[Zbiór wierszy różnych autorów z drugiej połowy XVIII w.].

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01619
 • Kopie: Mf 1220
 • Tytuł: [Zbiór wierszy różnych autorów z drugiej połowy XVIII w.].
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: VI, 234 s. 18x11 cm
 • Oprawa:
  • Półpłótno, 19 w.
  • luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość: na wyklejce "Doktor i Smierc" [wiersz] s. 1. Anakreontyka na Piękne Oczy/ W 74 numerze "Tygodnika Wileńskiego" ten wiersz tytułuje się jako "Na oczy Themathis". Autorstwo przypisuje się hrabiemu i generałowi Piotrowi Szembekowi. s. 1. "Baieczka pewnego"/ tak naprawdę bajka Ignacego Krasickiego pod tytułem "Lwica i Maciora" z nieznacznymi zmianami s. 1. "Panienstwa po Swych Smierciach gdzie też się obrocą" s. 2. Kniaźnin Franciszek Dionizy "Kolenda na Rok 1783" s. 3-4. Włyński Zygmunt Aleksander "Wiersz z Okolicznosci Smierci Makarego Kurdwanowskiego" s. 4. Karpiński Franciszek "Pieśń Druga. Do Przyjaciela" s. 4. Trembecki Stanisław "Do Róży" s. 5-9. Trembecki Stanisław "Polanka czyli Poema Wiejskie" s. 9. "Do Palmiry" s. 10. "Odmiany miłości" Brak stron: 11, 12. s. 14-18. "Wiersz", incip. Nocy leniwa leniwa nocy s. 19-20. "Do Xięcia Jmci Czartoryskiego Generała Ziem Podolskich Marszałka Trybunału WoXLw i Obywatela Koronnego"/ zawiera parafrazę Rz 13, 1-7 s. 21. Karpiński Franciszek, "Szczęsliwość" s. 21-22. Karpiński Franciszek, "Już nie ten Ja". s. 22. Karpiński Franciszek, "Bayka Człowiek y Kamien" s. 22-23. Karpiński Franciszek, "Do Potockiego PWXL: po smierci Żony Jego Elzbiety z Xząt Lubomirskich" s. 24-26. Potocki Ignacy, "Potockiego MNLito z Lyonu pisane Joachimowi Ignacy zdrowia dobrego zyczy"/ Edmund Rabowicz sugeruje, że adresatem mógł być Joachim Chreptowicz s. 27-28. Trembecki Stanisław, "Oda do zniszczonego Zakonu" s.29-34. Zabłocki Franciszek "Satyra. Oddalenie się z Warszawy Literata" s. 34-38. Korespondencja wierszem: Czyż Jan, "Przyiaciel z Warszawy do Przyiaciela na Wieś"; Ancuta Jan, "Odpis na też same"; Czyż Jan, "Odpis na też same"; Czyż Jan, "Wiersz Przyiaciela piszącego pierwsze do Przyiaciela"/ Wiersz Jana Czyża "Przyjaciel z Warszawy do Przyiaciela na Wieś" funkcjonuje także w rękopisie Augustyna Feliksa Glińskiego [Rkp. BJ 7042] pod tytułem "Doniesienie Przyiacielowi." i datowany jest na 1779 r. s. 38-39. "Wiersz na Oczy S. K." / przeróbka "Na oczy królewny angielskiej, która była za Fryderykiem, falcgrafem reńskim, obranym królem czeskim" Daniela Naborowskiego przypisana Adamowi Naruszewiczowi s. 38-39. "Piesn", inc. Wszystkie me chęci iuż są dopełnione s. 40. Przepowiedzenie od 300 lat W [...] w Węgrzech znaleziono napisane łacińskie wizje ktore są napisane przez Müller [...] z Księstwa Pruskiego/ fragment przełożonego przez Adama Naruszewicza "Proroctwa Müllera, biskupa ratysbońskiego" s. 41-42. "Na Dom JWXcia & Podkomorzego na Szulcu"/ wiersz Celestyna Czaplicy "Na Solec" s. 42. "Sielanka dla Kochanki" s. 42-43. "do Pasterki" s. 43-46. "Oda do Słowika"/ przekład wiersza Jeana Baptiste'a-Rousseau'a "À Phillomèle" s. 46. "Do Korduli"/ wiersz Teodora Potockiego do Korduli z Komorowskich Potockiej s. 46-47. "Wróble"/ autor rękopisu przypisuje ten wiersz Janowi Ancucie. Utwór jednak znany jest także jako "Dwa Wróble" Tomasza Kajetana Węgierskiego s. 47. "Natura początkiem Kochania" s. 48. Wacław Potocki "O Dzieweczce Swawolnej" s. 48. "O gorącej miłości" s. 48. "Sentyment Damy Swiatowey" s. 48. "Miłosc bez ięzyka wymowna" s. 49. "O Tabace"/ wiersz opublikowany w czasopismie "Motyl" nr 40 z 1929 r. pod tytułem "Dorga do maiątku za pośrednictwem tabakierki (z pożytkiem.)" s. 49. "Triumviratus" s. 49. "Oyca na umorzenie Głodem skazanego Corka piersiami swemi Żywi" s. 50. "Do Luleczki" s. 50-52. Ancuta Jan "Spacyer nocny po Warszawie" s. 53-54. "Miłość" s. 54-57. Trembecki Stanisław "Epicedium Czartoryskiemu Kanc:WXLia" s. 58-60. Trembecki Stanisław "Stances do Rybinskiego Biskupa Kujawskiego" s. 60-63. Trembecki Stanisław "Powązki Idille" s. 63-66. Trembecki Stanisław "Powązki przez iednego Astronoma" s. 66-67. "Za Biskupem Krakowskim" s. 67-68. "W co Polska obfituje"/ fragment popularnego wiersza czasów konfederacji barskiej "Opisanie Polski w krytycznych czasach Ojczyzny zostającej" s. 68. "Modna młodzież" s. 69. "Kto więcey ma ukontentowania w miłości czy ten co bardziej, czy ten co mniey kocha" s. 69. "Łożko" s. 70. "Sen" s. 71-72. Woyna Franciszek Ksawery "Wab powszechny, czyli wiersz na kątek" s. 72-73. "Pochwała JW Podskarbiny [...] z Okoliczności iej Tancu na Reducie"/ dotychczas autorstwo przypisywano Stanisławowi Trembeckiemu, jednak bierze się pod uwagę Józefa Szymanowskiego lub innych autorów s. 74-78. Dmochowski Franciszek Ksawery "Paw w Dobrach Pana Podstolego. Bayka Nowa" s. 78-79. "Mowa Prowincyała Kapucynskeigo powiedziana po Niemiecku d. 5 Julii do Graffa Hugarta prezydującego w Gubernium na mieyscu Graffa Bregida - 1785" s. 80-84. "Dialog Zmarlych. Murs non Apparahis. Osoby Ksiądz Kanonik. Charun Ch; s. 85-90. "Dialog Zmarłych. Meminisse juvabit. Pryncypał JmP Trzymalski Herbu Cudze Patron JmP Gaialski Herbu Zwłoka Charun"/ Brak strony 88 i 89. s. 91-92. "Kopia Listu pewnego Obywatela z Prowincji do Przess. Kommifsyi Edukacyiney Na roczney" s. 93-96. Trembecki Stanisław "Gość w Heilsbergu do J. O. X. B. W" s. 96-107. Małachowski Antoni "Uwagi nad Pochwałą wieku Osmnastego. Excerpt z Pamiętnika [...] M'ia Grudnia pod Liczbą IV Kart. 1125 - Koniec tego wieku jest ważnieyszy jak cały [...]. Zaszczyty Osiemnastego Wieku" s. 107. "Gazeta z Londynu d 25. Października 1786." s. 108-111. "Prawda." s. 111-114. Węgierski Tomasz Kajetan "Mowa JWJmP Branickiego Hetmana WKor odpowiadająca na Głos JmP Jerzmanoskiego Posła Łęczyckiego na Seymie [...] 1786."/ znany także pod tytułem "Kolaska" s. 121. "Wiersze na Krola Jana" s. 121-122. "Sen Kolaska" s. 122-123. Węgierski Tomasz Kajetan "Sen Potok"/ znany także pod tytułem "Potok" s. 123. Węgierski Tomasz Kajetan "Roza y Lilia" s. 123-126. Węgierski Tomasz Kajetan "Pasterka"/ wiersz znany także pod tytułem "Nice" s. 126. "Do Korynny" s. 127. "Do Annety" s. 127-128. Węgierski Tomasz Kajetan "Portrety pięciu Elżbiet bezstronnym pędzlem malowane i w dzień ich imienin darowane od przyjaznego osobom ich sługi"/ pięć sześciowersowych paszkwili poświęconych kolejno: E. Branickiej, E. Czartoryskiej, E. Lubomirskiej, E. Potockiej i E. Sapieżynie 128-131. Węgierski Tomasz Kajetan "Lasek. Bayka" s. 131-133. "Odpowiedz Na Baykę Lasek" s. 133. "Klatka y Zięba" s. 133-134. "Małżeństwa Definicya" s. 134-135. Węgierski Tomasz Kajetan "O pozyczenie Kolaski"/ utwór znany także pod tytułem "Węgierski do Rogalińskiego, prosząc o pożyczenie kolaski" s. 135-136. "Latebras quoerit scelus"/ wiersz opublikowany w: "Monitor" Nr 80 r. 1771, s. 4 s. 137-138. "Vitium non habeat, qui alium corripit"/ wiersz opublikowany w: "Monitor" Nr 90 r. 1771, s. 1-2. Nie zawiera ostatniej strofy. s. 138-139. "Na Przypadek w Kirchu Luterskim w Warszawie w Maju 1781" s. 139-141. "Satyra Lucyusza przez Dorata po francusku napisana a tłumacozna przez WJP Rogalinskiego" s. 141-142. "O łaskę Fortuny dbać nie potrzeba" s. 142-144. "Wiazd ciekawy do Warszawy Kasztelana Szydłowskiego/ wiersz znajduje się także w "Zbiorze satyr politycznych, pamfletów, mów i pism z czasów Stanisława Augusta" [BK 01380]" s. 144-145. "Z okazyi udanego zawaryata Bisk:Krak 1782." s. 145. "Do Biskupa [...]" s. 145. "Na rozłamanie Kalwaryi w Ujazdowie" s. 145. "[...] Ap in Adventum Pii VI. Pontif: Viennavi" s. 146-149. "Do Xiędza Luskini [Łuskiny]"/ znany także pod tytułem "Przestroga przyjacielska do księdza Łuskiny, jezuity, z okazji Gazety Warszawskiej". s. 149-158. Łuskina Stefan "Odpowiedz na Paszkwil rzucony na Gazetę" s. 158-160. "Listu tłomaczenie z Berlina 6 Febr 1787."/ Opublikowany pod pełnym tytułem: "Z Warszawy d. 24 Lutego. Miasto Starej Warszawy podczas Elekcyi w przeszły czwartek na swym Ratuszu odprawioney, potwierdziło na Urzędzie Prezydenta JP. Woyciecha Loberta, a na Urzędzie Wóyta JP. Stanisława Kostkę Mietelskiego". Suplement do "Gazety Warszawskiej" Nr 16 r. 1787. s.162-170. "Odpis na Mowę Branickiego fol. III" s. 170. Naruszewicz Adam "Do Nayias: Katarzyny Imperatorowy całey Rosyi w Kijowie in April -87." s. 171-172. "Quid faciam Ruma Mentiri nesuo Juvenalis -" s. 172-175. Trembecki Stanisław "Spowiednik pewney Piękności" s. 175-176. "Fragment Angielski" / przekład Stanisława Trembeckiego pt. "Monolog Hamleta wytłumaczony ze znajomej pod tym tytułem Tragedii Szekspira" s. 176-178. Trembecki Stanisław "Stances do Generałowey Wittowy [Wittowej]" s. 178-179. Trembecki Stanisław "Pielgrzym y Osieł" s. 179. Trembecki Stanisław "Wilk y Baranek" s. 180-181. "Do Nayias Krola Polskiego w czasie Jego przeiazdu przez Kurskie Sławne Ku znicznemi Fabrykami Domu Małachoskich dziedziczne"/ o autorstwo podejrzewa się Michala Urbana Szóstowicza s. 181. Krasicki Ignacy "Gdyby" s. 181-182. Krasicki Ignacy "Do Przyiaciela znayduiącego się w Helzbergu 20 Sierpnia 1787./ wiersz znany pod tytułem "Pociecha" s. 182-183. Krasicki Ignacy "Modlitwa"/ Incip. Do Ciebie Panie wznosiem nasze prośby s. 183-187. Hrabia Ankiewicz Józef Kasztelan Sandecki "Testament czyli Ostatniey Woli y mysli moiey wyraz w Imię Panskie Amen." s. 187-189. "Adres" s. 190-192. "Wiersz JmX Koblanskiego pcz tytułem: Może żądania do Przyiaciela" /utwór niepewnie przypisywany Tomaszowi Kajetanowi Węgierskiemu pt. "Żądanei moje, do..." s. 192-193. Szczęsny Potocki Stanisław "Piesn JW Potockiego Woiewody Ruskiego na Imieniny Swoiey Małżonce ofiarowana" s. 193-200. Trembecki Stanisław "Dzień Siodmy Wrzesnia"/ wiersz znany także pod tytułem "Na dzień siódmy września albo rocznicę elekcji" s. 200-201. Trembecki Stanisław "Pani y Dziewki. Bayka" /przekład utworu Jeana de La Fontaine'a pod tym samym tytułem s. 201-203. Trembecki Stanisław "Myszka Kot y Kogut" s. 203-204. Trembecki Stanisław "Kon y Wilk" s. 204-205. Trembecki Stanisław "Lew y Mucha" s. 205-206. Trembecki Stanisław "Lis Kusy" /przekład utworu Jeana de La Fontaine'a pod tym samym tytułem s. 206. Trembecki Stanisław "Epigramma na Powązki" s. 207-209. "Anakreontyka" /przekład Stanisława Trembeckiego pt. "Kupido pokorny" s. 209-212. Incip. Twej obłudzie Nice dzięki/ P. A. Metastasio "Oda do Nice" przełożona przez Wojciecha Miera s. 212-214. "Wiersz Na pochwałę Krola do ozdobionej Illuminacyami y tryumfalnemi Bramami Warszawy wiezdzaiącego d 8 Aliis [Aprillis] 1781" s. 214. "Czemu niepic [nie pić]" / s. 215. Trembecki Stanisław "Jelen" s. 215-218. "Wypis z Encyklopedyi" s. 219-225. "Justyfikacya Xiędza na Lipowcu osadzonego" s. 225-226. Naruszewicz Adam "Supplika pewnego Jezuity po skapowaniu do J.K.Mci"/ wiersz znany także pt. "Suplika do Jego Królewskiej Mości" s. 230. /dwa wulgarne wierszyki nieznanego autorstwa s. 231-233. /niezidentyfikowany list s. 234/ niezidentyfikowany wiersz przypisany Stanisławowi Trembeckiemu
 • Proweniencja:
  • Rewindykowany po Bolesławie Erzepkim
  • "Kupiłem dla Biblioteki Kórnickiej od Igla ze Lwowa d. 26. I. 1876. Dr Celichowski" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Branicka, Izabela Elżbieta z Poniatowskich siostra króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (1730-1808)
  • Branicki, Jan Klemens hetman wielki koronny (1689-1771)
  • Chreptowicz, Joachim kanclerz wielki litewski (1729-1812)
  • Czartoryska, Izabela (Elżbieta) z Flemmingów żona Adama Kazimierza Czartoryskiego (1745-1835)
  • Czartoryski, Adam Kazimierz polityk (1734-1823)
  • Czartoryski Fryderyk Michał kanclerz wielki litewski (1734-1823)
  • Jerzmanowski, Franciszek chorąży inowłodzki (1737-1802)
  • Kossowska, Barbara z Bielińskich (1760-1801)
  • Krasicki, Ignacy biskup warmiński, pisarz (1735-1801)
  • Kurdwanowski, Makary poseł, kasztelan zawichojski (1720-1783)
  • Lubomirska, Izabela (Elżbieta) z Czartoryskich żona Stanisława Lubomirskiego (1736-1816)
  • Łuskina, Stefan jezuita, wydawca "Gazety Warszawskiej" oraz "Kuriera Polskiego" (1725-1793)
  • Potocka, Izabela Elżbieta z Lubomirskich żona Romana Ignacego Potockiego (1755-1783)
  • Potocka, Kordula z Komorowskich żona Teodora Potockiego (1760-1836)
  • Potocki, Roman Ignacy polityk, pisarz (1750-1809)
  • Rogaliński, Stanisław konfederat barski (1733-1785)
  • Rybiński, Józef Ignacy biskup kujawski (1745-1806)
  • Sapieżyna, Elżbieta z Branickich żona Jana Sapiehy (1734-1800)
  • Szydłowski, Teodor Kajetan kasztelan mazowiecki (1714-1792)
  • Węgierski, Tomasz Kajetan pisarz (1756-1787)
  • Poezja polska 18 w.
  • Poezja francuska przekłady polskie 18 w.
  • Poezja łacińska przekłady polskie 18 w.
  • Listy polskie 18 w.
  • Mowy polskie 18 w.
  • Paszkwil 18 w.
 • Opracowania: O s. 34-37 [w:] R. Kaleta, Rozkład feudalizmu w Polsce w świetle nieznanej satyry bibliograficznej, "Pamiętnik Literacki" 44/2 r. 1953. "Wykaz ważniejszej cytowanej literatury" [w:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu", Biblioteka 7/66 r. 1968, s. 102-180. O s. 72-73 [w:] W. Kaliszewski, "Śliczna w postaci, żywa jak łania. Kwestia autorstwa utworu znanego pod tytułem Wiersz na pochwałę J. W. Kossowskiej, podskarbiny nadwornej koronnej, z okoliczności jej tańca na warszawskiej reducie", "Napis" nr XXVII r. 2021, s. 181-189.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  @
   
  a pol h fre h lat
 • 245 a [Zbiór wierszy różnych autorów z drugiej połowy XVIII w.].
 • 250 a kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a VI, 234 s. c 18x11 cm
 • 340 d rkps. - Pisany jedną ręką e Półpłótno, 19 w.
 • 340 e luźne
 • 520 a na wyklejce "Doktor i Smierc" [wiersz] a s. 1. Anakreontyka na Piękne Oczy/ W 74 numerze "Tygodnika Wileńskiego" ten wiersz tytułuje się jako "Na oczy Themathis". Autorstwo przypisuje się hrabiemu i generałowi Piotrowi Szembekowi. a s. 1. "Baieczka pewnego"/ tak naprawdę bajka Ignacego Krasickiego pod tytułem "Lwica i Maciora" z nieznacznymi zmianami a s. 1. "Panienstwa po Swych Smierciach gdzie też się obrocą" a s. 2. Kniaźnin Franciszek Dionizy "Kolenda na Rok 1783" a s. 3-4. Włyński Zygmunt Aleksander "Wiersz z Okolicznosci Smierci Makarego Kurdwanowskiego" a s. 4. Karpiński Franciszek "Pieśń Druga. Do Przyjaciela" a s. 4. Trembecki Stanisław "Do Róży" a s. 5-9. Trembecki Stanisław "Polanka czyli Poema Wiejskie" a s. 9. "Do Palmiry" a s. 10. "Odmiany miłości" a Brak stron: 11, 12. a s. 14-18. "Wiersz", incip. Nocy leniwa leniwa nocy a s. 19-20. "Do Xięcia Jmci Czartoryskiego Generała Ziem Podolskich Marszałka Trybunału WoXLw i Obywatela Koronnego"/ zawiera parafrazę Rz 13, 1-7 a s. 21. Karpiński Franciszek, "Szczęsliwość" a s. 21-22. Karpiński Franciszek, "Już nie ten Ja". a s. 22. Karpiński Franciszek, "Bayka Człowiek y Kamien" a s. 22-23. Karpiński Franciszek, "Do Potockiego PWXL: po smierci Żony Jego Elzbiety z Xząt Lubomirskich" a s. 24-26. Potocki Ignacy, "Potockiego MNLito z Lyonu pisane Joachimowi Ignacy zdrowia dobrego zyczy"/ Edmund Rabowicz sugeruje, że adresatem mógł być Joachim Chreptowicz a s. 27-28. Trembecki Stanisław, "Oda do zniszczonego Zakonu" a s.29-34. Zabłocki Franciszek "Satyra. Oddalenie się z Warszawy Literata" a s. 34-38. Korespondencja wierszem: Czyż Jan, "Przyiaciel z Warszawy do Przyiaciela na Wieś"; Ancuta Jan, "Odpis na też same"; Czyż Jan, "Odpis na też same"; Czyż Jan, "Wiersz Przyiaciela piszącego pierwsze do Przyiaciela"/ Wiersz Jana Czyża "Przyjaciel z Warszawy do Przyiaciela na Wieś" funkcjonuje także w rękopisie Augustyna Feliksa Glińskiego [Rkp. BJ 7042] pod tytułem "Doniesienie Przyiacielowi." i datowany jest na 1779 r. a s. 38-39. "Wiersz na Oczy S. K." / przeróbka "Na oczy królewny angielskiej, która była za Fryderykiem, falcgrafem reńskim, obranym królem czeskim" Daniela Naborowskiego przypisana Adamowi Naruszewiczowi a s. 38-39. "Piesn", inc. Wszystkie me chęci iuż są dopełnione a s. 40. Przepowiedzenie od 300 lat W [...] w Węgrzech znaleziono napisane łacińskie wizje ktore są napisane przez Müller [...] z Księstwa Pruskiego/ fragment przełożonego przez Adama Naruszewicza "Proroctwa Müllera, biskupa ratysbońskiego" a s. 41-42. "Na Dom JWXcia & Podkomorzego na Szulcu"/ wiersz Celestyna Czaplicy "Na Solec" a s. 42. "Sielanka dla Kochanki" a s. 42-43. "do Pasterki" a s. 43-46. "Oda do Słowika"/ przekład wiersza Jeana Baptiste'a-Rousseau'a "À Phillomèle" a s. 46. "Do Korduli"/ wiersz Teodora Potockiego do Korduli z Komorowskich Potockiej a s. 46-47. "Wróble"/ autor rękopisu przypisuje ten wiersz Janowi Ancucie. Utwór jednak znany jest także jako "Dwa Wróble" Tomasza Kajetana Węgierskiego a s. 47. "Natura początkiem Kochania" a s. 48. Wacław Potocki "O Dzieweczce Swawolnej" a s. 48. "O gorącej miłości" a s. 48. "Sentyment Damy Swiatowey" a s. 48. "Miłosc bez ięzyka wymowna" a s. 49. "O Tabace"/ wiersz opublikowany w czasopismie "Motyl" nr 40 z 1929 r. pod tytułem "Dorga do maiątku za pośrednictwem tabakierki (z pożytkiem.)" a s. 49. "Triumviratus" a s. 49. "Oyca na umorzenie Głodem skazanego Corka piersiami swemi Żywi" a s. 50. "Do Luleczki" a s. 50-52. Ancuta Jan "Spacyer nocny po Warszawie" a s. 53-54. "Miłość" a s. 54-57. Trembecki Stanisław "Epicedium Czartoryskiemu Kanc:WXLia" a s. 58-60. Trembecki Stanisław "Stances do Rybinskiego Biskupa Kujawskiego" a s. 60-63. Trembecki Stanisław "Powązki Idille" a s. 63-66. Trembecki Stanisław "Powązki przez iednego Astronoma" a s. 66-67. "Za Biskupem Krakowskim" a s. 67-68. "W co Polska obfituje"/ fragment popularnego wiersza czasów konfederacji barskiej "Opisanie Polski w krytycznych czasach Ojczyzny zostającej" a s. 68. "Modna młodzież" a s. 69. "Kto więcey ma ukontentowania w miłości czy ten co bardziej, czy ten co mniey kocha" a s. 69. "Łożko" a s. 70. "Sen" a s. 71-72. Woyna Franciszek Ksawery "Wab powszechny, czyli wiersz na kątek" a s. 72-73. "Pochwała JW Podskarbiny [...] z Okoliczności iej Tancu na Reducie"/ dotychczas autorstwo przypisywano Stanisławowi Trembeckiemu, jednak bierze się pod uwagę Józefa Szymanowskiego lub innych autorów a s. 74-78. Dmochowski Franciszek Ksawery "Paw w Dobrach Pana Podstolego. Bayka Nowa" a s. 78-79. "Mowa Prowincyała Kapucynskeigo powiedziana po Niemiecku d. 5 Julii do Graffa Hugarta prezydującego w Gubernium na mieyscu Graffa Bregida - 1785" a s. 80-84. "Dialog Zmarlych. Murs non Apparahis. Osoby Ksiądz Kanonik. Charun Ch; a s. 85-90. "Dialog Zmarłych. Meminisse juvabit. Pryncypał JmP Trzymalski Herbu Cudze Patron JmP Gaialski Herbu Zwłoka Charun"/ Brak strony 88 i 89. a s. 91-92. "Kopia Listu pewnego Obywatela z Prowincji do Przess. Kommifsyi Edukacyiney Na roczney" a s. 93-96. Trembecki Stanisław "Gość w Heilsbergu do J. O. X. B. W" a s. 96-107. Małachowski Antoni "Uwagi nad Pochwałą wieku Osmnastego. Excerpt z Pamiętnika [...] M'ia Grudnia pod Liczbą IV Kart. 1125 - Koniec tego wieku jest ważnieyszy jak cały [...]. Zaszczyty Osiemnastego Wieku" a s. 107. "Gazeta z Londynu d 25. Października 1786." a s. 108-111. "Prawda." a s. 111-114. Węgierski Tomasz Kajetan "Mowa JWJmP Branickiego Hetmana WKor odpowiadająca na Głos JmP Jerzmanoskiego Posła Łęczyckiego na Seymie [...] 1786."/ znany także pod tytułem "Kolaska" a s. 121. "Wiersze na Krola Jana" a s. 121-122. "Sen Kolaska" a s. 122-123. Węgierski Tomasz Kajetan "Sen Potok"/ znany także pod tytułem "Potok" a s. 123. Węgierski Tomasz Kajetan "Roza y Lilia" a s. 123-126. Węgierski Tomasz Kajetan "Pasterka"/ wiersz znany także pod tytułem "Nice" a s. 126. "Do Korynny" a s. 127. "Do Annety" a s. 127-128. Węgierski Tomasz Kajetan "Portrety pięciu Elżbiet bezstronnym pędzlem malowane i w dzień ich imienin darowane od przyjaznego osobom ich sługi"/ pięć sześciowersowych paszkwili poświęconych kolejno: E. Branickiej, E. Czartoryskiej, E. Lubomirskiej, E. Potockiej i E. Sapieżynie a 128-131. Węgierski Tomasz Kajetan "Lasek. Bayka" a s. 131-133. "Odpowiedz Na Baykę Lasek" a s. 133. "Klatka y Zięba" a s. 133-134. "Małżeństwa Definicya" a s. 134-135. Węgierski Tomasz Kajetan "O pozyczenie Kolaski"/ utwór znany także pod tytułem "Węgierski do Rogalińskiego, prosząc o pożyczenie kolaski" a s. 135-136. "Latebras quoerit scelus"/ wiersz opublikowany w: "Monitor" Nr 80 r. 1771, s. 4 a s. 137-138. "Vitium non habeat, qui alium corripit"/ wiersz opublikowany w: "Monitor" Nr 90 r. 1771, s. 1-2. Nie zawiera ostatniej strofy. a s. 138-139. "Na Przypadek w Kirchu Luterskim w Warszawie w Maju 1781" a s. 139-141. "Satyra Lucyusza przez Dorata po francusku napisana a tłumacozna przez WJP Rogalinskiego" a s. 141-142. "O łaskę Fortuny dbać nie potrzeba" a s. 142-144. "Wiazd ciekawy do Warszawy Kasztelana Szydłowskiego/ wiersz znajduje się także w "Zbiorze satyr politycznych, pamfletów, mów i pism z czasów Stanisława Augusta" [BK 01380]" a s. 144-145. "Z okazyi udanego zawaryata Bisk:Krak 1782." a s. 145. "Do Biskupa [...]" a s. 145. "Na rozłamanie Kalwaryi w Ujazdowie" a s. 145. "[...] Ap in Adventum Pii VI. Pontif: Viennavi" a s. 146-149. "Do Xiędza Luskini [Łuskiny]"/ znany także pod tytułem "Przestroga przyjacielska do księdza Łuskiny, jezuity, z okazji Gazety Warszawskiej". a s. 149-158. Łuskina Stefan "Odpowiedz na Paszkwil rzucony na Gazetę" a s. 158-160. "Listu tłomaczenie z Berlina 6 Febr 1787."/ Opublikowany pod pełnym tytułem: "Z Warszawy d. 24 Lutego. Miasto Starej Warszawy podczas Elekcyi w przeszły czwartek na swym Ratuszu odprawioney, potwierdziło na Urzędzie Prezydenta JP. Woyciecha Loberta, a na Urzędzie Wóyta JP. Stanisława Kostkę Mietelskiego". Suplement do "Gazety Warszawskiej" Nr 16 r. 1787. a s.162-170. "Odpis na Mowę Branickiego fol. III" a s. 170. Naruszewicz Adam "Do Nayias: Katarzyny Imperatorowy całey Rosyi w Kijowie in April -87." a s. 171-172. "Quid faciam Ruma Mentiri nesuo Juvenalis -" a s. 172-175. Trembecki Stanisław "Spowiednik pewney Piękności" a s. 175-176. "Fragment Angielski" / przekład Stanisława Trembeckiego pt. "Monolog Hamleta wytłumaczony ze znajomej pod tym tytułem Tragedii Szekspira" a s. 176-178. Trembecki Stanisław "Stances do Generałowey Wittowy [Wittowej]" a s. 178-179. Trembecki Stanisław "Pielgrzym y Osieł" a s. 179. Trembecki Stanisław "Wilk y Baranek" a s. 180-181. "Do Nayias Krola Polskiego w czasie Jego przeiazdu przez Kurskie Sławne Ku znicznemi Fabrykami Domu Małachoskich dziedziczne"/ o autorstwo podejrzewa się Michala Urbana Szóstowicza a s. 181. Krasicki Ignacy "Gdyby" a s. 181-182. Krasicki Ignacy "Do Przyiaciela znayduiącego się w Helzbergu 20 Sierpnia 1787./ wiersz znany pod tytułem "Pociecha" a s. 182-183. Krasicki Ignacy "Modlitwa"/ Incip. Do Ciebie Panie wznosiem nasze prośby a s. 183-187. Hrabia Ankiewicz Józef Kasztelan Sandecki "Testament czyli Ostatniey Woli y mysli moiey wyraz w Imię Panskie Amen." a s. 187-189. "Adres" a s. 190-192. "Wiersz JmX Koblanskiego pcz tytułem: Może żądania do Przyiaciela" /utwór niepewnie przypisywany Tomaszowi Kajetanowi Węgierskiemu pt. "Żądanei moje, do..." a s. 192-193. Szczęsny Potocki Stanisław "Piesn JW Potockiego Woiewody Ruskiego na Imieniny Swoiey Małżonce ofiarowana" a s. 193-200. Trembecki Stanisław "Dzień Siodmy Wrzesnia"/ wiersz znany także pod tytułem "Na dzień siódmy września albo rocznicę elekcji" a s. 200-201. Trembecki Stanisław "Pani y Dziewki. Bayka" /przekład utworu Jeana de La Fontaine'a pod tym samym tytułem a s. 201-203. Trembecki Stanisław "Myszka Kot y Kogut" a s. 203-204. Trembecki Stanisław "Kon y Wilk" a s. 204-205. Trembecki Stanisław "Lew y Mucha" a s. 205-206. Trembecki Stanisław "Lis Kusy" /przekład utworu Jeana de La Fontaine'a pod tym samym tytułem a s. 206. Trembecki Stanisław "Epigramma na Powązki" a s. 207-209. "Anakreontyka" /przekład Stanisława Trembeckiego pt. "Kupido pokorny" a s. 209-212. Incip. Twej obłudzie Nice dzięki/ P. A. Metastasio "Oda do Nice" przełożona przez Wojciecha Miera a s. 212-214. "Wiersz Na pochwałę Krola do ozdobionej Illuminacyami y tryumfalnemi Bramami Warszawy wiezdzaiącego d 8 Aliis [Aprillis] 1781" a s. 214. "Czemu niepic [nie pić]" / a s. 215. Trembecki Stanisław "Jelen" a s. 215-218. "Wypis z Encyklopedyi" a s. 219-225. "Justyfikacya Xiędza na Lipowcu osadzonego" a s. 225-226. Naruszewicz Adam "Supplika pewnego Jezuity po skapowaniu do J.K.Mci"/ wiersz znany także pt. "Suplika do Jego Królewskiej Mości" a s. 230. /dwa wulgarne wierszyki nieznanego autorstwa a s. 231-233. /niezidentyfikowany list a s. 234/ niezidentyfikowany wiersz przypisany Stanisławowi Trembeckiemu
 • 530 d Mf 1220
 • 541 c a d 1932 e 107
 • 541 c a d 1876
 • 546 a Pol.
 • 561 a Rewindykowany po Bolesławie Erzepkim
 • 561 a "Kupiłem dla Biblioteki Kórnickiej od Igla ze Lwowa d. 26. I. 1876. Dr Celichowski" - [rkps] m Lwów r 1876 w Działyński Jan w Igel
 • 581 a O s. 34-37 [w:] R. Kaleta, Rozkład feudalizmu w Polsce w świetle nieznanej satyry bibliograficznej, "Pamiętnik Literacki" 44/2 r. 1953. a "Wykaz ważniejszej cytowanej literatury" [w:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu", Biblioteka 7/66 r. 1968, s. 102-180. a O s. 72-73 [w:] W. Kaliszewski, "Śliczna w postaci, żywa jak łania. Kwestia autorstwa utworu znanego pod tytułem Wiersz na pochwałę J. W. Kossowskiej, podskarbiny nadwornej koronnej, z okoliczności jej tańca na warszawskiej reducie", "Napis" nr XXVII r. 2021, s. 181-189.
 • 600 a Branicka, Izabela Elżbieta b z Poniatowskich c siostra króla Stanisława Augusta Poniatowskiego d (1730-1808)
 • 600 a Branicki, Jan Klemens c hetman wielki koronny d (1689-1771)
 • 600 a Chreptowicz, Joachim c kanclerz wielki litewski d (1729-1812)
 • 600 a Czartoryska, Izabela (Elżbieta) b z Flemmingów c żona Adama Kazimierza Czartoryskiego d (1745-1835)
 • 600 a Czartoryski, Adam Kazimierz c polityk d (1734-1823)
 • 600 a Czartoryski Fryderyk Michał c kanclerz wielki litewski d (1734-1823)
 • 600 a Jerzmanowski, Franciszek c chorąży inowłodzki d (1737-1802)
 • 600 a Kossowska, Barbara b z Bielińskich d (1760-1801)
 • 600 a Krasicki, Ignacy c biskup warmiński, pisarz d (1735-1801)
 • 600 a Kurdwanowski, Makary c poseł, kasztelan zawichojski d (1720-1783)
 • 600 a Lubomirska, Izabela (Elżbieta) b z Czartoryskich c żona Stanisława Lubomirskiego d (1736-1816)
 • 600 a Łuskina, Stefan c jezuita, wydawca "Gazety Warszawskiej" oraz "Kuriera Polskiego" d (1725-1793)
 • 600 a Potocka, Izabela Elżbieta b z Lubomirskich c żona Romana Ignacego Potockiego d (1755-1783)
 • 600 a Potocka, Kordula b z Komorowskich c żona Teodora Potockiego d (1760-1836)
 • 600 a Potocki, Roman Ignacy c polityk, pisarz d (1750-1809)
 • 600 a Rogaliński, Stanisław c konfederat barski d (1733-1785)
 • 600 a Rybiński, Józef Ignacy c biskup kujawski d (1745-1806)
 • 600 a Sapieżyna, Elżbieta b z Branickich c żona Jana Sapiehy d (1734-1800)
 • 600 a Szydłowski, Teodor Kajetan c kasztelan mazowiecki d (1714-1792)
 • 600 a Węgierski, Tomasz Kajetan c pisarz d (1756-1787)
 • 650 a Poezja polska y 18 w.
 • 650 a Poezja francuska x przekłady polskie y 18 w.
 • 650 a Poezja łacińska x przekłady polskie y 18 w.
 • 650 a Listy polskie y 18 w.
 • 650 a Mowy polskie y 18 w.
 • 650 a Paszkwil y 18 w.
 • 852 j BK 01619
 • 999 a Zuzanna Czajkowska d 23.08.16

Indexes