"Declara[ti]ones in Commissione Palatinatu[m] Posn[aniensis] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Dzialijnski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae". "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatuu[m] Posn[aniensium] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Dzialijnski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae"

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00772
 • Kopie: Mf 1592
 • Tytuł:
  • Deklaracje Komisji Dobrego Porządku województw poznańskiego i kaliskiego 1756-1758
  • "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatu[m] Posn[aniensis] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Dzialijnski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae".
  • "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatuu[m] Posn[aniensium] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Dzialijnski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae"
 • Miejsce i czas powstania: Wielkopolska 1756-1758
 • Opis fizyczny: 72 k.+ 72a-72f k. 36x23 cm i mn.
 • Oprawa: półsk., tekt. ziel., 18 w., zniszcz.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • k. 1-1v. czyste "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatuu[m] Posn[aniensium] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Działynski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae" k. 2 k. 2v. czysta Deklaracje, wpisy, zestawienia wydatków i przychodów z 1756 r. k. 3-37v. "Declarationes in Commissione Palatinatuum Posnan[iensium] et Calissien[sium] sub Auspicijs[!] Illu[st]ris et Mag[nifi]ci Augustini Działynski Palatini Calissiensis F[e]r[i]a Secunda post F[estu]m SS. Trium Regum Prox[im]a A[nn]o D[omi]ni 1757 Sancittum[?]" k. 38 k. 38v. czysta Deklaracje, wpisy, zestawienia wydatków i przychodów oraz korespondencja z komisją skarbową z 1757 r. k. 66-70v. czyste Notatka odręczna dotycząca wydatków poniesionych dla komisji skarbowej k. 71 k. 71v.-72 czyste Zeznania w sprawach fiansowych k. 72v. Luźne akta: potwierdzenia odbioru lub prośby o wydanie asygnacji k. 72a-72f
  • "Actum Posnaniae in Commissione Boni Ordinis Palatinatuum Posnaniensis et Calissiensis Feria Secunda post Dominicam Cantate [17. 05.] proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinquagesimo Sexto pro die hodierna Actu Contenta ex Limitatione Incidenti." Wykaz członków Komisji k. 3-3v "Deklaracya dla [...] Antoniego Bojano[w]skiego ex Laudo wynikaiąca" k. 3v. "Deklaracya względem Depozytu Ubespieczenia y Ulokowania Summy w Nim będącey" k. 4 "Desiderium kancellaryi Ziemskiey kaliskiey Mente Laudi zleconej [...] Tudziez drugie Pragnienie [...] Xięzy Kanonikow Regularnych kaliskich, względem ukontentowania od konserwacyi ksiąg [...]" k. 4 "Deklaracya dla [...] [Franciszka] Ponińskiego starosty kopanickiego" [właściwie dla jego spadkobierców] k. 4v. "Deklaracya ad Mentem Laudi dla konflagrat y Ichmosciow wspoł Ziemianow Naszych Braci podupadłych" k. 4v.-5 "Deklaracya dla Zasłużonych Laudo Rekommendowanych" k. 5-5v. "Deklaracya dla [...] Mlodziejewskiego Czesnika Kaliskiego" k. 6 "Kwit. In Rem [...] [Augustyna] Działynskiego Woiewody Kaliskiego y Marszałka Kommissyi Naszey" [Kwitowanie z sumy 66 708 zł. i 15 gr.] k. 6-7v. "Deklaracya na Konflagraty te na ktore Summa wyże
  • k. 1-1v. czyste "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatuu[m] Posn[aniensium] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Działynski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae" k. 2 k. 2v. czysta Deklaracje, wpisy, zestawienia wydatków i przychodów z 1756 r. k. 3-37v. "Declarationes in Commissione Palatinatuum Posnan[iensium] et Calissien[sium] sub Auspicijs Illu[st]ris et Mag[nifi]ci Augustini Działynski Palatini Calissiensis F[e]r[i]a Secunda post F[estu]m SS. Trium Regum Prox[im]a A[nn]o D[omi]ni 1757 Sancittum[?]" k. 38 k. 38v. czysta Deklaracje, wpisy, zestawienia wydatków i przychodów oraz korespondencja z komisją skarbową z 1757 r. k. 66-70v. czyste Notatka odręczna dotycząca wydatków poniesionych dla komisji skarbowej k. 71 k. 71v.-72 czyste Zeznania w sprawach fiansowych k. 72v. Luźne akta: potwierdzenia odbioru lub prośby o wydanie asygnacji k. 72a-72f
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bogatko Jan Kazimierz pułkownik 18 w.
  • Bogatkowie 18 w.
  • Bojanowski Antoni 18 w.
  • Bruhl Henryk minister Augusta III, gen. artylerii koronnej 1700-1763
  • Bruhl Maria Anna z d. Kolowrath-Krakowska ż. Henryka 1717-1762
  • Działyński Augustyn wda kaliski 1715-1759
  • Gniazdowski pułkownik 18 w.
  • Goliński 18 w.
  • Gostomski Andrzej regent ziemski wschowski 18 w.
  • Grodzicki Stanisław 18 w.
  • Jerowski Franciszek Józef pułkownik 1734 ca-1789 po
  • Miaskowski Michał sta gębicki zm. 1770
  • Miaskowski Wojciech wda kaliski 1683 ca-1763
  • Młodziejowski Fabian cześnik kaliski zm. 1759
  • Poniński Franciszek stolnik poznański ca 1676-1740
  • Potocki Teodor zm. 1812
  • Raczyński Józef Jan Nepomucen instygator Komisji Dobrego Porządku
  • Sapieha Piotr Paweł stolnik lit., wda smoleński 1701-1771
  • Skoroszewski Józef 18 w.
  • Topiński Jan 18 w.
  • Węgierski Walerian 18 w.
  • Zajączek 18 w.
  • Zakrzewski sędzia grodzki radziejowski 18 w.
  • Dominikanie Środa Wlkp. 18 w.
  • Jezuici Poznań 18 w.
  • Kameduli Bieniszewo 18 w.
  • Kanonicy regularni Kalisz 18 w.
  • Miasta Polska 18 w.
  • Monety pieniądz 18 w. Polska
  • Przeprawy wodne 18 w. Polska
  • Majątek zastawienie 18 w. Polska
  • Podatek czopowe 18 w. Polska
  • Poczta Kalisz 18 w.
  • Bieniszewo kameduli 18 w.
  • Gołębowo w. 18 w.
  • Kalisz kanonicy regularni 18 w.
  • Kalisz 18 w.
  • Kalisz poczta 18 w.
  • Konin przeprawa na Warcie 18 w.
  • Ocieszyn w. 18 w.
  • Poznań 18 w.
  • Poznań jezuici 18 w.
  • Pyzdry przeprawa na Warcie 18 w.
  • Sieraków 18 w.
  • Środa Wlkp. dominikanie 18 w.
  • Wielkopolska 18 w.
  • Czopowe 18 w.
  • Korespondencja 18 w.
  • Akta 18 w.
 • Uwagi: Rękopis zawiera deklaracje, tabele z zestawieniami wpływów i wydatków Komisji Skarbowej wielkopolskiej, quietationes dla marszałka Augustyna Działyńskiego i pisarza Komisji, kontrakty i korespondencję. Powstał na początku II poł. XVIII wieku. Stanowi zwartą całość za wyjątkiem 7 dokumentów na 8 luźnych kartach. Pismo wielu rąk. Oprawę sporządzono z zielonej tektury, którą na grzbiecie zastąpiono skórą. Nie wykluczone, że był własnością Augustyna Działyńskiego, a potem jego spadkobierców.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Deklaracje
 • 240 a Deklaracje Komisji Dobrego Porządku województw poznańskiego i kaliskiego d 1756-1758
 • 245 a "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatu[m] Posn[aniensis] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Dzialijnski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae".
 • 245 a "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatuu[m] Posn[aniensium] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Dzialijnski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae"
 • 246 a Declarationes in Commissione palatinatuum Posn[aniensis] et Calis[iensis] sub auspiciis Augustini Działyński [...] A. D. 1756 sancitae. g tyt. z dawnego inw.
 • 250 a oryg.
 • 260 a Wielkopolska c 1756-1758
 • 300 a 72 k.+ 72a-72f k. c 36x23 cm i mn.
 • 340 d rkps e półsk., tekt. ziel., 18 w., zniszcz.
 • 400 a Kolowrath-Krakowska Maria Anna zob. Bruhl Maria Anna z d. Kolowrath-Krakowska
 • 500 a Rękopis zawiera deklaracje, tabele z zestawieniami wpływów i wydatków Komisji Skarbowej wielkopolskiej, quietationes dla marszałka Augustyna Działyńskiego i pisarza Komisji, kontrakty i korespondencję. Powstał na początku II poł. XVIII wieku. Stanowi zwartą całość za wyjątkiem 7 dokumentów na 8 luźnych kartach. Pismo wielu rąk. Oprawę sporządzono z zielonej tektury, którą na grzbiecie zastąpiono skórą. Nie wykluczone, że był własnością Augustyna Działyńskiego, a potem jego spadkobierców.
 • 520 a k. 1-1v. czyste "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatuu[m] Posn[aniensium] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Działynski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae" k. 2 k. 2v. czysta Deklaracje, wpisy, zestawienia wydatków i przychodów z 1756 r. k. 3-37v. "Declarationes in Commissione Palatinatuum Posnan[iensium] et Calissien[sium] sub Auspicijs[!] Illu[st]ris et Mag[nifi]ci Augustini Działynski Palatini Calissiensis F[e]r[i]a Secunda post F[estu]m SS. Trium Regum Prox[im]a A[nn]o D[omi]ni 1757 Sancittum[?]" k. 38 k. 38v. czysta Deklaracje, wpisy, zestawienia wydatków i przychodów oraz korespondencja z komisją skarbową z 1757 r. k. 66-70v. czyste Notatka odręczna dotycząca wydatków poniesionych dla komisji skarbowej k. 71 k. 71v.-72 czyste Zeznania w sprawach fiansowych k. 72v. Luźne |akta: potwierdzenia odbioru lub prośby o wydanie |asygnacji k. 72a-72f
 • 520 a "Actum Posnaniae in Commissione Boni Ordinis Palatinatuum Posnaniensis et Calissiensis Feria Secunda post Dominicam Cantate [17. 05.] proxima Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinquagesimo Sexto pro die hodierna Actu Contenta ex Limitatione Incidenti." Wykaz członków Komisji k. 3-3v "Deklaracya dla [...] Antoniego Bojano[w]skiego ex Laudo wynikaiąca" k. 3v. "Deklaracya względem Depozytu Ubespieczenia y Ulokowania Summy w Nim będącey" k. 4 "Desiderium kancellaryi Ziemskiey kaliskiey Mente Laudi zleconej [...] Tudziez drugie Pragnienie [...] Xięzy Kanonikow Regularnych kaliskich, względem ukontentowania od konserwacyi ksiąg [...]" k. 4 "Deklaracya dla [...] [Franciszka] Ponińskiego starosty kopanickiego" [właściwie dla jego spadkobierców] k. 4v. "Deklaracya ad Mentem Laudi dla konflagrat y Ichmosciow wspoł Ziemianow Naszych Braci podupadłych" k. 4v.-5 "Deklaracya dla Zasłużonych Laudo Rekommendowanych" k. 5-5v. "Deklaracya dla [...] Mlodziejewskiego Czesnika Kaliskiego" k. 6 "Kwit. In Rem [...] [Augustyna] Działynskiego Woiewody Kaliskiego y Marszałka Kommissyi Naszey" [Kwitowanie z sumy 66 708 zł. i 15 gr.] k. 6-7v. "Deklaracya na Konflagraty te na ktore Summa wyże
 • 520 a k. 1-1v. czyste "Declara[ti]ones in Commissione Palatinatuu[m] Posn[aniensium] et Calissien[sium] sub Auspicjis[!] Illu[st]ris M[a]g[nifi]ci Augustini in Działyn et Koscielec Działynski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominica[m] Ca[n]ta[n]te proxima Anno D[omi]ni 1756 Sancitae" k. 2 k. 2v. czysta Deklaracje, wpisy, zestawienia wydatków i przychodów z 1756 r. k. 3-37v. "Declarationes in Commissione Palatinatuum Posnan[iensium] et Calissien[sium] sub Auspicijs Illu[st]ris et Mag[nifi]ci Augustini Działynski Palatini Calissiensis F[e]r[i]a Secunda post F[estu]m SS. Trium Regum Prox[im]a A[nn]o D[omi]ni 1757 Sancittum[?]" k. 38 k. 38v. czysta Deklaracje, wpisy, zestawienia wydatków i przychodów oraz korespondencja z komisją skarbową z 1757 r. k. 66-70v. czyste Notatka odręczna dotycząca wydatków poniesionych dla komisji skarbowej k. 71 k. 71v.-72 czyste Zeznania w sprawach fiansowych k. 72v. Luźne |akta: potwierdzenia odbioru lub prośby o wydanie |asygnacji k. 72a-72f
 • 530 d Mf 1592
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK V 17 w Działyński Tytus
 • 600 a Bogatko Jan Kazimierz c pułkownik d 18 w.
 • 600 a Bogatkowie d 18 w.
 • 600 a Bojanowski Antoni d 18 w.
 • 600 a Bruhl Henryk c minister Augusta III, gen. artylerii koronnej d 1700-1763
 • 600 a Bruhl Maria Anna z d. Kolowrath-Krakowska c ż. Henryka d 1717-1762
 • 600 a Działyński Augustyn c wda kaliski d 1715-1759
 • 600 a Gniazdowski c pułkownik d 18 w.
 • 600 a Goliński d 18 w.
 • 600 a Gostomski Andrzej c regent ziemski wschowski d 18 w.
 • 600 a Grodzicki Stanisław d 18 w.
 • 600 a Jerowski Franciszek Józef c pułkownik d 1734 ca-1789 po
 • 600 a Miaskowski Michał c sta gębicki d zm. 1770
 • 600 a Miaskowski Wojciech c wda kaliski d 1683 ca-1763
 • 600 a Młodziejowski Fabian c cześnik kaliski d zm. 1759
 • 600 a Poniński Franciszek c stolnik poznański d ca 1676-1740
 • 600 a Potocki Teodor d zm. 1812
 • 600 a Raczyński Józef Jan Nepomucen c instygator Komisji Dobrego Porządku
 • 600 a Sapieha Piotr Paweł c stolnik lit., wda smoleński d 1701-1771
 • 600 a Skoroszewski Józef d 18 w.
 • 600 a Topiński Jan d 18 w.
 • 600 a Węgierski Walerian d 18 w.
 • 600 a Zajączek d 18 w.
 • 600 a Zakrzewski c sędzia grodzki radziejowski d 18 w.
 • 610 a Dominikanie Środa Wlkp. d 18 w.
 • 610 a Jezuici Poznań d 18 w.
 • 610 a Kameduli Bieniszewo d 18 w.
 • 610 a Kanonicy regularni Kalisz d 18 w.
 • 650 a Miasta x Polska y 18 w.
 • 650 a Monety x pieniądz y 18 w. z Polska
 • 650 a Przeprawy wodne y 18 w. z Polska
 • 650 a Majątek x zastawienie y 18 w. z Polska
 • 650 a Podatek x czopowe y 18 w. z Polska
 • 650 a Poczta x Kalisz y 18 w.
 • 651 a Bieniszewo x kameduli y 18 w.
 • 651 a Gołębowo w. y 18 w.
 • 651 a Kalisz x kanonicy regularni y 18 w.
 • 651 a Kalisz y 18 w.
 • 651 a Kalisz x poczta y 18 w.
 • 651 a Konin x przeprawa na Warcie y 18 w.
 • 651 a Ocieszyn w. y 18 w.
 • 651 a Poznań y 18 w.
 • 651 a Poznań x jezuici y 18 w.
 • 651 a Pyzdry x przeprawa na Warcie y 18 w.
 • 651 a Sieraków y 18 w.
 • 651 a Środa Wlkp. x dominikanie y 18 w.
 • 651 a Wielkopolska y 18 w.
 • 653 a Czopowe 18 w.
 • 653 a Korespondencja 18 w.
 • 655 a Akta 18 w.
 • 710 a Komisja Dobrego Porządku województw poznańskiego i kaliskiego 18 w.
 • 740 a Declarationes in Commissione Palatinatuum Posnaniensium et Calissiensium sub Auspicjis! Augustini in Działyn et Koscielec Działynski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Dominicam Cantante proxima 1756 Sancitae
 • 740 a Deklaracje, |wpisy, |zestawienia wydatków i przychodów 1756, 1757
 • 740 a Declarationes in Commissione Palatinatuum Posnaniensium et Calissiensium sub Auspicijs Augustini Działynski Palatini Calissiensis Feria Secunda post Festum SS. Trium Regum Proxima 1757 Sancittum?
 • 740 a Korespondencja z komisją skarbową 1757
 • 740 a Wydatki poniesione dla komisji skarbowej 18 w.
 • 740 a Zeznania w sprawach fiansowych 18 w.
 • 740 a Potwierdzenia odbioru |prośby o wydanie |asygnacji 18 w.
 • 852 j BK 00772
 • 920 b Pieczęcie lakowe i opłatkowe
 • 999 a PB, MH

Indexes