Listy i depesze kondolencyjne po śmierci Jadwigi Zamoyskiej

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07559
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy i depesze kondolencyjne po śmierci Jadwigi Zamoyskiej
 • Miejsce i czas powstania: 1923
 • Opis fizyczny: 182 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
  • Bnin
  • Gołuchów
  • Kórnik
  • Paryż
  • Poznań
  • Zakopane
  • Majętność Kórnicka 20 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • szkoły
 • Uwagi: Wypis z sygn. znajduje się w spuściźnie Zofii Nowak sygn. BK 14786.

MARC

 • 243 $a korespondencja
 • 245 $a Listy i depesze kondolencyjne po śmierci Jadwigi Zamoyskiej
 • 260 $c 1923
 • 300 $a 182 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Potocka Róża zob. Raczyńska Róża z Potockich 1° Krasińska 2° Raczyńska 1849-1937
 • 400 $a Krasińska Róża zob. Raczyńska Róża z Potockich 1° Krasińska 2° Raczyńska 1849-1937
 • 400 $a Trzecieska Krystyna zob. Potocka Krystyna z Trzecieskich
 • 400 $a Dowbor Muśnicki Józef zob. Muśnicki Józef Dowbor
 • 400 $a Kretzulesco Anna zob. Lahovary Anna z d. Kretzulesco
 • 400 $a Mańkowska Maria zob. Kwilecka Maria z Mańkowskich
 • 400 $a Małagowska Zofia zob. Wańkowicz Zofia z Małagowskich
 • 400 $a Haller Maria zob. Oskierczyna Maria z Hallerów
 • 400 $a Holnstein Maria zob. Lubecka Maria z Holnsteinów
 • 400 $a Potocka Jadwiga zob. Grabińska Jadwiga z Potockich
 • 400 $a Krasińska Maria Ludwika zob. Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich
 • 400 $a Czyrniańska Maria zob. Retinger Maria z Czyrniańskich
 • 400 $a Kwilecka Jadwiga z Zamoyskich zob. Zamoyska Jadwiga 1° Kwilecka 2° Dziewulska
 • 400 $a Dziewulska Jadwiga z Zamoyskich zob. Zamoyska Jadwiga 1° Kwilecka 2° Dziewulska
 • 400 $a Gordziałkowska Zina zob. Porowska Zina z Gordziałkowskich
 • 400 $a Grabińska zob. Podkolińska z Grabińskich
 • 400 $a Branicka Róża zob. Tarnowska Róża z Branickich
 • 400 $a Zamoyska Zofia zob. Sobańska Zofia z Zamoyskich
 • 400 $a Sławska Maria zob. Wicherkiewicz Maria z Sławskich
 • 400 $a Zubczewska Olga zob. Sikorska Olga z Zubczewskich
 • 500 $a Wypis z sygn. znajduje się w spuściźnie Zofii Nowak sygn. BK 14786.
 • 541 $c st. zas.
 • 561 $d Zam. 57
 • 600 $a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 651 $a Bnin
 • 651 $a Gołuchów
 • 651 $a Kórnik
 • 651 $a Paryż
 • 651 $a Poznań
 • 651 $a Zakopane
 • 653 $a Majętność Kórnicka 20 w
 • 653 $a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 $a szkoły
 • 700 $a Raszewski Kazimierz $c gen., dowódca 7 Okr. Korp.
 • 700 $a Rayska Dora
 • 700 $a Potocka Krystyna z Trzecieskich $d 1890-1957
 • 700 $a Potocki Aleksander 1896 ur.
 • 700 $a Potocki Antoni 1880-1952
 • 700 $a Raczyński Edward Aleksander 1847-1928
 • 700 $a Radziwiłł Władysław 1881-1963
 • 700 $a Rakowicz Jan dyr. Szkoły Budowlanej w Poznaniu
 • 700 $a Płużyński P.
 • 700 $a Plater Zyberk Józefat $d 1859-1933
 • 700 $a Mycielski Ludwik
 • 700 $a Mycielski Stanisław
 • 700 $a Muśnicki Józef Dowbor $c gen.
 • 700 $a Stablewska Anna z d. de Mylo
 • 700 $a Parczewski Alfons prawnik i historyk, rektor Uniw. Wileńskiego
 • 700 $a Popiel Wacław
 • 700 $a Portalska Zofia
 • 700 $a Potocka Elżbieta z Trzecieskich 1900-1952
 • 700 $a Mroczkowski Władysław $c inspektor szkolny w Obornikach
 • 700 $a Moriez de
 • 700 $a Milewska
 • 700 $a Majewski
 • 700 $a Liskowie
 • 700 $a Ledoux Georges
 • 700 $a Kujawscy
 • 700 $a Krzemińska Józefa
 • 700 $a Raczyńska Róża z Potockich 1° Krasińska 2° Raczyńska 1849-1937
 • 700 $a Lahovary Anna z d. Kretzulesco
 • 700 $a Kruszyńka J.
 • 700 $a Kwilecka Maria z Mańkowskich
 • 700 $a Laederich Jeanne Madeleine
 • 700 $a Lasocka I.
 • 700 $a Wańkowicz Zofia z Małagowskich
 • 700 $a Maria karmelitanka bosa
 • 700 $a Mickiewicz Władysław
 • 700 $a Szyszkowicz Anna z Mizerskich - uzup.
 • 700 $a Kossowski Michał
 • 700 $a Kossowska Janina
 • 700 $a Korczyński Antoni $c chemik, profesor Uniwersytetu Poznańskiego
 • 700 $a Kiedacz Mikołaj $c wiceprezydent miasta Poznania
 • 700 $a Kęszycki Daniel
 • 700 $a Oskierczyna Maria z Hallerów
 • 700 $a Lubecka Maria z Holnsteinów
 • 700 $a Kallenbach Józef historyk literatury polskiej, dyrektor Muzeum Czartoryskich w Krakowie
 • 700 $a Korniłowicz Władysław ksiądz
 • 700 $a Gumowski Marian $c dyrektor Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu
 • 700 $a Gubrynowicz Władysław
 • 700 $a Grabińska Jadwiga z Potockich
 • 700 $a Grocholski Remigiusz 1888-1965
 • 700 $a Górczyński Franciszek $c proboszcz w Krerowie
 • 700 $a Dziewulski Konstanty
 • 700 $a Dybowski Jan $c podróżnik i agronom
 • 700 $a Desnos S.
 • 700 $a Danysz Jan $c biolog i mikrobiolog
 • 700 $a Czapski Bogdan Hutten $c polityk
 • 700 $a Chrzanowska
 • 700 $a Chołodecki Józef $c działacz społeczny, publicysta
 • 700 $a Callier Oskar Włodzimierz $c filolog
 • 700 $a Buzenac
 • 700 $a Chądzyńska Julia
 • 700 $a Chłapowski Alfred ekonomista, minister rolnictwa i dóbr państwowych, ambasador Polski w Paryżu
 • 700 $a Chrzanowski Bernard kurator okręgu szkolnego poznańskiego, publicysta
 • 700 $a Cochin Henry polityk i pisarz farncuski
 • 700 $a Czartoryska Maria Ludwika z Krasińskich 1883-1958
 • 700 $a Czartoryski Adam Ludwik 1872-1937 ordynat sieniawski i gołuchowski, prezes Biblioteki Polskiej i Towarzystwa Artystycznego Literackiego w Paryżu
 • 700 $a Retinger Maria z Czyrniańskich
 • 700 $a Dembiński Tadeusz lekarz laryngolog
 • 700 $a Drohojowski Stanisław
 • 700 $a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 $a Porowska Zina z Gordziałkowskich
 • 700 $a Podkolińska z Grabińskich
 • 700 $a Budzyńska Magdalena
 • 700 $a Bieczyński $c pułkownik
 • 700 $a Bieńkowski Władysław leśniczy w Zakopanem
 • 700 $a Bniński Adolf 1884-1942 wojewoda poznański
 • 700 $a Bourdil Fernand inżynier w Paryżu
 • 700 $a Potaszy-Kosiński, Franciszek $c regionalista, twórca muzeum w Środzie Wlkp. $d (1908-1980)
 • 700 $a Tarnowska Róża z Branickich 1854-1942
 • 700 $a Brownsford Helena
 • 700 $a Brzozowski Karol II
 • 700 $a Budzyńska A.
 • 700 $a Ambler Georges $c ksiądz
 • 700 $a Adamski Ignacy proboszcz w Rogalinku i Łodzi, redaktor "Nowej Bibl. Kaznodziejskiej"
 • 700 $a Chramiec Jadwiga z Bieczyńskich
 • 700 $a Ratajski Cyryl prezydent m. Poznania
 • 700 $a Żelazowski Zygmunt
 • 700 $a Tarnowski Jan Tytus? $d 1888-1947
 • 700 $a Tarnowski Stefan $d 1862-1940
 • 700 $a Szreybrowska Kazimiera
 • 700 $a Stecka Aleksandra
 • 700 $a Sobańska Zofia z Zamoyskich
 • 700 $a Sobański Władysław poseł pol. w Belgii i Luksemburgu, potem w Madrycie
 • 700 $a Stablewski Karol
 • 700 $a Stablewski Stefan por.
 • 700 $a Stefczyk Franciszek ekonomista, działacz społeczny
 • 700 $a Stryjeński Tadeusz architekt
 • 700 $a Tarnowska Zofia z Zamoyskich 1839-1930
 • 700 $a Tarnowski Juliusz 1857-1932
 • 700 $a Teodorowicz Józef Teofil arcybp lwowski
 • 700 $a Tomkowicz Stanisław historyk sztuki
 • 700 $a Trąmpczyński Wojciech marszałek Senatu
 • 700 $a Turno Karol
 • 700 $a Wiesiołowski Adolf
 • 700 $a Witkiewicz Stanisław Ignacy
 • 700 $a Woroniecki Jacek dominikanin, rektor Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie
 • 700 $a Zakrzewska Zofia
 • 700 $a Zaleski Bronisław
 • 700 $a Zaleski Dionizy
 • 700 $a Zamoyska Anna z Zamoyskich 1858 ur.
 • 700 $a Zamoyska Maria 1860-1937
 • 700 $a Zamoyska Róża z Zamoyskich 1862-1952
 • 700 $a Zamoyski Jan Florian 1860 ur.
 • 700 $a Zamoyski Stanisław Kostka Piotr 1867 ur.
 • 700 $a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 $a Zamoyski Zdzisław 1842 ur.
 • 700 $a Sokołowski Stanisław $c dendrolog, prof. Uniw. Jagiell.
 • 700 $a Wicherkiewicz Maria z Sławskich $c literatka
 • 700 $a Smólski
 • 700 $a Skwarczyński Józef
 • 700 $a Skirmunt Ewa
 • 700 $a Sikorska Olga z Zubczewskich
 • 700 $a Sikorski Władysław gen., polityk
 • 700 $a Siudowska Stefania
 • 700 $a Skirmunt Bolesław
 • 700 $a Rozwadowski Jan
 • 700 $a Rzepecka Zofia dyr. Państw. Liceum im. J. Zamoyskiej w Poznaniu
 • 700 $a Sanguszko Konstancja z Zamoyskich
 • 700 $a Sapieha Adam bp krakowski, kardynał 1867-1951
 • 700 $a Sapieha Paweł 1860-1934
 • 700 $a Sapieha Piotr Pawełwojewoda smoleński 1701-1771
 • 852 $j BK 07559

Indexes

Copies

 • Signature: BK 07559