Miscellanea Michała Wiszniewskiego.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00996
 • Kopie:
  • Mf 1801
  • CD BPCim 3125
  • CD 208a
  • CD 86a
 • Tytuł: Miscellanea Michała Wiszniewskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 208 k. 41x26 cm
 • Oprawa: poszyt, 19 w.
 • Język: Pol., łac., franc., niem.
 • Zawartość:
  • "Aperçu sur le sol tertiaire de la Gallicie par A. Boue." k. 65-82 "Ein Durchschnitt aus den Alpen mit Hindeutungen auf die Karpathen von Stern Lill von Lilienbach" 1830 k. 83-110 (niedokończony) "Opisanie krótkie okrutnego krwie rozlania w [...] Humaniu [...] 1768 roku" k. 57-64 druk: "Decret de [...]" Napoleon i list do Krasińskiego k. 56 "Fundatia miasteczka Kleparza [...] 1366" k. 55 "Fundatia miasta Kazimierza [...] 1335" k. 54-55 "O Lisowczykach" (wyciągi z dokumentów) k. 41-53 "Wyciąg życia Grzegorza z Sanoka" k. 39 "Extrait des manuscrits du Vatican" "Discours de [...] Ruggieri [...] k. 37-38 List Jacka Mieroszewskiego do Senatu 1837 k. 36 "Dekret między mieszczanami krakowskiemi i Żydami Kazimierskiemi [...] 1608" k. 34-35 "Diarusz! Commissiey do traktatów między [...] Sigismundem Trzecim a Arci Xięciem Maximilianem [...] w Będziniu [...]" 1589 k. 23-33 "Wiadomość o Kozakach pisana przez J. S. Bandkie [...]" k. 21-22 "Punkta do ugody między [...] Janem Chryzostomem Kraiewskim kasztelanem raciązkim y [...] Jackiem Ogrodzkim sekretarzem w. koronnym imieniem [...] Woyciecha Kluszewskiego kasztelana bieckiego [...] a [...] Józefem Miączyńskim starostą łosickim [...] 1774" k. 20 "Informatia co mówić z czauszem tureckim imieniem [...] arcybiskupa primatis Regni" k. 14-19 "Poselstwo węgierskich posłów [...] Dimitra Napragi [...] [...] Mikołaja Cokola [...] i Michała Kellemezego do N. Zygmunta III [...] w Krakowie na seymie 1595 sprawowane"[...] k. 11-14 Listy papieża Aleksandra VI do Jana Olbrachta 1499 (11) i Juliusza II (1) k. 1-10 zawiera m. in.: rozprawy i wypisy z rkpsów Wiszniewskiego
  • Janowski Jan Maciej? "Modlitwa Jeremiasza Proroka" i "Treny Jeremiasza Proroka" k. 199-207 Uwagi do Instrukcji wydanej przez Komisarza Rządowego przy Instytutach Naukowych Krakowa. Zakończone uwagą: "te rady żadnego nie wzięły skutku, a Lyceum potem jeszcze było gorsze jak przedtem. Głupia bowiem rada łatwiej trafi do przekonania" k. 195-198 List Marcina Szyszkowskiego do Jakuba Zadzika w sprawie pieczęci 1628 k. 193-194 Dokument z 1513 dot. m. inn. Kopernika k. 187-188 "Descriptio pugna ac victoria de Tartaria [...] 1512 [...] ad oppidum Wisnewecz" k. 179-186 List Z. Oleśnickiego do Kazimierza Jagiellończyka 1453 k. 174-178 Notatki Malinowskiego k. 173, 189-192 Zdanie Janusza Zbaraskiego o pieczęci k. 169 List Malinowskiego do Jana Tarnowskiego k. 168 "Przywilej Zygmunta Augusta dany rzemieślnikom Wielickim 1570" k. 163-164 i potwierdzenie Batorego k. 165-167 St. Stadnicki rezygnuje z pretensji do dóbr Zimne Wody Jakuba Sępa-Szarzyńskiego 1597 k. 161-162 List Eustachego? z 27 grudnia 1840 z Paryża, poświęcony Mickiewiczowi (kopia) k. 159-160 "Poselstwo od Piotra wojewody wołoskiego do króla polskiego" 1528 k. 158 Polskie wyciągi z listów: Albert Fryderyk ks. pruski, Alderete Diego Graciano de sekretarz Karola V, Alderete Juana del Gade córka Dantyszka, królowej Bony, Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit., Dantyszka, Drzewiecki Maciej podkanclerzy i kanclerz kor. bp przemyski i kujawski, Ericksen Godschalck Eryk kanclerz duński radca cesarski, Gerstman Marcin bp wrocławski, Górski Stanisław sekretarz Bony kanonik krakowski 1497-1572, Grzegorz XIII papież, Henryk ks. Andegawenii, Hozjusz Stanisław kard. 1504-1579, Juliusz II papież, Krzycki Andrzej abp gnieźnieński poeta, Leopold I cesarz SRI, Łaski Hieronim dyplomata żupan spiski wda sieradzki 1496-1541, Łaski Jan prymas kanclerz w. kor. kodyfikator prawa, Maksymilian II cesarz SRI, miasto Lubeka, Ocieski Jan kanclerz w. kor., Pac Krzysztof Zygmunt hetman w. lit., Pawła III papieża, Piotrowski Mikołaj, Piusa V papieża, Radziwiłł Mikołaj "Czarny" kanclerz lit. wda wileński 1515-1565 k. 171-172 do króla, Sambocki, siostrzeniec Dantyszka, Szydłowiecki Krzysztof klan i wda krakowski kanclerz w. kor., Tarnowski Jan Amor hetman w. kor. klan krakowski zm. 1561, Władysław IV król Polski, Zborowski Piotr klan małogoski marszałek młodego króla, Zygmunta, Zygmunta Augusta do: Albert Fryderyk ks. pruski, Albrecht margrabia brandenburski ks. pruski, Ferber Maurycy bp warmiński, Ferdynand II cesarz SRI, Gamrat Piotr abp gnieźnieński, Giese Tiedeman bp warmiński, Hofen Bernard von brat Dantyszka, Izabela córka Zygmunta Starego żona Jana Zapolyi, Jan III Sobieski król Polski, Karnkowski Stanisław prymas, komisarze oczakowscy, Korneliusz, Kromer Marcin historyk bp warmiński sekretarz, Leon X papież, Lundenfer, Maciejowski Samuel bp krakowski kanclerz w. kor., Pac Michał Kazimierz wda wileński hetman w. lit. 1624-1682, Pistorius kard., Radziwiłł Mikołaj "Czarny" kanclerz lit. wda wileński 1515-1565, Scultetus Aleksander kanonik warmiński, Sieniawski Mikołaj wda ruski hetman w. kor. 1489-1569, Sulejman II sułtan, Tomicki Piotr bp przemyski poznański i krakowski podkanclerzy kor., Watzenrode Łukasz bp warmiński, Weisschrodt Łukasz, Wilamowski Jan dr obojga praw sekretarz królewski bp kamieniecki k. 111-157
 • Proweniencja: "Wiszn." - [rkps ręką K. W. Kielisińskiego]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Albert Fryderyk ks. pruski
  • Albrecht margrabia brandenburski ks. pruski
  • Alderete Diego Graciano de sekretarz Karola V
  • Alderete Diego Graciano de sekretarz Karola V
  • Alderete Juana del Gada de córka Dantyszka
  • Alderete Juana del Gada de córka Dantyszka
  • Aleksander VI papież
  • Aleksander VI papież
  • Bona królowa Polski
  • Bona królowa Polski
  • Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński 1560-1621
  • Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński 1560-1621
  • Cokol Mikołaj
  • Cokol Mikołaj
  • Dantyszek Jan bp warmiński poeta 1485-1548
  • Dantyszek Jan bp warmiński poeta 1485-1548
  • Drzewicki Maciej kanclerz w. kor. prymas 1467-1535
  • Drzewicki Maciej kanclerz w. kor. prymas 1467-1535
  • Ericksen Godschalk Eryk kanclerz duński radca cesarski
  • Ericksen Godschalk Eryk kanclerz duński radca cesarski
  • Ferber Maurycy bp warmiński
  • Ferdynand II cesarz SRI
  • Gamrat Piotr abp gnieźnieński
  • Gerstman Marcin bp wrocławski
  • Gerstman Marcin bp wrocławski
  • Giese Tiedeman bp warmiński 1480-1550
  • Górski Stanisław sekretarz Bony kanonik krakowski 1497-1572
  • Górski Stanisław sekretarz Bony kanonik krakowski 1497-1572
  • Grzegorz XIII papież
  • Grzegorz XIII papież
  • Grzegorz z Sanoka poeta polsko-łac. abp lwowski
  • Grzegorz z Sanoka poeta polsko-łac. abp lwowski
  • Henryk ks. Andegawenii
  • Henryk ks. Andegawenii
  • Hofen Bernard von brat Dantyszka
  • Hozjusz Stanisław kard. 1504-1579
  • Hozjusz Stanisław kard. 1504-1579
  • Izabela córka Zygmunta Starego żona Jana Zapolyi
  • Jan III Sobieski król Polski
  • Jan Olbracht król Polski
  • Jan Olbracht król Polski
  • Juliusz II papież
  • Juliusz II papież
  • Karnkowski Stanisław prymas 1520-1603
  • Kazimierz IV Jagiellończyk król Polski
  • Kellemezy Michał
  • Kellemezy Michał
  • Kluszewski klan biecki
  • Kluszewski klan biecki
  • Kopernik Mikołaj
  • Korneliusz
  • Krajewski Jan Chryzostom instygator kor. klan płocki 1714-1781
  • Krajewski Jan Chryzostom instygator kor. klan płocki 1714-1781
  • Krasiński Wincenty
  • Kromer Marcin historyk (1512-1589)
  • Krzycki Andrzej prymas poeta 1482-1537
  • Krzycki Andrzej prymas poeta 1482-1537
  • Łaski Hieronim dyplomata żupan spiski wda sieradzki 1496-1541
  • Łaski Hieronim dyplomata żupan spiski wda sieradzki 1496-1541
  • Leon X papież
  • Leopold I cesarz SRI
  • Leopold I cesarz SRI
  • Lundenfer
  • Maciejowski Samuel bp krakowski kanclerz w. kor. 1499-1550
  • Maksymilian arcks. austriacki
  • Maksymilian arcks. austriacki
  • Miączyński Józef sta łosiński
  • Miączyński Józef sta łosiński
  • Mickiewicz Adam
  • Mickiewicz Adam
  • Mieroszewski Jacek senator
  • Napoleon I Bonaparte 1769-1821
  • Napragi Dymitr
  • Napragi Dymitr
  • Ogrodzki Jacek regent kanc. kor. w.
  • Ogrodzki Jacek regent kanc. kor. w.
  • Oleśnicki Zbigniew bp krakowski kard. 1389-1455
  • Pac Krzysztof Zygmunt kanclerz w. lit. 1621-1684
  • Pac Michał Kazimierz wda wileński hetman w. lit. 1624-1682
  • Paweł III papież
  • Paweł III papież
  • Piotr IV Raresz hospodar mołdawski
  • Piotr IV Raresz hospodar mołdawski
  • Piotrowski Mikołaj
  • Piotrowski Mikołaj
  • Pistorius kard.
  • Pius V papież
  • Pius V papież
  • Radziwiłł Mikołaj "Czarny" kanclerz lit. wda wileński 1515-1565
  • Ruggieri Giulio nuncjusz papieski w Polsce
  • Sambocki siostrzeniec Dantyszka
  • Sambocki siostrzeniec Dantyszka
  • Scultetus Aleksander kanonik warmiński
  • Sieniawski Mikołaj wda ruski hetman w. kor. 1489-1569
  • Stadnicki Stanisław sta żygwulski zw. Diabłem łańcuckim ok. 1551-1610
  • Stefan Batory król Polski
  • Stefan Batory król Polski
  • Stern Lill von Lilienbach
  • Stern Lill von Lilienbach
  • Sulejman II sułtan
  • Szarzyński Jakub Sęp
  • Szydłowiecki Krzysztof klan krakowski kanclerz w. kor. 1467-1532
  • Szydłowiecki Krzysztof klan krakowski kanclerz w. kor. 1467-1532
  • Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski 1554-1630
  • Tarnowski Jan Amor hetman w. kor. klan krakowski zm. 1561
  • Tarnowski Jan Amor hetman w. kor. klan krakowski zm. 1561
  • Tarnowski Jan prof. 19 w.
  • Tomicki Piotr bp krakowski podkanclerzy kor. 1464-1535
  • uzup Eustachy
  • uzup Eustachy
  • Watzenrode Łukasz bp warmiński 1447-1512
  • Weisschrodt Łukasz
  • Wilamowski Jan dr obojga praw sekretarz królewski bp kamieniecki
  • Władysław IV król Polski
  • Władysław IV król Polski
  • Zadzik Jakub bp chełmiński krakowski kanclerz w. kor. 1582-1642
  • Zbaraski Janusz klan krakowski
  • Zborowski Piotr klan małogoski marszałek młodego króla
  • Zborowski Piotr klan małogoski marszałek młodego króla
  • Zygmunt II August król Polski
  • Zygmunt II August król Polski
  • Zygmunt III król Polski
  • Zygmunt III król Polski
  • Zygmunt I król Polski
  • Zygmunt I król Polski
  • sejm 1595 Kraków
  • sejm 1595 Kraków
  • Będzin
  • Będzin
  • Galicja
  • Galicja
  • Humań
  • Humań
  • Karpaty
  • Karpaty
  • Kazimierz k. Krakowa
  • Kazimierz k. Krakowa
  • Kleparz k. Krakowa
  • Kleparz k. Krakowa
  • Kraków
  • Kraków
  • Oczaków
  • Oczaków
  • Turcja
  • Turcja
  • Ukraina
  • Ukraina
  • Węgry
  • Węgry
  • Wieliczka
  • Zimne Wody
  • sądy 18 w.
  • bitwa 1512 Wiśniowiec
  • miasta 14 w.
  • Lisowczycy
  • wojsko polskie 17 w.
  • biografie 15 w.
  • Żydzi 17 w.
  • mieszczanie 17 w.
  • prawa miejskie 17 w.
  • traktat 1589 Będzin Polska Austria
  • Kozacy
  • dyplomacja 16 w.
  • sądy 18 w.
  • bitwa 1512 Wiśniowiec
  • miasta 14 w.
  • Lisowczycy
  • wojsko polskie 17 w.
  • biografie 15 w.
  • Żydzi 17 w.
  • mieszczanie 17 w.
  • prawa miejskie 17 w.
  • traktat 1589 Będzin Polska Austria
  • Kozacy
  • dyplomacja 16 w.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Miscellanea
 • 245 a Miscellanea Michała Wiszniewskiego.
 • 250 a kop.
 • 260 c 19 w.
 • 300 a 208 k. c 41x26 cm
 • 340 d rkps, druk e poszyt, 19 w.
 • 400 a Gize Tideman zob. Giese Tiedeman bp warmiński
 • 400 a Lilienbach Stern Lill von zob. Stern Lill von Lilienbach
 • 400 a Lill von Lilienbach Stern zob. Stern Lill von Lilienbach
 • 400 a Osieski zob. Ocieski
 • 400 a Skultet zob. Scultetus
 • 400 a Soliman zob. Sulejman
 • 400 a Szamborski zob. Sambocki siostrzeniec Dantyszka
 • 520 a "Aperçu sur le |sol tertiaire de la Gallicie par A. Boue." k. 65-82 a "Ein Durchschnitt aus den Alpen mit Hindeutungen auf die Karpathen von Stern Lill von Lilienbach" 1830 k. 83-110 (niedokończony) a "Opisanie krótkie okrutnego krwie rozlania w [...] Humaniu [...] 1768 roku" k. 57-64 a druk: "Decret de [...]" Napoleon i list do Krasińskiego k. 56 a "Fundatia miasteczka Kleparza [...] 1366" k. 55 a "Fundatia miasta Kazimierza [...] 1335" k. 54-55 a "O Lisowczykach" (wyciągi z dokumentów) k. 41-53 a "Wyciąg życia Grzegorza z Sanoka" k. 39 a "Extrait des manuscrits du Vatican" "|Discours de [...] Ruggieri [...] k. 37-38 a List Jacka Mieroszewskiego do Senatu 1837 k. 36 a "Dekret między mieszczanami krakowskiemi i Żydami Kazimierskiemi [...] 1608" k. 34-35 a "Diarusz! Commissiey do traktatów między [...] Sigismundem Trzecim a Arci Xięciem Maximilianem [...] w Będziniu [...]" 1589 k. 23-33 a "Wiadomość o Kozakach pisana przez J. S. Bandkie [...]" k. 21-22 a "Punkta do ugody między [...] Janem Chryzostomem Kraiewskim kasztelanem raciązkim y [...] Jackiem Ogrodzkim sekretarzem w. koronnym imieniem [...] Woyciecha Kluszewskiego kasztelana bieckiego [...] a [...] Józefem Miączyńskim starostą łosickim [...] 1774" k. 20 a "Informatia |co mówić z czauszem tureckim imieniem [...] arcybiskupa primatis Regni" k. 14-19 a "Poselstwo węgierskich posłów [...] Dimitra Napragi [...] [...] Mikołaja Cokola [...] i Michała Kellemezego do N. Zygmunta III [...] w Krakowie na seymie 1595 sprawowane"[...] k. 11-14 a Listy papieża Aleksandra VI do Jana Olbrachta 1499 (11) i Juliusza II (1) k. 1-10 a zawiera m. in.: rozprawy i wypisy z rkpsów Wiszniewskiego
 • 520 a Janowski Jan Maciej? "Modlitwa Jeremiasza Proroka" i "Treny Jeremiasza Proroka" k. 199-207 a Uwagi do Instrukcji wydanej przez Komisarza Rządowego przy Instytutach Naukowych Krakowa. Zakończone uwagą: "te rady żadnego nie wzięły skutku, a Lyceum potem jeszcze było gorsze jak przedtem. Głupia bowiem rada łatwiej trafi do przekonania" k. 195-198 a List Marcina Szyszkowskiego do Jakuba Zadzika w sprawie pieczęci 1628 k. 193-194 a Dokument z 1513 dot. m. inn. Kopernika k. 187-188 a "Descriptio pugna ac victoria |de Tartaria [...] 1512 [...] ad oppidum Wisnewecz" k. 179-186 a List Z. Oleśnickiego do Kazimierza Jagiellończyka 1453 k. 174-178 a Notatki Malinowskiego k. 173, 189-192 a Zdanie Janusza Zbaraskiego |o pieczęci k. 169 a List Malinowskiego do Jana Tarnowskiego k. 168 a "Przywilej Zygmunta Augusta dany rzemieślnikom Wielickim 1570" k. 163-164 i potwierdzenie Batorego k. 165-167 a St. Stadnicki rezygnuje z pretensji do dóbr Zimne Wody Jakuba Sępa-Szarzyńskiego 1597 k. 161-162 a List Eustachego? z 27 grudnia 1840 z Paryża, poświęcony Mickiewiczowi (kopia) k. 159-160 a "Poselstwo od Piotra wojewody wołoskiego do króla polskiego" 1528 k. 158 a Polskie wyciągi z listów: Albert Fryderyk ks. pruski, Alderete Diego Graciano de sekretarz Karola V, Alderete Juana del Gade córka Dantyszka, królowej Bony, Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit., Dantyszka, Drzewiecki Maciej podkanclerzy i kanclerz kor. bp przemyski i kujawski, Ericksen Godschalck Eryk kanclerz duński radca cesarski, Gerstman Marcin bp wrocławski, Górski Stanisław sekretarz Bony kanonik krakowski 1497-1572, Grzegorz XIII papież, Henryk ks. Andegawenii, Hozjusz Stanisław kard. 1504-1579, Juliusz II papież, Krzycki Andrzej abp gnieźnieński poeta, Leopold I cesarz SRI, Łaski Hieronim dyplomata żupan spiski wda sieradzki 1496-1541, Łaski Jan prymas kanclerz w. kor. kodyfikator prawa, Maksymilian II cesarz SRI, miasto Lubeka, Ocieski Jan kanclerz w. kor., Pac Krzysztof Zygmunt hetman w. lit., Pawła III papieża, Piotrowski Mikołaj, Piusa V papieża, Radziwiłł Mikołaj "Czarny" kanclerz lit. wda wileński 1515-1565 k. 171-172 do króla, Sambocki, siostrzeniec Dantyszka, Szydłowiecki Krzysztof klan i wda krakowski kanclerz w. kor., Tarnowski Jan Amor hetman w. kor. klan krakowski zm. 1561, Władysław IV król Polski, Zborowski Piotr klan małogoski marszałek młodego króla, Zygmunta, Zygmunta Augusta do: Albert Fryderyk ks. pruski, Albrecht margrabia brandenburski ks. pruski, Ferber Maurycy bp warmiński, Ferdynand II cesarz SRI, Gamrat Piotr abp gnieźnieński, Giese Tiedeman bp warmiński, Hofen Bernard von brat Dantyszka, Izabela córka Zygmunta Starego żona Jana Zapolyi, Jan III Sobieski król Polski, Karnkowski Stanisław prymas, komisarze oczakowscy, Korneliusz, Kromer Marcin historyk bp warmiński sekretarz, Leon X papież, Lundenfer, Maciejowski Samuel bp krakowski kanclerz w. kor., Pac Michał Kazimierz wda wileński hetman w. lit. 1624-1682, Pistorius kard., Radziwiłł Mikołaj "Czarny" kanclerz lit. wda wileński 1515-1565, Scultetus Aleksander kanonik warmiński, Sieniawski Mikołaj wda ruski hetman w. kor. 1489-1569, Sulejman II sułtan, Tomicki Piotr bp przemyski poznański i krakowski podkanclerzy kor., Watzenrode Łukasz bp warmiński, Weisschrodt Łukasz, Wilamowski Jan dr obojga praw sekretarz królewski bp kamieniecki k. 111-157
 • 530 d Mf 1801
 • 530 d CD BPCim 3125
 • 530 d CD 208a
 • 530 d CD 86a
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac., franc., niem.
 • 561 a "Wiszn." - [rkps ręką K. W. Kielisińskiego] d BK w Działyński Tytus w Wiszniewski Michał
 • 600 a Albert Fryderyk ks. pruski
 • 600 a Albrecht margrabia brandenburski ks. pruski
 • 600 a Alderete Diego Graciano de sekretarz Karola V
 • 600 a Alderete Diego Graciano de sekretarz Karola V
 • 600 a Alderete Juana del Gada de córka Dantyszka
 • 600 a Alderete Juana del Gada de córka Dantyszka
 • 600 a Aleksander VI papież
 • 600 a Aleksander VI papież
 • 600 a Bona królowa Polski
 • 600 a Bona królowa Polski
 • 600 a Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński 1560-1621
 • 600 a Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński 1560-1621
 • 600 a Cokol Mikołaj
 • 600 a Cokol Mikołaj
 • 600 a Dantyszek Jan bp warmiński poeta 1485-1548
 • 600 a Dantyszek Jan bp warmiński poeta 1485-1548
 • 600 a Drzewicki Maciej kanclerz w. kor. prymas 1467-1535
 • 600 a Drzewicki Maciej kanclerz w. kor. prymas 1467-1535
 • 600 a Ericksen Godschalk Eryk kanclerz duński radca cesarski
 • 600 a Ericksen Godschalk Eryk kanclerz duński radca cesarski
 • 600 a Ferber Maurycy bp warmiński
 • 600 a Ferdynand II cesarz SRI
 • 600 a Gamrat Piotr abp gnieźnieński
 • 600 a Gerstman Marcin bp wrocławski
 • 600 a Gerstman Marcin bp wrocławski
 • 600 a Giese Tiedeman bp warmiński 1480-1550
 • 600 a Górski Stanisław sekretarz Bony kanonik krakowski 1497-1572
 • 600 a Górski Stanisław sekretarz Bony kanonik krakowski 1497-1572
 • 600 a Grzegorz XIII papież
 • 600 a Grzegorz XIII papież
 • 600 a Grzegorz z Sanoka poeta polsko-łac. abp lwowski
 • 600 a Grzegorz z Sanoka poeta polsko-łac. abp lwowski
 • 600 a Henryk ks. Andegawenii
 • 600 a Henryk ks. Andegawenii
 • 600 a Hofen Bernard von brat Dantyszka
 • 600 a Hozjusz Stanisław kard. 1504-1579
 • 600 a Hozjusz Stanisław kard. 1504-1579
 • 600 a Izabela córka Zygmunta Starego żona Jana Zapolyi
 • 600 a Jan III Sobieski król Polski
 • 600 a Jan Olbracht król Polski
 • 600 a Jan Olbracht król Polski
 • 600 a Juliusz II papież
 • 600 a Juliusz II papież
 • 600 a Karnkowski Stanisław prymas 1520-1603
 • 600 a Kazimierz IV Jagiellończyk król Polski
 • 600 a Kellemezy Michał
 • 600 a Kellemezy Michał
 • 600 a Kluszewski klan biecki
 • 600 a Kluszewski klan biecki
 • 600 a Kopernik Mikołaj
 • 600 a Korneliusz
 • 600 a Krajewski Jan Chryzostom instygator kor. klan płocki 1714-1781
 • 600 a Krajewski Jan Chryzostom instygator kor. klan płocki 1714-1781
 • 600 a Krasiński Wincenty
 • 600 a Kromer Marcin c historyk d (1512-1589)
 • 600 a Krzycki Andrzej prymas poeta 1482-1537
 • 600 a Krzycki Andrzej prymas poeta 1482-1537
 • 600 a Łaski Hieronim dyplomata żupan spiski wda sieradzki 1496-1541
 • 600 a Łaski Hieronim dyplomata żupan spiski wda sieradzki 1496-1541
 • 600 a Leon X papież
 • 600 a Leopold I cesarz SRI
 • 600 a Leopold I cesarz SRI
 • 600 a Lundenfer
 • 600 a Maciejowski Samuel bp krakowski kanclerz w. kor. 1499-1550
 • 600 a Maksymilian arcks. austriacki
 • 600 a Maksymilian arcks. austriacki
 • 600 a Miączyński Józef sta łosiński
 • 600 a Miączyński Józef sta łosiński
 • 600 a Mickiewicz Adam
 • 600 a Mickiewicz Adam
 • 600 a Mieroszewski Jacek senator
 • 600 a Napoleon I Bonaparte 1769-1821
 • 600 a Napragi Dymitr
 • 600 a Napragi Dymitr
 • 600 a Ogrodzki Jacek regent kanc. kor. w.
 • 600 a Ogrodzki Jacek regent kanc. kor. w.
 • 600 a Oleśnicki Zbigniew bp krakowski kard. 1389-1455
 • 600 a Pac Krzysztof Zygmunt kanclerz w. lit. 1621-1684
 • 600 a Pac Michał Kazimierz wda wileński hetman w. lit. 1624-1682
 • 600 a Paweł III papież
 • 600 a Paweł III papież
 • 600 a Piotr IV Raresz hospodar mołdawski
 • 600 a Piotr IV Raresz hospodar mołdawski
 • 600 a Piotrowski Mikołaj
 • 600 a Piotrowski Mikołaj
 • 600 a Pistorius kard.
 • 600 a Pius V papież
 • 600 a Pius V papież
 • 600 a Radziwiłł Mikołaj "Czarny" kanclerz lit. wda wileński 1515-1565
 • 600 a Ruggieri Giulio nuncjusz papieski w Polsce
 • 600 a Sambocki siostrzeniec Dantyszka
 • 600 a Sambocki siostrzeniec Dantyszka
 • 600 a Scultetus Aleksander kanonik warmiński
 • 600 a Sieniawski Mikołaj wda ruski hetman w. kor. 1489-1569
 • 600 a Stadnicki Stanisław sta żygwulski zw. Diabłem łańcuckim ok. 1551-1610
 • 600 a Stefan Batory król Polski
 • 600 a Stefan Batory król Polski
 • 600 a Stern Lill von Lilienbach
 • 600 a Stern Lill von Lilienbach
 • 600 a Sulejman II sułtan
 • 600 a Szarzyński Jakub Sęp
 • 600 a Szydłowiecki Krzysztof klan krakowski kanclerz w. kor. 1467-1532
 • 600 a Szydłowiecki Krzysztof klan krakowski kanclerz w. kor. 1467-1532
 • 600 a Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski 1554-1630
 • 600 a Tarnowski Jan Amor hetman w. kor. klan krakowski zm. 1561
 • 600 a Tarnowski Jan Amor hetman w. kor. klan krakowski zm. 1561
 • 600 a Tarnowski Jan prof. 19 w.
 • 600 a Tomicki Piotr bp krakowski podkanclerzy kor. 1464-1535
 • 600 a uzup Eustachy
 • 600 a uzup Eustachy
 • 600 a Watzenrode Łukasz bp warmiński 1447-1512
 • 600 a Weisschrodt Łukasz
 • 600 a Wilamowski Jan dr obojga praw sekretarz królewski bp kamieniecki
 • 600 a Władysław IV król Polski
 • 600 a Władysław IV król Polski
 • 600 a Zadzik Jakub bp chełmiński krakowski kanclerz w. kor. 1582-1642
 • 600 a Zbaraski Janusz klan krakowski
 • 600 a Zborowski Piotr klan małogoski marszałek młodego króla
 • 600 a Zborowski Piotr klan małogoski marszałek młodego króla
 • 600 a Zygmunt II August król Polski
 • 600 a Zygmunt II August król Polski
 • 600 a Zygmunt III król Polski
 • 600 a Zygmunt III król Polski
 • 600 a Zygmunt I król Polski
 • 600 a Zygmunt I król Polski
 • 610 a sejm 1595 Kraków
 • 610 a sejm 1595 Kraków
 • 651 a Będzin
 • 651 a Będzin
 • 651 a Galicja
 • 651 a Galicja
 • 651 a Humań
 • 651 a Humań
 • 651 a Karpaty
 • 651 a Karpaty
 • 651 a Kazimierz k. Krakowa
 • 651 a Kazimierz k. Krakowa
 • 651 a Kleparz k. Krakowa
 • 651 a Kleparz k. Krakowa
 • 651 a Kraków
 • 651 a Kraków
 • 651 a Oczaków
 • 651 a Oczaków
 • 651 a Turcja
 • 651 a Turcja
 • 651 a Ukraina
 • 651 a Ukraina
 • 651 a Węgry
 • 651 a Węgry
 • 651 a Wieliczka
 • 651 a Zimne Wody
 • 653 a sądy 18 w.
 • 653 a bitwa 1512 Wiśniowiec
 • 653 a miasta 14 w.
 • 653 a Lisowczycy
 • 653 a wojsko polskie 17 w.
 • 653 a biografie 15 w.
 • 653 a Żydzi 17 w.
 • 653 a mieszczanie 17 w.
 • 653 a prawa miejskie 17 w.
 • 653 a traktat 1589 Będzin Polska Austria
 • 653 a Kozacy
 • 653 a dyplomacja 16 w.
 • 653 a sądy 18 w.
 • 653 a bitwa 1512 Wiśniowiec
 • 653 a miasta 14 w.
 • 653 a Lisowczycy
 • 653 a wojsko polskie 17 w.
 • 653 a biografie 15 w.
 • 653 a Żydzi 17 w.
 • 653 a mieszczanie 17 w.
 • 653 a prawa miejskie 17 w.
 • 653 a traktat 1589 Będzin Polska Austria
 • 653 a Kozacy
 • 653 a dyplomacja 16 w.
 • 700 a Wiszniewski Michał
 • 700 a Wiszniewski Michał
 • 740 a Punkta do ugody między Janem Chryzostomemm Kraiewskim kasztelanem raciązkim y Jackiem Ogrodzkim sekretarzem w. koronnym imieniem Woyciecha Kluszewskiego kasztelana bieckiego a Józefem Miączyńskim starostą łosickim 1774
 • 740 a Punkta do ugody między Janem Chryzostomemm Kraiewskim kasztelanem raciązkim y Jackiem Ogrodzkim sekretarzem w. koronnym imieniem Woyciecha Kluszewskiego kasztelana bieckiego a Józefem Miączyńskim starostą Łosickim 1774
 • 740 a Informatia |co mówić z czauszem tureckim imieniem arcybiskupa primatis Regni
 • 740 a Extrait des manuscrits du Vatican |Discours de Ruggieri
 • 740 a List Jacka Mieroszewskiego do Senatu 1837
 • 740 a Decret de Napoleon i list do Krasińskiego
 • 740 a Uwagi do Instrukcji wydanej przez Komisarza Rządowego przy Instytutach Naukowych Krakowa. Zakończone uwagą te rady żadnego nie wzięły skutku a Lyceum potem jeszcze było gorsze jak przedtem. Głupia bowiem rada łatwiej trafi do przekonania
 • 740 a Descriptio pugna ac victoria |de Tartaria 1512 ad oppidum Wisnewecz
 • 740 a List Eustachego? z 27 grudnia 1840 z Paryża poświęcony Mickiewiczowi kopia
 • 740 a Polskie wyciągi z listów Dantyszka królowej Bony Zygmunta Zygmunta Augusta i in.
 • 740 a Ein Durchschnitt aus den Alpen mit Hindeutungen auf die Karpathen von Stern Lill von Lilienbach
 • 740 a Opisanie krótkie okrutnego krwie rozlania w Humaniu 1768 roku
 • 740 a Fundatia miasteczka Kleparza 1366
 • 740 a Fundatia miasta Kazimierza 1335
 • 740 a O Lisowczykach wyciągi z dokumentów
 • 740 a Wyciąg życia Grzegorza z Sanoka
 • 740 a Dekret między mieszczanami krakowskiemi i Żydami Kazimierskiemi 1608
 • 740 a Diarusz! Commissiey do traktatów między Sigismundem Trzecim a Arci Xięciem Maximilianem w Będziniu 1589
 • 740 a Poselstwo węgierskich posłów Dimitra Napragi Mikołaja Cokola i Michała Kellemezego do N. Zygmunta III w Krakowie na seymie 1595 sprawowane
 • 740 a Listy papieża Aleksandra VI do Jana Olbrachta 1499
 • 740 a Poselstwo od Piotra wojewody wołoskiego do króla polskiego
 • 740 a List Marcina Szyszkowskiego do Jakuba Zadzika w sprawie pieczęci 1628
 • 740 a Dokument z 1513 dot. m. inn. Kopernika
 • 740 a List Z. Oleśnickiego do Kazimierza Jagiellończyka 1453
 • 740 a Przywilej Zygmunta Augusta dany rzemieślnikom Wielickim 1570
 • 740 a List Malinowskiego do Jana Tarnowskiego
 • 740 a St. Stadnicki rezygnuje z pretensji do dóbr Zimne Wody Jakuba Sępa- Szarzyńskiego 1597
 • 740 a Uwagi do Instrukcji wydanej przez Komisarza Rządowego przy Instytutach Naukowych Krakowa. Zakończone uwagą te rady żadnego nie wzięły skutku a Lyceum potem jeszcze było gorsze jak przedtem. Głupia bowiem rada łatwiej trafi do przekonania
 • 740 a Descriptio pugna ac victoria |de Tartaria 1512 ad oppidum Wisnewecz
 • 740 a List Eustachego? z 27 grudnia 1840 z Paryża poświęcony Mickiewiczowi kopia
 • 740 a Polskie wyciągi z listów Dantyszka królowej Bony Zygmunta Zygmunta Augusta i in.
 • 740 a Ein Durchschnitt aus den Alpen mit Hindeutungen auf die Karpathen von Stern Lill von Lilienbach
 • 740 a Opisanie krótkie okrutnego krwie rozlania w Humaniu 1768 roku
 • 777 a Janowski Jan Maciej? t Treny Jeremiasza Proroka t Modlitwa Jeremiasza Proroka
 • 777 a Boue A. t Aperçu sur le |sol tertiaire de la Gallicie par A. Boue.
 • 777 a Bandkie Jerzy Samuel t Wiadomość o Kozakach pisana przez J. S. Bandkie
 • 777 a Janowski Jan Maciej? t Treny Jeremiasza Proroka t Modlitwa Jeremiasza Proroka
 • 852 j BK 00996
 • 999 a WK

Indexes