[Fotografie z albumu rodziny Gibasiewiczów, przed 1939 r.] Foto-Psyche [i in.]

Library catalog
Muzealia
Download bibliographic description

Description

 • Nr inwentarzowy: Fot 09348
 • Sygnatura : I 9348/1-16
 • Tytuł/nazwa : [Fotografie z albumu rodziny Gibasiewiczów, przed 1939 r.] Foto-Psyche [i in.]
 • Miejsce : [Poznań i in.] [pomiędzy 1930 a 1939]
 • Opis : Portrety indywidualne i zbiorowe. M. in. Stanisława Gibasiewicza (1904–1986).
 • Liczba/objętość : 16 fotografii
 • Materiał i technika wykonania: odbitka żelatynowo-srebrowa, tonowanie, papier
 • Opis formalny : Odbitki na papierze żelatynowym, czarno-białe i brązowe.
 • Wymiary : 14 x 9 cm (i mniejsze)
 • Proweniencja: dar 2008 0279 c 2008 160
 • Hasła przedmiotowe : Gibasiewicz, Włodzimierz (1951–2007) Gibasiewicz, Stanisław (1904–1986) Gibasiewicz, Stanisław (1904–1986) Gibasiewicz, Włodzimierz (1951–2007) Gibasiewicz (rodzina) Gibasiewicz, Stanisław (1904–1986) proweniencja proweniencja były właściciel były właściciel ikonografia ikonografia