[Zabytki rzemiosła artystycznego ze zbiorów muzealnych Biblioteki Kórnickiej, przed 1945 r.] [Władysław Małecki?]

Library catalog
Muzealia
Download bibliographic description

Description

 • Nr inwentarzowy: Fot 09527
 • Sygnatura : I 9527
 • Autor : Małecki, Władysław (19..–194.) Małecki, Władysław (19..–194.) autor przypuszczalny autor przypuszczalny
 • Tytuł/nazwa : [Zabytki rzemiosła artystycznego ze zbiorów muzealnych Biblioteki Kórnickiej, przed 1945 r.] [Władysław Małecki?]
 • Wydanie/stan : Odbitka z negatywu nr inw. Fot 9525
 • Miejsce : [b. m.] [przed 1945]
 • Relacje : Zob. nr inw. Fot 9525
 • Opis : Zabytki rzemiosła artystycznego ze zbiorów muzealnych Biblioteki Kórnickiej: puchar nr inw. MK 3839, postać Matki Boskiej z kości słoniowej nr inw. MK 2895, puchar z pokrywą nr inw. MK 3837. Fotografia o charakterze fotoinwentaryzacji wykonywanej pośpiesznie i w ukryciu celem udokumentowania jak największej ilości obiektów, narażonych na grabież wojenną.
 • Liczba/objętość : 1 fotografia
 • Materiał i technika wykonania: odbitka żelatynowo-srebrowa, papier
 • Opis formalny : Odbitka na papierze żelatynowym, czarno-biała.
 • Wymiary : 7,9 x 11 cm; papier 9,1 x 12 cm
 • Proweniencja: stary zasób 5
 • Hasła przedmiotowe :
  • Biblioteka Kórnicka PAN (Dział Muzealny) - zbiory - rzemiosło artystyczne ikonografia
  • MK 2895 MK 3837 MK 3839 ikonografia ikonografia ikonografia