Różne dot. choroby, śmierci i pogrzebu Jana Działyńskiego, opis choroby i śmierci przez Zygmunta Celichowskiego, korespondencja, depesze, nekrologi, wspomnienia pośmiertne A. Gillera, Paula Lallemand, Wawrzyńca Chrustowicza.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07308
 • Kopie: Mf 7334
 • Tytuł: Różne dot. choroby, śmierci i pogrzebu Jana Działyńskiego, opis choroby i śmierci przez Zygmunta Celichowskiego, korespondencja, depesze, nekrologi, wspomnienia pośmiertne A. Gillera, Paula Lallemand, Wawrzyńca Chrustowicza.
 • Miejsce i czas powstania: 1869-1899
 • Opis fizyczny: 323 k. 54x40 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Franc., niem., pol.
 • Zawartość:
  • Listy i depesze do Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej od: Branicka Pelagia z Zamoyskich (2) k. 33-35, Celichowski Z. k. 1, Delierez L. H. (1) k. 2-3, Dien A. ??? (1) k. 4-6, Grabowski K. (1) k. 9-10, Grudzińska Maria (5) k. 11-22, Grudzińska Zofia (1) k. 23-24, de Mountalambert z córką Meaux (2) k. 25-28, NN (1) k. 36-37, Szulczewski Karol (1) k. 29-30, Wrześniewskie Janina i Henryka oraz Wysocka Marta (1) k. 31-32
  • List do NN od Gilberta (1) k. 7-8
  • List do mademoiselle Bathilde Conseillant od Leonarda Niedzwiedzkiego k. 38
  • List do Leonarda Niedzwiedzkiego od Bathilde Conseillant (1) k. 39-40
  • Listy i depesze od Z. Celichowskiego do: Chrustowicz Wawrzyniec k. 100, Giełda Strzelców Śrem k. 79, Kaczorowski N. (1) k. 55-56, Magistrat Miejski k. (1) 75-76, Niegolewski Władysław (1) k. 101-102, Rustejko Józef (4) k. 41-42, 44-45
  • Depesza do mademoiselle Roussel od Izy z Czartoryskich Działyńskiej k. 43
  • Depesza do Witkowskiego od Władysława Zamoyskiego ??? k. 46
  • List do Jana Działyńskiego od Antoniego Kaczkowskiego (1) k. 47-50
  • Listy i depesze do Z. Celichowskiego od: Bentkowski Leon k. 63.- Chrustowicz Wawrzyniec (2) k. 98-99, 103-104 + rachunek k. 105.- Dziennik Poznański k. 64.- Faber (1) k. 81-82.- Giełda Strzelców Śrem k. 77.- Gosiewski Wladysław (1) k. 92-93.- Janicki Jan Nepomucen (1) k. 69-70.- Jeżewska T. i Pohl W. 1 i Pohl W. 2 k. (1) 71-72.- Jolowicz Józef (1) k. 96-97.- Kocimski A. (2) k. 53-54, 59.- Krajewski Marceli (2) k. 83, 109-110.- Krzyżanowski Antoni i Urbanowski N. (3) k. 86, 111-114.- Kuryer Poznański + rachunek (2) k. 60-62, 108.- NN (2) k. 51-52, 57-58, NN (1) k. 106-107.- Orgelbrand Maurycy (1) k. 94-95.- Potorka k. 91.- Przybyło Antoni (2) k. 87-90.- Reyer (1) k. 73-74.- Starkiewicz k. 65.- Szuman M. (1) k. 115-116.
  • List do NN od F. Cichowicz (1) k. 66-67
  • Zaświadczenie o należności za pracę kucharza P. Pardon na zamku w Kórniku k. 68
  • List do Izy z Czartoryskich Działyńskiej od F. Biagini k. 84
  • Opis choroby, śmierci i pogrzebu Jana Działyńskiego napisany przez Z. Celichowskiego k. 117-124
  • Testament Jana Działyńskiego (odpis) k. 125-126
  • Układ między Janem Działyńskim a jego żoną Izą k. 127-128
  • Wiersz A. Kosobudzkiego "Na pożegnanie sławnego męża" k. 129-130
  • Spis księży uczestniczących w pogrzebie Jana Działyńskiego k. 131-133
  • Pokwitowanie za odprawienie nabożeństwa żałobnego za duszę Jana Działyńskiego w Kościele pw. Maryi Magdaleny Poznań k. 134
  • Notatki dot. ostatnich dni Jana Dzialyńskiego k. 135-136
  • Zawiadomienia o mszach za duszę Jana Działyńskiego k. 137-142
  • Nekrologi w gazetach k. 209-213, 222-223, 225, 298-315, 317-322
  • Gazety (fragmenty dotyczące Jana Działyńskiego) k. 214-221, 224, 227-259, 261-279, 316, 323
  • Koperta zaadresowana do Marii Zamoyskiej k. 226
  • Wiersz Jana Lama "Na pogrzeb Jana Działyńskiego" k. 260
 • Grafika:
  • popiersie Jana Działyńskiego 15x12 cm 227, 249-251, 259, 273 litografia
  • Malinowski A. Odrestaurowane Sukiennice Krakowskie i ich budowniczy Tomasz Pryliński 26x24 cm 230 litografia
  • Pielgrzymka do Mekki. Kopia z obrazu R. Beavis'a, z wystawy obrazów Akademii Królewskiej w Londynie 1879 47x31 cm 232 litografia
  • Antoszewicz S. Zamek w Kórniku. Z albumu Napoleona Ordy 24x17 cm 236 litografia
  • Ostatni z obrońców. Epizod z wojny francuzko-niemieckiej, wg obrazu Neuville'a 19x14 cm 241 litografia
  • Wesoła gawęda. Wg obrazu Zimermana 23x16 cm 244 litografia
  • popiersia: Jana Działyńskiego, Kazimierza Ostrowskiego, Karola Przyborowskiego, Henryka Wieniawskiego, Adama Żółtowskiego 27x19 cm 245 litografia
  • Mrówczyński K. Puc B. widok od ulicy rybaki na kościół N.P. Maryi i Sakramentek Warszawa. rysunek z natury Aleksandra Gierymskiego 29x18 cm 254 litografia
  • Dyplomacya. Z obrazu C. Bauerle, z wystawy w Pałacu Kryształowym w Londynie 30x23 cm 255 litografia
  • popiersie Josepha von Szlavy, österreichisch- ungarischer Reichsfinanzminister 20x16 cm 268 litografia
  • Die Gebaüde der Internationalen Fischereiausstellung in Berlin. Originalzeichnung von G. Theuertauf (hauptgebaüde der Ausstellung - Landwirtschaftliches Museum, Räucheihaus im Garten, Blict ins Innere, Bortalgebäude, der Reptunsbrunnen im grossen Clashof) 35x24 cm 269 litografia
  • Das Reiterfest der Zietenhusaren in Rathenow: die Damenschleifentour. Nach einer Stizze von E. Hosang 35x24 cm 270 litografia
  • Die Wahlbewegung in Schottland. Empfang der Faggot voters in Deebles am Tweed 27x22 cm 271 litografia
  • popiersie prof. Friedricha Harms'a 13x11 cm 273 litografia
  • Bilder aus Südtirol: ein deutscher Grenzort im Süden (Salurn). Nach einer photographhischen Aufnahme von Gugler in Bozen 24x18 cm 273 litografia
  • Aus Peru: Hauptplatz in der Hasenstadt Iquique 24x16 cm 274 litografia
  • Ameritanische stizzen: die Wiederaufnahme der Arbeit in der Eisengiesserei zu Boonton am 8. Marz 24x16 cm 275 litografia
  • Aus Peru: Ansicht der Hasenstadt Iquique 51x15 cm 274-275 litografia
 • Hasła przedmiotowe:
  • Antoszewicz S.
  • Bauerl C.
  • Beavis R.
  • Działyński Jan Kanty
  • Gierymski Aleksander
  • Harms Friedrich prof.
  • Hosang E.
  • Mrówczyński K.
  • Neuvill
  • Orda Napoleon
  • Ostrowski Kazimierz
  • Pardon P. kucharz
  • Pryliński Tomasz budowniczy Sukiennic Krakowskich
  • Przyborowski Karol
  • Puc B.
  • Szlavy Joseph
  • Theuertauf G.
  • Wieniawski Henryk
  • Zimerman
  • Żółtowski Adam
  • Biesiada Literacka
  • Dziennik Poznański
  • Illustrirte Zeitung
  • Kłosy
  • Kuryer Poznański
  • Sztandar Polski. Dwutygodnik polityczno-ekonomiczno-społeczny
  • Tygodnik Powszechny
  • Wieniec
  • Bnin
  • Boonton
  • Bozen
  • Kórnik m., magistrat 19 w. Polska
  • Londyn
  • Mekka
  • Paryż
  • Peru
  • Poznań
  • Śrem Giełda Strzelców 1880
  • Tyrol południowy
  • nekrologi
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • korespondencja
  • Akademia Królewska Londyn
  • Kościół N.P. Maryi i Sakramentek Warszawa
  • Międzynarodowa Wystawa Rybołóstwa Berlin
  • odlewnia żeliwa
  • Pałac Kryształowy Londyn
  • pielgrzymka do Mekki
  • Sukiennice Krakowskie
  • wojna francusko-niemiecka
  • wybory Szkocja
  • wyścigi konne pań
  • Zamek Kórnik
  • nekrologi

MARC

 • 245 a Różne dot. choroby, śmierci i pogrzebu Jana Działyńskiego, opis choroby i śmierci przez Zygmunta Celichowskiego, korespondencja, depesze, nekrologi, wspomnienia pośmiertne A. Gillera, Paula Lallemand, Wawrzyńca Chrustowicza.
 • 260 c 1869-1899
 • 300 a 323 k. c 54x40 cm i mn.
 • 340 d rkps, druk e luźne
 • 400 a Montalembert Catherine zob. Meaux Catherine de, z domu Montalembert
 • 400 a Merode Anne de zob. Montalembert Anne de z d. |de Merode
 • 400 a Rembielińska Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka
 • 400 a Działyńska Anna zob. Potocka Anna z Działyńskich
 • 400 a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 a Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 400 a Działyńska Maria zob. Grudzińska Maria z Działyńskich
 • 400 a Grudzińska Zofia zob. Plater Broel Zofia z Grudzińskich
 • 400 a Branicka Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka
 • 520 a Listy i depesze do Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej od: Branicka Pelagia z Zamoyskich (2) k. 33-35, Celichowski Z. k. 1, Delierez L. H. (1) k. 2-3, Dien A. ??? (1) k. 4-6, Grabowski K. (1) k. 9-10, Grudzińska Maria (5) k. 11-22, Grudzińska Zofia (1) k. 23-24, de Mountalambert z córką Meaux (2) k. 25-28, NN (1) k. 36-37, Szulczewski Karol (1) k. 29-30, Wrześniewskie Janina i Henryka oraz Wysocka Marta (1) k. 31-32
 • 520 a List do NN od Gilberta (1) k. 7-8
 • 520 a List do mademoiselle Bathilde Conseillant od Leonarda Niedzwiedzkiego k. 38
 • 520 a List do Leonarda Niedzwiedzkiego od Bathilde Conseillant (1) k. 39-40
 • 520 a Listy i depesze od Z. Celichowskiego do: Chrustowicz Wawrzyniec k. 100, Giełda Strzelców Śrem k. 79, Kaczorowski N. (1) k. 55-56, Magistrat Miejski k. (1) 75-76, Niegolewski Władysław (1) k. 101-102, Rustejko Józef (4) k. 41-42, 44-45
 • 520 a Depesza do mademoiselle Roussel od Izy z Czartoryskich Działyńskiej k. 43
 • 520 a Depesza do Witkowskiego od Władysława Zamoyskiego ??? k. 46
 • 520 a List do Jana Działyńskiego od Antoniego Kaczkowskiego (1) k. 47-50
 • 520 a Listy i depesze do Z. Celichowskiego od: Bentkowski Leon k. 63.- Chrustowicz Wawrzyniec (2) k. 98-99, 103-104 + rachunek k. 105.- Dziennik Poznański k. 64.- Faber (1) k. 81-82.- Giełda Strzelców Śrem k. 77.- Gosiewski Wladysław (1) k. 92-93.- Janicki Jan Nepomucen (1) k. 69-70.- Jeżewska T. i Pohl W. 1 i Pohl W. 2 k. (1) 71-72.- Jolowicz Józef (1) k. 96-97.- Kocimski A. (2) k. 53-54, 59.- Krajewski Marceli (2) k. 83, 109-110.- Krzyżanowski Antoni i Urbanowski N. (3) k. 86, 111-114.- Kuryer Poznański + rachunek (2) k. 60-62, 108.- NN (2) k. 51-52, 57-58, NN (1) k. 106-107.- Orgelbrand Maurycy (1) k. 94-95.- Potorka k. 91.- Przybyło Antoni (2) k. 87-90.- Reyer (1) k. 73-74.- Starkiewicz k. 65.- Szuman M. (1) k. 115-116.
 • 520 a List do NN od F. Cichowicz (1) k. 66-67
 • 520 a Zaświadczenie o należności za pracę kucharza P. Pardon na zamku w Kórniku k. 68
 • 520 a List do Izy z Czartoryskich Działyńskiej od F. Biagini k. 84
 • 520 a Opis choroby, śmierci i pogrzebu Jana Działyńskiego napisany przez Z. Celichowskiego k. 117-124
 • 520 a Testament Jana Działyńskiego (odpis) k. 125-126
 • 520 a Układ między Janem Działyńskim a jego żoną Izą k. 127-128
 • 520 a Wiersz A. Kosobudzkiego "Na pożegnanie sławnego męża" k. 129-130
 • 520 a Spis księży uczestniczących w pogrzebie Jana Działyńskiego k. 131-133
 • 520 a Pokwitowanie za odprawienie nabożeństwa żałobnego za duszę Jana Działyńskiego w Kościele pw. Maryi Magdaleny Poznań k. 134
 • 520 a Notatki dot. ostatnich dni Jana Dzialyńskiego k. 135-136
 • 520 a Zawiadomienia o mszach za duszę Jana Działyńskiego k. 137-142
 • 520 a Nekrologi w gazetach k. 209-213, 222-223, 225, 298-315, 317-322
 • 520 a Gazety (fragmenty dotyczące Jana Działyńskiego) k. 214-221, 224, 227-259, 261-279, 316, 323
 • 520 a Koperta zaadresowana do Marii Zamoyskiej k. 226
 • 520 a Wiersz Jana Lama "Na pogrzeb Jana Działyńskiego" k. 260
 • 530 d Mf 7334
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Franc., niem., pol.
 • 561 d Pudło A
 • 600 a Antoszewicz S.
 • 600 a Bauerl C.
 • 600 a Beavis R.
 • 600 a Działyński Jan Kanty
 • 600 a Gierymski Aleksander
 • 600 a Harms Friedrich prof.
 • 600 a Hosang E.
 • 600 a Mrówczyński K.
 • 600 a Neuvill
 • 600 a Orda Napoleon
 • 600 a Ostrowski Kazimierz
 • 600 a Pardon P. c kucharz
 • 600 a Pryliński Tomasz c budowniczy Sukiennic Krakowskich
 • 600 a Przyborowski Karol
 • 600 a Puc B.
 • 600 a Szlavy Joseph
 • 600 a Theuertauf G.
 • 600 a Wieniawski Henryk
 • 600 a Zimerman
 • 600 a Żółtowski Adam
 • 610 a Biesiada Literacka
 • 610 a Dziennik Poznański
 • 610 a Illustrirte Zeitung
 • 610 a Kłosy
 • 610 a Kuryer Poznański
 • 610 a Sztandar Polski. Dwutygodnik polityczno-ekonomiczno-społeczny
 • 610 a Tygodnik Powszechny
 • 610 a Wieniec
 • 651 a Bnin
 • 651 a Boonton
 • 651 a Bozen
 • 651 a Kórnik x m., magistrat 19 w. Polska
 • 651 a Londyn
 • 651 a Mekka
 • 651 a Paryż
 • 651 a Peru
 • 651 a Poznań
 • 651 a Śrem x Giełda Strzelców y 1880
 • 651 a Tyrol południowy
 • 653 a nekrologi
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a korespondencja
 • 653 a Akademia Królewska Londyn
 • 653 a Kościół N.P. Maryi i Sakramentek Warszawa
 • 653 a Międzynarodowa Wystawa Rybołóstwa Berlin
 • 653 a odlewnia żeliwa
 • 653 a Pałac Kryształowy Londyn
 • 653 a pielgrzymka do Mekki
 • 653 a Sukiennice Krakowskie
 • 653 a wojna francusko-niemiecka
 • 653 a wybory Szkocja
 • 653 a wyścigi konne pań
 • 653 a Zamek Kórnik
 • 655 a nekrologi
 • 700 a Wysocka Marta
 • 700 a Malinowski A.
 • 700 a Wrześniewska Henryka
 • 700 a Wrześniewska Janina
 • 700 a Witkowski c ksiądz
 • 700 a Zientkiewicz c ksiądz w Kościele pw. Maryi Magdaleny Poznań
 • 700 a Rychter
 • 700 a Szuman M.
 • 700 a Szumnarski R. c członek Zarządu Giełdy Strzeleckiej Śrem
 • 700 a Starkiewicz
 • 700 a Szulczewski Karol mjr c sekr. Tow. Literackiego Przyj. Polski w Anglii
 • 700 a Pohl P.
 • 700 a Pohl W. 1
 • 700 a Pohl W. 2
 • 700 a Potorka
 • 700 a Orgelbrand Maurycy c księgarz i wydawca
 • 700 a Przybyło Antoni c rzeźbiarz
 • 700 a Rustejko Józef c sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu
 • 700 a Lam Jan
 • 700 a Kocimski A. c właściciel dorożek w Poznaniu
 • 700 a Kochanowski c członek Zarządu Giełdy Strzeleckiej Śrem
 • 700 a Kaczorowski Teofil c ksiądz
 • 700 a Kaczkowski Antoni c lekarz
 • 700 a Karpiński Leopold c notariusz
 • 700 a Kosobudzki A.
 • 700 a Jolowicz Józef c księgarz i antykwariusz
 • 700 a Jeżewska T.
 • 700 a Faber c fotograf
 • 700 a Conseillant Batilde c adoptowana córka Józefa Hoene-Wrońskiego
 • 700 a Czartoryski Władysław 1828-1897 c emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert
 • 700 a Delierez L. H. c proboszcz parafii w Celles
 • 700 a Potocka Anna z Działyńskich 1847-1926
 • 700 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 a Grudzińska Maria z Działyńskich
 • 700 a Gilbert
 • 700 a Gosiewski Władysław c fizyk i matematyk, sekretarz Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu
 • 700 a Grabowski Karol c zmartwychwstaniec
 • 700 a Plater Broel Zofia z Grudzińskich 1858-1918
 • 700 a Janicki Jan Nepomucen c proboszcz kórnicki
 • 700 a Krajewski Marceli c malarz
 • 700 a Krzyżanowski Antoni c budowniczy, wiceprezes Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu
 • 700 a Urbanowski N.
 • 700 a Meaux Catherine de, z domu Montalembert
 • 700 a Montalembert Anne de z d. |de Merode
 • 700 a Niedźwiecki Leonard c sekretarz gen. Władysława Zamoyskiego
 • 700 a Niegolewski Władysław c polityk wielkopolski
 • 700 a Cichowicz F.
 • 700 a Chrustowicz Wawrzyniec b ksiądz
 • 700 a Biagini F.
 • 700 a Antoniewicz Bolesław c proboszcz w Bninie
 • 700 a Bentkowski Leon c kustosz Muzeum Czartoryskich w Krakowie
 • 700 a Beyer Herman c burmistrz kórnicki
 • 700 a Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka ur. 1830
 • 700 a Celichowski Zygmunt (Kórnik) c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy
 • 710 a Giełda Strzelców, Śrem c zarząd d 1880
 • 710 a Magistrat Kórnik 19 w.
 • 740 a Listy i depesze do Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej od: Branicka Pelagia z Zamoyskich.- Celichowski Z.- Delierez L. H.- Dien A. ???.- Grabowski K.- Grudzińska Maria.- Grudzińska Zofia.- de Mountalambert z córką Meaux.- NN.- Szulczewski Karol.- Wrześniewskie Janina i Henryka oraz Wysocka Marta.
 • 740 a List do NN od Gilberta
 • 740 a List do mademoiselle Bathilde Conseillant od Leonarda Niedzwiedzkiego
 • 740 a List do Leonarda Niedzwiedzkiego od Bathilde Conseillant
 • 740 a Listy i depesze od Z. Celichowskiego do: Chrustowicz Wawrzyniec.- Giełda Strzelców Śrem.- Kaczorowski N.- Magistrat Miejski.- Niegolewski Władysław.- Rustejko Józef.
 • 740 a Depesza do mademoiselle Roussel od Izy z Czartoryskich Działyńskiej
 • 740 a Depesza do Witkowskiego od Władysława Zamoyskiego ???
 • 740 a List do Jana Działyńskiego od Antoniego Kaczkowskiego
 • 740 a Listy i depesze do Z. Celichowskiego od: Bentkowski Leon.- Chrustowicz Wawrzyniec + rachunek.- Dziennik Poznański.- Faber.- Giełda Strzelców Śrem.- Gosiewski Wladysław.- Janicki Jan Nepomucen.- Jeżewska T. i Pohl W. 1 i Pohl W. 2.- Jolowicz Józef.- Kocimski A.- Krajewski Marceli.- Krzyżanowski Antoni i Urbanowski N.- Kuryer Poznański + rachunek.- NN.- NN.- Orgelbrand Maurycy.- Potorka.- Przybyło Antoni.- Reyer.- Starkiewicz.- Szuman M.
 • 740 a List do NN od F. Cichowicz
 • 740 a Zaświadczenie o należności za pracę kucharza P. Pardon na zamku w Kórniku
 • 740 a List do Izy z Czartoryskich Działyńskiej od F. Biagini
 • 740 a Opis choroby, śmierci i pogrzebu Jana Działyńskiego napisany przez Z. Celichowskiego
 • 740 a Testament Jana Działyńskiego odpis
 • 740 a Układ między Janem Działyńskim a jego żoną Izą
 • 740 a Wiersz A. Kosobudzkiego "Na pożegnanie sławnego męża"
 • 740 a Spis księży uczestniczących w pogrzebie Jana Działyńskiego
 • 740 a Pokwitowanie za odprawienie nabożeństwa żałobnego za duszę Jana Działyńskiego w Kościele pw. Maryi Magdaleny Poznań
 • 740 a Notatki dot. ostatnich dni Jana Dzialyńskiego
 • 740 a Zawiadomienia o mszach za duszę Jana Działyńskiego
 • 740 a Nekrologi w gazetach
 • 740 a Gazety fragmenty dotyczące Jana Działyńskiego
 • 740 a Koperta zaadresowana do Marii Zamoyskiej
 • 740 a Wiersz Jana Lama "Na pogrzeb Jana Działyńskiego"
 • 777 a Giller Agaton t Wspomnienie pośmiertne Jana Działyńskiego k. 147-178, 201-208, 280-297
 • 777 a Lallemand Paul t Wspomnienie pośmiertne Jana Działyńskiego k. 143-146, 179-188
 • 777 a Chrustowicz Wawrzyniec t Wspomnienie pośmiertne Jana Działyńskiego k. 189-200
 • 852 j BK 07308
 • 900 c popiersie Jana Działyńskiego d 1880 f 15x12 cm k 227, 249-251, 259, 273 m litografia
 • 900 a Malinowski A. c Odrestaurowane Sukiennice Krakowskie i ich budowniczy Tomasz Pryliński d 1880 f 26x24 cm k 230 m litografia p A. Malinowski
 • 900 c Pielgrzymka do Mekki. Kopia z obrazu R. Beavis'a, z wystawy obrazów Akademii Królewskiej w Londynie 1879 d 1880 f 47x31 cm k 232 m litografia
 • 900 a Antoszewicz S. c Zamek w Kórniku. Z albumu Napoleona Ordy d 1880 f 24x17 cm k 236 m litografia p S. Antoszewicz
 • 900 c Ostatni z obrońców. Epizod z wojny francuzko-niemieckiej, wg obrazu Neuville'a d 1880 f 19x14 cm k 241 m litografia
 • 900 c Wesoła gawęda. Wg obrazu Zimermana d 1880 f 23x16 cm k 244 m litografia
 • 900 c popiersia: Jana Działyńskiego, Kazimierza Ostrowskiego, Karola Przyborowskiego, Henryka Wieniawskiego, Adama Żółtowskiego d 1880 f 27x19 cm k 245 m litografia
 • 900 a Mrówczyński K. a Puc B. c widok od ulicy rybaki na kościół N.P. Maryi i Sakramentek Warszawa. rysunek z natury Aleksandra Gierymskiego d 1880 f 29x18 cm k 254 m litografia p B. Puc, K. Mrówczyński
 • 900 c Dyplomacya. Z obrazu C. Bauerle, z wystawy w Pałacu Kryształowym w Londynie d 1880 f 30x23 cm k 255 m litografia
 • 900 c popiersie Josepha von Szlavy, österreichisch- ungarischer Reichsfinanzminister d 1880 f 20x16 cm k 268 m litografia
 • 900 c Die Gebaüde der Internationalen Fischereiausstellung in Berlin. Originalzeichnung von G. Theuertauf (hauptgebaüde der Ausstellung - Landwirtschaftliches Museum, Räucheihaus im Garten, Blict ins Innere, Bortalgebäude, der Reptunsbrunnen im grossen Clashof) d 1880 f 35x24 cm k 269 m litografia
 • 900 c Das Reiterfest der Zietenhusaren in Rathenow: die Damenschleifentour. Nach einer Stizze von E. Hosang d 1880 f 35x24 cm k 270 m litografia
 • 900 c Die Wahlbewegung in Schottland. Empfang der Faggot voters in Deebles am Tweed d 1880 f 27x22 cm k 271 m litografia
 • 900 c popiersie prof. Friedricha Harms'a d 1880 f 13x11 cm k 273 m litografia
 • 900 c Bilder aus Südtirol: ein deutscher Grenzort im Süden (Salurn). Nach einer photographhischen Aufnahme von Gugler in Bozen d 1880 f 24x18 cm k 273 m litografia
 • 900 c Aus Peru: Hauptplatz in der Hasenstadt Iquique d 1880 f 24x16 cm k 274 m litografia
 • 900 c Ameritanische stizzen: die Wiederaufnahme der Arbeit in der Eisengiesserei zu Boonton am 8. Marz d 1880 f 24x16 cm k 275 m litografia
 • 900 c Aus Peru: Ansicht der Hasenstadt Iquique d 1880 f 51x15 cm k 274-275 m litografia
 • 999 a MKM

Indexes