Listy do Tytusa i Jana Działyńskich w sprawach dot.ch Muzeum Kórnickiego

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07442
 • Kopie:
  • Mf 269
  • Mf 7341
  • Fotokop. III 552 list Sawickiego
  • CD 263a
  • BPCim. 3308
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Tytusa i Jana Działyńskich w sprawach dot.ch Muzeum Kórnickiego
 • Miejsce i czas powstania: 1851-1880
 • Opis fizyczny:
  • 5 teczek ukł. alfab.
  • 328 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dzieduszycki, Walenty
  • Glińscy
  • Poniński, Edward
  • Komisja Wystawy Starożytności
  • Muzeum w Kórniku
  • Muzeum w Kórniku
  • Elbląg m., magistrat 1855 Polska
  • Gniezno m., Konsystorz Generalny Arcybiskupi, 19 w., Polska
  • Gołuchów w., kościół, wykaz sreber przekazanych z kościoła w Gołuchowie do Muzeum Kórnickiego 19 w. Polska
  • Kórnik
  • Kórnik m., Bractwo Strzeleckie 19 w. Polska
  • Kórnik
  • Kraków m., Towarzystwo Naukowe, Wystawa Archeologiczna 1859 Polska
  • Kraków m., Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 19 w. Polska
  • Paryż
  • Paryż
  • Poznań
  • Wiedeń Wystawa Powszechna 1872 r.
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Biblioteka Kórnicka
  • wystawy
  • banki
  • korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Biblioteka Kórnicka
  • Biblioteka Kórnicka
  • Pałac Działyńskich
  • wystawy
  • kościoły
  • korespondencja
  • odezwa

MARC

 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Listy do Tytusa i Jana Działyńskich w sprawach dot.ch Muzeum Kórnickiego
 • 260 $c 1851-1880
 • 300 $a 5 teczek ukł. alfab.
 • 300 $a 328 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Radzikowski-Eliasz Walery zob. Eliasz Walery Radzikowski
 • 400 $a Sanguszko Maria zob. Potocka Maria z Sanguszków
 • 400 $a Korytowska Maria zob. Taszarska Maria z Korytowskich
 • 400 $a Kolwein Jean zob. Kolwein Johann
 • 400 $a Koffler Karolina zob. Potocka Karolina z Kofflerów
 • 400 $a Rechenberg M. zob. Kanińska M. z d. Rechenberg
 • 400 $a Czaykowski Witalis zob. Czajkowski Witalis
 • 400 $a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 $a Jagielska E. zob. Hegner E. z Jagielskich
 • 530 $d Mf 269
 • 530 $d Mf 7341
 • 530 $d Fotokop. III 552 list Sawickiego
 • 530 $d CD 263a
 • 530 $d BPCim. 3308
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d P. XII
 • 600 $a Dzieduszycki, Walenty
 • 600 $a Glińscy
 • 600 $a Poniński, Edward
 • 610 $a Komisja Wystawy Starożytności
 • 610 $a Muzeum w Kórniku
 • 610 $a Muzeum w Kórniku
 • 611 $a Wystawa Powszechna 1872 Wiedeń
 • 651 $a Elbląg $x m., magistrat $y 1855 $z Polska
 • 651 $a Gniezno $x m., Konsystorz Generalny Arcybiskupi, 19 w., Polska
 • 651 $a Gołuchów $x w., kościół, wykaz sreber przekazanych z kościoła w Gołuchowie do Muzeum Kórnickiego $y 19 w. $z Polska
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kórnik $x m., Bractwo Strzeleckie 19 w. Polska
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Kraków $x m., Towarzystwo Naukowe, Wystawa Archeologiczna $y 1859 $z Polska
 • 651 $a Kraków $x m., Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych $y 19 w. $z Polska
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Poznań
 • 651 $a Wiedeń $x Wystawa Powszechna 1872 r.
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 $a Biblioteka Kórnicka
 • 653 $a wystawy
 • 653 $a banki
 • 653 $a korespondencja
 • 653 $a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 $a Biblioteka Kórnicka
 • 653 $a Biblioteka Kórnicka
 • 653 $a Pałac Działyńskich
 • 653 $a wystawy
 • 653 $a kościoły
 • 653 $a korespondencja
 • 655 $a odezwa
 • 700 $a Przybyło Antoni rzeźbiarz
 • 700 $a Zirschel? Moritz $c handlarz meblami we Wrocławiu
 • 700 $a Zieliński Tomasz
 • 700 $a Ziemliński Karol
 • 700 $a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 $a Wolicki Konstanty Leon
 • 700 $a Witte J. de $c kolekcjoner
 • 700 $a Wilczyński Alfons $c powieściopisarz i nowelista
 • 700 $a Urbanowicz Ludwik $c proboszcz w Rawiczu
 • 700 $a Unzelmann F.
 • 700 $a Szczawiński St.
 • 700 $a Sucharski Franciszek Ksawery
 • 700 $a Strzelecki Antoni? $c radca administracyjny w Krakowie
 • 700 $a Stett $c antykwariusz we Wrocławiu
 • 700 $a Stattler Wojciech Korneli $c malarz
 • 700 $a Solecki
 • 700 $a Sierakowski Alfons
 • 700 $a Rostworowski Joachim August?
 • 700 $a Rossius Ortman de
 • 700 $a Regulski A.
 • 700 $a Radoliński Aleksander
 • 700 $a Raczkiewicz M.
 • 700 $a Puzyna Józef
 • 700 $a Rogalski Józef
 • 700 $a Ruprecht Karol członek Rządu Narodowego 1863 r., działacz polityczny
 • 700 $a Rustejko Józef sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu
 • 700 $a Sawicki Jan kpt.
 • 700 $a Sołtan Adam płk
 • 700 $a Wodzicki Henryk wiceprezes Tow. Przyj. Sztuk Pięknych w Krakowie, prezes Banku Galicyjskiego
 • 700 $a Wohlert F.
 • 700 $a Wrześniewski Leon adiunkt Biblioteki Polskiej w Paryżu
 • 700 $a Sawicki Jan
 • 700 $a Późniak
 • 700 $a Potulicki Józef
 • 700 $a Pepiński Józef $c stolarz
 • 700 $a Osiecki Wiktor
 • 700 $a Olszewski
 • 700 $a Moszyński Piotr
 • 700 $a Michałowska C.
 • 700 $a Matysiak Antoni $c ksiądz
 • 700 $a Matthaey $c królewski inspektor zbioru rodziny Mengsów w Dreźnie
 • 700 $a Matejko Jan $c malarz
 • 700 $a Maleszewski Tytus $c malarz
 • 700 $a Malczewski Adolf
 • 700 $a Lohmayer? Josef
 • 700 $a Lipmann Güttel $c kupiec
 • 700 $a Lewandowski Szymon $c proboszcz w Kościanie
 • 700 $a Lerchenfeld Feliks
 • 700 $a Lenormant François $c archeolog i historyk francuski
 • 700 $a Lebeda A. V. $c fabrykant broni w Pradze
 • 700 $a Laurysiewicz Stefan $c bazylianin
 • 700 $a Kurowski
 • 700 $a Krankling K. C. $c dyrektor Królewskiego Muzeum Historycznego w Dreźnie
 • 700 $a Laskowski Leon proboszcz w Gołuchowie
 • 700 $a Łepkowski Józef archeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 700 $a Miłkowski Ludwik
 • 700 $a Niemierowicz K.
 • 700 $a Piwarski Jan Feliks rytownik
 • 700 $a Potocka Maria z Sanguszków 1830-1903
 • 700 $a Taszarska Maria z Korytowskich
 • 700 $a Kossiłowski Ildefons emigracyjny działacz polityczny
 • 700 $a Koźmian Stanisław poeta, tłumacz, polityk, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • 700 $a Krajewski Marceli malarz
 • 700 $a Kopankiewicz W.
 • 700 $a Kołosowski Jan Franciszek $c sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
 • 700 $a Kolwein Johann zob. Kolwein Jean $c członek Austriackiego Towarzystwa Sztuki w Wiedniu
 • 700 $a Potocka Karolina z Kofflerów $d 19 w.
 • 700 $a Klausner Jac. $c antykwariusz w Brodach
 • 700 $a Kanińska M. z d. Rechenberg
 • 700 $a Kaniński J. radca sądowy w Elblągu
 • 700 $a Kapliński Leon malarz, działacz polityczny i pisarz
 • 700 $a Jungfer A. $c antykwariusz w Berlinie
 • 700 $a Jenike Ludwik $c redaktor "Tygodnika Ilustrowanego"
 • 700 $a Hłasko? Wiktor
 • 700 $a Hauptstock A. $c dyrektor seminarium w Grudziądzu, malarz historyczny
 • 700 $a Grządkiewicz F.
 • 700 $a Grottger Artur $c malarz
 • 700 $a Gorgolewski Zygmunt $c architekt, budowniczy
 • 700 $a Hegner E. z Jagielskich
 • 700 $a Jabłoński Adolf dyrektor kopalni nafty w Bóbrce, pamietnikarz
 • 700 $a Januszkiewicz Eustachy księgarz i wydawca w Paryżu, działacz emigracyjny
 • 700 $a Jaroczyński Marian malarz i rytownik
 • 700 $a Eysymont Franciszek M.
 • 700 $a Erzepki Romuald $c urzędnik gospodarczy
 • 700 $a Endemann G. S. H.
 • 700 $a Gliński Juliusz Dominik malarz na szkle
 • 700 $a Dudrak Andrzej Jan $c snycerz i drzeworytnik
 • 700 $a Czajkowski Witalis zob. Czaykowski Witalis $c rządca w Pałacu Działyńskich w Poznaniu
 • 700 $a Czarnecki Kazimierz heraldyk
 • 700 $a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 $a Działyński Jan Kanty
 • 700 $a Działyński, Tytus $d (1796-1861)
 • 700 $a Eliasz Walery Radzikowski malarz
 • 700 $a Ciesielski L.
 • 700 $a Cholewiński Ksawery $c stolarz
 • 700 $a Burscher $c burmistrz w Elblągu
 • 700 $a Bronikowski W.
 • 700 $a Brodowski Franciszek $c lekarz
 • 700 $a Beyer Karol $c numizmatyk, kolekcjoner i fotograf
 • 700 $a Behr B. $c księgarz w Berlinie
 • 700 $a Alfiorato
 • 700 $a Celichowski Zygmunt (Kórnik) $c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy $d 1845-1923
 • 700 $a Ceptowski Karol rzeźbiarz
 • 700 $a Chotomski Ignacy
 • 700 $a Sawicki Jan
 • 710 $a Towarzystwo Naukowe $b Wystawa Archeologiczna $c Kraków $d 1859
 • 710 $a Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych $c Kraków $d 19 w.
 • 710 $a Magistrat $c Elbląg $d 1855
 • 710 $a Konsystorz Generalny Arcybiskupi, Gniezno, 19 w.
 • 710 $a Bractwo Strzeleckie Kórnik 19 w.
 • 711 $a Wystawa Archeologiczna $c Kraków $d 1859 $e Towarzystwo Naukowe
 • 852 $j BK 07442

Indexes

Copies

 • Signature: BK 07442