Postille mnieyszey. Część Wtóra letnia to jest. krótkie Kazania albo Wykłady Świętych Ewangeliy, na każdą Niedzielę, y na każdę święto, ode dnia przenaświęytszey Troyce, aż do Adwentu, wedle nauki samey prawdziwey Kościoła świętego Powszechengo. Dla ubogich kapłanów, y Gospodarzow, y pospolitego człowieka, teraz znowu z pilnością napisana /

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cim.Qu.2717
 • Kopie: Mf 8448/2
 • Autor: Wujek, Jakub (1541-1597)
 • Współautor:
  • Kościelecki, Łukasz (1539-1597)
  • Konarski, Adam (1526-1574)
 • Tytuł : Postille mnieyszey. Część Wtóra letnia to jest. krótkie Kazania albo Wykłady Świętych Ewangeliy, na każdą Niedzielę, y na każdę święto, ode dnia przenaświęytszey Troyce, aż do Adwentu, wedle nauki samey prawdziwey Kościoła świętego Powszechengo. Dla ubogich kapłanów, y Gospodarzow, y pospolitego człowieka, teraz znowu z pilnością napisana / Przez X Jakuba Wujka z Wągrowca: Theologa Societatis Iesu. Cz. II.
 • Adres wydawniczy: Posnaniae (ex officina Ioannis Volrhabi, impensis Excellentis D. Adami Paulini Pobiedziscensis) 1580
 • Miejsce wydania: Poznań
 • Wydawca/drukarz: Wolrab, Jan (?-1591/1592) Pobiedziski Adam Paulin (1530-1591)
 • Opis fizyczny : [8], s. 497, [4] s., sygn. )(1-4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Iii3, Kkk-Rrr3, 2 nsygn. 4°
 • Oprawa: Półpłótno, szyldzik 19 w.
 • Grafika:
  • przypowieść o zaproszeniu na królewskie wesele 10x10 cm s. 230 drzew.
  • anielska adoracja Jezusa ukrzyżowanego 15x10,5 cm s.295 drzew.
  • nauczanie Jezusa o obrzydliwości spustoszenia 10x10 cm s. 284 drzew.
  • uzdrowenie córki setnika 10x10 cm s. 274 drzew.
  • nauczanie jezusa 10x10 cm s. 263 drzew.
  • Poznań herb 7x5 cm k. tyt.v drzew.
  • Chrzest Jezusa w Jordanie 10x10 cm s. 1 drzew.
  • procesja Bożego Ciała 10x10 cm s. 13 drzew.
  • Jezus i trędowaty 10x01 cm s. 25 drzew.
  • nauczanie Jezusa 10x10 cm s. 37 drzew.
  • nauczanie Jezusa 10x10 cm s. 49 drzew.
  • nauczanie Jezusa 10x10 cm s. 60 drzew.
  • kazanie na łodzi 10x10 cm s. 70 drzew.
  • nauczanie Jezusa 10x10 cm s. 83 drzew.
  • cudowne rozmnożenie chleba 10x10 cm s. 95 drzew.
  • nauczanie Jezusa 10x10 cm s. 104 drzew.
  • Jezus nauczający w synagodze 10x10 cm s. 215 drzew.
  • wyganie kupców z synagogi 10x10 cm s. 126 drzew.
  • powołanie uczniów 10x10 cm s. 147 drzew.
  • nauczanie Jezusa 10x10 cm s. 158 drzew.
  • nauczanie Jezusa 10x10 cm s. 170 drzew.
  • przypowieść o mamonie 10x10 cm s. 178 drzew.
  • wskrzeszenie umarłego młodzieńca 10x10 cm s. 188 drzew.
  • nauczanie o święceniu szabatu 10x10 cm s. 199 drzew.
  • nauczanie Jezusa 10x10 cm s. 209 drzew.
  • uzdrowienie chorego 10x10 cm s. 220 drzew.
  • uzdrowienie chorego 10x10 cm s. 241 drzew.
 • Proweniencja :
  • "Księgi z Cathalogu Kśiąg, Marćina Baroniego z Scytnej Kleryka Jarosławity własnych i słuśnie (od Roku 1597. az do Roku 1621.) nabytych. W Jarosławiu drukowano" - [ekslib. typograficzny].
  • "Poturzycka Biblioteka J. W. D" - [piecz.]
  • "Inscrip[tus] Cat[alogo] libro[rum] Coll. Jar[osłaviensis] Soc. Jesu ad S. Joannem" - [rkps]
 • Mecenas:
  • Kościelecki, Łukasz (1539-1597)
  • Opaliński, Piotr (1566-1600)
  • Opaliński, Andrzej (1540-1593)
  • Rada Miasta Poznania rektor kolegium jezuickiego w Poznaniu
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kolegium jezuickie Poznań 16 w.
  • Hagiografia 16 w.
  • Kazania polskie 16 w.
 • Uwagi:
  • Na k. tyt.v herb miasta Poznania.
  • Na wyklejce rękopiśmienny biogram Jakuba Wujka wraz z wykazem wydań "Postille..." wykonana na podstawie Encyklopedii Orgelbranda z 1862 r.
  • Adnotacja rękopiśmienna na szyldziku: "Wuyka Postille mnieyszy część wtóra II. Poznań 1580"
  • Dedykacja dla Rady Miasta Poznania datowana z kolegium jezuickiego na 17 sierpnia 1580 r.
 • Katalogi :
  • E. XXXIII,394-395
  • K.Oss. 2700-2701
  • PK, cz.II 2003
  • W. 379,391

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Wujek, Jakub $d (1541-1597)
 • 245 $a Postille mnieyszey. Część Wtóra letnia to jest. krótkie Kazania albo Wykłady Świętych Ewangeliy, na każdą Niedzielę, y na każdę święto, ode dnia przenaświęytszey Troyce, aż do Adwentu, wedle nauki samey prawdziwey Kościoła świętego Powszechengo. Dla ubogich kapłanów, y Gospodarzow, y pospolitego człowieka, teraz znowu z pilnością napisana / $c Przez X Jakuba Wujka z Wągrowca: Theologa Societatis Iesu. $n Cz. II.
 • 260 $a Posnaniae $b (ex officina Ioannis Volrhabi, impensis Excellentis D. Adami Paulini Pobiedziscensis) $c 1580 $k Polska $m Poznań $w Wolrab, Jan (?-1591/1592) $w Pobiedziski Adam Paulin (1530-1591)
 • 300 $a [8], s. 497, [4] s., sygn. )(1-4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Iii3, Kkk-Rrr3, 2 nsygn. $c
 • 340 $e Półpłótno, szyldzik 19 w.
 • 500 $a Na k. tyt.v herb miasta Poznania.
 • 500 $a Na wyklejce rękopiśmienny biogram Jakuba Wujka wraz z wykazem wydań "Postille..." wykonana na podstawie Encyklopedii Orgelbranda z 1862 r.
 • 500 $a Adnotacja rękopiśmienna na szyldziku: "Wuyka Postille mnieyszy część wtóra II. Poznań 1580"
 • 500 $a Dedykacja dla Rady Miasta Poznania datowana z kolegium jezuickiego na 17 sierpnia 1580 r.
 • 510 $a E. $c XXXIII,394-395
 • 510 $a K.Oss. $c 2700-2701
 • 510 $a PK, cz.II $c 2003
 • 510 $a W. $c 379,391
 • 530 $d Mf 8448/2
 • 541 $c a $d 1962 $e 677
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a "Księgi z Cathalogu Kśiąg, Marćina Baroniego z Scytnej Kleryka Jarosławity własnych i słuśnie (od Roku 1597. az do Roku 1621.) nabytych. W Jarosławiu drukowano" - [ekslib. typograficzny]. $m Szczytna $m Jarosław $r 1597 $w Jarosławita $w Baronius Marcin zob. Barański Marcin $w Barański Marcin
 • 561 $a "Poturzycka Biblioteka J. W. D" - [piecz.] $m Poturzyca $w Biblioteka Dzieduszyckich Poturzyca $w Dzieduszyccy
 • 561 $a "Inscrip[tus] Cat[alogo] libro[rum] Coll. Jar[osłaviensis] Soc. Jesu ad S. Joannem" - [rkps] $m Jarosław $w Jezuici - Jarosław
 • 610 $a Kolegium jezuickie Poznań 16 w.
 • 650 $a Hagiografia $y 16 w.
 • 650 $a Kazania polskie $y 16 w.
 • 700 $a Kościelecki, Łukasz $d (1539-1597)
 • 700 $a Konarski, Adam $d (1526-1574)
 • 852 $j Cim.Qu.2717
 • 900 $c przypowieść o zaproszeniu na królewskie wesele $f 10x10 cm $k s. 230 $m drzew.
 • 900 $c anielska adoracja Jezusa ukrzyżowanego $f 15x10,5 cm $k s.295 $m drzew.
 • 900 $c nauczanie Jezusa o obrzydliwości spustoszenia $f 10x10 cm $k s. 284 $m drzew.
 • 900 $c uzdrowenie córki setnika $f 10x10 cm $k s. 274 $m drzew.
 • 900 $c nauczanie jezusa $f 10x10 cm $k s. 263 $m drzew.
 • 900 $c Poznań herb $f 7x5 cm $k k. tyt.v $m drzew.
 • 900 $c Chrzest Jezusa w Jordanie $f 10x10 cm $k s. 1 $m drzew.
 • 900 $c procesja Bożego Ciała $f 10x10 cm $k s. 13 $m drzew.
 • 900 $c Jezus i trędowaty $f 10x01 cm $k s. 25 $m drzew.
 • 900 $c nauczanie Jezusa $f 10x10 cm $k s. 37 $m drzew.
 • 900 $c nauczanie Jezusa $f 10x10 cm $k s. 49 $m drzew.
 • 900 $c nauczanie Jezusa $f 10x10 cm $k s. 60 $m drzew.
 • 900 $c kazanie na łodzi $f 10x10 cm $k s. 70 $m drzew.
 • 900 $c nauczanie Jezusa $f 10x10 cm $k s. 83 $m drzew.
 • 900 $c cudowne rozmnożenie chleba $f 10x10 cm $k s. 95 $m drzew.
 • 900 $c nauczanie Jezusa $f 10x10 cm $k s. 104 $m drzew.
 • 900 $c Jezus nauczający w synagodze $f 10x10 cm $k s. 215 $m drzew.
 • 900 $c wyganie kupców z synagogi $f 10x10 cm $k s. 126 $m drzew.
 • 900 $c powołanie uczniów $f 10x10 cm $k s. 147 $m drzew.
 • 900 $c nauczanie Jezusa $f 10x10 cm $k s. 158 $m drzew.
 • 900 $c nauczanie Jezusa $f 10x10 cm $k s. 170 $m drzew.
 • 900 $c przypowieść o mamonie $f 10x10 cm $k s. 178 $m drzew.
 • 900 $c wskrzeszenie umarłego młodzieńca $f 10x10 cm $k s. 188 $m drzew.
 • 900 $c nauczanie o święceniu szabatu $f 10x10 cm $k s. 199 $m drzew.
 • 900 $c nauczanie Jezusa $f 10x10 cm $k s. 209 $m drzew.
 • 900 $c uzdrowienie chorego $f 10x10 cm $k s. 220 $m drzew.
 • 900 $c uzdrowienie chorego $f 10x10 cm $k s. 241 $m drzew.
 • 910 $a Kościelecki, Łukasz (1539-1597) $n Konarski, Jan (1545-1614)
 • 910 $a Opaliński, Piotr (1566-1600) $n Konarski, Jan (1545-1614)
 • 910 $a Opaliński, Andrzej (1540-1593) $n Konarski, Jan (1545-1614)
 • 910 $a Rada Miasta Poznania $a rektor kolegium jezuickiego w Poznaniu $n Konarski, Jan (1545-1614)
 • 990 $a Polonicum 16 w.
 • 999 $a AL $d 19.09.01

Indexes