Excitarz pobożney pamiątki [...] Mikołaia Zebrzydowskiego [...] na Kapitule Kalwaryiskiey w roku 1656 odprawowaney [...] przez Eleutherego Zieleiewicza [...] wystawiony [...] roku [...] 1660 [...] listopada [...] 13.

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : 1678
 • Autor: Zielejewicz, Eleutery
 • Tytuł : Excitarz pobożney pamiątki [...] Mikołaia Zebrzydowskiego [...] na Kapitule Kalwaryiskiey w roku 1656 odprawowaney [...] przez Eleutherego Zieleiewicza [...] wystawiony [...] roku [...] 1660 [...] listopada [...] 13.
 • Adres wydawniczy: Kraków w Druk. Wdowy L. Kupisza [1660 ca]
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Kupisz, Łukasz (?-1655) - Wdowa
 • Opis fizyczny : [41] k., sygn.: A-K4,L 4°
 • Proweniencja :
  • Eleutery Zielejewicz [ded. aut.]
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • notatki rękopiśmienne polskie
 • Uwagi: K. sygn.: A2,A4 bł. - A3
 • Katalogi : E. VIII,316

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Zielejewicz, Eleutery
 • 245 a Excitarz pobożney pamiątki [...] Mikołaia Zebrzydowskiego [...] na Kapitule Kalwaryiskiey w roku 1656 odprawowaney [...] przez Eleutherego Zieleiewicza [...] wystawiony [...] roku [...] 1660 [...] listopada [...] 13.
 • 260 a Kraków b w Druk. Wdowy L. Kupisza c [1660 ca] k Polska m Kraków w Kupisz, Łukasz (?-1655) - Wdowa
 • 300 a [41] k., sygn.: A-K4,L c
 • 500 a K. sygn.: A2,A4 bł. - A3
 • 510 a E. c VIII,316
 • 541 c st. zas.
 • 561 a Eleutery Zielejewicz [ded. aut.] w Zielejewicz, Eleutery autograf?
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d Kielis. 788 w Działyński Tytus
 • 561 a notatki rękopiśmienne polskie w rkps w jęz. pol.
 • 852 j 1678