Listy Michała Radziejowskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego i materiały J. B. Albertrandiego.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01296
 • Kopie: Mf 2471
 • Tytuł: Listy Michała Radziejowskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego i materiały J. B. Albertrandiego.
 • Miejsce i czas powstania: 17-19 w.
 • Opis fizyczny: 416 k. 41x25 cm i mn.
 • Oprawa: Płótno, wiązania, 19 w.
 • Język: Pol., łac., franc., włoski
 • Zawartość:
  • "Listy Michała Radziejowskiego, Prymasa koronnego i kardynała 1670-1700" do następujących: Granowska?, starościna żytomirska, siostrzenica Radziejowskiego (2) 1695-1696 k. 86-91. - Jan III Sobieski? b.d. (konflikt z Pacem) k. 105 (kop. tł. z franc.). - Karczewska Barbara z Przerębskich, podczaszyna sanocka 1676 k. 11-12. - Karczewski Tomasz, podczaszy sanocki 1670-1682 i b.d. (31) k. 1-8, 19-22, 25-28, 31-78 (piecz.), 99-101. - Lipski Feliks Aleksander, klan sieradzki 1697-1699 (2) k. 94-96. - Modrzewski Andrzej, sta przemyski 1682 (2) k. 79-80, 83-84. - Tarło Stanisław wda lubelski 1700 k. 97-98. - Tarło Zygmunt, sta pilzneński 1676-1682 (3) k. 13-14, 17-18, 81-82. - Tarłowa Anna z Radziejowskich, scina pilzneńska, siostra M. Radziejowskiego 1676 i b.d. (2) k. 15-16 (śliczne 2 piecz. na 1 sznurku jedna b. mała), 102-104. - NN (Karczewski?) 1675 o Turkach k. 9-10. - NN 1677 k. 23-24, 29-30. - NN siostra M. Radziejowskiego (chyba nie Tarłowa) 1686 k. 85 (a może Tarłowa?). - NN starosta wyszogrodzki b.d. (2) k. 92-93, 108-109 (kopia i respons)
  • Umowa między małżonkami Karczewskimi a M. Radziejowskim dot. miasta Kryłowa i wsi Przekoryte b.d. k. 106-107
  • "Brulion napisu na pomniku Jana III w łazienkach ręką Stanisława Augusta pisany" k. 111-113
  • "Korespondencya króla Stanisława Augusta z panią de Loutherbourg i baronową Le Fort. Brulionów własnoręcznych królewskich sztuk 5 r. 1773-1774" Le Fort mme 1773-1777 (6) k. 121, 124-125, 127-128, 131-132, 135-137. - Loutherbourg, de mme 1773 (3) k. 115-120
  • Listy Stanisława Augusta Poniatowskiego do: Le Forte mme b.d. ok. 1773-1774 (4) k. 122-123, 126, 129-130, 133-134, 138
  • "Kopie spółczesne listów króla Stan. Augusta do rozmaitych r. 1793-1794": Borysławski 1793 k. 148. - Eysmont administrator 1794 k. 153. - Jagmin administrator 1794 k. 152. - Lubomirski Aleksander?, klan kijowski, gen. franc. 1793 k. 141-142. - Mokronowski Stanisław gen. 1794 k. 155. - Morzkowski Józef chorąży podlaski 1793 k. 145. - Nagurczewski 1793 k. 143. - Szembek Krzysztof Hilary biskup płocki 1794 k. 150. - Zawadzki dzierżawca guberni Janowskiej 1794 k. 151. - NN, marszałek orszański 1793 k. 144. - NN, kustosz koronny 1793 k. 147 (dopiero pisze Staś, że chce kustodię uchwalić, ten ktoś chciał też być koadiutorem hebdowskim, ale koadiutorię dostał ks. Wyrwicz). - NN klan wileński 1798? k. 146. - NN sufragan pułtuski 1794 k. 149. - NN wda mścisławski 1794 k. 154
  • "Listy i supliki do Stanisława Augusta r. 1781-1793": Gorzeński A. U. b.r. k. 177. - Ickowicz Judko i żona b.d. k. 176. - Jeleński b.d. k. 179. - Jezierski Stanisław 1793 k. 166. - Kuropatnicki Józef, rotmistrz 1793 k. 164. - Lawdański Antoni 1793 k. 174-175. - Lubowidzki S. 1793 k. 165. - Morski 1791 k. 161-162. - Psarski 1788, z dopiskiem von Königsfelda? k. 160. - Sierakowski, bp 1793 k. 163. - Skarżyński T. 1793 k. 170. - Torri August, ppor. inż. 1793 k. 167. - Waga Teodor, pijar (pijarzy przeciwko zmniejszonym dotacjom rządowym z KEN) 1793 k. 168-169. - Turski F. 1793 k. 171-172. - Turski Józef 1793 k. 173. - Warnesij Frideric, major ros. b.d. k. 178. - Wołodźko Ignacy ZSBW, ksiądz 1781 k. 158-159
  • "Do życiorysu J. B. Albertrandego, biskupa zenopolitańskiego 1. Dypolomata królewskie, 2. Autogr.y Albertrandego, 3. Listy do Albertrandego"
  • "Dyplomata J. B. Albertrandemu, biskupowi zenopolitańskiemu służące 1776-1807" w tym "Praesentatio [...] Joannis Baptistae Albertrandi ad ecclesiam parochialem Stawiszynensem [...]" 1776 k. 184-185. - "Officium secretarij et lectoris Regij [...] Joanni Baptistae Albertrandi, canonico coadjutori [...]" 1777 k. 186. - Paszport wydany przez Giuseppe Beccadelli na podróż do Rzymu 1783 k. 187-188. - Paszport pruski 1789 k. 189. - "Munus praefecti Bibliothecae SRM [...]" 1790 k. 190-191. - dokument wydany przez Jerzego Potockiego, posła do Szwecji dla J. B. Albertrandiego, kapelana legacji 1790 k. 192-193. - "Presenta na parafię służewską" 1807 k. 194-195
  • "Autogr.ów Albertrandego sztuk 5", w tym listy: do NN b.d. k. 198-199, do Stanisława Augusta Poniatowskiego b.d. k. 200-202 i notatki k. 203-204
  • "Listy do J. B. Albertrandego w latach 1771-1808 pisane": Adler George 1790 k. 272-273. - Albani Giovanni, kardynał 1800 k. 312-313. - B.J. 1772 (5) k. 212-220. - Bacciarelli Marcello, de b.r. k. 347-348. - Bergwall Benedict 1791 (2) k. 263-266. - Buchholtz, de 1793 k. 286-287. - Bykowski Ignacy 1805 k. 324-325. - D. (z tyłu listu ołówkiem panna Balbina) 1791 k. 279-280. - Dandewerth? Friedrich 1805 k. 326-327. - Delpon, de wicehrabia 1798-1802 (3) k. 304-307. - Duhamel 1789 k. 244-245. - Gardiner William 1797 k. 300-301. - Gerti Carlo Giuseppe 1784? k. 240-241. - Ghigiotti 1796 k. 289. - Gioerwell, bibliotekarz króla Szwecji 1791 k. 277-278. - Giuseppe, abp Beviro? 1776 k. 223-224. - Gołaszewski I.? 1807 k. 332-333. - Gołuchowski? W. b.r. k. 338-339. - Holtzförster 1790-1796 (6) k. 246-257. - Kattenbring L., ksiądz 1808 k. 345. - Kiciński 1789-1790 (3) k. 232-237. - Kochanowski A. 1790 (3) k. 267-271. - Köhler, de 1803 k. 319. - Korycki Karol, jezuita 1771 (2) k. 208-211. - Korytowski, ksiądz 1788 k. 242-243. - L., kard. Ritta? 1802 k. 317-318. - Malinowski A. 1804 k. 322-323. - Mariva Constance b.d. k. 258. - Mathy, de 1790 (2) k. 259-262. - Meyer, de 1805 k. 328. - Neckter J.? H.? b.r. k. 346. - Nowicki Aleksander, ksiądz b.r. k. 341-342. - Pazzini Giuseppe 1773 k. 221-222. - Polacka A. b.d. k. 336-337. - Poniatowska b.r. k. 340. - Poniatowski Józef, książę (w sprawach zbiorów) 1800 k. 315-316. - Potocki Jerzy? 1784 k. 238-239. - Raczyński I., bp poznański (ciekawe) 1796-1798 (5) k. 290-298. - Ricci Laurentius b.d. k. 207. - Ruffo? Aloisius abp Apameae 1800 k. 314. - Skarszewski W. 1799 k. 308-309. - Sołtyk Michał, ksiądz 1795 k. 288. - Szembek, ksiądz 1803 k. 320-321. - Śniałowski? Antoni? Stanisław 1790 k. 275-276. - Tomatis A. 1798 k. 302-303. - Visconti A. E., kardynał 1782 k. 228-229. - Waquier? de Lassarthe? Lassanthe? 1807 k. 330-331. - Wisłocki Teodozjusz, opat supraski 1799 k. 310-311. - Wolicki 1797 k. 299. - Wołłowicz A.? 1793 (3) k. 281-285. - Zabłocki 1790 k. 274. - Zachariaszewicz, ksiądz 1808 i b.d. (2) k. 334-335. - NN 1778 k. 225. - NN 1804 k. 226-227. - NN (nieczyt.) 1783 k. 230-231. - NN (nieczyt.) 1805 k. 329. - NN b.d. (z wykazem książek) k. 343-344
  • "Listy do prałata Ghigiotti - r. 1779-1793": Albani Giuseppe, kardynał 1793 (2) k. 361-364. - Bazzani Benedetto 1793 k. 357-358. - Brunati Giovanni 1779 k. 251-252. - Caleppi 1787 k. 355-356. - Raczyński I., bp poznański 1793 k. 366-367. - NN 1783 k. 353-354. - NN 1793 k. 359. - NN 1793 k. 360. - NN 1793 k. 365
  • "Adama Naruszewicza listów własnoręcznych sztuk 2 1781-1793" do Stanisława Augusta Poniatowskiego 1781 (2) k. 370-373
  • "List Oraczewskiego, Rektora Akad. Krakowskiej do półkownika Lachnickiego r. 1782" k. 376-377
  • "Listów Adama X. Czartoryskiego, Jenerała Ziem Podolskich sztuk 6, 1802-1809" do: Zaleski Michał Antoni, wojski lit. b.d. k. 393-394. - Zawadzki Józef 1811 (5) k. 381-389, przy tym list od J. Tarchalskiego do Zawadzkiego 1810 k. 390-391
  • "Kopia listu do X. Generała Podolskiego 1790" od NN k. 395-396
  • "Tadeusza Czackiego list 1 r. 1803" do Albertrandego? k. 399-400
  • "Listy do Poczobuta" od: Bystrzycki, ksiądz, astronom JKMci 1774 (2) k. 412-414. - Łuskina Stanisław 1788 k. 415-416
  • "List Jana Piotra Francka [...]" do Potockiego? 1804 k. 419-420
  • "Bruliony własnoręczne Poczobuta" k. 404-407
  • "Opposition de Saturne en l'annee 1773" k. 409-410
 • Proweniencja: Ze zbioru M. Malinowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Albertrandy, Jan Chrzciciel (1731-1808)
  • Albertrandy, Jan Chrzciciel (1731-1808)
  • Beccadello Giuseppe
  • Korespondencja dyplomatyczna 17-18 w.
  • Listy polskie 17-18 w.
  • Astronomia 18 w.
  • Biblioteki 18 w.
  • Szwecja 17-18 w.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Listy
 • 245 a Listy Michała Radziejowskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego i materiały J. B. Albertrandiego.
 • 246 a "Listy Mich. Radziejowskiego, prał. Ghiotti, A. Naruszewicza, Oraczewskiego, ks. A. Czartoryskiego, Tad. Czackiego, J. P. Franka, korespondencja Stan. Augusta, listy do Poczobuta. Materjały do B. Albertrandiego" i Tyt. z dawn. inw.
 • 250 a Oryg., kop.
 • 260 c 17-19 w.
 • 300 a 416 k. c 41x25 cm i mn.
 • 340 d rkps e Płótno, wiązania, 19 w.
 • 520 a "Listy Michała Radziejowskiego, Prymasa koronnego i kardynała 1670-1700" do następujących: Granowska?, starościna żytomirska, siostrzenica Radziejowskiego (2) 1695-1696 k. 86-91. - Jan III Sobieski? b.d. (konflikt z Pacem) k. 105 (kop. tł. z franc.). - Karczewska Barbara z Przerębskich, podczaszyna sanocka 1676 k. 11-12. - Karczewski Tomasz, podczaszy sanocki 1670-1682 i b.d. (31) k. 1-8, 19-22, 25-28, 31-78 (piecz.), 99-101. - Lipski Feliks Aleksander, klan sieradzki 1697-1699 (2) k. 94-96. - Modrzewski Andrzej, sta przemyski 1682 (2) k. 79-80, 83-84. - Tarło Stanisław wda lubelski 1700 k. 97-98. - Tarło Zygmunt, sta pilzneński 1676-1682 (3) k. 13-14, 17-18, 81-82. - Tarłowa Anna z Radziejowskich, scina pilzneńska, siostra M. Radziejowskiego 1676 i b.d. (2) k. 15-16 (śliczne 2 piecz. na 1 sznurku jedna b. mała), 102-104. - NN (Karczewski?) 1675 o Turkach k. 9-10. - NN 1677 k. 23-24, 29-30. - NN siostra M. Radziejowskiego (chyba nie Tarłowa) 1686 k. 85 (a może Tarłowa?). - NN starosta wyszogrodzki b.d. (2) k. 92-93, 108-109 (kopia i respons)
 • 520 a Umowa między małżonkami Karczewskimi a M. Radziejowskim dot. miasta Kryłowa i wsi Przekoryte b.d. k. 106-107
 • 520 a "Brulion napisu na pomniku Jana III w łazienkach ręką Stanisława Augusta pisany" k. 111-113
 • 520 a "Korespondencya króla Stanisława Augusta z panią de Loutherbourg i baronową Le Fort. Brulionów własnoręcznych królewskich sztuk 5 r. 1773-1774" Le Fort mme 1773-1777 (6) k. 121, 124-125, 127-128, 131-132, 135-137. - Loutherbourg, de mme 1773 (3) k. 115-120
 • 520 a Listy Stanisława Augusta Poniatowskiego do: Le Forte mme b.d. ok. 1773-1774 (4) k. 122-123, 126, 129-130, 133-134, 138
 • 520 a "Kopie spółczesne listów króla Stan. Augusta do rozmaitych r. 1793-1794": Borysławski 1793 k. 148. - Eysmont administrator 1794 k. 153. - Jagmin administrator 1794 k. 152. - Lubomirski Aleksander?, klan kijowski, gen. franc. 1793 k. 141-142. - Mokronowski Stanisław gen. 1794 k. 155. - Morzkowski Józef chorąży podlaski 1793 k. 145. - Nagurczewski 1793 k. 143. - Szembek Krzysztof Hilary biskup płocki 1794 k. 150. - Zawadzki dzierżawca guberni Janowskiej 1794 k. 151. - NN, marszałek orszański 1793 k. 144. - NN, kustosz koronny 1793 k. 147 (dopiero pisze Staś, że chce kustodię uchwalić, ten ktoś chciał też być koadiutorem hebdowskim, ale koadiutorię dostał ks. Wyrwicz). - NN klan wileński 1798? k. 146. - NN sufragan pułtuski 1794 k. 149. - NN wda mścisławski 1794 k. 154
 • 520 a "Listy i supliki do Stanisława Augusta r. 1781-1793": Gorzeński A. U. b.r. k. 177. - Ickowicz Judko i żona b.d. k. 176. - Jeleński b.d. k. 179. - Jezierski Stanisław 1793 k. 166. - Kuropatnicki Józef, rotmistrz 1793 k. 164. - Lawdański Antoni 1793 k. 174-175. - Lubowidzki S. 1793 k. 165. - Morski 1791 k. 161-162. - Psarski 1788, z dopiskiem von Königsfelda? k. 160. - Sierakowski, bp 1793 k. 163. - Skarżyński T. 1793 k. 170. - Torri August, ppor. inż. 1793 k. 167. - Waga Teodor, pijar (pijarzy przeciwko zmniejszonym dotacjom rządowym z KEN) 1793 k. 168-169. - Turski F. 1793 k. 171-172. - Turski Józef 1793 k. 173. - Warnesij Frideric, major ros. b.d. k. 178. - Wołodźko Ignacy ZSBW, ksiądz 1781 k. 158-159
 • 520 a "Do życiorysu J. B. Albertrandego, biskupa zenopolitańskiego 1. Dypolomata królewskie, 2. Autogr.y Albertrandego, 3. Listy do Albertrandego"
 • 520 a "Dyplomata J. B. Albertrandemu, biskupowi zenopolitańskiemu służące 1776-1807" w tym "Praesentatio [...] Joannis Baptistae Albertrandi ad ecclesiam parochialem Stawiszynensem [...]" 1776 k. 184-185. - "Officium secretarij et lectoris Regij [...] Joanni Baptistae Albertrandi, canonico coadjutori [...]" 1777 k. 186. - Paszport wydany przez Giuseppe Beccadelli na podróż do Rzymu 1783 k. 187-188. - Paszport pruski 1789 k. 189. - "Munus praefecti Bibliothecae SRM [...]" 1790 k. 190-191. - dokument wydany przez Jerzego Potockiego, posła do Szwecji dla J. B. Albertrandiego, kapelana legacji 1790 k. 192-193. - "Presenta na parafię służewską" 1807 k. 194-195
 • 520 a "Autogr.ów Albertrandego sztuk 5", w tym listy: do NN b.d. k. 198-199, do Stanisława Augusta Poniatowskiego b.d. k. 200-202 i notatki k. 203-204
 • 520 a "Listy do J. B. Albertrandego w latach 1771-1808 pisane": Adler George 1790 k. 272-273. - Albani Giovanni, kardynał 1800 k. 312-313. - B.J. 1772 (5) k. 212-220. - Bacciarelli Marcello, de b.r. k. 347-348. - Bergwall Benedict 1791 (2) k. 263-266. - Buchholtz, de 1793 k. 286-287. - Bykowski Ignacy 1805 k. 324-325. - D. (z tyłu listu ołówkiem panna Balbina) 1791 k. 279-280. - Dandewerth? Friedrich 1805 k. 326-327. - Delpon, de wicehrabia 1798-1802 (3) k. 304-307. - Duhamel 1789 k. 244-245. - Gardiner William 1797 k. 300-301. - Gerti Carlo Giuseppe 1784? k. 240-241. - Ghigiotti 1796 k. 289. - Gioerwell, bibliotekarz króla Szwecji 1791 k. 277-278. - Giuseppe, abp Beviro? 1776 k. 223-224. - Gołaszewski I.? 1807 k. 332-333. - Gołuchowski? W. b.r. k. 338-339. - Holtzförster 1790-1796 (6) k. 246-257. - Kattenbring L., ksiądz 1808 k. 345. - Kiciński 1789-1790 (3) k. 232-237. - Kochanowski A. 1790 (3) k. 267-271. - Köhler, de 1803 k. 319. - Korycki Karol, jezuita 1771 (2) k. 208-211. - Korytowski, ksiądz 1788 k. 242-243. - L., kard. Ritta? 1802 k. 317-318. - Malinowski A. 1804 k. 322-323. - Mariva Constance b.d. k. 258. - Mathy, de 1790 (2) k. 259-262. - Meyer, de 1805 k. 328. - Neckter J.? H.? b.r. k. 346. - Nowicki Aleksander, ksiądz b.r. k. 341-342. - Pazzini Giuseppe 1773 k. 221-222. - Polacka A. b.d. k. 336-337. - Poniatowska b.r. k. 340. - Poniatowski Józef, książę (w sprawach zbiorów) 1800 k. 315-316. - Potocki Jerzy? 1784 k. 238-239. - Raczyński I., bp poznański (ciekawe) 1796-1798 (5) k. 290-298. - Ricci Laurentius b.d. k. 207. - Ruffo? Aloisius abp Apameae 1800 k. 314. - Skarszewski W. 1799 k. 308-309. - Sołtyk Michał, ksiądz 1795 k. 288. - Szembek, ksiądz 1803 k. 320-321. - Śniałowski? Antoni? Stanisław 1790 k. 275-276. - Tomatis A. 1798 k. 302-303. - Visconti A. E., kardynał 1782 k. 228-229. - Waquier? de Lassarthe? Lassanthe? 1807 k. 330-331. - Wisłocki Teodozjusz, opat supraski 1799 k. 310-311. - Wolicki 1797 k. 299. - Wołłowicz A.? 1793 (3) k. 281-285. - Zabłocki 1790 k. 274. - Zachariaszewicz, ksiądz 1808 i b.d. (2) k. 334-335. - NN 1778 k. 225. - NN 1804 k. 226-227. - NN (nieczyt.) 1783 k. 230-231. - NN (nieczyt.) 1805 k. 329. - NN b.d. (z wykazem książek) k. 343-344
 • 520 a "Listy do prałata Ghigiotti - r. 1779-1793": Albani Giuseppe, kardynał 1793 (2) k. 361-364. - Bazzani Benedetto 1793 k. 357-358. - Brunati Giovanni 1779 k. 251-252. - Caleppi 1787 k. 355-356. - Raczyński I., bp poznański 1793 k. 366-367. - NN 1783 k. 353-354. - NN 1793 k. 359. - NN 1793 k. 360. - NN 1793 k. 365
 • 520 a "Adama Naruszewicza listów własnoręcznych sztuk 2 1781-1793" do Stanisława Augusta Poniatowskiego 1781 (2) k. 370-373
 • 520 a "List Oraczewskiego, Rektora Akad. Krakowskiej do półkownika Lachnickiego r. 1782" k. 376-377
 • 520 a "Listów Adama X. Czartoryskiego, Jenerała Ziem Podolskich sztuk 6, 1802-1809" do: Zaleski Michał Antoni, wojski lit. b.d. k. 393-394. - Zawadzki Józef 1811 (5) k. 381-389, przy tym list od J. Tarchalskiego do Zawadzkiego 1810 k. 390-391
 • 520 a "Kopia listu do X. Generała Podolskiego 1790" od NN k. 395-396
 • 520 a "Tadeusza Czackiego list 1 r. 1803" do Albertrandego? k. 399-400
 • 520 a "Listy do Poczobuta" od: Bystrzycki, ksiądz, astronom JKMci 1774 (2) k. 412-414. - Łuskina Stanisław 1788 k. 415-416
 • 520 a "List Jana Piotra Francka [...]" do Potockiego? 1804 k. 419-420
 • 520 a "Bruliony własnoręczne Poczobuta" k. 404-407
 • 520 a "Opposition de Saturne en l'annee 1773" k. 409-410
 • 530 d Mf 2471
 • 541 c a d 1873
 • 546 a Pol., łac., franc., włoski
 • 561 a Ze zbioru M. Malinowskiego d BK VIII,14 w Działyński Jan w Malinowski Mikołaj
 • 600 a Albertrandy, Jan Chrzciciel d (1731-1808)
 • 600 a Albertrandy, Jan Chrzciciel d (1731-1808)
 • 600 a Beccadello Giuseppe
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 17-18 w.
 • 650 a Listy polskie y 17-18 w.
 • 650 a Astronomia y 18 w.
 • 650 a Biblioteki y 18 w.
 • 651 a Szwecja y 17-18 w.
 • 700 a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 700 a Lipski, Feliks Aleksander c wda kaliski d (?-1702)
 • 700 a Mokronowski, Stanisław d (1761-1821)
 • 700 a Radziejowski, Michał Stefan c prymas d (1645-1705)
 • 700 a Stanisław August Poniatowski c (król Polski ; d 1732-1798)
 • 700 a Szembek, Krzysztof Hilary c bp płocki d (1723-1797)
 • 700 a Tarło, Stanisław c wda lubelski d (?-1705)
 • 700 a Turski, Feliks Paweł c bp chełmski d (1729-1800)
 • 700 a Adler, George
 • 700 a Albani, Giovanni c kard. d (1720-1803)
 • 700 a Bacciarelli, Marcello d (1731-1818)
 • 700 a Bazzani, Benedetto d 18 w.
 • 700 a Bergwall, Benedict d 18 w.
 • 700 a Brunati, Giovanni d 18 w.
 • 700 a Bucholtz, Ludwig Heinrich von c poseł pruski d (1740-1811)
 • 700 a Jaxa-Bykowski, Ignacy d (1750-post 1817)
 • 700 a Bystrzycki c ksiądz. astronom król. d 18 w.
 • 700 a Czacki, Tadeusz d (1765-1813)
 • 700 a Czartoryski, Adam Kazimierz d (1734-1823)
 • 700 a Frank, Johann Peter c lekarz wykładowca w Wilnie d 18 w.
 • 700 a Ghigiotti, Kajetan c kierownik kancelarii włoskiej króla Stanisława Augusta d (1728-1796)
 • 700 a Gioerwell c bibliotekarz króla Szwecji d 18 w.
 • 700 a Naruszewicz, Adam Stanisław d (1733-1796)
 • 700 a Oraczewski, Feliks d (1739-1799)
 • 700 a Stanisław August Poniatowski c (król Polski ; d 1732-1798)
 • 700 a Wolicki, Teofil d (1768-1829)
 • 700 a Zabłocki, Franciszek d (1752-1821)
 • 740 a Listy Michała Radziejowskiego prymasa koronnego i kardynała r. 1670-1700
 • 740 a Dyplomata J. B. Albertrandemu biskupowi zenopolitańskiemu służące 1776-1807
 • 740 a Praesentatio Joannis Baptistae Albertrandi ad ecclesiam parochialem Stawiszynensem 1776
 • 740 a Officium secretarij et lectoris Regij Joanni Baptistae Albertrandi canonico coadjutori 1777
 • 740 a Paszport wydany przez Giuseppe Beccadelli na podróż do Rzymu 1783
 • 740 a Paszport pruski 1789
 • 740 a Munus praefecti Bibliothecae SRM 1790
 • 740 a dokument wydany przez Jerzego Potockiego posła do Szwecji dla J. B. Albertrandiego kapelana legacji 1790
 • 740 a Presenta na parafię służewską 1807
 • 740 a Do życiorysu J. B. Albertrandego biskupa zenopolitańskiego 1. Dypolomata królewskie 2. Autografy Albertrandego 3. Listy do Albertrandego
 • 740 a Listy i supliki do Stanisława Augusta r. 1781-1793
 • 740 a Kopie spółczesne listów króla Stan. Augusta do rozmaitych r. 1793-1794
 • 740 a Kopie spółczesne listów króla Stan. Augusta do rozmaitych r. 1793-1794
 • 740 a Korespondencya króla Stanisława Augusta z panią de Loutherbourg i baronową Le Fort. Brulionów własnoręcznych królewskich sztuk 5 r. 1773-1774
 • 740 a Brulion napisu na pomniku Jana III w łazienkach ręką Stanisława Augusta pisany
 • 740 a Umowa między małżonkami Karczewskimi a M. Radziejowskim dot. miasta Kryłowa i wsi Przekoryte b.d.
 • 852 j BK 01296
 • 999 d 19.07.20

Indexes