Zamek Kórnicki Stanisław Przesłański (?)

Library catalog
Muzealia
Download bibliographic description

Description

 • Nr inwentarzowy: MK 01904
 • Sygnatura : MK 1904
 • Tytuł/nazwa : Zamek Kórnicki Stanisław Przesłański (?)
 • Miejsce : XX w. (przed 1968)
 • Opis : Obraz przedstawia fragment elewacji zamku w Kórniku od strony wschodniej. Na pierwszym planie mokra fosa porośnięta zieloną rzęsą, poprzeczna względem osi pola obrazowego w lewej i środkowej partii obrazu, skręcająca w głąb pola obrazowego przy jego prawej krawędzi. Przez fosę na wyspę, obrośniętą przy brzegu zielono-żółtą roślinnością, przerzucone dwa pomosty; mniejszy pomost widoczny fragmentarycznie przy lewej krawędzi pola obrazowego, wzdłużny względem osi obrazu, drewniany, z drewnianą poręczą, większy przy prawej krawędzi pola obrazowego, murowany z cegły na dwóch ostrołukowych arkadach, biegnący poprzecznie względem osi obrazu. Ponad nim na dalszym planie widoczne zielono-żółto-czerwone korony drzew. Zamek ujęty w lewej i środkowej części pola obrazowego, z szarymi murami i niebieskimi lub czarnymi oknami. Na osi obrazu cylindryczna wieża, przy której po prawej, nieco od niej wyższa, dodatkowa wieżyczka. Wieża z wejściem w przyziemiu po prawej oraz dwoma okrągłymi okienkami bliżej osi, powyżej na pierwszym poziomie pojedyncze, gotyckie okno z dwiema lancetami, wyżej szereg ostrołukowych okienek biegnących skośnie w górę z lewej ku prawej stronie. Najwyższa kondygnacja wyłamana, nadwieszona na szeregu konsolek, zwieńczona krenelażem. Wieżyczka po prawej z odpowiadającą cylindrycznej wieży partią nadwieszoną, wyżej nadbudowana o jeszcze jeden poziom, także zwieńczona krenelażem, nad którym widoczny maszt. Elewacje wieży porośnięte bluszczem, żółto-zielonym po lewej stronie, przechodzącym ku pomarańczom i czerwieniom po stronie prawej. Na prawo od wieży cofnięta boczna elewacja północnego ryzalitu z podcieniami w przyziemiu i szczelinowymi okienkami w kolejnych trzech kondygnacjach, zwieńczona krenelażem i niewielką, cylindryczną wieżyczką. Na lewo od wieży na osi niski, ceglany mur z przejściem zamkniętym łukiem w ośli grzbiet na osi mostka, przy lewej krawędzi pola obrazowego, towarzyszącą mu po prawej sterczyną oraz dwoma okrągłymi otworami. Mur obrośnięty zielonym bluszczem. Ponad nim widoczna cofnięta część bocznej, nieartykułowana w szerszej partii po lewej, w której na dwóch poziomach dwa szczelinowe okienka, rozwiązana dekoracyjnie w części po prawej, gdzie w dwóch kondygnacjach dwie pary okien. Okna na pierwszym poziomie we wnękach, zamknięte łukiem dwuramiennym, powyżej na gzymsie międzykondygnacyjnym na osi każdego z nich kartusze. W drugiej kondygnacji okna ostrołukowe, także umieszczone we wnękach. Na osi okien w zwieńczeniu szczyt z trzema sterczynami i okulusem pośrodku. Fiala ponad nim najwyższa. Po lewej, w bocznej, nieartykułowanej części elewacji w zwieńczeniu prosty krenelaż. Na lewo od niej, przy lewej krawędzi pola obrazowego zarys wysuniętej do przodu, masywnej wieży na rzucie kwadratu, z pojedynczym okienkiem w przyziemiu, zwieńczonej nadwieszonym krenelażem. Powyżej zasnute białymi chmurami niebo, z błękitnym prześwitem na lewo od osi obrazu, przy zwieńczeniu cylindrycznej wieży.
 • Liczba/objętość : 1
 • Materiał i technika wykonania: płótno olej ; malarstwo olejne na płótnie
 • Opis formalny : Obraz olejny na płótnie.
 • Wymiary : 70,5 x 54 cm
 • Proweniencja: zakup 1968 0111 a 1968

Indexes

Files

_PAN3663.tif (214 MB)

 • Licence: Licencja Repozytorium
 • Availability: Published

_PAN3666.tif (221 MB)

 • Licence: Licencja Repozytorium
 • Availability: Published