Missale pro itinerantibus secundum cursum ecclesie Cathedralis Cracovien[sis] Desiderantur in aliis Missalibus Itinerantium Introitus: Epistole: et Evangelia dominicalia: que omnia nostris: in gratiam amator[...] pietatis: adiu[n]ximus.

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cim.Qu.2212
 • Kopie: Mf 3258
 • Tytuł : Missale pro itinerantibus secundum cursum ecclesie Cathedralis Cracovien[sis] Desiderantur in aliis Missalibus Itinerantium Introitus: Epistole: et Evangelia dominicalia: que omnia nostris: in gratiam amator[...] pietatis: adiu[n]ximus.
 • Adres wydawniczy: Cracovie in Officina Calcographica Hieronymi Vietoris 1545
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Wietor, Hieronim (ca 1480-1546/1547)
 • Opis fizyczny : [218] k., sygn.: a-l8, m1-4, n1-2, o1-6, A1-6, B1-6, C1-6, A-F8, G1-4, H-N8 4°
 • Oprawa: Deski, skóra, wyciski ślepe i złocone, radełko, wycisk plakiety Chrystus na krzyżu, 1562, 8 okuć narożnych, 1 okucie w miejscu plakiety na tylnej okładzinie, dwie klamry, dwie zapinki, "Missale Cracovien 1562", na odwrocie superekslibris literniczy "Stanislaus Woynicz"
 • Zawartość : Na k.[1-30] nuty i 2 tabl.
 • Grafika:
  • Putta herb Sulima 75x60 mm k. tyt. r Drzew.
  • Jezus Chrystus Ukrzyżowanie Maria i Szymon 115x150 mm k. m4v, n2v Drzew.
  • inicjały Drzew.
 • Proweniencja :
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • Stanisław Wojnicz 1562 - [supereksl.]
  • "Joannes Vidavius studiosus Almae Universitatis" - [rkps 17 w.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Msza święta 16 w.
  • Kościół katolicki 16 w.
  • Mszał 16 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 16 w.
 • Uwagi:
  • Nb.: na końcu modlitwy łac., 17 w.
  • Druk dwubarwny, dwuszpaltowy
  • Notatki rękopiśmienne w języku łacińskim
 • Katalogi :
  • E. XXII,431
  • PK. 936

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Missale
 • 245 a Missale pro itinerantibus secundum cursum ecclesie Cathedralis Cracovien[sis] Desiderantur in aliis Missalibus Itinerantium Introitus: Epistole: et Evangelia dominicalia: que omnia nostris: in gratiam amator[...] pietatis: adiu[n]ximus.
 • 260 a Cracovie b in Officina Calcographica Hieronymi Vietoris c 1545 k Polska m Kraków w Wietor, Hieronim (ca 1480-1546/1547)
 • 300 a [218] k., sygn.: a-l8, m1-4, n1-2, o1-6, A1-6, B1-6, C1-6, A-F8, G1-4, H-N8 c
 • 340 e Deski, skóra, wyciski ślepe i złocone, radełko, wycisk plakiety Chrystus na krzyżu, 1562, 8 okuć narożnych, 1 okucie w miejscu plakiety na tylnej okładzinie, dwie klamry, dwie zapinki, "Missale Cracovien 1562", na odwrocie superekslibris literniczy "Stanislaus Woynicz"
 • 500 a Nb.: na końcu modlitwy łac., 17 w.
 • 500 a Druk dwubarwny, dwuszpaltowy
 • 500 a Notatki rękopiśmienne w języku łacińskim
 • 505 a Na k.[1-30] nuty i 2 tabl.
 • 510 a E. c XXII,431
 • 510 a PK. c 936
 • 530 d Mf 3258
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d Kielis. w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 561 a Stanisław Wojnicz 1562 - [supereksl.] r 1562 s jest w Wojnicz Stanisław
 • 561 a "Joannes Vidavius studiosus Almae Universitatis" - [rkps 17 w.] r 17 w. w Widawski Jan
 • 650 a Msza święta y 16 w.
 • 650 a Kościół katolicki y 16 w.
 • 650 a Mszał y 16 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 852 j Cim.Qu.2212
 • 900 c Putta c herb |Sulima f 75x60 mm k k. tyt. r m Drzew.
 • 900 c Jezus Chrystus |Ukrzyżowanie Maria i Szymon f 115x150 mm k k. m4v, n2v m Drzew.
 • 900 c inicjały m Drzew.
 • 940 n Nuty
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a KM d 19.09.01