Akt oskarżenia Jana Działyńskiego i towarzyszy w Król. Izbie Sądowej w Berlinie 1864 o zdradę stanu za udział w powstaniu styczniowym: Cz. ogólna i szczegółowa z życiorysami 149 oskarżonych. Tłum. z jęz. niem.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01019
 • Kopie:
  • Mf 2105
  • Mf 9036/1-2
 • Tytuł:
  • Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
  • Akt oskarżenia Jana Działyńskiego i towarzyszy w Król. Izbie Sądowej w Berlinie 1864 o zdradę stanu za udział w powstaniu styczniowym: Cz. ogólna i szczegółowa z życiorysami 149 oskarżonych. Tłum. z jęz. niem.
 • Miejsce i czas powstania: 1864
 • Opis fizyczny: 800 k. 35x23 cm
 • Oprawa: półsk., 19 w.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Uchwała w sprawie śledczej naprzeciw Janowi [...] Działyńskiemu i spólnikom" 1864 k. 1-10
  • "Oskarżenie [Jana Działyńskiego]. Część ogólna" k. 11-104
  • Uchwała względem wytoczenia śledztwa wstępnego z par. 61 następ. Kodeksu Karnego, zbiegł" k. 107-136
  • Biogramy i akta procesowe: "Aleksander Guttry" k. 137-147. - "Włodzimierz Wolniewicz" k. 148-164. - "Władysław Kosiński" k. 165-176. - "Władysław Niegolewski" k. 177-182. - "Królikowski uwięziony" k. 183-191. - "Rusteyko uwięziony" k. 192-203. - "Łukaszewski" k. 204-206. - "W. Śmirśniewicz uwięziony" k. 207-208. - "F. Skoraczewski zbiegł, ścigany listami gończemi" k. 209-211. - "Waleryanowi Mrowińskiemu" k. 212-219. - "Józef Żórawski" k. 220-226. - "Adolf Hoffmann" k. 227-231. - "Ludwik Ohnstein" k. 232-237. - "Oberfelt et Kaniewski" k. 238-243. - "Maryan Jaroszyński" k. 244-249. - "J. Matuszewski" k. 250-253. - "v. Mańkowski" k. 254-264. - "Roman Wilhelm xiążę Czartoryski" k. 265-268. - "Radziwiłł. uwięziony" k. 269-275. - "Taczanowski" k. 276-281. - "Wacław Koszutski" k. 282-286. - "Oskarżenie np. Stanisławowi Rymarkiewiczowi" k. 287-292. - "Niklowski" k. 293-295. - "Stanisław Sczaniecki uwięziony" k. 296-299. - "Ludwikowi Sczanieckiemu uwięziony" k. 300-302. - "Kurnatowski" k. 303-308. - "Antoniewicz" k. 309-310. - "Władysław Dähmel" k. 311-314. - "Władysław Zakrzewski listami gończemi ścigany" k. 315-316. - "Rostkowski [...] uwięziony" k. 317-318. - "Błociszewski" k. 319-320. - "Karśnicki" k. 321-322. - "Wyprawa Taczanowskiego do Słaboszewskiego boru" k. 323-326. - "Stefan Zakrzewski, Tadeusz Jaraczewski, Adam Jarzębowski, Bolesław Bronikowski" k. 327-328. - "Zakrzewski" k. 329. - "Tadeusz Jaraczewski" k. 330-332. - "Bolesław Bronikowski" k. 333-334. - "Władysław Oppen, Witold Chodacki, Witalis Walter" k. 335-337. - "Chełkowski i Miłkowski" k. 338-341. - "Czarnecki" k. 342-344. - "p. Stanisławowi Błociszewskiemu" k. 345-347. - "Radecki" k. 348-349. - "Szczawiński pozostaje na wolności, Braunek uwięziony" k. 350-355. - "Radoński" k. 356-357. - "Jarochowski" k. 358-362. - "Faustyn Radoński" k. 363-364. - "Wierzbiński" k. 365-366. - "Józef Mielęcki k. 367-374. - "Lutomski" k. 375-381. - przeciwko "Rekowskiemu, Radzimińskiemu, Radońskiemu" k. 382-387. - przeciwko "Józefowi Prądzyńskiemu" k. 388-390. - "Hulewicz" k. 391-400. - "A. Rekowski" k. 401-404. - "p. Kazimierzowi Wilkońskiemu" k. 405-410. - "Pluciński" k. 411-414. - "Węclewski" k. 415-417. - "Niegolewski" k. 418. - "Zygmunt Jaraczewski" k. 419-432
  • Druk. urzędowy: Anklageschrift des Ober-Staatsanwalts bei dem Kgl. Kammergerichte gegen die Betheiligten bei dem Unternehmen welches darauf abzielt zur Wieder herstellung eines polnischen Staats ... Berlin 1864.
  • Biogramy i akta procesowe: "Majewski i Materki" k. 433-438. - "Spis broni i amunicyi pod dniem 15 kwietnia r.b. zabranej, tu oddanej" k. 439-442. - "Leon Śmitkowski" k. 443-449. - "Skrzydlewski" k. 450-452. - "Władysław Łącki" k. 453-454. - "Molinek" k. 455. - "Oskarżenie np. hr. Kwileckiemu, Józ. Kierskiemu, Bol. Kościelskiemu" k. 456-461. - "Erazm Zabłocki" k. 462-465. - "Norbert Szuman" k. 466-467. - "Karól Brodowski" k. 468-470. - "Wojciech Cunow"? k. 471-472. - "Henryk Szuman" k. 473-476. - "Swiniarski" k. 477-482. - "Bolesław Moszczeński" k. 483-492. - "p. Serafinowi Ulatowskiemu" k. 493-496. - "Grabowski" k. 497-499. - "Caesar Tur" k. 500-502. - "Bniński" k. 503-505. - "Skrzydlewski" Józef k. 506-509. - "Zygmunt Malczewski, Kazimierz Karól Brodnicki, Józef Krasicki" k. 510-523 w tym "Spis w boru Powidzkim w dniu 2 i 3 marca 1863 znalezionych i tutaj odstawionych przedmiotów" k. 520-523. - "Heinrich" k. 524-525. - "Seyfried" k. 526-530. - "Sikorski" k. 531-533. - "Tadeusz Kierski" k. 534-539. - "p. Hubertowi" k. 540-546. - "Antoni Jackowski, Pilaski" k. 547-555. - "Szamarzewski" k. 556-561. - "Maxymilian Jackowski" k. 562-565. - "Szołdrski" k. 566-569. - "Andrzej Skórzewski" k. 570-573. - "Oskarżenie specyalne przeciw Hipolitowi Duszyńskiemu, synowi dziedzica z Nowego Dworu liczącemu lat 24, katolikowi [...]" k. 574-576. - "Łubieński" k. 577-584. - "Mittelstaedt" k. 585-587. - "Franciszek Mierosławski" k. 588-591. - "Paruszewski" k. 592-595. - "Walery Sulerzycki" k. 596-601. - "Mikołaj Goński"? k. 602-604. - "Jasiński" k. 605-606. - "Cichowski i Banaszak" k. 607-611. - "Wierzbiński, Seidewitz, Sypniewski, Chłapowski, Mroziński" k. 612-623. - "Maciejewski" k. 624-629. - "Józef Berger" k. 630-634. - "Bleszyński" k. 635-640. - "Zabłocki i Czapski" k. 641-643. - "Leon Martwell"? k. 644-659. - "Jan Röhr" k. 660-665. - "Johannsohn" k. 666-671. - "Działowski" k. 672-678 (w tym "Spis broni"). - "Sulerzycki" k. 679-692. - "Iłowiecki" k. 693-702. - "Kalkstein" k. 703-707. - "Łebiński" k. 708-710. - "Jackowski" Teodor k. 710-713. - "Marański" k. 714-717. - "Borowski" k. 718-719. - "Tokarski" k. 720-722. - "Łączyński" k. 723-732. - "Koczorowski" k. 733-734. - "Turno" k. 735-737. - "Arndt" k. 738-739. - "Edmund Callier" k. 740-743. - "Bolesław Chotomski, Jan Nepomucen Koronowicz" k. 744-758. - "Juliusz Reichstein" k. 759-762. - "Winkler de Kętrzyński, Leopold Różycki" k. 763-772. - "Kaźmierz dr Szulc" k. 773-778. - "Józef Nepomucen Gościcki" k. 779-785. - "Gosławski" k. 786-789. - "Juliusz Au" k. 790-792. - "Zawadzki" k. 793. - "Połczyński" k. 794-796. - "Kaźmierz Chełmiński" k. 797-799
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Antoniewicz Bolesław
  • Arndt Jan
  • Au Juliusz
  • Banaszak Józef rymarz
  • Berger Józef
  • Bleszyński Bonawentura
  • Błociszewski Stanisław
  • Błociszewski Władysław
  • Bniński Konstanty
  • Borowski Marceli
  • Braunek Tadeusz
  • Brodnicki Kazimierz Karol
  • Brodowski Karol
  • Bronikowski Bolesław
  • Callier Edmund
  • Chełkowski Ildefons
  • Chełmiński Kazimierz
  • Chłapowski Karol
  • Chodacki Witold
  • Chotomski Bolesław
  • Cichowski Wincenty ksiądz
  • Cunow Wojciech
  • Czapski Bolesław
  • Czarnecki Stanisław
  • Czartoryski Roman Wilhelm
  • Dähmel Władysław
  • Duszyński Hipolit
  • Działowski Zygmunt
  • Działyński Jan Kanty
  • Goński Mikołaj ksiądz
  • Gościcki Józef Nepomucen
  • Gosławski Henryk
  • Grabowski Ignacy de Götzendorf
  • Guttry Aleksander
  • Heinrich Ludwik
  • Hoffmann Adolf
  • Hubert Józef ksiądz
  • Hulewicz Walerian
  • Iłowiecki Józef
  • Jackowski Antoni
  • Jackowski Maksymilian
  • Jackowski Teodor
  • Jaraczewski Tadeusz
  • Jaraczewski Zygmunt
  • Jarochowski Cyprian ksiądz
  • Jaroszyński Marian
  • Jarzębowski Adam
  • Jasiński Jan Maksymilian
  • Johannsohn Fryderyk Wilhelm kupiec
  • Kalkstein Edward
  • Kaniewski Stanisław
  • Karśnicki Władysław
  • Kętrzyński Jan Wojciech
  • Kierski Józef
  • Kierski Tadeusz
  • Koczorowski Adolf
  • Koronowicz Jan Nepomucen
  • Kościelski Bolesław
  • Kosiński Władysław
  • Koszutski Wacław
  • Krasicki Józef
  • Królikowski Leon
  • Kurnatowski Włodzimierz
  • Kwilecki Mieczysław
  • Łącki Władysław
  • Łączyński Adolf
  • Łebiński Józef
  • Łubieński Bogusław
  • Łukaszewski Julian Ksawery
  • Lutomski Bolesław Józef
  • Maciejewski Stanisław
  • Majewski Jan
  • Malczewski Zygmunt
  • Mańkowski Napoleon Ksawery
  • Marański Antoni ksiądz
  • Martwell Leon "dr med. d'Italia"
  • Materki Feliks
  • Matuszewski Józef
  • Mielęcki Józef
  • Mierosławski Franciszek
  • Miłkowski Andrzej
  • Mittelstaedt Julian
  • Molinek Ferdynand
  • Moszczeński Bolesław
  • Mrowiński Walerian
  • Mroziński Kazimierz "kapitalista, były oficer w służbie tureckiej"
  • Niegolewski Władysław
  • Niegolewski Zygmunt
  • Niklowski Józef Stanisław
  • Oberfelt Dionizy
  • Ohnstein Ludwik
  • Oppen Władysław
  • Paruszewski Michał
  • Pilaski Roman
  • Pluciński Józef
  • Połczyński Walenty
  • Prądzyński Józef rządca
  • Radecki Szymon ksiądz
  • Radoński Atanazy
  • Radoński Faustyn
  • Radoński Seweryn
  • Radzimiński Maksymilian
  • Radziwiłł Mikołaj 19 w.
  • Reichstein Juliusz
  • Rekowski Artanenses?
  • Rekowski Napoleon
  • Röhr Jan
  • Rostkowski Witold
  • Różycki Leopold
  • Rusteyko Józef
  • Rymarkiewicz Stanisław
  • Sczaniecki Ludwik
  • Sczaniecki Stanisław
  • Seydewitz Teodor oficer papieski
  • Seyfried Józef Alojzy
  • Sikorski Bolesław
  • Skoraczewski Filip
  • Skórzewski Andrzej
  • Skrzydlewski Józef
  • Skrzydlewski Mateusz
  • Śmirśniewicz Władysław
  • Śmitkowski Leon
  • Sulerzycki Natalis
  • Sulerzycki Walery
  • Swinarski Ernest
  • Sypniewski Julian
  • Szamarzewski August ksiądz
  • Szczawiński Hipolit
  • Szołdrski Wiktor
  • Szulc Kazimierz
  • Szuman Henryk właściciel dóbr rycerskich
  • Szuman Norbert
  • Taczanowski Edmund
  • Tokarski Józef Piotr
  • Tur Cezar
  • Turno Hipolit
  • Ulatowski Serafin
  • Varra Leodgardo por. włoski
  • Vitale Gaspare "niegdyś w armii Garibaldiego"
  • Walter Witalis
  • Węclewski Kazimierz
  • Wierzbiński Józef
  • Wierzbiński Stanisław
  • Wilkoński Kazimierz
  • Wolniewicz Włodzimierz
  • Zabłocki Erazm
  • Zabłocki Józef
  • Zakrzewski Stefan
  • Zakrzewski Władysław
  • Zawadzki Władysław
  • Zizza Enrico włoski major artylerii, dawniej w armii Garibaldiego
  • Żórawski Józef
  • Powidz
  • Słaboszewski bór
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Tytus i Jan Działyńscy. Akcja społeczna i polityczna.
  • sądy 19 w.
  • procesy polityczne 19 w.
  • biografie 19 w.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Z archiwum Jana Działyńskiego
 • 243 a Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
 • 245 a Akt oskarżenia Jana Działyńskiego i towarzyszy w Król. Izbie Sądowej w Berlinie 1864 o zdradę stanu za udział w powstaniu styczniowym: Cz. ogólna i szczegółowa z życiorysami 149 oskarżonych. Tłum. z jęz. niem.
 • 246 a Kopiariusz akt śledczych Jana Działyńskiego i towarzyszy o zdradę stanu w 1864
 • 246 a "Proces polityczny w Berlinie 1864"
 • 250 a kop.
 • 260 c 1864
 • 300 a 800 k. c 35x23 cm
 • 340 d rkps e półsk., 19 w.
 • 400 a Götzendorf Grabowski Ignacy de zob. Grabowski Ignacy de Götzendorf
 • 400 a Winkler Johann zob. Kętrzyński Jan Wojciech
 • 520 a "Uchwała w sprawie śledczej naprzeciw Janowi [...] Działyńskiemu i spólnikom" 1864 k. 1-10
 • 520 a "Oskarżenie [Jana Działyńskiego]. Część ogólna" k. 11-104
 • 520 a "J. Działyńskiemu ||Uchwała względem wytoczenia śledztwa wstępnego z par. 61 następ. Kodeksu Karnego, zbiegł" k. 107-136
 • 520 a Biogramy i akta procesowe: "Aleksander Guttry" k. 137-147. - "Włodzimierz Wolniewicz" k. 148-164. - "Władysław Kosiński" k. 165-176. - "Władysław Niegolewski" k. 177-182. - "Królikowski uwięziony" k. 183-191. - "Rusteyko uwięziony" k. 192-203. - "Łukaszewski" k. 204-206. - "W. Śmirśniewicz uwięziony" k. 207-208. - "F. Skoraczewski zbiegł, ścigany listami gończemi" k. 209-211. - "Waleryanowi Mrowińskiemu" k. 212-219. - "Józef Żórawski" k. 220-226. - "Adolf Hoffmann" k. 227-231. - "Ludwik Ohnstein" k. 232-237. - "Oberfelt et Kaniewski" k. 238-243. - "Maryan Jaroszyński" k. 244-249. - "J. Matuszewski" k. 250-253. - "v. Mańkowski" k. 254-264. - "Roman Wilhelm xiążę Czartoryski" k. 265-268. - "Radziwiłł. uwięziony" k. 269-275. - "Taczanowski" k. 276-281. - "Wacław Koszutski" k. 282-286. - "Oskarżenie np. Stanisławowi Rymarkiewiczowi" k. 287-292. - "Niklowski" k. 293-295. - "Stanisław Sczaniecki uwięziony" k. 296-299. - "Ludwikowi Sczanieckiemu uwięziony" k. 300-302. - "Kurnatowski" k. 303-308. - "Antoniewicz" k. 309-310. - "Władysław Dähmel" k. 311-314. - "Władysław Zakrzewski listami gończemi ścigany" k. 315-316. - "Rostkowski [...] uwięziony" k. 317-318. - "Błociszewski" k. 319-320. - "Karśnicki" k. 321-322. - "Wyprawa Taczanowskiego do Słaboszewskiego boru" k. 323-326. - "Stefan Zakrzewski, Tadeusz Jaraczewski, Adam Jarzębowski, Bolesław Bronikowski" k. 327-328. - "Zakrzewski" k. 329. - "Tadeusz Jaraczewski" k. 330-332. - "Bolesław Bronikowski" k. 333-334. - "Władysław Oppen, Witold Chodacki, Witalis Walter" k. 335-337. - "Chełkowski i Miłkowski" k. 338-341. - "Czarnecki" k. 342-344. - "p. Stanisławowi Błociszewskiemu" k. 345-347. - "Radecki" k. 348-349. - "Szczawiński pozostaje na wolności, Braunek uwięziony" k. 350-355. - "Radoński" k. 356-357. - "Jarochowski" k. 358-362. - "Faustyn Radoński" k. 363-364. - "Wierzbiński" k. 365-366. - "Józef Mielęcki k. 367-374. - "Lutomski" k. 375-381. - przeciwko "Rekowskiemu, Radzimińskiemu, Radońskiemu" k. 382-387. - przeciwko "Józefowi Prądzyńskiemu" k. 388-390. - "Hulewicz" k. 391-400. - "A. Rekowski" k. 401-404. - "p. Kazimierzowi Wilkońskiemu" k. 405-410. - "Pluciński" k. 411-414. - "Węclewski" k. 415-417. - "Niegolewski" k. 418. - "Zygmunt Jaraczewski" k. 419-432
 • 520 a Druk. urzędowy: Anklageschrift des Ober-Staatsanwalts bei dem Kgl. Kammergerichte gegen die Betheiligten bei dem Unternehmen welches darauf abzielt zur Wieder herstellung eines polnischen Staats ... Berlin 1864.
 • 520 a Biogramy i akta procesowe: "Majewski i Materki" k. 433-438. - "Spis broni i amunicyi pod dniem 15 kwietnia r.b. zabranej, tu oddanej" k. 439-442. - "Leon Śmitkowski" k. 443-449. - "Skrzydlewski" k. 450-452. - "Władysław Łącki" k. 453-454. - "Molinek" k. 455. - "Oskarżenie np. hr. Kwileckiemu, Józ. Kierskiemu, Bol. Kościelskiemu" k. 456-461. - "Erazm Zabłocki" k. 462-465. - "Norbert Szuman" k. 466-467. - "Karól Brodowski" k. 468-470. - "Wojciech Cunow"? k. 471-472. - "Henryk Szuman" k. 473-476. - "Swiniarski" k. 477-482. - "Bolesław Moszczeński" k. 483-492. - "p. Serafinowi Ulatowskiemu" k. 493-496. - "Grabowski" k. 497-499. - "Caesar Tur" k. 500-502. - "Bniński" k. 503-505. - "Skrzydlewski" Józef k. 506-509. - "Zygmunt Malczewski, Kazimierz Karól Brodnicki, Józef Krasicki" k. 510-523 w tym "Spis w boru Powidzkim w dniu 2 i 3 marca 1863 znalezionych i tutaj odstawionych przedmiotów" k. 520-523. - "Heinrich" k. 524-525. - "Seyfried" k. 526-530. - "Sikorski" k. 531-533. - "Tadeusz Kierski" k. 534-539. - "p. Hubertowi" k. 540-546. - "Antoni Jackowski, Pilaski" k. 547-555. - "Szamarzewski" k. 556-561. - "Maxymilian Jackowski" k. 562-565. - "Szołdrski" k. 566-569. - "Andrzej Skórzewski" k. 570-573. - "Oskarżenie specyalne przeciw Hipolitowi Duszyńskiemu, synowi dziedzica z Nowego Dworu liczącemu lat 24, katolikowi [...]" k. 574-576. - "Łubieński" k. 577-584. - "Mittelstaedt" k. 585-587. - "Franciszek Mierosławski" k. 588-591. - "Paruszewski" k. 592-595. - "Walery Sulerzycki" k. 596-601. - "Mikołaj Goński"? k. 602-604. - "Jasiński" k. 605-606. - "Cichowski i Banaszak" k. 607-611. - "Wierzbiński, Seidewitz, Sypniewski, Chłapowski, Mroziński" k. 612-623. - "Maciejewski" k. 624-629. - "Józef Berger" k. 630-634. - "Bleszyński" k. 635-640. - "Zabłocki i Czapski" k. 641-643. - "Leon Martwell"? k. 644-659. - "Jan Röhr" k. 660-665. - "Johannsohn" k. 666-671. - "Działowski" k. 672-678 (w tym "Spis broni"). - "Sulerzycki" k. 679-692. - "Iłowiecki" k. 693-702. - "Kalkstein" k. 703-707. - "Łebiński" k. 708-710. - "Jackowski" Teodor k. 710-713. - "Marański" k. 714-717. - "Borowski" k. 718-719. - "Tokarski" k. 720-722. - "Łączyński" k. 723-732. - "Koczorowski" k. 733-734. - "Turno" k. 735-737. - "Arndt" k. 738-739. - "Edmund Callier" k. 740-743. - "Bolesław Chotomski, Jan Nepomucen Koronowicz" k. 744-758. - "Juliusz Reichstein" k. 759-762. - "Winkler de Kętrzyński, Leopold Różycki" k. 763-772. - "Kaźmierz dr Szulc" k. 773-778. - "Józef Nepomucen Gościcki" k. 779-785. - "Gosławski" k. 786-789. - "Juliusz Au" k. 790-792. - "Zawadzki" k. 793. - "Połczyński" k. 794-796. - "Kaźmierz Chełmiński" k. 797-799
 • 530 d Mf 2105
 • 530 d Mf 9036/1-2
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK VI, 118 w Działyński Tytus
 • 600 a Antoniewicz Bolesław
 • 600 a Arndt Jan
 • 600 a Au Juliusz
 • 600 a Banaszak Józef rymarz
 • 600 a Berger Józef
 • 600 a Bleszyński Bonawentura
 • 600 a Błociszewski Stanisław
 • 600 a Błociszewski Władysław
 • 600 a Bniński Konstanty
 • 600 a Borowski Marceli
 • 600 a Braunek Tadeusz
 • 600 a Brodnicki Kazimierz Karol
 • 600 a Brodowski Karol
 • 600 a Bronikowski Bolesław
 • 600 a Callier Edmund
 • 600 a Chełkowski Ildefons
 • 600 a Chełmiński Kazimierz
 • 600 a Chłapowski Karol
 • 600 a Chodacki Witold
 • 600 a Chotomski Bolesław
 • 600 a Cichowski Wincenty ksiądz
 • 600 a Cunow Wojciech
 • 600 a Czapski Bolesław
 • 600 a Czarnecki Stanisław
 • 600 a Czartoryski Roman Wilhelm
 • 600 a Dähmel Władysław
 • 600 a Duszyński Hipolit
 • 600 a Działowski Zygmunt
 • 600 a Działyński Jan Kanty
 • 600 a Goński Mikołaj ksiądz
 • 600 a Gościcki Józef Nepomucen
 • 600 a Gosławski Henryk
 • 600 a Grabowski Ignacy de Götzendorf
 • 600 a Guttry Aleksander
 • 600 a Heinrich Ludwik
 • 600 a Hoffmann Adolf
 • 600 a Hubert Józef ksiądz
 • 600 a Hulewicz Walerian
 • 600 a Iłowiecki Józef
 • 600 a Jackowski Antoni
 • 600 a Jackowski Maksymilian
 • 600 a Jackowski Teodor
 • 600 a Jaraczewski Tadeusz
 • 600 a Jaraczewski Zygmunt
 • 600 a Jarochowski Cyprian ksiądz
 • 600 a Jaroszyński Marian
 • 600 a Jarzębowski Adam
 • 600 a Jasiński Jan Maksymilian
 • 600 a Johannsohn Fryderyk Wilhelm kupiec
 • 600 a Kalkstein Edward
 • 600 a Kaniewski Stanisław
 • 600 a Karśnicki Władysław
 • 600 a Kętrzyński Jan Wojciech
 • 600 a Kierski Józef
 • 600 a Kierski Tadeusz
 • 600 a Koczorowski Adolf
 • 600 a Koronowicz Jan Nepomucen
 • 600 a Kościelski Bolesław
 • 600 a Kosiński Władysław
 • 600 a Koszutski Wacław
 • 600 a Krasicki Józef
 • 600 a Królikowski Leon
 • 600 a Kurnatowski Włodzimierz
 • 600 a Kwilecki Mieczysław
 • 600 a Łącki Władysław
 • 600 a Łączyński Adolf
 • 600 a Łebiński Józef
 • 600 a Łubieński Bogusław
 • 600 a Łukaszewski Julian Ksawery
 • 600 a Lutomski Bolesław Józef
 • 600 a Maciejewski Stanisław
 • 600 a Majewski Jan
 • 600 a Malczewski Zygmunt
 • 600 a Mańkowski Napoleon Ksawery
 • 600 a Marański Antoni ksiądz
 • 600 a Martwell Leon "dr med. d'Italia"
 • 600 a Materki Feliks
 • 600 a Matuszewski Józef
 • 600 a Mielęcki Józef
 • 600 a Mierosławski Franciszek
 • 600 a Miłkowski Andrzej
 • 600 a Mittelstaedt Julian
 • 600 a Molinek Ferdynand
 • 600 a Moszczeński Bolesław
 • 600 a Mrowiński Walerian
 • 600 a Mroziński Kazimierz "kapitalista, były oficer w służbie tureckiej"
 • 600 a Niegolewski Władysław
 • 600 a Niegolewski Zygmunt
 • 600 a Niklowski Józef Stanisław
 • 600 a Oberfelt Dionizy
 • 600 a Ohnstein Ludwik
 • 600 a Oppen Władysław
 • 600 a Paruszewski Michał
 • 600 a Pilaski Roman
 • 600 a Pluciński Józef
 • 600 a Połczyński Walenty
 • 600 a Prądzyński Józef rządca
 • 600 a Radecki Szymon ksiądz
 • 600 a Radoński Atanazy
 • 600 a Radoński Faustyn
 • 600 a Radoński Seweryn
 • 600 a Radzimiński Maksymilian
 • 600 a Radziwiłł Mikołaj 19 w.
 • 600 a Reichstein Juliusz
 • 600 a Rekowski Artanenses?
 • 600 a Rekowski Napoleon
 • 600 a Röhr Jan
 • 600 a Rostkowski Witold
 • 600 a Różycki Leopold
 • 600 a Rusteyko Józef
 • 600 a Rymarkiewicz Stanisław
 • 600 a Sczaniecki Ludwik
 • 600 a Sczaniecki Stanisław
 • 600 a Seydewitz Teodor oficer papieski
 • 600 a Seyfried Józef Alojzy
 • 600 a Sikorski Bolesław
 • 600 a Skoraczewski Filip
 • 600 a Skórzewski Andrzej
 • 600 a Skrzydlewski Józef
 • 600 a Skrzydlewski Mateusz
 • 600 a Śmirśniewicz Władysław
 • 600 a Śmitkowski Leon
 • 600 a Sulerzycki Natalis
 • 600 a Sulerzycki Walery
 • 600 a Swinarski Ernest
 • 600 a Sypniewski Julian
 • 600 a Szamarzewski August ksiądz
 • 600 a Szczawiński Hipolit
 • 600 a Szołdrski Wiktor
 • 600 a Szulc Kazimierz
 • 600 a Szuman Henryk właściciel dóbr rycerskich
 • 600 a Szuman Norbert
 • 600 a Taczanowski Edmund
 • 600 a Tokarski Józef Piotr
 • 600 a Tur Cezar
 • 600 a Turno Hipolit
 • 600 a Ulatowski Serafin
 • 600 a Varra Leodgardo por. włoski
 • 600 a Vitale Gaspare "niegdyś w armii Garibaldiego"
 • 600 a Walter Witalis
 • 600 a Węclewski Kazimierz
 • 600 a Wierzbiński Józef
 • 600 a Wierzbiński Stanisław
 • 600 a Wilkoński Kazimierz
 • 600 a Wolniewicz Włodzimierz
 • 600 a Zabłocki Erazm
 • 600 a Zabłocki Józef
 • 600 a Zakrzewski Stefan
 • 600 a Zakrzewski Władysław
 • 600 a Zawadzki Władysław
 • 600 a Zizza Enrico włoski major artylerii, dawniej w armii Garibaldiego
 • 600 a Żórawski Józef
 • 611 a powstanie 1863 styczniowe
 • 651 a Powidz
 • 651 a Słaboszewski bór
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 a Tytus i Jan Działyńscy. Akcja społeczna i polityczna.
 • 653 a sądy 19 w.
 • 653 a procesy polityczne 19 w.
 • 655 a biografie 19 w.
 • 740 a Wyprawa Taczanowskiego do Słaboszewskiego boru
 • 740 a J. Działyńskiemu ||Uchwała względem wytoczenia śledztwa wstępnego z par. 61 następ. Kodeksu Karnego
 • 740 a Oskarżenie Jana Działyńskiego. Część ogólna
 • 740 a Uchwała w sprawie śledczej naprzeciw Janowi Działyńskiemu i spólnikom 1864
 • 740 a Anklageschrift des Ober-Staatsanwalts bei dem Kgl. Kammergerichte gegen die Betheiligten bei dem Unternehmen welches darauf abzielt zur Wieder herstellung eines polnischen Staats Berlin 1864.
 • 740 a Spis broni
 • 740 a Spis w boru Powidzkim w dniu 2 i 3 marca 1863 znalezionych i tutaj odstawionych przedmiotów
 • 740 a Spis broni i amunicyi pod dniem 15 kwietnia r.b. zabranej, tu oddanej
 • 852 j BK 01019
 • 999 a WK

Indexes