"Różne mowy publiczne, sejmowe, sejmikowe, projekta, listy królów i senatorów od roku 1666 do 1734; tudzież Replika na reskrypt przeciw paralelli dwóch elekcyi polskich przez X. Załuskiego referendarza koronnego 1734."

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01645
 • Kopie:
  • Mf 1224
  • Mf 2313
 • Tytuł: "Różne mowy publiczne, sejmowe, sejmikowe, projekta, listy królów i senatorów od roku 1666 do 1734; tudzież Replika na reskrypt przeciw paralelli dwóch elekcyi polskich przez X. Załuskiego referendarza koronnego 1734."
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: VIII, 415 s. 33x21 cm
 • Oprawa:
  • luźne
  • Skóra brązowa, tłoczenia, 19 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Mowy: Lubomirski Teodor wda krakowski 1733 s. 301-304
  • Listy: Ali Basza wezyr do Eugeniusza [Sabaudzkiego] ks. b.d. s. 339-346 i respons. - August III król Polski do senatorów 1734 s. 353-354.- Flemming Jan Jerzy Detlov podskarbi w. lit. wda pomorski do województw wielkopolskich 1733 s. 287-288, 292 i respons.- Fryderyk August elektor saski do senatu 1733 s. 266-267; 1722 s. 267 (do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa). - Katarzyna II caryca Rosji do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa [...] 1733 s. 264-266. - Kieferling? Joannes Henricus kanclerz Kurlandii do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa 1727 s. 268-269. - Krajkowski Jan klan kamieński do województw wielkopolskich 1733 s. 288-289, 292-293 i respons. - Król angielski do parlamentu b.d. s. 346-351 i odpowiedź . - Lubomirski Teodor wda krakowski do województw poznańskiego i kaliskiego 1733 s. 284-285, 291 i respons. - Ludwik XV król Francji do Izby Poselskiej 1726 s. 272-273; 1733 s. 279-280 (do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa). - Poniatowski Stanisław wda mazowiecki podskarbi w. lit. klan krakowski do województw wielkopolskich 1733 s. 285-286, 291 i respons. - Potocki Józef wda kijowski poznański hetman w. kor. 1673-1751 do województw wielkopolskich 1733 s. 287, 292 i respons. - Potocki Teodor Andrzej prymas do województw poznańskiego, kaliskiego 1733 s. 282-283, 289-290 i respons. - Przedstawiciele Belgii do Karola VI cesarza 1733 s. 270-272. - Sejmik średzki: do Humienieckiego Stefana Kazimierza wdy podolskiego 1733 s. 293; do Grabowskiego Adama Stanisława bpa poznańskiego; do Bielińskiego Franciszka marszałka w. kor.; do Lubomirskiego Teodora wdy krakowskiego.- Gollovkin kanclerz wielki państw rosyjskich do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa b.d. s. 269-270. - Wiśniowiecki Janusz Antoni marszałek w. lit. klan krakowski do województw wielkopolskich 1733 s. 283-284, 290-291 i respons. - NN moskiewski legat do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa 1722
  • "Excerpt instrukcyi [...] Litvena obersztleitmana woysk ruskich [...]" b.d. s. 258-259
  • "Kopia listownego projektu pisanego do [...] wdy krakowskiego [...]" b.d. s. 259-263
  • "Propozycye. Ad deliberandum na teraznieiszym seymie convocationis 1733" s. 263-264
  • "Racje które króla francuzkiego determinowały do podjęcia wojny" b.d. s. 273-277
  • "Kopia deklaracyi imieniem K.Imci francuzkiego uczynionej [...] 1733" s. 277-278 i respons cesarski
  • "Copia d"eclarationis Imperatoris, ipsius Faederatorum" b.d. s. 278-279
  • "Respons na instrukcią [...] posłom Leonowi Koźmińskiemu podczaszemu kaliskiemu, Jędrzejowi Zakrzewskiemu pisarzowi grodzkiemu, poznańskiemu do [...] prymasa od [...] województw poznańskiego, kaliskiego posłom [...] roku 1733 dany" s. 294-298
  • "Propozycje do [...] Rzptei Polskiei od nowego elektora saskiego [...] Augusta kandidata przez [...] ablegata extraordinaryinego [...]" 1733? s. 298-301
  • "Przestroga Stanow Rzptei od kochaiącego Oyczyzny Syna do pilnei uwagy tym że Stanom podana" b.d. s. 304-307
  • "Reskript od prawdziwego szlachcica ziemianina polskiego umieiącego szanować i po smierci królow swoich Na pewnego Zoila [...]" s. 308-314
  • "Trzech przed Bogiem, excess przed swiatem in statu wolnosci niesłychany [...]" 1733 s. 314-319
  • "Spowiedź [...] Hozjusza biskupa poznańskiego [...] od spowiednika wydana 1733" s. 319-324
  • "Manifest przeciwko pseudokoronacyi w Krakowie [...] odprawionei [...]" s. 325-336
  • "Respons [...] Augusti tertij Electi Regis Poloniarum [...] ad [...] Poloniae Ministrum Plenipotentiarum delegatum" b.d. s. 338-339
  • "Projekt [...] wdy Podlaskiego na seymiku Ziemi Drohickiei? [...]" b.d. s. 352-353
  • "Projekt [...] wdy Podlaskiego na seymiku Ziemi Drohickiei? [...]"
  • "Replika na reskript, przeciw Paralelli dwóch Elekcyi Polskich przez [...] xiędza Załuskiego referendarza koronnego. Po francuzku i po włosku wydana w Rzymie roku 1734 a teraz przetłumaczona w Polszcze." s. 356-381
  • Mowy, vota sejmowe, listy, instrukcje, manifesty, pisma ulotne.
  • Mowy: Denhoff Jerzy Albrecht kanclerz w. kor. bp krakowski 1688? s. 111-116 (dziękowanie za pieczęć); 1685 (2) s. 128-132; b.d. s. 132-133 (pogrzeb Denhoffowej Heleny z Działyńskich); 1681 s. 133-136 (oddawanie panny starościanki liwskiej, Oborskiej [...] Rzewuskiemu staroście chełmskiemu); 1685 s. 138-142 (dziękowanie za Ludwikę Rozdrażewską wdziankę inowrocławską od Marcina Oborskiego kasztelana podlaskiego); 1683 s.143-146 (pogrzeb Denhoffa Władysława wdy pomorskiego); b.d. s. 146-152 (dziękowanie za Rzewuską podskarbiankę od Koniecpolskiego Krzysztofa wdy bełskiego). - Jabłonowski Jan Stanisław wda ruski 1719 s. 237-241 (dziękowanie za Łaszcz Mariannę wdziankę bełską od Potockiego Stanisława sta halicki 1698-1760). - Jan Sobieski III król Polski 1688 s. 123-125 (odpowiedź szlachecka albo Projekt). - Lasocki Adrian sta wyszogrodzki b.d. s. 102-104 (na seymie warszawskim). - Leszczyński Jan kanclerz w. kor. 1603-1678 1679 s. 127-128 (Składanie pieczęci małej). - Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. b.d. s. 116-118. - Lubomirski Teodor wda krakowski b.d. s. 248-250 (na sejmiku konfederackim w Krakowie). - Maria Kazimiera królowa Polski 1695 s. 158-159. - Pieniążek Jan Chryzostom sta oświęcimski wda sieradzki 1689 s. 111-112 (w senacie na sejmie warszawskim); 1688 s. 118-123. - Radziejowski Jan sta bolesławski b.d. s.142-143 (dziękowanie za kasztelanię wieluńską). - Sokolnicki pisarz w. lit. b.d. (2) s. 152-156 (pogrzeb Brzostowskiego Hieronima)
  • Kazanie posła pruskiego, prefekta Schwerinu do króla polskiego 1726 s. 189-190
  • Listy: August II król Polski do Potocki Teodor Andrzej prymas 1732 s.167. - Benedykt XIII papież 1727 (3) s. 206-208. - Breza Wojciech Konstanty wda poznański do króla 1690 s. 220-222 (dot. starostwa wiskiego). - Fryderyk Wilhelm I król Prus do króla Polski 1724 s. 179-182 i odpowiedź; 1725 s. 190-191. - Lubomirski Teodor wda krakowski do prymasa b.d. (5) s. 252-257. - Potocki Teodor Andrzej prymas do Trybunału 1726 s. 210-211 (dot. przyjęcia deputatów wielkopolskich); 1726 s. 211-217 (do sejmiku średzkiego). - Ziemianin do przyjaciela 1729 s. 222-231. - NN 1729 s. 217-220
  • "Respons per modum listu na uniwersał [Jakuba Henryka] Flemminga koniuszego W. X. L." b.d. s. 167-173
  • "Powrot [...] króla [...] Augusta do polskiei, omni juri humano [...] b.d. s. 159-162
  • "Reflexye nad manifestem [...] Wielkopolanow w rokoszu zostaiących [...]" b.d. s. 163-164
  • "Augustus Secundus Generosis supremis consiliaris majoribus et minoribus capitaneis, ac universal nobilitati Ducatum Curlandiae et Semigaliae fideliter nobis dilectis [...]" 1726 s. 164-165
  • August II król Polski uniwersał 1709 s.165-167
  • "Instrukcya urodzonemu dworzaninowi [...] na seymik przed seymowy na dzień XXIII miesiąca sierpnia [...] 1728" s. 173-179
  • August II król Polski Actum in Castro Posnaniensis [...] 1724" s. 182-183 (granice Śląska i Polski)
  • August II król Polski "Actum in Castro Posnaniens; [...] [...] 1729" s. 184-185
  • "Diariusz kurlantskiei kommisyi w tym: "Puncta ordinationis Comissionalis Futuri Regiminis Ducatuum Curlandiae et Semigaliae Synoptice zebrane" 1727 s. 192-203
  • "Constitutio Grodnens de Legaone ad Summu Pontificiem" b.d. s. 203-206
  • "Manifest niektorich [...] posłow w Grodnie przeciwko Seymowi uczynionego kopia" 1729 s. 208-209
  • "Puncta senatus consilij die [...] 1729. Grodnae celebrandi" s.210
  • "Instrukcya [...] Ludwikowi Polińskiemu dworzaninowi i posłowi [...] na seymik przed seymowy w Srzedzie naznaczony [...] 1730" s. 231-235
  • "Deklaracye [...] ministrom postronnym dane posłowi cesarza chrześciańskiego" b.d. s. 235-237
  • Reprezentacye czynione JKMi różnymi czasy około dóbr Leszczyńskich b.d. s. 241-244
  • Replika pewnego katolika na votum [...] Jerzego Przependowskiego podskarbiego w. k., które miał [...] 1726 s. 244-247
  • Konfederacja powiatu sąnteckiego b.d. s. 250-252
  • Mowy, vota sejmowe, listy, instrukcje, manifesty, pisma ulotne.
  • Mowy: Dolski Karol marsz. w. lit. b.d. s. 66-70 (podziękowanie za laskę). - Gniński Jan podkanclerzy kor. 1683 s. 58v (do Leopolda cesarza). - Grzymułtowski Krzysztof klan wda poznański 1666 s. 1 (do króla po traktatach w Puławach); 1666 i 1679 s. 27-37 (Wotum na sejmie); 1686 s. 71-73 (do carów); 1674 s. 88-98 (na sejmiku średzkim). - Izba Poselska do króla b.d. s. 87-88. - Jabłonowski Stanisław wda ruski, hetman polny i kor. 1678 s. 6-18 (oddawanie Marianny d'Arquien Janowi Wielopolskiemu). - Jan III Sobieski król Polski 1688 s. 98-100 ("in conclusione Senatus Consilij w Grodnie"). - Leszczyński Rafał krajczy kor. 1680 s. 23-24 (na Consilium Warszawskim); 1683 s.59-62 (powitanie króla na sejmie warszawskim); b.d. s. 62-63 (oddając laskę na sejmie Giełbutowi dyrektorowi Izby Poselskiej). - Lubomirski Stanisław Herakliusz marsz. nadw. i w. kor. b.d. s. 3 (podziękowanie za laskę); 1678 s. 18-21 (dziękowanie za Mariannę D'Arquien); 1681 s. 24-27 (oddając pieczęć podkanclerzemu Gnińskiemu); 1685 s. 63-65 (oddając pieczęć biskupowi warmińskiemu [Radziejowski Michał kard. prymas]). - Niemirycz wda kijowski 1681 s. 45-47 (na sejmie). - Opaliński Adam b.d. s. 37-38 (oddanie upominku). - Opaliński Kazimierz Jan bp chełmiński 1688 s. 59 (podziękowanie za pannę Dzieduszycką dla Franciszka Gałeckiego kuchmistrza kor.). - Opaliński Łukasz marsz. w. kor. 1612-1662 1638 s. 70v-71 (oddawanie pieczęci Jerzemu Ossolińskiemu kanclerz kor. wda sandomierski). - Radziejowski Michał kard. prymas 1685 s. 101-102 (dziękowanie za pieczęć mniejszą na sejmie warszawskim). - Rej Władysław wda lubelski 1681 s. 48-51 (oddawanie panny podkomorzanki gen. artylerii); 1681 s. 52-54 (podziękowanie za pannę Radziejowską). - "Respons od prywatnie rezyduiącego w Gdańsku na list korrespondenta swego z Warszawy" b.d. s. 73-82. - Wielhorski Jerzy kasztelan wołyński 1683 s. 83-84 (do króla). - Wielopolski Jan kanclerz w. kor. zm. 1688 1685 s. 65v-66 (do króla francuskiego). - Wydżga Stefan prymas 1679 s. 4-6 (przy złożeniu pieczęci); 1679 s. 40-42 (oddawanie pieczęci Małachowskiemu). - Załuski Andrzej Chryzostom bp kanclerz w. kor. b.d. s. 54-56 (oddawanie starościanki Radziejowskiej). - "Dziękowanie za laskę poselską" b.d. s. 84-85. - legat cesarski 1679 s. 38-40 (responsum). - "Mowa gdy do szopy equestris ordo przychodził" b.d. s. 85-86. - sta kościański 1676 s. 1-3 (oddając laskę koniuszemu WXL); 1679 s. 21-23 (na weselu p. Anczewskiego w Żółkwi). -
  • mowa pogrzebowa s. 42-43. - mowa weselna s. 43-45. - oddawanie wieńca od żołnierza s. 47-48
 • Proweniencja: "Kupiłem u P. Franciszka Kosińskiego za 160 zł dla B.K. Kórnik, 18 V 1938" - [rkps Bodniaka]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Gałecki Franciszek Zygmunt wda inowrocławski kaliski kuchmistrz
  • Gniński Jan wda malborski, podkanclerzy w. kor.
  • Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672)
  • Kątski Marcin gen. artylerii kor.
  • Leszczyński Rafał podskarbi w. kor. starosta gen. Wlkp (1650-1703)
  • Ludwik XIV (król Francji ; 1638-1715)
  • Małachowski Jan bp krakowski podkanclerzy w. kor. (1623-1699)
  • Ossoliński Jerzy kanclerz kor. wda sandomierski (1595-1650)
  • Pieniążek Jan wda sieradzki
  • Radziejowski Michał (prymas Polski ; 1641-1705)
  • Sapieha Franciszek Stefan koniuszy lit.
  • Sapieha Franciszek Stefan koniuszy lit.
  • Sejm (1638) Warszawa
  • Sejm (1666)
  • Sejm (1676) Grodno
  • Sejm (1679) Grodno
  • Sejm (1681) Warszawa
  • Sejm (1683) Warszawa
  • Mowy 17 w.
  • Parlamentaria 17 w.
  • Literatura polska 17 w.
  • Grodno 17 w.
  • Puławy 17 w.
  • Żółkiew 17 w.

MARC

 • 130 $a Mowy
 • 245 $a "Różne mowy publiczne, sejmowe, sejmikowe, projekta, listy królów i senatorów od roku 1666 do 1734; tudzież |Replika na reskrypt przeciw paralelli dwóch elekcyi polskich przez X. Załuskiego referendarza koronnego 1734."
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a VIII, 415 s. $c 33x21 cm
 • 340 $e luźne
 • 340 $d Rkps $e Skóra brązowa, tłoczenia, 19 w.
 • 520 $a Mowy: Lubomirski Teodor wda krakowski 1733 s. 301-304
 • 520 $a Listy: Ali Basza wezyr do Eugeniusza [Sabaudzkiego] ks. b.d. s. 339-346 i respons. - August III król Polski do senatorów 1734 s. 353-354.- Flemming Jan Jerzy Detlov podskarbi w. lit. wda pomorski do województw wielkopolskich 1733 s. 287-288, 292 i respons.- Fryderyk August elektor saski do senatu 1733 s. 266-267; 1722 s. 267 (do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa). - Katarzyna II caryca Rosji do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa [...] 1733 s. 264-266. - Kieferling? Joannes Henricus kanclerz Kurlandii do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa 1727 s. 268-269. - Krajkowski Jan klan kamieński do województw wielkopolskich 1733 s. 288-289, 292-293 i respons. - Król angielski do parlamentu b.d. s. 346-351 i odpowiedź . - Lubomirski Teodor wda krakowski do województw poznańskiego i kaliskiego 1733 s. 284-285, 291 i respons. - Ludwik XV król Francji do Izby Poselskiej 1726 s. 272-273; 1733 s. 279-280 (do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa). - Poniatowski Stanisław wda mazowiecki podskarbi w. lit. klan krakowski do województw wielkopolskich 1733 s. 285-286, 291 i respons. - Potocki Józef wda kijowski poznański hetman w. kor. 1673-1751 do województw wielkopolskich 1733 s. 287, 292 i respons. - Potocki Teodor Andrzej prymas do województw poznańskiego, kaliskiego 1733 s. 282-283, 289-290 i respons. - Przedstawiciele Belgii do Karola VI cesarza 1733 s. 270-272. - Sejmik średzki: do Humienieckiego Stefana Kazimierza wdy podolskiego 1733 s. 293; do Grabowskiego Adama Stanisława bpa poznańskiego; do Bielińskiego Franciszka marszałka w. kor.; do Lubomirskiego Teodora wdy krakowskiego.- Gollovkin kanclerz wielki państw rosyjskich do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa b.d. s. 269-270. - Wiśniowiecki Janusz Antoni marszałek w. lit. klan krakowski do województw wielkopolskich 1733 s. 283-284, 290-291 i respons. - NN moskiewski legat do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa 1722
 • 520 $a "Excerpt instrukcyi [...] Litvena obersztleitmana woysk ruskich [...]" b.d. s. 258-259
 • 520 $a "Kopia listownego projektu pisanego do [...] wdy krakowskiego [...]" b.d. s. 259-263
 • 520 $a "Propozycye. Ad deliberandum na teraznieiszym seymie convocationis 1733" s. 263-264
 • 520 $a "Racje które króla francuzkiego determinowały do podjęcia wojny" b.d. s. 273-277
 • 520 $a "Kopia deklaracyi imieniem K.Imci francuzkiego uczynionej [...] 1733" s. 277-278 i respons cesarski
 • 520 $a "Copia d"eclarationis Imperatoris, ipsius Faederatorum" b.d. s. 278-279
 • 520 $a "Respons na instrukcią [...] posłom Leonowi Koźmińskiemu podczaszemu kaliskiemu, Jędrzejowi Zakrzewskiemu pisarzowi grodzkiemu, poznańskiemu do [...] prymasa od [...] województw poznańskiego, kaliskiego posłom [...] roku 1733 dany" s. 294-298
 • 520 $a "Propozycje do [...] Rzptei Polskiei od nowego elektora saskiego [...] Augusta kandidata przez [...] ablegata extraordinaryinego [...]" 1733? s. 298-301
 • 520 $a "Przestroga Stanow Rzptei od kochaiącego Oyczyzny Syna do pilnei uwagy tym że Stanom podana" b.d. s. 304-307
 • 520 $a "Reskript od prawdziwego szlachcica ziemianina polskiego umieiącego szanować i po smierci królow swoich Na pewnego Zoila [...]" s. 308-314
 • 520 $a "Trzech przed Bogiem, excess przed swiatem in statu wolnosci niesłychany [...]" 1733 s. 314-319
 • 520 $a "Spowiedź [...] Hozjusza biskupa poznańskiego [...] od spowiednika wydana 1733" s. 319-324
 • 520 $a "Manifest przeciwko pseudokoronacyi w Krakowie [...] odprawionei [...]" s. 325-336
 • 520 $a "Respons [...] Augusti tertij Electi Regis Poloniarum [...] ad [...] Poloniae Ministrum Plenipotentiarum delegatum" b.d. s. 338-339
 • 520 $a "Projekt [...] wdy Podlaskiego na seymiku Ziemi Drohickiei? [...]" b.d. s. 352-353
 • 520 $a "Projekt [...] wdy Podlaskiego na seymiku Ziemi Drohickiei? [...]"
 • 520 $a "Replika na reskript, przeciw Paralelli dwóch Elekcyi Polskich przez [...] xiędza Załuskiego referendarza koronnego. Po francuzku i po włosku wydana w Rzymie roku 1734 a teraz przetłumaczona w Polszcze." s. 356-381
 • 520 $a Mowy, vota sejmowe, listy, instrukcje, manifesty, pisma ulotne.
 • 520 $a Mowy: Denhoff Jerzy Albrecht kanclerz w. kor. bp krakowski 1688? s. 111-116 (dziękowanie za pieczęć); 1685 (2) s. 128-132; b.d. s. 132-133 (pogrzeb Denhoffowej Heleny z Działyńskich); 1681 s. 133-136 (oddawanie panny starościanki liwskiej, Oborskiej [...] Rzewuskiemu staroście chełmskiemu); 1685 s. 138-142 (dziękowanie za Ludwikę Rozdrażewską wdziankę inowrocławską od Marcina Oborskiego kasztelana podlaskiego); 1683 s.143-146 (pogrzeb Denhoffa Władysława wdy pomorskiego); b.d. s. 146-152 (dziękowanie za Rzewuską podskarbiankę od Koniecpolskiego Krzysztofa wdy bełskiego). - Jabłonowski Jan Stanisław wda ruski 1719 s. 237-241 (dziękowanie za Łaszcz Mariannę wdziankę bełską od Potockiego Stanisława sta halicki 1698-1760). - Jan Sobieski III król Polski 1688 s. 123-125 (odpowiedź szlachecka albo Projekt). - Lasocki Adrian sta wyszogrodzki b.d. s. 102-104 (na seymie warszawskim). - Leszczyński Jan kanclerz w. kor. 1603-1678 1679 s. 127-128 (Składanie pieczęci małej). - Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. b.d. s. 116-118. - Lubomirski Teodor wda krakowski b.d. s. 248-250 (na sejmiku konfederackim w Krakowie). - Maria Kazimiera królowa Polski 1695 s. 158-159. - Pieniążek Jan Chryzostom sta oświęcimski wda sieradzki 1689 s. 111-112 (w senacie na sejmie warszawskim); 1688 s. 118-123. - Radziejowski Jan sta bolesławski b.d. s.142-143 (dziękowanie za kasztelanię wieluńską). - Sokolnicki pisarz w. lit. b.d. (2) s. 152-156 (pogrzeb Brzostowskiego Hieronima)
 • 520 $a Kazanie posła pruskiego, prefekta Schwerinu do króla polskiego 1726 s. 189-190
 • 520 $a Listy: August II król Polski do Potocki Teodor Andrzej prymas 1732 s.167. - Benedykt XIII papież 1727 (3) s. 206-208. - Breza Wojciech Konstanty wda poznański do króla 1690 s. 220-222 (dot. starostwa wiskiego). - Fryderyk Wilhelm I król Prus do króla Polski 1724 s. 179-182 i odpowiedź; 1725 s. 190-191. - Lubomirski Teodor wda krakowski do prymasa b.d. (5) s. 252-257. - Potocki Teodor Andrzej prymas do Trybunału 1726 s. 210-211 (dot. przyjęcia deputatów wielkopolskich); 1726 s. 211-217 (do sejmiku średzkiego). - Ziemianin do przyjaciela 1729 s. 222-231. - NN 1729 s. 217-220
 • 520 $a "Respons per modum listu na uniwersał [Jakuba Henryka] Flemminga koniuszego W. X. L." b.d. s. 167-173
 • 520 $a "Powrot [...] króla [...] Augusta do polskiei, omni juri humano [...] b.d. s. 159-162
 • 520 $a "Reflexye nad manifestem [...] Wielkopolanow w rokoszu zostaiących [...]" b.d. s. 163-164
 • 520 $a "Augustus Secundus Generosis supremis consiliaris majoribus et minoribus capitaneis, ac universal nobilitati Ducatum Curlandiae et Semigaliae fideliter nobis dilectis [...]" 1726 s. 164-165
 • 520 $a August II król Polski uniwersał 1709 s.165-167
 • 520 $a "Instrukcya urodzonemu dworzaninowi [...] na seymik przed seymowy na dzień XXIII miesiąca sierpnia [...] 1728" s. 173-179
 • 520 $a August II król Polski Actum in Castro Posnaniensis [...] 1724" s. 182-183 (granice Śląska i Polski)
 • 520 $a August II król Polski "Actum in Castro Posnaniens; [...] [...] 1729" s. 184-185
 • 520 $a "Diariusz kurlantskiei kommisyi w tym: "Puncta ordinationis Comissionalis Futuri Regiminis Ducatuum Curlandiae et Semigaliae Synoptice zebrane" 1727 s. 192-203
 • 520 $a "Constitutio Grodnens de Legaone ad Summu Pontificiem" b.d. s. 203-206
 • 520 $a "Manifest niektorich [...] posłow w Grodnie przeciwko Seymowi uczynionego kopia" 1729 s. 208-209
 • 520 $a "Puncta senatus consilij die [...] 1729. Grodnae celebrandi" s.210
 • 520 $a "Instrukcya [...] Ludwikowi Polińskiemu dworzaninowi i posłowi [...] na seymik przed seymowy w Srzedzie naznaczony [...] 1730" s. 231-235
 • 520 $a "Deklaracye [...] ministrom postronnym dane posłowi cesarza chrześciańskiego" b.d. s. 235-237
 • 520 $a Reprezentacye czynione JKMi różnymi czasy około dóbr Leszczyńskich b.d. s. 241-244
 • 520 $a Replika pewnego katolika na votum [...] Jerzego Przependowskiego podskarbiego w. k., które miał [...] 1726 s. 244-247
 • 520 $a Konfederacja powiatu sąnteckiego b.d. s. 250-252
 • 520 $a Mowy, vota sejmowe, listy, instrukcje, manifesty, pisma ulotne.
 • 520 $a Mowy: Dolski Karol marsz. w. lit. b.d. s. 66-70 (podziękowanie za laskę). - Gniński Jan podkanclerzy kor. 1683 s. 58v (do Leopolda cesarza). - Grzymułtowski Krzysztof klan wda poznański 1666 s. 1 (do króla po traktatach w Puławach); 1666 i 1679 s. 27-37 (Wotum na sejmie); 1686 s. 71-73 (do carów); 1674 s. 88-98 (na sejmiku średzkim). - Izba Poselska do króla b.d. s. 87-88. - Jabłonowski Stanisław wda ruski, hetman polny i kor. 1678 s. 6-18 (oddawanie Marianny d'Arquien Janowi Wielopolskiemu). - Jan III Sobieski król Polski 1688 s. 98-100 ("in conclusione Senatus Consilij w Grodnie"). - Leszczyński Rafał krajczy kor. 1680 s. 23-24 (na Consilium Warszawskim); 1683 s.59-62 (powitanie króla na sejmie warszawskim); b.d. s. 62-63 (oddając laskę na sejmie Giełbutowi dyrektorowi Izby Poselskiej). - Lubomirski Stanisław Herakliusz marsz. nadw. i w. kor. b.d. s. 3 (podziękowanie za laskę); 1678 s. 18-21 (dziękowanie za Mariannę D'Arquien); 1681 s. 24-27 (oddając pieczęć podkanclerzemu Gnińskiemu); 1685 s. 63-65 (oddając pieczęć biskupowi warmińskiemu [Radziejowski Michał kard. prymas]). - Niemirycz wda kijowski 1681 s. 45-47 (na sejmie). - Opaliński Adam b.d. s. 37-38 (oddanie upominku). - Opaliński Kazimierz Jan bp chełmiński 1688 s. 59 (podziękowanie za pannę Dzieduszycką dla Franciszka Gałeckiego kuchmistrza kor.). - Opaliński Łukasz marsz. w. kor. 1612-1662 1638 s. 70v-71 (oddawanie pieczęci Jerzemu Ossolińskiemu kanclerz kor. wda sandomierski). - Radziejowski Michał kard. prymas 1685 s. 101-102 (dziękowanie za pieczęć mniejszą na sejmie warszawskim). - Rej Władysław wda lubelski 1681 s. 48-51 (oddawanie panny podkomorzanki gen. artylerii); 1681 s. 52-54 (podziękowanie za pannę Radziejowską). - "Respons od prywatnie rezyduiącego w Gdańsku na list korrespondenta swego z Warszawy" b.d. s. 73-82. - Wielhorski Jerzy kasztelan wołyński 1683 s. 83-84 (do króla). - Wielopolski Jan kanclerz w. kor. zm. 1688 1685 s. 65v-66 (do króla francuskiego). - Wydżga Stefan prymas 1679 s. 4-6 (przy złożeniu pieczęci); 1679 s. 40-42 (oddawanie pieczęci Małachowskiemu). - Załuski Andrzej Chryzostom bp kanclerz w. kor. b.d. s. 54-56 (oddawanie starościanki Radziejowskiej). - "Dziękowanie za laskę poselską" b.d. s. 84-85. - legat cesarski 1679 s. 38-40 (responsum). - "Mowa gdy do szopy equestris ordo przychodził" b.d. s. 85-86. - sta kościański 1676 s. 1-3 (oddając laskę koniuszemu WXL); 1679 s. 21-23 (na weselu p. Anczewskiego w Żółkwi). -
 • 520 $a mowa pogrzebowa s. 42-43. - mowa weselna s. 43-45. - oddawanie wieńca od żołnierza s. 47-48
 • 530 $d Mf 1224
 • 530 $d Mf 2313
 • 541 $c a $d 1938
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a "Kupiłem u P. Franciszka Kosińskiego za 160 zł dla B.K. Kórnik, 18 V 1938" - [rkps Bodniaka] $d BK IX,293 $m Brodowo $w Kosiński Franciszek
 • 600 $a Gałecki Franciszek Zygmunt $c wda inowrocławski kaliski kuchmistrz
 • 600 $a Gniński Jan wda malborski, podkanclerzy w. kor.
 • 600 $a Jan Kazimierz $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 600 $a Kątski Marcin $c gen. artylerii kor.
 • 600 $a Leszczyński Rafał $c podskarbi w. kor. starosta gen. Wlkp $d (1650-1703)
 • 600 $a Ludwik $b XIV $c (król Francji ; $d 1638-1715)
 • 600 $a Małachowski Jan $c bp krakowski podkanclerzy w. kor. $d (1623-1699)
 • 600 $a Ossoliński Jerzy $c kanclerz kor. wda sandomierski $d (1595-1650)
 • 600 $a Pieniążek Jan $c wda sieradzki
 • 600 $a Radziejowski Michał $c (prymas Polski ; $d 1641-1705)
 • 600 $a Sapieha Franciszek Stefan $c koniuszy lit.
 • 600 $a Sapieha Franciszek Stefan $c koniuszy lit.
 • 610 $a Sejm (1638) Warszawa
 • 610 $a Sejm (1666)
 • 610 $a Sejm (1676) Grodno
 • 610 $a Sejm (1679) Grodno
 • 610 $a Sejm (1681) Warszawa
 • 610 $a Sejm (1683) Warszawa
 • 650 $a Mowy $y 17 w.
 • 650 $a Parlamentaria $y 17 w.
 • 650 $a Literatura polska $y 17 w.
 • 651 $a Grodno $y 17 w.
 • 651 $a Puławy $y 17 w.
 • 651 $a Żółkiew $y 17 w.
 • 700 $a Dolski Karol $c marsz. w. lit.
 • 700 $a Gniński Jan $c podkanclerzy kor.
 • 700 $a Grzymułtowski Krzysztof $c klan wda poznański $d (ca 1620-1687)
 • 700 $a Jabłonowski Stanisław wda ruski, hetman polny i kor.
 • 700 $a Jan $b III Sobieski $c (król Polski ; $d 1629-1696)
 • 700 $a Leszczyński Rafał krajczy kor.
 • 700 $a Lubomirski Stanisław Herakliusz $c marsz. nadw. i w. kor. $d (1634-1702)
 • 700 $a Niemirycz $c wda kijowski
 • 700 $a Opaliński Łukasz $c marsz. w. kor. $d (1612-1662)
 • 700 $a Radziejowski Michał $c (prymas Polski ; $d 1641-1705)
 • 700 $a Rej Władysław $c wda lubelski $d (1612-1682)
 • 700 $a Wielhorski Jerzy $c kasztelan wołyński
 • 700 $a Wielopolski Jan $c kanclerz w. kor. $d (?-1688)
 • 700 $a Wydżga, Jan Stefan $c (prymas Polski ; $d ca 1610-1685)
 • 700 $a Załuski Andrzej Chryzostom bp kanclerz w. kor.
 • 700 $a Opaliński Kazimierz Jan $c bp chełmiński
 • 700 $a Wielopolski Jan $b 2 $c podkancl., kanclerz w. kor.
 • 700 $a Wielopolski Franciszek
 • 740 $a "Respons [...] Augusti tertij Electi Regis Poloniarum [...] ad [...] Poloniae Ministrum Plenipotentiarum delegatum"
 • 740 $a "Manifest przeciwko pseudokoronacyi w Krakowie [...] odprawionei [...]"
 • 740 $a "Spowiedź [...] Hozjusza biskupa poznańskiego [...] od spowiednika wydana 1733"
 • 740 $a "Trzech przed Bogiem, excess przed swiatem in statu wolnosci niesłychany [...] 1733"
 • 740 $a "Reskrypt od prawdziwego szlachcica ziemianina polskiego umieiącego szanować i po smierci królow swoich na pewnego Zoila [...]"
 • 740 $a "Przestroga Stanow Rzptei od kochaiącego Oyczyzny Syna do pilnei uwagy tym że Stanom podana"
 • 740 $a "Propozycje do [...] Rzptei Polskiei od nowego elektora saskiego [...] Augusta kandidata przez [...] ablegata extraordinaryinego [...]" 1733?
 • 740 $a "Respons na instrukcią [...] posłom Leonowi Koźmińskiemu podczaszemu kaliskiemu, Jędrzejowi Zakrzewskiemu pisarzowi grodzkiemu, poznańskiemu do [...] prymasa od [...] województw poznańskiego, kaliskiego posłom [...] roku 1733 dany"
 • 740 $a "Copia declarationis Imperatoris, ipsius Faederatorum"
 • 740 $a "Kopia deklaracji imieniem K. [...] francuzkiego uczynionej [...] 1733"
 • 740 $a "Racje które króla francuzkiego determinowały do podjęcia wojny"
 • 740 $a "Propozycye. |Ad deliberandum na teraznieiszym seymie convocationis 1733"
 • 740 $a "Kopia listownego |projektu pisanego do [...] wdy krakowskiego [...]"
 • 740 $a "Excerpt |instrukcyi [...] Litvena obersztleitmana woysk ruskich [...]"
 • 740 $a Mowa |(dziękowanie za pieczęć)
 • 740 $a Mowa |(pogrzeb Denhoffowej Heleny z Działyńskich)
 • 740 $a Mowa |(oddawanie panny starościanki liwskiej, oborskiej [...] Rzewuskiemu staroście chełmskiemu)
 • 740 $a Mowa |(dziękowanie za Ludwikę Rozdrażewską wdziankę inowrocławską od Marcina Oborskiego kasztelana podlaskiego);
 • 740 $a Mowa |(pogrzeb Denhoffa Władysława wdy pomorskiego);
 • 740 $a Mowa |(dziękowanie za Rzewuską podskarbiankę od Koniecpolskiego Krzysztofa wdy bełskiego)
 • 740 $a Mowa |(dziękowanie za Łaszcz Mariannę wdziankę bełską od Potockiego Stanisława sta halicki 1698-1760)
 • 740 $a Mowa |odpowiedź szlachecka albo Projekt
 • 740 $a Mowa |(na sejmiku konfederackim w Krakowie)
 • 740 $a Mowa |(w senacie na sejmie warszawskim)
 • 740 $a Mowa |(dziękowanie za kasztelanię wieluńską)
 • 740 $a Mowa |"Składanie pieczęci małej przez Jana Leszczyńskiego kanclerza w. kor. 1603-1678
 • 740 $a Mowa |(pogrzeb Brzostowskiego Hieronima)
 • 740 $a Mowa weselna |(dziękowanie za wieniec)
 • 740 $a Mowa weselna |(dziękowanie za pannę)
 • 740 $a Mowa weselna |(dziękowanie za upominek)
 • 740 $a Mowa weselna |(oddawanie pierzcienia)
 • 740 $a Mowa weselna |(inwitatoriae w komotry)
 • 740 $a mowy sejmowe? 1732
 • 740 $a Kazanie (posła pruskiego, prefekta Schwerinu do króla polskiego)
 • 740 $a "Respons per modum listu na uniwersał [Jakuba Henryka] Flemminga koniuszego W. X. L."
 • 740 $a Ziemianin do przyjaciela
 • 740 $a Konfederacja powiatu sąnteckiego
 • 740 $a Replika pewnego katolika na votum [...] Jerzego Przependowskiego podskarbiego w. k., które miał [...] 1726
 • 740 $a Reprezentacje czynione JKMi różnymi czasy około dóbr Leszczyńskich
 • 740 $a "Deklaracye [...] ministrom postronnym dane posłowi cesarza chrześciańskiego"
 • 740 $a "Instrukcja [...] Ludwikowi Polińskiemu dworzaninowi i posłowi [...] na seymik przed seymowy w Srzedzie naznaczony [...] 1730"
 • 740 $a "Puncta senatus consilij die [...] 1729. Grodnae celebrandi"
 • 740 $a "Manifest niektorich [...] posłow w Grodnie przeciwko Seymowi uczynionego kopia"
 • 740 $a "Diariusz kurlandzkiej kommisyi w tym |"Puncta ordinationis Comissionalis Futuri Regiminis Ducatuum Curlandiae et Semigaliae Synoptice zebrane" 1727
 • 740 $a "Instrukcya urodzonemu dworzaninowi [...] na seymik przed seymowy na dzień XXIII miesiąca sierpnia [...] 1728"
 • 740 $a August II Mocny (król Polski ; 1670-1733) "Generosis supremis consiliaris majoribus et minoribus capitaneis, ac universal |nobilitati Ducatum Curlandiae et Semigaliae fideliter nobis dilectis [...]"
 • 740 $a "Refleksyje nad |manifestem [...] Wielkopolanow w rokoszu zostaiących [...]"
 • 740 $a "Powrot [...] króla [...] Augusta do polskiei, omni juri humano [...]
 • 740 $a Mowa |(podziękowanie za laskę). -
 • 740 $a Mowa |(do Leopolda cesarza). -
 • 740 $a Mowa |(do króla po traktatach w Puławach);
 • 740 $a (Wotum na sejmie); 1679
 • 740 $a (Wotum na sejmie); 1686
 • 740 $a Mowa |(do carów);
 • 740 $a Mowa |(na sejmiku średzkim)
 • 740 $a Mowa |(oddawanie Marianny d'Arquien Janowi Wielopolskiemu)
 • 740 $a Mowa |("in conclusione Senatus Consilij w Grodnie). -
 • 740 $a Mowa |(na Consilium Warszawskim);
 • 740 $a Mowa |(powitanie króla na sejmie warszawskim)
 • 740 $a Mowa |(oddając laskę na sejmie Giełbutowi dyrektorowi Izby Poselskiej).
 • 740 $a Mowa |(podziękowanie za laskę);
 • 740 $a Mowa |(dziękowanie za Mariannę D'Arquien)
 • 740 $a Mowa |(oddając pieczęć podkanclerzemu Gnińskiemu);
 • 740 $a Mowa |(oddając pieczęć biskupowi warmińskiemu [Radziejowski Michał kard. prymas]). -
 • 740 $a Mowa |(na sejmie)
 • 740 $a Mowa |(oddanie upominku)
 • 740 $a Mowa |(podziękowanie za pannę Dzieduszycką dla Franciszka Gałeckiego kuchmistrza kor.)
 • 740 $a Mowa |(oddawanie pieczęci Jerzemu Ossolińskiemu kanclerz kor. wda sandomierski)
 • 740 $a Mowa |(dziękowanie za pieczęć mniejszą na sejmie warszawskim)
 • 740 $a Mowa |(oddawanie panny podkomorzanki gen. artylerii);
 • 740 $a Mowa |(podziękowanie za pannę Radziejowską)
 • 740 $a "Respons od prywatnie rezyduiącego w Gdańsku na list korrespondenta swego z Warszawy"
 • 740 $a Mowa |(do króla)
 • 740 $a Mowa |(do króla francuskiego)
 • 740 $a Mowa |(przy złożeniu pieczęci)
 • 740 $a Mowa |(oddawanie pieczęci Małachowskiemu)
 • 740 $a Mowa |(oddawanie starościanki Radziejowskiej)
 • 740 $a "Dziękowanie za laskę poselską"
 • 740 $a Mowa |(responsum)
 • 740 $a "Mowa gdy do szopy equestris ordo przychodził"
 • 740 $a Mowa |(oddając laskę koniuszemu WXL);
 • 740 $a Mowa |(na weselu p. Anczewskiego w Żółkwi). -
 • 740 $a mowa pogrzebowa
 • 740 $a mowa weselna
 • 740 $a Mowa |oddawanie wieńca od żołnierza
 • 777 $a Załuski Józef Andrzej (1702-1774) $t "Replika na reskript, przeciw Paralelli dwóch Elekcyi Polskich przez [...] xiędza Załuskiego referendarza koronnego. Po francuzku i po włosku wydana w Rzymie roku 1734 a teraz przetłumaczona w Polszcze."
 • 852 $j BK 01645
 • 999 $d 19.07.26

Indexes

Copies

 • Signature: BK 01645