19v.
 • 520 a 50. "Copia listu krolia JM [Zygmunta Augusta], ktori dan iest zolnirzom ieznim polskim, Łomża 10 V 1563 k. 19v-20.
 • 520 a 3. Faktor Macieja Manlicha Franciszek Moller w sprawie zwrotu pożyczki zaciągniętej przez króla.
 • 520 a 4. O zwrot listu zastawnego Mikołaja Hubnera.
 • 520 a 6. O spłacenie długu produktami leśnymi Jakubowi Herbrotowi, jego synom i Maciejowi Manlichowi według listów zastawnych.
 • 520 a 7. O sprzedaż produktów leśnych z lasów królewskich na Litwie.
 • 520 a 13. Spłacenie Mikołaja Redingera, mieszkańca Wrocławia, z pieniędzy należnych Jakubowi Herbrotowi.
 • 520 a 16. Upoważnienie zaciągnięcia dla króla pożyczki pieniężnej.
 • 520 a 18. Erazm Meder pośredniczy w pożyczce pieniędzy dla króla.
 • 520 a 19. Zaleca się doprowadzenie do końca sprawy pożyczki od Jana, margrabiego brandenburskiego.
 • 520 a 20. Cezary Farma, lekarz sióstr królewskich, prosi o wypłatę zaległej pensji.
 • 520 a 23. O zrobienie gwoździ żelaznych wg przesłanego wzoru oraz 200 beczek małych i po 100 dużych i średnich.
 • 520 a 24. O bezwłoczne przesłanie zebranych pieniędzy.
 • 520 a 25. O zapłacenie trzeciej raty długu Mikołajowi Redingerowi przez Jakuba Herbota z pieniędzy pożyczonych królowi.
 • 520 a 26. W sprawie jw.
 • 520 a 30. Przesyła pieniądze na opłacenie dworzan i reszty służby.
 • 520 a 31. Nakazuje większy umiar w wydatkach.
 • 520 a 32. Wyraża zadowolenie, że ustały niesnaski i potwierdza odbiór przesłanego "złota".
 • 520 a 33. O sprawach wewnętrznych dworu i służby.
 • 520 a 34. Spłata dochodami leśnymi części długu królewskiego.
 • 520 a 36. Nie wolno wywozić z miasta rzeczy portzebnych Stanisławowi Miłoszewskiemu do prowadzenia mennicy.
 • 520 a 38. Król wysyła swoich komorników i nakazuje wyznaczyć im gospody.
 • 520 a 39. Spław 14 barek ze zbożem bez cła.
 • 520 a 40. Wstawiennictwo kasztelana za sługami królowej i sprawy zarządzania dworem.
 • 520 a 41. Polecenie przygotowania na dworze radomskim pomieszczenia dla sądów i urzędników dworskich.
 • 520 a 43. Pochwała kasztelana za troskę o królowę Katarzynę; pieniądze otrzyma najpóźniej na Świątki.
 • 520 a 44. Chwali kasztelana za gotowość poczekania na zwrot długu i przeznaczenie pieniędzy na podtrzymanie mennicy wileńskiej.
 • 520 a 45. Odpowiedź na listy w sprawach Tarły z królową.
 • 520 a 46. Czeka na pieniądze od wojewody brzeskiego Jana Służowskiego; do Warszawy do tej pory nie nadeszły.
 • 520 a 49. Chwali za spis, ile wychodzi "korzenia i innych potrzeb do kuchni królowej".
 • 520 a 51. "Confirmatio contractus qui inter Nicolaum Ridinger et Joannem Kopff occasione debiti Herborth intercessit, Wilno 23 VII 1563 k. 20-24v.
 • 520 a 52. "Quietatio MR [Sigismundi Augusti ...] Andreae Przeczlawski data, Wilno 3 IX 1563 k. 24v-25.
 • 520 a 53. "Quith Krolia JM [Zygmunta Augusta] Iost Ludwikowi Diczowi [Decjuszowi] dani super florenos 70, Wilno 14 IX 1563 k. 25-25v.
 • 520 a 54. "Literae SRM [Sigismundi Augusti ...] Stanislao Andreiowicz Dowoina [capitaneo Merecensi, Pinczensi, Cobrinensi etc.] datae super florenos 23000, Wilno 18 X 1563 k. 25v.
 • 520 a 55. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad Joannem Kopf de persoluendis florenis 23000 [...] Stanislao Dowoina, Warszawa 20 XI 1563 k. 26.
 • 520 a 56. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] de percepto a [...] Valentino Uberfelt ciuitatis Gedanensis secretario nomine ciutatis eiusdem redditu florenorum 8666 grossorum 20, et hoc ex contributione uulgo axisa dicta, Wolno 10 X 1563 k. 26-26v.
 • 520 a 57. "Nicolao Ridinger ciui Wratislauiensi in negocio Herbrotionis [Sigismundus Augustus], Warszawa 19 II 1564 k. 26v-27.
 • 520 a 58. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad [...] Garielem Tarlo SM Regalis Curiae Magistrum, Warszawa 24 II 1564 k. 27-27v.
 • 520 a 59. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad [...] Iostum Ludouicum Detium zupparium Olkusensem, Warszawa 15 III 1564 k. 27v.
 • 520 a 59. O odebranie pieniędzy pożyczonych kupcowi Bernardowi Soderini.
 • 520 a 60. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad [...] Jostum Ludovicum Decium, Bielsko 14 VI 1564 k. 27v-28.
 • 520 a 61. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad [...] Simonem Ługowski thesauri Regni notarium, Bielsko 19 VI 1564 k. 28.
 • 520 a 62. "Consensus MR [Sigismundi Augusti] datus Mariae Manlichen super taleros 6000, Parczew 4 VIII 1564 k. 28-28v.
 • 520 a 63. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad Stanislaum Z[acharium] Włoschek Magni Ducatus Lithuaniae Curiae thesaurarium, Parczew 16 VIII 1564 k. 29.
 • 520 a 64. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] ad Stanislaum Wierzbiętha datae, Parczew 19 VIII 1564 k. 29-29v.
 • 520 a 65. "[...] Lukaschewi Nagorskiemu podkomorzemu lęcziczkiemu, kroliewni Iei Miłosczi siostri naschei milei ochmistrzewi [... Zygmunt August], Piotrków 7 XI 1564 k. 29v-30.
 • 520 a 66. "[...] Nicalao Rhedinger ciui et patricio Wratislauiensi [... Sigismundus Augustus], Piotrków 13 XI 1564 k. 30-30v.
 • 520 a 67. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] uniuersales datae Joanni Kopp[f] propter arestum faciendum, Piotrków 22 XI 1564 k. 30v-31.
 • 520 a 68. "[...] Principi [...] Alberto Marchioni Brandenburgensi [... Sigismundus Augustus], Piotrków 24 XI 1564 k. 31-31v.
 • 520 a 69. "[...] Matthiae Strobicz stipendiario [... Sigismundus Augustus], Piotrków 8 XII 1564 k. 32-32v.
 • 520 a 70. "[...] Scipioni Campo cavalcatori [... Sigismundus Augustus], Piotrków 6 II 1565 k. 32v.
 • 520 a 71. "[...] Baltazaro Zwolski canonico Sendomieriensi, stipendiario nostro [...], Piotrków 15 II 1565 k. 32v-33.
 • 520 a 72. "[Sigismundus Augustus tertia rata 34418 debiti Nicolao Redinger], Piotrków 28 II 1565 k. 33-37.
 • 520 a 73. "Sigismundus Augustus [...] Joanni Kopp[f] mercium siluestrium Magni Ducatus Lithuaniae praefecto [...], Piotrków 29 II 1565 k. 37.
 • 520 a 74. "[...] Bartoszowi Wliewskiemu sprawczi towarow liesnich w puszczi naszei kniszinskiej [... Zygmunt August], Piotrków 8 III 1565 k. 37v.
 • 520 a 75. "Quietatio Sac. Regiae Hieronymo Buzinski zuppario et burgrabio Cracouiensi etc data supeer florenos 3000 [Sigismundus Augustus], Piotrków 15 IV 1565 k. 37v-38.
 • 520 a 76. "[...] Stanislao Zacharioso Wloschek MDL curiae thesaurario tenutario Punensi, Zismuriensi [... Sigismundus Augustus], Piotrków 5 V 1565 k. 38.
 • 520 a 77. "Quietatio SMR [Sigismundi Augusti ...] Hieronymo Buzynski zuppario et burgrabio Cracouiensi data super florenos 587, Piotrków 4 VI 1656 k. 38-38v.
 • 520 a 78. "[...] Ioanni Liuthomirski castellano Siradiensi curiae thesaurario Lanciciensi Radomiensique capitaneo [... Sigismundus Augustus], Rawa 12 VI 1565 k. 38v-39.
 • 520 a 79. "[...] Piotrowi Zochowskiemu podkomorzemu cziechanowskiemu podstaroscziemu piotrkowskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 17 VI 1565 k. 39-39v.
 • 520 a 80. "[...] Iopowi Praietfussowi horodniczemu wilenskiemu dzierzawczi wolkinieczkiemu i liepunskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 20 VI 1565 k. 39.
 • 520 a 81. "[...] Lukassewi Nagorskiemu podkomorzemu lęcziczkiemu kroliewny iei Miłosczi siostri nassei milei ochmistrzewi [... Zygmunt August], Tykocin 26 VI 1565 k. 40.
 • 520 a 82. "[...] Balcerowi Zwolskiemu iorgieltnikowi [... Zygmunt August], Tykocin 26 V 1565 k. 40-40v.
 • 520 a 83. "Ad eundem [Balcerowi Zwolskiemu], Knyszyn 9 VII 1565 k. 40v.
 • 520 a 84. "Consensus MR [Sigismundi Augusti ...] Valentino Moller probatori Vilnensi datus super marcas 2000 argenti puri excudendas, Knyszyn 15 VII 1565 k. 40v-41.
 • 520 a 85. "Literae SRM [Sigismundi Augusti] de suscepto aurifabro Christiano Pasquillo, Knyszyn 15 VII 1565 k. 41-41v.
 • 520 a 86. "[...] Joanni Liuthomirski castellano Siradiensi curiae nostrae thesaurario, Lanciciensi Radomiensique capitaneo, tenutario Wartensi [...], Grodno 9 IX 1565 k. 41v-42.
 • 520 a 87. "[...] Joanni Liuthomirski etc, Wilno 10 X 1565 k. 42-42v.
 • 520 a 88. "Ad eundem [Joannem Lutomirski Sigismundus Augustus], Wilno 13 X 1565 k. 42v-43.
 • 520 a 89. "[...] Christophowi Konarskiemu dworzaninowi [Zygmunt August], Wilno 11 I 1566 k. 43.
 • 520 a 90. "[...] Hieronymo Buzinski burgrabio zuppario Cracouiensi etc [Sigismundus Augustus], Lublin 28 VI 1566 k. 43v.
 • 520 a 91. "[...] Baltazaro Zwolski canonico Sendomiriensi stipendiario [... Sigismundus Augustus], Lublin 30 VI 1566 k. 43v-44.
 • 520 a 92. "[...] Marczinowi Graliewskiemu pisarzewi na komorze solnej warschawskiei [... Zygmunt August], Lublin 17 VII 1566 k. 44.
 • 520 a 93. "[...] Stanislawowi Zachariaszewiczowi Wloszkowi starosczie knyschynskiemu, podskarbiemu w WKL dwornemu etc [... Zygmunt August], Lublin 21 VII 1566 k. 44-44v.
 • 520 a 94. "[...] Casprowi Klodzinskiemu iurgieltnikowi [... Zygmunt August], Lublin 21 VII 1566 k. 44v.
 • 520 a 95. "[...] Marczinowi Graliewskiemu pisarzewi na komorze solnei warschawskiei [... Zygmunt August], Lublin 15 VIII 1566 k. 44v-45.
 • 520 a 96. "Hanusewi Kravtscholcz kowaliowi listh krola [... Zygmunta Augusta] dany in iorgielth, Wilno 11 XI 1566 k. 45-45v.
 • 520 a 97. "[...] Stanislawowi Zachariaszewiczowi Włoszkowi podskarbiemu dwornemu WXL etc, Lublin 24 VIII 1566 k. 45v-46.
 • 520 a 98. "Eidem [Stanisławowi Włoszkowi Zgmunt August], Lublin 15 IX 1566 k. 46.
 • 520 a 99. "Eidem [Stanisławowi Włoszkowi Zgmunt August], Warszawa 21 X 1566 k. 46-46v.
 • 520 a 100. "Eidem [Stanisławowi Włoszkowi Zgmunt August], Warszawa 21 X 1566 k. 46v.
 • 520 a 101. "[...] Casprowi Klodzinskiemu iurgieltnikowi naszemu [Zygmunt August], Warszawa 21 X 1566 k. 46v.
 • 520 a 102. "Quietatio [...] Bartholomaeo Wliewski de mercibus syluestribus per eum in syluis Knischinensibus elaboritis [!] ac de pecunia super his exposita, data per MR [Sigismundum Augustum], Grodno 5 XII 1566 k. 47-47v.
 • 520 a 103. "[...] Ianowi Bolemanowi miesczaninowi gdanskiemu [... Zygmunt August], Grodno 7 XII 1566 k. 47v-48.
 • 520 a 104. "[...] Climuntowi Bylinskiemu rothmistrzowi na zamku Tikocin [Zygmunt August], Grodno 10 XII 1566 k. 48v.
 • 520 a 51. O spłatę trzeciej raty długu królewskiego produktami leśnymi.
 • 520 a 54. Potwierdza odbiór i zobowiązuje Jana Kopfa do spłaty rocznej 5000 florenów z lasów litewskich.
 • 520 a 57. Towary leśne, znajdujące się w porcie gdańskim, mają być przeznaczone na ostatnią ratę długu.
 • 520 a 58. Wysyła regestr dworu królowej Katarzyny, aby zaznaczył w nim ewentualne zmiany.
 • 520 a 60. W sprawie jw.
 • 520 a 61. O przesłanie pocztu furmanów i 86 koni.
 • 520 a 63. Przesyła rzeczy otrzymane z Malborka, należy je dobrze przesuszyć i opatrzyć.
 • 520 a 64. Przygotować obszerną i wygodną gospodę dla krawca Szymona Sabinki.
 • 520 a 65. Gospodarz domu skarży się na zajęcie mu domu robotnikami królewskimi.
 • 520 a 66. O nadużycie danych mu królewskich listów zastawnych.
 • 520 a 67. O nadużycie danych Janowi Herbortowi królewskich listów zastawnych.
 • 520 a 68. W obronie uczciwości i dobrej sławy Jana Kopfa, zarządcy lasów królewskich na Litwie.
 • 520 a 69. W sprawie jw.
 • 520 a 70. Polecenie, aby kowalowi Stanisławowi Chrościelowi wypłacać tygodniowo po 40 groszy polskich.
 • 520 a 71. Czrę srebrną z wieńcem oddać złotnikowi Tomaszowi, który wykonuje dla króla lichtarze srebrne.
 • 520 a 73. O całkowite zapewnienie wypłaty długu Mikołajowi Redingerowi.
 • 520 a 76. Dla rotmistrza Klemensa Bylińskiego 1200 złotych na jego rotę.
 • 520 a 78. Ma się wiernie trzymać swego prawa i konstytucji koronnych.
 • 520 a 79. O przewiezienie do Warszawy skrzyni kowanej z rzeczami królewskimi.
 • 520 a 80. Przez posłańca posyła drewno do głównej chorągwi królewskiej.
 • 520 a 81.O wysłanie zaprzęgu poszóstnego koni gniadych zz wozem i nakryciem.
 • 520 a 82. Wysłać trzy skrzynie ze złotogłowiem i aparatami kościelnymi.
 • 520 a 83. Wysłać kredens wysoki srebrny i wanienkę zamkniętą w puzdrach.
 • 520 a 85. Przyjęcie na służbę królewską z wynagrodzeniem 10 kop. litewskich rocznie.
 • 520 a 86. Rewizja pruska, zmiany na urzędach, opatrzenie wysłużónych żołnierzy.
 • 520 a 87. W sprawie jw.
 • 520 a 88. Nakazuje trzymać mocną ręką pieczę nad dobrami królewskimi; przesyła szafran, który z Włoch przywiózł Malcher Walbach.
 • 520 a 89. Kasper Sack i Valten von Portugal, żołnierze niemieccy, o pieniądze za sprzedane konie.
 • 520 a 90. Sebaldowi Linckowi, hafciarzowi, wypłacić 509 florenów i 20 groszy z komory solnej w Warszawie.
 • 520 a 91. Przesłać łoże i potrzebne do niego żelazne pręty.
 • 520 a 92. Wypłacić Balcerowi Zwolskiemu strawnego 174 złote.
 • 520 a 93. Posyła do stajni królewskiej 9 koni.
 • 520 a 94. W sprawie jw.
 • 520 a 95. Wypłacić Piotrowi Garnierowi, złotnikowi włoskiemu, 170 złotych.
 • 520 a 96. Corocznie otrzymywać będzie po 30 złotych polskich.
 • 520 a 97. Sprawa jw.
 • 520 a 99. Pieniądze pobierać tak, jak król zarządził.
 • 520 a 100. Ma być gotowe mieszkanie na przyjęcie króla.
 • 520 a 101. Wysłać Włoszkowi drewnos na budowę.
 • 520 a 103. Przynagla o przywiezienie złotych łańcuchów.
 • 520 a 104. Przesyła regestrzyk furmanów posłanych z wozami i końmi na roboty.
 • 520 a 105. "[...] Stanisławowi Zacharaschowiczowi Wlosckowi [Zygmunt August], Grodno 19 XII 1566 k. 48v-49.
 • 520 a 106. "[...] Sebastianowi Tarnowskiemu dworzaninowi, chorążemu syeradzkiemu [Zygmunt August], Grodno 4 I 1567 k. 49.
 • 520 a 107. "[...] Hieronymowi Buzinskiemu zupnikowi crakowskiemu, brzezniczkiemu krzeschowskiemu staroszcie [... Zygmunt August], Grodno 10 I 1567 k. 49v.
 • 520 a 108. "[...] Spithek Jordan de Zakliczin Cracouiensi, capitaneo Przemisliensi Camionacensique [... Sigismundus Augustus], Knyszyn 22 I 1567 k. 49v-50.
 • 520 a 110. "[...] Piotrowi Radvskiemu [Zygmunt August], Knyszyn 22 I 1567 k. 50v.
 • 520 a 111. "[Andreae Noskowski episcopo Plocensi ... Sigismundus Augustus], Knyszyn 17 II 1567 k. 50v-51.
 • 520 a 112. "Consensus MR [Sigismundi Augusti] Valentino Moller probatori Vilnensi datus super marcas mille argenti puri excudendas, Knyszyn 15 II 1567 k. 51-51v.
 • 520 a 113. "List Krola IM [Zygmunta Augusta] Bartłomiejowi Wliewskiemu dany, Knyszyn 16 II 1567 k. 51v.
 • 520 a 114. "[...] Woicziechowi Boguskiemu podskarbiemu masowieczkiemu, woiskiemu przemiskiemu, dzierzawczi barthowskiemu [... Zygmunt August], Błonie 18 III 1567 k. 52.
 • 520 a 115. "List albo prziwiliei krolia JM [Zygmunta Augusta] dany [...] Ianowi Bolemanowi na wywinczowanie 22000 grzywien srebra, Warszawa 16 III 1567 k. 52-53.
 • 520 a 116. "Listh Krolia JM [Zygmunta Augusta] dany [...] Ianowi Bolemanowi na wolne wypuszczenie wosku z kroliestwa do czudzich krain, Piotrków 24 IV 1567 k. 53-53v.
 • 520 a 117. "Quietatio MR [Sigismundi Augusti] Hieronimo Buzenski zuppario Cracouiensi data super florenos 1000, Piotrków 5 V 1567 k. 53v.
 • 520 a 118. "Quietatio MR [Sigismundi Augusti ...] Ioanni Liuthomirski castellano Syradiensi data super florenos 1000, Piotrków 26 IV 1567 k. 54.
 • 520 a 119. "Quith IKM [Zygmunta Augusta ...] Ianowi Makowieczkiemu dany na litewskich kop 433/54/9, Grodno 21 VIII 1567 k. 54-54v.
 • 520 a 120. "[...] Stanislawowi Zachariaszewiczowi Włoszkowi [Zygmunt August], Grodno 23 VIII 1567 k. 54v.
 • 520 a 121. "[...] Iopowi Praiethfusowi horodniczemu wilienskiemu, staroszcie wolkiniczkiemu, wasielkowskiemu [... Zygmunt August], Knyszyn 3 IX 1567 k. 54v-55.
 • 520 a 122. "[...] Ioanni Kostka de Stamberg castellano Gedanensi, terrarum Prussiae thesaurario, capitaneo Pucensi Derschouiensique [... Sigismundus Augustus], Marków 1 X 1567 k. 55-55v.
 • 520 a 123. "[...] Casparo Geschkau Pomesaniae ac monasterii Mariae Paradisi in Prussia administratori, secretario nostro [... Sigismundus Augustus], Marków 1 X 1567 k. 55v-56.
 • 520 a 124. "Iurkowi Clerice [... Jerzemu Jasińczykowi muzykowi i przełożónemu rorantystów Zygmunt August], Marków 16 X 1567 k. 56.
 • 520 a 125. "[...] Ianowi Boleman kupczowi y miesczaninowi gdanskiemu sluzebnikowi naschemu [... Zygmunt August], Marków 16 X 1567 k. 56v.
 • 520 a 126. "[...] Jopowi Praithfusowi horodniczemu wilienskiemu [... Zygmunt August], Marków 20 X 1567 k. 56v-57.
 • 520 a 127. "[...] Albeerto Przetoczki superintendenti officine [...] monetariae Vilnensis [Sigismundus Augustus], Lebiedziew 4 XI 1567 k. 57-57v.
 • 520 a 128. "Denen Errenvesten und Kunstreichen Valentin Miller Wardaienn Jorge Behme Mintzmeister Albrecht Kerecin Eisenschneider allenn und jedenn [Sigmundt August], [Lebiedziew] 4 XI 1567 k. 57v.
 • 520 a 129. "Quith JKM [Zygmunta Augusta] Ianowi Makowieczkiemu [archidiakonowi warszawskiemu] dany na kop litewskich 400, Lebiedziew 20 XI 1567 k. 58.
 • 520 a 130. "Quith JKM [Zygmunta Augusta] Ianowi Bolemanowi dany na zlotich polskich 10290, Lebiedziew 20 XI 1567 k. 58.
 • 520 a 131. "[...] Stanisławowi Zachariaszewiczowi Włoszkowi podskarbiemu dwornemu w Wielkim Xziestwie Lithewskim, starosczie Knyschinskiemu [... Zygmunt August], Radoszkowicze 15 XII 1567 k. 58v.
 • 520 a 132. "Quith IKM [Zygmunta Augusta ...] Stanisławowi Spławskiemu castelanowi żarnowskiemu [...] dany super florenos 5000, Radoszkowicze 15 XII 1567 k. 58v.
 • 520 a 133. "Quith JKM [Zygmunta Augusta] Luduicoui Ditz [Decjuszowi] wielkiemu rzandczi crakowskiemu dany super florenos 21630, Radoszkowicze 15 XII 1567 k. 58v-59.
 • 520 a 134. "Quith JKM [Zygmunta Augusta ...] Ianowi Makowieczkiemu dany super sexagenas Litwanicas 2914/54, Kojdanów 26 XII 1567 k. 59.
 • 520 a 135. "[...] Ioanni Makowieczki Archidiacono Warszauiensi, custodi Vilnensi, secretario nostro [Sigismundus Augustus ...], Kojdanów 26 XII 1567 k. 59v.
 • 520 a 136. "[...] Iurkowi Iasincziczowi [Jasińczykowi] clerice [... Zygmunt August], Kojdanów 6 I 1568 k. 59v-60.
 • 520 a 137. "[...] Iopowi Preitfus horodniczemu wilienskiemu [... Zygmunt August], Lipniszki 25 I 1568 k. 60.
 • 520 a 138. "[...] Ioanni Makowieczki archidiacono Warschauiensi, custodi Vilnensi, secretario [... Sigismundus Augustus], Lipniszki 25 I 1568 k. 60v.
 • 520 a 139. "[...] Ianowi Forethowi [... Zygmunt August ...], Lipniszki 25 I 1568 k. 60v.
 • 520 a 140. "[...] Joanni Makowieczki [... Sigismundus Augustus ...], Grodno 2 II 1568 k. 61.
 • 520 a 141. "[...] Ianowi Bolemanowi miesczaninowi gdanskiemu [... Zygmunt August], Knyszyn 12 II 1568 k. 61v.
 • 520 a 142. "[...] Balcerowi Zwolskiemu jurgieltnikowi naszemu [... Zygmunt August], Knyszyn 12 II 1568 k. 61v.
 • 520 a 143. "[...] Stanislao Sobek de Sulejow castellano Sendomiriensi Regni nostri thesaurario, Malgostensi, Thischouiensi capitaneo [... Sigismundus Augustus ...], Knyszyn 15 II 1568 k. 62.
 • 520 a 144. "[...] Lucaszewi Nagorskiemu kroliewny Jey Miłosczi panni Siostry naszei [...] ochmistrzowi, podkomorzemu Lącziczkiemu [... Zygmunt August], Knyszyn 16 II 1568 k. 62.
 • 520 a 145. "[...] Climuntowi Bylinskiemu rotmistrzowi naszemu [... Zygmunt AUgust ...], Knyszyn 16 II 1568 k. 62-62v.
 • 520 a 146. "[...] Mikołaiowi Troszinskiemu staroszcie lomzinskiemu [...] w niebitnisczi iego podstaroscziemu zembrowskiemu [Zygmunt August ...], Knyszyn 16 II 1568 k. 62v.
 • 520 a 147. "[...] Maczeiowi Krakowinskiemu sprawczy folwarkow naszich warschawskich [... Zygmunt August ...], Knyszyn 16 II 1568 k. 63.
 • 520 a 148. "[...] Handzlowi Hibrol czaigwarthowi Thikoczinskiemu [... Zygmunt August ...], Knyszyn 18 II 1568 k. 63.
 • 520 a 149. "[...] Balcerowi Zwolskiemu [ ... Zygmunt August ...], Knyszyn 16 II 1568 k. 63v.
 • 520 a 150. "Eidem [Balcerowi Zwolskiemu Zygmunt August], Knyszyn 19 II 1568 k. 64.
 • 520 a 151. "[...] Zebultowi Lingk hafterzewi krola JM [Zygmunta Augusta], Knyszyn 19 II 1568 k. 64.
 • 520 a 152. "Quith IKM [Zygmunta Augusta] Xziędzu Ianowi Makowieczkiemu dany super sexagenas Litwanicas 2352, Knyszyn 25 II 1568 k. 64v.
 • 520 a 153. "[...] Spytek Jordan de Zakliczyn castellano Cracouiensi, Przemisliensi, Camionacensi capitaneo [...] In absentia illius vicecapitaneo Przemisliensi [Sigismundus Augustus], Knyszyn 10 III 1568 k. 64v.
 • 520 a 154. "[...] Stanislao Herburth de Fulstin castellano Leopoliensi, zupparumRussiae prafecto, capitaneo Samboriensi [... Sigismundus Augustus], Knyszyn 10 III 1568 k. 65.
 • 520 a 155. "[...] Iendrzeiowi Gnoinskiemu staroszcie nowomieskiemu [... Zygmunt August], Knyszyn 16 III 1568 k. 65.
 • 520 a 156. "Quith JKM [Zygmunta Augusta ...] Iwanu Makarewiczu dany przez recze wziedza Makowieczkiego na Lithewskich kop 150, Knyszyn 21 IV 1568 k. 65v.
 • 520 a 157. "Quith Krola JKM [Zygmunta Augusta ...] Stanislawowi Chadzinskiemu podkomorzemu drohiczkiemu dany super florenos 1500, Knyszyn 27 IV 1568 k. 65v-66.
 • 520 a 105. Przesłać na święta kapę, ornat, dalmatykę i antependium do obrzędów kościelnych.
 • 520 a 106. Przesyła 949 złotych na opłatę służby.
 • 520 a 107. Wypłacić księdzu Piotrowi z Poznania, doktorowi króla, kilkaset złotych.
 • 520 a 108. Do stada królewskiego przesyła 4 konie.
 • 520 a 110. Do stada królewskiego przesyła 3 konie.
 • 520 a 111. Dziękuje za przesłanie do posługi królewskiej lekarza Wacława, kanonika płockiego.
 • 520 a 113. O rozliczenie się B. Wlewskiego z wszystkich pobranych pieniędzy.
 • 520 a 114. Ludwikowi, balwierzowi króla, wypłacać co tydzień po 2/20 złotych.
 • 520 a 120. O zwózkę drewna z puszczy knyszyńskiej na potrzeby króla i na budowę.
 • 520 a 121. O jak najprędsze wysłanie pocztu furmanów.
 • 520 a 122. Pieniądze pożyczone od Bolemana na potrzeby wojenne spłacić z akcyzy pruskiej.
 • 520 a 124. Wysłać bezzwłocznie bębny.
 • 520 a 125. W sprawie pieniędzy z akcyzy z iem pruskich.
 • 520 a 126. Regestrzyk potrzeb na hufnale, stal, płótno i sukno.
 • 520 a 127. O przemincowanie Janowi Bolemanowi pewnej sumy srebra.
 • 520 a 128. W sprawie jw.
 • 520 a 131. O aksamit biały dla Zebalda Lincka, hafciarza.
 • 520 a 135. Potwierdza odbiór pieniędzy.
 • 520 a 136. Ma przyjąć chłopca i kazać go uczyć muzyki, śpiewu i gry na instrumentach.
 • 520 a 137. Wysłać rzemieśłników z narzędziami.
 • 520 a 138. O prędkie przesłanie pieniędzy z dzierzawy szawelskiej.
 • 520 a 139. Przesłać dokłądny inwentarz stanu gospodarczego i dochodów starostwa radomskiego.
 • 520 a 140. Przynaglenie o przysłanie inwentarza, wykazu dochodów z dóbr szawelskich oraz owsa.
 • 520 a 141. W sprawie pieniędzy z akcyzy z ziem pruskich.
 • 520 a 142. Należy zrobić odpowiedni spis listów włoskich i mazowieckich.
 • 520 a 143. Stanisław Lipnicki, dworzanin, otrzymał od króla 200 zł, należy mu wypłacić więcej
 • 520 a 144. Posyła wozy po rzeczy i każe naprawić wielki prom dla większego i prędszego przewozu.
 • 520 a 146. Posyła sługi, woźniców, konie i wozy po rzeczy do Warszawy.
 • 520 a 147. W sprawie jw.
 • 520 a 148. Rozkaz wydania rotmistrzowi Stanisławowi Trojanowskiemu 5 funtów prochu ruszniczego.
 • 520 a 149. O przesłanie rzeczy, które zostały przy Zwolskim.
 • 520 a 150. Drobne zarządzenie gospodarcze.
 • 520 a 151. Robotę ukończoną ma porządnie ułożyć w skrzyni i odesłać przez Balcera Zwolskiego.
 • 520 a 153. O przegląd królewskiego stada i podanie danych o jego stanie.
 • 520 a 154. W sprawie jw.
 • 520 a 155. Przesyła przez komornika Piotra Staręskiego dwa stadniki do stada z poleceniem spisania całego stada.
 • 520 a 158. "Quith KJM [Zygmunta Augusta ...] Ianowi Makowieczkiemu dany super sexagens Litwanicas 2032/8/5, Knyszyn 21 IV 1568 k. 66.
 • 520 a 159. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] xziędzu Adamowi Pilchowskiemu przez ręcze X. Makowieczkiego dany super florenos 145/20, Knyszyn 20 IV 1568 k. 66v.
 • 520 a 160. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] Ianowi Makowieczkiemu dany super sexagenas Litwanicas 333/7/7, Grodno 8 VIII 1568 k. 66v-67.
 • 520 a 161. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] Ionassewi zidowi z Brzesczia dany super florenos 981/9, Knyszyn 14 IV 1568 k. 67v.
 • 520 a 162. "[...] Stanislawowi Wierzbieczie iurgieltnikowi [... Zygmunt August], Knyszyn 21 VIII 1568 k. 67v.
 • 520 a 163. "Quietatio MR [Sigismundi Augusti ...] Sebastiano Tarnowski [aulico regis] data super florenos 5949, Warszawa 9 IX 1568 k. 68.
 • 520 a 164. "Quith KJM [Zygmunta Augusta ...] Hyeronimowi Sieniawskiemu dany super florenos 2000, Knyszyn 21 VIII 1568 k. 68.
 • 520 a 165. "Siegmundt August von Gottes Genaden Königt etc, Grodno 1 VII 1568 k. 68v.
 • 520 a 166. "Siegmundt August von Gottes Genaden Königt etc, Grodno 1 VII 1568 k. 68v-69.
 • 520 a 167. "Quith KJM [Zygmunta Augusta ...] Alexandrowi Zorawniczkiemu klicznikowi y horodniczemu luczkiemu dany super sexagenas Litwanicas 800, Warszawa 15 X 1568 k. 69.
 • 520 a 168. "[...] Mikolaiowi Konarskiemu iurgieltnikowi naschemu [... Zygmunt August], Warszawa 13 XI 1568 k. 69-70v.
 • 520 a 169. "[...] Likasowi Gorniczkiemu secretarzowi y starszemu przi librariei naschemu [... Zygmunt August], Warszawa 13 XI 1568 k. 70.
 • 520 a 171. "[...] Ianowi Hermanowi ristmistrzowi y heczarzowi naschemu [... Zygmunt August], Warszawa 13 XI 1568 k. 71.
 • 520 a 172. "Ambrożemu Krausowi puskarzowi y stoliarzowi list KJM [Zygmunta Augusta] dany na opatrzenie iego, Warszawa 13 XI 1568 k. 71v.
 • 520 a 173. "[...] Iopowi Praiethfusowi horodniczemu wilienskiemu, dzierzawczi wolkinieczkiemu [... ZYgmunt August], Warszawa 13 XI 1568 k. 72.
 • 520 a 174. "[...] Stanisławowi Storczowi drewniczemu naschemu wilienskiemu, dzierzawczi lawaryskiemu y bystrziczkiemu [... Zygmunt August], Warszawa 13 XI 1568 k. 72-72v.
 • 520 a 175. "[...] Mikołajowi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 13 XI 1568 k. 72v.
 • 520 a 176. "Listh albo przywiley KJM [Zygmunta Augusta] dany [...] Stanisławowi Krosnowskiemu na iurgielt annis singulis florenos 100, Warszawa 5 XII 1568 k. 72v-73.
 • 520 a 177. "List albo przywiliey KJM [Zygmunta Augusta] dany Thomasowi Schmidt zlotnikowi warschawskiemu na iurgielt annis singulis florenos 20, Warszawa 5 XII 1568 k. 73-73v.
 • 520 a 178. "[...] Casprowi Klodzinskiemu [... Zygmunt August, Warszawa]-Praga 5 XII 1568 k. 73v.
 • 520 a 179. "[...] Mikolaiowi Konarskiemu [... Zygmunt August, Warszawa]-Praga 5 XII 1568 k. 74.
 • 520 a 180. "Quith KJM [Zygmunta Augusta ...] Iacubowi Zalieskiemu dany, Lublin 31 I 1569 k. 74.
 • 520 a 181. "[...] Wocziechowi Przetoczkiemu, Valentemu Vberfeltowi, Issacowi Brodawcze [Zygmunt August], Lublin 10 II 1569 k. 74-74v.
 • 520 a 182. "Valentemu Vberfeltowi [Zygmunt August], Lublin 10 II 1569 k. 74v.
 • 520 a 183. "Eidem [Walentemu Uberfeldowi Zygmunt August], Lublin 10 II 1569 k. 75.
 • 520 a 184. "Wocziechowi Przethoczkiemu, Valentemu Vberfeltowi, Issacowi Brodawcze KJM [Zygmunta Augusta], Lublin 10 II 1569 k. 75v.
 • 520 a 185. "[...] Wocziechowi Przethoczkiemu superintendentowi mincze naszei wilienskiei [... Zygmunt August], Lublin 16 II 1569 k. 75v-76.
 • 520 a 186. "[...] Valentemu Vberfeltowi secretarzewi y sprawczi thowarow naszych liesnich [... Zygmunt August], Lublin 10 II 1569 k. 76-77.
 • 520 a 187. "Pasport Hansen Boleman auf ain Antzal Pferde ihm Niderlandt zukauffen Siegmundt August etc, Lublin 20 II 1569 k. 77.
 • 520 a 188. "[...] Ioanni Makowieczki archidiacono Warschawiensi, custodi Wilnensi, secretario [... Sigismundus Augustus], Lublin 3 III 1569 k. 77-77v.
 • 520 a 189. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Lublin 3 III 1569 k. 77v.
 • 520 a 190. "[...] Piotrowi Staręskiemu komornikowi [... Zygmunt August], Lublin 3 III 1569 k. 77v-78.
 • 520 a 191. "[...] Sebastiano Montelupi [... Sigismundus Augustus], Lublin 4 IV 1569 k. 78.
 • 520 a 192. "[...] Iurkowi Iasinczicz Clerice [... Zygmunt August], Lublin 8 IV 1569 k. 78-78v.
 • 520 a 193. "Confirmata KJM [Zygmunt August] przywilieiow miasta Kowinskiego Lublin 25 II 1569 k. 78v-79.
 • 520 a 194. "Mandat krolia JM [Zygmunta Augusta], Lublin 25 IV 1569 k. 79.
 • 520 a 195. "[...] Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Lublin 4 V 1569 k. 79v.
 • 520 a 196. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Lublin 4 V 1569 k. 79v.
 • 520 a 197. "[...] Piotrowi Staręskiemu komornikowi [... Zygmunt August], Lublin 4 V 1569 k. 80.
 • 520 a 198. "[...] Ioanni Boleman ciui Gedanensi [... Sigismundus Augustus], Lublin 28 V 1569 k. 80.
 • 520 a 199. "Eidem [Ioanni Boleman Sigismundus Augustus], Lublin 31 V 1569 k. 80v.
 • 520 a 200. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Lublin 16 VI 1569 k. 80v.
 • 520 a 201. "[...] Piotrowi Staręskiemu komornikowi [... Zygmunt August], Lublin 16 VI 1569 k. 81.
 • 520 a 202. "[...] Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Lublin 30 VI 1569 k. 81.
 • 520 a 203. "[...] Georgio Iassinczicz [Jasińczyk] sacelli nostri praefecto [... Zygmunt August], Lublin 10 VII 1569 k. 81-81v.
 • 520 a 204. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Lublin 13 VII 1569 k. 81v-82.
 • 520 a 205. "Dem Durleuchtigen Fürsten und Herrn Albrecht Fridrichen Margraff zu Brandenburg und Preussen [... Siegmundt August ...] Königk zu Polen, Lublin 25 VII 1569 k. 82-82v.
 • 520 a 206. "Denn Wolgeborenen Gestrengen Edlen und Achtbarn [...] Regenten und Reten des Herzogthumbs Preussen [...] Siegmundt August Königt zu Polen [...], Lublin 25 VII 1569 k. 82-83.
 • 520 a 207. "Chÿrographum [...] Alberti Friderici ducis Prussiae super[!], Lublin 9 VII 1569 k. 83-83v.
 • 520 a 208. "Quith krolia JM na strate poczwornych pieniedzi florenow 5425, Lublin 31 VII 1569 k. 83v.
 • 520 a 209. "[...] Ioanni Boleman ciui Gedanensi [... Zygmunt August], Knyszyn 22 IX 1569 k. 84.
 • 520 a 210. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] Jacubowi Piaseczkiemu koniuszemu KJM dany super certam pecuniae summam, Knyszyn 1 X 1569 k. 84-84v.
 • 520 a 211. "[...] Endris Mathisewi czaigwartowi [... Zygmunt August], Knyszyn 23 X 1569 k. 84v.
 • 520 a 212. "[...] Simoni Hintz pisarzewi zamku [...] wilenskiego [Zygmunt August], Knyszyn 23 X 1569 k. 84v-85.
 • 520 a 162. Należy wystarać się o odpowiednią gospodę dla Zaleskiego i jego rzeczy.
 • 520 a 165. Przesyła Janowi Bolemanowi kilka złotych łańcuchów.
 • 520 a 166. List zastawny dla Jana Bolemana na pożyczkę 25000 guldenów z zastawem 82 złotych łańcuchów wartości 70655 guldenów.
 • 520 a 168. Przesyła na dwóch wozach rzeczy i załącza rejestr, co komu należy oddać, m.in. Łukaszowi Górnickiemu, Mikołajowi Konarskiemu.
 • 520 a 172. Wolne mieszkanie, 200 złotych rocznie i drewno na opał według potrzeby.
 • 520 a 173. W sprawie jw.
 • 520 a 174. W sprawie jw.
 • 520 a 175. Stanisław Żywkowski przywozi niektóre rzeczy do masztalni.
 • 520 a 178. O przesłaniu koni do stajni królewskiej.
 • 520 a 179. Przesyła niektóre rzeczy potrzebne w stajniach.
 • 520 a 180. O odebranie pieniędzy i rzeczy po Stanisławie Andrzejewiczu Dowojnie, staroście szawelskim.
 • 520 a 184. Pozwolenie na wybicie dla Jana Bolemana w mennicy wileńskiej pieniędzy z dalszych 2000 grzywien srebra danego mu przez króla.
 • 520 a 186. O wydanie Janowi Bolemanowi 14 kop drewna, wanczosu i klepek za pewną sumę pieniędzy.
 • 520 a 188. O wydanie 2808 złotych na zapłacenie furmanom.
 • 520 a 189. W sprawie jw.
 • 520 a 190. W sprawie jw.
 • 520 a 191. O przesłanie aksamitu białego gładkiego, całej sztuki albo kilkadziesiąt łokci.
 • 520 a 192. Aby należy ocenić nadesłane instrumenty, mają przysłać Krzysztofa Piszczka.
 • 520 a 194. Dot. kupna przez Jana Bolemana 500 łaszów popiołów od Stanisława Zaleskiego i Żyda Tobiasza.
 • 520 a 195. Wydanie Bartoszowi Czuyżewskiemu złotogłowi potrzebnych do ceremonii.
 • 520 a 196. Piotrowi Staręskiemu, komornikowi, wydać 2247 złotych na zapłatę furmanów.
 • 520 a 197. W sprawie jw.
 • 520 a 198. O zwrot zastawionych złotych łańcuchów.
 • 520 a 199. Przynaglenie o wysłanie "sukien i innych rzeczy do barwy należących".
 • 520 a 200. Przysłać pilnie furmanów, a przez komornika Piotra Staręskiego 1890 złotych.
 • 520 a 201. W sprawie jw.
 • 520 a 202. Wysyła do Knyszyna krawca Szymona Sabinkę, któremu należy wydać jedwab na strój dla króla.
 • 520 a 203. Ma przyjechać do Warszawy najpóźniej 31 sierpnia i wtedy postanowi sie o wszystkim.
 • 520 a 204. Przesyła 5 ogarów, obroże i smycze.
 • 520 a 208. Wyrównanie straty pieniężnej Jakubowi Zaleskiemu, pisarzowi skarbu nadwornego.
 • 520 a 209. POlecenie odebrania pieniędzy od księcia Albrechta Fryderyka.
 • 520 a 211. Nakazuje wydanie rzeczy komornikowi Piotrowi Załęskiemu według podanego rejestru.
 • 520 a 212. W sprawie jw.
 • 520 a 308. "[...] Hanusowi Heptowi [... Zygmunt August], Warszawa 22 IX 1571 k. 115.
 • 520 a 309. "[...] Valentemu Vberfeltowi secretarzowi naszemu y sprawczi towarow nasych liesnich [... Zygmunt August], Warszawa 25 XI 1571 k. 115v.
 • 520 a Anno Domini 1572
 • 520 a 310. "[...] Mikolaiewi Naruszewiczowi podskarbiemu ziemskiemu w WXL, dzirzawczy markowskiemu, miadzielskiemu, uszpolskiemu, pienianskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 12 II 1572 k. 115v-116.
 • 520 a 311. "Dem Ehrenvestenn Valtin Moller unserem Mintzwardain [... Sygmunt August], Warszawa 12 II 1572 k. 116-116v.
 • 520 a 312. "Dem Erbarn Lorencz Wensel vnsern Buchalter [...] Sygmund August [...] König zu Polen, Warszawa 16 III 1572 k. 116v.
 • 520 a 313. "Eidem [Lorencz Wensel Sigismundus Augustus]. Warszawa 17 III 1572 k. 116v-117.
 • 520 a 314. "Litere SRM [Sigismundi Augusti] Stanislao Graliewski [...] Warszawa 17 II 1572 k. 117.
 • 520 a 315. "[...] Ieronimo Schiling ciui Gedanensi [... Sigismundus Augustus], Warszawa 17 III 1572 k. 117v.
 • 520 a 316. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 1 III 1572 k. 117v.
 • 520 a 317. "In eadem forma: [...] Lukaszewi Gorniczkiemu starosczie thikoczinskiemu, [...] Ianowi Hermanowskiemu ristmistrzewi, [...] Marczinowi Podgorskiemu sluzebnikowi [... Sigmunt August] etc, Warszawa 1 III 1572 k. 117v-118.
 • 520 a 318. "Eidem [Mikołajowi Konarskiemu etc], Warszawa 31 III 1572 k. 118.
 • 520 a 319. "Mikolaiewi Konarskiemu [Zygmunt August], Warszawa 7 IV 1572 k. 118.
 • 520 a 320. "Dem Erenvestenn Valtin Moller, vnserem Müntzwardain [...] Sigmundt August... Königk zu Polen [...], Warszawa 7 IV 1572 k. 118-118v.
 • 520 a 321. "[...] Lawrinowi Woinie podskarbiemu nadwornemu WXL, dzierzawczi pinskiemu, oliczkiemu, kwasowskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 31 V 1572 k. 118v.
 • 520 a 322. "[...] Lukaschewi Gorniczkiemu [... Zygmunt August], Warszawa 31 V 1572 k. 119.
 • 520 a 323. "Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 31 V 1572 k. 119.
 • 520 a 324. "[...] Casparo Sadlocha canonico Warschauiensi [... Sigismundus Augustus], Knyszyn 1 VII 1572 k. 119-119v.
 • 520 a 325. "Congresus Reualiensis regum Poloniae [Sigismundi III Wazae] et Suetiae [Joannis III] Anno 1589, Rewel 5 X 1589 k. 121-130.
 • 520 a 326. "Sequitur cautio a nostris regi Suetiae [Joanni III] data, Rewel 5 X 1589 k. 130-130v.
 • 520 a 327. "Instructia na seym Anni 1592 Warschawsky, ktory po tym seymem inquisitionis nazwano k. 131-140v.
 • 520 a 328. "Seim walny Septima Septembris Anno Domini 1592 k. 141-195.
 • 520 a 329. "Modus electionis in comitiis Warszawiensibus Anni [6 III - 23 IV] 1589 k. 196-203v.
 • 520 a 330. "Articuły z seimiku srzedzkiego anno Domini 1615 die 13 Februarii na seim warszawski panom posłom podane k. 203v-208v.
 • 520 a 331. "Zygmunt III [...] król Polski [...] Uniwersał szczególnie do senatorów i stanu rycerskiego, Warszawa 18 IV 1615 k. 208v-210v.
 • 520 a 332. "List drugi KJM [Zygmunta III] ktorim zołnierstwo moskiewskie roznych połkow sconfederowane 9wyiąwszy na tim seimie infames) wolnym czyni od wszelakich pozwow ktorych tak jest pisany, Warszawa 18 IV 1615 k. 210v-211.
 • 520 a 333. "Responsum... Laurentii Gembicki episcopi Cuiaviensis et per SRM [Sigismundum III] ad archiepiscopum Gnesnensem nominati ad postulationem [...] capituli Gnesnensis per [...] Andream Lipski custodem Gnesnensem nomine ipsorum factum datum, b.m., ok. 12 X 1615] k. 211-212v.
 • 520 a 334."Epitaphium [...] Faelicis[!] de Drobnin Kriski supremi regni cancellarii Przedecensis etc capitanei. [Data śmierci 10 II 1617] k. 212v.
 • 520 a 335. "Aliud [epitaphium...] Stanislai Warszycki palatini Podlachiae Warszaviensis Cobrinensis Osiecensisque etc capitanei. [Data śmierci 1 VIII 1617] k. 212v.
 • 520 a 336. "Familiei Gruszczynskych ktore potym Kozminskimi nazwano herbu Roza Genealogia k. 213-215.
 • 520 a 337. "O Kozminie i Kozminskich potomstwie Bartosza Gruszczynskiego albo Kozminskiego Castellana kaliskiego k. 215-216v.
 • 520 a 338. "Epitaphium [...] Joannis Lubranski episcopi Posnaniensis k. 216v.
 • 520 a 339. "Dziękowanie [...] Wawrzyńca Gembickiego arcybiskupa Gnieźnieńskiego Królowi Jego Miłości [Zygmuntowi III] przytym zarasz napomnienie y winszowanie KJM dane gdy do Moskwy wyezdzał, Anno 1617 6 Aprilis w Warszawie czynione k. 217-219v.
 • 520 a 340. "Na tę przemowę ktora łzy wszystkim y krolowi Jego Miłości poruszyła, krolewic Jego Miłość [Władysław] nihil turbatus w ten sens odpowiedział k. 219v-220.
 • 520 a 341. "Instructya KJM [Zygmunta III] na eimik srzedzki y na insze simiki koronne pro die 2 Ianuarii Anni 1618 k. 220-225.
 • 520 a 342. "Na tę instructyą artycuły panom posłom na seym podane k. 225-230v.
 • 520 a 343. "Witanie KJM [Zygmunta III] od [...] posłow przez [...] Christopha Wiesiołowskiego stolnika Xsięstwa Litewskiego marszałka ich die 4 Februarii 1618 w Warszawie odprawione k. 230-232.
 • 520 a 344. "Wotum [...] Marcina Szyskowskiego biskupa krakowskiego k. 232-233v.
 • 520 a 345. "My Rady Duchowme i Swieckie posłowie z woiewodztw ziem y powiatow W. Xsięstwa Litewskiego ktorzychmy się na ziazd głowny pro die 4 Junii w roku 1624 od KJM pana naszego miłosciwego [Zygmunta III] złożony tu do Wilna ziachali k. 234-235v.
 • 520 a 346. "Instructia na ziazd głowny wilenski na dzien czwarty mieszaca czerwca w roku teraznieyszym 1624 stanow W. X. Lithewskiego zlożony, dana [...] Gedeonowi Tryznie starosczie brzeskiemu dworzaninowi i posłowi KJM [Zygmunta III] k. 235v-237.
 • 520 a 347. "List Sahingereia sułtana [Szahin Gireja gałgaja tatarskiego] do krola JM [Zygmunta III], b.m. [19 VIII 1624] k. 237-238.
 • 520 a 348. "Respons do Sahingereia sułtana od Krola Iego Miłosczi [Zygmunta III], b.m. 27[?] X [1624?] k. 238v.
 • 520 a 349. "List od krola perskiego [szacha Abbasa I] do krola Jego Miłosczi [Zygmunta III], b.m, ok. 10 X 1624] k. 238v-239.
 • 520 a 350. "List od Machmud Agi do Jego Miłosczi Xiędza Canclerza [Andrzeja Lipskiego], b.m., ok. 1624] k. 239.
 • 520 a 351. "Instructia KJM [Zygmunta III] na seymik pro die 26 Novembris Anno 1624 do Srzody dana. Seym walny pro die 20 Januarii Anni 1625 vprzedzająca k. 240-245v.
 • 520 a 352. "Pacta inter regnum Poloniae et Ducatum Lithuaniae et regnum Sueciae facta anno 1624 k. 245v-247.
 • 520 a 353. "Litterae a marschalco [Jacobo de la Gardie] ad senatores regni Poloniae, Ryga [?] 9 III 1624 k. 247-247v.
 • 520 a 354. "Copia literarum a Gustavo [II Adolpho] ad campiductorem Magni Ducatus Lithuaniae [Lew Sapieha?], Sztokholm 3 VIII 1624 k. 247v-248.
 • 520 a 355. "Litterae a marschalco Sueciae [Jacobo de la Gardie] ad [...] palatinum Mscislaviensem [Janussium Tyszkiewicz], Ryga 15 XI 1624 k. 248-248v.
 • 520 a 356. "Copia pozwu, ktorem Iosepha Cieklińskiego marszałka confaedareckiego stolecznego połku [...] Alexandra Zborowskiego y insze tak z tego iako y ienszych połkow na ten seim Anni 1615 zpozywano i informować dano odiąwszy iem etiam iuridicas defensas. Zygmunt III [...] król Polski, Warszawa 1615 k. 275-276v [uszkodz.]
 • 520 a 357. "[...] Silnickiemu marschałkowi confederatow smolenskich Anno 1614 przez [...] kanclerza coronnego [Feliksa Kryskiego] w Warszawie k. 277v.
 • 520 a 308. Nakaz natychmiastowego przyjazdu.
 • 520 a 309. Przynagla do rozliczenia się z pobrania produktów leśnych.
 • 520 a 310. Przynaglenie o zapłatę dla Foltina Mullera (Walentego Mollera), probiercy mennicy wileńskiej.
 • 520 a 311. Przesyła sztuki złota i 100 portugałów.
 • 520 a 312. O przesłanie rachunków.
 • 520 a 313. W sprawie jw.
 • 520 a 314. Mianuje go sprzedawcą ołowiu spławianego Wisłą do Gdańska.
 • 520 a 315. Zawiadamia w sprawie jw.
 • 520 a 318. O przesłanie złotogłowi do nabożeństwa za królów.
 • 520 a 319. Przesyła czarnego psa brytana.
 • 520 a 320. W sprawie mennicy wileńskiej.
 • 520 a 321. Posyła Piotra Platino do naprawienia połamanego srebra w Tykocinie.
 • 520 a 323. O wysłaniu Piotra Platino.
 • 520 a 324. Jest kilka pancerzy Erharta Kneibera; w razie jego śmierci mogłyby wyniknąć straty.
 • 520 a 331. O przygotowaniach wojennych Turcji przeciw Polsce.
 • 520 a 336. Obejmuje: Jana Gruszczyńskiego, kasztelana santockiego, synów: Jana, Andrzeja, Marcina, Bartosza, Mikołaja, Stanisława, Jakuba i córkę Małgorzatę.
 • 520 a 350. O napadzie tureckim na Krym i o spotkaniu Szahin Gireja z bratem Mechmed Girejem na Krymie i ich zwycięstwie nad Turkami.
 • 520 a 353. O zwołanie kongresu w sprawach spornych o tron szwedzki między królem polskim i Gustawem Adolfem.
 • 520 a 254. O wyznaczenie komisarzy do załatwienia sporów polsko-szwedzkich o tron.
 • 520 a 355. Sprawa zawieszenia broni i pokoju między obu narodami.
 • 520 a 262. "[...] Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 29 VIII 1570 k. 98v.
 • 520 a 263. "Regestr Thÿch rzeczÿ ktore się tich liscziech do Knÿschÿna ÿ do Thikoczÿna poslaly: [Mikołajowi] Konarskiemu, Iopowi [Breitfusowi], [Łukaszowi] Gorniczkiemu, [Marcinowi] Podgorskiemu, Heczarzewi [Janowi] Hermanowskiemu k. 98v-99v.
 • 520 a 264. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] Iurkowi Iaszincziczowi Clerice super florenos 3300 dany, Warszawa 4 IX 1570 k. 99v.
 • 520 a 265. "[...] Hieronÿmo Buzinski tesaurario regni, zuppario [...] Cracouiensi, capitaneo Brzezinensi, Krzeczouiensi et Dobczinensi [... Sigismundus Augustus], Warszawa 8 IX 1570 k. 99v-100.
 • 520 a 266. "[...] Faelici[!] Paris castellano Warscheuiensi, capitaneo Czernensi [... Sigismundus Augustus], Warszawa 10 IX 1570 k. 100.
 • 520 a 267. "Eidem [Faelici Paris Sigismundus Augustus], Warszawa 22 IX 1570 k. 100.
 • 520 a 268. "[...] Stanisławowi Wierzbięczie [... Zygmunt August], Warszawa 22 IX 1570 k. 100v.
 • 520 a 269. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 22 IX 1570 k. 100v.
 • 520 a 270. "[...] Stanislao Phalienczki abbati Czerwensi [Sigismundus Augustus], Warszawa 22 IX 1570 k. 101.
 • 520 a 271."[...] Valentino Moller officinae [...] monetariae Vilnensis probatori [Sigismundus Augustus], Warszawa 21 IX 1570 k. 101.
 • 520 a 272. "[...] Ianowi Bolemanowi [... Zygmunt August], Warszawa 3 X 1570 k. 101v.
 • 520 a 273. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 31 X 1570 k. 101v.
 • 520 a 274. "[...] Ianowi Hermanowskiemu ristmistrzowi [... Zygmunt August], Warszawa 31 X 1570 k. 101v-102.
 • 520 a 275. "[...] Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 12 XI 1570 k. 120.
 • 520 a 276. "Quith KJM [...] Jacubowi Zalieskiemu z owsa y siana dziakielnego z wolosczy Siemnynskiei dany [Zygmunt August], Warszawa 31 XI 1570 k. 102-102v.
 • 520 a 277. "[...] Mikalaiewi Naruschewicowi podskarbiemu ziemskiemu WXL, starosczie markowskiemu, vipolskiemu, pienianskiemu y miadzielskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 8 XII 1570 k. 102v-103.
 • 520 a 278. "[...] Thomae Makowieczki canonico Wilnensi, thesauri nostri Lithuanici notario [Sigismundus Augustus], Warszawa 8 XII 1570 k. 103.
 • 520 a 279. "[...] Simonowi Hinczÿ pisarzewi zamku wilienskiego ÿ Stanislawowi Czais sluzebnikowi [... Zygmunt August], Warszawa 8 XII 1570 k. 103-103v.
 • 520 a 280. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 14 XII 1570 k. 103v.
 • 520 a 281. "[...] Marczinowi Podgorskiem [... Zygmunt August], Warszawa 15 XII 1570 k. 103v-104.
 • 520 a 282. "[...] Ianowi Bolemanowi [... Zygmunt August], Warszawa 19 XII 1570 k. 104-104v.
 • 520 a 283. "List KJM [Zygmunta Augusta] otworzisti do Kowna o sol Bolemanowe, Warszawa 20 XII 1570 k. 104v-105.
 • 520 a 284. "[...] Joanni Kostka de Stangembergk castellano Gedanensi ac terrarum Prussiae tesaurario, Puceni, Derschouiensi capitaneo, Casparo Ieszkau, Christophero Konarski, Andreae Swarozinski, Valentino Uberfeldt, Joanni de Stephano Loysis commisariis [... Sigismundus Augustus], Warszawa 19 XII 1570 k. 105-105v.
 • 520 a 285. "Pas wegenn Iorgenn Kromers vndt abesanter Gütter Sigmundt August [...] König zu Polen, Warszawa 19 XII 1570 k. 105v.
 • 520 a 286. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] Jacubowi Zalieskiemu dany s percetÿ ÿ s expositi na czobÿ dokument zadnich niemial, Warszawa 14 I 1571 k. 105v-106.
 • 520 a Anno Domini 1571
 • 520 a 287. "[...] Malcherowi Bornie liesnicemu oliczkiemu [... Zygmunt August], Warszawa 30 I 1571 k. 106.
 • 520 a 288. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 6 II 1571 k. 106v.
 • 520 a 289. "[...] Hieronÿmo Buzÿnski thesaurario Regni [... Sigismundus Augustus], Warszawa 8 II 1571 k. 106v.
 • 520 a 290. "[...] Zigmuntowi Wolskiemu s Podhaiecz castellanowi czerskiemu, starosczie warschawskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 17 II 1571 k. 107.
 • 520 a 291. "[... Josto] Ludouico Detio arcis nostrae Cracouiensis magno procuratori [... Sigismundus Augustus], Warszawa 10 III 1571 k. 107-107v.
 • 520 a 292. "[...] Marczinowi Podgorskiemu [...] Zygmunt August, Warszawa 23 III 1571 k. 107v.
 • 520 a 293. "[...] Alexandro Mielenski [Mieliński] abbati Trzemesznensi [... Sigismundus Augustus], Warszawa 31 V 1571 k. 107v-108.
 • 520 a 294. "[...] Balcerowi Zwolskiemu i Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 5 VI 1571 k. 108.
 • 520 a 295. "[...] Ianowi Bolmanowi [... Zygmunt August], Warszawa 30 VI 1571 k. 108-108v.
 • 520 a 296. "[...] Woiciechowi Zakrzewskiemu iorgieltnikowi a Ianowi Sebastianowi Iacubowskiemu komornikowi [... Zygmunt August], Warszawa 30 VI 1571 k. 108v.
 • 520 a 297. "[...] Philipowi Dulskiemu, Stanislawowi Zlotkowskiemu, Ianowi Broniewskiemu, Marczinowi Sieniawskiemu, Ianowi Wieliopolskiemu, Sebastianowi Grabowieczkiemu, Stanislawowi Wlodkowi, Maciejowi Trzebinskiemu [...] Do kazdego z osobna list takowy iako napisano stoi [Zygmunt August], Warszawa 27 VI 1571 k. 108v-109.
 • 520 a 298. "[...] Balcerowi Zwolskiemu a Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 30 VI 1571 k. 109.
 • 520 a 299. "Instructio SRM [Sigismundi Augusti] internuntiis suis videlicet [...] Alberto z Bozy Zakrzewscy aulico [...] et Joanni a Werden capitaneo Novensi ad [...] Ernestum Weyer data, Warszawa 14 VIII 1571 k. 109-112.
 • 520 a 300. "[...] Ernesto Weyhero [...] Sigismundus Augustus, Warszawa 11 VIII 1571 k. 112-112v.
 • 520 a 301. "[...] Reinaldo Krokowski [... Sigismundus Augustus], Warszawa 13 VIII 1571 k. 112v.
 • 520 a 302. "[...] Iacubowi Zalieskiemu pisarzowi skarbu naszego nadwornego polskiego [... Zygmunt August], Warszawa 15 VIII 1571 k. 113.
 • 520 a 303. "[...] Ianowi Bolemanowi [... Zygmunt August], Warszawa 15 VIII 1571 k. 113v.
 • 520 a 304. "[...] Proconsuli ac consulibus, aduocato et scabinis ciuitatis nostrae Gedanensis [... Sigismundus Augustus], Warszawa 10 IX 1571 k. 113v-114.
 • 520 a 305. "[...] Zigmuntowi Wolskiemu s Podhaiecz castellanowi cirskiemu, starosczie warschawskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 5 IX 1571 k. 114-114v.
 • 520 a 306. "[...] Ianowi Bolemanowi [... Zygmunt August], Warszawa VIII 1571 k. 114v.
 • 520 a 307. "[...] Ianowi Bolemanowi [... Zygmunt August], Warszawa VIII 1571 k. 115.
 • 520 a 262. W sparwie jw.
 • 520 a 265. Jurkowi Jasińczykowi, zamieszkałemu ze sługami w Krakowie, wypłacać tygdniowo 22 złote; należy też opłacić muzyków.
 • 520 a 266. Umieścić sługę Macieja Thudesco w zamku czerskim w takim miejscu, aby nie mógł wychodzić przez trzy niedziele.
 • 520 a 267. Za wstawieniem się pewnych osób sługę każe wypuścić.
 • 520 a 268. Ponieważ muzyków chce mieć przy sobie, należy postarać się dla nich o gospodę.
 • 520 a 269. O przysłanie wozów, woźniców i 5 cisawych koni.
 • 520 a 270. Dziękuje za udzielenie miejsca na rzeczy królewskie i dla sług w klasztorze Św. Jerzego.
 • 520 a 271. Przesyła pewną sumę filipików na zamianę na jakiekolwiek inne pieniądze.
 • 520 a 272. Gdyby Gdańszzcanie nie chcieli dać pieniędzy, trzeba się o nie troszczyć gdzie indziej.
 • 520 a 273. O przysłanie żelaza, podków i sukna na gunie, płachty, wory i kreptuchy.
 • 520 a 274. Przesyła do przechowania pancerze roboty płatnerza królewskiego.
 • 520 a 275. Srebra trzeba pochować; prześle kuśnierza, miecznika i smukierza.
 • 520 a 277. Ambrożemu Krause, puszkarzowi, zapłacić zaległe pieniądze, dać mu pracę i mieszkanie w zamku.
 • 520 a 278. O zabezpieczenie po śmierci Michiela złożonych u niego rzeczy.
 • 520 a 279. W sparwie jw.
 • 520 a 280. Niech jak najprędzej przesyła skórki bobrowe, o których pisze.
 • 520 a 281. Każe dobrze zachować srebro w suchym płutnie.
 • 520 a 283. Zwolnienie z myta za sól wywiezioną w ilości kilkuset łasztów, więcej niż pozwalała umowa.
 • 520 a 285. Na podróż do Rewla, Narwy i Moskwy celem odzyskania towarów.
 • 520 a 287. O wysłanie do Knyszyna drewna do robót stolarskich.
 • 520 a 288. Klimkowi, ślusarzowi, za robotę wypłacić 200 złotych.
 • 520 a 289. Jurkowi Jasińczykowi, kleryce, i służbie wypłacać co tydzień po 22/6 złotych.
 • 520 a 290. O wolną sprzedaż i wywiezienie 1440 łasztów popiołów przez Jana Bolemana.
 • 520 a 291. O wydanie Dzianowi Balli, muzykowi, drewna na opał.
 • 520 a 292. Na zaopatrzenie służby przesyła pieniądze i sukna.
 • 520 a 293. Dot. dawania daniny z klasztoru.
 • 520 a 294. Przesyła kuśnierza i szmuklierza do przesuszenia i opatrzenia rzeczy.
 • 520 a 295. O przyjazd do króla; towarów na razie nie sprzedawać, starać się o konie.
 • 520 a 296. Ponieważ nie można już puszczać towarów do Gdańska, mają wrócić do posługi królowi.
 • 520 a 297. Mają się stawić na dworze z końmi, aby poczet królewski był pełen.
 • 520 a 298. Sporządzić dokładny rejestr haftowanych obić, opon i kobierców.
 • 520 a 299. Dot. pożyczki od Ernesta Wejhera.
 • 520 a 300. Wysyła swoich delegatów. Wojciecha Zkarzewskiego i Jana a Werden.
 • 520 a 301. Chętnie przyjmuje gotowość udzielenia pewnej sumy pożyczki.
 • 520 a 302. W obawie, aby nie przepadły złote łańcuchy dane na zastaw, należy zapłacić 12000 złotych.
 • 520 a 303. W sprawie jw.
 • 520 a 304. W sprawie podatku od towarów zdobytych na morzu.
 • 520 a 305. O 5 kop łat i krokwi na budowę dworu w Piasecznie.
 • 520 a 306. Za pożyczkę 9500 złotych produkty leśne już wysłane do Gdańska.
 • 520 a 307. Wawrzyńcowi Fentzel za oddane usługi wydać jedną kopę klepek.
 • 520 a 213. "[...] Stanislawowi Schortz dzierzawczy lawariskiemu y bystrzyckiemu [... Zygmunt August], Knyszyn 23 X 1569 k. 85.
 • 520 a 214. "[... Josto] Ludouico Detio Arcis Cracouiensis magno procuratori [... Zygmunt August], Knyszyn 23 X 1569 k. 85-85v.
 • 520 a 215. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] na stratę pieniędzy poczwornich florenow 2075, Knyszyn 24 X 1569 k. 85v.
 • 520 a 216. "List KJM [Zygmunta Augusta] Sigmuntowi Philipowi rimarzewi wilienskiemu dany, ktorym KJM w obronę swoie przymowacz raczy, Knyszyn 23 X 1569 k. 86.
 • 520 a 217. "[...] Hÿeronimowi Buzeniskiemu zupnikowi cracowskiemu, starosczie brzezniczkiemu y krzeszowskiemu [Zygmunt August], Knyszyn 25 X 1569 k. 85-86v.
 • 520 a 218. "List KJM [Zygmunta Augusta] dlia bespiecznego przeprowadzenia dzial [...] z Wilna do Thykoczina [...] Piotrowi Staręskiemu [...] dany, Knyszyn 26 X 1569 k. 86v.
 • 520 a 219. "List KJM [Zygmunta Augusta] dlia bespiecznego przeiachania s Knyschina do Warschawi [...] Sebultowi haftarzewi [...] dany, Knyszyn 30 X 1569 k. 86v-87.
 • 520 a 220. "[...] Thomae Makowieczki canonico Wilnensi, thesauri Litwanici notario [... Sigismundus Augustus], Knyszyn 1 XI 1569 k. 87.
 • 520 a 221. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] Mikolajewi Konarskiemu dany super florenos 56896/18/1/2, Knyszyn 15 XI 1569 k. 87-88.
 • 520 a 222. "Chyrograph KJM [Zygmunta Augusta] na wziętych od [...] Iana Kostki castellana gdańskiego, starosti puczkiego R. 10000, Knyszyn 28 XI 1569 k. 88.
 • 520 a 223. "Listh KJM [Zygmunta Augusta] do [...] Stanisława Wierzbięty, Knyszyn 3 XII 1569 k. 88-88v.
 • 520 a 224. "[...] Wawrzinczewi Woinie podskarbiemu dwornemu, w WXL pisarzewi [...] dzierzawczi indurskiemu y kwasowskiemu, Warszawa 24 XII 1569 k. 88v.
 • 520 a 225. [...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 28 XII 1569 k. 88v-89.
 • 520 a 226. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] na stratę pieniędzy poczwornich 2625/-/, Warszawa 31 XII 1569 k. 89.
 • 520 a Anno Domini 1570
 • 520 a 227. "[...] Marczinowi Podgorskiemu sluzebnikowi naszemu [Zygmunt August], Warszawa 4 I 1570 k. 89v.
 • 520 a 228. "Quith KJM [Zygmunta Augusta] xziązęcziu [...] pruskiemu [Albrechtowi Fryderykowi] na dług dany, Warszawa 20 II 1570 k. 89v-90.
 • 520 a 229. "[...] Iopowi Pratfus horodnicemu wilienskiemu, dzierzawczy wolkiniczkiemu y Tikoczinskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 27 II 1569 k. 90-90v.
 • 520 a 230. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 27 II 1570 k. 90v.
 • 520 a 231. "[...] Stephanowi Bielawskiemu dzierzawczy [...] knysinskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 27 II 1570 k. 90v.
 • 520 a 232. "[...] Simonowi Rudawskiemu sluzebnikowi przi obozie naszemu [Zygmunt August], Warszawa 27 II 1570 k. 90v-91.
 • 520 a 233. "[...] Mikołaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 12 II 1570 k. 91.
 • 520 a 234. "Do tegosz {Mikołaja Konarskiego Zygmunt August], Warszawa 13 III 1570 k. 91.
 • 520 a 235. "[...] Hieronÿmbergowi sluzebnikowi naszemu [Zygmunt August], Warszawa 14 III 1570 k. 91v.
 • 520 a 236. "Dem [...] Valentin Moller unserem lieben getreuen Münczwarden in der Wilde [Zygmunt August], b.m. 3 IV 1570 k. 91v.
 • 520 a 237. "[...] Piotrowi Staręskiemu komornikowi [... Zygmunt August], Warszawa 3 IV 1570 k. 91v-92.
 • 520 a 238. "[...] Marczinowi Podgorskiemu sluzebnikowi [... Zygmunt August], Warszawa 3 IV 1570 k. 92.
 • 520 a 239. "[...] Mikolaiowi Konarskiemu iurgieltnikowi [... Zygmunt August], Warszawa 3 IV 1570 k. 92.
 • 520 a 240. "List KJM [Zygmunta Augusta] na wolne przepusczenie sukien y inszich thowarow na odprawę dworską, Warszawa 12 IV 1570 k. 92v.
 • 520 a 241. "[...] Mikolaiowi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 10 IV 1570 k. 92v-93.
 • 520 a 242. "[...] Mikolaiowi Konarskiemu iurgieltnikowi naszemu nam wiernie milemu Zygmunt August, Warszawa 10 IV 1570 k. 93.
 • 520 a 243. "[...] Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 10 IV 1570 k. 93-93v.
 • 520 a 244. "Przywiliei [...] Iana Bolemana na wolne przeminczowanie srzebra fein grziwien 4000 na pieniąszki podwoine lithewskie ninieiszego szrotu i kornu [Zygmunt August], Warszawa 10 IV 1570 k. 93v-94.
 • 520 a 245. "O tymze listh drugi do tegosz [Jana Bolemana Zygmunt August], Warszwa 10 IV 1570 k. 94.
 • 520 a 246. "O thymze list do [... Wojciecha] Przetoczkiego [Zygmunt August], Warszawa 10 IV 1570 k. 94-94v.
 • 520 a 247. "[...] Mikolaiowi Konarskiemu iurgieltnikowi [... Zygmunt August], Warszawa 25 IV 1570 k. 94v.
 • 520 a 248. "[...] Steffanowi Bieliawskiemu starosczie knischinskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 25 IV 1570 k. 95.
 • 520 a 249. "[...] Ianowi Witkowskiemu liesniczemu augustowskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 25 IV 1570 k. 95.
 • 520 a 250. "[...] Sebastianowi Montelupi postmistrzowi [... Zygmunt August], Warszawa 25 IV 1570 k. 95-95v.
 • 520 a 251. "[...] Marczinowi Podgorskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 1 V 1570 k. 95v.
 • 520 a 252. "[...] Ianowi Hermanowi [Hermanowskiemu] ristmistrzowi [... Zygmunt August], Warszawa 1 V 1570 k. 95v-96.
 • 520 a 253. "[...] Piotrowi Staręskiemu komornikowi [... Zygmunt August], Warszawa 1 V 1570 k. 96.
 • 520 a 254. "[...] Ludouico Decio arcis Cracouiensis magno procuratori [... Zygmunt August], Warszawa IV 1570 k. 96-96v.
 • 520 a 255. "[...] Piotrowi Staręskiemu Komornikowi [... Zygmunt August], Warszawa 24 V 1570 k. 96v.
 • 520 a 256. "[...] Mikolaiowi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 5 VII 1570 k. 97.
 • 520 a 257. "[...] Lukaschewi Gorniczkiemu secretarzewi [... Zygmunt August], Warszawa 23 VII 1570 k. 97v.
 • 520 a 258. "[...] Pawlowi Sczawinskiemu castellanowi brzezinskiemu, starosczie sochaczewskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 1 VIII 1570 k. 97v.
 • 520 a 259. "[...] Mikolayewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 1 VIII 1570 k. 98.
 • 520 a 260. "Donatio Lazari Dziadek in villa Mogilno [Sigismundus Augustus], Warszawa 1 VIII 1570 k. 98.
 • 520 a 261. "[...] Mikolaiewi Konarskiemu [... Zygmunt August], Warszawa 29 VIII 1570 k. 98v.
 • 520 a 213. W sprawie jw.
 • 520 a 214. Dopilnować, czy Ulrich Pfeifer wykonał robotę, za którą dostał już część pieniędzy.
 • 520 a 215. Wyrównanie straty pienieżnej Jakubowi Zaleskiemu, pisarzowi skarbu nadwornego.
 • 520 a 216. Pozwolenie na kupowanie i sprzedaż rzeczy do wykonywania jego rzemiosła potrzebnych.
 • 520 a 217. O wyrównanie zapłaty hafciarzowi Linckowi.
 • 520 a 219. O opiekę dla Lincka z powodu grasującej zarazy.
 • 520 a 220. Nakazuje polecać złotnika wileńskiego Hanusa Kaspennika tym, którzy mieliby dla niego odpowiednią pracę.
 • 520 a 223. Posyła komornika Jana Paprockiego do skupowania dla koni owsa, siana i słomy.
 • 520 a 224. Rozporządzenie o zaprzęgach konnych, które miały jechać do Wilna po działa.
 • 520 a 225. Przesyła dwa pancerze; trzeba je dobrze obejrzeć, czy są jednakowe.
 • 520 a 226. Wyrównanie straty Jakubowi Zaleskiemu, piarzowi skarbu nadwornego.
 • 520 a 227. Przesyła dwie tace i nakazuje przesłąć 96 łokci aksamitu.
 • 520 a 228. Druk: Elementa ad fontium editiones... T. 32 p. 3, s. 228-229 nr 1194.
 • 520 a 229. Zarządzenie, aby furmani korowali drewno z puszczy augustowskiej.
 • 520 a 230. Drzewo ścięte korować i wywozić do brzegu lasu, posyła na to 10 wozów.
 • 520 a 231. W sparwie jw.
 • 520 a 232. W sparwie jw.
 • 520 a 233. Współczuje z powodu choroby i radzi zmienić mieszkanie na mniej wilgotne.
 • 520 a 234. POsyła dwóch kowalczyków kowalom do pomocy.
 • 520 a 236. Wysyła rudy celem zbadania i wydania ekspertyzy.
 • 520 a 237. O przysłanie do Warszawy wozów i dwunastu zaprzęgów.
 • 520 a 238. Każe przysłać przez furmana 25 postawów czarnego sukna.
 • 520 a 239. W sprawie wysyłki koni.
 • 520 a 240. Jan Boleman otrzymał zlecenie na zakupienie sukna i jedwabiów na Śląsku i w Niemczech na użytek dworu.
 • 520 a 241. POzwolenie na uiszczenie opłat za wyżywienie z pieniędzy skądkolwiek by wpłynęły.
 • 520 a 242. Posyła Klimka do pomocy ślusarzowi.
 • 520 a 243. O przysłanie 5 funtów białego jedwabiu.
 • 520 a 247. Posłani kowalczykowie, Niemcy, niech tam zostaną; należy dać im również sukno jak innym.
 • 520 a 248. Wywózka drewna z puszczy augustowskiej, naprawa mostów i dróg.
 • 520 a 249. Doszły wiadomości o złym stanie robót przy naprawie dróg i mostów z braku ludzi.
 • 520 a 251. Przybył posłaniec z listem od Gdańszczan, u których popsuło się srebro królewskie; trzeba mu to srebro pokazać w obecności Jana Hermanowskiego, ristmajstra.
 • 520 a 252. W sparwie jw.
 • 520 a 253. Zapłacić furmanom za wywóz drewna z puszczy augustowskiej i knyszyńskiej za osiem niedziel 3825 złotych.
 • 520 a 254. Prosi o wiadomość, czy płatnerz, o którym kiedyś pisał, ma jakieś pancerze.
 • 520 a 255. Przygana za opieszałą pracę przy zwózce drewna w Augustowie.
 • 520 a 256. O wysłaniu 55 kop podków i różnych gwoździ oraz dwóch psów.
 • 520 a 258. Z powodu zalania łąk i zniszczenia trawy przenieść konie na inne pastwiska.
 • 520 a 259. O wykazanie pocztu drabantów.
 • 520 a 260.Jako wynagrodzenie za straty w pożarze i za pracę przy budowie mostu warszawskiego uzyskuje zwolnienie z podatków, prac i innych obciążeń.
 • 530 d Mf 37
 • 530 d Mf 653
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol. niem.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK II, 124 d BK Dz. Hist. 137 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 561 w Działyński
 • 581 a 50. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 164-165. a 47. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 165-166. a 47. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 165. a 37. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 163-164. a 35. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 163. a 29. Druk: Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae ... Ed. A. Theiner. T. 2. Romae 1861 nr 729. a 17. Druk: Elementa ad fontium editiones. Ed. C. Lanckorońska. T. 31 p. 2. Romae 1974, s. 199 nr 814.
 • 581 a 98. Druk: S. Bodniak: Kartka z bibliotekarskich i starościńskich zajęć Górnickiego 1566-1601. "Silva Rerum" 1928 T. 4 z. 3, s. 73.
 • 581 a 207. Druk: Elementa ad fontium editiones... T. 32 p. 3, s. 228-229 nr 1194. a 206. Druk: Elementa ad fontium editiones... T. 32 p. 3, s. 217 nr 1165. a 205. Druk: Elementa ad fontium editiones... T. 32 p. 3, s. 217 nr 1164, z datą 24 VII. a 169. Druk: S. Bodniak: Kartka z bibliotekarskich i starościńskich zajęć Górnickiego 1566-1601. "Silva Rerum" 1928 T. 4 z. 3, s. 73-74.
 • 581 a 351. Druk: Dworzaczek: Akta sejmikowi województw poznańskiego i kaliskiego. T.1 cz.1 1572-1616. Poznań 1954, s. 180-190. a 347. Druk: S. Gołębiowski: Sahin Girej i kozacy. "Biblioteka Warszawska" T. 2. Warszawa 1852, s. 17-21. a 342. Druk: Dworzaczek: Akta sejmikowi województw poznańskiego i kaliskiego. T.1 cz.1 1572-1616. Poznań 1954, s. 46-52. a 341. Druk: Dworzaczek: Akta sejmikowi województw poznańskiego i kaliskiego. T.1 cz.1 1572-1616. Poznań 1954, s. 15-21. a 340. Druk: P. Skarga: Kazania sejmowe... Kraków 1857 Dodatek I s. 157 oraz Warszawa 1900 Dodatek I s. 209-210. a 339. Druk: P. Skarga: Kazania sejmowe... Kraków 1857 Dodatek I s. 153-157 oraz Warszawa 1900 Dodatek I s. 201-208. a 338. Druk: J. Nowacki: Dzieje Archidiecezji Poznańskiej. T. 1. Kościół katedralny w Poznaniu. Poznań 1959, s. 611. a 338. Druk: S. Patelski: Memoriale epitaphiorum. Poznań 1762. a 338. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum... Kraków 1655, s. 446. a 338. Druk: T. Treter: Vitae episcoporum Posnaniensium. Braniewo 1604. a 335. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum... Kraków 1655, s. 262. a 334. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum... Kraków 1655, s. 259 a 330. Druk: Dworzaczek: Akta sejmikowi województw poznańskiego i kaliskiego. T.1 cz.1 1572-1616. Poznań 1954, s. 454-67. a 328. Druk: Scriptores rerum Polonicarum... T. 21. Kraków 1911, s. 342-441. a 327. Druk: Scriptores rerum Polonicarum... T. 21. Kraków 1911, s. 87-104. a 322.Druk: S. Bodniak: Kartka z bibliotekarskich i starościńskich zajęć Górnickiego 1566-1601. "Silva Rerum" 1928 T. 4 z. 3, s. 75. a 317. Druk: S. Bodniak: Kartka z bibliotekarskich i starościńskich zajęć Górnickiego 1566-1601. "Silva Rerum" 1928 T. 4 z. 3, s. 74-75. a 316. Druk: S. Bodniak: Kartka z bibliotekarskich i starościńskich zajęć Górnickiego 1566-1601. "Silva Rerum" 1928 T. 4 z. 3, s. 74-75.
 • 581 a 263. Druk: S. Bodniak: Kartka z bibliotekarskich i starościńskich zajęć Górnickiego 1566-1601. "Silva Rerum" 1928 T. 4 z. 3, s. 74.
 • 581 a 261. Druk: S. Bodniak: Kartka z bibliotekarskich i starościńskich zajęć Górnickiego 1566-1601. "Silva Rerum" 1928 T. 4 z. 3, s. 74. a 257. Druk: S. Bodniak: Kartka z bibliotekarskich i starościńskich zajęć Górnickiego 1566-1601. "Silva Rerum" 1928 T. 4 z. 3, s. 94.
 • 600 a Abbas b I Wielki c (szach Persji ; d 1571-1629)
 • 600 a Albrecht Fryderyk c (książę Prus ; d 1553-1618)
 • 600 a Albrecht Hohenzollern b (książę Prus ; c 1490-1568)
 • 600 a Ambroży, Marek d (ca 1530-ca 1584)
 • 600 a Balli, Giano c muzyk Zygmunta Augusta
 • 600 a Behm, Jorg c mincerz wileński
 • 600 a Bielawski, Stefan c rotmistrz, starosta knyszyński
 • 600 a Boguski, Wojciech c podskarbi mazowiecki d (?-przed 1569)
 • 600 a Bolemann, Jan c kupiec gdański
 • 600 a Born, Malcher c leśniczy olicki
 • 600 a Brodawka, Izaak c dzierżawca mennicy wileńskiej
 • 600 a Broniewski, Jan c dworzanin
 • 600 a Bużeński, Hieronim c żupnik, burgrabia krakowski, starost brzeźnicki, krzeszowski d (?-1603)
 • 600 a Byliński, Klemens c rotmistrz
 • 600 a Chądzyński, Stanisław c podkomorzy drohicki
 • 600 a Chrościel, Stanisław c kowal 16 w.
 • 600 a Chwalczewski, Stanisław d (?-1567)
 • 600 a Ciekliński, Józef c marszałek konfederacji wojskowej
 • 600 a Czais, Stanisław c sługa królewski d 16 w.
 • 600 a Czyżewski, Bartosz d 16 w.
 • 600 a Decjusz, Jost Ludwik d (ca 1485-1545)
 • 600 a De la Gardie, Jacob d (1583-1652)
 • 600 a Dowojno, Stanisław c sarosta merecki, piński, szawelski d (?-1566)
 • 600 a Dulski, Filip d 16 w.
 • 600 a Dziadek, Łazarz d 16 w.
 • 600 a Falęcki, Stanisław c opat czerwiński kanoników regularnych lateraneńskich d (?-1593)
 • 600 a Farma, Cezary c lekarz sióstr Zygmunta Augusta
 • 600 a Fenzel, Wawrzyniec d 16 w.
 • 600 a Foreth, Jan d 16 w.
 • 600 a Garniero, Pietro d złotnik
 • 600 a Gembicki, Wawrzyniec c (prymas Polski ; d 1559-1624 )
 • 600 a Geschkau, Kacper c opat cystersów w Oliwie d (ca 1520-1584)
 • 600 a Gnoiński, Andrzej c starosta nowomiejski
 • 600 a Górnicki Łukasz pisarz sta tykociński 1527-1603
 • 600 a Grabowiecki, Sebastian d (ca 1540-1607)
 • 600 a Gralewski, Marcin c pisarz komory warszawskiej
 • 600 a Gralewski, Stanisław c sprzedawca ołowiu
 • 600 a Grocholski, Mikołaj c sługa królewski
 • 600 a Gruszczyński (rodzina)
 • 600 a Gustaw b II Adolf c (król Szwecji ; d 1594-1632)
 • 600 a Hept, Jan c notariusz
 • 600 a Herbrot, Jacob c burmistrz augsburski d (1493-1564)
 • 600 a Herburt, Stanisław c kasztelan lwowski d (1524-1584)
 • 600 a Hermanowski, Jan c płatnerz
 • 600 a Hibrol, Handzel c oficer w Tykocinie
 • 600 a Hincza, Szymon c pisarz zamku wileńskiego
 • 600 a H~ubner, Mikołaj d 16 w.
 • 600 a Jakubowski, Jan Sebastian c komornik
 • 600 a Jan b III Waza c (król Szwecji ; d 1537-1592)
 • 600 a Jan Albrecht b I c (książę Meklemburgii ; d 1525-1576)
 • 600 a Jasińczyc, Jerzy c lutnista harfiarz
 • 600 a Jonasz c Żyd z Brześcia
 • 600 a Jordan, Spytek Wawrzyniec c kasztelan krakowski d (1518-1568)
 • 600 a Kaspennik, Jan c złotnik
 • 600 a Katarzyna c (królowa Polski ; d 1533-1572)
 • 600 a Kerecin, Albrecht c mincerz wileński
 • 600 a Klimek c pomocnik ślusarza
 • 600 a Kłodziński, Kasper c urzędnik królewski
 • 600 a Kneierb, Erhardt c płatnerz
 • 600 a Kobylski, Lenart c starosta nurski, ostrowski
 • 600 a Konarski, Krzysztof c sekretarz komisarz morski
 • 600 a Konarski, Mikołaj c dworzanin królewski
 • 600 a Koniecki, Jan c dworzanin i podskarbi sióstr Zygmunta Augusta
 • 600 a Kop, Jan c zarządca lasów
 • 600 a Kostka, Jan c kasztelan gdański, wojewoda d (1529-1581)
 • 600 a Koźmiński (rodzina)
 • 600 a Krakowiński, Maciej c administrator królewskich folwarków warszawskich
 • 600 a Kraus, Ambroży c puszkarz
 • 600 a Krautscholc, Jan c kowal królewski
 • 600 a Krokowski, Reinhold c mieszczanin gdański
 • 600 a Kromer, Jerzy c kupiec
 • 600 a Krosnowski, Stanisław c urzędnik król.
 • 600 a Kryski, Feliks c kanclerz wielki koronny d (1562-1618)
 • 600 a Krzysztof c muzyk Zygmunta Augusta
 • 600 a Łaski, Mikołaj c krajczy nadworny, starosta malborski
 • 600 a Linck, Sebald d hafciarz
 • 600 a Lipnicki, Stanisław c dworzanin królewski
 • 600 a Lipski, Andrzej c biskup krakowski, kanclerz wieli koronny d (1572-1631)
 • 600 a Loitz, Jan c komisarz, bankier gdański
 • 600 a Loitz (rodzina)
 • 600 a Loitz, Stefan c bankier szczeciński, poseł na kongres szczeciński
 • 600 a Lubrański, Jan c biskup poznański d (1456-1520)
 • 600 a Ludwik c balwierz Zygmunta Augusta
 • 600 a Ługowski, Szymon c pisarz skarbu koronnego, biskup przemyski d (1530-1583)
 • 600 a Lutomirski, Jan c kasztelan sieradzki, starosta łęczycki, podskarbi nadworny d (?-1567)
 • 600 a Maciejowski, Mikołaj c starosta spiski d (?-1574)
 • 600 a Mahmud, Aga d 16 w.
 • 600 a Makarewicz, Iwan d 16 w.
 • 600 a Makowiecki, Jan c ksiądz, pisarz skarbowy litewski d (ca 1515-1569)
 • 600 a Makowiecki, Tomasz c kanonik wileński, pisarz skarbowy litewski d (ca 1520-1586)
 • 600 a Manlich, Maria d (1511-1582)
 • 600 a Manlich, Melchior c rajca augsburski d (1513-1576)
 • 600 a Mathis, Endris c oficer w Tykocinie
 • 600 a Meder, Erazm c mieszczanin gdański
 • 600 a Mieliński, Aleksander c biskup nominat inflancki, opat kanoników regularnych w Trzemesznie d (1527-1584)
 • 600 a Mielnicki, Mikołaj c starosta gródzieński
 • 600 a Miłoszewski, Stanisław c sekretarz królewski d (ca 1537-1589)
 • 600 a Moeller, Franciszek c pośrednik d 16 w.
 • 600 a Moeller, Valentin c menniczy wileński
 • 600 a Montelupi, Sebastiano c kupiec bankier, dyrektor poczty d (1516-1600)
 • 600 a Nagórski, Łukasz c podkomorzy łęczycki, marszałek dworu Anny Jagiellonki
 • 600 a Naruszewicz, Mikołaj Pawłowicz c podskarbi wielki litewski d (?-1575)
 • 600 a Noskowski, Andrzej c biskup płocki d (1492-1567)
 • 600 a Paprocki, Jan c komornik
 • 600 a Parys, Feliks c kasztelan warszawski, starosta czerski d (?-1574/1575)
 • 600 a Pasquillo, Christiano c złotnik królewski
 • 600 a Pfeifer, Ulrich c rzemieślnik na służbie króla
 • 600 a Philip, Zygmunt c rymarz wileński
 • 600 a Piasecki, Jakub c koniuszy koronny litewski d (?-1587)
 • 600 a Pilchowski, Adam c sekretarz królowej Bony, biskup chełmski d (?-1587)
 • 600 a Piotr z Poznania c lekarz Zygmunta Augusta d (ca 1504-1579)
 • 600 a Pius b IV c (papież ; d 1499-1565)
 • 600 a Platino, Pietro c jubiler królewski
 • 600 a Podgórski, Marcin c urzędnik skarbu nadwornego litewskiego
 • 600 a Portugal, Valten von c żołnierz niemiecki
 • 600 a Prÿetfuess, Job c architekt, inżynier, starosta wasilkowski, tykociński d (?-1571)
 • 600 a Przecławski, Andrzej c oficjał poznański, pisarz skarbu koronnego d (ca 1499-1571)
 • 600 a Przetocki, Wojciech c horodniczy wileński d (ca 1522-1598)
 • 600 a Raduski, Piotr d 16 w.
 • 600 a Redinger, Mikołaj c patrycjusz wrocławski
 • 600 a Rudawski, Szymon c służebnik przy obozie królewskim
 • 600 a Sabinka, Szymon c krawiec Zygmunta Augusta d (?-post 1575 non ante 1590)
 • 600 a Sack, Kaspar c żołnierz niemiecki
 • 600 a Sadłocha, Kasper c sekretarz królewski d (ca 1516-1603)
 • 600 a Sahin, Girej d (ca 1585-1641)
 • 600 a Sapieha, Lew c kanclerz, hetman wielki litewski d (1557-1633)
 • 600 a Schilling, Hieronim c mieszczanin gdański
 • 600 a Schmidt, Tomasz c złotnik warszawski
 • 600 a Schtortz, Stanisław c zarządca lasów wileńskich dzierżawca lawaryski i bystrzycki
 • 600 a Scipio del Campo (rodzina)
 • 600 a Sieniawski, Hieronim c kasztelan kamieniecki, wojewoda ruski d (1519-1582)
 • 600 a Sieniawski, Marcin c rotmistrz królewski, podkomorzy sanocki
 • 600 a Sierakowski Jan podkomorzy kaliski klan lędzki
 • 600 a Silnicki c marszałek konfederatów smoleńskich
 • 600 a Służewski, Jan c wojewoda brzeski d (?-1580)
 • 600 a Sobek, Krzysztof c starosta warszawski d (?-1565/1566)
 • 600 a Sobek, Stanisław c kasztelan sandomierski, podskarbi wielki koronny d (?-1569)
 • 600 a Soderini, Bernardo c kupiec florencki właściciel firmy handlowo-bankierskiej w Krakowie
 • 600 a Spławski, Stanisław c kasztelan żarnowski d (?-1569)
 • 600 a Staręski Piotr komornik
 • 600 a Strobicz, Maciej
 • 600 a Swarożyński, Andrzej c dworzanin królewski
 • 600 a Szczawiński, Paweł c kasztelan brzeziński, łęczycki, starosta sochaczewski d (?-1638)
 • 600 a Szyszkowski, Marcin c biskup łucki, płocki, krakowski d (1554-1630)
 • 600 a Tarło, Gabriel c kasztelan radomski, krajczy koronny d (?-1565)
 • 600 a Tarnowski, Sebastian c koniuszy nadworny królewski, kasztelan konarski, sieradzki, kamionacki d (?-1603)
 • 600 a Tenczel, Wawrzyniec c mieszczanin gdański, wróżbiarz
 • 600 a Thudesco, Maciej c sługa królewski
 • 600 a Tobiasz c kupiec żydowski
 • 600 a Tomasz c złotnik królewski
 • 600 a Trojanowski, Stanisław c rotmistrz
 • 600 a Troszyński, Mikołaj c starosta łomżyński
 • 600 a Tryzna, Gedeon Michał c starosta brzeski, podskarbi wielki litewski d (?-1652)
 • 600 a Trzebiński, Maciej d 16 w.
 • 600 a Tyszkiewicz, Janusz c wojewoda mścisławski, trocki, kijowski d (1572-1642)
 • 600 a Uberfelt, Walenty c komisarz skarbu królewskiego, inspektor leśny i zbożowy, członek Komisji Morskiej
 • 600 a Uchański, Jakub c (prymas Polski ; d 1502-1581)
 • 600 a Wacław c kanonik płocki, dr medycyny
 • 600 a Walbach, Malcher c kupiec
 • 600 a Warszycki, Stanisław c podskarbi wielki koronny, wojewoda mazowiecki d (1599-1681)
 • 600 a Wejher, Ernest c pułkownik, starosta pucki d (ca 1517-1598)
 • 600 a Wensel, Lorenc c buchalter Zygmunta Augusta
 • 600 a Werden, Johann von c burmistrz Gdańska, burgrabia d (1495-1554)
 • 600 a Wielopolski Jan kanclerz w. kor. zm. 1688
 • 600 a Wierzbięta, Stanisław c urzędnik królewski
 • 600 a Wiesiołowski, Krzysztof c stolnik litewski, marszałek nadworny litewski d (?-1637)
 • 600 a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 600 a Wlewski, Bartłomiej c zarządca puszczy knyszyńskiej
 • 600 a Włodek, Stanisław c wojewoda bełski
 • 600 a Wołłowicz, Ostafi c kanclerz wielki litewski, kasztelan wileński d (?-1587)
 • 600 a Wolski, Mikołaj c biskup chełmski, kujawski d (1490-1567)
 • 600 a Wolski, Zygmunt c kasztelan czerski, starosta warszawski d (?-1573)
 • 600 a Woyna, Ławryn Wawrzyniec c podskarbi nadworny litewski, starosta piński, olicki, kwasowski d (?-1580)
 • 600 a Zakrzewski, Wojciech z Boży c urzędnik królewski
 • 600 a Zaleski, Jakub c pisarz skarbu nadwornego
 • 600 a Załęski, Piotr c komornik
 • 600 a Zaleski, Stanisław d 16 w.
 • 600 a Zawisza, Mikołaj c starosta kamieniecki, liwski d (?-przed 1639)
 • 600 a Zborowski, Aleksander c starosta międzyrzecki d (?-1637)
 • 600 a Złotkowski, Stanisław d 16 w.
 • 600 a Żochowski, Piotr c podkomorzy ciechanowski, podstarości piotrkowski
 • 600 a Żórawnicki, Aleksander c starosta łucki
 • 600 a Zwolski, Baltazar c kanonik sandomierski
 • 600 a Żywkowski, Stanisław d 16 w.
 • 610 a Archiwum koronne
 • 610 a Kanonicy regularni Trzemeszno
 • 610 a Kapituła Gniezno
 • 610 a sejm 1589 Warszawa pacyfikacyjny
 • 610 a sejm 1592 Warszawa
 • 610 a Sejm 1592 Warszawa
 • 610 a Sejm 1618 Warszawa
 • 610 a Sejm 1619 Warszawa
 • 610 a sejm 1625 Warszawa
 • 610 a Sejmiki 1618
 • 610 a Sejmiki 1624
 • 610 a Sejmik średzki 1614
 • 610 a sejmik średzki 1615
 • 610 a Sejmik średzki 1615
 • 610 a sejmik średzki 1618
 • 610 a Sejmik średzki 1619
 • 610 a sejmik średzki 1624
 • 610 a sejm litewski 1624
 • 651 a Augustów (woj. podlaskie) y 16 w.
 • 651 a Będzin (woj. śląskie) y 16 w.
 • 651 a Czersk (pow. chojnicki, woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Gniezno (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Gniezno (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Knyszyn (pow. moniecki, woj. podlaskie) y 16 w.
 • 651 a Kowno (Litwa) y 16 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Litwa y 16 w.
 • 651 a Narew (rzeka) y 16 w.
 • 651 a Olika y 16 w.
 • 651 a Piaseczno y 16 w.
 • 651 a Prusy Książęce y 16 w.
 • 651 a Radom (woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 651 a Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Tallinn (Estonia) y 16 w.
 • 651 a Tallinn (Estonia) y 16 w.
 • 651 a Trzemeszno (pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Turcja y 16 w.
 • 651 a Tykocin (pow. białostocki, woj. podlaskie) y 16 w.
 • 651 a Warszawa (woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 651 a Wilno (Litwa) y 16 w.
 • 653 a folwarki 16 w.
 • 653 a Stajnie Zygmunta Augusta
 • 653 a Muzyka 16 w.
 • 653 a Handel zbożem
 • 653 a Handel woskiem
 • 653 a Handel towarami leśnymi
 • 653 a Handel solą
 • 653 a Handel ołowiem
 • 653 a Handel końmi
 • 653 a Traktat 1624 polsko-szwedzki
 • 653 a Cło 16 w.
 • 653 a dyplomacja 16 w.
 • 653 a flota 16 w.
 • 653 a Handel
 • 653 a Literatura
 • 653 a Podatek 16 w.
 • 653 a Skarb państwa
 • 653 a Wojsko
 • 653 a Archiwa 17 w.
 • 655 a instrukcje sejmikowe 17 w.
 • 655 a wota sejmikowe 17 w.
 • 655 a epitafia 16 w.
 • 655 a Paszporty 16 w.
 • 655 a Diariusze sejmowe 16 w.
 • 655 a Uniwersały
 • 700 a Baranowski, Wojciech c (prymas Polski ; d 1548-1615)
 • 700 a Borzysławski, Piotr d (?-ca 1543)
 • 700 a Broniewski Marcin poseł na sejm
 • 700 a Choiński, Jerzy
 • 700 a Ciświcki, Adam c kasztelan śremski
 • 700 a De la Gardie, Jacob d (1583-1652)
 • 700 a Dżanibek Girej c chan krymski (1610-1623) d 17 w.
 • 700 a Firlej, Mikołaj c wojewoda krakowski d (?-1601)
 • 700 a Gembicki, Wawrzyniec c (prymas Polski ; d 1559-1624)
 • 700 a Gostomski, Stanisław c wojewoda rawski d (?-1598)
 • 700 a Grodziecki, Adam c kasztelan nakielski, międzyrzecki
 • 700 a Grudziński, Stefan c wojewodzic rawski, syn Zygmunta
 • 700 a Grzymułtowski, Janusz c kasztelan bydgoski d (?-1617)
 • 700 a Gustaw b II Adolf c (król Szwecji ; d (1594-1632)
 • 700 a Opaliński, Andrzej c marszałek wielki koronny, starosta generalny wielkopolski d (1540-1593)
 • 700 a Orzelski, Świętosław c starosta radziejowski d (1549-1598)
 • 700 a Ostroróg, Sędziwój c starosta wschowski, kasztelan międzyrzecki d (ca 1568-1624)
 • 700 a Pierzchliński, Andrzej c podkomorzy poznański d (ca 1570-1624)
 • 700 a Przyjemski, Stanisław c wojewoda inowrocławski, starosta generalny wielkopolski, marszałek nadworny koronny d (?-1642)
 • 700 a Radziwiłł, Janusz c podczaszy litewski, kasztelan wileński d (1579-1620)
 • 700 a Radziwiłł, Jerzy c biskup krakowski, kardynał, gubernator Inflant d (1556-1600)
 • 700 a Radziwiłł, Krzysztof c wojewoda wileński, hetman wielki litewski d (1585-1640_
 • 700 a Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof c marszałek wielki litewski, wojewoda wileński d (1549-1616)
 • 700 a Rozdrażewski, Hieronim c biskup włocławski d (1546-1600)
 • 700 a Rudnicki, Stanisław c sędzia ziemski kaliski d (?-ca 1630)
 • 700 a Sahin, Girej d (ca 1585-1641)
 • 700 a Skarga, Piotr d (1536-1612)
 • 700 a Słuszka, Aleksander c wojewoda miński, trocki d (1580-1647)
 • 700 a Solikowski, Jan Dymitr c arcybiskup lwowski d (1539-1603)
 • 700 a Zygmunt b II August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 700 a Włoszek, Stanisław c podskarbi nadworny litewski
 • 700 a Zygmunt August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 740 a ekspedycja kancelarii nadwornej Zygmunta Augusta 1559-1572.
 • 740 a Fragment |ekspedycji kancelarii nadwornej Zygmunta Augusta 1559-1572.
 • 740 a Diariusz zjazdu w Rewlu 1589
 • 852 j BK 00250
 • 999 d 17.10.31

Indexes