Biblia to iest Kxięgi Starego y Nowego Zakonu, na polski ięzyk według łacińskiey Bibliey, od Kościoła Chrześcijańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnością poprawiona, y figurami ozdobiona. [Cz. 2],

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cim.F.4060
 • Kopie: Mf 4070
 • Współautor:
  • Leopolita, Jan Młodszy (1523-1572). Tł.
  • Trzecieski, Andrzej (ante 1530-1584). Aut. stemmatu
 • Tytuł :
  • Biblia to iest Kxięgi Starego y Nowego Zakonu, na polski ięzyk według łacińskiey Bibliey, od Kościoła Chrześcijańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnością poprawiona, y figurami ozdobiona. [Cz. 2], Nowy Testament Polski. To iest Święta Pana Jezusa Chrystusa Ewangelia, od Ewangelistow, y od inych Apostołow napisana. Masz przy tym na końcu Regestr dostateczny ku naydowaniu Ewangeliy y Epistoł ktore w Niedzielne dni y w insze święta bywaią czytane.
  • Biblia Leopolity 1577
  • Biblia Szarfenbergowska 1577
 • Wydanie : War. A
 • Adres wydawniczy: W Krakowie W Drukarni Mikołaia Szarffenbergera 1577
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Szarfenberger, Mikołaj (1519-1606)
 • Opis fizyczny : [2], 603-760, [12] k., sygn.: ):(1-4, A-Cc6, Dd-Ff4 6°
 • Oprawa: Deski, skóra brązowa, wyciski ślepe (strychulec, radełka, tłoki - rozeta), BIBLIA 1707, resztki zapięć, 16 w.
 • Zawartość :
  • Regestr albo nalezienie Epistoł y Ewangeliy, tak z Starego iako z Nowego Zakonu wziętych, k. Dd1-Ff4
  • Przemowa Świętego Hieronima na czterzy Ewangelisty, k. 603r-v
  • Porządek pisma Nowego Zakonu, od Kościoła Chrześciańskiego przyięte, k. 604
 • Grafika:
  • Jezus Chrystus złożenie do grobu 6x7 cm k. 636 drzew.
  • Jezus Chrystus Zmartwychwstanie 6x7 cm k. 636v drzew.
  • Jezus Chrystus Wniebowstąpienie 6x7 cm k. 636v drzew.
  • pracownia pisarza 16 w. dom wnętrze 16 w. Łukasz ewangelista spisujący ewangelię 11x14,5 cm k. 637 drzew.
  • Zwiastowanie NMP 6x7 cm k. 637v drzew.
  • Maryja i Elżbieta spotkanie 6x7 cm k. 638 drzew.
  • Boże Narodzenie pasterze przy żłóbku 10,5x14 cm k. 638v drzew.
  • Jezus Chrystus obrzezanie 4x5 cm k. 639 drzew.
  • Jezus Chrystus i Symeon 4x5 cm k. 639 drzew.
  • Jezus Chrystus 12-letni naucza mędrców 4x5 cm k. 639v drzew.
  • Jezus Chrystus i diabeł kuszenie 6x6 cm k. 640v drzew.
  • Jezus Chrystus o szabacie Jezus Chrystus uczta w domu faryzeusza 5x4 cm k. 649 drzew.
  • Przypowieść o zagubionej owcy 5x4 cm k. 650 drzew.
  • Przypowieść o obrotnym rządcy zarządca rozliczający się z panem 16 w. 5x4 cm k. 650v drzew.
  • Przypowieść o Łazarzu 5x4 cm k. 651 drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie trędowatych 5x4 cm k. 651 drzew.
  • Przypowieść o faryzeuszu i jawnogrzeszniku w świątyni 5x4 cm k. 652 drzew.
  • Jezus Chrystus i Zacheusz celnik na drzewie 4x4 cm k. 652v drzew.
  • Jezus Chrystus Ukrzyżowanie 12x8 cm k. 656 drzew.
  • Niewiasty u grobu 5x4 cm k. 656v, 671v drzew.
  • Jezus Chrystus i Tomasz apostoł 5x4 cm k. 657, 672 drzew.
  • Jan ewangelista spisujący ewangelię 11x14,5 cm k. 657v drzew.
  • Jezus Chrystus cud w Kanie Galilejskiej 5x4 cm k. 658v drzew.
  • Jezus Chrystus i Nikodem 5x4 cm k. 659 drzew.
  • Jezus Chrystus i urzędnik królewski proszący o uzdrowienie syna 5x4 cm k. 660v drzew.
  • Jezus Chrystus jako dobry pasterz pasterze z owcami 6x7 cm k. 665 drzew.
  • Wskrzeszenie Łazarza 5x4 cm k. 665v drzew.
  • Jezus Chrystus obmycie nóg apostołom 6x7 cm k. 667 drzew.
  • Jezus Chrystus i Piłat umycie rąk 7x7 cm k. 671 drzew.
  • Jezus Chrystus Ukrzyżowanie pomiędzy łotrami 7x7 cm k. 671 drzew.
  • Jezus Chrystus objawienie nad Jeziorem Genezaret 7x9,5 cm k. 672 drzew.
  • Apostołowie spotykają Jezusa w drodze do Emaus 14x10,5 cm k. 673 drzew.
  • Zesłanie Ducha Św. 14x10,5 cm k. 673v drzew.
  • Piotr i apostołowie z żoną Ananiasza 6x7 cm k. 676 drzew.
  • Szczepan św. ukamienowanie 6x7 cm k. 677v drzew.
  • Filip apostoł chrzci Szymona etiopskiego urzędnika 6x7 cm k. 678v drzew.
  • Paweł apostoł nawrócenie 6x7 cm k. 678v drzew.
  • miasto 16 w. 6x7 cm k. 686 drzew.
  • Paweł apostoł i chrześcijanie na wyspie zatonięcie statku 6x7 cm k. 691 drzew.
  • Paweł apostoł i młodzieniec na gościńcu 11x15 cm k. 691v drzew.
  • dom wnętrze 16 w. Paweł apostoł przy pracy stroje 16 w. 11x15 cm k. 700 drzew.
  • Piotr apostoł z księgą na kolanach 12x14 cm k. 738v drzew.
  • Jan apostoł z księgą na kolanach 11,5x13,5 cm k. 742v drzew.
  • Sąd Ostateczny Jezus Chrystus z ognistym mieczem 10,5x15 cm k. 746v drzew.
  • Tron niebieski wizja Jana apostoła 10,5x15 cm k. 748v drzew.
  • Czterech jeźdźców apokalipsy 10,5x15 cm k. 749v drzew.
  • Sąd Ostateczny anielski trybunał 10,5x15 cm k. 749v drzew.
  • Koniec świata ogień spadający na świat 10,5x15 cm k. 750 drzew.
  • Sąd Ostateczny procesja zbawionych 10,5x15 cm k. 750v drzew.
  • Sąd Ostateczny boski trybunał 10,5x15 cm k. 751 drzew.
  • koniec świata trąby anielskie nad miastem 10,5x15 cm k. 751 drzew.
  • koniec świata trąby anielskie zatapianie statków sztorm 10,5x15 cm k. 751v drzew.
  • koniec świata trąby anielskie nad wioską ludzie umierający 10,5x15 cm k. 751v drzew.
  • koniec świata trąby anielskie nad miasteczkiem miasto 16 w. 10,5x15 cm k. 752 drzew.
  • Sąd Ostateczny potępieni bramy piekielne diabły 10,5x15 cm k. 752v drzew.
  • Sąd Ostateczny wojska niebieskie gubią potępionych 10,5x15 cm k. 752v drzew.
  • Jan apostoł objawienie 10,5x15 cm k. 753 drzew.
  • smok Bestia w świątyni świątynia wnętrze 10,5x15 cm k. 753v drzew.
  • Michał archanioł Apokalipsa bestia skrzydlata zionąca ogniem Maryja z koroną z 12 gwiazd 10,5x15 cm k. 754 drzew.
  • Bestia z siedmioma głowami wychodząca z morza 10,5x15 cm k. 755 drzew.
  • Apokalipsa upadek Babilonu 10,5x15 cm k. 755v drzew.
  • Apokalipsa anielskie żniwa 10,5x15 cm k. 756 drzew.
  • Apokalipsa aniołowie wylewający gniew boży 10,5x15 cm k. 756v drzew.
  • Apokalipsa niewiasta dosiadająca siedmiogłowej bestii 10,5x15 cm k. 757 drzew.
  • Apokalipsa upadek Babilonu miasto płonące 10,5x15 cm k. 757v drzew.
  • Apokalipsa bestia siedmiogłowa w ogniu 10,5x15 cm k. 758v drzew.
  • Diabeł na łańcuchu opuszczający piekło anioł z kluczem 10,5x15 cm k. 759 drzew.
  • miasto bitwa oblężenie 16 w. 10,5x15 cm k. 759v drzew.
  • Nowe Jeruzalem wizja Jana apostoła 10,5x15 cm k. 760 drzew.
  • Jezus Chrystus modlitwa w Ogrójcu 6x7cm k. 622v, 635, 655, 670 drzew.
  • Jezus Chrystus Ukrzyżowanie 6x7cm k. 624 drzew.
  • pulpit do pisania dom wnętrze 16 w. Marek św. spisujący ewangelię 11x14,5 cm k. 625 drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie opętanego 5x4 cm k. 625v, 647 drzew.
  • Przypowieść o siewcy 5x4 cm k. 627, 643v drzew.
  • Jan Chrzciciel śmierć Salome z głową Jana Chrzciciela 6x7 cm k. 628v drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie niewidomego 6x7 cm k. 629v, 652 drzew.
  • Jezus Chrystus rozmnożenie chleba i ryb 6x7 cm k. 630, 645, 661v drzew.
  • Jezus Chrystus upada pod krzyżem 6x7 cm k. 635v drzew.
  • Jezus Chrystus Boże Narodzenie 11x14,5 cm k. 605v drzew.
  • Jezus Chrystus Ucieczka do Egiptu 5x4 cm k. 606 drzew.
  • Jezus Chrystus Chrzest w Jordanie 7,5x6 cm k. 606v, 640 drzew.
  • Jezus Chrystus kuszenie na pustyni diabeł w stroju zakonnika 5x4 cm k. 606v drzew.
  • Jezus Chrystus cudowny połów ryb 5x4 cm k. 607, 625v drzew.
  • Jezus Chrystus kazanie na górze 5x4 cm k. 607 drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie kobiety trzymającej go za kraj płaszcza 5x4 cm k. 610v, 628 drzew.
  • Jezus Chrystus nauczający 5x4 cm k. 607v, 608v, 642v, 646, 664, 669 drzew.
  • Jezus Chrystus i faryzeusze 5x4 cm k. 608, 619, 619v, 653v drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienia trędowatego 5x4 cm k. 609v drzew.
  • Jezus Chrystus uciszenie burzy na jeziorze 5x4 cm k. 609v, 627v drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie paralityka 5x4 cm k. 610, 660v drzew.
  • Jezus Chrystus powołanie Mateusza 5x4 cm k. 610, 641v drzew.
  • Jezus Chrystus i Jan Chrzciciel w więzieniu 5x4 cm k. 611v drzew.
  • Jezus Chrystus nauczający z łodzi 5x4 cm k. 613, 641 drzew.
  • diabeł pod postacią kozy jako siewca Przypowieść o ziarnie 5x4 cm k. 613 drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie córki Kananejki kobieta z dziećmi pies 5x4 cm k. 614v drzew.
  • Jezus Chrystus i apostołowie 5x4 cm k. 615, 647v, 668, 669 drzew.
  • Jezus Chrystus Góra Przemienienia 5x4 cm k. 615v, 630v, 645 drzew.
  • Przypowieść o niewdzięcznym dłużniku 5x4 cm k. 616v, 652v drzew.
  • Przypowieść o winnicy 5x4 cm k. 617v drzew.
  • Jezus Chrystus i matka synów Zebedeusza 5x4 cm k. 617v, 643 drzew.
  • Jezus Chrystus wjazd na osiołku do Jerozolimy 5x4 cm k. 618, 632, 653, 666v drzew.
  • Jezus Chrystus wypędzenie kupców ze świątyni 5x4 cm k. 618, 653, 659 drzew.
  • Przypowieść o uczcie królewskiej 5x4 cm k. 619, 649v drzew.
  • Jezus Chrystus opowiada o zburzeniu świątyni 4x4 cm k. 620v, 633v drzew.
  • Jezus Chrystus opowiada o końcu czasów 5x4cm k. 620v, 654v drzew.
  • Jezus Chrystus i Maria Magdalena 6x7cm k. 622, 634, 643v drzew.
  • Ostatnia Wieczerza 6x7cm k. 622, 634v, 655 drzew.
  • Jezus Chrystus pojmany 6x7cm k. 623, 670 drzew.
  • inicjały drzew.
  • S. E. bordiura (apostołowie, prorocy) 27,5x17,5 cm k. tyt. drzew.
  • Orzeł Anny Jagiellonki 20,5x14 cm k. tyt. v drzew.
  • król namaszczony przez kapłana 11x14,5 cm k. 604v drzew.
  • podwórko 16 w. Mateusz ewangelista spisujący ewangelię 11x14,5 cm k. 605 drzew.
  • Józef (św.) widzenie anioła we śnie 7x6 cm k. 605v drzew.
 • Proweniencja : "Ex libris Josephi Benedicti a Slupia? consulis [...] Ao 1716 12 Martii emptus pro 6 aureis [...] applicatus" - [rkps]
 • Mecenas: Anna Jagiellonka (królowa Polski ; 1523-1596)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biblia przekłady polskie 16 w.
  • Biblia.NT 16 w.
  • Stemmat polski 16 w.
 • Uwagi:
  • Oprawa 16-wieczna z późniejszymi uzupełnieniami (wybity rok "1707" oraz wyklejka z papieru marmurkowego.
  • Nieliczne podkreślenia brązowym atramentem.
  • War. A: na k. 342 w paginacji cyfra 3 prawidłowo odbita
 • Katalogi :
  • PK. 95
  • K.Oss. 161
  • E. XIII,14-15
  • W. I,349
 • Adligat: Cz. [1]-[2] adl.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Biblia Vetus et Novum Testamentum [pol.]
 • 245 a Biblia to iest Kxięgi Starego y Nowego Zakonu, na polski ięzyk według łacińskiey Bibliey, od Kościoła Chrześcijańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnością poprawiona, y figurami ozdobiona. n [Cz. 2], p Nowy Testament Polski. To iest Święta Pana Jezusa Chrystusa Ewangelia, od Ewangelistow, y od inych Apostołow napisana. Masz przy tym na końcu Regestr dostateczny ku naydowaniu Ewangeliy y Epistoł ktore w Niedzielne dni y w insze święta bywaią czytane.
 • 246 a Biblia Leopolity 1577
 • 246 a Biblia Szarfenbergowska 1577
 • 250 a War. A
 • 260 a W Krakowie b W Drukarni Mikołaia Szarffenbergera c 1577 k Polska m Kraków w Szarfenberger, Mikołaj (1519-1606)
 • 300 a [2], 603-760, [12] k., sygn.: ):(1-4, A-Cc6, Dd-Ff4 c
 • 340 e Deski, skóra brązowa, wyciski ślepe (strychulec, radełka, tłoki - rozeta), BIBLIA 1707, resztki zapięć, 16 w.
 • 500 a Oprawa 16-wieczna z późniejszymi uzupełnieniami (wybity rok "1707" oraz wyklejka z papieru marmurkowego.
 • 500 a Nieliczne podkreślenia brązowym atramentem.
 • 500 a War. A: na k. 342 w paginacji cyfra 3 prawidłowo odbita
 • 505 a Regestr albo nalezienie Epistoł y Ewangeliy, tak z Starego iako z Nowego Zakonu wziętych, k. Dd1-Ff4
 • 505 a Przemowa Świętego Hieronima na czterzy Ewangelisty, k. 603r-v
 • 505 a Porządek pisma Nowego Zakonu, od Kościoła Chrześciańskiego przyięte, k. 604
 • 510 a PK. c 95
 • 510 a K.Oss. c 161
 • 510 a E. c XIII,14-15
 • 510 a W. c I,349
 • 530 d Mf 4070
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a "Ex libris Josephi Benedicti a Slupia? consulis [...] Ao 1716 12 Martii emptus pro 6 aureis [...] applicatus" - [rkps] m Słupia r 1716
 • 630 a Biblia x przekłady polskie y 16 w.
 • 630 a Biblia.NT y 16 w.
 • 650 a Stemmat polski y 16 w.
 • 700 a Leopolita, Jan Młodszy d (1523-1572). e Tł.
 • 700 a Trzecieski, Andrzej d (ante 1530-1584). e Aut. stemmatu
 • 852 j Cim.F.4060
 • 900 c Jezus Chrystus |złożenie do grobu f 6x7 cm k k. 636 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Zmartwychwstanie f 6x7 cm k k. 636v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Wniebowstąpienie f 6x7 cm k k. 636v m drzew.
 • 900 c pracownia pisarza 16 w. c dom wnętrze 16 w. c Łukasz ewangelista spisujący ewangelię f 11x14,5 cm k k. 637 m drzew.
 • 900 c Zwiastowanie NMP f 6x7 cm k k. 637v m drzew.
 • 900 c Maryja i Elżbieta spotkanie f 6x7 cm k k. 638 m drzew.
 • 900 c Boże Narodzenie |pasterze przy żłóbku f 10,5x14 cm k k. 638v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |obrzezanie f 4x5 cm k k. 639 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |Symeon f 4x5 cm k k. 639 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus 12-letni naucza mędrców f 4x5 cm k k. 639v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |diabeł kuszenie f 6x6 cm k k. 640v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus o szabacie c Jezus Chrystus |uczta w domu faryzeusza f 5x4 cm k k. 649 m drzew.
 • 900 c Przypowieść o zagubionej owcy f 5x4 cm k k. 650 m drzew.
 • 900 c Przypowieść o obrotnym rządcy c zarządca rozliczający się z panem 16 w. f 5x4 cm k k. 650v m drzew.
 • 900 c Przypowieść o Łazarzu f 5x4 cm k k. 651 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |uzdrowienie trędowatych f 5x4 cm k k. 651 m drzew.
 • 900 c Przypowieść o faryzeuszu i jawnogrzeszniku w świątyni f 5x4 cm k k. 652 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |Zacheusz celnik na drzewie f 4x4 cm k k. 652v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Ukrzyżowanie f 12x8 cm k k. 656 m drzew.
 • 900 c Niewiasty u grobu f 5x4 cm k k. 656v, 671v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |Tomasz apostoł f 5x4 cm k k. 657, 672 m drzew.
 • 900 c Jan ewangelista spisujący ewangelię f 11x14,5 cm k k. 657v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |cud w Kanie Galilejskiej f 5x4 cm k k. 658v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |Nikodem f 5x4 cm k k. 659 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |urzędnik królewski proszący o uzdrowienie syna f 5x4 cm k k. 660v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus jako dobry pasterz c pasterze z owcami f 6x7 cm k k. 665 m drzew.
 • 900 c Wskrzeszenie Łazarza f 5x4 cm k k. 665v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |obmycie nóg apostołom f 6x7 cm k k. 667 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |Piłat umycie rąk f 7x7 cm k k. 671 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Ukrzyżowanie pomiędzy łotrami f 7x7 cm k k. 671 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |objawienie nad Jeziorem Genezaret f 7x9,5 cm k k. 672 m drzew.
 • 900 c Apostołowie spotykają Jezusa w drodze do Emaus f 14x10,5 cm k k. 673 m drzew.
 • 900 c Zesłanie Ducha Św. f 14x10,5 cm k k. 673v m drzew.
 • 900 c Piotr i apostołowie z żoną Ananiasza f 6x7 cm k k. 676 m drzew.
 • 900 c Szczepan św. |ukamienowanie f 6x7 cm k k. 677v m drzew.
 • 900 c Filip apostoł chrzci Szymona etiopskiego urzędnika f 6x7 cm k k. 678v m drzew.
 • 900 c Paweł apostoł nawrócenie f 6x7 cm k k. 678v m drzew.
 • 900 c miasto 16 w. f 6x7 cm k k. 686 m drzew.
 • 900 c Paweł apostoł i chrześcijanie na wyspie |zatonięcie statku f 6x7 cm k k. 691 m drzew.
 • 900 c Paweł apostoł i młodzieniec na gościńcu f 11x15 cm k k. 691v m drzew.
 • 900 c dom wnętrze 16 w. c Paweł apostoł przy pracy c stroje 16 w. f 11x15 cm k k. 700 m drzew.
 • 900 c Piotr apostoł z księgą na kolanach f 12x14 cm k k. 738v m drzew.
 • 900 c Jan apostoł z księgą na kolanach f 11,5x13,5 cm k k. 742v m drzew.
 • 900 c Sąd Ostateczny |Jezus Chrystus z ognistym mieczem f 10,5x15 cm k k. 746v m drzew.
 • 900 c Tron niebieski |wizja Jana apostoła f 10,5x15 cm k k. 748v m drzew.
 • 900 c Czterech jeźdźców apokalipsy f 10,5x15 cm k k. 749v m drzew.
 • 900 c Sąd Ostateczny |anielski trybunał f 10,5x15 cm k k. 749v m drzew.
 • 900 c Koniec świata |ogień spadający na świat f 10,5x15 cm k k. 750 m drzew.
 • 900 c Sąd Ostateczny |procesja zbawionych f 10,5x15 cm k k. 750v m drzew.
 • 900 c Sąd Ostateczny |boski trybunał f 10,5x15 cm k k. 751 m drzew.
 • 900 c koniec świata |trąby anielskie nad miastem f 10,5x15 cm k k. 751 m drzew.
 • 900 c koniec świata |trąby anielskie |zatapianie statków |sztorm f 10,5x15 cm k k. 751v m drzew.
 • 900 c koniec świata |trąby anielskie nad wioską |ludzie umierający f 10,5x15 cm k k. 751v m drzew.
 • 900 c koniec świata |trąby anielskie nad miasteczkiem c miasto 16 w. f 10,5x15 cm k k. 752 m drzew.
 • 900 c Sąd Ostateczny |potępieni |bramy piekielne |diabły f 10,5x15 cm k k. 752v m drzew.
 • 900 c Sąd Ostateczny |wojska niebieskie gubią potępionych f 10,5x15 cm k k. 752v m drzew.
 • 900 c Jan apostoł objawienie f 10,5x15 cm k k. 753 m drzew.
 • 900 c smok c Bestia w świątyni c świątynia wnętrze f 10,5x15 cm k k. 753v m drzew.
 • 900 c Michał archanioł c Apokalipsa |bestia skrzydlata zionąca ogniem c Maryja z koroną z 12 gwiazd f 10,5x15 cm k k. 754 m drzew.
 • 900 c Bestia z siedmioma głowami wychodząca z morza f 10,5x15 cm k k. 755 m drzew.
 • 900 c Apokalipsa |upadek Babilonu f 10,5x15 cm k k. 755v m drzew.
 • 900 c Apokalipsa |anielskie żniwa f 10,5x15 cm k k. 756 m drzew.
 • 900 c Apokalipsa |aniołowie wylewający gniew boży f 10,5x15 cm k k. 756v m drzew.
 • 900 c Apokalipsa |niewiasta dosiadająca siedmiogłowej bestii f 10,5x15 cm k k. 757 m drzew.
 • 900 c Apokalipsa |upadek Babilonu c miasto płonące f 10,5x15 cm k k. 757v m drzew.
 • 900 c Apokalipsa |bestia siedmiogłowa w ogniu f 10,5x15 cm k k. 758v m drzew.
 • 900 c Diabeł na łańcuchu opuszczający piekło |anioł z kluczem f 10,5x15 cm k k. 759 m drzew.
 • 900 c miasto bitwa oblężenie 16 w. f 10,5x15 cm k k. 759v m drzew.
 • 900 c Nowe |Jeruzalem wizja Jana apostoła f 10,5x15 cm k k. 760 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |modlitwa w Ogrójcu f 6x7cm k k. 622v, 635, 655, 670 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Ukrzyżowanie f 6x7cm k k. 624 m drzew.
 • 900 c pulpit do pisania c dom wnętrze 16 w. c Marek św. spisujący ewangelię f 11x14,5 cm k k. 625 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |uzdrowienie opętanego f 5x4 cm k k. 625v, 647 m drzew.
 • 900 c Przypowieść o siewcy f 5x4 cm k k. 627, 643v m drzew.
 • 900 c Jan Chrzciciel śmierć c Salome z głową Jana Chrzciciela f 6x7 cm k k. 628v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |uzdrowienie niewidomego f 6x7 cm k k. 629v, 652 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |rozmnożenie chleba i ryb f 6x7 cm k k. 630, 645, 661v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus upada pod krzyżem f 6x7 cm k k. 635v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Boże Narodzenie f 11x14,5 cm k k. 605v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Ucieczka do Egiptu f 5x4 cm k k. 606 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Chrzest w Jordanie f 7,5x6 cm k k. 606v, 640 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |kuszenie na pustyni c diabeł w stroju zakonnika f 5x4 cm k k. 606v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |cudowny połów ryb f 5x4 cm k k. 607, 625v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |kazanie na górze f 5x4 cm k k. 607 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |uzdrowienie kobiety trzymającej go za kraj płaszcza f 5x4 cm k k. 610v, 628 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus nauczający f 5x4 cm k k. 607v, 608v, 642v, 646, 664, 669 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |faryzeusze f 5x4 cm k k. 608, 619, 619v, 653v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |uzdrowienia trędowatego f 5x4 cm k k. 609v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |uciszenie burzy na jeziorze f 5x4 cm k k. 609v, 627v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |uzdrowienie paralityka f 5x4 cm k k. 610, 660v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |powołanie Mateusza f 5x4 cm k k. 610, 641v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |Jan Chrzciciel w więzieniu f 5x4 cm k k. 611v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus nauczający z łodzi f 5x4 cm k k. 613, 641 m drzew.
 • 900 c diabeł pod postacią kozy jako siewca c Przypowieść o ziarnie f 5x4 cm k k. 613 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |uzdrowienie córki Kananejki c kobieta z dziećmi |pies f 5x4 cm k k. 614v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i apostołowie f 5x4 cm k k. 615, 647v, 668, 669 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Góra Przemienienia f 5x4 cm k k. 615v, 630v, 645 m drzew.
 • 900 c Przypowieść o niewdzięcznym dłużniku f 5x4 cm k k. 616v, 652v m drzew.
 • 900 c Przypowieść o winnicy f 5x4 cm k k. 617v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i matka synów Zebedeusza f 5x4 cm k k. 617v, 643 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |wjazd na osiołku do Jerozolimy f 5x4 cm k k. 618, 632, 653, 666v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |wypędzenie kupców ze świątyni f 5x4 cm k k. 618, 653, 659 m drzew.
 • 900 c Przypowieść o uczcie królewskiej f 5x4 cm k k. 619, 649v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus opowiada o zburzeniu świątyni f 4x4 cm k k. 620v, 633v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus opowiada o końcu czasów f 5x4cm k k. 620v, 654v m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus i |Maria Magdalena f 6x7cm k k. 622, 634, 643v m drzew.
 • 900 c Ostatnia Wieczerza f 6x7cm k k. 622, 634v, 655 m drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus pojmany f 6x7cm k k. 623, 670 m drzew.
 • 900 c inicjały m drzew.
 • 900 a S. E. c bordiura (|apostołowie, |prorocy) f 27,5x17,5 cm k k. tyt. m drzew.
 • 900 c Orzeł Anny Jagiellonki f 20,5x14 cm k k. tyt. v m drzew.
 • 900 c król namaszczony przez kapłana f 11x14,5 cm k k. 604v m drzew.
 • 900 c podwórko 16 w. c Mateusz ewangelista spisujący ewangelię f 11x14,5 cm k k. 605 m drzew.
 • 900 c Józef (św.) widzenie anioła we śnie f 7x6 cm k k. 605v m drzew.
 • 910 a Anna Jagiellonka (królowa Polski ; 1523-1596) n Szarfenberger, Mikołaj (1519-1606)
 • 960 a Cz. [1]-[2] adl.
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a MM d 19.09.01

Indexes