Różne: fragmenty memoriałów, artykułów, wycinki z prasy, recenzje, prospekty, notatki etc. k. 1-120.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02542
 • Kopie: Mf 2011
 • Tytuł: Różne: fragmenty memoriałów, artykułów, wycinki z prasy, recenzje, prospekty, notatki etc. k. 1-120.
 • Miejsce i czas powstania: 1831-1870
 • Opis fizyczny: 122 k. 2 litogr., 2 rys. in plano, w tym 1 na płótnie.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Ang., franc., pol.
 • Zawartość:
  • Zawiera m. in.: 1. "Tableau succinct des outrages et des maux que l'Empereur Nicolas a fait endurer à la Pologne depuis 1831" (2 egz.) (1831-1842) k. 1-5.
  • 2. "Emprunts faits au compte de Royaume de Pologne l'avenement de l'empereur Nicolas en 1825." Toż w kop. L. N. k. 7-9.
  • "Ostatnie wiadomości z Warszawy" - dotyczące ucisku religijnego i rusyfikacji [1839] k. 12-15.
  • 4. Prussia's of Poland in her actual possession" k. 18.
  • 5. Projekt polskiej agencji prasowej Correspondance de Nord-Est i 2 próbne komunikaty (litogr.) Paris 1870 k. 19-26.
  • 6. Akta wynalazku maszyny "Mecanico-moteur" Piotra Kalinowskiego (1845-1846). Opis, gwarancja i rysunki projektu k. 27-30.
  • 7. O produkcji i handlu alkoholem przez D. Korybuta Daszkiewicza k. 31-35.
  • 8. O właściwościach i zastosowaniu platyny k. 36-37.
  • 9. Archeologie slave par Eustache Tyszkiewicz (fragment recenzji) k. 38-39.
  • 10. Chronologia Potockich według piastowanych urzędów 1611-1792. k. 40-41.
  • 11. de Paravey: Note relative à quelques passages de l'Edrisi: Traduction de A. Jaubert. T. 2. Paris 9 X 1840 k. 43-46.
  • 12. Wyciągi z Journal des Debats, Constitutionel, Gazette de France, Le National, Times etc. 3-6 XI 1840, dotyczące sprawy polskiej k. 56-59.
  • 13. Quelques mots sur la lettre de [...] Proudhon concernant la Pologne par Henri de Bagnols 1861. Wyciąg z La Presse. 1861 k. 60-61.
  • 14. "Zgromadzenie słowiańskich studentów w Wiedniu." Wyciąg z Gazety Moskiewskiej 9/21 [1870?] w tłum. pol. k. 60-64.
 • Grafika:
  • Kalinowski Pierre Rysunek techniczny maszyny 72x54,5 cm k. 30a rys. piórem
  • Rysunek techniczny maszyny 67x51,5cm k. 30b rys. piórem na płótnie (kolor.)
  • Rysunki konferencyjne 21x13,8cm k. 69 rys. piórem
 • Proweniencja: Z papierów L. Niedźwieckiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Królestwo Polskie Kongresowe
  • Królestwo Polskie Kongresowe
  • Paryż
  • Warszawa
  • Wiedeń
  • Wielkie Księstwo Poznańskie
  • archeologia
  • chemia
  • genealogia
  • geografia
  • kościół katolicki
  • szkolnictwo wychowanie
  • polityka
  • technika
  • Memoriały
  • archeologia
  • Chemia
  • Genealogia
  • Geografia
  • Kościół katolicki
  • Szkolnictwo wychowanie
  • Polityka
  • Technika
  • genenalogia
  • Genenalogia
  • Memoriały

MARC

 • 130 a Papiery po Leonardzie Niedźwieckim
 • 245 a Różne: fragmenty memoriałów, artykułów, wycinki z prasy, recenzje, prospekty, notatki etc. k. 1-120.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1831-1870
 • 300 a 122 k. b 2 litogr., 2 rys. in plano, w tym 1 na płótnie.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a De Paravey zob. Paravey, de
 • 400 a Abou-Abdallah-Mohammed El Edrisi zob. Edrisi Abou-Abdallah-Mohammed El
 • 400 a Abdallah-Mohammed El Edrisi Abou-zob. Edrisi Abou-Abdallah-Mohammed El
 • 400 a Korybut Daszkiewicz D. zob. Daszkiewicz D. Korybut
 • 400 a De Paravey zob. Paravey, de
 • 400 a Abou-Abdallah-Mohammed El Edrisi zob. Edrisi Abou-Abdallah-Mohammed El
 • 400 a Abdallah-Mohammed El Edrisi Abou-zob. Edrisi Abou-Abdallah-Mohammed El
 • 400 a Korybut Daszkiewicz D. zob. Daszkiewicz D. Korybut
 • 505 a Zawiera m. in.: 1. "Tableau succinct des outrages et des maux que l'Empereur Nicolas a fait endurer à la Pologne depuis 1831" (2 egz.) (1831-1842) k. 1-5.
 • 505 a 2. "Emprunts faits au compte de Royaume de Pologne l'avenement de l'empereur Nicolas en 1825." Toż w kop. L. N. k. 7-9.
 • 505 a "Ostatnie wiadomości z Warszawy" - dotyczące ucisku religijnego i rusyfikacji [1839] k. 12-15.
 • 505 a 4. Prussia's of Poland in her actual possession" k. 18.
 • 505 a 5. Projekt polskiej agencji prasowej Correspondance de Nord-Est i 2 próbne komunikaty (litogr.) Paris 1870 k. 19-26.
 • 505 a 6. Akta wynalazku maszyny "Mecanico-moteur" Piotra Kalinowskiego (1845-1846). Opis, gwarancja i rysunki projektu k. 27-30.
 • 505 a 7. O produkcji i handlu alkoholem przez D. Korybuta Daszkiewicza k. 31-35.
 • 505 a 8. O właściwościach i zastosowaniu platyny k. 36-37.
 • 505 a 9. Archeologie slave par Eustache Tyszkiewicz (fragment recenzji) k. 38-39.
 • 505 a 10. Chronologia Potockich według piastowanych urzędów 1611-1792. k. 40-41.
 • 505 a 11. de Paravey: Note relative à quelques passages de l'Edrisi: Traduction de A. Jaubert. T. 2. Paris 9 X 1840 k. 43-46.
 • 505 a 12. Wyciągi z Journal des Debats, Constitutionel, Gazette de France, Le National, Times etc. 3-6 XI 1840, dotyczące sprawy polskiej k. 56-59.
 • 505 a 13. Quelques mots sur la lettre de [...] Proudhon concernant la Pologne par Henri de Bagnols 1861. Wyciąg z La Presse. 1861 k. 60-61.
 • 505 a 14. "Zgromadzenie słowiańskich studentów w Wiedniu." Wyciąg z Gazety Moskiewskiej 9/21 [1870?] w tłum. pol. k. 60-64.
 • 520 a Zawiera m. in.: 1. "Tableau succinct des outrages et des maux que l'Empereur Nicolas a fait endurer à la Pologne depuis 1831" (2 egz.) (1831-1842) k. 1-5.
 • 520 a 2. "Emprunts faits au compte de Royaume de Pologne l'avenement de l'empereur Nicolas en 1825." Toż w kop. L. N. k. 7-9.
 • 520 a "Ostatnie wiadomości z Warszawy" - dotyczące ucisku religijnego i rusyfikacji [1839] k. 12-15.
 • 520 a 4. Prussia's of Poland in her actual possession" k. 18.
 • 520 a 5. Projekt polskiej agencji prasowej Correspondance de Nord-Est i 2 próbne komunikaty (litogr.) Paris 1870 k. 19-26.
 • 520 a 6. Akta wynalazku maszyny "Mecanico-moteur" Piotra Kalinowskiego (1845-1846). Opis, gwarancja i rysunki projektu k. 27-30.
 • 520 a 7. O produkcji i handlu alkoholem przez D. Korybuta Daszkiewicza k. 31-35.
 • 520 a 8. O właściwościach i zastosowaniu platyny k. 36-37.
 • 520 a 9. Archeologie slave par Eustache Tyszkiewicz (fragment recenzji) k. 38-39.
 • 520 a 10. Chronologia Potockich według piastowanych urzędów 1611-1792. k. 40-41.
 • 520 a 11. de Paravey: Note relative à quelques passages de l'Edrisi: Traduction de A. Jaubert. T. 2. Paris 9 X 1840 k. 43-46.
 • 520 a 12. Wyciągi z Journal des Debats, Constitutionel, Gazette de France, Le National, Times etc. 3-6 XI 1840, dotyczące sprawy polskiej k. 56-59.
 • 520 a 13. Quelques mots sur la lettre de [...] Proudhon concernant la Pologne par Henri de Bagnols 1861. Wyciąg z La Presse. 1861 k. 60-61.
 • 520 a 14. "Zgromadzenie słowiańskich studentów w Wiedniu." Wyciąg z Gazety Moskiewskiej 9/21 [1870?] w tłum. pol. k. 60-64.
 • 530 d Mf 2011
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Ang., franc., pol.
 • 561 a Z papierów L. Niedźwieckiego w Niedźwiecki Leonard
 • 651 a Królestwo Polskie Kongresowe
 • 651 a Królestwo Polskie Kongresowe
 • 651 a Paryż
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Wiedeń
 • 651 a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 653 a archeologia
 • 653 a chemia
 • 653 a genealogia
 • 653 a geografia
 • 653 a kościół katolicki
 • 653 a szkolnictwo |wychowanie
 • 653 a polityka
 • 653 a technika
 • 653 a Memoriały
 • 653 a archeologia
 • 653 a Chemia
 • 653 a Genealogia
 • 653 a Geografia
 • 653 a Kościół katolicki
 • 653 a Szkolnictwo |wychowanie
 • 653 a Polityka
 • 653 a Technika
 • 655 a genenalogia
 • 655 a Genenalogia
 • 655 a Memoriały
 • 700 a Tyszkiewicz Eustachy
 • 700 a Proudhon Pierre Joseph
 • 700 a Potoccy
 • 700 a Paravey, de
 • 700 a Kalinowski Piotr
 • 700 a Jaubert Amedee Pierre
 • 700 a Mikołaj I car Rosji
 • 700 a Edrisi Abou-Abdallah-Mohammed El
 • 700 a Daszkiewicz D. Korybut
 • 700 a Bagnols Henri de
 • 700 a Tyszkiewicz Eustachy
 • 700 a Proudhon Pierre Joseph
 • 700 a Potoccy
 • 700 a Paravey, de
 • 700 a Kalinowski Piotr
 • 700 a Jaubert Amedee Pierre
 • 700 a Mikołaj b I c car Rosji
 • 700 a Edrisi Abou-Abdallah-Mohammed El
 • 700 a Daszkiewicz D. Korybut
 • 700 a Bagnols Henri de
 • 740 a La ||Presse
 • 740 a Times
 • 740 a Correspondance de Nord-Est
 • 740 a Gazeta Moskovskaja
 • 740 a Constitutionnel
 • 740 a Gazette de France
 • 740 a Journal de Constantinople
 • 740 a Journal des Debats
 • 740 a Le ||National
 • 740 a "Tableau succinct des outrages et des maux que l'Empereur Nicolas a fait endurer à la Pologne depuis 1831" 1831-1842
 • 740 a "Emprunts faits au compte de Royaume de Pologne l'avenement de l'empereur Nicolas en 1825."
 • 740 a "Ostatnie wiadomości z Warszawy" - dotyczące ucisku religijnego i rusyfikacji 1839
 • 740 a Prussia's of Poland in her actual possession"
 • 740 a Projekt polskiej agencji prasowej Correspondance de Nord-Est i 2 próbne komunikaty Paris 1870
 • 740 a Akta wynalazku maszyny "Mecanico-moteur" Piotra Kalinowskiego 1845-1846. Opis, gwarancja i rysunki projektu
 • 740 a O właściwościach i zastosowaniu platyny
 • 740 a Chronologia Potockich według piastowanych urzędów 1611-1792.
 • 740 a Wyciągi z |Journal des Debats, |Constitutionel, |Gazette de France, Le |National, |Times etc. 3-6 XI 1840, dotyczące sprawy polskiej
 • 740 a "Zgromadzenie słowiańskich studentów w Wiedniu." Wyciąg z Gazety Moskiewskiej 9/21 1870? w tłum. pol.
 • 740 a La ||Presse
 • 740 a Times
 • 740 a Correspondance de Nord-Est
 • 740 a Gazeta Moskovskaja
 • 740 a Constitutionnel
 • 740 a Gazette de France
 • 740 a Journal de Constantinople
 • 740 a Journal des Debats
 • 740 a Le ||National
 • 740 a "Tableau succinct des outrages et des maux que l'Empereur Nicolas a fait endurer à la Pologne depuis 1831" (1831-1842)
 • 740 a "Emprunts faits au compte de Royaume de Pologne l'avenement de l'empereur Nicolas en 1825."
 • 740 a "Ostatnie wiadomości z Warszawy" - dotyczące ucisku religijnego i rusyfikacji [1839] k. 12-15.
 • 740 a Prussia's of Poland in her actual possession"
 • 740 a Projekt polskiej agencji prasowej Correspondance de Nord-Est i 2 próbne komunikaty (litogr.) Paris 1870
 • 740 a Akta wynalazku maszyny "Mecanico-moteur" Piotra Kalinowskiego (1845-1846). Opis, gwarancja i rysunki projektu
 • 740 a O właściwościach i zastosowaniu platyny
 • 740 a Chronologia Potockich według piastowanych urzędów 1611-1792.
 • 740 a Wyciągi z |Journal des Debats, |Constitutionel, |Gazette de France, Le |National, |Times etc. 3-6 XI 1840, dotyczące sprawy polskiej k. 56-59.
 • 740 a "Zgromadzenie słowiańskich studentów w Wiedniu." Wyciąg z Gazety Moskiewskiej 9/21 [1870?] w tłum. pol.
 • 777 a Daszkiewicz D. Korybut t O produkcji i handlu alkoholem przez D. Korybuta Daszkiewicza
 • 777 a Tyszkiewicz Eustachy t Archeologie slave par Eustache Tyszkiewicz fragment recenzji
 • 777 a de ||Paravey t Note relative à quelques passages de l'Edrisi: Traduction de A. Jaubert. T. 2. Paris 9 X 1840
 • 777 a Bagnols Henri de t Quelques mots sur la lettre de [... Proudhon concernant la Pologne par Henri de Bagnols 1861. Wyciąg z La Presse. 1861
 • 777 a Daszkiewicz D. Korybut t O produkcji i handlu alkoholem przez D. Korybuta Daszkiewicza
 • 777 a Tyszkiewicz Eustachy t Archeologie slave par Eustache Tyszkiewicz (fragment recenzji)
 • 777 a de ||Paravey t Note relative à quelques passages de l'Edrisi: Traduction de A. Jaubert. T. 2. Paris 9 X 1840
 • 777 a Bagnols Henri de t Quelques mots sur la lettre de [...] Proudhon concernant la Pologne par Henri de Bagnols 1861. Wyciąg z La Presse. 1861
 • 852 j BK 02542
 • 900 a Kalinowski Pierre c Rysunek techniczny maszyny d 1845 f 72x54,5 cm k k. 30a m rys. piórem p Pierre Kalinowski s Duplicata. Dessin depose a l'appui de la demande d'un Brevet d'Invention de quinze ans, au nom de Monsieur Pierre Kalinowski pretre polonais, demeurant a Paris, Rue neuve St. Roch No 8._Paris, le 10 Decembre, 1845
 • 900 c Rysunek techniczny maszyny f 67x51,5cm k k. 30b m rys. piórem na płótnie (kolor.)
 • 900 c Rysunki konferencyjne d 1850 ok. f 21x13,8cm k k. 69 m rys. piórem

Indexes