Akta do historii lat 1766-1771.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00908
 • Kopie: Mf 961
 • Tytuł: Akta do historii lat 1766-1771.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 558 s. 34x22 cm
 • Oprawa: skóra brązowa, marmurek, grzbiet: tłoczenia, złocenia, 18 w.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • s. 473-475 Wiadomość z Warszawy d 8 7bris [8 IX] 1770 Anno. Kaznodzieje "nie dbając na rosyjskiego ministra" mówią z ambon o przyczynach klęsk. Panowie przyjaźni Moskwie; mówi się o nowej formie gwarancji rosyjskich. Granowski wda rawski i kasztelan lubelski Moszczeński popłynęli "wodą" do Gdańska. Magistrat gdański wystosował pismo, że nie będzie przyjmował żadnych towarów z Polski ze względu na zarazę. Nie wolno handlować z żydami oraz wpuszczać do W-wy przyjezdnych "od miejsc zarazowych". Pose-ł Wołkoński wrócił z podróży do dworów w Wiedniu, Berlinie i Dreźnie, wizyty składał w imieniu swej monarchini. Zakńczył swą funkcję minister ros. Weymar, został tylko jako szef wojska ros. w Polsce. Na Wołoszczyźnie wojsko ros. odebrało fortecę Izmaiłow. Chan tatarski zaprzysiągł posłuszeństwo imperatorowej i poddał się feltmarszałkowi Romansowowi. Chan w Petersburgu złożył "hołd z całą Tartarią", w jego obozie byli "zbisurmanieni" Polacy. Brak wiadomości o Krasińskim i Potockim. Repnin miał podobno zdobyć Bender. Te pogłoski uważa się też za fałszywe, podobno poddało się tylko 12-tu starostów z nad Dunaju i Prutu. Na Litwie wojsko ros. gen. Karo "swywolnie sobie postępuje" oraz wybiera furaże i prowianty; wysokość kontrybucji z dóbr podkomorzego witebskiego Hurki, płacona w życie, owsie i krupach. Marszałek wyszogrodzki Sawa poraził pułkownika ros. Szouba; potyczka pod Płońskiem po której Sawa został otoczony, mimo odniesionych ran zbiegł podobnie jak Zembrzuski. Dobrowolski wraz z konfederatami został osadzony w Kępie, "jako się przeszłą Pocztą doniosło". Sawa rozpuścił swych konfederatów, a "pan Mazowiecki z komendą swoją przebija się do...Zaręby" w sieradzkie i łęczyckie.
  • s. 476-477 Wiadomości z Warszawy d 1mo Augusti [VIII] 1770 A. Romansow zwyciężył chana tatarskiego nad rzeką Sarga. Opis bitwy, ataków Repnina, gen. Trubesko, kwatermistrza Baura, majora Pułkiennina i gen. Ollicza; udział ciężkiej artylerii. Cenne zdobycze dostały się Rosji. Książę brunświcki doniósł ministrowi pruskiemu Benoit o wielkich stratach tureckich. Weyzyr w. rozbił obóz za Dunajem. W cerkwiach moskiewskich dziękczynne nabożeństwa. Król polski w Młocinach, choruje na kaszel; "o obrotach konfederackich o tym czasie nic osobliwego nie zaszło". Komenda Zaremby podzielona: wojska stoją pod Kaliszem i w Przysusze w sandomierskim. Pułk. ros. Drewicz w Krakowie, wysłał oddziały do Bochni i Wieliczki, będzie a-takował Pułaskiego. Woluński podstoli warszawski oraz Łoski wojski w-ski, jako komisarze, rozesłali palety do obywateli ziemi w-skiej w sprawie furaży. Zaraza na Ukrainie, Podolu i Wołyniu, epidemia w Żółkwi, Lwowie, ale poczta "jeszcze nie zahamowana"; doktorzy zarządzili kadzenie listów, które "wentylowano szpilką". Magistrat gdański wysłał dwóch deputatów do Berlina, aby król prus odwołał wojsko z Żuław gdańskich. Gdańsk płaci raty królowi pruskiemu. Pułk. ros. Czartoryski wyruszał z Torunia na p. Mazowieckiego marszałka dobrzyńskiego, idzie na Płock. Aresztowano Podoskiego. Z Pragi ruszyły oddziały moskiewskie na p. Mazowieckiego. Zmarł rotmistrz konfederacki Biernacki. Listy włoskie donoszą z Rzymu i Wenecji, że flota ros. wypłynęła z Morei; wzmianki o Grekach i Turkach.
  • s. 478-479 Wiadomość z Warszawy die 11 Augusti [11 VIII] 1770 Anno. Pod Mławą konfederaci poranili pułk. ros. Czartoryskiego, który wyruszył z Torunia, aby uderzyć na Mazowieckiego i Sawę. Oddziały mo w Płocku. Konfederaci idą od Kalisza na Łowicz; sytuacja w Rawie, Sandomiwrzu, Przytyku, Przysusze, Opatowie i "z tej przyczyny poczta opatowska dnia wczorajszego nie stanęła". W starostwie skim i nowotarskim na słupach przybito herby cesarskie, "a le się to przez omyłkę stało". Zamknięto granice na Morawach i Sląsku z powodu zarazy. Mówi się o deklaracji paszy z Benderu, który wysyła wojska w granice polskie przeciw wojsku ros., ale deklaracji nikt nie widział. Imperatorowa na poparcie wojny z Turkiem zaciągnęła pożyczkę w Holandii oraz Anglii. Dwór warszawski "zalecił Metryce wydać mandaty Miasta Gdańska, że się ważył wchodzić w negocjacje bez pozwolenia RzP. z królem Jmc pruskim". Wysłano z W-wy na Wołyń dwóch cyrulików Witacego i Kazanowa "dla rozeznania tam chorób szerzących się, które nazywają powietrzem morowym..., powstały o tych zarazach baśnie na zatrwożenie ludzi, iż niektórzy tu rozgłaszali, że Platterowski Pałac od markietanów moskiewskich jest zapowietrzony".
  • s. 479-480 Relacya z Gdańska ie 27 Julij [27 VII] 1770 Anno. W Gdańsku bunt przeciw husarom pruskim, których pospólstwo obiło kijami. Do Berlina pojechał sekretarz Weychman i rajca Wartemberg "z remonstracjami" do króla pruskiego w sprawie wojsk na Żuławach oraz płaconej kontrybucji; mieszczanie bronią bram miasta i nie wpuszczono rezydenta pruskiego kiedy chciał z huzarami wjechać bramą oliwską; kontrola ludności, zaprzysiężono wierność magistratowi. Na sesji wojskowej wojewoda rawski Granowski proponował, aby wojska Stępkowskiego będące na Rusi "passy zamknęły" i nie puszczały nikogo z zarażonych miejsc na Ukrainie, Podolu i Wołyniu, ale na projekt ten nie zgodzili się komisarze. W Żółwi zaraza jak również w Kamieńcu Podolskim.
  • s. 480-482 Wiadomość z Warszawy d 18 Augusti [18 VIII] 1770 A. Na dworze debaty w sprawie chorób na Podolu i Wołyniu; mówiło się też o "spokojności" w Królestwie, o konfederatach i Generalności, regimentach Pułaskiego na Podgórzu i pomocy cesarza dla Pułaskiego. Minister ros. Weymar otrzymał wiadomość o zwycięstwie Romansowa nad Turkami oraz chanem tatarskim. Turcy uciekli przez most na Dunaju. Mówi się również, że gen. ros. Pannin rejterował się na Zaporoże, a Romansow uszedł z Wołoszczyzny do Polski. "Podobnież przeciwna sobie wiadomośći dają się słyszeć "o konfederatach: Pułaski atakowany przez gen. Czerniszewa, został wypędzony z okopów pod Gorlicami przez Drewicza i uciekł na Węgry. Inne listy donoszą, że Pułaski zniósł Drewicza, rozciągnął swe wojska od Lwowa do Lublina. Konfederaci przeprawili się przez Bug pod Rozanką i Kłodniewkiem: ciągną przez Włodawę na Litwę. Pułk. ros. Galliczyn z pod Łowicza pociągnął do Mszczonowa i stoi opodal traktu krakowskiego. W grodzie prezentowano ciało ekonoma Zawadzkiego, którego chłopi zabili w dobrach starościny Bolimowskiej. Z Krakowa zbiegł zdrajca konfederacki Bierzyński, a w areszcie zostali jego adherenci Trzebiński i Grotowski. Nie nadeszła poczta z Winnicy, Kamieńca Podolskiego i Zasławia. W Dunajowcach zmarło wiele osób. Ze Lwowa wyszli Piarzy do wsi Haruczka. Gdańsk opuścili Prusacy, wybrali oni wielką kontrybucję, otworzono bramy. Do Berlina pojechali delegaci. Werbunek ludzi w/g traktatu welawskiego; są jeszcze sprawy sporne. Marny jarmark, byłby jeszcze gorszy, gdyby nie interwencja elektorowej saskiej wdowy.
  • s. 482-483 Wiadomość z Warszawy d 28 Augusti [28 VIII] 1770 Ao. Kurier z dwunastu pocztylionami, a następnie oficer moskiewski w asyście kozaków ogłosili zwycięstwo Rosji nad Turcją oraz chanem tatarskim "dla zastraszenia narodu polskiego", krążą jednak i inne wiadomości o w. wezyrze. Pułaski pod Gorlicami "poranił Moskwę". Drewicz nałożył kontrybucję na klasztory krakowskie. Z Pragi wyprowadzono wziętych do niewoli konfederatów, m. in. marszałka lubelskiego Szaniawskiego, zakroczymskiego Kadłubowskiego, wyszogrodzkiego Malewskiego. Wszystkich ich uwięziono - "jako się dawniej namieniło" - po aresztowaniu ich w pałacu ministra ros. Planowali ucieczkę z więzienia, ale zostali zdradzeni; pognano ich traktem lubelskim do Kijowa. Na Pradze mało wojska moskiewskiego. Bernardynom nie wolno obecnie dzwonić w nocy. Marszałek ziemi wyszogrodzkiej Sawa ściąga konfederatów i tak: Zambrzyckiego, Dobrowolskiego, Zembrzuskiego, Bachowskiego a następnie rozesłał ich po wsiach i miastach - do Wyszogrodu, Czerwińska i Zakroczyma. Mazowiecki i Murawski ciągną z płockiego ku Łowiczowi. Zaremba pod Piotrkowem, ma również ciągnąć na Łowicz. Do Królewca nie wpuszczono trzech furmanów, którzy przybyli z Polski - obawiają się zarazy; zażądano aby przedłożyli atestację od ministra Benoit oraz Weymara. Na Siedmiogrodzie i Wołoszczyźnie panuje zaraza. Moskale kazali w kościołach katolickich w Sandomierzu i Opatowie śpiewać Te Deum z racji zwycięstwa nad Turkami, częstowano szlachtę, wznoszono toasty nas cześć imperatorowej oraz Romansowa, który to opasał wojska chana pod Benderem i zmusił do przysięgi wierności. Inni mówią, że Romansow poniósł klęskę. Moskale nocują w Borku, a w dzień powracają na Pragę.
  • s. 484-488 Wiadomość z Warszawy d 1ma 7bris [1 IX] 1770 Ao. Regimentarzem wdztwa mazowieckiego został Sawa marszałek konfederacji wyszogrodzkiej, pod jego komendę poddali się rotmistrzowie Bachowski, Zembrzuski, Antonowicz oraz Mazowiecki marszałek ziemi ciechanowskiej. Założono komendy w Zakroczymiu, Czerwińsku, Kreńsku. Rosjanie otrzymali sukkurs z W-wy i Pragi, Sawa musiał się cofnąć pod Płock. Konfederaci w Kępie koło Wyszogrodu pod komendą Dobrowolskiego staczali potyczki. Wojska ros. na Pradze zachowują ostrożność, pałac ministra ros. Weymara "przed bramą na przeciw Kanoniczek" został otoczony fosą. Pod drzewem na cmentarzu kościoła P. Marii natrafiono na trumnę w której ciało i szaty nieboszczyka były w stanie nie naruszonym od 30 lat; nuncjusz i biskup poznański kazali w nocy pochować trupa, "aby tumult jakowy nie nastąpił". Marszałek w. koronny polecił, aby cmentarze kościelne były ogrodzone i na noc zamykane. Kurier cesarski miał się domagać wydania pułk. Drewicza "jako inwazora granic węgierskich". Cesarz użycza schronienia konfederatom. Z Wołynia 21 VIII szarzą się choroby we Włodzimierzu, Krzemieńcu; brak chleba, grozi głód. Wojska ros. wypędzają ludzi wraz z furażami na Wołoszczyznę; zaciągnięto warty z powodu zarazy. "Relacja o której namieniają dzisiejsze gazety drukowane" donosi o zwycięstwie wojsk ros. nad Tircją i jest "na półtrzecia arkusza tu wydrukowana w drukarni jezuickiej pod datą z Petersburga die 27 lipca", zaś o zwycięstwie z 2 i 3 sierpnia, które to doniesienie zostało "przez kuriera die 17 tu ogłoszone, jeszcze nie wydrukowano, ale Gazeta Wideńska za prawdziwe donosi i że wezyr wielki za Dunaj rejterował się, lecz to jeszcze nie koniec wojny".
  • s. 488 Wiadomości z Eperes die 13 Junij [13. VI] 1770 Ao. Cesarz przyjechał w towarzystwie królewicza Albrechta księcia cieszyńskiego, generała Laszczy i innych; przyjął on Generalność. Generał Esterchazy ogłosił list "oświadczający wolny przystęp każdemu z konfederatów do Naj. Cesarza". Na audiencji byli obecni: marszałek generalny, bp kamieniecki, wda wileński, kasztelan czerski, Rzewuski chorąży w. lit. "i kilku marszałków i konsyliarzy, jako też i damy polskie tu na ten czas znajdujące się". Cesarz wypytywał "o konfederackie rzeczy"; opis spotkań, które się odbyły w ciągu trzech dni; "przyniosła ta bytność milion pociech, lecz odiazd tak łaskaweho pana wiele żalu". Królewicz Albrecht okazał atencję Polakom.
  • Zawiera mowy, listy, uniwersały z lat 1766-1771
  • "Mowa [...] Xcia Imci [Kajetana Ignacego] Sołtyka biskupa krakowskiego czytana przez niego na sessyi prowincyonalney małopol[skiej] w czasie zalimitowanego seymu die 13 8bris 1766 an[n]o" s. 1-9
  • "Manifest konfederacyi barskiey [...] 1768 roku" s. 9-40
  • "Kopia responsu JW podczaszego litt. danego pewnemu senatorowi" s. 41-42
  • Manifest Katarzyny II carycy Rosji Petersburg 9.07.1768 s. 42-44
  • "Kopia listu wezyra do Rzplitey datowana [...] na dzień dwudziesty siódmy października 1768 [...]" s. 44-48
  • "Kopia manifestu JW Maryana Potockiego" s. 48-51
  • "Kopia pewnego listu 1768 roku die 3 maja" s. 51-52
  • "Oświadczenie generała majora y kawalera grafa Apraxina maiącego komendę w Polszcze nad korpusem woysk nayiasnieyszey imperatorowey [...] całey Rossyi" s. 52-53
  • "Kopia manifestu konfederacyi barskiey" s. 53-55
  • "Z różnych mieysc wiadomości z Pokucia" s. 55-58
  • "Uniwersał [...] Pułaskiego" 1768 s. 58-60
  • "Deklaracya z strony [... Katarzyny II] Imperatorowey [...] całey Rossyi Jego królewskiey Mości y Rzplitey uczyniona [...] w Warszawie dnia 29 Maji roku 1768 subscriptum Mikołaj Xże Repnin" s. 60-63
  • "Oświadczenie się generała majora y kawalera [Piotra] Kreczetnika maiącego komendę w Polszcze nad korpusem woysk Nayiaśnieyszey Imperatorowey [...] całey Rossyi" 1768 s. 63-64
  • "Kopia listu [... Franciszka Ksawerego] Branickiego łowczego w. kor. do Paszy chocimskiego z Dunajowiec dnia 9 Septembra pisanego" s. 64-66 oraz "Respons" s. 66-67
  • "Respons krola pruskiego [Fryderyka II Wielkiego] do N.N. z Poczdamu d. 5ta 8bris" s. 67
  • "Excerpt listu konfederackiego zpod Chocimia pisanego" s. 67-68
  • Manifesty Michała Hieronima Korwina Krasińskiego podkomorzego mazowieckiego 1768-1769 (5) s. 68-69, 78-81, 139-140, 178-179, 182-183
  • Manifesty Joachima Karola Potockiego podczaszego lit. 1768-1769 (4) s. 69-71, 180-182, 183-187
  • List [Franciszka Ksawerego Branickiego?] łowczego w. kor. s. 71-72
  • "Ko[pi]a manifestu kapłanstwa grekoorygentalney religiy 1768 [...] 15 Maji" s. 72-74
  • "Kopia manifestu sławetnego Izydora Iwanowicza mieszczanina kaniowskiego" s. 74-77
  • "Kopia manifestu OO. Bazylianów" s. 77-78
  • "Uwagi nie interessowanego obywatela" s. 81-83
  • "Reflexye albo myśl nad teraźnieyszą robotą" s. 83-85
  • "Kopia manifestu nomine Monasteru Mostreninskiego przeciwko buntownikom y innym 1768 d. 1ma Septembris" s. 85-86
  • "Pytanie nowicyusza zakonu trynitarskiego duszy w czyscu będącey" oraz "Odpowiedź duszy" s. 86
  • "Kopia listu pisanego d. 14 Aug. 1768 An[n]o" s. 86-87
  • "Lublini in Iudicijs Ordinarijs Generalis Tribunali Regni feria quinta ipso die festi SS. Vitti et Modesti Martyrum [18.06] 1758 Ao" s. 87-92
  • "Kopia manifestu [... Kazimierza] Pułaskiego starosty wareckiego marszałka konfederacyi d. 5 Maji 1768 Anno" s. 92-95
  • "List [... Andrzeja] Mokronowskiego starosty janowskiego do [... Kazimierza] Pułaskiego marszałka związkowego kor. pisany d. 13 Aprilis 1768 Ao datowany z Krystyampola" s. 95-96
  • Listy Kazimierza Pułaskiego marszałka związkowego do Mokronowskiego 1768 (2) s. 96-99
  • "Kopia listu czyli deklaracyi od Nayiasnieyszego hana[!] tatarskiego do konfederacyi ultimis Decembris 1768 pisanego" s. 99-101
  • "Deklaracya Nayiasnieyszego Krym Giereja krymskiego budziackiego nahayskiego czerkaskiego [...] woysk tatarskich Hana[!] z oryginału wypisana" s. 101-102
  • "Kopia listu [...] pani [Izabelli] Branickiey kasztell[anowej] krakow[skiej], w ktorym wyraża iaką miała rozmowe z [...] xiędzem [Adamem] Krasińskim biskupem kamienieckim 1768 Ao" s. 102-105
  • "Uwagi in materia unionis roku 1768 napisane w Warszawie" s. 105-115
  • "Replika na deklaracyą turecką wyszłą d. 21 Junij ad ministerium Rzplitey wydana in Augusto" s. 115-119
  • "Manifest [...] Porty Otomanskiey publikowany dnia 21 czerwca 1769 w obozie Naywyższego wezyra [...]" s. 119-122
  • "Manifest [...] Karola Littawora Chreptowicza marszałka y pisarza ziemskiego skonfederowanego powiatu grodzieńskiego [...] przy podniesieniu konfederacyi grodzienskiey w roku 1769 miesiąca lipca dnia 19 zaniesiony, a tymże roku y miesiącu 26 dnia w akta konfederacyi generalney Wielkiego Xięstwa Litt[ewskiego] ingressowany sequenti tenore" s. 123-132
  • "Manifest Xiążęcia [...] Alexandra Galliczyna generała y komendanta generalnego woysk Nayiaśnieyszey Imperatorowey [...] całey Rossyi" s. 132-136
  • "Kopia listu pisanego z Warszawy do Przyiaciela iadącego do Wilna 28 Maji 1769 Ao" s. 136-139
  • "Deklaracya krola Jmci [Stanisława Augusta] d. 13 Julij 1769" s. 140-141
  • "Reflexye damom polskim w nieszczęsliwosci kraju" s. 141-145
  • "Uwagi na proiekt deklaracyi warszawskiey" s. 145-150
  • "Kopia listu [...] Prozorowskiego do [...] Witta generała majora d. 17 Junij 1769 Anno z Baru pisanego" s. 150-151
  • "Respons na ten list" s. 151
  • "Dyaryusz attaku J.K.Mci milicyi" s. 151-152
  • "Projekt do deklaracyi ktora ma wyść imieniem krolewskim ministerio ad trutinam d. 1 Julij 1769 Ao" s. 154-156
  • "Pokazał się tu skrypt pod tytułem kopia uniwersału krola Jmci [... Stanisława Augusta ...] dan w Warszawie dnia siodmego lipca roku 1769" s. 156-158
  • "Remanifest Paszy Seraskiera Benderskiego datowany według kalendarza naszego dnia 20 maja roku 1769go w obozie pod Kawszanami[?]" s. 158-166
  • "Uniwersał [... Michała] Krasińskiego marszałka generalnego konfeder. kor. z przytomną radą [...] konsyliarzow względem buntow chłopskich d. 4ta Januarij 1769 w Dankowcach" s. 166-167
  • "Uniwersał [... Michała] Krasińskiego z przytomną radą konfederacyi kor. zabraniaiącey pospolitego ruszenia w Dańkowcach d. 6ta Januarij 1769 Anno" s. 167-168
  • "Uniwersał [... Michała] Krasińskiego marszałka z przytomną radą konfederacyi kor. względem wypraw milicyi [...], oddawania kwart z starostw, dzierżaw y innych podatków do skarbu konfederacyi [...] deklaruiący w Fernacie d. 30 Januarij 1769 Ao" s. 168-170
  • "Uniwersał [... Joachima Karola] Potockiego podczaszego litt[ewskie]go regimentarza generalnego konfederacyi koronney zalecaiąc [...] officyerom [...] stawienie się do własney chorągwi y komendy [...] pod utratą rang y regestru w Fernacie d. 10ma Febr. 1769 Ao" s. 170-172
  • "Kopia publikacyi ordynansu przez komendę pruską w Brodnicy d. 21 Februarij 1769 ad senum tubae ogłoszony" s. 172
  • "Manifest powiatu pińskiego" s. 172-176
  • List NN do NN pracownika "Monitora"[?] s. 176-178
  • "Przestroga dla obywatelów przy wierze y wolności konfederuiących się die 3 Julij 1769 Anno" s. 187-191
  • "Odpowiedż narodowa na uniwersał JKmci in Julio 1769" s. 191-195
  • Turcja domaga się zniszczenia gwarancji ros. dla Polski, ewakuacji wojska, naprawienia szkód, zwolnienia więźniów. W Konstantynopolu synod patriarchów carogrodzkiego, jerozolimskiego, aleksandryjskiego, antiocheńskiego z udziałem duchowieństwa greckiego - wyklęto bpa mohylowskiego, duchowieństwo moskiewskie; apel do Greków w Polsce. Turcy zamknęli granice wołoskie, nie wolno przywozić do Polski pszenicy, jęczmienia, prosa, oliwy i bawełny. W Czerniejewicach przebywa pasza. Ludność Wołoszy szuka schronienia w Horodence i Snityniu, a Polacy przed zarazą uciekają na Wołoszczyznę. Turcy pod Sniatyniem; major moskiewski Czerwangrodzki donosi o potyczce turecko-moskiewskiej; wpjna rozegra się pod Lwowem lub na Ukrainie. Sprawa konfederatów w świetle doniesień ze Stambułu i Wołoszczyzny. Szlachta odbiera swe dzieci ze szkół w Stanisławowie, pod miastem kopie się okopy. W Sniatynie trzech panów a z nimi konfederaci Marian Potocki, Chlebowski, przyłuski; zabrano kasę i pogłówne od żydów. Z W-wy 17. XI - król francuski zawarł alians z królem pruskim, posłem francuskim jest Gnines, a pruskim baron Gierdes, będą oni traktowali o interesach polskich. Pułkownik Karo i Ilgiestron wyjechali do Moskwy. Czempiński domaga się zwrotu długu od ks. Repnina. Z W-wy wysłano amunicję do Kamieńca. Wojska moskiewskie opuściły Kraków, konfederaci księcia Marcina w górach; Z W-wy wysłano ułanów ros. na konfederatów wielkopolskich. W dobrach Krzyckiego i Gurowskiego marszałka n. lit, "chłopstwo zbuntowało się". Sprawa uprowadzenia syna podkomorzego Rożańskiego, dochodzenia prowadzi marszałek koronny, podejrzany jest Repnin lub nuncjusz. Moskwa szuka gwarancji u króla pruskiego "w interesie z Turkami, ale nikogo z potencyi za gwaranta nie znajdzie, bo nikomu dotąd wiary nie dotrzymała". Na Litwie przemarsz wojsk mosk. Z W-wy - gen. major Salderu, nowy poseł ros., przybędzie z Petersburga, Repnin opuści Polskę. Chorąży k. oddał starostwo krakowskie w ręce Krotowskiego, otrzyma je koniuszy k. wraz z chorągwią husarską. Chorągiew pancerną po śmierci Kalinowskiego starosty bytowskiego dostanie Małachowski; chorągiew dla Podoskiego kasztelana rypińskiego. Listy "od granic" tureckich donoszą: pasza chocimski oświadczył Branickiemu, że ma rozkaz po "nieprzyjacielsku" postępować z tymi, którzy "trzymają z Moskwą"; wojska pod Glinianami i Chełmnem. Cesarz turecki wobec konfederatów. Płock opanowali konfederaci wielkopolscy. Z Torunia: pułk. Suchotyn ruszył do W-wy. W Bydgoszczy wojewoda brzesko-kujawski i marszałek trybunału bydgoskiego na leżach zimowych.
  • s. 152 Wiadomości od Pińska [d]ie 24 Junij [24 VI 1769] Do Pińska przed jarmarkiem przyszedł jakiś mieszczanin, który wdał się w sprzeczkę z żydem i m. in. oświadczył, że szlachta katolicka przestanie niebawem istnieć. W ten sposób wykryto spisek przeciw katolikom i żydom. Schizmatycy przygotowywali taką klęskę jak w Humaniu. Jest wiadomość, że pod Pińskiem stoi wojsko konfederackie.
  • s. 403-405 Die trigesima Novembris [30 XI ok. 1771]. Marszałkiem nowej konfederacji będzie kuchmistrz Poniński, który już otrzymał pieniądze od Moskwy i płaci swoje długi; mówi się, "że łagodniejsze serca i do złota przylgnione będą pociągane złotem", które płynie z Petersburga. Wołkoński namawiając na marszałkostwo litewskie Fleminga mówił o egzekucji dóbr: czterech kanclerzy wielkich i mniejszych, w-dy ruskiego, marszałka w. Lubomirskiego oraz exkanclerza Zamoyskiego, bowiem żądania tych siedmiu panów są przeciwne interesom imperatorowej. "Wielce godna osoba i na ten czas przytomna "mówiła o wybuchu gniewu u księcia Wołkońskiego, kiedy czytał przestrogę. Wołkoński z posłem Benoit był na audiencji i domagał się, aby król opowiedział się za nową konfederacją, ale otrzymał odpowiedź odmowną, ponieważ "z pierwszego dołu nie wyszedłszy nie chce w drugi ślepo wpadać" oraz utracić "serca narodu". Poruszono sprawę protekcji carowej, która "i tron jego umocni i serca narodu do niego nakłoni". Mówiono także o konsyliarzach i Wołkoński żądał usunięcia z Rady siedmiu członków i w tej sytuacji król zadał pytanie: "albo chcecie mieć absolutyzm w Polszcze, albo też teraźniejszą panowania formę?... ten dyskurs króla Jmc z dwoma ministrami słyszeliśmy od dwóch z owych siedmiu konsyliarzów dla czego wiarę mu zupełną dać należy". Wojska mosk. pod Radomiem. Potyczka marszałka Bierzyńskiego z Drewiczem, konfederaci wycofali się do Bielska "o czym tamtejszy pocztmajster do Warszawy pisze". List ze Stambułu donosi o wojnie.
  • s. 426-429 Z Białej d. 2da Xbris [2 XII] 1769 Anno. Generalność rezyduje w Bielsku austriackim, obecnych 34 marszałków nad to konsyliarze i delegaci; sprawa ilości deputowanych. Wojsko oddano marszałkowi lubelskiemu Szaniawskiemu, a Bierzyńskiemu odebrano komendę i został jedynie przy marszałkostwie sieradzkim, "lecz i to się musi rozprawić "ze starostą bydgoskim Gałeckim. Konfederaci wielkopolscy będą walczyć ze zbliżającym się nieprzyjacielem. Rady gen. austriackiego Esterhazy dla Generalności, aby przenieśli się bliżej granicy węgierskiej. Wraca z Turcji marszałek Krasiński i regimentarz Potocki. Dzierżanowski opuścił Kraków, aby nie rujnować miasta w wypadku ataku Moskwy i połączył wojsko z Szaniawskim. Przysięgę senatorską złożył biskup kamieniecki, wojewoda brzesko-litewski, kasztelan sieradzki, kasztelan czyrski, płocki, biecki, podskarbi w. oraz marszałek nadworny. Na dwór francuski, jako do "gwaranta przeciwko miastom pruskim", wysłano skargę; również Generalność wydała uniwersa-ł do szefów wojska i partii ukraińskiej w sprawie nowej rekrutacji regimentów. Uniwersał do Komisji wojskowej, aby hetmani "sprawili się ze swych czynności". Zażalenia na Rzewuskiego, Aleksandrowicza i Psarskiego, a Generalność uznaje ich "za nieprzyjaciół i zdrajców ojczyzny". Wyznaczeni posłowie: do Francji - Wielohurski, do Turcji kaszetlan czyrski Sufeżyński, do Wiednia kasztelan połocki lub Michałowski stolnik krakowski, do Berlina i Rzymu gen. Skórzewski - instrukcje gotowe, wyprawiono kurierów. wojewoda mazowiecki przebywa w Opatowie i sprzeciwia się Generalności, bruździ, bo nie został marszałkiem generalnym. Generalność wydała pismo do pruskiej prowincji, aby prawa kardynalne były tam zachowane, a ten akt został uznany przez zagraniczne gabinety. Różne są "przyczyny intrygów". Konfederacja wielkopolska "popisała pod Generalność 6000 wojska swego, żądając przez to panegyryków, jakoż ich pochwalono... kazano zdystyngować wiele za publiczne podatki z ceł, komór etc". Narady nad podatkami publicznymi, województwami, któr-e mają milicję. Wydano ordynanse "pod wielkim rygorem", aby konfederacje niosły sobie wzajemną pomoc, zwłaszcza wielkopolska ma wspierać prowincję pruską, ale uznając władzę marszałków pruskich.
  • "Kopia listu pisanego z Lublina d. 20 7bris od [...] pana de Ronne pułkownika woysk [...] imperatorowey [...]" s. 421-423
  • "Przestroga z Warszawy w miesiącu listopadzie 1769 roku" s. 423-426
  • "Spektator Oyczyzny wynurzaiący przyiacielowi swoiemu proszącemu o oznaymienie szczerego zdania swego mysli swoich względem okoliczności teraznieyszych y senatus consilium 1769 diebus Octobris anni ejusdem danym" s. 429-443
  • "Manifest zelanta pewnego o wiarę y wolność" s. 443-453
  • "Laudum seymiku gospodarskiego woiewodztwa brzeskiego a d. 5ta Februarij w Brześciu Litewskim [...] agitowanego względem obrania deputatów na Trybunał Główny W[ielkieg]o X[ię]stwa Litt[ewskiego] obydwoch repartycyi [...] oblatowane w Grodzie Brzeskim die nona Februarij [09.02.] 1770 Anno" s. 453-455
  • "Manifest [...] pana Lachowicza komornika wwdztwa brzesk[iego] nomine całego wwdztwa skonfederowanych y nieskonfederowanych osob przytomnych a do tego manifestu boiących się pisać y nieprzytomnych contra totum actum wwdztwa brzeskiego seymików z podpisem ręki tegoż Jmci y innych [...] w ten czas przytomnych zaniesiony roku 1770 d. 6ta Februarij" s. 455-457
  • "Manifest [...] pana Lachowicza komornika woiewodztwa brzeskiego imieniem stanów skonfederowanych naprzeciwko [...] urzędnikom y obywatelom wwdztwa brz[eskiego] seymik zagaiaiącym y deputatow na Trybunał W[ielkieg]o X[ięstwa] Litt[ewskiego] obieraiącym die 7ma Februarij 1770 Anno" s. 457-458
  • "Dekret na [... Józefa?] Bierzyńskiego marszałka sieradz[kiego] w obozie pod konieczną die 14 Martij roku 1770 przez Generalność Konfederacyi Rze[czy]p[ospo]li[t]ey ferowany" s. 460-464
  • "Oświadczenie [...] pana [Rocha Michała] Jabłonowskiego kasztellana wiślickiego datowane w Bardyowie in Martio 1770 An[n]o" s. 464-467
  • "Copia listu [...] xiędza [Ksawerego] Bierzyńskiego pisanego do pana Grabowskiego z Słupny dnia 13 kwietnia 1770" s. 467-468
  • "Pytanie: Czyli w czasie teraznieyszym konfederacya cywilna niebyłaby nad związek barski lepsza y pożytecznieysza, po ktorey uformowaniu żeby marszałkowie za granicę wyiechawszy czekali końca woyny między Portą y Rossyą" oraz "Odpowiedź" s. 468-473
  • "Kopia raportu od [...] Zaręby regimentarza sieradzkiego do generalności de die 31 Augusti 1770 Ao z Zdun datowanego" s. 483-484
  • List Michała Jana Paca marszałka generalnego konfederacji barskiej do konfederatów 14.05.1770 s. 490-491
  • "Deklaracya [... Mustafy III] cesarza tureckiego wyszła z Babaydy die 7ma Febr. 1770 Anno do całey Rze[czy]p[ospoli[t]ey skonfederowaney hetmanow koronnych biskupow y ministrow" s. 491-492
  • "Manifest przeciwko familij Czartoryskich" s. 492-503
  • "Myśli czyli reflexye nad okolicznościami wziętych w Sielcach przez Konfederacyą [...] Grabowskich, generałów dwóch braci rodzonych, w sianie tamże ukrywaiących się przechodzące" s. 503-505
  • "Relacya o przygotowaney pompie pogrzebowey dla panow Grabowskich [...]" s. 505-506
  • "Kopia listu [...] Raba kapitana gwardyi pieszey kor. do [... Pawła?] Mostowskiego wwdy mazowieckiego pisanego z Pol Elizeyskich" s. 506-507
  • "Potyczka pod Sielcami" s. 507-508
  • "Obiaśnienie JKMci w teraźnieyszych okolicznościach 1770 roku" s. 508-518
  • "Rozmowa saskiego kawalera z polskim senatorem" s. 519-521
  • "Anagramma" s. 521
  • "Kopia responsu [...] xiędza [Ignacego Jakuba] Massalskiego biskupa wileńskiego do krola Jmci pisanego dnia 22. 7bris 1770 Anno" s. 528-529
  • "Kopia listu [...] do urodzonego Alexandrowicza marszałka Trybunału Głownego W[ielkieg]o X[ięstwa] Litt[ewskiego] roku 1770 dnia 15. 7bris pisanego" s. 529-530
  • "Kopia listu [... Michała Fryderyka] Czartoryskiego kanclerza w[ielkieg]o W[ielkieg]o X[ięstwa] Litt[ewskiego] do [...] Alexandrowicza marszałka Trybunału Głownego Wo X. Litt. z Warszawy dnia 19. 7bris Anno 1770 pisanego" s. 530
  • "List do prześwietnego senatu ministerium polskiego przez [... Kajetana Ignacego Sołtyka] biskupa krakowskiego w niewoli moskiewskiey zostaiącego bez daty pisanego a w Warszawie odebrany in Xbri 1768" s. 530-533
  • "Opisanie Polski in anno 1770" s. 533-534
  • "Kopia listu do JKmci [Stanisława Augusta Poniatowskiego] dnia 1 listopada roku 1770 względem dostąpienia imprezy attaku Częstochowy pisanego" s. 534-538
  • "Kopia listu pisanego przez pewnego ziemianina z okazyi wydaney deklaracyi od iednego officyera moskiewskiego, w ktorey dobra xiążęcia kanclerza w[ielkieg]o litt[ewskiego] w Bracławskim y Kijowskim leżące, zakonfiszkowane ogłasza" s. 538-539
  • "Uniwersał [... Michała Hieronima] Krasińskiego marszałka generalnego konfederacyi koronney die 4ta Februarij 1771 Ao wydany" s. 539-541
  • "Zebranie intytulacyi pism w tym manuskrypcie będących" s. 549-553
  • "Manifest [...] Dzierżanowskiego marszałka ziemi gostyńskiey przeciwko [...] Marcinowi Lubomirskiemu. Działo się pod Muszyńko dnia 12 maja roku 1769" s. 195-199
  • "Głos wierney Rady do [...] Stanisława Augusta krola Polskiego" 1762? s. 199-213
  • "Spowiedź publiczna z pomocą dusz ratunku żądających z obowiązków Związku Barskiego [...] wyłuszczona" 1769 s. 213-220
  • "Memoryał podany [...] panu graffowi [Nikicie] Paninowi imieniem [...] prymasa w Peterzburgu przetłumaczony z kopij francuskiey" s. 220-222
  • "Uwagi nad stanem interessów Rossyi w Polszcze" s. 222-224
  • "Wypis z xiąg grodzkich winnickich wwdztwa bracł[awskiego] r. 1769 d. 25 Febr." s. 224-226
  • Ordynans Józefa Stępkowskiego oboźnego kor. 20 Julij 1769 s. 226
  • "Dyaryusz prawdziwego opisania [sądów lubelskich] [...] 1768" s. 226-230
  • "Dyskurs polityczny kadeta Szkoły Rycerskiey warszawskiey z [...] konwiktorem ex Collegio Nobilium Scholarum Piarum o maxymach politycznych [...] 1768 mianych" s. 230-266
  • Listy [Filipa Felicjana] Wołodkowicza metropolity kijowskiego do: [Młodziejowski Andrzej Stanisław] podkanclerzy kor. Radomyśl 04.02.1766 s. 268-270. - Stanisław August Poniatowski król Polski Radomyśl 07.02.1766 s. 270. - Woronicz regimentarz partii ukraińskiej wojska kor. Radomsko 29.01.1766 s. 266-268.
  • "Regestr wsi zbuntowanych oraz buntowników [...] de die 29 Januarij 1766 z Czerkas raport [...] pana Sawickiego komendanta jurwachtowego od granicy panstwa rossyiskiego" s. 268
  • Uniwersały skonfederowanych stanów koronnych i litewskich 1769-1771 (8) s. 270-288, 373-374, 458-460, 488-490, 521-528, 541-548
  • List Joachima Schwartzemberga Czernego klana oświęcimskiego Kraków 18.10.1769 s. 288-289
  • Manifesty Joachima Schwartzenberga Czernego klana oświęcimskiego (2) s. 289-291, 366-369
  • "Kopia manifestu litewskiego" s. 291-293
  • "Myśli do współobywatela" s. 293-295
  • "Kopia listu od [...] generała Wita do [...] regimentarza pisanego d. 4ta Augusti z Kamienca" s. 295-296
  • "Uniwersał konfederacyi województwa krakowskiego d. 31 8bris 1769" s. 296-299
  • "Manifest przeciwko [...] panom gazetarzom, źle [...] konfederatom daiącym z poduszczenia [...] dyssydentów" s. 299-301
  • "Obwieszczenie generalności złączoney z W. X. Litt. y zapraszanie senatu do łączenia się [...] datum w Białey roku 1769 dnia 9 Novembris" s. 301-306
  • "Rada senatu przez [... Stanisława Augusta] na dzień 30 miesiąca wrzesnia w roku 1769 w Warszawie złożona [...]" s. 306
  • "Propozycye od JKmci [...]" s. 306-307
  • "Conclusum rady senatu" s. 307-310
  • "Propozycye na radę senatu pro die 30 mensis 7bris anno praesentis 1769 z woli JKmci [... Stanisława Augusta Poniatowskiego] radzie senatu ad deliberandum podano" s. 310
  • "Reflexye na punkta podane senatus consilio in publicum" s. 311-313
  • "Mowa [...] Chodkiewicza starosty żmudzkiego podczas senatus consilium d. 30ma 7bris 1769 anno miana" s. 313-315
  • "Mowa [...] Granowskiego wojewody rawskiego na radzie senatu d. 30. 7bris 1769 Ao miana w Warszawie" s. 315-318
  • "Mowa [... Tadeusza] Lipskiego kasztell[ana] łęczyckiego dla słabości zdrowia nieprzytomnego na ręce [...] xiędza kanclerza [Andrzeja Młodziejowskiego?] aby była w senacie posłana" s. 318-319
  • "Votum [...] xięcia Jmci [Michała Fryderyka] Czartoryskiego kanclerza W.W. X[ię]stwa Litt[ewskie]go na senatus consilium die 30ma 7bris 1769 miana" s. 319-322
  • "Votum na radzie senatu xięcia [Stanisława] Lubomirskiego marszałka wielkiego kor. d. 30 7bris 1769 anno miane" s. 322-324
  • "Votum [...] xięcia Jmci Czartoryskiego wojewody ruskiego[???] na senatus consilium die 30 7bris 1769 anno miane" s. 324-325
  • "Votum [... Jana Jędrzeja] Borcha podkanclerzego koronnego na radzie senatu die 30. 7bris 1769 anno miane" s. 325-330
  • "Mowa [...] pana [Antoniego] Morskiego kasztellana lwowskiego na teyże senatu radzie miana die 30 7bris 1769 anno" s. 330-334
  • "Zdanie na propozycye do rady senatu podane pro die 30 Septembris 1769 anno" s. 334-338
  • "Reflexye nad consilium rady senatu w Warszawie roku 1769" s. 339-343
  • "Actum in Mława f[eri]a quinta ante festum Sancti Antonii de Padua confessoris die scilicet octava Junij [08.06.] proxima Anno Domini 1769no" s. 343-350
  • "List [...] pana Floryana Prawdzickiego obywatela xięstwa mazowieckiego do [...] pana [Jana Jerzego] Grabowskiego marszałka konfederacyi słuckiey dyssydentów z Nura[?] pisany d. 28va 8bris 1767 anno" s. 350-360
  • "Deklaracya [...] Jozefa II z domu austryackiego cesarza rzymskiego z roskazu J.C. Mci wydana, przez [...] Wacława Henryka barona de Vagkiem sekretarza y rezydenta [...] cesarskiego dnia 6 września 1769 w obozie" s. 360-361
  • Manifest skonfederowanych stanów Rzeczpospolitej Obojga Narodów 1769 s. 361-366
  • "Uniwersał [...] pana Czernego marszałka wojewodztwa krakowskiego w Biały d. 11 grudnia 1769" s. 369-370
  • "Uniwersał od generalności Nayiasnieyszey Rze[czy]p[ospo]l[i]tey skonfederowaney do Wielkiego Xięstwa Litt[ewskie]go" s. 370-373
  • "Breve Ojca Świętego do Nayiaśnieyszego króla [...] Stanisława Augusta Klemens pp. XIV" s. 374-375
  • Manifest Michała Jana Paca marszałka generalnej konfederacji Wielkiego Księstwa Lit. Biała 16.11.1769 s. 375-376
  • Manifest marszałka i konsyliarzy konfederacji województw wielkopolskich (poznańskiego, kaliskiego i ziemi wschowskiej) s. 376-382
  • "Respice finem" s. 382-391
  • "Respons przyiacielowi na list datowany 24 marca dany 31 marca z okkazyi dyssydentów" s. 391-397
  • "Proiekt konfederacyi cywilney szkodliwey Oyczyznie, prawom, swobodom, wierze y wolności Rzeczypospolitey Polskiey" s. 397-403
  • "Kontynuacya skryptu pod tytułem Przestroga z Warszawy w miesiącu listopadzie roku 1769 postac dobrego konfederata w okolicznościach teraznieyszych" s. 405-409
  • "Kopia responsu krola pruskiego iednemu z marszałków konfederackich z Berlina dnia 10 listopada 1769 roku danego" s. 409-411
  • "Reflexye nad listem krola [...] pruskiego przyiacielowi od przyiaciela przesłane" s. 411-417
  • "Kopia listu Xięcia [... Gabriela Podoskiego] prymasa do [...] pana [Michała] Krasińskiego dyssydenta roku 1769 pisanego" s. 417-421
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Krasiński Adam Stanisław bp kamieniecki (1714-1800)
  • Bazylianie 18 w.
  • Collegium Nobilium Warszawa
  • Szkoła Rycerska Warszawa
  • Trynitarze 18 w.
  • Konfederacja 1768-1772 r. barska
  • Gazety rękopiśmienne polskie 18 w.
  • Listy 18 w. Polska
  • Mowy 18 w. Polska
  • Publicystyka 18 w. Polska
  • Sądownictwo 18 w. Polska
  • Korespondencja dyplomatyczna 18 w.
  • Bar (Ukraina) 18 w.
  • Brodnica (woj. kujawskopomorskie) 18 w.
  • Chocim (Ukraina) 18 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 18 w.
  • Krystynopol (Czerwonogród) (Ukraina) 18 w.
  • Pińsk (Białoruś) 18 w.
  • Podole (Ukraina) 18 w.
  • Pokucie (Ukraina) 18 w.
  • Siedlce (woj. mazowieckie) 18 w.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Akta
 • 245 $a Akta do historii lat 1766-1771.
 • 246 $a "My stany duchowne y swieckie marszałkowie, konsyliarze y cały stan rycerski koronny y Wielkiego Xięstwa Litt. związkiem generalney konfederacyi złączeni etc." $i [Inc.:]
 • 246 $a "działo się w obozie konfederackim dnia siódmego grudnia 1769 roku w Biały" $i [Expl.:]
 • 246 $a "My marszałkowie y konsyliarze ex concluso Rady Generalney połączonych konfederacyi Oboyga Narodow dla [...] wszystkich obywatelow uwiadomienia [...] ad publicam notitiam wydaiemy [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Datt. w Białey 1769 d. 7ma mensis Nouembris" $i [Expl.:]
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 558 s. $c 34x22 cm
 • 340 $d Rkps $e skóra brązowa, marmurek, grzbiet: tłoczenia, złocenia, 18 w.
 • 400 $a Mokronowska Izabella zob. Branicka Izabella z Poniatowskich kasztelanowa krakowska siostra króla 1730-1808
 • 400 $a Poniatowska Izabella zob. Branicka Izabella z Poniatowskich kasztelanowa krakowska siostra króla 1730-1808
 • 520 $a s. 473-475 Wiadomość z Warszawy d 8 7bris [8 IX] 1770 Anno. Kaznodzieje "nie dbając na rosyjskiego ministra" mówią z ambon o przyczynach klęsk. Panowie przyjaźni Moskwie; mówi się o nowej formie gwarancji rosyjskich. Granowski wda rawski i kasztelan lubelski Moszczeński popłynęli "wodą" do Gdańska. Magistrat gdański wystosował pismo, że nie będzie przyjmował żadnych towarów z Polski ze względu na zarazę. Nie wolno handlować z żydami oraz wpuszczać do W-wy przyjezdnych "od miejsc zarazowych". Pose-ł Wołkoński wrócił z podróży do dworów w Wiedniu, Berlinie i Dreźnie, wizyty składał w imieniu swej monarchini. Zakńczył swą funkcję minister ros. Weymar, został tylko jako szef wojska ros. w Polsce. Na Wołoszczyźnie wojsko ros. odebrało fortecę Izmaiłow. Chan tatarski zaprzysiągł posłuszeństwo imperatorowej i poddał się feltmarszałkowi Romansowowi. Chan w Petersburgu złożył "hołd z całą Tartarią", w jego obozie byli "zbisurmanieni" Polacy. Brak wiadomości o Krasińskim i Potockim. Repnin miał podobno zdobyć Bender. Te pogłoski uważa się też za fałszywe, podobno poddało się tylko 12-tu starostów z nad Dunaju i Prutu. Na Litwie wojsko ros. gen. Karo "swywolnie sobie postępuje" oraz wybiera furaże i prowianty; wysokość kontrybucji z dóbr podkomorzego witebskiego Hurki, płacona w życie, owsie i krupach. Marszałek wyszogrodzki Sawa poraził pułkownika ros. Szouba; potyczka pod Płońskiem po której Sawa został otoczony, mimo odniesionych ran zbiegł podobnie jak Zembrzuski. Dobrowolski wraz z konfederatami został osadzony w Kępie, "jako się przeszłą Pocztą doniosło". Sawa rozpuścił swych konfederatów, a "pan Mazowiecki z komendą swoją przebija się do...Zaręby" w sieradzkie i łęczyckie.
 • 520 $a s. 476-477 Wiadomości z Warszawy d 1mo Augusti [VIII] 1770 A. Romansow zwyciężył chana tatarskiego nad rzeką Sarga. Opis bitwy, ataków Repnina, gen. Trubesko, kwatermistrza Baura, majora Pułkiennina i gen. Ollicza; udział ciężkiej artylerii. Cenne zdobycze dostały się Rosji. Książę brunświcki doniósł ministrowi pruskiemu Benoit o wielkich stratach tureckich. Weyzyr w. rozbił obóz za Dunajem. W cerkwiach moskiewskich dziękczynne nabożeństwa. Król polski w Młocinach, choruje na kaszel; "o obrotach konfederackich o tym czasie nic osobliwego nie zaszło". Komenda Zaremby podzielona: wojska stoją pod Kaliszem i w Przysusze w sandomierskim. Pułk. ros. Drewicz w Krakowie, wysłał oddziały do Bochni i Wieliczki, będzie a-takował Pułaskiego. Woluński podstoli warszawski oraz Łoski wojski w-ski, jako komisarze, rozesłali palety do obywateli ziemi w-skiej w sprawie furaży. Zaraza na Ukrainie, Podolu i Wołyniu, epidemia w Żółkwi, Lwowie, ale poczta "jeszcze nie zahamowana"; doktorzy zarządzili kadzenie listów, które "wentylowano szpilką". Magistrat gdański wysłał dwóch deputatów do Berlina, aby król prus odwołał wojsko z Żuław gdańskich. Gdańsk płaci raty królowi pruskiemu. Pułk. ros. Czartoryski wyruszał z Torunia na p. Mazowieckiego marszałka dobrzyńskiego, idzie na Płock. Aresztowano Podoskiego. Z Pragi ruszyły oddziały moskiewskie na p. Mazowieckiego. Zmarł rotmistrz konfederacki Biernacki. Listy włoskie donoszą z Rzymu i Wenecji, że flota ros. wypłynęła z Morei; wzmianki o Grekach i Turkach.
 • 520 $a s. 478-479 Wiadomość z Warszawy die 11 Augusti [11 VIII] 1770 Anno. Pod Mławą konfederaci poranili pułk. ros. Czartoryskiego, który wyruszył z Torunia, aby uderzyć na Mazowieckiego i Sawę. Oddziały mo w Płocku. Konfederaci idą od Kalisza na Łowicz; sytuacja w Rawie, Sandomiwrzu, Przytyku, Przysusze, Opatowie i "z tej przyczyny poczta opatowska dnia wczorajszego nie stanęła". W starostwie skim i nowotarskim na słupach przybito herby cesarskie, "a le się to przez omyłkę stało". Zamknięto granice na Morawach i Sląsku z powodu zarazy. Mówi się o deklaracji paszy z Benderu, który wysyła wojska w granice polskie przeciw wojsku ros., ale deklaracji nikt nie widział. Imperatorowa na poparcie wojny z Turkiem zaciągnęła pożyczkę w Holandii oraz Anglii. Dwór warszawski "zalecił Metryce wydać mandaty Miasta Gdańska, że się ważył wchodzić w negocjacje bez pozwolenia RzP. z królem Jmc pruskim". Wysłano z W-wy na Wołyń dwóch cyrulików Witacego i Kazanowa "dla rozeznania tam chorób szerzących się, które nazywają powietrzem morowym..., powstały o tych zarazach baśnie na zatrwożenie ludzi, iż niektórzy tu rozgłaszali, że Platterowski Pałac od markietanów moskiewskich jest zapowietrzony".
 • 520 $a s. 479-480 Relacya z Gdańska ie 27 Julij [27 VII] 1770 Anno. W Gdańsku bunt przeciw husarom pruskim, których pospólstwo obiło kijami. Do Berlina pojechał sekretarz Weychman i rajca Wartemberg "z remonstracjami" do króla pruskiego w sprawie wojsk na Żuławach oraz płaconej kontrybucji; mieszczanie bronią bram miasta i nie wpuszczono rezydenta pruskiego kiedy chciał z huzarami wjechać bramą oliwską; kontrola ludności, zaprzysiężono wierność magistratowi. Na sesji wojskowej wojewoda rawski Granowski proponował, aby wojska Stępkowskiego będące na Rusi "passy zamknęły" i nie puszczały nikogo z zarażonych miejsc na Ukrainie, Podolu i Wołyniu, ale na projekt ten nie zgodzili się komisarze. W Żółwi zaraza jak również w Kamieńcu Podolskim.
 • 520 $a s. 480-482 Wiadomość z Warszawy d 18 Augusti [18 VIII] 1770 A. Na dworze debaty w sprawie chorób na Podolu i Wołyniu; mówiło się też o "spokojności" w Królestwie, o konfederatach i Generalności, regimentach Pułaskiego na Podgórzu i pomocy cesarza dla Pułaskiego. Minister ros. Weymar otrzymał wiadomość o zwycięstwie Romansowa nad Turkami oraz chanem tatarskim. Turcy uciekli przez most na Dunaju. Mówi się również, że gen. ros. Pannin rejterował się na Zaporoże, a Romansow uszedł z Wołoszczyzny do Polski. "Podobnież przeciwna sobie wiadomośći dają się słyszeć "o konfederatach: Pułaski atakowany przez gen. Czerniszewa, został wypędzony z okopów pod Gorlicami przez Drewicza i uciekł na Węgry. Inne listy donoszą, że Pułaski zniósł Drewicza, rozciągnął swe wojska od Lwowa do Lublina. Konfederaci przeprawili się przez Bug pod Rozanką i Kłodniewkiem: ciągną przez Włodawę na Litwę. Pułk. ros. Galliczyn z pod Łowicza pociągnął do Mszczonowa i stoi opodal traktu krakowskiego. W grodzie prezentowano ciało ekonoma Zawadzkiego, którego chłopi zabili w dobrach starościny Bolimowskiej. Z Krakowa zbiegł zdrajca konfederacki Bierzyński, a w areszcie zostali jego adherenci Trzebiński i Grotowski. Nie nadeszła poczta z Winnicy, Kamieńca Podolskiego i Zasławia. W Dunajowcach zmarło wiele osób. Ze Lwowa wyszli Piarzy do wsi Haruczka. Gdańsk opuścili Prusacy, wybrali oni wielką kontrybucję, otworzono bramy. Do Berlina pojechali delegaci. Werbunek ludzi w/g traktatu welawskiego; są jeszcze sprawy sporne. Marny jarmark, byłby jeszcze gorszy, gdyby nie interwencja elektorowej saskiej wdowy.
 • 520 $a s. 482-483 Wiadomość z Warszawy d 28 Augusti [28 VIII] 1770 Ao. Kurier z dwunastu pocztylionami, a następnie oficer moskiewski w asyście kozaków ogłosili zwycięstwo Rosji nad Turcją oraz chanem tatarskim "dla zastraszenia narodu polskiego", krążą jednak i inne wiadomości o w. wezyrze. Pułaski pod Gorlicami "poranił Moskwę". Drewicz nałożył kontrybucję na klasztory krakowskie. Z Pragi wyprowadzono wziętych do niewoli konfederatów, m. in. marszałka lubelskiego Szaniawskiego, zakroczymskiego Kadłubowskiego, wyszogrodzkiego Malewskiego. Wszystkich ich uwięziono - "jako się dawniej namieniło" - po aresztowaniu ich w pałacu ministra ros. Planowali ucieczkę z więzienia, ale zostali zdradzeni; pognano ich traktem lubelskim do Kijowa. Na Pradze mało wojska moskiewskiego. Bernardynom nie wolno obecnie dzwonić w nocy. Marszałek ziemi wyszogrodzkiej Sawa ściąga konfederatów i tak: Zambrzyckiego, Dobrowolskiego, Zembrzuskiego, Bachowskiego a następnie rozesłał ich po wsiach i miastach - do Wyszogrodu, Czerwińska i Zakroczyma. Mazowiecki i Murawski ciągną z płockiego ku Łowiczowi. Zaremba pod Piotrkowem, ma również ciągnąć na Łowicz. Do Królewca nie wpuszczono trzech furmanów, którzy przybyli z Polski - obawiają się zarazy; zażądano aby przedłożyli atestację od ministra Benoit oraz Weymara. Na Siedmiogrodzie i Wołoszczyźnie panuje zaraza. Moskale kazali w kościołach katolickich w Sandomierzu i Opatowie śpiewać Te Deum z racji zwycięstwa nad Turkami, częstowano szlachtę, wznoszono toasty nas cześć imperatorowej oraz Romansowa, który to opasał wojska chana pod Benderem i zmusił do przysięgi wierności. Inni mówią, że Romansow poniósł klęskę. Moskale nocują w Borku, a w dzień powracają na Pragę.
 • 520 $a s. 484-488 Wiadomość z Warszawy d 1ma 7bris [1 IX] 1770 Ao. Regimentarzem wdztwa mazowieckiego został Sawa marszałek konfederacji wyszogrodzkiej, pod jego komendę poddali się rotmistrzowie Bachowski, Zembrzuski, Antonowicz oraz Mazowiecki marszałek ziemi ciechanowskiej. Założono komendy w Zakroczymiu, Czerwińsku, Kreńsku. Rosjanie otrzymali sukkurs z W-wy i Pragi, Sawa musiał się cofnąć pod Płock. Konfederaci w Kępie koło Wyszogrodu pod komendą Dobrowolskiego staczali potyczki. Wojska ros. na Pradze zachowują ostrożność, pałac ministra ros. Weymara "przed bramą na przeciw Kanoniczek" został otoczony fosą. Pod drzewem na cmentarzu kościoła P. Marii natrafiono na trumnę w której ciało i szaty nieboszczyka były w stanie nie naruszonym od 30 lat; nuncjusz i biskup poznański kazali w nocy pochować trupa, "aby tumult jakowy nie nastąpił". Marszałek w. koronny polecił, aby cmentarze kościelne były ogrodzone i na noc zamykane. Kurier cesarski miał się domagać wydania pułk. Drewicza "jako inwazora granic węgierskich". Cesarz użycza schronienia konfederatom. Z Wołynia 21 VIII szarzą się choroby we Włodzimierzu, Krzemieńcu; brak chleba, grozi głód. Wojska ros. wypędzają ludzi wraz z furażami na Wołoszczyznę; zaciągnięto warty z powodu zarazy. "Relacja o której namieniają dzisiejsze gazety drukowane" donosi o zwycięstwie wojsk ros. nad Tircją i jest "na półtrzecia arkusza tu wydrukowana w drukarni jezuickiej pod datą z Petersburga die 27 lipca", zaś o zwycięstwie z 2 i 3 sierpnia, które to doniesienie zostało "przez kuriera die 17 tu ogłoszone, jeszcze nie wydrukowano, ale Gazeta Wideńska za prawdziwe donosi i że wezyr wielki za Dunaj rejterował się, lecz to jeszcze nie koniec wojny".
 • 520 $a s. 488 Wiadomości z Eperes die 13 Junij [13. VI] 1770 Ao. Cesarz przyjechał w towarzystwie królewicza Albrechta księcia cieszyńskiego, generała Laszczy i innych; przyjął on Generalność. Generał Esterchazy ogłosił list "oświadczający wolny przystęp każdemu z konfederatów do Naj. Cesarza". Na audiencji byli obecni: marszałek generalny, bp kamieniecki, wda wileński, kasztelan czerski, Rzewuski chorąży w. lit. "i kilku marszałków i konsyliarzy, jako też i damy polskie tu na ten czas znajdujące się". Cesarz wypytywał "o konfederackie rzeczy"; opis spotkań, które się odbyły w ciągu trzech dni; "przyniosła ta bytność milion pociech, lecz odiazd tak łaskaweho pana wiele żalu". Królewicz Albrecht okazał atencję Polakom.
 • 520 $a Zawiera mowy, listy, uniwersały z lat 1766-1771
 • 520 $a "Mowa [...] Xcia Imci [Kajetana Ignacego] Sołtyka biskupa krakowskiego czytana przez niego na sessyi prowincyonalney małopol[skiej] w czasie zalimitowanego seymu die 13 8bris 1766 an[n]o" s. 1-9
 • 520 $a "Manifest konfederacyi barskiey [...] 1768 roku" s. 9-40
 • 520 $a "Kopia responsu JW podczaszego litt. danego pewnemu senatorowi" s. 41-42
 • 520 $a Manifest Katarzyny II carycy Rosji Petersburg 9.07.1768 s. 42-44
 • 520 $a "Kopia listu wezyra do Rzplitey datowana [...] na dzień dwudziesty siódmy października 1768 [...]" s. 44-48
 • 520 $a "Kopia manifestu JW Maryana Potockiego" s. 48-51
 • 520 $a "Kopia pewnego listu 1768 roku die 3 maja" s. 51-52
 • 520 $a "Oświadczenie generała majora y kawalera grafa Apraxina maiącego komendę w Polszcze nad korpusem woysk nayiasnieyszey imperatorowey [...] całey Rossyi" s. 52-53
 • 520 $a "Kopia manifestu konfederacyi barskiey" s. 53-55
 • 520 $a "Z różnych mieysc wiadomości z Pokucia" s. 55-58
 • 520 $a "Uniwersał [...] Pułaskiego" 1768 s. 58-60
 • 520 $a "Deklaracya z strony [... Katarzyny II] Imperatorowey [...] całey Rossyi Jego królewskiey Mości y Rzplitey uczyniona [...] w Warszawie dnia 29 Maji roku 1768 subscriptum Mikołaj Xże Repnin" s. 60-63
 • 520 $a "Oświadczenie się generała majora y kawalera [Piotra] Kreczetnika maiącego komendę w Polszcze nad korpusem woysk Nayiaśnieyszey Imperatorowey [...] całey Rossyi" 1768 s. 63-64
 • 520 $a "Kopia listu [... Franciszka Ksawerego] Branickiego łowczego w. kor. do Paszy chocimskiego z Dunajowiec dnia 9 Septembra pisanego" s. 64-66 oraz "Respons" s. 66-67
 • 520 $a "Respons krola pruskiego [Fryderyka II Wielkiego] do N.N. z Poczdamu d. 5ta 8bris" s. 67
 • 520 $a "Excerpt listu konfederackiego zpod Chocimia pisanego" s. 67-68
 • 520 $a Manifesty Michała Hieronima Korwina Krasińskiego podkomorzego mazowieckiego 1768-1769 (5) s. 68-69, 78-81, 139-140, 178-179, 182-183
 • 520 $a Manifesty Joachima Karola Potockiego podczaszego lit. 1768-1769 (4) s. 69-71, 180-182, 183-187
 • 520 $a List [Franciszka Ksawerego Branickiego?] łowczego w. kor. s. 71-72
 • 520 $a "Ko[pi]a manifestu kapłanstwa grekoorygentalney religiy 1768 [...] 15 Maji" s. 72-74
 • 520 $a "Kopia manifestu sławetnego Izydora Iwanowicza mieszczanina kaniowskiego" s. 74-77
 • 520 $a "Kopia manifestu OO. Bazylianów" s. 77-78
 • 520 $a "Uwagi nie interessowanego obywatela" s. 81-83
 • 520 $a "Reflexye albo |myśl nad teraźnieyszą robotą" s. 83-85
 • 520 $a "Kopia manifestu nomine Monasteru Mostreninskiego przeciwko buntownikom y innym 1768 d. 1ma Septembris" s. 85-86
 • 520 $a "Pytanie nowicyusza zakonu trynitarskiego duszy w czyscu będącey" oraz "Odpowiedź duszy" s. 86
 • 520 $a "Kopia listu pisanego d. 14 Aug. 1768 An[n]o" s. 86-87
 • 520 $a "Lublini in Iudicijs Ordinarijs Generalis Tribunali Regni feria quinta ipso die festi SS. Vitti et Modesti Martyrum [18.06] 1758 Ao" s. 87-92
 • 520 $a "Kopia manifestu [... Kazimierza] Pułaskiego starosty wareckiego marszałka konfederacyi d. 5 Maji 1768 Anno" s. 92-95
 • 520 $a "List [... Andrzeja] Mokronowskiego starosty janowskiego do [... Kazimierza] Pułaskiego marszałka związkowego kor. pisany d. 13 Aprilis 1768 Ao datowany z Krystyampola" s. 95-96
 • 520 $a Listy Kazimierza Pułaskiego marszałka związkowego do Mokronowskiego 1768 (2) s. 96-99
 • 520 $a "Kopia listu czyli deklaracyi od Nayiasnieyszego hana[!] tatarskiego do konfederacyi ultimis Decembris 1768 pisanego" s. 99-101
 • 520 $a "Deklaracya Nayiasnieyszego Krym Giereja krymskiego budziackiego nahayskiego czerkaskiego [...] woysk tatarskich Hana[!] z oryginału wypisana" s. 101-102
 • 520 $a "Kopia listu [...] pani [Izabelli] Branickiey kasztell[anowej] krakow[skiej], w ktorym wyraża iaką miała rozmowe z [...] xiędzem [Adamem] Krasińskim biskupem kamienieckim 1768 Ao" s. 102-105
 • 520 $a "Uwagi in materia unionis roku 1768 napisane w Warszawie" s. 105-115
 • 520 $a "Replika na deklaracyą turecką wyszłą d. 21 Junij ad ministerium Rzplitey wydana in Augusto" s. 115-119
 • 520 $a "Manifest [...] Porty Otomanskiey publikowany dnia 21 czerwca 1769 w obozie Naywyższego wezyra [...]" s. 119-122
 • 520 $a "Manifest [...] Karola Littawora Chreptowicza marszałka y pisarza ziemskiego skonfederowanego powiatu grodzieńskiego [...] przy podniesieniu konfederacyi grodzienskiey w roku 1769 miesiąca lipca dnia 19 zaniesiony, a tymże roku y miesiącu 26 dnia w akta konfederacyi generalney Wielkiego Xięstwa Litt[ewskiego] ingressowany sequenti tenore" s. 123-132
 • 520 $a "Manifest Xiążęcia [...] Alexandra Galliczyna generała y komendanta generalnego woysk Nayiaśnieyszey Imperatorowey [...] całey Rossyi" s. 132-136
 • 520 $a "Kopia listu pisanego z Warszawy do Przyiaciela iadącego do Wilna 28 Maji 1769 Ao" s. 136-139
 • 520 $a "Deklaracya krola Jmci [Stanisława Augusta] d. 13 Julij 1769" s. 140-141
 • 520 $a "Reflexye damom polskim w nieszczęsliwosci kraju" s. 141-145
 • 520 $a "Uwagi na proiekt |deklaracyi warszawskiey" s. 145-150
 • 520 $a "Kopia listu [...] Prozorowskiego do [...] Witta generała majora d. 17 Junij 1769 Anno z Baru pisanego" s. 150-151
 • 520 $a "Respons na ten list" s. 151
 • 520 $a "Dyaryusz attaku J.K.Mci milicyi" s. 151-152
 • 520 $a "Projekt do deklaracyi ktora ma wyść imieniem krolewskim ministerio ad trutinam d. 1 Julij 1769 Ao" s. 154-156
 • 520 $a "Pokazał się tu skrypt pod tytułem kopia uniwersału krola Jmci [... Stanisława Augusta ...] dan w Warszawie dnia siodmego lipca roku 1769" s. 156-158
 • 520 $a "Remanifest Paszy Seraskiera Benderskiego datowany według kalendarza naszego dnia 20 maja roku 1769go w obozie pod Kawszanami[?]" s. 158-166
 • 520 $a "Uniwersał [... Michała] Krasińskiego marszałka generalnego konfeder. kor. z przytomną radą [...] konsyliarzow względem buntow chłopskich d. 4ta Januarij 1769 w Dankowcach" s. 166-167
 • 520 $a "Uniwersał [... Michała] Krasińskiego z przytomną radą konfederacyi kor. zabraniaiącey pospolitego ruszenia w Dańkowcach d. 6ta Januarij 1769 Anno" s. 167-168
 • 520 $a "Uniwersał [... Michała] Krasińskiego marszałka z przytomną radą konfederacyi kor. względem wypraw milicyi [...], oddawania kwart z starostw, dzierżaw y innych podatków do skarbu konfederacyi [...] deklaruiący w Fernacie d. 30 Januarij 1769 Ao" s. 168-170
 • 520 $a "Uniwersał [... Joachima Karola] Potockiego podczaszego litt[ewskie]go regimentarza generalnego konfederacyi koronney zalecaiąc [...] officyerom [...] stawienie się do własney chorągwi y komendy [...] pod utratą rang y regestru w Fernacie d. 10ma Febr. 1769 Ao" s. 170-172
 • 520 $a "Kopia publikacyi ordynansu przez komendę pruską w Brodnicy d. 21 Februarij 1769 ad senum tubae ogłoszony" s. 172
 • 520 $a "Manifest powiatu pińskiego" s. 172-176
 • 520 $a List NN do NN pracownika "Monitora"[?] s. 176-178
 • 520 $a "Przestroga dla obywatelów przy wierze y wolności konfederuiących się die 3 Julij 1769 Anno" s. 187-191
 • 520 $a "Odpowiedż narodowa na uniwersał JKmci in Julio 1769" s. 191-195
 • 520 $a Turcja domaga się zniszczenia gwarancji ros. dla Polski, ewakuacji wojska, naprawienia szkód, zwolnienia więźniów. W Konstantynopolu synod patriarchów carogrodzkiego, jerozolimskiego, aleksandryjskiego, antiocheńskiego z udziałem duchowieństwa greckiego - wyklęto bpa mohylowskiego, duchowieństwo moskiewskie; apel do Greków w Polsce. Turcy zamknęli granice wołoskie, nie wolno przywozić do Polski pszenicy, jęczmienia, prosa, oliwy i bawełny. W Czerniejewicach przebywa pasza. Ludność Wołoszy szuka schronienia w Horodence i Snityniu, a Polacy przed zarazą uciekają na Wołoszczyznę. Turcy pod Sniatyniem; major moskiewski Czerwangrodzki donosi o potyczce turecko-moskiewskiej; wpjna rozegra się pod Lwowem lub na Ukrainie. Sprawa konfederatów w świetle doniesień ze Stambułu i Wołoszczyzny. Szlachta odbiera swe dzieci ze szkół w Stanisławowie, pod miastem kopie się okopy. W Sniatynie trzech panów a z nimi konfederaci Marian Potocki, Chlebowski, przyłuski; zabrano kasę i pogłówne od żydów. Z W-wy 17. XI - król francuski zawarł alians z królem pruskim, posłem francuskim jest Gnines, a pruskim baron Gierdes, będą oni traktowali o interesach polskich. Pułkownik Karo i Ilgiestron wyjechali do Moskwy. Czempiński domaga się zwrotu długu od ks. Repnina. Z W-wy wysłano amunicję do Kamieńca. Wojska moskiewskie opuściły Kraków, konfederaci księcia Marcina w górach; Z W-wy wysłano ułanów ros. na konfederatów wielkopolskich. W dobrach Krzyckiego i Gurowskiego marszałka n. lit, "chłopstwo zbuntowało się". Sprawa uprowadzenia syna podkomorzego Rożańskiego, dochodzenia prowadzi marszałek koronny, podejrzany jest Repnin lub nuncjusz. Moskwa szuka gwarancji u króla pruskiego "w interesie z Turkami, ale nikogo z potencyi za gwaranta nie znajdzie, bo nikomu dotąd wiary nie dotrzymała". Na Litwie przemarsz wojsk mosk. Z W-wy - gen. major Salderu, nowy poseł ros., przybędzie z Petersburga, Repnin opuści Polskę. Chorąży k. oddał starostwo krakowskie w ręce Krotowskiego, otrzyma je koniuszy k. wraz z chorągwią husarską. Chorągiew pancerną po śmierci Kalinowskiego starosty bytowskiego dostanie Małachowski; chorągiew dla Podoskiego kasztelana rypińskiego. Listy "od granic" tureckich donoszą: pasza chocimski oświadczył Branickiemu, że ma rozkaz po "nieprzyjacielsku" postępować z tymi, którzy "trzymają z Moskwą"; wojska pod Glinianami i Chełmnem. Cesarz turecki wobec konfederatów. Płock opanowali konfederaci wielkopolscy. Z Torunia: pułk. Suchotyn ruszył do W-wy. W Bydgoszczy wojewoda brzesko-kujawski i marszałek trybunału bydgoskiego na leżach zimowych.
 • 520 $a s. 152 Wiadomości od Pińska [d]ie 24 Junij [24 VI 1769] Do Pińska przed jarmarkiem przyszedł jakiś mieszczanin, który wdał się w sprzeczkę z żydem i m. in. oświadczył, że szlachta katolicka przestanie niebawem istnieć. W ten sposób wykryto spisek przeciw katolikom i żydom. Schizmatycy przygotowywali taką klęskę jak w Humaniu. Jest wiadomość, że pod Pińskiem stoi wojsko konfederackie.
 • 520 $a s. 403-405 Die trigesima Novembris [30 XI ok. 1771]. Marszałkiem nowej konfederacji będzie kuchmistrz Poniński, który już otrzymał pieniądze od Moskwy i płaci swoje długi; mówi się, "że łagodniejsze serca i do złota przylgnione będą pociągane złotem", które płynie z Petersburga. Wołkoński namawiając na marszałkostwo litewskie Fleminga mówił o egzekucji dóbr: czterech kanclerzy wielkich i mniejszych, w-dy ruskiego, marszałka w. Lubomirskiego oraz exkanclerza Zamoyskiego, bowiem żądania tych siedmiu panów są przeciwne interesom imperatorowej. "Wielce godna osoba i na ten czas przytomna "mówiła o wybuchu gniewu u księcia Wołkońskiego, kiedy czytał przestrogę. Wołkoński z posłem Benoit był na audiencji i domagał się, aby król opowiedział się za nową konfederacją, ale otrzymał odpowiedź odmowną, ponieważ "z pierwszego dołu nie wyszedłszy nie chce w drugi ślepo wpadać" oraz utracić "serca narodu". Poruszono sprawę protekcji carowej, która "i tron jego umocni i serca narodu do niego nakłoni". Mówiono także o konsyliarzach i Wołkoński żądał usunięcia z Rady siedmiu członków i w tej sytuacji król zadał pytanie: "albo chcecie mieć absolutyzm w Polszcze, albo też teraźniejszą panowania formę?... ten dyskurs króla Jmc z dwoma ministrami słyszeliśmy od dwóch z owych siedmiu konsyliarzów dla czego wiarę mu zupełną dać należy". Wojska mosk. pod Radomiem. Potyczka marszałka Bierzyńskiego z Drewiczem, konfederaci wycofali się do Bielska "o czym tamtejszy pocztmajster do Warszawy pisze". List ze Stambułu donosi o wojnie.
 • 520 $a s. 426-429 Z Białej d. 2da Xbris [2 XII] 1769 Anno. Generalność rezyduje w Bielsku austriackim, obecnych 34 marszałków nad to konsyliarze i delegaci; sprawa ilości deputowanych. Wojsko oddano marszałkowi lubelskiemu Szaniawskiemu, a Bierzyńskiemu odebrano komendę i został jedynie przy marszałkostwie sieradzkim, "lecz i to się musi rozprawić "ze starostą bydgoskim Gałeckim. Konfederaci wielkopolscy będą walczyć ze zbliżającym się nieprzyjacielem. Rady gen. austriackiego Esterhazy dla Generalności, aby przenieśli się bliżej granicy węgierskiej. Wraca z Turcji marszałek Krasiński i regimentarz Potocki. Dzierżanowski opuścił Kraków, aby nie rujnować miasta w wypadku ataku Moskwy i połączył wojsko z Szaniawskim. Przysięgę senatorską złożył biskup kamieniecki, wojewoda brzesko-litewski, kasztelan sieradzki, kasztelan czyrski, płocki, biecki, podskarbi w. oraz marszałek nadworny. Na dwór francuski, jako do "gwaranta przeciwko miastom pruskim", wysłano skargę; również Generalność wydała uniwersa-ł do szefów wojska i partii ukraińskiej w sprawie nowej rekrutacji regimentów. Uniwersał do Komisji wojskowej, aby hetmani "sprawili się ze swych czynności". Zażalenia na Rzewuskiego, Aleksandrowicza i Psarskiego, a Generalność uznaje ich "za nieprzyjaciół i zdrajców ojczyzny". Wyznaczeni posłowie: do Francji - Wielohurski, do Turcji kaszetlan czyrski Sufeżyński, do Wiednia kasztelan połocki lub Michałowski stolnik krakowski, do Berlina i Rzymu gen. Skórzewski - instrukcje gotowe, wyprawiono kurierów. wojewoda mazowiecki przebywa w Opatowie i sprzeciwia się Generalności, bruździ, bo nie został marszałkiem generalnym. Generalność wydała pismo do pruskiej prowincji, aby prawa kardynalne były tam zachowane, a ten akt został uznany przez zagraniczne gabinety. Różne są "przyczyny intrygów". Konfederacja wielkopolska "popisała pod Generalność 6000 wojska swego, żądając przez to panegyryków, jakoż ich pochwalono... kazano zdystyngować wiele za publiczne podatki z ceł, komór etc". Narady nad podatkami publicznymi, województwami, któr-e mają milicję. Wydano ordynanse "pod wielkim rygorem", aby konfederacje niosły sobie wzajemną pomoc, zwłaszcza wielkopolska ma wspierać prowincję pruską, ale uznając władzę marszałków pruskich.
 • 520 $a "Kopia listu pisanego z Lublina d. 20 7bris od [...] pana de Ronne pułkownika woysk [...] imperatorowey [...]" s. 421-423
 • 520 $a "Przestroga z Warszawy w miesiącu listopadzie 1769 roku" s. 423-426
 • 520 $a "Spektator Oyczyzny wynurzaiący przyiacielowi swoiemu proszącemu o oznaymienie szczerego zdania swego mysli swoich względem okoliczności teraznieyszych y senatus consilium 1769 diebus Octobris anni ejusdem danym" s. 429-443
 • 520 $a "Manifest zelanta pewnego o wiarę y wolność" s. 443-453
 • 520 $a "Laudum seymiku gospodarskiego woiewodztwa brzeskiego a d. 5ta Februarij w Brześciu Litewskim [...] agitowanego względem obrania deputatów na Trybunał Główny W[ielkieg]o X[ię]stwa Litt[ewskiego] obydwoch repartycyi [...] oblatowane w Grodzie Brzeskim die nona Februarij [09.02.] 1770 Anno" s. 453-455
 • 520 $a "Manifest [...] pana Lachowicza komornika wwdztwa brzesk[iego] nomine całego wwdztwa skonfederowanych y nieskonfederowanych osob przytomnych a do tego manifestu boiących się pisać y nieprzytomnych contra totum actum wwdztwa brzeskiego seymików z podpisem ręki tegoż Jmci y innych [...] w ten czas przytomnych zaniesiony roku 1770 d. 6ta Februarij" s. 455-457
 • 520 $a "Manifest [...] pana Lachowicza komornika woiewodztwa brzeskiego imieniem stanów skonfederowanych naprzeciwko [...] urzędnikom y obywatelom wwdztwa brz[eskiego] seymik zagaiaiącym y deputatow na Trybunał W[ielkieg]o X[ięstwa] Litt[ewskiego] obieraiącym die 7ma Februarij 1770 Anno" s. 457-458
 • 520 $a "Dekret na [... Józefa?] Bierzyńskiego marszałka sieradz[kiego] w obozie pod konieczną die 14 Martij roku 1770 przez Generalność Konfederacyi Rze[czy]p[ospo]li[t]ey ferowany" s. 460-464
 • 520 $a "Oświadczenie [...] pana [Rocha Michała] Jabłonowskiego kasztellana wiślickiego datowane w Bardyowie in Martio 1770 An[n]o" s. 464-467
 • 520 $a "Copia listu [...] xiędza [Ksawerego] Bierzyńskiego pisanego do pana Grabowskiego z Słupny dnia 13 kwietnia 1770" s. 467-468
 • 520 $a "Pytanie: Czyli w czasie teraznieyszym konfederacya cywilna niebyłaby nad związek barski lepsza y pożytecznieysza, po ktorey uformowaniu żeby marszałkowie za granicę wyiechawszy czekali końca woyny między Portą y Rossyą" oraz "Odpowiedź" s. 468-473
 • 520 $a "Kopia raportu od [...] Zaręby regimentarza sieradzkiego do generalności de die 31 Augusti 1770 Ao z Zdun datowanego" s. 483-484
 • 520 $a List Michała Jana Paca marszałka generalnego konfederacji barskiej do konfederatów 14.05.1770 s. 490-491
 • 520 $a "Deklaracya [... Mustafy III] cesarza tureckiego wyszła z Babaydy die 7ma Febr. 1770 Anno do całey Rze[czy]p[ospoli[t]ey skonfederowaney hetmanow koronnych biskupow y ministrow" s. 491-492
 • 520 $a "Manifest przeciwko familij Czartoryskich" s. 492-503
 • 520 $a "Myśli czyli |reflexye nad okolicznościami wziętych w Sielcach przez Konfederacyą [...] Grabowskich, generałów dwóch braci rodzonych, w sianie tamże ukrywaiących się przechodzące" s. 503-505
 • 520 $a "Relacya o przygotowaney pompie pogrzebowey dla panow Grabowskich [...]" s. 505-506
 • 520 $a "Kopia listu [...] Raba kapitana gwardyi pieszey kor. do [... Pawła?] Mostowskiego wwdy mazowieckiego pisanego z Pol Elizeyskich" s. 506-507
 • 520 $a "Potyczka pod Sielcami" s. 507-508
 • 520 $a "Obiaśnienie JKMci w teraźnieyszych okolicznościach 1770 roku" s. 508-518
 • 520 $a "Rozmowa saskiego kawalera z polskim senatorem" s. 519-521
 • 520 $a "Anagramma" s. 521
 • 520 $a "Kopia responsu [...] xiędza [Ignacego Jakuba] Massalskiego biskupa wileńskiego do krola Jmci pisanego dnia 22. 7bris 1770 Anno" s. 528-529
 • 520 $a "Kopia listu [...] do urodzonego Alexandrowicza marszałka Trybunału Głownego W[ielkieg]o X[ięstwa] Litt[ewskiego] roku 1770 dnia 15. 7bris pisanego" s. 529-530
 • 520 $a "Kopia listu [... Michała Fryderyka] Czartoryskiego kanclerza w[ielkieg]o W[ielkieg]o X[ięstwa] Litt[ewskiego] do [...] Alexandrowicza marszałka Trybunału Głownego Wo X. Litt. z Warszawy dnia 19. 7bris Anno 1770 pisanego" s. 530
 • 520 $a "List do prześwietnego senatu ministerium polskiego przez [... Kajetana Ignacego Sołtyka] biskupa krakowskiego w niewoli moskiewskiey zostaiącego bez daty pisanego a w Warszawie odebrany in Xbri 1768" s. 530-533
 • 520 $a "Opisanie Polski in anno 1770" s. 533-534
 • 520 $a "Kopia listu do JKmci [Stanisława Augusta Poniatowskiego] dnia 1 listopada roku 1770 względem dostąpienia imprezy attaku Częstochowy pisanego" s. 534-538
 • 520 $a "Kopia listu pisanego przez pewnego ziemianina z okazyi wydaney deklaracyi od iednego officyera moskiewskiego, w ktorey dobra xiążęcia kanclerza w[ielkieg]o litt[ewskiego] w Bracławskim y Kijowskim leżące, zakonfiszkowane ogłasza" s. 538-539
 • 520 $a "Uniwersał [... Michała Hieronima] Krasińskiego marszałka generalnego konfederacyi koronney die 4ta Februarij 1771 Ao wydany" s. 539-541
 • 520 $a "Zebranie intytulacyi pism w tym manuskrypcie będących" s. 549-553
 • 520 $a "Manifest [...] Dzierżanowskiego marszałka ziemi gostyńskiey przeciwko [...] Marcinowi Lubomirskiemu. Działo się pod Muszyńko dnia 12 maja roku 1769" s. 195-199
 • 520 $a "Głos wierney Rady do [...] Stanisława Augusta krola Polskiego" 1762? s. 199-213
 • 520 $a "Spowiedź publiczna z pomocą dusz ratunku żądających z obowiązków Związku Barskiego [...] wyłuszczona" 1769 s. 213-220
 • 520 $a "Memoryał podany [...] panu graffowi [Nikicie] Paninowi imieniem [...] prymasa w Peterzburgu przetłumaczony z kopij francuskiey" s. 220-222
 • 520 $a "Uwagi nad stanem interessów Rossyi w Polszcze" s. 222-224
 • 520 $a "Wypis z xiąg grodzkich winnickich wwdztwa bracł[awskiego] r. 1769 d. 25 Febr." s. 224-226
 • 520 $a Ordynans Józefa Stępkowskiego oboźnego kor. 20 Julij 1769 s. 226
 • 520 $a "Dyaryusz prawdziwego opisania [sądów lubelskich] [...] 1768" s. 226-230
 • 520 $a "Dyskurs polityczny kadeta Szkoły Rycerskiey warszawskiey z [...] konwiktorem ex Collegio Nobilium Scholarum Piarum |o maxymach politycznych [...] 1768 mianych" s. 230-266
 • 520 $a Listy [Filipa Felicjana] Wołodkowicza metropolity kijowskiego do: [Młodziejowski Andrzej Stanisław] podkanclerzy kor. Radomyśl 04.02.1766 s. 268-270. - Stanisław August Poniatowski król Polski Radomyśl 07.02.1766 s. 270. - Woronicz regimentarz partii ukraińskiej wojska kor. Radomsko 29.01.1766 s. 266-268.
 • 520 $a "Regestr wsi zbuntowanych oraz buntowników [...] de die 29 Januarij 1766 z Czerkas raport [...] pana Sawickiego komendanta jurwachtowego od granicy panstwa rossyiskiego" s. 268
 • 520 $a Uniwersały skonfederowanych stanów koronnych i litewskich 1769-1771 (8) s. 270-288, 373-374, 458-460, 488-490, 521-528, 541-548
 • 520 $a List Joachima Schwartzemberga Czernego klana oświęcimskiego Kraków 18.10.1769 s. 288-289
 • 520 $a Manifesty Joachima Schwartzenberga Czernego klana oświęcimskiego (2) s. 289-291, 366-369
 • 520 $a "Kopia manifestu litewskiego" s. 291-293
 • 520 $a "Myśli do współobywatela" s. 293-295
 • 520 $a "Kopia listu od [...] generała Wita do [...] regimentarza pisanego d. 4ta Augusti z Kamienca" s. 295-296
 • 520 $a "Uniwersał konfederacyi województwa krakowskiego d. 31 8bris 1769" s. 296-299
 • 520 $a "Manifest przeciwko [...] panom gazetarzom, źle [...] konfederatom daiącym z poduszczenia [...] dyssydentów" s. 299-301
 • 520 $a "Obwieszczenie generalności złączoney z W. X. Litt. y zapraszanie senatu do łączenia się [...] datum w Białey roku 1769 dnia 9 Novembris" s. 301-306
 • 520 $a "Rada senatu przez [... Stanisława Augusta] na dzień 30 miesiąca wrzesnia w roku 1769 w Warszawie złożona [...]" s. 306
 • 520 $a "Propozycye od JKmci [...]" s. 306-307
 • 520 $a "Conclusum rady senatu" s. 307-310
 • 520 $a "Propozycye na radę senatu pro die 30 mensis 7bris anno praesentis 1769 z woli JKmci [... Stanisława Augusta Poniatowskiego] radzie senatu ad deliberandum podano" s. 310
 • 520 $a "Reflexye na punkta podane senatus consilio in publicum" s. 311-313
 • 520 $a "Mowa [...] Chodkiewicza starosty żmudzkiego podczas senatus consilium d. 30ma 7bris 1769 anno miana" s. 313-315
 • 520 $a "Mowa [...] Granowskiego wojewody rawskiego na radzie senatu d. 30. 7bris 1769 Ao miana w Warszawie" s. 315-318
 • 520 $a "Mowa [... Tadeusza] Lipskiego kasztell[ana] łęczyckiego dla słabości zdrowia nieprzytomnego na ręce [...] xiędza kanclerza [Andrzeja Młodziejowskiego?] aby była w senacie posłana" s. 318-319
 • 520 $a "Votum [...] xięcia Jmci [Michała Fryderyka] Czartoryskiego kanclerza W.W. X[ię]stwa Litt[ewskie]go na senatus consilium die 30ma 7bris 1769 miana" s. 319-322
 • 520 $a "Votum na radzie senatu xięcia [Stanisława] Lubomirskiego marszałka wielkiego kor. d. 30 7bris 1769 anno miane" s. 322-324
 • 520 $a "Votum [...] xięcia Jmci Czartoryskiego wojewody ruskiego[???] na senatus consilium die 30 7bris 1769 anno miane" s. 324-325
 • 520 $a "Votum [... Jana Jędrzeja] Borcha podkanclerzego koronnego na radzie senatu die 30. 7bris 1769 anno miane" s. 325-330
 • 520 $a "Mowa [...] pana [Antoniego] Morskiego kasztellana lwowskiego na teyże senatu radzie miana die 30 7bris 1769 anno" s. 330-334
 • 520 $a "Zdanie na propozycye do rady senatu podane pro die 30 Septembris 1769 anno" s. 334-338
 • 520 $a "Reflexye nad consilium rady senatu w Warszawie roku 1769" s. 339-343
 • 520 $a "Actum in Mława f[eri]a quinta ante festum Sancti Antonii de Padua confessoris die scilicet octava Junij [08.06.] proxima Anno Domini 1769no" s. 343-350
 • 520 $a "List [...] pana Floryana Prawdzickiego obywatela xięstwa mazowieckiego do [...] pana [Jana Jerzego] Grabowskiego marszałka konfederacyi słuckiey dyssydentów z Nura[?] pisany d. 28va 8bris 1767 anno" s. 350-360
 • 520 $a "Deklaracya [...] Jozefa II z domu austryackiego cesarza rzymskiego z roskazu J.C. Mci wydana, przez [...] Wacława Henryka barona de Vagkiem sekretarza y rezydenta [...] cesarskiego dnia 6 września 1769 w obozie" s. 360-361
 • 520 $a Manifest skonfederowanych stanów Rzeczpospolitej Obojga Narodów 1769 s. 361-366
 • 520 $a "Uniwersał [...] pana Czernego marszałka wojewodztwa krakowskiego w Biały d. 11 grudnia 1769" s. 369-370
 • 520 $a "Uniwersał od generalności Nayiasnieyszey Rze[czy]p[ospo]l[i]tey skonfederowaney do Wielkiego Xięstwa Litt[ewskie]go" s. 370-373
 • 520 $a "Breve Ojca Świętego do Nayiaśnieyszego króla [...] Stanisława Augusta Klemens pp. XIV" s. 374-375
 • 520 $a Manifest Michała Jana Paca marszałka generalnej konfederacji Wielkiego Księstwa Lit. Biała 16.11.1769 s. 375-376
 • 520 $a Manifest marszałka i konsyliarzy konfederacji województw wielkopolskich (poznańskiego, kaliskiego i ziemi wschowskiej) s. 376-382
 • 520 $a "Respice finem" s. 382-391
 • 520 $a "Respons przyiacielowi na list datowany 24 marca dany 31 marca z okkazyi dyssydentów" s. 391-397
 • 520 $a "Proiekt konfederacyi cywilney szkodliwey Oyczyznie, prawom, swobodom, wierze y wolności Rzeczypospolitey Polskiey" s. 397-403
 • 520 $a "Kontynuacya skryptu pod tytułem Przestroga z Warszawy w miesiącu listopadzie roku 1769 postac dobrego konfederata w okolicznościach teraznieyszych" s. 405-409
 • 520 $a "Kopia responsu krola pruskiego iednemu z marszałków konfederackich z Berlina dnia 10 listopada 1769 roku danego" s. 409-411
 • 520 $a "Reflexye nad listem krola [...] pruskiego przyiacielowi od przyiaciela przesłane" s. 411-417
 • 520 $a "Kopia listu Xięcia [... Gabriela Podoskiego] prymasa do [...] pana [Michała] Krasińskiego dyssydenta roku 1769 pisanego" s. 417-421
 • 530 $d Mf 961
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK VI, 4 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 $a Krasiński Adam Stanisław $c bp kamieniecki $d (1714-1800)
 • 610 $a Bazylianie 18 w.
 • 610 $a Collegium Nobilium Warszawa
 • 610 $a Szkoła Rycerska Warszawa
 • 610 $a Trynitarze 18 w.
 • 650 $a Konfederacja 1768-1772 r. barska
 • 650 $a Gazety rękopiśmienne polskie $y 18 w.
 • 650 $a Listy $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Mowy $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Publicystyka $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Sądownictwo $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 18 w.
 • 651 $a Bar (Ukraina) $y 18 w.
 • 651 $a Brodnica (woj. kujawskopomorskie) $y 18 w.
 • 651 $a Chocim (Ukraina) $y 18 w.
 • 651 $a Kraków (woj. małopolskie) $y 18 w.
 • 651 $a Krystynopol (Czerwonogród) (Ukraina) $y 18 w.
 • 651 $a Pińsk (Białoruś) $y 18 w.
 • 651 $a Podole (Ukraina) $y 18 w.
 • 651 $a Pokucie (Ukraina) $y 18 w.
 • 651 $a Siedlce (woj. mazowieckie) $y 18 w.
 • 700 $a Apraksin Stefan $c feldmarszałek rosyjski
 • 700 $a Borch, Jan Jędrzej $c (kanclerz w. kor. ; $d 1715-1780)
 • 700 $a Branicka, Izabella z Poniatowskich $c kasztelanowa krakowska, siostra króla $d (1730-1808)
 • 700 $a Branicki, Franciszek Ksawery $c (hetman w. kor. ; $d ca 1730-1819)
 • 700 $a Chreptowicz Karol Litawor $c konfederat barski
 • 700 $a Czartoryski Michał Fryderyk $c kanclerz w. lit. $d (1696-1775)
 • 700 $a Fryderyk $b II Wielki $c (król Prus ; $d 1712-1786)
 • 700 $a Golicyn Aleksandr Michajlovič $c gen. rosyjski
 • 700 $a Grabowski Jan Jerzy $c marszałek konfederacji dysydentów
 • 700 $a Jabłonowski Roch Michał $c klan wiślicki
 • 700 $a Józef $b II $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1741-1790)
 • 700 $a Katarzyna $b II $c (caryca Rosji ; $d 1729-1796)
 • 700 $a Klemens $b XIV $c (papież ; $d 1705-1774)
 • 700 $a Krasiński Michał Hieronim $c marszałek gen. konfederacji barskiej
 • 700 $a Kreczetnikow Piotr $c gen. rosyjski
 • 700 $a Lachowicz komornik $c województwa brzeskiego
 • 700 $a Lipski Tadeusz $c klan łęczycki $d (?-1796)
 • 700 $a Lubomirski Stanisław $c marszałek w. kor. $d (1720-1783)
 • 700 $a Massalski Ignacy Jakub $c bp wileński $d (1726-1794)
 • 700 $a Młodziejowski Andrzej Stanisław $c kanclerz w. kor. bp poznański $d (1717-1780)
 • 700 $a Mokronowski Andrzej $c gen. wda mazowiecki wolnomularz $d (1713-1784)
 • 700 $a Morski Antoni $c klan lwowski
 • 700 $a Mostowski Paweł $c wda mazowiecki
 • 700 $a Mustafa $b III $c (sułtan turecki ; $d 1717-1773)
 • 700 $a Pac Michał Jan $c marszałek generalny konfederacji barskiej $d (1730-1787)
 • 700 $a Panin Nikita $c poseł rosyjski
 • 700 $a Podoski Gabriel $c prymas $d (1719-1777)
 • 700 $a Potocki Joachim Karol $c podczaszy w. lit. $d (?-1796)
 • 700 $a Potocki Marian
 • 700 $a Prawdzicki Florian $c obywatel mazowiecki
 • 700 $a Pułaski Kazimierz $c dowódca konfederacji barskiej $d (1745-1779)
 • 700 $a Rab kpt. gwardii kor.
 • 700 $a Repnin Nikolaj Vasil'jevič
 • 700 $a Ronne de płk. rosyjski
 • 700 $a Sawicki
 • 700 $a Schwarcenberg Czerny Michał $c klan oświęcimski
 • 700 $a Seraskier Pasza Benderski
 • 700 $a Sołtyk Kajetan Ignacy $c bp krakowski $d (1715-1788)
 • 700 $a Stanisław August Poniatowski $c (król Polski ; $d 1732-1798)
 • 700 $a Wagheyn Wacław Henryk $c sekretarz cesarski
 • 700 $a Witte gen.
 • 700 $a Wołodkowicz Filip Felicjan $c abp metropolita kijowski
 • 700 $a Woronicz $c regimentarz
 • 700 $a Zaręba $c regimentarz sieradzki 1770
 • 740 $a Odpowiedż narodowa na uniwersał JKmci in Julio 1769
 • 740 $a Przestroga dla obywatelów przy wierze y wolności konfederuiących się 1769 Anno
 • 740 $a List NN do NN pracownika Monitora?
 • 740 $a Manifest powiatu pińskiego
 • 740 $a Kopia publikacyi ordynansu przez komendę pruską w Brodnicy d. 21 Februarij 1769 ad senum tubae ogłoszony
 • 740 $a Uniwersał Potockiego Joachima Karola podczaszego lit. regimentarza generalnego konfederacji barskiej 1769
 • 740 $a Uniwersały Krasińskiego Michała marszałka konfederacji barskiej
 • 740 $a Remanifest Paszy Seraskiera Benderskiego 1769
 • 740 $a Uniwersał Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski 1769
 • 740 $a Projekt do deklaracyi ktora ma wyść imieniem krolewskim ministerio ad trutinam 1769 Ao
 • 740 $a List Prozorowskiego do Witta generała majora 1769
 • 740 $a Uwagi na proiekt |deklaracyi warszawskiey
 • 740 $a Reflexye damom polskim w nieszczęsliwosci kraju
 • 740 $a Deklaracja Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski 1769
 • 740 $a List NN do NN przyiaciela iadącego do Wilna 1769
 • 740 $a Manifest Golicyna Aleksandra gen. rosyjskiego
 • 740 $a Manifest Chreptowicza Karola Litawora konfederata barskiego przy podniesieniu konfederacyi grodzienskiey w roku 1769 zaniesiony
 • 740 $a Uwagi in materia unionis roku 1768 napisane w Warszawie
 • 740 $a Manifest Porty Otomańskiey publikowany dnia 21 czerwca 1769 w obozie Naywyższego wezyra
 • 740 $a Replika na deklaracyą turecką wyszłą d. 21 Junij ad ministerium Rzplitey wydana in Augusto
 • 740 $a List Branickiej Izabelli kasztelanowej krakowskiej do NN 1768
 • 740 $a Deklaracya Krym Giereja krymskiego budziackiego nahayskiego czerkaskiego woysk tatarskich Hana! z oryginału wypisana
 • 740 $a List czyli deklaracya od Nayiasnieyszego hana! tatarskiego do konfederacyi 1768 pisanego
 • 740 $a Listy Pułaskiego Kazimierza marszałka konfederacji barskiej do Mokronowskiego Andrzeja generała 1768
 • 740 $a List Mokronowskiego Andrzeja generała do Pułaskiego Kazimierza marszałka konfederacji barskiej 1768
 • 740 $a Manifest Pułaskiego Kazimierza marszałka konfederacji barskiej 1768
 • 740 $a Lublini in Iudicijs Ordinarijs Generalis Tribunali Regni 1758 Ao
 • 740 $a Reflexye albo |myśl nad teraźnieyszą robotą
 • 740 $a List NN do NN 1768
 • 740 $a Pytanie nowicyusza zakonu trynitarskiego duszy w czyscu będącey
 • 740 $a Odpowiedź duszy
 • 740 $a Manifest nomine Monasteru Mostreninskiego przeciwko buntownikom y innym 1768
 • 740 $a Uwagi nie interessowanego obywatela
 • 740 $a Manifest oo. Bazylianów
 • 740 $a Excerpt listu konfederackiego zpod Chocimia pisanego
 • 740 $a Manifest Iwanowicza Izydora mieszczanina kaniowskiego
 • 740 $a Manifest kapłaństwa grekoorygentalney religij 1768
 • 740 $a List Fryderyka II Wielkiego króla pruskiego do NN
 • 740 $a List Paszy chocimskiego do Branickiego Franciszka Ksawerego łowczego w. kor.
 • 740 $a Manifesty Krasińskiego Michała Hieronima marszałka konfederacji barskiej 1768-1769
 • 740 $a Manifesty Potockiego Joachima Karola podczaszego lit. 1768-1769
 • 740 $a Listy Branickiego Franciszka Ksawerego łowczego w. kor. do
 • 740 $a Oświadczenie się majora y kawalera Piotra Kreczetnika maiącego komendę w Polszcze nad korpusem woysk Nayiaśnieyszey Imperatorowey całey Rossyi 1768
 • 740 $a Deklaracya Katarzyny II Imperatorowey całey Rossyi Jego królewskiey Mości w Rzplitey uczyniona 1768
 • 740 $a Uniwersał Pułaskiego 1768
 • 740 $a Z różnych mieysc wiadomości z Pokucia
 • 740 $a Oświadczenie generała majora Apraxina maiącego komendę w Polszcze nad korpusem woysk nayiasnieyszey imperatorowey całey Rossyi
 • 740 $a List NN 1768
 • 740 $a Manifest Mariana Potockiego
 • 740 $a List NN wezyra do Rzeczpospolitej 1768
 • 740 $a Manifest Katarzyny II carycy Rosji 1768
 • 740 $a Manifesty konfederacji barskiej 1768
 • 740 $a List NN podczaszego lit. do NN senatora
 • 740 $a Mowa Sołtyka Kajetana Ignacego bpa krakowskiego na sejmie 1766
 • 740 $a Zebranie intytulacyi pism w tym manuskrypcie będących
 • 740 $a Uniwersał Krasińskiego Michała Hieronima marszałka generalnego konfederacji koronnej 1771
 • 740 $a List pewnego ziemianina z okazyi wydaney deklaracyi od iednego officyera moskiewskiego, w ktorey dobra xiążęcia Michała Fryderyka Czartoryskiego kanclerza wielkiego littewskiego w Bracławskim y Kijowskim leżące, zakonfiszkowane ogłasza
 • 740 $a Opisanie Polski in anno 1770
 • 740 $a List Sołtyka Kajetana Ignacego bpa krakowskiego w niewoli moskiewskiey zostaiącego do senatu polskiego 1768
 • 740 $a List NN do Aleksandrowicza marszałka trybunału głównego lit. 1770
 • 740 $a List Czartoryskiego Michała Fryderyka kanclerza w. lit. do Aleksandrowicza marszałka trybunału głównego lit. 1770
 • 740 $a List Massalskiego Ignacego Jakuba bpa wileńskiego do Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski 1770
 • 740 $a Listy do Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski
 • 740 $a Anagramma
 • 740 $a Rozmowa saskiego kawalera z polskim senatorem
 • 740 $a Obiaśnienie JKMci w teraźnieyszych okolicznościach 1770 roku
 • 740 $a Potyczka pod Sielcami
 • 740 $a List Raba kapitana gwardii pieszej kor. do Mostowskiego Pawła? wdy mazowieckiego
 • 740 $a Relacya o przygotowaney pompie pogrzebowey dla panow Grabowskich
 • 740 $a Myśli czyli |reflexye nad okolicznościami wziętych w Sielcach przez Konfederacyą Grabowskich generałów dwóch braci rodzonych w sianie tamże ukrywaiących się przechodzące
 • 740 $a Manifest przeciwko familij Czartoryskich
 • 740 $a Deklaracya Mustafy III cesarza tureckiego wyszła z Babaydy 1770 anno do całey Rzeczypospolitey skonfederowaney hetmanow koronnych biskupow y ministrow
 • 740 $a List Paca Michała Jana marszałka generalnego konfederacji W. X. L. do konfederatów 1770
 • 740 $a Raport Zaręby regimentarza sieradzkiego do generalności 1770
 • 740 $a Pytanie: |Czyli w czasie teraznieyszym konfederacya cywilna niebyłaby nad związek barski lepsza y pożytecznieysza, po ktorey uformowaniu żeby marszałkowie za granicę wyiechawszy czekali końca woyny między Portą y Rossyą
 • 740 $a List Bierzyńskiego Ksawerego Grabowskiego 1770
 • 740 $a Oświadczenie Jabłonowskiego Rocha Michała kasztellana wiślickiego datowane w Bardyowie in Martio 1770
 • 740 $a Dekret na Józefa? Bierzyńskiego marszałka sieradzkiego roku 1770 przez Generalność Konfederacyi Rzeczypospolitey ferowany
 • 740 $a Manifesty Lachowicza komornika województwa brzeskiego 1770
 • 740 $a Laudum seymiku gospodarskiego woiewodztwa brzeskiego a d. 5ta Februarij w Brześciu Litewskim oblatowane 1770
 • 740 $a Manifest zelanta pewnego o wiarę y wolność
 • 740 $a Spectator oyczyzny wynurzaiący przyiacielowi swoiemu proszącemu o oznaymienie szczerego zdania swego mysli swoich względem okoliczności teraznieyszych y senatus consilium 1769
 • 740 $a Przestroga z Warszawy w miesiącu listopadzie 1769 roku
 • 740 $a List Ronne de pułkownika wojsk rosyjskich
 • 740 $a List Podoskiego Gabriela prymasa do Krasińskiego Michała Hieronima marszałka konfederacji barskiej
 • 740 $a Reflexye nad listem krola pruskiego Fryderyka II Wielkiego przyiacielowi od przyiaciela przesłane
 • 740 $a List Fryderyka II króla Prus do NN marszałka konfederackiego 1769
 • 740 $a Kontynuacya skryptu pod tytułem |Przestroga z Warszawy w miesiącu listopadzie roku 1769 postac dobrego konfederata w okolicznościach teraznieyszych
 • 740 $a Proiekt konfederacyi cywilney szkodliwey Oyczyznie, prawom, swobodom, wierze y wolności Rzeczypospolitey Polskiey
 • 740 $a Respons przyiacielowi na list datowany 24 marca dany 31 marca z okkazyi dyssydentów
 • 740 $a Manifest marszałka i konsyliarzy kanfederacji województw wielkopolskich
 • 740 $a Manifest Paca Michała Jana marszałka generalnej konfederacji Wielkiego Księstwa Lit. 1769
 • 740 $a Breve Klemensa XIV papieża do Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski
 • 740 $a Uniwersał od generalności Nayiasnieyszey Rzeczypospolitey skonfederowaney do Wielkiego Xięstwa Littewskiego
 • 740 $a Uniwersał Schwartzenberga Czernego Joachima marszałka wdztwa krakowskiego 1769
 • 740 $a Manifest skonfederowanych stanów Rzeczpospolitej Obojga Narodów 1769
 • 740 $a Deklaracya Jozefa II cesarza z roskazu J.C. Mci wydana, przez Wacława Henryka barona de Vagkiem sekretarza y rezydenta cesarskiego 1769 w obozie
 • 740 $a List Prawdzickiego Floriana obywatela księstwa mazowieckiego do Grabowskiego Jana Jerzego marszałka konfederacyi słuckiej dysydentów 1767
 • 740 $a Actum in Mława 08.06. 1769
 • 740 $a Reflexye nad consilium rady senatu w Warszawie roku 1769
 • 740 $a Zdanie na propozycye do rady senatu podane pro die 30 Septembris 1769 anno
 • 740 $a Mowa Morskiego Antoniego klana lwowskiego 1769
 • 740 $a Mowa Borcha Jana Jędrzeja podkanclerzego w. kor. na radzie senatu 1769
 • 740 $a Mowa Czartoryskiego na senatus consilium 1769
 • 740 $a Mowa Lubomirskiego Stanisława marszałka w. kor. 1769
 • 740 $a Mowa Czartoryskiego Michała Fryderyka kanclerza w. lit. na senacie 1769
 • 740 $a Mowa Lipskiego Tadeusza klana łęczyckiego dla słabości zdrowia nieprzytomnego na ręce xiędza kanclerza aby była w senacie posłana
 • 740 $a Mowa Granowskiego wdy rawskiego na radzie senatu 1769
 • 740 $a Mowa Chodkiewicza sty żmudzkiego podczas senatus consilium 1769
 • 740 $a Reflexye na punkta podane senatus consilio in publicum
 • 740 $a Propozycye na radę senatu pro die 30 mensis 7bris anno 1769 z woli JKmci Stanisława Augusta Poniatowskiego radzie senatu ad deliberandum podano
 • 740 $a Conclusum rady senatu
 • 740 $a Propozycye od JKmci Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • 740 $a Rada senatu przez [... Stanisława Augusta] na dzień 30 miesiąca wrzesnia w roku 1769 w Warszawie złożona
 • 740 $a Obwieszczenie generalności złączoney z W. X. Litt. y zapraszanie senatu do łączenia się 1769
 • 740 $a Manifest przeciwko panom gazetarzom źle konfederatom daiącym z poduszczenia dyssydentów
 • 740 $a Uniwersał konfederacyi województwa krakowskiego d. 31 8bris 1769
 • 740 $a List Witte generała do NN regimentarza
 • 740 $a Myśl do współobywatela
 • 740 $a Manifest litewski
 • 740 $a List Schwartzemberga Czernego Joachima klana oświęcimskiego 1769
 • 740 $a Manifesty Schwartzemberga Czernego Joachima klana oświęcimskiego
 • 740 $a Uniwersały skonfederowanych stanów koronnych i litewskich 1769-1771
 • 740 $a Regestr wsi zbuntowanych oraz buntowników 1766 z Czerkas |raport pana Sawickiego komendanta jurwachtowego od granicy panstwa rossyiskiego
 • 740 $a Listy Wołodkowicza Filipa Felicjana abpa kijowskiego do
 • 740 $a Listy do Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski
 • 740 $a Dyskurs polityczny kadeta Szkoły Rycerskiey warszawskiey z konwiktorem ex Collegio Nobilium Scholarum Piarum |o maxymach politycznych 1768 mianych
 • 740 $a Dyaryusz prawdziwego opisania sądów lubelskich 1768
 • 740 $a Ordynans Józefa Stępkowskiego oboźnego kor. 20 Julij 1769
 • 740 $a Uwagi nad stanem interessów z Rossyą w Polszcze
 • 740 $a Wypis z xiąg grodzkich winnickich wwdztwa bracławskiego r. 1769 d. 25 Febr.
 • 740 $a Memoryał podany panu graffowi Nikicie Paninowi imieniem prymasa w Peterzburgu przetłumaczony z kopij francuskiey
 • 740 $a Spowiedź publiczna z pomocą dusz ratunku żądających z obowiązków Związku Barskiego wyłuszczona 1769
 • 740 $a Manifest Dzierżanowskiego marszałka ziemi gostyńskiey przeciwko Marcinowi Lubomirskiemu 1769
 • 740 $a Głos wierney Rady do Stanisława Augusta 1762?
 • 740 $a Gazety pisane 1770
 • 852 $j BK 00908
 • 999 $d 18.04.17

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00908