Biblia to iest. Kxięgi Stharego y Nowego Zakonu na Polski ięzyk z pilnością według Łacińskiey Bibliey od Kościoła Krześciańskiego powssechnego przyięthey nowo wyłożona. [Cz. 2],

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cim.F.4058
 • Kopie: Mf 4068
 • Tytuł :
  • Biblia to iest. Kxięgi Stharego y Nowego Zakonu na Polski ięzyk z pilnością według Łacińskiey Bibliey od Kościoła Krześciańskiego powssechnego przyięthey nowo wyłożona. [Cz. 2], Nowy Testhament Polski to iest Święta Pana Jezusa Chrystusa Ewangelia, od ewangelistow y od inych apostołow napisana. Masz przytym na końcu Regestr dosthateczny ku naydowaniu Ewangeliey y Epistoł ktore w niedzielne dni y w insze święta bywaią czytane.
  • Biblia Leopolity 1561
  • Biblia Szarfenbergowska 1561
 • Adres wydawniczy: W Krakowie W Drukarni Szarffenbergerów w Drukarni Mikołaia y Stanisława Scharffenbergerow ichże własnym nakładem 1561
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Szarfenberger, Mikołaj (1519-1606) Szarfenberger, Stanisław (post 1519-1584)
 • Opis fizyczny : [141] k., sygn.: *1-2, AA-YY6, ZZ1-4, AAA1-3 2°
 • Oprawa: Deski, skóra 20 w.
 • Zawartość :
  • Regestr abo sposob nalezienia Episthoł y Ewangeley kthore bywaią czythana y kazane we święta, k. AAA2
  • Regesthr albo nalezienie epistoł y Ewangeliy thak z Stharego iako y z Nowego Zakonu wziętych, ktore w kościelech przez cały rok w niedzielne , świąteczne, powszednie, adwentowe y postne dni bywaią czytane y kazane według porządku Kościoła Krześcijańskiego. Przythym theż naznaczono iako się kthora Episthola albo Ewangelia poczyna y kończy dla nalezienia łatwieyszego, k. YY3-AAA3v
  • Przemowa Świętego Hieronima na czterzy Ewangelisty, k. *2
 • Grafika:
  • Czterech jeźdźców apokalipsy 10,5x15 cm k. VV4 drzew.
  • Jezus Chrystus wjazd do Jerozolimy 4x4 cm k. II4 drzew.
  • Jezus Chrystus obmycie nóg apostołom 6x7 cm k. II5 drzew.
  • Jezus Chrystus przemawiający do apostołów 6x7 cm k. II6v drzew.
  • Jezus Chrystus Ukrzyżowanie 6x7 cm k. KK1v drzew.
  • Zesłanie Ducha Św. 6x7 cm k. KK3v drzew.
  • Piotr i apostołowie z żoną Ananiasza 6x7 cm k. KK5 drzew.
  • Szczepan św. ukamienowanie 6x7 cm k. KK6v drzew.
  • Filip apostoł chrzci Szymona etiopskiego urzędnika 6x7 cm k. LL1 drzew.
  • Paweł apostoł nawrócenie 6x7 cm k. LL1v drzew.
  • miasto 16 w. 6x7 cm k. MM1 drzew.
  • Paweł apostoł i chrześcijanie na wyspie zatonięcie statku 6x7 cm k. MM4v drzew.
  • Paweł apostoł i młodzieniec na gościńcu 11x15 cm k. MM6, RR6v drzew.
  • dom wnętrze 16 w. stroje 16 w. Paweł apostoł przy pracy 11x15 cm k. NN6 drzew.
  • Piotr apostoł z księgą na kolanach 12x14 cm k. TT1 drzew.
  • Jan apostoł z księgą na kolanach 11,5x13,5 cm k. TT4 drzew.
  • Sąd Ostateczny Jezus Chrystus z ognistym mieczem 10,5x15 cm k. VV1v drzew.
  • Tron niebieski wizja Jana apostoła 10,5x15 cm k. VV3 drzew.
  • Sąd Ostateczny anielski trybunał 10,5x15 cm k. VV4 drzew.
  • Koniec świata ogień spadający na świat 10,5x15 cm k. VV4v drzew.
  • Sąd Ostateczny procesja zbawionych 10,5x15 cm k. VV5 drzew.
  • Sąd Ostateczny boski trybunał 10,5x15 cm k. VV5v drzew.
  • koniec świata trąby anielskie nad miastem 10,5x15 cm k. VV5v drzew.
  • koniec świata trąby anielskie zatapianie statków sztorm 10,5x15 cm k. VV6 drzew.
  • koniec świata trąby anielskie nad wioską ludzie umierający 10,5x15 cm k. VV6 drzew.
  • miasto 16 w. koniec świata trąby anielskie nad miasteczkiem 10,5x15 cm k. VV6v drzew.
  • miasto 16 w. Sąd Ostateczny potępieni bramy piekielne diabły 10,5x15 cm k. VV6v drzew.
  • Sąd Ostateczny wojska niebieskie gubią potępionych 10,5x15 cm k. XX1 drzew.
  • Jan apostoł objawienie 10,5x15 cm k. XX1v drzew.
  • smok Bestia w świątyni świątynia wnętrze 10,5x15 cm k. XX2 drzew.
  • Apokalipsa bestia skrzydlata zionąca ogniem Maryja z koroną z 12 gwiazd Michał archanioł 10,5x15 cm k. XX2v drzew.
  • Bestia z siedmioma głowami wychodząca z morza 10,5x15 cm k. XX3 drzew.
  • Apokalipsa upadek Babilonu 10,5x15 cm k. XX3v drzew.
  • Apokalipsa anielskie żniwa 10,5x15 cm k. XX4 drzew.
  • Apokalipsa aniołowie wylewający gniew boży 10,5x15 cm k. XX4v drzew.
  • Apokalipsa niewiasta dosiadająca siedmiogłowej bestii 10,5x15 cm k. XX5 drzew.
  • miasto płonące Apokalipsa upadek Babilonu 10,5x15 cm k. XX5v drzew.
  • Apokalipsa bestia siedmiogłowa w ogniu 10,5x15 cm k. XX6v drzew.
  • Diabeł na łańcuchu opuszczający piekło anioł z kluczem 10,5x15 cm k. YY1 drzew.
  • miasto bitwa oblężenie 16 w. 10,5x15 cm k. YY1 drzew.
  • Nowe Jeruzalem wizja Jana apostoła 10,5x15 cm k. YY1v drzew.
  • inicjały drzew.
  • S. E. bordiura (apostołowie, prorocy) 27,5x17,5 cm k. tyt. drzew.
  • sygnet druk. Szarfenbergerowie 9x7 cm k. YY2v drzew.
  • podwórko 16 w. Mateusz ewangelista spisujący ewangelię 11x14,5 cm k. AA1 drzew.
  • Józef (św.) widzenie anioła we śnie 7x6 cm k. AA1v drzew.
  • Jezus Chrystus Boże Narodzenie 7x6 cm k. AA1v drzew.
  • Jezus Chrystus Ucieczka do Egiptu 7x6 cm k. AA2 drzew.
  • Jezus Chrystus Chrzest w Jordanie 6x7 cm k. AA2 drzew.
  • Jezus Chrystus kuszenie na pustyni diabeł w stroju zakonnika 6x7 cm k. AA2v, EE6v drzew.
  • Jezus Chrystus cudowny połów ryb 6x7 cm k. AA2v, CC6v drzew.
  • Jezus Chrystus kazanie na górze 6x7 cm k. AA3 drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie kobiety trzymającej go za kraj płaszcza 6x7 cm k. AA4, AA5v, DD2v, FF4 drzew.
  • Jezus Chrystus nauczający 6x7 cm k. AA4, FF2 drzew.
  • Jezus Chrystus nauczający 6x7 cm k. GG5v drzew.
  • Jezus Chrystus i faryzeusze 6x7 cm k. AA4v drzew.
  • Jezus Chrystus i setnik 6x7 cm k. AA4v drzew.
  • Jezus Chrystus uciszenie burzy na jeziorze 6x7 cm k. AA5, DD2, FF3v drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie paralityka 6x7 cm k. AA5, HH5v drzew.
  • Jezus Chrystus powołanie Mateusza 6x7 cm k. AA5v, FF1v drzew.
  • Jezus Chrystus i Jan Chrzciciel w więzieniu 6x7 cm k. AA6v, FF2v drzew.
  • Jezus Chrystus nauczający z łodzi 6x7 cm k. BB1v, FF1 drzew.
  • Przypowieść o ziarnie diabeł pod postacią kozy jako siewca 6x7 cm k. BB2 drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie córki Kananejki kobieta z dziećmi pies 6x7 cm k. BB3 drzew.
  • Jezus Chrystus rozmnożenie chleba i ryb 6x7 cm k. BB3v, FF4, HH6 drzew.
  • Przypowieść o niewdzięcznym dłużniku 6x7 cm k. BB4v, GG4v drzew.
  • Przypowieść o winnicy 6x7 cm k. BB5v drzew.
  • Jezus Chrystus i matka synów Zebedeusza 6x7 cm k. BB5v drzew.
  • Jezus Chrystus wjazd na osiołku do Jerozolimy 6x7 cm k. BB6 drzew.
  • Jezus Chrystus wypędzenie kupców ze świątyni 6x7 cm k. BB6, GG5, HH4 drzew.
  • Przypowieść o uczcie królewskiej 6x7 cm k. BB6v, GG2 drzew.
  • Jezus Chrystus i faryzeusze 6x7 cm k. CC1, FF6v drzew.
  • Jezus Chrystus opowiada o zburzeniu świątyni 4x4 cm k. CC2, EE1 drzew.
  • Jezus Chrystus opowiada o końcu czasów 6x7cm k. CC2, GG3v drzew.
  • Jezus Chrystus i Maria Magdalena 6x7cm k. CC3, FF3, II4 drzew.
  • Ostatnia Wieczerza 6x7cm k. CC3v, GG6 drzew.
  • Jezus Chrystus modlitwa w Ogrójcu 6x9cm k. CC3v drzew.
  • Jezus Chrystus Ukrzyżowanie 6x9cm k. CC4v drzew.
  • Niewiasty przy pustym grobie 6x7cm k. CC5, EE3, HH1v drzew.
  • pulpit do pisania dom wnętrze 16 w. Marek św. spisujący ewangelię 11x14,5 cm k. CC6 drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie opętanego 6x7 cm k. CC6v, FF5v drzew.
  • Przypowieść o siewcy 6x7 cm k. DD1v, FF3 drzew.
  • Jan Chrzciciel śmierć Salome z głową Jana Chrzciciela 6x7 cm k. DD3 drzew.
  • Jezus Chrystus Góra Przemienienia 6x7 cm k. DD4v, FF4v drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie niewidomego 6x7 cm k. DD5v, GG4, II2v drzew.
  • Jezus Chrystus Ukrzyżowanie 11,5x7,5 cm k. EE2v drzew.
  • Maryja i Jezus Chrystus zdjęcie z krzyża pieta 9,5x6,5 cm k. EE2v drzew.
  • Jezus Chrystus Wniebowstąpienie 6x7 cm k. EE3, HH2v drzew.
  • dom wnętrze 16 w. Łukasz ewangelista spisujący ewangelię pracownia pisarza 16 w. 11x14,5 cm k. EE3v drzew.
  • Zwiastowanie NMP 9,5x7 cm k. EE4 drzew.
  • Maryja i Elżbieta spotkanie 4,5x3,5 cm k. EE4v drzew.
  • Kwiryniusz zarządca Syrii 6x7 cm k. EE5 drzew.
  • Boże Narodzenie pasterze przy żłóbku 6x7 cm k. EE5 drzew.
  • Jezus Chrystus obrzezanie 6x7 cm k. EE5 drzew.
  • Jezus Chrystus i Symeon 6x7 cm k. EE5v drzew.
  • Jezus Chrystus 12-letni naucza mędrców 6x7 cm k. EE5v drzew.
  • Jezus Chrystus rozesłanie apostołów 6x7 cm k. FF4 drzew.
  • Jezus Chrystus o szabacie Jezus Chrystus uczta w domu faryzeusza 6x7 cm k. GG1v drzew.
  • Przypowieść o zagubionej owcy 6x7 cm k. GG2 drzew.
  • Przypowieść o obrotnym rządcy zarządca rozliczający się z panem 16 w. 6x7 cm k. GG2v drzew.
  • Przypowieść o Łazarzu 6x7 cm k. GG3 drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie trędowatych 6x7 cm k. GG3v drzew.
  • Przypowieść o faryzeuszu i jawnogrzeszniku w świątyni 6x7 cm k. GG4 drzew.
  • Jezus Chrystus i Zacheusz celnik na drzewie 4x4 cm k. GG4v drzew.
  • Jezus Chrystus Modlitwa w Ogrójcu 6x7 cm k. GG6v, KK1 drzew.
  • Jezus Chrystus ukrzyżowany pomiędzy łotrami 6x7 cm k. HH1v drzew.
  • Jezus Chrystus i Tomasz apostoł 6x7 cm k. HH2 drzew.
  • Jan ewangelista spisujący ewangelię 11x14,5 cm k. HH3 drzew.
  • Jezus Chrystus i Jan Chrzciciel objawienie nad rzeką Jordan 6x7 cm k. HH3v drzew.
  • Jezus Chrystus cud w Kanie Galilejskiej 6x7 cm k. HH3v drzew.
  • Jezus Chrystus i Nikodem 6x7 cm k. HH4 drzew.
  • Jezus Chrystus i urzędnik królewski proszący o uzdrowienie syna 6x7 cm k. HH5 drzew.
  • Jezus Chrystus jako chleb żywy 6x7 cm k. HH6v, II6 drzew.
  • Jezus Chrystus nauczający w bożnicy 6x7 cm k. II1 drzew.
  • Jezus Chrystus broniący jawnogrzesznicy 6x7 cm k. II1v, II3 drzew.
  • Jezus Chrystus przemawiający na wzgórzu 6x7 cm k. II2 drzew.
  • Jezus Chrystus jako dobry pasterz pasterze z owcami 6x7 cm k. II3 drzew.
  • Wskrzeszenie Łazarza 5x3,5 cm k. II3v drzew.
 • Proweniencja : Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biblia przekłady polskie 16 w.
  • Biblia.NT 16 w.
 • Uwagi:
  • Estreicher podaje [126] k. objętości.
  • Większość drzeworytowych ilustracji umieszczono w ozdobnych listwach (motyw architektoniczny, putta, gołębica).
  • K. AA3v: fragment kończący Modlitwę Pańską "Albowiem thwoie iest królestwo, moc y chwała na wieki" przekreślono i dopisano początek Pozdrowienia anielskiego.
  • K. OO3v: notatka rkps w j. pol. "Ministrowa żona ma 4 głowy [...]" (komentarz do 1Kor. 11,3).
  • Końcowy regestr - kalendarz liturgiczny obejmuje okres od wigilii św. Andrzeja (29.11) do św. Marii Magdaleny (22.07) - brak końca.
  • Def.: brak k. AAA4-6, BBB1-4.
 • Katalogi :
  • W. 212
  • PK. 93
  • E. XIII,13
 • Adligat: Cz. [1]-[2] adl.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Biblia Vetus et Novum Testamentum [pol.]
 • 245 a Biblia to iest. |Kxięgi Stharego y Nowego Zakonu na Polski ięzyk z pilnością według Łacińskiey Bibliey od Kościoła Krześciańskiego powssechnego przyięthey nowo wyłożona. n [Cz. 2], p Nowy Testhament Polski to iest Święta Pana Jezusa Chrystusa Ewangelia, od ewangelistow y od inych apostołow napisana. Masz przytym na końcu Regestr dosthateczny ku naydowaniu Ewangeliey y Epistoł ktore w niedzielne dni y w insze święta bywaią czytane.
 • 246 a Biblia Leopolity 1561
 • 246 a Biblia Szarfenbergowska 1561
 • 260 a W Krakowie b W Drukarni Szarffenbergerów b w Drukarni Mikołaia y Stanisława Scharffenbergerow ichże własnym nakładem c 1561 k Polska m Kraków w Szarfenberger, Mikołaj (1519-1606) w Szarfenberger, Stanisław (post 1519-1584)
 • 300 a [141] k., sygn.: *1-2, AA-YY6, ZZ1-4, AAA1-3 c
 • 340 e Deski, skóra 20 w.
 • 500 a Estreicher podaje [126] k. objętości.
 • 500 a Większość drzeworytowych ilustracji umieszczono w ozdobnych listwach (motyw architektoniczny, putta, gołębica).
 • 500 a K. AA3v: fragment kończący Modlitwę Pańską "Albowiem thwoie iest królestwo, moc y chwała na wieki" przekreślono i dopisano początek Pozdrowienia anielskiego.
 • 500 a K. OO3v: notatka rkps w j. pol. "Ministrowa żona ma 4 głowy [...]" (komentarz do 1Kor. 11,3).
 • 500 a Końcowy regestr - kalendarz liturgiczny obejmuje okres od wigilii św. Andrzeja (29.11) do św. Marii Magdaleny (22.07) - brak końca.
 • 500 a Def.: brak k. AAA4-6, BBB1-4.
 • 505 a Regestr abo sposob nalezienia Episthoł y Ewangeley kthore bywaią czythana y kazane we święta, k. AAA2
 • 505 a Regesthr albo nalezienie epistoł y Ewangeliy thak z Stharego iako y z Nowego Zakonu wziętych, ktore w kościelech przez cały rok w niedzielne , świąteczne, powszednie, adwentowe y postne dni bywaią czytane y kazane według porządku Kościoła Krześcijańskiego. Przythym theż naznaczono iako się kthora Episthola albo Ewangelia poczyna y kończy dla nalezienia łatwieyszego, k. YY3-AAA3v
 • 505 a Przemowa Świętego Hieronima na czterzy Ewangelisty, k. *2
 • 510 a W. c 212
 • 510 a PK. c 93
 • 510 a E. c XIII,13
 • 530 d Mf 4068
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d Kielis. w Działyński Tytus
 • 630 a Biblia x przekłady polskie y 16 w.
 • 630 a Biblia.NT y 16 w.
 • 852 j Cim.F.4058 q Def.
 • 900 c Czterech jeźdźców apokalipsy f 10,5x15 cm k k. VV4 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |wjazd do Jerozolimy f 4x4 cm k k. II4 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |obmycie nóg apostołom f 6x7 cm k k. II5 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus przemawiający do apostołów f 6x7 cm k k. II6v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Ukrzyżowanie f 6x7 cm k k. KK1v m drzew.
 • 900 c Zesłanie Ducha Św. f 6x7 cm k k. KK3v m drzew.
 • 900 c Piotr i apostołowie z żoną Ananiasza f 6x7 cm k k. KK5 m drzew.
 • 900 c Szczepan św. |ukamienowanie f 6x7 cm k k. KK6v m drzew.
 • 900 c Filip apostoł chrzci Szymona etiopskiego urzędnika f 6x7 cm k k. LL1 m drzew.
 • 900 c Paweł apostoł nawrócenie f 6x7 cm k k. LL1v m drzew.
 • 900 c miasto 16 w. f 6x7 cm k k. MM1 m drzew.
 • 900 c Paweł apostoł i chrześcijanie na wyspie |zatonięcie statku f 6x7 cm k k. MM4v m drzew.
 • 900 c Paweł apostoł i młodzieniec na gościńcu f 11x15 cm k k. MM6, RR6v m drzew.
 • 900 c dom wnętrze 16 w. c stroje 16 w. c Paweł apostoł przy pracy f 11x15 cm k k. NN6 m drzew.
 • 900 c Piotr apostoł z księgą na kolanach f 12x14 cm k k. TT1 m drzew.
 • 900 c Jan apostoł z księgą na kolanach f 11,5x13,5 cm k k. TT4 m drzew.
 • 900 c Sąd Ostateczny |Jezus Chrystus z ognistym mieczem f 10,5x15 cm k k. VV1v m drzew.
 • 900 c Tron niebieski |wizja Jana apostoła f 10,5x15 cm k k. VV3 m drzew.
 • 900 c Sąd Ostateczny |anielski trybunał f 10,5x15 cm k k. VV4 m drzew.
 • 900 c Koniec świata |ogień spadający na świat f 10,5x15 cm k k. VV4v m drzew.
 • 900 c Sąd Ostateczny |procesja zbawionych f 10,5x15 cm k k. VV5 m drzew.
 • 900 c Sąd Ostateczny |boski trybunał f 10,5x15 cm k k. VV5v m drzew.
 • 900 c koniec świata |trąby anielskie nad miastem f 10,5x15 cm k k. VV5v m drzew.
 • 900 c koniec świata |trąby anielskie |zatapianie statków |sztorm f 10,5x15 cm k k. VV6 m drzew.
 • 900 c koniec świata |trąby anielskie nad wioską |ludzie umierający f 10,5x15 cm k k. VV6 m drzew.
 • 900 c miasto 16 w. c koniec świata |trąby anielskie nad miasteczkiem f 10,5x15 cm k k. VV6v m drzew.
 • 900 c miasto 16 w. c Sąd Ostateczny |potępieni |bramy piekielne |diabły f 10,5x15 cm k k. VV6v m drzew.
 • 900 c Sąd Ostateczny |wojska niebieskie gubią potępionych f 10,5x15 cm k k. XX1 m drzew.
 • 900 c Jan apostoł objawienie f 10,5x15 cm k k. XX1v m drzew.
 • 900 c smok c Bestia w świątyni c świątynia wnętrze f 10,5x15 cm k k. XX2 m drzew.
 • 900 c Apokalipsa |bestia skrzydlata zionąca ogniem c Maryja z koroną z 12 gwiazd c Michał archanioł f 10,5x15 cm k k. XX2v m drzew.
 • 900 c Bestia z siedmioma głowami wychodząca z morza f 10,5x15 cm k k. XX3 m drzew.
 • 900 c Apokalipsa |upadek Babilonu f 10,5x15 cm k k. XX3v m drzew.
 • 900 c Apokalipsa |anielskie żniwa f 10,5x15 cm k k. XX4 m drzew.
 • 900 c Apokalipsa |aniołowie wylewający gniew boży f 10,5x15 cm k k. XX4v m drzew.
 • 900 c Apokalipsa |niewiasta dosiadająca siedmiogłowej bestii f 10,5x15 cm k k. XX5 m drzew.
 • 900 c miasto płonące c Apokalipsa |upadek Babilonu f 10,5x15 cm k k. XX5v m drzew.
 • 900 c Apokalipsa |bestia siedmiogłowa w ogniu f 10,5x15 cm k k. XX6v m drzew.
 • 900 c Diabeł na łańcuchu opuszczający piekło |anioł z kluczem f 10,5x15 cm k k. YY1 m drzew.
 • 900 c miasto bitwa oblężenie 16 w. f 10,5x15 cm k k. YY1 m drzew.
 • 900 c Nowe |Jeruzalem wizja Jana apostoła f 10,5x15 cm k k. YY1v m drzew.
 • 900 c inicjały m drzew.
 • 900 a S. E. c bordiura (|apostołowie, |prorocy) f 27,5x17,5 cm k k. tyt. m drzew.
 • 900 c sygnet druk. |Szarfenbergerowie f 9x7 cm k k. YY2v m drzew.
 • 900 c podwórko 16 w. c Mateusz ewangelista spisujący ewangelię f 11x14,5 cm k k. AA1 m drzew.
 • 900 c Józef (św.) widzenie anioła we śnie f 7x6 cm k k. AA1v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Boże Narodzenie f 7x6 cm k k. AA1v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Ucieczka do Egiptu f 7x6 cm k k. AA2 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Chrzest w Jordanie f 6x7 cm k k. AA2 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |kuszenie na pustyni c diabeł w stroju zakonnika f 6x7 cm k k. AA2v, EE6v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |cudowny połów ryb f 6x7 cm k k. AA2v, CC6v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |kazanie na górze f 6x7 cm k k. AA3 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |uzdrowienie kobiety trzymającej go za kraj płaszcza f 6x7 cm k k. AA4, AA5v, DD2v, FF4 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus nauczający f 6x7 cm k k. AA4, FF2 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus nauczający f 6x7 cm k k. GG5v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |faryzeusze f 6x7 cm k k. AA4v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i setnik f 6x7 cm k k. AA4v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |uciszenie burzy na jeziorze f 6x7 cm k k. AA5, DD2, FF3v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |uzdrowienie paralityka f 6x7 cm k k. AA5, HH5v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |powołanie Mateusza f 6x7 cm k k. AA5v, FF1v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |Jan Chrzciciel w więzieniu f 6x7 cm k k. AA6v, FF2v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus nauczający z łodzi f 6x7 cm k k. BB1v, FF1 m drzew.
 • 900 c Przypowieść o ziarnie c diabeł pod postacią kozy jako siewca f 6x7 cm k k. BB2 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |uzdrowienie córki Kananejki c kobieta z dziećmi |pies f 6x7 cm k k. BB3 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |rozmnożenie chleba i ryb f 6x7 cm k k. BB3v, FF4, HH6 m drzew.
 • 900 c Przypowieść o niewdzięcznym dłużniku f 6x7 cm k k. BB4v, GG4v m drzew.
 • 900 c Przypowieść o winnicy f 6x7 cm k k. BB5v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i matka synów Zebedeusza f 6x7 cm k k. BB5v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |wjazd na osiołku do Jerozolimy f 6x7 cm k k. BB6 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |wypędzenie kupców ze świątyni f 6x7 cm k k. BB6, GG5, HH4 m drzew.
 • 900 c Przypowieść o uczcie królewskiej f 6x7 cm k k. BB6v, GG2 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |faryzeusze f 6x7 cm k k. CC1, FF6v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus opowiada o zburzeniu świątyni f 4x4 cm k k. CC2, EE1 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus opowiada o końcu czasów f 6x7cm k k. CC2, GG3v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |Maria Magdalena f 6x7cm k k. CC3, FF3, II4 m drzew.
 • 900 c Ostatnia Wieczerza f 6x7cm k k. CC3v, GG6 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |modlitwa w Ogrójcu f 6x9cm k k. CC3v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Ukrzyżowanie f 6x9cm k k. CC4v m drzew.
 • 900 c Niewiasty przy pustym grobie f 6x7cm k k. CC5, EE3, HH1v m drzew.
 • 900 c pulpit do pisania c dom wnętrze 16 w. c Marek św. spisujący ewangelię f 11x14,5 cm k k. CC6 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |uzdrowienie opętanego f 6x7 cm k k. CC6v, FF5v m drzew.
 • 900 c Przypowieść o siewcy f 6x7 cm k k. DD1v, FF3 m drzew.
 • 900 c Jan Chrzciciel śmierć c Salome z głową Jana Chrzciciela f 6x7 cm k k. DD3 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Góra Przemienienia f 6x7 cm k k. DD4v, FF4v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |uzdrowienie niewidomego f 6x7 cm k k. DD5v, GG4, II2v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Ukrzyżowanie f 11,5x7,5 cm k k. EE2v m drzew.
 • 900 c Maryja i Jezus Chrystus |zdjęcie z krzyża c pieta f 9,5x6,5 cm k k. EE2v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Wniebowstąpienie f 6x7 cm k k. EE3, HH2v m drzew.
 • 900 c dom wnętrze 16 w. c Łukasz ewangelista spisujący ewangelię c pracownia pisarza 16 w. f 11x14,5 cm k k. EE3v m drzew.
 • 900 c Zwiastowanie NMP f 9,5x7 cm k k. EE4 m drzew.
 • 900 c Maryja i Elżbieta spotkanie f 4,5x3,5 cm k k. EE4v m drzew.
 • 900 c Kwiryniusz zarządca Syrii f 6x7 cm k k. EE5 m drzew.
 • 900 c Boże Narodzenie |pasterze przy żłóbku f 6x7 cm k k. EE5 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |obrzezanie f 6x7 cm k k. EE5 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |Symeon f 6x7 cm k k. EE5v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus 12-letni naucza mędrców f 6x7 cm k k. EE5v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |rozesłanie apostołów f 6x7 cm k k. FF4 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus o szabacie c Jezus Chrystus |uczta w domu faryzeusza f 6x7 cm k k. GG1v m drzew.
 • 900 c Przypowieść o zagubionej owcy f 6x7 cm k k. GG2 m drzew.
 • 900 c Przypowieść o obrotnym rządcy c zarządca rozliczający się z panem 16 w. f 6x7 cm k k. GG2v m drzew.
 • 900 c Przypowieść o Łazarzu f 6x7 cm k k. GG3 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |uzdrowienie trędowatych f 6x7 cm k k. GG3v m drzew.
 • 900 c Przypowieść o faryzeuszu i jawnogrzeszniku w świątyni f 6x7 cm k k. GG4 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |Zacheusz celnik na drzewie f 4x4 cm k k. GG4v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Modlitwa w Ogrójcu f 6x7 cm k k. GG6v, KK1 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus ukrzyżowany pomiędzy łotrami f 6x7 cm k k. HH1v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |Tomasz apostoł f 6x7 cm k k. HH2 m drzew.
 • 900 c Jan ewangelista spisujący ewangelię f 11x14,5 cm k k. HH3 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |Jan Chrzciciel objawienie nad rzeką Jordan f 6x7 cm k k. HH3v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |cud w Kanie Galilejskiej f 6x7 cm k k. HH3v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |Nikodem f 6x7 cm k k. HH4 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |urzędnik królewski proszący o uzdrowienie syna f 6x7 cm k k. HH5 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus jako chleb żywy f 6x7 cm k k. HH6v, II6 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus nauczający w bożnicy f 6x7 cm k k. II1 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus broniący jawnogrzesznicy f 6x7 cm k k. II1v, II3 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus przemawiający na wzgórzu f 6x7 cm k k. II2 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus jako dobry pasterz c pasterze z owcami f 6x7 cm k k. II3 m drzew.
 • 900 c Wskrzeszenie Łazarza f 5x3,5 cm k k. II3v m drzew.
 • 960 a Cz. [1]-[2] adl.
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a MM d 19.09.01

Indexes