[Trzy tłoki z sygnetu pieczętnego Jana Działyńskiego (1829–1880) – projekt] [autor nieokreślony]

Library catalog
Muzealia
Download bibliographic description

Description

 • Nr inwentarzowy: AO 1239
 • Sygnatura : AO XVIII 1239
 • Autor : autor
 • Tytuł/nazwa : [Trzy tłoki z sygnetu pieczętnego Jana Działyńskiego (1829–1880) – projekt] [autor nieokreślony]
 • Miejsce : [b. m.] [około 1861]
 • Opis : Trzy rysunki tłoków z sygnetu pieczętnego Jana Działyńskiego (1829–1880), zachowanego w zbiorach muzealnych Biblioteki Kórnickiej (nr inw. MK 3908): 1.) tłok przedstawiający pawęż z inicjałami "J.D.", hełmem, koroną z klejnotem herbu Ogończyk. U góry napis, atramentem: "N.1."; 2.) tłok w postaci trójliścia z tarczą z herbem Ogończyk, hełmem z koroną, klejnotem i labrami. Powyżej napis, atramentem: "N 4"; 3.) tłok w formie ośmioliścia z hełmem, koroną i klejnotem herbu Ogończyk. Powyżej napis, atramentem: "N.6."
 • Liczba/objętość : 1
 • Materiał i technika wykonania: ołówek, atrament, papier
 • Opis formalny : Rysunek ołówkiem i napisy atramentem na papierze listowym. Sklejone z 4 kawałków
 • Wymiary : 7,2 x 21,8 cm
 • Proweniencja: stary zasób 3600