Widok potyczki wygraney, zawodu dopędzonego, wiary dotrzymaney od [...] Meletiusa Smotryskiego, archiepiskopa hierapolitanskiego, archimandryty dermańskiego, na iegoż pogrzebie przed [...] Iozefem Rutskim, metropolitą kiiowskim, y [...] Ieremiaszem Poczapowskim, episkopem łuckim, y wielą inszych [...] osob zacnych z żalem powinnym w cerkwi dermańskiey wystawiony, przez X. Woyciecha Kortisciusa Soc. Iesu dnia 29 stycznia roku Pańskiego 1634 [...].

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : 1964
 • Autor: Kortyski, Wojciech jezuita (1593-1637)
 • Tytuł : Widok potyczki wygraney, zawodu dopędzonego, wiary dotrzymaney od [...] Meletiusa Smotryskiego, archiepiskopa hierapolitanskiego, archimandryty dermańskiego, na iegoż pogrzebie przed [...] Iozefem Rutskim, metropolitą kiiowskim, y [...] Ieremiaszem Poczapowskim, episkopem łuckim, y wielą inszych [...] osob zacnych z żalem powinnym w cerkwi dermańskiey wystawiony, przez X. Woyciecha Kortisciusa Soc. Iesu dnia 29 stycznia roku Pańskiego 1634 [...].
 • Adres wydawniczy: Vilnae Typis Acad. Soc. Iesu [1634 ca]
 • Miejsce wydania: Wilno
 • Wydawca/drukarz: Drukarnia Akademicka
 • Opis fizyczny : [32] k., sygn.: A-H4 4°
 • Hasła przedmiotowe:
  • Rutski Józef Welamin bp kijowski (1574-1637)
  • Smotrycki Maksym (ca 1577-1633)
  • Poczapowski Jeremiasz bp łucki
 • Uwagi: K. H4 uszkodz.
 • Katalogi : E. XX,108

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Kortyski, Wojciech c jezuita d (1593-1637)
 • 245 a Widok potyczki wygraney, zawodu dopędzonego, wiary dotrzymaney od [...] Meletiusa Smotryskiego, archiepiskopa hierapolitanskiego, archimandryty dermańskiego, na iegoż pogrzebie przed [...] Iozefem Rutskim, metropolitą kiiowskim, y [...] Ieremiaszem Poczapowskim, episkopem łuckim, y wielą inszych [...] osob zacnych z żalem powinnym w cerkwi dermańskiey wystawiony, przez X. Woyciecha Kortisciusa Soc. Iesu dnia 29 stycznia roku Pańskiego 1634 [...].
 • 260 a Vilnae b Typis Acad. Soc. Iesu c [1634 ca] k Polska m Wilno w Drukarnia Akademicka
 • 300 a [32] k., sygn.: A-H4 c
 • 500 a K. H4 uszkodz.
 • 510 a E. c XX,108
 • 541 c st. zas.
 • 600 a Rutski Józef Welamin c bp kijowski d (1574-1637)
 • 600 a Smotrycki Maksym d (ca 1577-1633)
 • 600 a Poczapowski Jeremiasz bp łucki
 • 852 j 1964