Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00347
 • Kopie:
  • Mf 46
  • Mf 787
 • Tytuł: Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV.
 • Miejsce i czas powstania: 1632-1648
 • Opis fizyczny: VII k., 455 s. 45x27 cm i mn. oraz większe
 • Oprawa: Skóra oraz okleina z 20 w. (po konserwacji).
 • Język: Łac., pol., franc., niem., ruski, włoski cyrylica
 • Zawartość:
  • Spis treści dokonany przez Łukasza Gołębiowskiego k. I-VII
  • Listy do Władysława IV Wazy króla Polski od: Barberini Antonio kard. 1638 s. 240-243. - Clerobini[?] Felix 1638 s. 286-288. - król Persji [Safi I lub Abbas II] b.d. s. 3-4. - Ludwik XIII król Francji s. 35-35a. - Mąkowski Stanisław opat lubiński 1636-1639 (17) s. 50-59, 64-71, 80-85, 222-225, 244-255, 270-272, 306-307, 318-327, 338-345. - Partenio Petagno 1637 s. 194-197. - szlachta łucka (potwierdzenie wierności wobec króla) b.d. s. 1-2. - Torres Cosmas de kard. 1638 s. 234-235. - Tytlewski Maciej opat lubiński 1636-1638 (18) s. 60-63, 72-79, 102-109, 118-121, 128-129, 134-139, 146-151, 162-169, 174-181, 186-193, 204-207, 238-239.
  • Listy różne: Cecylia Renata królowa Polski od Krystyny Eufemii Radziwiłłówny ksieni nieświeskiej 1637 s. 144. - Gembicki Piotr bp krakowski do Marcina Wituskiego kanonika 1646 s. 436-439. - Jan Kazimierz król Polski do Innocentego X 1646 s. 434-435. - Kazanowski Aleksander wda bracławski do królewny [Anny Katarzyny Konstancji] 1639 s. 302. - Mąkowski Stanisław opat lubiński do: Cecylia Renata królowa Polski 1637 s. 94; Trzebiński Aleksander podkanclerzy kor. 1637-1639 (9) s. 86, 264-265, 274-280, 290-293, 330-337, 346-348, 314-315; NN 1638 (2) s. 256-257, 260-262. - Radziwiłł Janusz hetman polny lit. do szlachty powiatu pińskiego 1648 s. 452-455. - Sanpietro Giovanni Bernardo do Aleksandra Trzebińskiego podkanclerzego kor. 1637 s. 198. - Torres Cosma de kard. do: Morawiec Stanisław sekr. król. 1638 s. uzup; Piasecki bp 1639 s. 298-301. - Tytlewski Maciej opat lubiński do: Cecylia Renata królowa Polski 1637 s. 90; Trzebiński Aleksander podkanclerzy kor. 1637 (13) s. 98-101, 110-117, 122, 130-132, 140-143, 152-161, 170-173, 182-185, 200-203. - Vitillesius(?) Mutius do Mikołaja Lanczyckiego prowincjała litewskiego jezuitów (dot. fundacji kolegium w Pińsku) 1632 s. 13-14. - Władysław IV król Polski do Agostino Locci 1646 s. 430-433.
  • Instrukcje, notatki, dokumenty: Notatka dotycząca sum neapolitańskich 1651 s. 5-8 "Informatia o teraznieyszych intratach Neapolitanskich Krolowi Jegomosci posłana" s. 9-12 List Mucjusza Vitillesiusa[?] do Mikołaja Lanczyckiego prowincjała litewskiego jezuitów w sprawie fundacji kolegium w Pińsku 1632 s. 13-14 "Considerationi" dotyczące lat 1633-1636 w sprawach sum neapolitanskich s. 15-22 Instrukcja Władysława IV dla Stanisława Mąkowskiego posła na dwór hiszpański Filipa IV 1634 s. 23-34 "Opisanie wiechania Posła Króla Jmci Polskiego do Stolice Moskiewskiey dnia 16 Februarij Roku Panskiego 1635" s. 36-41 Streszczenie traktatu polsko-szwedzkiego z 1635 r. s. 44-47 Zwolnienie udzielone przez Eliasza Arciszewskiego dla Jerzego Engela von Kottwitz 1636 s. 48-49 Akt fundacji kolegium jezuickiego w Witebsku wystawiony przez Aleksandra Gosiewskiego 1637 s. 124-127 Zgoda Władysława IV na cesję dóbr dokonaną przez Mariana Morawca na rzecz swego syna 1638 s. 208-209 "Instructio Venerabili Stanislao Morawiec Secretario et Agenti nostro Neapolim destinato. Data Varsaviae die Mensis Marti[i] A[nno] D[omi]ni 1638" s. 210-215 Intercyza Władysława IV i Cecylii Renaty 1638 s. 226-233 (dokument zastąpiony fotokopią) Zatwierdzenie wystawione przez kancelarię królewską zapisów dokonanych przez Annę Gostomską s. 312-313 Kopie rozporządzenia (ordino) Filipa IV w sprawie wypłaty dla S. Mąkowskiego 1640 s. 350-361 Instrukcja na sejmik bełski 1643 (tekst urwany, brak końca) 1643 s. 362-369 "Relacya Woznego Polozenie Mandatow od pana Marcina Puciaty y inszych Poroznych osob" (tekst w jęz. ruskim) 1643 s. 370-373 "Liber Senatus Consultorum ab Anno 1643 die 9. Men[sis] Aprilis inceptor[um]" do 1645 s. 374-417 Ekstrakt umowy między królem a miastem Dorohobusk w sprawie kolegium smoleńskiego 1645 s. 418-425 "Propositia Je[g]o Mił[ościwego] pana Cancslersa coronnego (J. Ossolińskiego) na Seymy[?] w Roku 1647 dnia 4 Miesiąca Maia w Warszawie odprawiowana" s. 440-449
 • Proweniencja: Biblioteka Czackiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Abramowicz, Mikołaj (?-1651)
  • Anna Katarzyna Konstancja Waza (żona Filipa Wilhelma, elektora Palatynatu ; 1619-1651)
  • Barberini Antonio (1569-1646)
  • Barberini, Carlo (1630-1704)
  • Cecylia Renata (królowa Polski ; 1611-1644)
  • Charbicki Piotr (?-ca 1649)
  • Cielecki Maciej sekr. król.
  • Czerski Olbrycht sta bobr. klan chełm.
  • Daniłowicz Piotr (?-1645)
  • Denhoff Ernest Magnus (1581-1642)
  • Denhoff Gerard (1589-1648)
  • Denhoff Henryk (1585-1659)
  • Doruchowski Wierzbięta Jakub (?-1640)
  • Działyński Paweł (1594-1649)
  • Fantoni Ludovico ksiądz kustosz warsz.
  • Ferdynand III (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1608-1657)
  • Filip IV (król Hiszpanii i Portugalii ; 1605-1665)
  • Fredro Jakub Maksymilian (?-1646)
  • Gembicki Jan (1602-1675)
  • Gembicki Piotr (1585-1657)
  • Gembicki Stefan (?-1653)
  • Głębocki Mikołaj klan wend.
  • Gniewosz Mikołaj Wojciech (?-1654)
  • Gosiewski Aleksander (?-1639)
  • Grochowski Felicjan (?-ca 1649)
  • Grodzicki Adam klan międzyrzecki
  • Grzybowski Stefan klan lubelski
  • Heis Roberto pocztmistrz
  • Herburt Mikołaj (?-1610)
  • Hlebowicz Jerzy Karol (?-1669)
  • Innocenty X (papież ; 1574-1655)
  • Issaykowski Franciszek ref. i pisarz W.X.L.
  • Jacobelli Giovanni Battista muzyk król.
  • Jan Albert Waza (królewicz ; 1612-1634)
  • Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672)
  • Jerzy I Rakoczy (książę Siedmiogrodu ; 1593-1648)
  • Karnkowski Jan (?-ca 1647)
  • Karnkowski Stanisław (?-1654)
  • Karol Ferdynand Waza (królewicz polski ; 1613-1655)
  • Kazanowski Adam (ca 1599-1649)
  • Kazanowski Aleksander (?-1648)
  • Kiszka Mikołaj (1588-1644)
  • Komorowski Adam sta bełzki
  • Konarski wdzic malborski syn Samuela
  • Konarski Samuel (?-1641)
  • Korff Mikołaj (?-ca 1659)
  • Kozłowski Paweł jezuita rektor Kol. Smol.
  • Krasiński Jan Kazimierz podskarbi w. kor. (1607-1669)
  • Łachowski Jakub prow. lit. S.J.
  • Lacki Jan Alfons (?-1646)
  • Lanckoroński Jan (ca 1570-1646)
  • Łęczycki Mikołaj jezuita prowincjał lit.
  • Leśniowolski Prokop (?-1653)
  • Łowicki Jan (?-1640)
  • Lubomirski Stanisław (1583-1649)
  • Ludwik XIII (król Francji ; 1601-1643)
  • Mąkowski Stanisław benedyktyn dyplomata opat lubiński
  • Massalski Andrzej (?-ca 1651)
  • Mleczko Mikołaj (?-ca 1645)
  • Montelupi Karol pocztmistrz
  • Morawiec Marcjan podsędek lwowski
  • Morawiec Stanisław sekr. król. agent w Neapolu
  • Noskowski Adam klan gost.
  • Opaliński Krzysztof (1609-1655)
  • Orlik Adam Piotr rtm. wójt doroh.
  • Ossoliński Jerzy (1595-1650)
  • Ostroróg Mikołaj (1593-1651)
  • Pac Stefan (1587-1640)
  • Piasecki Paweł (1579-1649)
  • Piaseczyński Aleksander (?-1646)
  • Plichta Walenty klan raw.
  • Potocki Stanisław "Rewera" (1589-1667)
  • Próchnicki poseł w Neapolu
  • Prusinowski Janusz pkom. bełz.
  • Przyjemski Stanisław (?-1642)
  • Pucitelli Virgilio ks. sekr. król.
  • Radziwiłł Albrycht Stanisław (1593-1656)
  • Radziwiłł Janusz (1612-1655)
  • Radziwiłłówna Krystyna Eufemia ksieni nieświeska
  • Rajecki Gedeon klan pern. klan miński
  • Sapieha Kazimierz Leon (1609-1656)
  • Sapieha Tomasz (1598-1646)
  • Schachi Mario magister capelli
  • Sczawiński Jan klan brzeski wda brzeski
  • Słupecki Samuel klan radom.
  • Sobieski Jakub (1590-1646)
  • Stępkowski Gabriel klan bracławski poseł do Moskwy
  • Sułowski Krzysztof klan żarnow.
  • Szyszkowski Piotr klan wojn.
  • Tarło Adam Piotr (?-1719)
  • Torres, Cosmo de (1584-1642)
  • Tryzna Gedeon (?-1652)
  • Tryzna Marcjan (?-1643)
  • Trzebiński Aleksander (?-1644)
  • Tyszkiewicz Aleksander sędzia ziemski płocki
  • Tytlewski Maciej opat lubiński poseł Zygmunta III do Rzymu
  • Ubysz Jakub (1610-?)
  • Vitellesius Mutius gen. jezuitów
  • Warszycki Paweł klan konar. łęcz.
  • Warszycki Stanisław (?-1681)
  • Wejher Jakub (1609-1657)
  • Wiśniowiecki Jeremi Michał 1612-1651)
  • Wituski Marcjan jezuita scholastyk płocki kanonik krakowski
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Wodyński Marek klan podl.
  • Wołucki Sebastian klan małog. sta raw.
  • Zadzik Jakub (1582-1642)
  • Zaleski Remigian referendarz kor.
  • Jezuici 17 w.
  • Kolegium Płońsk 17 w.
  • Sejm 1647 Warszawa
  • Sejm 1647 Warszawa
  • Sejmik bełzki 1643
  • Sejmik grudziądzki
  • Intercyza 17 w.
  • Listy polsko-łacińskie 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Polityka międzynarodowa 17 w.
  • Dyplomacja 17 w.
  • Tatarzy 17 w.
  • Hiszpania 17 w.
  • Kurlandia 17 w.
  • Persja 17 w.
  • Prusy Książęce 17 w.
  • Rosja 17 w.
  • Śląsk 17 w.
  • Szwecja 17 w.
  • Turcja 17 w.
  • Wołoskie, Księstwo 17 w.
 • Uwagi:
  • Egzemplarz po całkowitej konserwacji, przeprowadzonej przez M. Skwarlińską z UMK w latach 1998-2000. W miejsce zniszczonej oryginalnej oprawy z XVII w. utworzono jej replikę (sk. oraz okleina). W trakcie prac konserwatorskich usunięto z kodeksu dokument pergaminowy (nr 60) i zastąpiono fotokopią. Oryginał znajduje się w tym samym pudle, w którym przechowywany jest kodeks, lecz ze względów konserwatorskich nie może być fizycznie częścią kodeksu. Dokumenty znajdujące się w kodeskie posiadają różne rozmiary. Na grzbiecie kodeksu napisy: "Władysław IV. 4" oraz "Akta za panowania Władysława IV". Niektóre z dokumentów są glosowane. Foliacja w większości oryginalna. Spotyka się liczne nieścisłości w foliacji, np. między s. 34 a 35 jedna strona nieliczbowana. Na k. ochr. B znajduje się wpis z 1952 r.: "K. VII S. 1-35, 35a, 36-53, 56-309, 312-322, 322a, 323, 323a, 324-425, 430-455. K. ochr. A, B" oraz dopisek oł. "k. 234"
  • Dokumenty numerowane w układzie Łukasza Gołębiowskiego. W stosunku do pierwotnej kolekcji brakuje dokumentu nr 99 (s. 426-429)
  • ryc.
  • S. czyste: 42-43, 87-89, 91-93, 95-97, 123, 133, 145, 199, 216-221, 236-237, 258-259, 263, 266-267, 269, 273, 281, 289, 296-297, 303-305, 308-309, 316-317, 328-329, 349
  • pismo wielu rąk
 • Opracowania: Druk: Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646, oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a lat a fre a ger a rus a ita
 • 130
   0
   .
  a Akta
 • 245
   0
   0
  a Dokumenta oryginalne do panowania Władysława IV.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1632-1648
 • 300 a VII k., 455 s. c 45x27 cm i mn. oraz większe
 • 340 a Papier, pergamin. d Rkps e Skóra oraz okleina z 20 w. (po konserwacji).
 • 500 a Egzemplarz po całkowitej konserwacji, przeprowadzonej przez M. Skwarlińską z UMK w latach 1998-2000. W miejsce zniszczonej oryginalnej oprawy z XVII w. utworzono jej replikę (sk. oraz okleina). W trakcie prac konserwatorskich usunięto z kodeksu dokument pergaminowy (nr 60) i zastąpiono fotokopią. Oryginał znajduje się w tym samym pudle, w którym przechowywany jest kodeks, lecz ze względów konserwatorskich nie może być fizycznie częścią kodeksu. Dokumenty znajdujące się w kodeskie posiadają różne rozmiary. Na grzbiecie kodeksu napisy: "Władysław IV. 4" oraz "Akta za panowania Władysława IV". Niektóre z dokumentów są glosowane. Foliacja w większości oryginalna. Spotyka się liczne nieścisłości w foliacji, np. między s. 34 a 35 jedna strona nieliczbowana. Na k. ochr. B znajduje się wpis z 1952 r.: "K. VII S. 1-35, 35a, 36-53, 56-309, 312-322, 322a, 323, 323a, 324-425, 430-455. K. ochr. A, B" oraz dopisek oł. "k. 234"
 • 500 a Dokumenty numerowane w układzie Łukasza Gołębiowskiego. W stosunku do pierwotnej kolekcji brakuje dokumentu nr 99 (s. 426-429)
 • 500 a ryc.
 • 500 a S. czyste: 42-43, 87-89, 91-93, 95-97, 123, 133, 145, 199, 216-221, 236-237, 258-259, 263, 266-267, 269, 273, 281, 289, 296-297, 303-305, 308-309, 316-317, 328-329, 349
 • 500 a pismo wielu rąk
 • 520 a Spis treści dokonany przez Łukasza Gołębiowskiego k. I-VII
 • 520 a Listy do Władysława IV Wazy króla Polski od: Barberini Antonio kard. 1638 s. 240-243. - Clerobini[?] Felix 1638 s. 286-288. - król Persji [Safi I lub Abbas II] b.d. s. 3-4. - Ludwik XIII król Francji s. 35-35a. - Mąkowski Stanisław opat lubiński 1636-1639 (17) s. 50-59, 64-71, 80-85, 222-225, 244-255, 270-272, 306-307, 318-327, 338-345. - Partenio Petagno 1637 s. 194-197. - szlachta łucka (potwierdzenie wierności wobec króla) b.d. s. 1-2. - Torres Cosmas de kard. 1638 s. 234-235. - Tytlewski Maciej opat lubiński 1636-1638 (18) s. 60-63, 72-79, 102-109, 118-121, 128-129, 134-139, 146-151, 162-169, 174-181, 186-193, 204-207, 238-239.
 • 520 a Listy różne: Cecylia Renata królowa Polski od Krystyny Eufemii Radziwiłłówny ksieni nieświeskiej 1637 s. 144. - Gembicki Piotr bp krakowski do Marcina Wituskiego kanonika 1646 s. 436-439. - Jan Kazimierz król Polski do Innocentego X 1646 s. 434-435. - Kazanowski Aleksander wda bracławski do królewny [Anny Katarzyny Konstancji] 1639 s. 302. - Mąkowski Stanisław opat lubiński do: Cecylia Renata królowa Polski 1637 s. 94; Trzebiński Aleksander podkanclerzy kor. 1637-1639 (9) s. 86, 264-265, 274-280, 290-293, 330-337, 346-348, 314-315; NN 1638 (2) s. 256-257, 260-262. - Radziwiłł Janusz hetman polny lit. do szlachty powiatu pińskiego 1648 s. 452-455. - Sanpietro Giovanni Bernardo do Aleksandra Trzebińskiego podkanclerzego kor. 1637 s. 198. - Torres Cosma de kard. do: Morawiec Stanisław sekr. król. 1638 s. uzup; Piasecki bp 1639 s. 298-301. - Tytlewski Maciej opat lubiński do: Cecylia Renata królowa Polski 1637 s. 90; Trzebiński Aleksander podkanclerzy kor. 1637 (13) s. 98-101, 110-117, 122, 130-132, 140-143, 152-161, 170-173, 182-185, 200-203. - Vitillesius(?) Mutius do Mikołaja Lanczyckiego prowincjała litewskiego jezuitów (dot. fundacji kolegium w Pińsku) 1632 s. 13-14. - Władysław IV król Polski do Agostino Locci 1646 s. 430-433.
 • 520 a Instrukcje, notatki, dokumenty: Notatka dotycząca sum neapolitańskich 1651 s. 5-8 "Informatia o teraznieyszych intratach Neapolitanskich Krolowi Jegomosci posłana" s. 9-12 List Mucjusza Vitillesiusa[?] do Mikołaja Lanczyckiego prowincjała litewskiego jezuitów w sprawie fundacji kolegium w Pińsku 1632 s. 13-14 "Considerationi" dotyczące lat 1633-1636 w sprawach sum neapolitanskich s. 15-22 Instrukcja Władysława IV dla Stanisława Mąkowskiego posła na dwór hiszpański Filipa IV 1634 s. 23-34 "Opisanie wiechania Posła Króla Jmci Polskiego do Stolice Moskiewskiey dnia 16 Februarij Roku Panskiego 1635" s. 36-41 Streszczenie traktatu polsko-szwedzkiego z 1635 r. s. 44-47 Zwolnienie udzielone przez Eliasza Arciszewskiego dla Jerzego Engela von Kottwitz 1636 s. 48-49 Akt fundacji kolegium jezuickiego w Witebsku wystawiony przez Aleksandra Gosiewskiego 1637 s. 124-127 Zgoda Władysława IV na cesję dóbr dokonaną przez Mariana Morawca na rzecz swego syna 1638 s. 208-209 "Instructio Venerabili Stanislao Morawiec Secretario et Agenti nostro Neapolim destinato. Data Varsaviae die Mensis Marti[i] A[nno] D[omi]ni 1638" s. 210-215 Intercyza Władysława IV i Cecylii Renaty 1638 s. 226-233 (dokument zastąpiony fotokopią) Zatwierdzenie wystawione przez kancelarię królewską zapisów dokonanych przez Annę Gostomską s. 312-313 Kopie rozporządzenia (ordino) Filipa IV w sprawie wypłaty dla S. Mąkowskiego 1640 s. 350-361 Instrukcja na sejmik bełski 1643 (tekst urwany, brak końca) 1643 s. 362-369 "Relacya Woznego Polozenie Mandatow od pana Marcina Puciaty y inszych Poroznych osob" (tekst w jęz. ruskim) 1643 s. 370-373 "Liber Senatus Consultorum ab Anno 1643 die 9. Men[sis] Aprilis inceptor[um]" do 1645 s. 374-417 Ekstrakt umowy między królem a miastem Dorohobusk w sprawie kolegium smoleńskiego 1645 s. 418-425 "Propositia Je[g]o Mił[ościwego] pana Cancslersa coronnego (J. Ossolińskiego) na Seymy[?] w Roku 1647 dnia 4 Miesiąca Maia w Warszawie odprawiowana" s. 440-449
 • 530 d Mf 46
 • 530 d Mf 787
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol., franc., niem., ruski, włoski b cyrylica
 • 561 a Biblioteka Czackiego d P 372 d BK II 215[?] d BK II, 216 m Poryck w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 581 a Druk: Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646, oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005
 • 600
   1
   9
  a Abramowicz, Mikołaj d (?-1651)
 • 600
   0
   9
  a Anna Katarzyna Konstancja Waza c (żona Filipa Wilhelma, elektora Palatynatu ; d 1619-1651)
 • 600
   1
   9
  a Barberini Antonio d (1569-1646)
 • 600
   1
   9
  a Barberini, Carlo d (1630-1704)
 • 600
   0
   9
  a Cecylia Renata c (królowa Polski ; d 1611-1644)
 • 600
   1
   9
  a Charbicki Piotr d (?-ca 1649)
 • 600
  1 
   .
  a Cielecki Maciej c sekr. król.
 • 600
   1
   .
  a Czerski Olbrycht c sta bobr. klan chełm.
 • 600
   1
   9
  a Daniłowicz Piotr d (?-1645)
 • 600
  1 
   9
  a Denhoff Ernest Magnus d (1581-1642)
 • 600
   1
   9
  a Denhoff Gerard d (1589-1648)
 • 600
   1
   9
  a Denhoff Henryk d (1585-1659)
 • 600
   1
   9
  a Doruchowski Wierzbięta Jakub d (?-1640)
 • 600
   1
   9
  a Działyński Paweł d (1594-1649)
 • 600
   1
   .
  a Fantoni Ludovico c ksiądz kustosz warsz.
 • 600
   0
   9
  a Ferdynand b III c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1608-1657)
 • 600
   0
   9
  a Filip b IV c (król Hiszpanii i Portugalii ; d 1605-1665)
 • 600
   1
   9
  a Fredro Jakub Maksymilian d (?-1646)
 • 600
   1
   9
  a Gembicki Jan d (1602-1675)
 • 600
   1
   9
  a Gembicki Piotr d (1585-1657)
 • 600
   1
   9
  a Gembicki Stefan d (?-1653)
 • 600
   1
   .
  a Głębocki Mikołaj c klan wend.
 • 600
   1
   9
  a Gniewosz Mikołaj Wojciech d (?-1654)
 • 600
   1
   9
  a Gosiewski Aleksander d (?-1639)
 • 600
   1
   9
  a Grochowski Felicjan d (?-ca 1649)
 • 600
   1
   .
  a Grodzicki Adam c klan międzyrzecki
 • 600
   1
   .
  a Grzybowski Stefan c klan lubelski
 • 600
   1
   .
  a Heis Roberto c pocztmistrz
 • 600
   1
   9
  a Herburt Mikołaj d (?-1610)
 • 600
   1
   9
  a Hlebowicz Jerzy Karol d (?-1669)
 • 600
   0
   9
  a Innocenty b X c (papież ; d 1574-1655)
 • 600
   1
   .
  a Issaykowski Franciszek c ref. i pisarz W.X.L.
 • 600
   1
   .
  a Jacobelli Giovanni Battista c muzyk król.
 • 600
   0
   9
  a Jan Albert Waza c (królewicz ; d 1612-1634)
 • 600
   0
   9
  a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 600
  0 
   9
  a Jerzy b I Rakoczy c (książę Siedmiogrodu ; d 1593-1648)
 • 600
  1
   9
  a Karnkowski Jan d (?-ca 1647)
 • 600
   1
   9
  a Karnkowski Stanisław d (?-1654)
 • 600
   0
   9
  a Karol Ferdynand Waza c (królewicz polski ; d 1613-1655)
 • 600
   1
   9
  a Kazanowski Adam d (ca 1599-1649)
 • 600
   1
   9
  a Kazanowski Aleksander d (?-1648)
 • 600
   1
   9
  a Kiszka Mikołaj d (1588-1644)
 • 600
   1
   .
  a Komorowski Adam c sta bełzki
 • 600
   1
   .
  a Konarski c wdzic malborski syn Samuela
 • 600
   1
   9
  a Konarski Samuel d (?-1641)
 • 600
   1
   9
  a Korff Mikołaj d (?-ca 1659)
 • 600
   1
   .
  a Kozłowski Paweł c jezuita rektor Kol. Smol.
 • 600
   1
   
  a Krasiński Jan Kazimierz c podskarbi w. kor. d (1607-1669)
 • 600
   1
   .
  a Łachowski Jakub c prow. lit. S.J.
 • 600
   1
   9
  a Lacki Jan Alfons d (?-1646)
 • 600
   1
   9
  a Lanckoroński Jan d (ca 1570-1646)
 • 600
   1
   .
  a Łęczycki Mikołaj c jezuita prowincjał lit.
 • 600
   1
   9
  a Leśniowolski Prokop d (?-1653)
 • 600
   1
   9
  a Łowicki Jan d (?-1640)
 • 600
   1
   9
  a Lubomirski Stanisław d (1583-1649)
 • 600
   0
   9
  a Ludwik b XIII c (król Francji ; d 1601-1643)
 • 600
   1
   .
  a Mąkowski Stanisław c benedyktyn dyplomata opat lubiński
 • 600
   1
   9
  a Massalski Andrzej d (?-ca 1651)
 • 600
   1
   9
  a Mleczko Mikołaj d (?-ca 1645)
 • 600
   1
   .
  a Montelupi Karol c pocztmistrz
 • 600
   1
   .
  a Morawiec Marcjan c podsędek lwowski
 • 600
   1
   .
  a Morawiec Stanisław c sekr. król. agent w Neapolu
 • 600
   1
   .
  a Noskowski Adam c klan gost.
 • 600
   1
   9
  a Opaliński Krzysztof d (1609-1655)
 • 600
   1
   .
  a Orlik Adam Piotr c rtm. wójt doroh.
 • 600
   1
   9
  a Ossoliński Jerzy d (1595-1650)
 • 600
   1
   9
  a Ostroróg Mikołaj d (1593-1651)
 • 600
   1
   9
  a Pac Stefan d (1587-1640)
 • 600
   1
   9
  a Piasecki Paweł d (1579-1649)
 • 600
   1
   9
  a Piaseczyński Aleksander d (?-1646)
 • 600
   1
   .
  a Plichta Walenty c klan raw.
 • 600
   1
   9
  a Potocki Stanisław "Rewera" d (1589-1667)
 • 600
   1
   .
  a Próchnicki c poseł w Neapolu
 • 600
   1
   .
  a Prusinowski Janusz c pkom. bełz.
 • 600
   1
   9
  a Przyjemski Stanisław d (?-1642)
 • 600
   1
   .
  a Pucitelli Virgilio c ks. sekr. król.
 • 600
   1
   9
  a Radziwiłł Albrycht Stanisław d (1593-1656)
 • 600
   1
   9
  a Radziwiłł Janusz d (1612-1655)
 • 600
   1
   .
  a Radziwiłłówna Krystyna Eufemia c ksieni nieświeska
 • 600
   1
   .
  a Rajecki Gedeon c klan pern. klan miński
 • 600
   1
   9
  a Sapieha Kazimierz Leon d (1609-1656)
 • 600
   1
   9
  a Sapieha Tomasz d (1598-1646)
 • 600
   1
   .
  a Schachi Mario c magister capelli
 • 600
   1
   .
  a Sczawiński Jan c klan brzeski wda brzeski
 • 600
   1
   .
  a Słupecki Samuel c klan radom.
 • 600
   1
   9
  a Sobieski Jakub d (1590-1646)
 • 600
   1
   .
  a Stępkowski Gabriel c klan bracławski poseł do Moskwy
 • 600
   1
   .
  a Sułowski Krzysztof c klan żarnow.
 • 600
   1
   .
  a Szyszkowski Piotr c klan wojn.
 • 600
   1
   9
  a Tarło Adam Piotr d (?-1719)
 • 600
   1
   9
  a Torres, Cosmo de d (1584-1642)
 • 600
   1
   9
  a Tryzna Gedeon d (?-1652)
 • 600
   1
   9
  a Tryzna Marcjan d (?-1643)
 • 600
   1
   9
  a Trzebiński Aleksander d (?-1644)
 • 600
   1
   .
  a Tyszkiewicz Aleksander c sędzia ziemski płocki
 • 600
   1
   .
  a Tytlewski Maciej c opat lubiński poseł Zygmunta III do Rzymu
 • 600
   1
   9
  a Ubysz Jakub d (1610-?)
 • 600
   1
   .
  a Vitellesius Mutius c gen. jezuitów
 • 600
   1
   .
  a Warszycki Paweł c klan konar. łęcz.
 • 600
   1
   9
  a Warszycki Stanisław d (?-1681)
 • 600
   1
   9
  a Wejher Jakub d (1609-1657)
 • 600
   1
   9
  a Wiśniowiecki Jeremi Michał d 1612-1651)
 • 600
   1
   .
  a Wituski Marcjan c jezuita scholastyk płocki kanonik krakowski
 • 600
   0
   9
  a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 600
   1
   .
  a Wodyński Marek c klan podl.
 • 600
   1
   .
  a Wołucki Sebastian c klan małog. sta raw.
 • 600
   1
   9
  a Zadzik Jakub d (1582-1642)
 • 600
   1
   .
  a Zaleski Remigian c referendarz kor.
 • 610
   2
   9
  a Jezuici y 17 w.
 • 610
   2
   .
  a Kolegium Płońsk 17 w.
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1647 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1647 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejmik bełzki 1643
 • 610
   2
   .
  a Sejmik grudziądzki
 • 650
   .
   9
  a Intercyza y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Listy polsko-łacińskie y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Polityka międzynarodowa y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Dyplomacja y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Tatarzy y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Hiszpania y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Kurlandia y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Persja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Prusy Książęce y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Rosja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Śląsk y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Szwecja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Turcja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Wołoskie, Księstwo y 17 w.
 • 700
   0
   2
  a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 740 a List Antonia Barberini kard. do Władysława IV Wazy króla Polski 1638
 • 740 a List Felixa Clerobini? do Władysława IV Wazy króla Polski 1638
 • 740 a List króla Persji Safiego I lub Abbasa II do Władysława IV Wazy króla Polski b.d.
 • 740 a List Ludwika XIII króla Francji do Władysława IV Wazy króla Polski
 • 740 a Listy Stanisława Mąkowskiego opata lubińskiego do Władysława IV Wazy króla Polski 1636-1639
 • 740 a List Partenio Petagno do Władysława IV Wazy króla Polski 1637
 • 740 a List szlachty łuckiej do Władysława IV Wazy króla Polski potwierdzenie wierności wobec króla b.d.
 • 740 a List Cosmy de Torresa kard. do Władysława IV Wazy króla Polski 1638
 • 740 a Listy Macieja Tytlewskiego opata lubińskiego do Władysława IV Wazy króla Polski 1636-1638
 • 740 a List Cecylii Renaty królowej Polski do Krystyny Eufemii Radziwiłłówny ksieni nieświeskiej 1637
 • 740 a List Piotra Gembickiego bpa krakowskiego do Marcina Wituskiego kanonika 1646
 • 740 a List Jana Kazimierza króla Polski do Innocentego X 1646
 • 740 a List Aleksandra Kazanowskiego wdy bracławskiego do królewny Anny Katarzyny Konstancji 1639
 • 740 a List Stanisława Mąkowskiego opata lubińskiego do Cecylii Renaty królowej Polski 1637
 • 740 a Listy Stanisława Mąkowskiego opata lubińskiego do Aleksandra Trzebińskiego podkanclerzego kor. 1637-1639
 • 740 a Listy Stanisława Mąkowskiego opata lubińskiego do NN 1638
 • 740 a List Janusza Radziwiłła hetmana w. lit. do szlachty powiatu pińskiego 1648
 • 740 a List Giovanniego Bernarda Sanpietro do Aleksandra Trzebińskiego podkanclerzego kor. 1637
 • 740 a List Cosmy de Torresa kard. do Stanisława Morawca sekr. król. 1638
 • 740 a List Cosmy de Torresa kard. do Piaseckiego bp 1639
 • 740 a List Macieja Tytlewskiego opata lubińskiego do Cecylii Renaty królowej Polski 1637
 • 740 a Listy Macieja Tytlewskiego opata lubińskiego do Aleksandra Trzebińskiego podkanclerzego kor. 1637
 • 740 a List Władysława IV Wazy króla Polski do Agostino Locci 1646
 • 740 a List Mutiusa Vitillesiusa? do Mikołaja Lanczyckiego prowincjała litewskiego jezuitów dot. fundacji kolegium w Pińsku 1632
 • 740 a Notatka dotycząca sum neapolitańskich 1651
 • 740 a Informatia o teraznieyszych intratach Neapolitańskich Krolowi Jegomosci posłana
 • 740 a Considerationi dot. lat 1633-1636 w sprawach sum neapolitańskich
 • 740 a Instrukcja Władysława IV dla Stanisława Mąkowskiego posła na dwór hiszpański Filipa IV 1634
 • 740 a Opisanie wiechania Posła Króla Polskiego do Stolice Moskiewskiey dnia 16 Februarij Roku Pańskiego 1635
 • 740 a Streszczenie traktatu polsko-szwedzkiego z 1635 r.
 • 740 a Zwolnienie udzielone przez Eliasza Arciszewskiego dla Jerzego Engela von Kottwitz 1636
 • 740 a Akt fundacji kolegium jezuickiego w Witebsku wystawiony przez Aleksandra Gosiewskiego 1637
 • 740 a Zgoda Władysława IV na cesję dóbr dokonaną przez Mariana Morawca na rzecz swego syna 1638
 • 740 a Instructio Venerabili Stanislao Morawiec Secretario et Agenti nostro Neapolim destinato. Data Varsaviae 1638
 • 740 a Intercyza Władysława IV i Cecylii Renaty 1638
 • 740 a Rozporządzenie |ordino Filipa IV w sprawie wypłaty dla S. Mąkowskiego 1640
 • 740 a Instrukcja na sejmik bełski 1643
 • 740 a Relacya Woznego Polozenie Mandatow od pana Marcina Puciaty y inszych Poroznych osob 1643
 • 740 a Liber Senatus Consultorum ab Anno 1643 inceptorum do 1645
 • 740 a Ekstrakt umowy między królem a miastem Dorohobusk w sprawie kolegium smoleńskiego 1645
 • 740 a Propositia Jerzego Ossolińskiego Cancslersa coronnego na Seymy? w Roku 1647 dnia 4 Miesiąca Maia w Warszawie odprawiowana
 • 740 a Liber Senatus Consultorum
 • 852 j BK 00347
 • 920 b pieczęcie lakowe i opłatkowe
 • 999 d 2017-07-03

Indexes