Pisma wierszem i prozą z pocz. 19 w.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00995
 • Kopie: Mf 1800
 • Tytuł: Pisma wierszem i prozą z pocz. 19 w.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 378 k. 41x26 cm
 • Oprawa: pł., 20 w. BK
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • zawiera utwory: K. Słotwiński, K. Jaszowski, Trembecki, Xaw. Godeski, ks. Klauzowicz etc.
  • "Odpowiedź na recenzją dzieła Konstantego Słotwińskiego o Polsce, jej dziejach i konstytucji. Cz. I. umieszczoną w dodatku No 9. do gazety literat. powszechnej. Kall. r. 1821." k. 14-21
  • "Niektóre uwagi nad doniesieniem z Kielec[!] o sprzedaży tameczney wełny w Nrze 116 Gazety Warszawskiey umieszczonem. Artykuł spóźniony dla przeszkód nieprzewidzianych." k. 22-24
  • "Logogryfy Xa Klauzowicza" k. 25-28
  • "Tobym iato był szczęśliwy!" k. 29
  • Listy do, redaktora Pszczółki: G. 1822 k. 30. -
  • "Wiersz Pa Pfeffel do Pa Schlosser z Niemieckiego przez E. Dobronski" k. 31-37
  • "Wychowanie panien. Do Hrabiny B..." k. 38-39, 42
  • "Modlitwa do Boga za Rodzicow" k. 40-41
  • "Do Tytoniu" k. 41
  • "Maiąc w Ryxie Kochańkę mieć będę i żonę" k. 42v-43
  • "Anakreontyk." k. 43v-44
  • "Do Juźi[!]." k. 44
  • "Ucinek." k. 44v
  • Dobronoki? Emeryk "Żal Poleniry nad zgonem Irtfina." k. 45-46
  • "Sidła kobiece." k. 47
  • "Duma." k. 48-49
  • "Uwielbienie spokojnego życia." k. 49v
  • Twórczość Dominika Kolendowskiego k. 50-71, w tym: listy do przyjaciela 1809 (2) k. 50-51, 70v-71. - do ojca 1809-1810 (9) k. 52-53, 57v, 58v-59, 61-63, 65v-69. - do brata 1809 k. 79
  • Kolendowski Dominik: tłum. Pontanus "Do Agaty" k. 51v, [Inc.:] "Dalekim od próżności [...]" k. 53-55, "Turliuk? za rozkazem" k. 55-56, "Cumitante Minerva" k. 56v-57, "Do swego grobu" k. 58, "Głupstwo y zazdrość?" k. 59v-60, [Inc.:] "Ludzie po ludziech [...]" k. 60v, [Inc.:] "Ty Rozmarynie Zielony" k. 63v, [Inc.:] "Woyny Spiewam y [...]" k. 64-65
  • Jaszowski Stanisław "Cztery części świata. Europa" k. 72
  • Jaszowski Stanisław "Azia" k. 72v
  • Jaszowski Stanisław "Afryka" k. 72v-73
  • Jaszowski Stanisław "Ameryka" k. 73
  • Twórczość Stanisława Trembeckiego w tym: "Widok teraźniejszy Rzymu" k. 74, "Przedmowa Stanisława Trembeckiego" k. 74, "Porządek ziemskich urzędników Stanisława Trembeckiego" k. 74, [Tyt. nieczyt.] [Inc.:] "O wsławionym iarmarku [...]" k. 74v, "Potrzeby" k. 74v, "Fraczek i Kontusz" k. 75, "Pszczoły i szerszeń" k. 75v
  • "Goły do Gołego z powinszowaniem Imienin przez Pa? Drozdowskiego." k. 76
  • "Chłopiec i Daktele" k.76v
  • "Posłuszeństwo" k.76v
  • Trembecki Stanisław "Samolubstwo" k. 76v-77
  • "Duma po rozbiorze Polski" k. 77
  • Kołłątaj Hugo "Wiersz Hugona Kołątaia napisany po rozbiorze Polski w Karlsbadzie na skale przed źródłem gorącej wody" k. 77v
  • "Dalszy ciąg Bajek Xa Klauzowicza Plebana Stawickiego" w tym: "Pchła, Zosia i Paiąk" k. 78, "Szczur, Kotek mały i mysz" k. 78, "Usta i nos" k. 79, "Pstrąg i żółw" k. 79v, "Miętus i Rak" k. 79v-80, "Panna, niedzwiedz i małpa" k. 80, "Mrowki i Niedzwiedz" k. 80v-81
  • Jaszowski Stanisław "Śpiewy woienne polskiego żołnierza" k. 82
  • Jaszowski Stanisław "Duch" k. 82v-83
  • Jaszowski Stanisław "Orły przed tronem Jowisza" k. 83
  • Jaszowski Stanisław "Glińska do swoiego syna" k. 84
  • Jaszowski Stanisław "Scibor Sciborzycki. powieść historyczna-(1404)" k. 84v-85
  • "Włodek O Naukach wyzwolonych r.396" k. 86
  • "Polonez Kościuszki z Roku 1794" k. 87
  • "Rozmowa Polityczna. Pismo Bez imienia nadesłane" k. 89-91
  • "Wyimek z Botaniki Sentymentalney Stanisława Jaszowskiego" - "Dąb" k. 92-94
  • Jaszowski Stanisław "Pamiątki historyczne" w tym: "Wąsy" k. 95-96
  • Jaszowski Stanisław "Na mogiłę w Orżanach" k. 97
  • Jaszowski Stanisław "Do Jana L." k. 97v-98
  • Jaszowski Stanisław "Wieki złote" k. 98
  • Jaszowski Stanisław "Orżecki. Baryka" k. 98v
  • "Burza" k. 99-100
  • "Starość" k. 100
  • "Wiersz. Wieczyste połączenie Polski z Rossyą" k. 101
  • "Myśl roztropna do Naywyszy? Opatrzne? Boga" k. 102-103
  • "Piosnki Bortala?" k. 104
  • "Rochus" k. 104v
  • "Ialopa?" k. 104v
  • Majewski Leopold "Wielmożny Mości Dobrodzieju!" k. 105
  • "Płacz osieroconey Oyczyzny po dobrowolney abdykacji Krola Jgsci Jana Kazimierza d. 16 Septembris 1668" k. 106, 109
  • "Powinszowanie na nowy Rok" k. 107
  • "Do dam nieznaiomych" k. 108
  • Rzesiński Jan Kanty "Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Oda do Publjusza Hemmjusza przekład z łacińskiego" k. 110
  • Ostrzeszewicz Faustyn "Szanowny Redaktorze!" k. 111
  • "Szabla i Szpada" k. 111v-112
  • "Kopia listu pisanego przez zonę Dzierzawcy Dóbr narodowych Słomniczki do iednego z krewnych mieszkającego w Krakowie" k. 113-114
  • "Berła Tatarskie. Powieść" k. 115-116
  • "Do Zoi" k. 116v
  • "Kopia listu pisanego przez zonę Dzierzawcy Dóbr narodowych Słomniczki do iednego z krewnych mieszkającego w Krakowie" k. 113-
  • "Berła Tatarskie. Powieść" k. 115-116
  • "Do Zoi" k. 116v
  • Hasselquist Ludwik "Bayka. Zwierzęta na morowe powietrze choruiące z Lafontaina" k. 117-118
  • Hasselquist Ludwik "Sen do Klotyldy z francuzkiego" k. 118
  • Hasselquist Ludwik "Ray" k. 118
  • Hasselquist Ludwik "Lew i Osioł" k. 118
  • Hasselquist Ludwik "Dąb i świnia" k. 118v
  • Hasselquist Ludwik "Ciernie z Niemieckiego" k.118v
  • Hasselquist Ludwik "Uczeń i Książka" k. 119
  • Hasselquist Ludwik "Lew i inne Zwierzęta" k. 119
  • Hasselquist Ludwik "Na uprzedzonego o swoim rodzie" k. 119v
  • Hasselquist Ludwik "Kucharz i Kasza" k. 119v
  • Hasselquist Ludwik "Do nieczułey Korynny" k. 119v
  • "Porównanie [nieczyt.] polskiego z niemieckim" k. 120
  • "Kompania Wschodnio-Indyiska" k. 121
  • Brodowski Józef "Proiekt do Ustawy Towarzystwa Amatorow Sztuk Pięknych" k. 122-123
  • "Sąd ostateczny" k. 124-125
  • "Gąbka" k. 125
  • "Omyłka" k. 125v
  • "Szarada Napoleon" k. 125v
  • "Bayka Osioł, młody Robak i Orzeł" k. 126
  • "Bayka Szeląg i Grosz Polski" k.126v
  • [Inc.:] "O wsławionym iarmarku [...]" k.127-128
  • "Matka do Syna" k.129-130
  • Jaszowski Stanisław "Do Antoniego" k. 131-132
  • Jaszowski Stanisław "Oszukała? mnie" k. 132v
  • Jaszowski Stanisław "Piękna Ludmiła. Powieść" k. 133-136
  • Jaszowski Stanisław "Niebo" k. 136v
  • "Esperance" k. 137
  • "Do nadziei" k. 137
  • Trembecki Stanisław "Do Dyzmy Tomaszewskiego z okazyi przez Niego piśma wydanego przeciw Konstytucyi dnia 3-go maja" k. 138-139
  • Jaszowski Stanisław "Barbara Liżanka. Powieść Polska z XVI wieku" k. 140-143
  • "Taiemnice [nieczyt.] nieukowych" k. 144-164, 171-172
  • "Pożegnanie do K." k. 165
  • [Inc.:] "W roku 1707 [...]" k. 166
  • Słotwiński Konstanty "Po całej Polsce rozlane...!" k. 167
  • [Inc.:] "La raison pouv [..]" k. 168
  • "Szanowny redaktorze" k. 169
  • "Wyjazd ze Stolicy" k. 169-170
  • "Tragiczne Spiewy Alajsonskie?" k. 173-176
  • "Pszczoły i Mrówki" k. 177
  • "Słowik" k. 177
  • "Rumak i Zrzebek" k. 177
  • "Wiewiórka stara i młoda" k. 177
  • "Łań i Ielonek" k. 177
  • "Szyderstwo" k. 177v
  • "Wstrzemięzliwość" k. 177v
  • "Raki z Awiena" k. 177v
  • "Lew" k. 177v
  • "Krzaki i sosna" k. 178
  • "Zwierciadło Zdroy" k. 178
  • "Szlachectwo" k. 178
  • "Nałog" k. 178v
  • "Oświcenie" k. 178v
  • "Jeden koniec" k. 178v
  • "Cacka" k. 179
  • "Intryga" k. 179
  • "Faworyty" k. 179
  • "Rozmowa" k. 180-185
  • "Wyiątek z Dzieła M. Julliusza Cycerona o starości" k. 186-189
  • Żebraski? T. "Do Emmy" k. 190
  • Żebraski? T. "Bayka Sprawiedliwość" k. 191
  • Żebraski? T. "Lekarstwo na wszystko" k. 191
  • S. A. "Oda. Nikczemność rzeczy ludzkich (z Sarbiewskiego Księga II)" k. 192-1993
  • I. F. "Co to ia pamiętam" k. 194
  • I. F. "Do Nadziei" k. 194v
  • "Do umieszczenia w Psczołce Krakowskiej" k. 195
  • G. F. S. "Wiersz do Bachusa" k. 196-197
  • S. A. "Sen do Celiny" k. 198
  • S. A. "Anakreontyk" k. 198v-199
  • S. A. "Bayka Jastrząb i Bocian" k. 199
  • S. A. "Bayka Koń i Orzeł" k. 199v
  • S. A. "Oda do Róży (z Sarbiewskiego z Księgi IV)" k. 199v
  • Godebski Ksawery "Sielanka Grecka" k. 200
  • "Wielmożny Mości Dobrodzieju!" k. 201-202
  • Klauzowicz X. W. "Wielmożny Mci Dobrodzieju!" k. 203
  • "Pielgrzym" k. 204
  • "Koguty" k. 205
  • Stanisław Jaszowski w tym: "Szczęście moje", "Do Augusta M.", "Wariacia do Haliny", "Do cielencey pieczeni", "Rolnictwo", "Przechadzka" k. 337-343
  • "Przeswiętna Izbo Poselska!" k. 353-354
  • Nekrolog Piotra Librowskiego k. 355
  • [Inc.:] "Nisame baschladi aukeri [...]" k. 356
  • Notatki k.356v-357
  • "Nowy Asmodeuszek. Rozdział VII Poranek wielkiego świata" k. 358-359
  • [inc.:] "Dopuszczasz się naynikczemnieyszey [...]" k. 360-361
  • "Przemysław. Goniec Krakowski, Polityczny i Literacki" k. 362
  • B...? "Kronika Obrad Sejmowych, Rzeczypospolitej Krakowskiej. Ciąg Dalszy" k. 363-368
  • "Polaka Głos do Boga za swoim Królem" k. 369
  • "Oracya Organisty na Kuligu" k. 370
  • "Rysy Charakterystyczne. Wstęp" k. 371-372
  • "Korespondencja literacka. List nadesłany ze Lwowa z powodu uwag nad konserwatoryum muzycznem w Pszczółce Krakowskiej" k. 373-378
  • "Śliwki i morele" k. 205
  • "Zbytnie różniące się" k. 205v
  • "Sowa" k. 205v
  • "Cielęta" k. 206
  • "Pieniądz fałszywy powieśc" k. 206
  • "Gawron i Słowik Bayka" k. 206v
  • "Na Portret Kłamcy" k. 206v
  • "Pies dobry" k. 207
  • "Koperta" k. 2007
  • Klauzowicz X. W. "Wielmożnego Redaktora Pszczołki Krakowskiey" k. 208
  • "Anegdota z dziejów Rzymskich" k. 209
  • Ż. S. "Żarty panny Arnoux, Aktorki francuskiej" k. 210
  • "Zagadka" k. 211
  • "Le mandat" k. 212
  • G. "Do dziewczyny" k. 213
  • G. "Wanda" k. 213v
  • G. "Niewdzięczność"' k. 214
  • G. "Żal pasterki" k. 214v
  • W. A. "Wielmożny Mości Redaktorze" k. 215
  • S. K. Z. [nieczyt.] "Szanowny Panie" k. 216
  • S. K. Z. [nieczyt.] "Wiersz do Kleony" k. 216v
  • P. S. "Orzeł Biały Gazeta Warsz - i Publiczność Powieśc" k. 218
  • "Ciele i Krowa Bayka" k. 219
  • "Z Ksiąg Sybilli Kameyskiey" k. 220-221
  • "Szuba. Bajka J. U. Niemcewicz" k. 222-223
  • "Niewiernośc usprawiedliwiona" k. 224
  • "Dobra rada" k. 224
  • "Śpiewka Miesczanki" k. 225
  • "Oraison d`un Marie" k. 226
  • "Powieść" k. 227
  • "Sąd Woyta" k. 228-229
  • Godebski Ksawery "Szczyrzecki" k. 203-233
  • G. M. "Szarada" k. 234
  • G. M. "Logogryf" k. 234v
  • "Piiar" k. 235
  • "Szlachectwo" k. 235
  • "Testament Króla Francuskiego Ludwika Szesnastego" k. 236-237
  • Tavernier Alexandre dans l`album d`mn [nieczyt. k. 238
  • Tavernier Alexandre "Enigme par le meme" k. 238
  • "Krzak rozowy i topola Bayka" k. 239
  • Gładysiewicz M. "Człowiek i Mysz" k. 240
  • Meciszewski Hilary "Do Adeli" k. 241
  • Meciszewski Hilary "Sąd ostateczny" k. 241v-242
  • [Inc.:] "Mowa Generała du Muriera [...]" k. 243
  • Sobotoski "Do chwalącego się Poety" k. 244
  • K. J. "Mysz w łapce Bajka" k. 245
  • K. J. "Szarada" k. 245v
  • K. J. "Szarada" k. 245v-246
  • "Epigram" k. 247
  • "Teatr w Kielcach" k. 248
  • M. S.? "Łaskawy Panie!" k. 249
  • "Numera wyciągnięta z Koła" k. 250
  • Jakubowski L. "Szarady i zagadki" k. 251
  • "Do Felixa Słotwińskiego w dniu 18 maja przez S. [...]" k. 253
  • "Dway bracia ogrodnicy" k. 254
  • Piątkowski W. "Do Emmy" k. 255
  • Piątkowski W. "Ojciec do syna" k. 255v-256
  • Piątkowski W. "Pierwsz strata" k. 256
  • S. L. "Pokrzywa i róża - bayka" k. 256v
  • "Do Wielmożnego Redaktora Pisma Serydycznego pod Nazwiskiem Pszczołka Krakowska" w tym: "Wiersz ofiarowany Matce w dzień Jey Imienin", "Szarada" k. 257
  • S. I. [Inc.:] "Pomiędzy dzikiemi nomadycznemi? [...]" k. 258-259
  • "Pacierz Galicyjski napisany i drukowany w r. 180" w tym: "Oycze nasz", "Zrowaś", "Wierzę", "Dziesięcioro Bożego Przykazania" k. 260-261
  • Mecherzyński K. B. "Wyimek z Traiedyi. Śmierć Cezara z francuzkiego P. de Voltaire na oyczysty ięzyk przeniesioney przez K. B. Mecherzyńskiego" k. 262-263
  • "Zagadka" k. 264
  • "Bayki" w tym: "Ropucha y Róża", "Człowiek i suknia" k. 265
  • Małakieni? "Żart po śmierci" k. 266
  • "Pielgrzym" k. 267-274
  • "Dwa kałamarze"
  • "Le Magnificat" k. 275-278
  • [Inc.:] "Wczoray siedm Lat [...]" k. 279
  • [Inc.:] "Kazałeś mi Pan [...]" k. 281
  • S...ński "Logogryfy" k. 282
  • A...? "List z L... do Jana" k. 283-284
  • A...? "Powieść Pałasz przypisana [...] Czartoryiskiey Feldm: J.K.M." k. 284
  • A...? "Bayki" w tym: "Domek karciany", "Korona", "Osieł posłem", "Dwa kałamarze" k. 284v
  • A...? "Pigmalion" k. 285
  • A...? "Powinszowania dla Frani" k. 285
  • A...? "Piiak" k. 285
  • A...? "Do Jana" k. 285v
  • A...? "Do Piotra" k. 285v
  • A...? "Syn i Oyciec" k. 286
  • A...? "Dzwon" k. 286
  • A...? "Kupido mściwy" k. 286v
  • A...? "Bayki i Powieści" w tym: "List do J.- odsyłaiąc bayki", "Niezgodne Wróble", "Bociany", "Ząbki", "Głowa", "Domek", "Pochodnia i świeca", "Rymotwórca", "Los człowieka", "Żeniący się" k. 287-288
  • A...? "Wiersz przy złożeniu w Mogile Kościuszkowey ziemi z własnej zagrody" k. 289
  • A...? "Bayki i powieści" w tym: "Chłopczyk na kiiu ieżdżący", "Dzieci płaczące ", "Kielich", "Sroka i Indyk", "Kwestarze", "Dwa koła", "Pszczoły i trutnie", "Straże nocne", "Kanarek i Wróbel", "Lew", "Ślimak i Żabka", "Róża i Motyli Kupido" k. 289v-290
  • A...? "List do ... o Piiaństwie" k. 291-292
  • A...? "Bayki i powieści" w tym: "Skowronek", "Ziemia i Słońce", "Babaka przędąca", "Młodzik stary", "Dwóch pogorzelców", "Rycerz iakich mało", "Posseson", "Róża", "Chęć do pracy", "Staw i Słońce", "Mucha i literat", "Obżarty", "Skąpiec z Blumauera", "Słowa umierającego z Blumauera", "O Marysi", "Zalotnik toczasowy", "Pani chora", "Przywiązane do Siebie Małżeństwo", "Perpetuum mobile", "Figiel za figiel", "Trzy Muchy" k. 293-296
  • A...? "Anakreontyk do Flachy" k. 297
  • A...? "Kamień" k. 297
  • A...? "Literat" k. 297v
  • A...? "Czary" k. 297v
  • A...? "Fraczek" k. 297v
  • A...? "Szczęśćie" k. 297v-298
  • A...? "Mazurek" k. 298
  • A...? "Sonett" k. 298v
  • A...? "Zagadka" k. 298v
  • A...? "Ucinek" k. 299
  • A...? "Czemu się nie żenisz?" k. 299
  • A...? "Mazurek" k. 299
  • A...? "Powinszowanie imienin Antoniego Opata" k. 299v-300
  • A...? "Kukułka" k. 300
  • A...? "W Książce pamiątek" w tym: "Do malutkiey Rozyni", "Do Frani", "Do Panny...", "Do Pnnny F. H. S. wśród wieńca z Kwiatów napisane", "Do Panny F. H. S. napisane wśród wieńca z Kwiatów" k. 300
  • A...? "Midas" k. 301
  • A...? "Doktorowie" k. 301
  • A...? "Pluto" k. 301
  • A...? "Pokóy i Woyna" k. 301v
  • A...? "Gęba" k. 301v
  • A...? "Dusza" k. 302
  • A...? "Pieśń rolnika polskiego. Ojciec do Syna" k. 302v
  • A...? "Do N. Aleksandra Igo Cesarza Rossyi i Króla Polskiego" k. 303
  • A...? "Oracz do syna" k. 304
  • A...? "Wieśniak śpiewaiący" k. 304v
  • A...? "Bayka. Jaskółka i Wróble" k. 305
  • A...? Epigramaty k. 306-3307
  • A...? "O Rozmaitości i Sprzeczności" k. 308-309
  • A...? "Wielmożny Mości Redaktorze Dobrodzieiu!" k. 310
  • "Molski do Wawrzeckiego" k. 311-312
  • "Cztery wieki życia z francuzkiego Hrabi de Segur" k. 313
  • "Wiek dziecinny" k. 314-323
  • "Przeswiętna Izbo Poselska!" k. 324-325
  • "Uwagi nad niektorymi myślami w dziełku pod napisem: Pisma Jana Śniadeckiego o filozofii Kanta, wydanem w Krakowie 1821 napisane przez Franciszka Wigurę" k.326-336, 344-351
  • Utwory Stanisława Jaszowskiego w tym: "Szczęście moje", "Do Augusta M.", "Wariacia do Haliny", "Do cielencey pieczeni", "Rolnictwo", "Przechadzka" k. 337-343
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Librowski Piotr
  • Literatura polska 18-19 w.
  • Poezja polska 18-19 w.
 • Uwagi: Jest to teka redaktorska [skreślone: Pielgrzyma i dopis. ołówkiem:] Pszczółki Krakowskiej

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Pisma
 • 245 a Pisma wierszem i prozą z pocz. 19 w.
 • 246 a "O wsławionym iarmarku [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "Dalekim od próżności [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "Ludzie po ludziech [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "Ty Rozmarynie Zielony" i [Inc.:]
 • 246 a "Woyny Spiewam y [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "La ||raison pouv [..]" i [Inc.:]
 • 246 a "W roku 1707 [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "O wsławionym iarmarku [...] i [Inc.:]
 • 246 a "Dopuszczasz się naynikczemnieyszey [...]" i [inc.:]
 • 246 a "Nisame baschladi aukeri [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "Kazałeś mi Pan [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "Wczoray siedm Lat [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "Pomiędzy dzikiemi nomadycznemi? [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "Mowa Generała du Muriera [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "Wczoray siedm Lat [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "Kazałeś mi Pan [...]" i [Inc.:]
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 19 w.
 • 300 a 378 k. c 41x26 cm
 • 340 d rkps, druk e pł., 20 w. BK
 • 500 a Jest to teka redaktorska [skreślone: Pielgrzyma i dopis. ołówkiem:] Pszczółki Krakowskiej
 • 520 a zawiera utwory: K. Słotwiński, K. Jaszowski, Trembecki, Xaw. Godeski, ks. Klauzowicz etc.
 • 520 a "Odpowiedź na recenzją dzieła Konstantego Słotwińskiego o Polsce, jej dziejach i konstytucji. Cz. I. umieszczoną w dodatku No 9. do gazety literat. powszechnej. Kall. r. 1821." k. 14-21
 • 520 a "Niektóre uwagi nad doniesieniem z Kielec[!] |o sprzedaży tameczney wełny w Nrze 116 Gazety Warszawskiey umieszczonem. Artykuł spóźniony dla przeszkód nieprzewidzianych." k. 22-24
 • 520 a "Logogryfy Xa Klauzowicza" k. 25-28
 • 520 a "Tobym iato był szczęśliwy!" k. 29
 • 520 a Listy do, redaktora Pszczółki: G. 1822 k. 30. -
 • 520 a "Wiersz Pa Pfeffel do Pa Schlosser z Niemieckiego przez E. Dobronski" k. 31-37
 • 520 a "Wychowanie panien. Do Hrabiny B..." k. 38-39, 42
 • 520 a "Modlitwa do Boga za Rodzicow" k. 40-41
 • 520 a "Do Tytoniu" k. 41
 • 520 a "Maiąc w Ryxie Kochańkę mieć będę i żonę" k. 42v-43
 • 520 a "Anakreontyk." k. 43v-44
 • 520 a "Do Juźi[!]." k. 44
 • 520 a "Ucinek." k. 44v
 • 520 a Dobronoki? Emeryk "Żal Poleniry nad zgonem Irtfina." k. 45-46
 • 520 a "Sidła kobiece." k. 47
 • 520 a "Duma." k. 48-49
 • 520 a "Uwielbienie spokojnego życia." k. 49v
 • 520 a Twórczość Dominika Kolendowskiego k. 50-71, w tym: listy do przyjaciela 1809 (2) k. 50-51, 70v-71. - do ojca 1809-1810 (9) k. 52-53, 57v, 58v-59, 61-63, 65v-69. - do brata 1809 k. 79
 • 520 a Kolendowski Dominik: tłum. Pontanus "Do Agaty" k. 51v, [Inc.:] "Dalekim od próżności [...]" k. 53-55, "Turliuk? za rozkazem" k. 55-56, "Cumitante Minerva" k. 56v-57, "Do swego grobu" k. 58, "Głupstwo y zazdrość?" k. 59v-60, [Inc.:] "Ludzie po ludziech [...]" k. 60v, [Inc.:] "Ty Rozmarynie Zielony" k. 63v, [Inc.:] "Woyny Spiewam y [...]" k. 64-65
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Cztery części świata. Europa" k. 72
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Azia" k. 72v
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Afryka" k. 72v-73
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Ameryka" k. 73
 • 520 a Twórczość Stanisława Trembeckiego w tym: "Widok teraźniejszy Rzymu" k. 74, "Przedmowa Stanisława Trembeckiego" k. 74, "Porządek ziemskich urzędników Stanisława Trembeckiego" k. 74, [Tyt. nieczyt.] [Inc.:] "O wsławionym iarmarku [...]" k. 74v, "Potrzeby" k. 74v, "Fraczek i Kontusz" k. 75, "Pszczoły i szerszeń" k. 75v
 • 520 a "Goły do Gołego z powinszowaniem Imienin przez Pa? Drozdowskiego." k. 76
 • 520 a "Chłopiec i Daktele" k.76v
 • 520 a "Posłuszeństwo" k.76v
 • 520 a Trembecki Stanisław "Samolubstwo" k. 76v-77
 • 520 a "Duma po rozbiorze Polski" k. 77
 • 520 a Kołłątaj Hugo "Wiersz Hugona Kołątaia napisany po rozbiorze Polski w Karlsbadzie na skale przed źródłem gorącej wody" k. 77v
 • 520 a "Dalszy ciąg Bajek Xa Klauzowicza Plebana Stawickiego" w tym: "Pchła, Zosia i Paiąk" k. 78, "Szczur, Kotek mały i mysz" k. 78, "Usta i nos" k. 79, "Pstrąg i żółw" k. 79v, "Miętus i Rak" k. 79v-80, "Panna, niedzwiedz i małpa" k. 80, "Mrowki i Niedzwiedz" k. 80v-81
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Śpiewy woienne polskiego żołnierza" k. 82
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Duch" k. 82v-83
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Orły przed tronem Jowisza" k. 83
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Glińska do swoiego syna" k. 84
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Scibor Sciborzycki. powieść historyczna-(1404)" k. 84v-85
 • 520 a "Włodek O Naukach wyzwolonych r.396" k. 86
 • 520 a "Polonez Kościuszki z Roku 1794" k. 87
 • 520 a "Rozmowa Polityczna. Pismo Bez imienia nadesłane" k. 89-91
 • 520 a "Wyimek z Botaniki Sentymentalney Stanisława Jaszowskiego" - "Dąb" k. 92-94
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Pamiątki historyczne" w tym: "Wąsy" k. 95-96
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Na mogiłę w Orżanach" k. 97
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Do Jana L." k. 97v-98
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Wieki złote" k. 98
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Orżecki. Baryka" k. 98v
 • 520 a "Burza" k. 99-100
 • 520 a "Starość" k. 100
 • 520 a "Wiersz. Wieczyste połączenie Polski z Rossyą" k. 101
 • 520 a "Myśl roztropna do Naywyszy? Opatrzne? Boga" k. 102-103
 • 520 a "Piosnki Bortala?" k. 104
 • 520 a "Rochus" k. 104v
 • 520 a "Ialopa?" k. 104v
 • 520 a Majewski Leopold "Wielmożny Mości Dobrodzieju!" k. 105
 • 520 a "Płacz osieroconey Oyczyzny po dobrowolney abdykacji Krola Jgsci Jana Kazimierza d. 16 Septembris 1668" k. 106, 109
 • 520 a "Powinszowanie na nowy Rok" k. 107
 • 520 a "Do dam nieznaiomych" k. 108
 • 520 a Rzesiński Jan Kanty "Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Oda do Publjusza Hemmjusza przekład z łacińskiego" k. 110
 • 520 a Ostrzeszewicz Faustyn "Szanowny Redaktorze!" k. 111
 • 520 a "Szabla i Szpada" k. 111v-112
 • 520 a "Kopia listu pisanego przez zonę Dzierzawcy Dóbr narodowych Słomniczki do iednego z krewnych mieszkającego w Krakowie" k. 113-114
 • 520 a "Berła Tatarskie. Powieść" k. 115-116
 • 520 a "Do Zoi" k. 116v
 • 520 a "Kopia listu pisanego przez zonę Dzierzawcy Dóbr narodowych Słomniczki do iednego z krewnych mieszkającego w Krakowie" k. 113-
 • 520 a "Berła Tatarskie. Powieść" k. 115-116
 • 520 a "Do Zoi" k. 116v
 • 520 a Hasselquist Ludwik "Bayka. Zwierzęta na morowe powietrze choruiące z Lafontaina" k. 117-118
 • 520 a Hasselquist Ludwik "Sen do Klotyldy z francuzkiego" k. 118
 • 520 a Hasselquist Ludwik "Ray" k. 118
 • 520 a Hasselquist Ludwik "Lew i Osioł" k. 118
 • 520 a Hasselquist Ludwik "Dąb i świnia" k. 118v
 • 520 a Hasselquist Ludwik "Ciernie z Niemieckiego" k.118v
 • 520 a Hasselquist Ludwik "Uczeń i Książka" k. 119
 • 520 a Hasselquist Ludwik "Lew i inne Zwierzęta" k. 119
 • 520 a Hasselquist Ludwik "Na uprzedzonego o swoim rodzie" k. 119v
 • 520 a Hasselquist Ludwik "Kucharz i Kasza" k. 119v
 • 520 a Hasselquist Ludwik "Do nieczułey Korynny" k. 119v
 • 520 a "Porównanie [nieczyt.] polskiego z niemieckim" k. 120
 • 520 a "Kompania Wschodnio-Indyiska" k. 121
 • 520 a Brodowski Józef "Proiekt do Ustawy Towarzystwa Amatorow Sztuk Pięknych" k. 122-123
 • 520 a "Sąd ostateczny" k. 124-125
 • 520 a "Gąbka" k. 125
 • 520 a "Omyłka" k. 125v
 • 520 a "Szarada Napoleon" k. 125v
 • 520 a "Bayka Osioł, młody Robak i Orzeł" k. 126
 • 520 a "Bayka Szeląg i Grosz Polski" k.126v
 • 520 a [Inc.:] "O wsławionym iarmarku [...]" k.127-128
 • 520 a "Matka do Syna" k.129-130
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Do Antoniego" k. 131-132
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Oszukała? mnie" k. 132v
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Piękna Ludmiła. Powieść" k. 133-136
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Niebo" k. 136v
 • 520 a "Esperance" k. 137
 • 520 a "Do nadziei" k. 137
 • 520 a Trembecki Stanisław "Do Dyzmy Tomaszewskiego z okazyi przez Niego piśma wydanego przeciw Konstytucyi dnia 3-go maja" k. 138-139
 • 520 a Jaszowski Stanisław "Barbara Liżanka. Powieść Polska z XVI wieku" k. 140-143
 • 520 a "Taiemnice [nieczyt.] nieukowych" k. 144-164, 171-172
 • 520 a "Pożegnanie do K." k. 165
 • 520 a [Inc.:] "W roku 1707 [...]" k. 166
 • 520 a Słotwiński Konstanty "Po całej Polsce rozlane...!" k. 167
 • 520 a [Inc.:] "La raison pouv [..]" k. 168
 • 520 a "Szanowny redaktorze" k. 169
 • 520 a "Wyjazd ze Stolicy" k. 169-170
 • 520 a "Tragiczne Spiewy Alajsonskie?" k. 173-176
 • 520 a "Pszczoły i Mrówki" k. 177
 • 520 a "Słowik" k. 177
 • 520 a "Rumak i Zrzebek" k. 177
 • 520 a "Wiewiórka stara i młoda" k. 177
 • 520 a "Łań i Ielonek" k. 177
 • 520 a "Szyderstwo" k. 177v
 • 520 a "Wstrzemięzliwość" k. 177v
 • 520 a "Raki z Awiena" k. 177v
 • 520 a "Lew" k. 177v
 • 520 a "Krzaki i sosna" k. 178
 • 520 a "Zwierciadło Zdroy" k. 178
 • 520 a "Szlachectwo" k. 178
 • 520 a "Nałog" k. 178v
 • 520 a "Oświcenie" k. 178v
 • 520 a "Jeden koniec" k. 178v
 • 520 a "Cacka" k. 179
 • 520 a "Intryga" k. 179
 • 520 a "Faworyty" k. 179
 • 520 a "Rozmowa" k. 180-185
 • 520 a "Wyiątek z Dzieła M. Julliusza Cycerona o starości" k. 186-189
 • 520 a Żebraski? T. "Do Emmy" k. 190
 • 520 a Żebraski? T. "Bayka Sprawiedliwość" k. 191
 • 520 a Żebraski? T. "Lekarstwo na wszystko" k. 191
 • 520 a S. A. "Oda. Nikczemność rzeczy ludzkich (z Sarbiewskiego Księga II)" k. 192-1993
 • 520 a I. F. "Co to ia pamiętam" k. 194
 • 520 a I. F. "Do Nadziei" k. 194v
 • 520 a "Do umieszczenia w Psczołce Krakowskiej" k. 195
 • 520 a G. F. S. "Wiersz do Bachusa" k. 196-197
 • 520 a S. A. "Sen do Celiny" k. 198
 • 520 a S. A. "Anakreontyk" k. 198v-199
 • 520 a S. A. "Bayka Jastrząb i Bocian" k. 199
 • 520 a S. A. "Bayka Koń i Orzeł" k. 199v
 • 520 a S. A. "Oda do Róży (z Sarbiewskiego z Księgi IV)" k. 199v
 • 520 a Godebski Ksawery "Sielanka Grecka" k. 200
 • 520 a "Wielmożny Mości Dobrodzieju!" k. 201-202
 • 520 a Klauzowicz X. W. "Wielmożny Mci Dobrodzieju!" k. 203
 • 520 a "Pielgrzym" k. 204
 • 520 a "Koguty" k. 205
 • 520 a Stanisław Jaszowski w tym: "Szczęście moje", "Do Augusta M.", "Wariacia do Haliny", "Do cielencey pieczeni", "Rolnictwo", "Przechadzka" k. 337-343
 • 520 a "Przeswiętna Izbo Poselska!" k. 353-354
 • 520 a Nekrolog Piotra Librowskiego k. 355
 • 520 a [Inc.:] "Nisame baschladi aukeri [...]" k. 356
 • 520 a Notatki k.356v-357
 • 520 a "Nowy Asmodeuszek. Rozdział VII Poranek wielkiego świata" k. 358-359
 • 520 a [inc.:] "Dopuszczasz się naynikczemnieyszey [...]" k. 360-361
 • 520 a "Przemysław. Goniec Krakowski, Polityczny i Literacki" k. 362
 • 520 a B...? "Kronika Obrad Sejmowych, Rzeczypospolitej Krakowskiej. Ciąg Dalszy" k. 363-368
 • 520 a "Polaka Głos do Boga za swoim Królem" k. 369
 • 520 a "Oracya Organisty na Kuligu" k. 370
 • 520 a "Rysy Charakterystyczne. Wstęp" k. 371-372
 • 520 a "Korespondencja literacka. List nadesłany ze Lwowa z powodu uwag nad konserwatoryum muzycznem w Pszczółce Krakowskiej" k. 373-378
 • 520 a "Śliwki i morele" k. 205
 • 520 a "Zbytnie różniące się" k. 205v
 • 520 a "Sowa" k. 205v
 • 520 a "Cielęta" k. 206
 • 520 a "Pieniądz fałszywy powieśc" k. 206
 • 520 a "Gawron i Słowik Bayka" k. 206v
 • 520 a "Na Portret Kłamcy" k. 206v
 • 520 a "Pies dobry" k. 207
 • 520 a "Koperta" k. 2007
 • 520 a Klauzowicz X. W. "Wielmożnego Redaktora Pszczołki Krakowskiey" k. 208
 • 520 a "Anegdota z dziejów Rzymskich" k. 209
 • 520 a Ż. S. "Żarty panny Arnoux, Aktorki francuskiej" k. 210
 • 520 a "Zagadka" k. 211
 • 520 a "Le mandat" k. 212
 • 520 a G. "Do dziewczyny" k. 213
 • 520 a G. "Wanda" k. 213v
 • 520 a G. "Niewdzięczność"' k. 214
 • 520 a G. "Żal pasterki" k. 214v
 • 520 a W. A. "Wielmożny Mości Redaktorze" k. 215
 • 520 a S. K. Z. [nieczyt.] "Szanowny Panie" k. 216
 • 520 a S. K. Z. [nieczyt.] "Wiersz do Kleony" k. 216v
 • 520 a P. S. "Orzeł Biały Gazeta Warsz - i Publiczność Powieśc" k. 218
 • 520 a "Ciele i Krowa Bayka" k. 219
 • 520 a "Z Ksiąg Sybilli Kameyskiey" k. 220-221
 • 520 a "Szuba. Bajka J. U. Niemcewicz" k. 222-223
 • 520 a "Niewiernośc usprawiedliwiona" k. 224
 • 520 a "Dobra rada" k. 224
 • 520 a "Śpiewka Miesczanki" k. 225
 • 520 a "Oraison d`un Marie" k. 226
 • 520 a "Powieść" k. 227
 • 520 a "Sąd Woyta" k. 228-229
 • 520 a Godebski Ksawery "Szczyrzecki" k. 203-233
 • 520 a G. M. "Szarada" k. 234
 • 520 a G. M. "Logogryf" k. 234v
 • 520 a "Piiar" k. 235
 • 520 a "Szlachectwo" k. 235
 • 520 a "Testament Króla Francuskiego Ludwika Szesnastego" k. 236-237
 • 520 a Tavernier Alexandre dans l`album d`mn [nieczyt. k. 238
 • 520 a Tavernier Alexandre "Enigme par le meme" k. 238
 • 520 a "Krzak rozowy i topola Bayka" k. 239
 • 520 a Gładysiewicz M. "Człowiek i Mysz" k. 240
 • 520 a Meciszewski Hilary "Do Adeli" k. 241
 • 520 a Meciszewski Hilary "Sąd ostateczny" k. 241v-242
 • 520 a [Inc.:] "Mowa Generała du Muriera [...]" k. 243
 • 520 a Sobotoski "Do chwalącego się Poety" k. 244
 • 520 a K. J. "Mysz w łapce Bajka" k. 245
 • 520 a K. J. "Szarada" k. 245v
 • 520 a K. J. "Szarada" k. 245v-246
 • 520 a "Epigram" k. 247
 • 520 a "Teatr w Kielcach" k. 248
 • 520 a M. S.? "Łaskawy Panie!" k. 249
 • 520 a "Numera wyciągnięta z Koła" k. 250
 • 520 a Jakubowski L. "Szarady i zagadki" k. 251
 • 520 a "Do Felixa Słotwińskiego w dniu 18 maja przez S. [...]" k. 253
 • 520 a "Dway bracia ogrodnicy" k. 254
 • 520 a Piątkowski W. "Do Emmy" k. 255
 • 520 a Piątkowski W. "Ojciec do syna" k. 255v-256
 • 520 a Piątkowski W. "Pierwsz strata" k. 256
 • 520 a S. L. "Pokrzywa i róża - bayka" k. 256v
 • 520 a "Do Wielmożnego Redaktora Pisma Serydycznego pod Nazwiskiem Pszczołka Krakowska" w tym: "Wiersz ofiarowany Matce w dzień Jey Imienin", "Szarada" k. 257
 • 520 a S. I. [Inc.:] "Pomiędzy dzikiemi nomadycznemi? [...]" k. 258-259
 • 520 a "Pacierz Galicyjski napisany i drukowany w r. 180" w tym: "Oycze nasz", "Zrowaś", "Wierzę", "Dziesięcioro Bożego Przykazania" k. 260-261
 • 520 a Mecherzyński K. B. "Wyimek z Traiedyi. Śmierć Cezara z francuzkiego P. de Voltaire na oyczysty ięzyk przeniesioney przez K. B. Mecherzyńskiego" k. 262-263
 • 520 a "Zagadka" k. 264
 • 520 a "Bayki" w tym: "Ropucha y Róża", "Człowiek i suknia" k. 265
 • 520 a Małakieni? "Żart po śmierci" k. 266
 • 520 a "Pielgrzym" k. 267-274
 • 520 a "Dwa kałamarze"
 • 520 a "Le Magnificat" k. 275-278
 • 520 a [Inc.:] "Wczoray siedm Lat [...]" k. 279
 • 520 a [Inc.:] "Kazałeś mi Pan [...]" k. 281
 • 520 a S...ński "Logogryfy" k. 282
 • 520 a A...? "List z L... do Jana" k. 283-284
 • 520 a A...? "Powieść Pałasz przypisana [...] Czartoryiskiey Feldm: J.K.M." k. 284
 • 520 a A...? "Bayki" w tym: "Domek karciany", "Korona", "Osieł posłem", "Dwa kałamarze" k. 284v
 • 520 a A...? "Pigmalion" k. 285
 • 520 a A...? "Powinszowania dla Frani" k. 285
 • 520 a A...? "Piiak" k. 285
 • 520 a A...? "Do Jana" k. 285v
 • 520 a A...? "Do Piotra" k. 285v
 • 520 a A...? "Syn i Oyciec" k. 286
 • 520 a A...? "Dzwon" k. 286
 • 520 a A...? "Kupido mściwy" k. 286v
 • 520 a A...? "Bayki i Powieści" w tym: "List do J.- odsyłaiąc bayki", "Niezgodne Wróble", "Bociany", "Ząbki", "Głowa", "Domek", "Pochodnia i świeca", "Rymotwórca", "Los człowieka", "Żeniący się" k. 287-288
 • 520 a A...? "Wiersz przy złożeniu w Mogile Kościuszkowey ziemi z własnej zagrody" k. 289
 • 520 a A...? "Bayki i powieści" w tym: "Chłopczyk na kiiu ieżdżący", "Dzieci płaczące ", "Kielich", "Sroka i Indyk", "Kwestarze", "Dwa koła", "Pszczoły i trutnie", "Straże nocne", "Kanarek i Wróbel", "Lew", "Ślimak i Żabka", "Róża i Motyli Kupido" k. 289v-290
 • 520 a A...? "List do ... o Piiaństwie" k. 291-292
 • 520 a A...? "Bayki i powieści" w tym: "Skowronek", "Ziemia i Słońce", "Babaka przędąca", "Młodzik stary", "Dwóch pogorzelców", "Rycerz iakich mało", "Posseson", "Róża", "Chęć do pracy", "Staw i Słońce", "Mucha i literat", "Obżarty", "Skąpiec z Blumauera", "Słowa umierającego z Blumauera", "O Marysi", "Zalotnik toczasowy", "Pani chora", "Przywiązane do Siebie Małżeństwo", "Perpetuum mobile", "Figiel za figiel", "Trzy Muchy" k. 293-296
 • 520 a A...? "Anakreontyk do Flachy" k. 297
 • 520 a A...? "Kamień" k. 297
 • 520 a A...? "Literat" k. 297v
 • 520 a A...? "Czary" k. 297v
 • 520 a A...? "Fraczek" k. 297v
 • 520 a A...? "Szczęśćie" k. 297v-298
 • 520 a A...? "Mazurek" k. 298
 • 520 a A...? "Sonett" k. 298v
 • 520 a A...? "Zagadka" k. 298v
 • 520 a A...? "Ucinek" k. 299
 • 520 a A...? "Czemu się nie żenisz?" k. 299
 • 520 a A...? "Mazurek" k. 299
 • 520 a A...? "Powinszowanie imienin Antoniego Opata" k. 299v-300
 • 520 a A...? "Kukułka" k. 300
 • 520 a A...? "W Książce pamiątek" w tym: "Do malutkiey Rozyni", "Do Frani", "Do Panny...", "Do Pnnny F. H. S. wśród wieńca z Kwiatów napisane", "Do Panny F. H. S. napisane wśród wieńca z Kwiatów" k. 300
 • 520 a A...? "Midas" k. 301
 • 520 a A...? "Doktorowie" k. 301
 • 520 a A...? "Pluto" k. 301
 • 520 a A...? "Pokóy i Woyna" k. 301v
 • 520 a A...? "Gęba" k. 301v
 • 520 a A...? "Dusza" k. 302
 • 520 a A...? "Pieśń rolnika polskiego. Ojciec do Syna" k. 302v
 • 520 a A...? "Do N. Aleksandra Igo Cesarza Rossyi i Króla Polskiego" k. 303
 • 520 a A...? "Oracz do syna" k. 304
 • 520 a A...? "Wieśniak śpiewaiący" k. 304v
 • 520 a A...? "Bayka. Jaskółka i Wróble" k. 305
 • 520 a A...? Epigramaty k. 306-3307
 • 520 a A...? "O Rozmaitości i Sprzeczności" k. 308-309
 • 520 a A...? "Wielmożny Mości Redaktorze Dobrodzieiu!" k. 310
 • 520 a "Molski do Wawrzeckiego" k. 311-312
 • 520 a "Cztery wieki życia z francuzkiego Hrabi de Segur" k. 313
 • 520 a "Wiek dziecinny" k. 314-323
 • 520 a "Przeswiętna Izbo Poselska!" k. 324-325
 • 520 a "Uwagi nad niektorymi myślami w dziełku pod napisem: Pisma Jana Śniadeckiego o filozofii Kanta, wydanem w Krakowie 1821 napisane przez Franciszka Wigurę" k.326-336, 344-351
 • 520 a Utwory Stanisława Jaszowskiego w tym: "Szczęście moje", "Do Augusta M.", "Wariacia do Haliny", "Do cielencey pieczeni", "Rolnictwo", "Przechadzka" k. 337-343
 • 530 d Mf 1800
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK VI w Działyński Tytus
 • 600 a Librowski Piotr
 • 650 a Literatura polska y 18-19 w.
 • 650 a Poezja polska y 18-19 w.
 • 740 a Pszczółka Krakowska
 • 740 a Modlitwa do Boga za Rodzicow k. 40-41
 • 740 a Do Tytoniu k. 41
 • 740 a Szabla i Szpada
 • 740 a Do dam nieznaiomych
 • 740 a Powinszowanie na nowy Rok
 • 740 a Płacz osieroconey Oyczyzny po dobrowolney abdykacji Krola Jgsci Jana Kazimierza d. 16 Septembris 1668
 • 740 a Ialopa?
 • 740 a Rochus
 • 740 a Piosnki Bortala?
 • 740 a Myśl roztropna do Naywyszy? Opatrzne? Boga
 • 740 a Wiersz. |Wieczyste połączenie Polski z Rossyą
 • 740 a Rozmowa Polityczna. Pismo Bez imienia nadesłane
 • 740 a Polonez Kościuszki z Roku 1794
 • 740 a Włodek O Naukach wyzwolonych r.396
 • 740 a Dalszy ciąg Bajek Xa Klauzowicza Plebana Stawickiego
 • 740 a Pchła Zosia i Paiąk
 • 740 a Szczur Kotek mały i mysz
 • 740 a Usta i nos
 • 740 a Pstrąg i żółw 740 Miętus i Rak
 • 740 a Panna niedzwiedz i małpa
 • 740 a Mrowki i Niedzwiedz
 • 740 a Duma po rozbiorze Polski
 • 740 a Posłuszeństwo
 • 740 a Chłopiec i Daktele
 • 740 a Goły do Gołego z powinszowaniem Imienin przez Pa? Drozdowskiego.
 • 740 a Turliuk? za rozkazem
 • 740 a Cumitante Minerva
 • 740 a Do swego grobu
 • 740 a Głupstwo y zazdrość?
 • 740 a Uwielbienie spokojnego życia.
 • 740 a Duma.
 • 740 a Sidła kobiece.
 • 740 a Ucinek.
 • 740 a Do Juźi!.
 • 740 a Anakreontyk.
 • 740 a Maiąc w Ryxie Kochańkę mieć będę i żonę
 • 740 a Wychowanie panien. Do Hrabiny B
 • 740 a Niektóre uwagi nad doniesieniem z Kielec! |o sprzedaży tameczney wełny w Nrze 116 Gazety Warszawskiey umieszczonem. Artykuł spóźniony dla przeszkód nieprzewidzianych.
 • 740 a Odpowiedź na recenzją dzieła Konstantego Słotwińskiego o Polsce jej dziejach i konstytucji. Cz. I. umieszczoną w dodatku No 9. do gazety literat. powszechnej. Kall. r. 1821.
 • 740 a Wiersz Pa Pfeffel do Pa Schlosser z Niemieckiego przez E. Dobronski
 • 740 a Pszczoły i Mrówki
 • 740 a Pszczółka Krakowska
 • 740 a List pisanego przez zonę Dzierzawcy Dóbr narodowych Słomniczki do iednego z krewnych mieszkającego w Krakowie k. 113-
 • 740 a Berła Tatarskie. Powieść k. 115-116
 • 740 a Koguty
 • 740 a Pielgrzym
 • 740 a Wielmożny Mości Dobrodzieju!
 • 740 a Do umieszczenia w Psczołce Krakowskiej
 • 740 a Wyiątek z Dzieła M. Julliusza Cycerona o starości
 • 740 a Rozmowa
 • 740 a Faworyty
 • 740 a Intryga
 • 740 a Cacka
 • 740 a Jeden koniec
 • 740 a Oświcenie
 • 740 a Nałog
 • 740 a Szlachectwo
 • 740 a Zwierciadło Zdroy
 • 740 a Krzaki i sosna
 • 740 a Lew
 • 740 a Raki z Awiena
 • 740 a Wstrzemięzliwość
 • 740 a Szyderstwo
 • 740 a Łań i Ielonek
 • 740 a Wiewiórka stara i młoda
 • 740 a Rumak i Zrzebek
 • 740 a Słowik
 • 740 a Tragiczne Spiewy Alajsonskie?
 • 740 a Pożegnanie do K.
 • 740 a Taiemnice nieczyt. nieukowych
 • 740 a Do nadziei
 • 740 a Esperance
 • 740 a Matka do Syna
 • 740 a Bayka Szeląg i Grosz Polski
 • 740 a Bayka Osioł młody Robak i Orzeł
 • 740 a Szarada Napoleon
 • 740 a Kompania Wschodnio-Indyiska
 • 740 a Porównanie nieczyt. polskiego z niemieckim
 • 740 a Do Zoi
 • 740 a Korespondencja literacka. List nadesłany ze Lwowa z powodu uwag nad konserwatoryum muzycznem w Pszczółce Krakowskiej
 • 740 a Rysy Charakterystyczne. Wstęp
 • 740 a Oracya Organisty na Kuligu
 • 740 a Polaka Głos do Boga za swoim Królem
 • 740 a Przemysław. Goniec Krakowski Polityczny i Literacki
 • 740 a Nowy Asmodeuszek. Rozdział VII Poranek wielkiego świata
 • 740 a Notatki
 • 740 a Przeswiętna Izbo Poselska!
 • 740 a Szczęście moje
 • 740 a Do Augusta M.
 • 740 a Wariacia do Haliny
 • 740 a Do cielencey pieczeni
 • 740 a Rolnictwo
 • 740 a Przechadzka
 • 740 a Pszczółka Krakowska
 • 740 a Śliwki i morele
 • 740 a Zbytnie różniące się
 • 740 a Sowa
 • 740 a Cielęta
 • 740 a Pieniądz fałszywy powieśc
 • 740 a Gawron i Słowik Bayka
 • 740 a Na Portret Kłamcy
 • 740 a Testament Króla Francuskiego Ludwika Szesnastego
 • 740 a Szlachectwo
 • 740 a Piiar
 • 740 a Sąd Woyta
 • 740 a Powieść
 • 740 a Oraison d`un Marie
 • 740 a Śpiewka Miesczanki
 • 740 a Dobra rada
 • 740 a Niewiernośc usprawiedliwiona
 • 740 a Szuba. Bajka J. U. Niemcewicz
 • 740 a Z Ksiąg Sybilli Kameyskiey
 • 740 a Ciele i Krowa Bayka
 • 740 a Le ||mandat
 • 740 a Zagadka
 • 740 a Anegdota z dziejów Rzymskich
 • 740 a Koperta
 • 740 a Osieł posłem
 • 740 a Korona
 • 740 a Domek karciany
 • 740 a Le ||Magnificat
 • 740 a Pielgrzym
 • 740 a Człowiek i suknia
 • 740 a Ropucha y Róża
 • 740 a Bayki
 • 740 a Zagadka
 • 740 a Dziesięcioro Bożego Przykazania
 • 740 a Wierzę
 • 740 a Zrowaś
 • 740 a Oycze nasz
 • 740 a Pacierz Galicyjski napisany i drukowany w r. 180
 • 740 a Szarada
 • 740 a Wiersz ofiarowany Matce w dzień Jey Imienin
 • 740 a Do Wielmożnego Redaktora Pisma Serydycznego pod Nazwiskiem Pszczołka Krakowska
 • 740 a Dway bracia ogrodnicy
 • 740 a Do Felixa Słotwińskiego w dniu 18 maja przez S.
 • 740 a Numera wyciągnięta z Koła
 • 740 a Teatr w Kielcach
 • 740 a Epigram
 • 740 a Krzak rozowy i topola Bayka
 • 740 a Pies dobry
 • 740 a Pszczółka Krakowska
 • 740 a Le ||Magnificat
 • 740 a Uwagi nad niektorymi myślami w dziełku pod napisem Pisma Jana Śniadeckiego o filozofii Kanta wydanem w Krakowie 1821 napisane przez Franciszka Wigurę
 • 740 a Przeswiętna Izbo Poselska!
 • 740 a Wiek dziecinny
 • 740 a Cztery wieki życia z francuzkiego Hrabi de Segur
 • 740 a Molski do Wawrzeckiego
 • 740 a Do malutkiey Rozyni
 • 740 a Do Frani
 • 740 a Do Panny
 • 740 a Do Pnnny F. H. S. wśród wieńca z Kwiatów napisane
 • 740 a Do Panny F. H. S. napisane wśród wieńca z Kwiatów
 • 740 a Skowronek
 • 740 a Ziemia i Słońce
 • 740 a Babaka przędąca
 • 740 a Młodzik stary
 • 740 a Dwóch pogorzelców
 • 740 a Rycerz iakich mało
 • 740 a Posseson
 • 740 a Róża
 • 740 a Chęć do pracy
 • 740 a Staw i Słońce
 • 740 a Mucha i literat
 • 740 a Obżarty
 • 740 a Skąpiec z Blumauera
 • 740 a Słowa umierającego z Blumauera
 • 740 a O Marysi
 • 740 a Zalotnik toczasowy
 • 740 a Pani chora
 • 740 a Przywiązane do Siebie Małżeństwo
 • 740 a Perpetuum mobile
 • 740 a Figiel za figiel
 • 740 a Trzy Muchy
 • 740 a Dzieci płaczące
 • 740 a Kielich
 • 740 a Sroka i Indyk
 • 740 a Kwestarze
 • 740 a Dwa koła
 • 740 a Pszczoły i trutnie
 • 740 a Straże nocne
 • 740 a Kanarek i Wróbel
 • 740 a Lew
 • 740 a Ślimak i Żabka
 • 740 a Róża i Motyli Kupido
 • 740 a Chłopczyk na kiiu ieżdżący
 • 740 a Żeniący się
 • 740 a Los człowieka
 • 740 a Rymotwórca
 • 740 a Pochodnia i świeca
 • 740 a Domek
 • 740 a Głowa
 • 740 a Ząbki
 • 740 a Bociany
 • 740 a Niezgodne Wróble
 • 740 a List do J.- odsyłaiąc bayki
 • 740 a Dwa kałamarze
 • 740 a Osieł posłem
 • 740 a Korona
 • 740 a Domek karciany
 • 777 a Ostrzeszewicz Faustyn t Szanowny Redaktorze!
 • 777 a Rzesiński Jan Kanty t Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Oda do Publjusza Hemmjusza przekład z łacińskiego
 • 777 a Majewski Leopold t Wielmożny Mości Dobrodzieju!
 • 777 a J. S. t Starość
 • 777 a J. S. t Burza
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Orżecki. Baryka
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Wieki złote
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Do Jana L.
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Na mogiłę w Orżanach
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Wąsy
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Pamiątki historyczne
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Wyimek z Botaniki Sentymentalney Stanisława Jaszowskiego
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Dąb
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Scibor Sciborzycki. powieść historyczna-1404
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Glińska do swoiego syna
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Orły przed tronem Jowisza
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Duch
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Śpiewy woienne polskiego żołnierza
 • 777 a Kołłątaj Hugo t Wiersz Hugona Kołątaia napisany po rozbiorze Polski w Karlsbadzie na skale przed źródłem gorącej wody
 • 777 a Trembecki Stanisław poeta t Samolubstwo
 • 777 a Trembecki Stanisław poeta t Widok teraźniejszy Rzymu
 • 777 a Trembecki Stanisław poeta t Przedmowa Stanisława Trembeckiego
 • 777 a Trembecki Stanisław poeta t Porządek ziemskich urzędników Stanisława Trembeckiego
 • 777 a Trembecki Stanisław poeta t Potrzeby
 • 777 a Trembecki Stanisław poeta t Fraczek i Kontusz
 • 777 a Trembecki Stanisław poeta t Pszczoły i szerszeń
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Ameryka
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Afryka
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Azia
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Cztery części świata. Europa
 • 777 a Pontanus t Do Agaty
 • 777 a Dobroński Emeryk t Żal Poleniry nad zgonem Irtfina.
 • 777 a G. F. J. t Tobym iato był szczęśliwy!
 • 777 a Klauzowicz X. W. t Logogryfy Xa Klauzowicza
 • 777 a Klauzowicz X. W. t Wielmożny Mci Dobrodzieju!
 • 777 a Godebski Ksawery t Sielanka Grecka
 • 777 a S. A. t Oda do Róży z Sarbiewskiego z Księgi IV
 • 777 a S. A. t Bayka Koń i Orzeł
 • 777 a S. A. t Bayka Jastrząb i Bocian
 • 777 a S. A. t Anakreontyk
 • 777 a S. A. t Sen do Celiny
 • 777 a G. F. S. t Wiersz do Bachusa
 • 777 a I. F. t Do Nadziei
 • 777 a I. F. t Co to ia pamiętam
 • 777 a S. A. t Oda. Nikczemność rzeczy ludzkich z Sarbiewskiego Księga II
 • 777 a Żebraski? T. t Lekarstwo na wszystko
 • 777 a Żebraski? T. t Bayka Sprawiedliwość
 • 777 a Żebraski? T. t Do Emmy
 • 777 a H. F. t Wyjazd ze Stolicy
 • 777 a H. F. t Szanowny redaktorze
 • 777 a Słotwiński Konstanty t Po całej Polsce rozlane!
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Barbara Liżanka. Powieść Polska z XVI wieku 140-143
 • 777 a Trembecki Stanisław poeta t Do Dyzmy Tomaszewskiego z okazyi przez Niego piśma wydanego przeciw Konstytucyi dnia 3-go maja
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Niebo
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Piękna Ludmiła. Powieść
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Oszukała? mnie
 • 777 a Jaszowski Stanisław t Do Antoniego
 • 777 a M. H. t Omyłka
 • 777 a M. H. t Gąbka
 • 777 a M. H. t Sąd ostateczny
 • 777 a Brodowski Józef t Proiekt do Ustawy Towarzystwa Amatorow Sztuk Pięknych
 • 777 a Hasselquist Ludwik t Do nieczułey Korynny
 • 777 a Hasselquist Ludwik t Kucharz i Kasza
 • 777 a Hasselquist Ludwik t Na uprzedzonego o swoim rodzie
 • 777 a Hasselquist Ludwik t Lew i inne Zwierzęta
 • 777 a Hasselquist Ludwik t Uczeń i Książka
 • 777 a Hasselquist Ludwik t Ciernie z Niemieckiego
 • 777 a Hasselquist Ludwik t Dąb i świnia
 • 777 a Hasselquist Ludwik t Lew i Osioł
 • 777 a Hasselquist Ludwik t Ray
 • 777 a Hasselquist Ludwik t Sen do Klotyldy z francuzkiego
 • 777 a Hasselquist Ludwik t Bayka. Zwierzęta na morowe powietrze choruiące z Lafontaina
 • 777 a B...? t Kronika Obrad Sejmowych Rzeczypospolitej Krakowskiej. Ciąg Dalszy
 • 777 a Tavernier Alexandre t Enigme par le meme
 • 777 a Tavernier Alexandre t dans l`album d`mn nieczyt.
 • 777 a G. M. t Logogryf
 • 777 a G. M. t Szarada
 • 777 a Godebski Ksawery t Szczyrzecki
 • 777 a P. S. t Orzeł Biały -Gazeta Warsz - i Publiiczność Powieśc
 • 777 a S. K. Z. [nieczyt.] t Wiersz do Kleony
 • 777 a S. K. Z.[nieczyt.] t Szanowny Panie
 • 777 a W. A. t Wielmożny Mości Redaktorze
 • 777 a G. t Żal pasterki
 • 777 a G. t Niewdzięczność'
 • 777 a G. t Wanda
 • 777 a G. t Do dziewczyny
 • 777 a Ż. S. t Żarty Panny Arnoux Aktorki francuskiej
 • 777 a Klauzowicz X. W. t Wielmożnego Redaktora Pszczołki Krakowskiey
 • 777 a A...? t Bayki
 • 777 a A...? t List z L do Jana
 • 777 a S...ński t Logogryfy
 • 777 a Małakieni? t Żart po śmierci
 • 777 a Mecherzyński K. B. t Wyimek z Traiedyi. Śmierć Cezara z francuzkiego P. de Voltaire na oyczysty ięzyk przeniesioney przez K. B. Mecherzyńskiego
 • 777 a S. I. t Pomiędzy dzikiemi nomadycznemi?
 • 777 a S. L. t Pokrzywa i róża - bayka
 • 777 a Piątkowski W. t Pierwsz strata
 • 777 a Piątkowski W. t Ojciec do syna
 • 777 a Piątkowski W. t Do Emmy
 • 777 a Jakubowski L. t Szarady i zagadki
 • 777 a M. S.? t Łaskawy Panie!
 • 777 a K. J. t Szarada
 • 777 a K. J. t Szarada
 • 777 a K. J. t Mysz w łapce Bajka
 • 777 a Sobotoski t Do chwalącego się Poety
 • 777 a Meciszewski Hilary Walenty t Sąd ostateczny
 • 777 a Meciszewski Hilary Walenty t Do Adeli
 • 777 a Gładysiewicz M. t Człowiek i Mysz
 • 777 a S...ński t Logogryfy
 • 777 a A...? t List z L do Jana
 • 777 a A...? t Powieść Pałasz przypisana Czartoryiskiey Feldm J.K.M.
 • 777 a A...? t Wielmożny Mości Redaktorze Dobrodzieiu!
 • 777 a A...? t O Rozmaitości i Sprzeczności
 • 777 a A...? t Epigramaty
 • 777 a A...? t Bayka. Jaskółka i Wróble
 • 777 a A...? t Wieśniak śpiewaiący
 • 777 a A...? t Oracz do syna
 • 777 a A...? t Do N. Aleksandra Igo Cesarza Rossyi i Króla Polskiego
 • 777 a A...? t Pieśń rolnika polskiego. Ojciec do Syna
 • 777 a A...? t Dusza
 • 777 a A...? t Gęba
 • 777 a A...? t Pokóy i Woyna
 • 777 a A...? t Pluto
 • 777 a A...? t Doktorowie
 • 777 a A...? t Midas
 • 777 a A...? t W Książce pamiątek
 • 777 a A...? t Kukułka
 • 777 a A...? t Powinszowanie imienin Antoniego Opata
 • 777 a A...? t Mazurek
 • 777 a A...? t Czemu się nie żenisz?
 • 777 a A...? t Ucinek
 • 777 a A...? t Zagadka
 • 777 a A...? t Sonett
 • 777 a A...? t Mazurek
 • 777 a A...? t Szczęśćie
 • 777 a A...? t Fraczek
 • 777 a A...? t Czary
 • 777 a A...? t Literat
 • 777 a A...? t Kamień
 • 777 a A...? t Anakreontyk do Flachy
 • 777 a A...? t Bayki i powieści
 • 777 a A...? t List do o Piiaństwie
 • 777 a A...? t Bayki i powieści
 • 777 a A...? t Wiersz przy złożeniu w Mogile Kościuszkowey ziemi z własnej zagrody
 • 777 a A...? t Bayki i Powieści
 • 777 a A...? t Kupido mściwy
 • 777 a A...? t Dzwon
 • 777 a A...? t Syn i Oyciec
 • 777 a A...? t Do Piotra
 • 777 a A...? t Do Jana
 • 777 a A...? t Piiak
 • 777 a A...? t Powinszowania dla Frani
 • 777 a A...? t Pigmalion
 • 777 a A...? t Bayki
 • 852 j BK 00995
 • 999 a WK

Indexes