Akta Zygmunta III od roku 1618 do 1621.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00330
 • Kopie:
  • Mf 435
  • Kat. Mikr. BN R. 2: 1952, poz. 37
 • Tytuł: Akta Zygmunta III od roku 1618 do 1621.
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 29, 409 k. 30x19 cm
 • Oprawa: Skóra, 19 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "Treść rękopismu Biblioteki JW Tadeusza Czackiego" k. 1-29 sporządzony przez Łukasza Gołębiowskiego I. Listy Zygmunta III do następujących: Aleksander Eliasz? wda wołoski 1618 s. 151. Bielecki Jan Janina? b.d. s. 316. m. Brodnica b.d. s. 17. - Chodkiewicz Jan Karol b.d. (5) s. 143-144, 322, 403-405, 812-815 i 825-827. - Choiński b.d. s. 190. Czarnkowski Adam b.d. (15) s. 12-16, 99-101, 172-174, 179-180, 195-197, 206-207, 217-218, 364, 484-485, 493-495, 564-565, 614-615, 790-791 i 810-811. Daniłowicz Jan b.d. (2) s. 313-314 i 405-405a. Daniłowicz Mikołaj b.d. (7) s. 95, 118-119, 225-226, 274-275, 364-365, 513 i 678-679 Dembiński b.d. s. 331-332. Deputaci kwarciani: Kiełczewski Wacław, Górski Andrzej, Tulibowski Andrzej i Choynicki Aleksander 1620 (2) s. 353 i 360-361. Dilawer Basza b.d. s. 435-436. m. Dorohobuż b.d. s. 247-248. Działyński Michał Erazm ks. b.d. s. 429-430. Firlej Henryk bp b.d. (2) s. 188 i 791-792. Firlej Mikołaj b.d. (3) s. 508-509, 519-521 i 707-708. Gazi Askier? b.d. s. 433-434. Gembicki Wawrzyniec abp b.d. (17) s. 162, 216-217, 237-238, 244, 290-293, 315, 334-335, 381, 392, 517-518, 533-534 (w sprawie projektu arcyks. Karola Habsburga, bpa wrocławskiego, dotyczącego połączenia diecezji wrocławskiej z gnieźnieńską - ok. 1619), 534, 683-685 i 798-800. Gołkowski 1620 (2) s. 369-370. Górski Andrzej 1620 s. 359. Gosiewski Aleksander b.d. (2) s. 443-444 i 459-460. Goślicki Jan b.d. s. 663-664. Gostomski Jan b.d. s. 209-210. Grochowski Felicjan b.d. s. 384-385. Grochowski Krzysztof b.d. (3) s. 203-204, 260-261 i 338-339. [Grudziński Zygmunt?] b.d. s. 521. Halmagiusz b.d. s. 386. Homonna Georg Drugeth de [Hommonai, Humanai] b.d. s. 385-386. Jan Krystian ks. Brzegu b.d. s. 392-393. Jaskulski Marcin i Buskowski Marcin b.d. s. 692-694. Kalinowski b.d. s. 831-832. m. Kijów b.d. s. 165-166. Komisarze polscy przy wojsku królewicza Władysława 1618-1619 i b.d. (9) s. 6-11, 24, 147, 254-256, 452-455, 473-474 i 686-687. Komisarze polscy do spraw pruskich b.d. s. 101-102. - Komorowski b.d. (2) s. 607-609 i 624-626. Konarski Stanisław b.d. (3) s. 405b-406, 787 i 794-795. Koniecpolski Stanisław b.d. s. 546-547. - Korycki b.d. s. 822-823. Kozacy 1621 i b.d. (4) s. 660-661 i 770-780. m. Kraków b.d. (5) s. 26-27, 258-259, 330, 424-425 i 485-486. Krasicki Marcin b.d. s. 339-340. Kretkowski Andrzej i Piekarski Stanisław b.d. s. 670-674. - Kuczborski Jan bp b.d. (2) s. 107-108 i 202-203. Leśnowolski Prokop b.d. s. 430-432 Leszczyński Rafał b.d. s. 302-303. Leszczyński Wacław b.d. (3) s. 492-493, 515 i 524-525. Ligęza Hermolaus b.d. (4) s. 289-290, 406-407, 409-410 i 815-816. Lipski Andrzej bp b.d. s. 99. Lisowczycy b.d. (8) s. 112-113, 189, 280-281, 285-287, 547-549, 603-605, 617-618 i 626-628.
  • "Treść rękopismu Biblioteki JW Tadeusza Czackiego" k. 1-29 sporządzony przez Łukasza Gołębiowskiego Listy Zygmunta III do następujących cd.: Łubieński Maciej bp b.d. s. 328-329. Lubomirski Stanisław b.d. (8) s. 23, 127-128, 191-192, 276-277, 432-433, 688-690, 789-790 i 796-797. Madaliński b.d. s. 802-803. Męciński Balcer b.d. s. 141-142. Mielżyński Łukasz b.d. (2) s. 495-496 i 840-841. Mniszech Stanisław Bonifacy b.d. (3) s. 166, 184 i 436-438. Naruszewicz Krzysztof b.d. (2) s. 449-451 i 525-526. - Niewieściński b.d. s. 6. Obałkowski Bartłomiej b.d. s. 701-702. Oleszko Florian b.d. (2) s. 250-252 i 697-700. Opaliński Andrzej bp b.d. (4) s. 425-426, 483-484, 491 i 837-838. Opaliński Jan b.d. s. 800-801. Opaliński Piotr b.d. (2) s. 544-546 i 807. - Ossoliński Zbigniew b.d. (4) s. 113-115, 169, 174-176 i 429. Ostrogska Zofia z Tarnowskich b.d. s. 30. Ostrogski Janusz 1620 i b.d. (26) s. 17-18, 21, 136-137, 139-141, 192-195, 245, 300-301, 310-311, 359-360, 397-398, 409, 474-475, 479-482, 510-512 [w sprawie zatargu z podkanclerzem lit. Wojciechem Radziwiłłem] s. 51ń, 536-537, 554-555, 609-610, 621-624, 638-643, 664-666, 710-711, 804, 808-810 i 820. Otwinowski Hieronim b.d. s. 668-669. Ożga Piotr b.d. s. 19-21. Pękosławski Jan b.d. s. 487-488. Potocki Stanisław Rewera b.d. (2) s. 200 i 666. Potocki Stefan b.d. (2) s. 128-129 i 144-145. m. Poznań b.d. s. 562-564. Próchnicki Jan Andrzej arcybp b.d. s. 30. Prusinowski Adam b.d. s. 482-483.
  • Przyjemski Stanisław b.d. (2) s. 223-224 i 787-789.
  • Radoszewski Bogusław bp b.d. (2) s. 31-32 i 150.
  • Radziwiłł Krzysztof b.d. (2) s. 22-23 i 337.
  • Radziwiłł Albrecht Stanisław b.d. s. 526-527.
  • Rozrażewski b.d. (2) s. 323-324 i 327-328.
  • Rudnicki ks. b.d. s. 805-806.
  • Rudnicki Stanisław b.d. s. 513-514.
  • Rudnicki Szymon bp b.d. (3) s. 226-228, 299 i 340-341.
  • Rudomin Piotr b.d. s. 445.
  • Senatorowie polscy b.d. (2) s. 33-35 i 628-630.
  • Sieniawski Adam Hieronim b.d. s. 157-158.
  • Sieniawski Mikołaj i Sieniawski Prokop b.d. s. 386-388.
  • Siewierski Andrzej b.d. s. 486-487.
  • [Silnicki] b.d. s. 326-327.
  • Sokołowski Michał (względnie Paweł) b.d. s. 821-822.
  • [Szachnowicz] b.d. s. 324-325.
  • Szczawiński Mikołaj b.d. (2) s. 16-17 i 523-524.
  • Szyszkowski Marcin bp 1620 i b.d. (22) s. 25-26, 113-116, 123-125 [w sprawie wyboru Jana Jordana na opata klasztoru norbertanów w Hebdowie], 149-150, 212-214, 221-223, 252-254, 257-258, 380-381, 389-390, 408-409, 531-533, 534-535, 549-550, 557-558, 567-569, 633-638, 682-683, [w sprawie opata Jana Jordana], 706-707, 803-804 i 816-818.
  • Tenczyński Jan 1620 i b.d. (3) s. 113-115, 311-312 i 362-364.
  • Trebnitz Adam cysters b.d. s. 333-334. - [Tuczyński Krzysztof?] b.d. (2) s. 248-249 i 801-802.
  • m. Warszawa b.d. s. 394-395.
  • Wejcher Jan b.d. (6) s. 152-153, 197-198, 205-206, 402-403, 630-631 [przeciwko Janowi Scharfhausenowi werbującemu wojska w Gdańsku dla Czechów] i 793-794.
  • Wejcher Melchior b.d. (3) s. 125-127, 427-428 i 559-560. - Wiśniowiecki b.d. s. 458-459.
  • Wołłowicz Eustachy bp b.d. (ok. 1620) s. 281-285 (w sprawie poselstwa do papieża Pawła V]. - Wolski Mikołaj b.d. (3) s. 388-389, 509-510 i 512.
  • Wołucki Filip b.d. s. 819-820.
  • Wołucki Paweł bp 1619 s. 507 (w sprawie nominacji Jana Vastoriusa kanonikiem warmińskim].
  • Woynicki b.d. s. 360.
  • Zagrzeb - biskup i kapituła b.d. (2) s. 390-392.
  • Zaliński Samuel b.d. (4) s. 332-333, 528-529, 824-825 i 835-836.
  • Zamoyski Tomasz 1620 i b.d. (6) s. 103-105, 214-216, 218-220, 314-315, 356-358 i 676-678.
  • Zasławski Aleksander b.d. s. 680-681.
  • Zasławski Janusz b.d. (2) s. 157-158 i 207-209.
  • Zbaraski Jerzy b.d. (12) s. 186-187, 220-221, 279, 322-323, 341-343, 361-362, 376 (fragment), 405a-405b, 407-408, 610-611, 618-620 i 645-646a.
  • Zbaraski Krzysztof b.d. s. 804-805.
  • Zebrzydowski Jan 1620 (2) s. 240-241 i 365-366 (listy identyczne).
  • Zebrzydowski Mikołaj b.d. (16) s. 109-111, 119-122, 142-143, 171, 201-202, 287-288, 330-331, 543-544, 550-551, 560-562, 569, 600-601, 612-614, 785-786, 818-819 i 833-834.
  • Złotnicki [Mikołaj?] b.d. s. 343-344.
  • Żółkiewski Stanisław b.d. (12) s. 11-12, 18-19, 129-131, 267-271, 309-310, 358-359, 373-376, 538-542, 831-833 i 648a-660
  • II. Listy do Zygmunta III od następujących: Bykowski Stanisław 1618 s. 50-51.
  • Czarnkowski Adam 1618 s. 51-54.
  • Daniłowicz Jan 1618 s. 59-60.
  • Firlej Piotr 1618 s. 57-59.
  • Gembicki Wawrzyniec arcybp 1618 s. 35-36.
  • Gostomski Jan 1618 s. 54-55.
  • Karnkowski Jan 1618 s. 55-57.
  • Kazimirski Krzysztof bp 1618 s. 42-43.
  • Kiszka Mikołaj 1618 s. 64-65.
  • Konaszewicz Piotr Sahajdaczny 1621 s. 768-769.
  • Kuczborski Jan bp 1618 s. 40-42.
  • Mielżyński Łukasz 1618 s. 65-66.
  • Opaliński Andrzej bp 1618 s. 37-38.
  • Ossoliński Zbigniew 1618 s. 49-50.
  • Ostrogski Janusz 1618 s. 43-44.
  • Ostroróg Jan 1618 s. 47-49.
  • Prusinowski Adam 1618 s. 60.
  • Rudnicki Szymon bp 1618 s. 39-40.
  • Szyszkowski Marcin bp 1618 s. 36-37.
  • Wolski Mikołaj 1618 s. 66-67.
  • Wołucki Paweł bp 1618 s. 38-39.
  • Zaliński Samuel 1618 s. 64. -
  • Zamoyski Tomasz 1618 s. 60-62.
  • Zasławski Aleksander 1618 s. 63-64. -
  • Zasławski Janusz 1618 (2) s. 62-63 i 157-158.
  • Zebrzydowski Mikołaj 1618 s. 44-47.
  • Żółkiewski Stanisław 1618 s. 67-70
  • III. Listy różnych do różnych: Gembicki Wawrzyniec arcybp do Andrzeja Lipskiego bpa 1621 s. 401-401b. - Konstancja królowa polska do Stanisława Albrechta Radziwiłła b.d. (2) s. 28. - Leszczyński Wacław do Rafała Leszczyńskiego b.d. s. 305-307. - NN do Raduła Michnea hosp. wołoskiego 1621 (2) s. 747-752
  • IV. Materiały sejmowe i sejmikowe:
  • 1."Instructia na sejmiki deputackie woiewództw mazowieckiego y rawskiego [...]" przed sejmem 1619 s. 476-479
  • 2. "List uwierzytelniający dla ks. Piotra Gembickiego, sekretarza królewskiego, na sejmik średzki zwołany na 11.04. 1619 s. 500-501
  • 3."Instructia [...] K. Piotrowi Gembickiemu [...] na seymik szredzki na dzień XI kwietnia posłowi JKMci" 1619 s. 501-507
  • 4."Instructia posłowi JKMci na seymiki przed seymem do Grudziądza". ok. 16.04. 1621 s. 87-95
  • 5."Listy [Zygmunta III] do senatorów albo deliberatoria na seym przed woyną turecką." ok. V. 1621 s. 712-714
  • 6."List seymowy wielki." Zwołanie sejmu na 1621? s. 714-716
  • 7."Instructia na seym anni 1621." s. 716-728
  • 8."Respons na witanie posłów" na sejmie 1621 s. 728-730
  • 9."Propositia na seym tenże." 1621 s. 730-738
  • 10."Porządek y sposób pospolitego ruszenia." Projekt uchwały na sejmie 1621 s. 740-748
  • 11."Instructia na seymiki po seymie [z 1621] strony poborów." pocz. 1622 s. 410-414
  • 12."Uniwersały do woiewództw [kujawskich] o złożeniu seymików" na 14.02. 1622 do Radziejowa s. 416-417
  • 13."Uniwersał do Prus" zwołujący na sejmik generalny. b.d. s. 178
  • V. Uniwersały i instrukcje królewskie
  • 1."Instructia comissarzom do Moskwy" w sprawie administracji ziem odzyskanych pokojem dywilińskim. 1619 s. 461-473
  • 2."Uniwersał na pospolite ruszenie." 14.05. 1620 s. 381-384
  • 3. "Instrukcja w sprawie udzielenia poparcia królowi wobec niebezpieczeństwa najazdu tureckiego i moskiewskiego. Po 03.06. 1620 s. 71-84
  • 4."Uniwersał do obywatelów ukrainnych" o zbliżaniu się najazdu Tatarów. 04.06. [1620] s. 398-399
  • 5."Uniwersał do woiewództw wielgopolskich" o zbliżaniu się najazdu Tatarów. 05.06. [1620] s. 399-400
  • 6."Uniwersał z strony saletry". Zakaz wywozu saletry, prochu i koni za granicę. 11.06. 1620 s. 353-354
  • 7."Uniwersał do w[oiew]ództw ruskich" o zbliżaniu się najazdu Tatarów. 11.06. 1620 s. 354-355
  • 8."Uniwersał strony wywodzenia koni". Zakaz wywozu koni za granicę. 11.06. [1620] s. 356
  • 9."Uniwersał do żołnierstwa" kwarcianego z zakazem postoju w dobrach biskupstwa łuckiego. 11.07. 1620 s. 366-367
  • 10."Uniwersał do ślachty pobliszey Ostrołęki." Zakaz wyrębu i polowań w puszczy ostrołęckiej. 12.07. 1620 s. 371-372
  • 11."Instructia posłowi JKMci na synod generalny piotrkowsky." przed 04.1621 s. 293-299
  • 12."Uniwersał do Litwy o wydawanie więźniów moskiewskich." W rzeczywistości o obiegu monet w Polsce. b.d. s. 180-183
  • W rękopisie BK 330 znajduje się: korespondencja, uniwersały, i lustracje itp. dotyczące wojen z Turcją, Węgrami, Moskwą i Szwecją, spraw wewnętrznych oraz Kozaków i Lisowczyków z lat 1618-1622
 • Proweniencja:
  • "C. D. F." - [rkps]
  • "B. P. P. [Bibliotheca Principum Poniatowski?]
  • ze zbiorów Tadeusza Czackiego z not. na k. 1-29
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bielecki, Jan 17 w.
  • Gembicki, Piotr (1585-1657)
  • Norbertanie Hebdów
  • Sejm 1619 Warszawa
  • Sejm 1621 Warszawa
  • Sejmik grudziądzki 1621
  • Sejmik mazowiecki 1619
  • Sejmik pruski 1619
  • Sejmik rawski 1619
  • Sejmik średzki 1619
  • Kozacy 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Polityka międzynarodowa 17 w.
  • Lisowczycy
  • Listy polsko-łacińskie 17 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 17 w.
  • Litwa 17 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Rosja 17 w.
  • Szwecja 17 w.
  • Turcja 17 w.
  • Ukraina 17 w.
  • Węgry 17 w.
  • Wielkopolska 17 w.
 • Uwagi:
  • Między s. 106-107 i 376-377 brak kart 4 karty nie zapisane
  • Por.: J. Korzeniowski: Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis. Kraków 1887-1893, Vol. 1 poz. 346
 • Opracowania: List Zygmunta III do Komisarzy polskich przy wojsku Królewicza Władysława [...] s. 6-11 - druk: Autentyczne świadectwa o wzajemnych stosunkach pomiędzy Rossyą a Polską. Zebrał Paweł Muchanow, Moskwa 1834 s. 163-167, 158-162 i 184-185

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol a lat
 • 130
   0
   .
  a Akta
 • 245
   0
   0
  a Akta Zygmunta III od roku 1618 do 1621.
 • 246
   1
   3
  a Akta w latach 1618-1621 (Zygmunt III) i tyt. z inw. rkpsów
 • 250 a kop.
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 29, 409 k. c 30x19 cm
 • 340 d Rkps e Skóra, 19 w.
 • 500 a Między s. 106-107 i 376-377 brak kart a 4 karty nie zapisane
 • 500 a Por.: J. Korzeniowski: Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis. Kraków 1887-1893, Vol. 1 poz. 346
 • 520 a "Treść rękopismu Biblioteki JW Tadeusza Czackiego" k. 1-29 sporządzony przez Łukasza Gołębiowskiego I. Listy Zygmunta III do następujących: Aleksander Eliasz? wda wołoski 1618 s. 151. Bielecki Jan Janina? b.d. s. 316. m. Brodnica b.d. s. 17. - Chodkiewicz Jan Karol b.d. (5) s. 143-144, 322, 403-405, 812-815 i 825-827. - Choiński b.d. s. 190. Czarnkowski Adam b.d. (15) s. 12-16, 99-101, 172-174, 179-180, 195-197, 206-207, 217-218, 364, 484-485, 493-495, 564-565, 614-615, 790-791 i 810-811. Daniłowicz Jan b.d. (2) s. 313-314 i 405-405a. Daniłowicz Mikołaj b.d. (7) s. 95, 118-119, 225-226, 274-275, 364-365, 513 i 678-679 Dembiński b.d. s. 331-332. Deputaci kwarciani: Kiełczewski Wacław, Górski Andrzej, Tulibowski Andrzej i Choynicki Aleksander 1620 (2) s. 353 i 360-361. Dilawer Basza b.d. s. 435-436. m. Dorohobuż b.d. s. 247-248. Działyński Michał Erazm ks. b.d. s. 429-430. Firlej Henryk bp b.d. (2) s. 188 i 791-792. Firlej Mikołaj b.d. (3) s. 508-509, 519-521 i 707-708. Gazi Askier? b.d. s. 433-434. Gembicki Wawrzyniec abp b.d. (17) s. 162, 216-217, 237-238, 244, 290-293, 315, 334-335, 381, 392, 517-518, 533-534 (w sprawie projektu arcyks. Karola Habsburga, bpa wrocławskiego, dotyczącego połączenia diecezji wrocławskiej z gnieźnieńską - ok. 1619), 534, 683-685 i 798-800. Gołkowski 1620 (2) s. 369-370. Górski Andrzej 1620 s. 359. Gosiewski Aleksander b.d. (2) s. 443-444 i 459-460. Goślicki Jan b.d. s. 663-664. Gostomski Jan b.d. s. 209-210. Grochowski Felicjan b.d. s. 384-385. Grochowski Krzysztof b.d. (3) s. 203-204, 260-261 i 338-339. [Grudziński Zygmunt?] b.d. s. 521. Halmagiusz b.d. s. 386. Homonna Georg Drugeth de [Hommonai, Humanai] b.d. s. 385-386. Jan Krystian ks. Brzegu b.d. s. 392-393. Jaskulski Marcin i Buskowski Marcin b.d. s. 692-694. Kalinowski b.d. s. 831-832. m. Kijów b.d. s. 165-166. Komisarze polscy przy wojsku królewicza Władysława 1618-1619 i b.d. (9) s. 6-11, 24, 147, 254-256, 452-455, 473-474 i 686-687. Komisarze polscy do spraw pruskich b.d. s. 101-102. - Komorowski b.d. (2) s. 607-609 i 624-626. Konarski Stanisław b.d. (3) s. 405b-406, 787 i 794-795. Koniecpolski Stanisław b.d. s. 546-547. - Korycki b.d. s. 822-823. Kozacy 1621 i b.d. (4) s. 660-661 i 770-780. m. Kraków b.d. (5) s. 26-27, 258-259, 330, 424-425 i 485-486. Krasicki Marcin b.d. s. 339-340. Kretkowski Andrzej i Piekarski Stanisław b.d. s. 670-674. - Kuczborski Jan bp b.d. (2) s. 107-108 i 202-203. Leśnowolski Prokop b.d. s. 430-432 Leszczyński Rafał b.d. s. 302-303. Leszczyński Wacław b.d. (3) s. 492-493, 515 i 524-525. Ligęza Hermolaus b.d. (4) s. 289-290, 406-407, 409-410 i 815-816. Lipski Andrzej bp b.d. s. 99. Lisowczycy b.d. (8) s. 112-113, 189, 280-281, 285-287, 547-549, 603-605, 617-618 i 626-628.
 • 520 a "Treść rękopismu Biblioteki JW Tadeusza Czackiego" k. 1-29 sporządzony przez Łukasza Gołębiowskiego Listy Zygmunta III do następujących cd.: Łubieński Maciej bp b.d. s. 328-329. Lubomirski Stanisław b.d. (8) s. 23, 127-128, 191-192, 276-277, 432-433, 688-690, 789-790 i 796-797. Madaliński b.d. s. 802-803. Męciński Balcer b.d. s. 141-142. Mielżyński Łukasz b.d. (2) s. 495-496 i 840-841. Mniszech Stanisław Bonifacy b.d. (3) s. 166, 184 i 436-438. Naruszewicz Krzysztof b.d. (2) s. 449-451 i 525-526. - Niewieściński b.d. s. 6. Obałkowski Bartłomiej b.d. s. 701-702. Oleszko Florian b.d. (2) s. 250-252 i 697-700. Opaliński Andrzej bp b.d. (4) s. 425-426, 483-484, 491 i 837-838. Opaliński Jan b.d. s. 800-801. Opaliński Piotr b.d. (2) s. 544-546 i 807. - Ossoliński Zbigniew b.d. (4) s. 113-115, 169, 174-176 i 429. Ostrogska Zofia z Tarnowskich b.d. s. 30. Ostrogski Janusz 1620 i b.d. (26) s. 17-18, 21, 136-137, 139-141, 192-195, 245, 300-301, 310-311, 359-360, 397-398, 409, 474-475, 479-482, 510-512 [w sprawie zatargu z podkanclerzem lit. Wojciechem Radziwiłłem] s. 51ń, 536-537, 554-555, 609-610, 621-624, 638-643, 664-666, 710-711, 804, 808-810 i 820. Otwinowski Hieronim b.d. s. 668-669. Ożga Piotr b.d. s. 19-21. Pękosławski Jan b.d. s. 487-488. Potocki Stanisław Rewera b.d. (2) s. 200 i 666. Potocki Stefan b.d. (2) s. 128-129 i 144-145. m. Poznań b.d. s. 562-564. Próchnicki Jan Andrzej arcybp b.d. s. 30. Prusinowski Adam b.d. s. 482-483.
 • 520 a Przyjemski Stanisław b.d. (2) s. 223-224 i 787-789.
 • 520 a Radoszewski Bogusław bp b.d. (2) s. 31-32 i 150.
 • 520 a Radziwiłł Krzysztof b.d. (2) s. 22-23 i 337.
 • 520 a Radziwiłł Albrecht Stanisław b.d. s. 526-527.
 • 520 a Rozrażewski b.d. (2) s. 323-324 i 327-328.
 • 520 a Rudnicki ks. b.d. s. 805-806.
 • 520 a Rudnicki Stanisław b.d. s. 513-514.
 • 520 a Rudnicki Szymon bp b.d. (3) s. 226-228, 299 i 340-341.
 • 520 a Rudomin Piotr b.d. s. 445.
 • 520 a Senatorowie polscy b.d. (2) s. 33-35 i 628-630.
 • 520 a Sieniawski Adam Hieronim b.d. s. 157-158.
 • 520 a Sieniawski Mikołaj i Sieniawski Prokop b.d. s. 386-388.
 • 520 a Siewierski Andrzej b.d. s. 486-487.
 • 520 a [Silnicki] b.d. s. 326-327.
 • 520 a Sokołowski Michał (względnie Paweł) b.d. s. 821-822.
 • 520 a [Szachnowicz] b.d. s. 324-325.
 • 520 a Szczawiński Mikołaj b.d. (2) s. 16-17 i 523-524.
 • 520 a Szyszkowski Marcin bp 1620 i b.d. (22) s. 25-26, 113-116, 123-125 [w sprawie wyboru Jana Jordana na opata klasztoru norbertanów w Hebdowie], 149-150, 212-214, 221-223, 252-254, 257-258, 380-381, 389-390, 408-409, 531-533, 534-535, 549-550, 557-558, 567-569, 633-638, 682-683, [w sprawie opata Jana Jordana], 706-707, 803-804 i 816-818.
 • 520 a Tenczyński Jan 1620 i b.d. (3) s. 113-115, 311-312 i 362-364.
 • 520 a Trebnitz Adam cysters b.d. s. 333-334. - [Tuczyński Krzysztof?] b.d. (2) s. 248-249 i 801-802.
 • 520 a m. Warszawa b.d. s. 394-395.
 • 520 a Wejcher Jan b.d. (6) s. 152-153, 197-198, 205-206, 402-403, 630-631 [przeciwko Janowi Scharfhausenowi werbującemu wojska w Gdańsku dla Czechów] i 793-794.
 • 520 a Wejcher Melchior b.d. (3) s. 125-127, 427-428 i 559-560. - Wiśniowiecki b.d. s. 458-459.
 • 520 a Wołłowicz Eustachy bp b.d. (ok. 1620) s. 281-285 (w sprawie poselstwa do papieża Pawła V]. - Wolski Mikołaj b.d. (3) s. 388-389, 509-510 i 512.
 • 520 a Wołucki Filip b.d. s. 819-820.
 • 520 a Wołucki Paweł bp 1619 s. 507 (w sprawie nominacji Jana Vastoriusa kanonikiem warmińskim].
 • 520 a Woynicki b.d. s. 360.
 • 520 a Zagrzeb - biskup i kapituła b.d. (2) s. 390-392.
 • 520 a Zaliński Samuel b.d. (4) s. 332-333, 528-529, 824-825 i 835-836.
 • 520 a Zamoyski Tomasz 1620 i b.d. (6) s. 103-105, 214-216, 218-220, 314-315, 356-358 i 676-678.
 • 520 a Zasławski Aleksander b.d. s. 680-681.
 • 520 a Zasławski Janusz b.d. (2) s. 157-158 i 207-209.
 • 520 a Zbaraski Jerzy b.d. (12) s. 186-187, 220-221, 279, 322-323, 341-343, 361-362, 376 (fragment), 405a-405b, 407-408, 610-611, 618-620 i 645-646a.
 • 520 a Zbaraski Krzysztof b.d. s. 804-805.
 • 520 a Zebrzydowski Jan 1620 (2) s. 240-241 i 365-366 (listy identyczne).
 • 520 a Zebrzydowski Mikołaj b.d. (16) s. 109-111, 119-122, 142-143, 171, 201-202, 287-288, 330-331, 543-544, 550-551, 560-562, 569, 600-601, 612-614, 785-786, 818-819 i 833-834.
 • 520 a Złotnicki [Mikołaj?] b.d. s. 343-344.
 • 520 a Żółkiewski Stanisław b.d. (12) s. 11-12, 18-19, 129-131, 267-271, 309-310, 358-359, 373-376, 538-542, 831-833 i 648a-660
 • 520 a II. Listy do Zygmunta III od następujących: Bykowski Stanisław 1618 s. 50-51.
 • 520 a Czarnkowski Adam 1618 s. 51-54.
 • 520 a Daniłowicz Jan 1618 s. 59-60.
 • 520 a Firlej Piotr 1618 s. 57-59.
 • 520 a Gembicki Wawrzyniec arcybp 1618 s. 35-36.
 • 520 a Gostomski Jan 1618 s. 54-55.
 • 520 a Karnkowski Jan 1618 s. 55-57.
 • 520 a Kazimirski Krzysztof bp 1618 s. 42-43.
 • 520 a Kiszka Mikołaj 1618 s. 64-65.
 • 520 a Konaszewicz Piotr Sahajdaczny 1621 s. 768-769.
 • 520 a Kuczborski Jan bp 1618 s. 40-42.
 • 520 a Mielżyński Łukasz 1618 s. 65-66.
 • 520 a Opaliński Andrzej bp 1618 s. 37-38.
 • 520 a Ossoliński Zbigniew 1618 s. 49-50.
 • 520 a Ostrogski Janusz 1618 s. 43-44.
 • 520 a Ostroróg Jan 1618 s. 47-49.
 • 520 a Prusinowski Adam 1618 s. 60.
 • 520 a Rudnicki Szymon bp 1618 s. 39-40.
 • 520 a Szyszkowski Marcin bp 1618 s. 36-37.
 • 520 a Wolski Mikołaj 1618 s. 66-67.
 • 520 a Wołucki Paweł bp 1618 s. 38-39.
 • 520 a Zaliński Samuel 1618 s. 64. -
 • 520 a Zamoyski Tomasz 1618 s. 60-62.
 • 520 a Zasławski Aleksander 1618 s. 63-64. -
 • 520 a Zasławski Janusz 1618 (2) s. 62-63 i 157-158.
 • 520 a Zebrzydowski Mikołaj 1618 s. 44-47.
 • 520 a Żółkiewski Stanisław 1618 s. 67-70
 • 520 a III. Listy różnych do różnych: Gembicki Wawrzyniec arcybp do Andrzeja Lipskiego bpa 1621 s. 401-401b. - Konstancja królowa polska do Stanisława Albrechta Radziwiłła b.d. (2) s. 28. - Leszczyński Wacław do Rafała Leszczyńskiego b.d. s. 305-307. - NN do Raduła Michnea hosp. wołoskiego 1621 (2) s. 747-752
 • 520 a IV. Materiały sejmowe i sejmikowe:
 • 520 a 1."Instructia na sejmiki deputackie woiewództw mazowieckiego y rawskiego [...]" przed sejmem 1619 s. 476-479
 • 520 a 2. "List uwierzytelniający dla ks. Piotra Gembickiego, sekretarza królewskiego, na sejmik średzki zwołany na 11.04. 1619 s. 500-501
 • 520 a 3."Instructia [...] K. Piotrowi Gembickiemu [...] na seymik szredzki na dzień XI kwietnia posłowi JKMci" 1619 s. 501-507
 • 520 a 4."Instructia posłowi JKMci na seymiki przed seymem do Grudziądza". ok. 16.04. 1621 s. 87-95
 • 520 a 5."Listy [Zygmunta III] do senatorów albo deliberatoria na seym przed woyną turecką." ok. V. 1621 s. 712-714
 • 520 a 6."List seymowy wielki." Zwołanie sejmu na 1621? s. 714-716
 • 520 a 7."Instructia na seym anni 1621." s. 716-728
 • 520 a 8."Respons na witanie posłów" na sejmie 1621 s. 728-730
 • 520 a 9."Propositia na seym tenże." 1621 s. 730-738
 • 520 a 10."Porządek y sposób pospolitego ruszenia." Projekt uchwały na sejmie 1621 s. 740-748
 • 520 a 11."Instructia na seymiki po seymie [z 1621] strony poborów." pocz. 1622 s. 410-414
 • 520 a 12."Uniwersały do woiewództw [kujawskich] o złożeniu seymików" na 14.02. 1622 do Radziejowa s. 416-417
 • 520 a 13."Uniwersał do Prus" zwołujący na sejmik generalny. b.d. s. 178
 • 520 a V. Uniwersały i instrukcje królewskie
 • 520 a 1."Instructia comissarzom do Moskwy" w sprawie administracji ziem odzyskanych pokojem dywilińskim. 1619 s. 461-473
 • 520 a 2."Uniwersał na pospolite ruszenie." 14.05. 1620 s. 381-384
 • 520 a 3. "Instrukcja w sprawie udzielenia poparcia królowi wobec niebezpieczeństwa najazdu tureckiego i moskiewskiego. Po 03.06. 1620 s. 71-84
 • 520 a 4."Uniwersał do obywatelów ukrainnych" o zbliżaniu się najazdu Tatarów. 04.06. [1620] s. 398-399
 • 520 a 5."Uniwersał do woiewództw wielgopolskich" o zbliżaniu się najazdu Tatarów. 05.06. [1620] s. 399-400
 • 520 a 6."Uniwersał z strony saletry". Zakaz wywozu saletry, prochu i koni za granicę. 11.06. 1620 s. 353-354
 • 520 a 7."Uniwersał do w[oiew]ództw ruskich" o zbliżaniu się najazdu Tatarów. 11.06. 1620 s. 354-355
 • 520 a 8."Uniwersał strony wywodzenia koni". Zakaz wywozu koni za granicę. 11.06. [1620] s. 356
 • 520 a 9."Uniwersał do żołnierstwa" kwarcianego z zakazem postoju w dobrach biskupstwa łuckiego. 11.07. 1620 s. 366-367
 • 520 a 10."Uniwersał do ślachty pobliszey Ostrołęki." Zakaz wyrębu i polowań w puszczy ostrołęckiej. 12.07. 1620 s. 371-372
 • 520 a 11."Instructia posłowi JKMci na synod generalny piotrkowsky." przed 04.1621 s. 293-299
 • 520 a 12."Uniwersał do Litwy o wydawanie więźniów moskiewskich." W rzeczywistości o obiegu monet w Polsce. b.d. s. 180-183
 • 520 a W rękopisie BK 330 znajduje się: korespondencja, uniwersały, i lustracje itp. dotyczące wojen z Turcją, Węgrami, Moskwą i Szwecją, spraw wewnętrznych oraz Kozaków i Lisowczyków z lat 1618-1622
 • 530 d Mf 435
 • 530 b BN d Kat. Mikr. BN R. 2: 1952, poz. 37
 • 541 c st. zas.
 • 544 a Bibl. Czart.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a "C. D. F." - [rkps] w "C. D. F."
 • 561 a "B. P. P. [Bibliotheca Principum Poniatowski?] w B.P.P.
 • 561 a ze zbiorów Tadeusza Czackiego z not. na k. 1-29 d "D 346" sygn. Bibl. Poryckiej m Poryck w Działyński Tytus (1796-1861) w Biblioteka Porycka w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 581 a List Zygmunta III do Komisarzy polskich przy wojsku Królewicza Władysława [...] s. 6-11 - druk: Autentyczne świadectwa o wzajemnych stosunkach pomiędzy Rossyą a Polską. Zebrał Paweł Muchanow, Moskwa 1834 s. 163-167, 158-162 i 184-185
 • 600
   1
   .
  a Bielecki, Jan d 17 w.
 • 600
   1
   9
  a Gembicki, Piotr d (1585-1657)
 • 610
   2
   .
  a Norbertanie Hebdów
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1619 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1621 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejmik grudziądzki 1621
 • 610
   2
   .
  a Sejmik mazowiecki 1619
 • 610
   2
   .
  a Sejmik pruski 1619
 • 610
   2
   .
  a Sejmik rawski 1619
 • 610
   2
   .
  a Sejmik średzki 1619
 • 611
   2
   .
  a Synod 1621 generalny Piotrków
 • 650
   .
   9
  a Kozacy y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Polityka międzynarodowa y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Lisowczycy
 • 650
   .
   9
  a Listy polsko-łacińskie y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Kraków (woj. małopolskie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Litwa y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Poznań (woj. wielkopolskie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Rosja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Szwecja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Turcja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Ukraina y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Węgry y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Wielkopolska y 17 w.
 • 700
   1
   2
  a Buskowski Marcin
 • 700
   1
  2
  a Bykowski, Stanisław Jaksa c klan konarski wda sieradzki d (1540-1624)
 • 700
   1
   2
  a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. wda wileński d (1560-1621)
 • 700
   1
   2
  a Czarnkowski Adam Sędziwój c wda łęczycki d (1555-1627)
 • 700
   1
   2
  a Daniłowicz Mikołaj c klan lwowski, podskarbi wlk. kor. d (ca 1558-1624)
 • 700
   0
   2
  a Dilawer Basza c wezyr
 • 700
   1
   2
  a Drugeth de Homonnay Georg c poseł siedmiogrodzki
 • 700
   1
   2
  a Działyński Michał Erazm c bp kamieniecki sufragan warmiński
 • 700
   1
   2
  a Firlej Henryk c bp poznański bp przemyski d (1599-1635)
 • 700
   1
   2
  a Firlej Piotr c wda lubelski d (?-1619)
 • 700
   1
   2
  a Gembicki Wawrzyniec c prymas kanclerz w. kor. d (1559-1624)
 • 700
   1
   2
  a Gosiewski Aleksander c wda smoleński d (?-1639)
 • 700
   1
   2
  a Gostomski Jan c wda kaliski d (ca 1576-1623)
 • 700
   1
   2
  a Grochowski Felicjan c klan przemyski
 • 700
   0
   2
  a Jan Chrystian c (książę legnicko-brzeski ; d 1591-1639)
 • 700
   1
   2
  a Karnkowski Jan c podkom. łączycki d (1618-1634)
 • 700
   1
  2
  a Kazimirski Krzysztof c bp kijowski d (?-1618)
 • 700
   1
   2
  a Kiełczewski Wacław c sta wschowski d (?-1620)
 • 700
   1
   2
  a Kiszka Mikołaj c podskarbi w. lit. d (1588-1644)
 • 700
   1
   2
  a Konaszewicz Piotr Sahajdaczny c hetman kozaków rejestrowych d (1570-1622)
 • 700
   1
   2
  a Koniecpolski Stanisław c hetman w. kor. d (ca 1592-1646)
 • 700
   0
   2
  a Konstancja c (królowa Polski ; d 1588-1631)
 • 700
   1
   2
  a Krasicki Marcin c wda podolski d (1574-1631)
 • 700
   1
   2
  a Kuczborski Jan c bp chełmiński sekretarz Zygmunta III d (ca 1572-1624)
 • 700
   1
   2
  a Leśniowolski Prokop c sta brański wda podlaski d (?-1653)
 • 700
   1
   2
  a Ligęza Hermolaus c podskarbi w. kor. d (?-1632)
 • 700
   1
   2
  a Lipski Andrzej c bp krakowski kanclerz w. kor. d (1572-1631)
 • 700
   1
   2
  a Łubieński Maciej c prymas d (1572-1652)
 • 700
   1
   2
  a Lubomirski Stanisław c wda ruski krakowski d (1583-1649)
 • 700
   1
   2
  a Madaliński Bonawentura c bp kujawski d (1620-1691)
 • 700
   1
   2
  a Mielżyński Łukasz c klan gnieźnieński d (1560-1628)
 • 700
   1
   2
  a Mniszech Stanisław Bonifacy c sta sanocki i lwowski d (1590-1661)
 • 700
   1
   2
  a Naruszewicz Krzysztof c podskarbi w. lit. d (?-1630)
 • 700
   1
   2
  a Oleszko Florian c wojski włodzimierski
 • 700
   1
   2
  a Opaliński Andrzej c bp poznański d (1576-1623)
 • 700
   1
   2
  a Ossoliński Jan Zbigniew c wda podlaski i sandomierski d (1555-1623)
 • 700
   1
   2
  a Ostrogski Janusz c wda wołyński klan krakowski d (ca 1554-1620)
 • 700
   1
   2
  a Ostroróg Jan c wda poznański pisarz d (1565-1622)
 • 700
   1
   2
  a Ożga Piotr c referendarz kor. d (?-1623)
 • 700
   1
   2
  a Potocki Stanisław "Rewera" c wda krakowski hetman w. kor. d (1589-1667)
 • 700
   1
   2
  a Próchnicki Jan Andrzej c abp lwowski d (ca 1553-1633)
 • 700
   1
   2
  a Prusinowski Adam c wda bełski d (?-1619)
 • 700
   1
   2
  a Przyjemski Stanisław c wda inowrocławski kaliski marszałek nadworny kor. (?-1642)
 • 700
   1
   2
  a Radoszewski Bogusław c bp kijowski łucki d (1577-1638)
 • 700
   1
   2
  a Raduł Mihnea c hospodar wołoski hospodar mołdawski
 • 700
   1
   2
  a Radziwiłł Albrycht Stanisław c kanclerz lit. d (1593-1656)
 • 700
   1
   2
  a Radziwiłł Krzysztof c wda wileński hetman w. lit. d (1585-1640)
 • 700
   1
   2
  a Rudnicki Stanisław c sędzia ziemski kaliski d (?-1630)
 • 700
   1
   2
  a Rudnicki Szymon c bp warmiński d (1552-1621)
 • 700
   1
   2
  a Sieniawski Adam Hieronim c pisarz polny kor. sta lwowski d (1623-1650)
 • 700
   1
   2
  a Sieniawski Mikołaj c podczaszy kor. sta ratmiński d (?-1636)
 • 700
   1
   2
  a Sieniawski Prokop c chorąży kor. d (?-1627)
 • 700
  1
   2
  a Szyszkowski Marcin c bp łucki płocki krakowski d (1554-1630)
 • 700
   1
   2
  a Tęczyński Jan c wda krakowski (1581-1637)
 • 700
   1
   2
  a Trebnitz Adam c cysters
 • 700
   1
   2
  a Tuczyński Krzysztof c klan nowosądecki
 • 700
   1
   2
  a Wejher Melchior c klan elbląski wda chełmiński d (?-1643)
 • 700
   1
   2
  a Wołłowicz Eustachy c bp wileński d (1571-1630)
 • 700
   1
   2
  a Wolski Mikołaj c sta krzepicki marszałek w. kor. d (?-1630)
 • 700
   1
   2
  a Wołucki Paweł c bp kamieniecki łucki kujawski d (1560-1622)
 • 700
   1
   2
  a Żaliński Samuel c wda malborski d (ca 1580-1629)
 • 700
   1
   2
  a Zamoyski Tomasz c wda kijowski kanclerz w. kor. d (1594-1638)
 • 700
   1
   2
  a Zasławski Aleksander c klan wołyński wda kijowski
 • 700
   1
   2
  a Zasławski Janusz c wda podlaski i wołyński d (?-1629)
 • 700
   1
   2
  a Zbaraski Jerzy c podczaszy kor. klan krakowski d (ca 1573-1631)
 • 700
   1
   2
  a Zbaraski Krzysztof c koniuszy kor. d (1580-1627)
 • 700
   1
   2
  a Zebrzydowski Jan c miecznik kor. d (?-1641)
 • 700
   1
   2
  a Zebrzydowski Mikołaj c wda lubelski wda krakowski d (1553-1620)
 • 700
   1
   2
  a Żółkiewski Stanisław c hetman w. kor. kanclerz w. kor. d (1547-1620)
 • 700
   0
   2
  a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 852 j BK 00330
 • 999 d 2017-06-08

Indexes