Memoriały do procesu Władysława Zamoyskiego o Morskie Oko: akta graniczne, adwokackie protokóły, więc. w Zakopanem 1892, korespondencja (Oswald Balzer Zygmunt Celichowski, Walery Eliasz, Leopold Swierz, Wincenty Szymborski, druki, wycinki z prasy, mapki

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07707
 • Kopie:
  • Mf 8014
  • CD 657 - wybór
  • CD 240a
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Memoriały do procesu Władysława Zamoyskiego o Morskie Oko: akta graniczne, adwokackie protokóły, więc. w Zakopanem 1892, korespondencja (Oswald Balzer Zygmunt Celichowski, Walery Eliasz, Leopold Swierz, Wincenty Szymborski, druki, wycinki z prasy, mapki
 • Miejsce i czas powstania: 1883-1908
 • Opis fizyczny: 352 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923
  • "Kurier Polski", administracja Kraków 1892
  • Sąd Krajowy Wyższy Kraków 1894
  • Sąd Powiatowy Nowy Targ
  • Starostwo Nowy Targ
  • Ukraina Wydział Powiatowy Jaworów
  • Urząd Obwodowy Nowy Sącz
  • Wydział Krajowy Lwów 1890-1892
  • Bukowina
  • Jaworów m., Wydział Powiatowy Ukraina
  • Kórnik
  • Kórnik
  • Kraków m., "Kurier Polski", administracja 1892 Polska
  • Kraków m., Sąd Krajowy Wyższy 1894 Polska
  • Lwów m., Wydział Krajowy, 1890 i 1892, Ukraina
  • Morskie Oko Tatry
  • Morskie Oko Tatry
  • Nowy Sącz Urząd Obwodowy
  • Nowy Targ Starostwo
  • Nowy Targ Sąd Powiatowy
  • Paryż
  • Wiedeń Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1891
  • Wiedeń Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości 1896
  • Zakopane Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego 1892
  • Zakopane
  • Zakopane
  • Zakopane Zarząd Dóbr Zakopiańskich
  • proces o Morskie Oko Tatry
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.
  • szkoły
  • korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Proces o Morskie Oko Tatry
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego
  • korespondencja
 • Uwagi: Wypis większej części sygn. znajduje się w spuściźnie Zofii Nowak sygn. BK 14785.

MARC

 • 130 a Majątek Kórnicki.
 • 243 a korespondencja
 • 245 a Memoriały do |procesu Władysława Zamoyskiego o Morskie Oko: |akta graniczne, adwokackie protokóły, więc. w Zakopanem 1892, |korespondencja (Oswald Balzer Zygmunt Celichowski, Walery Eliasz, Leopold Swierz, Wincenty Szymborski, druki, wycinki z prasy, mapki
 • 260 c 1883-1908
 • 300 a 352 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Czyrniańska Maria zob. Retinger Maria z Czyrniańskich
 • 400 a Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 500 a Wypis większej części sygn. znajduje się w spuściźnie Zofii Nowak sygn. BK 14785.
 • 530 d Mf 8014
 • 530 d CD 657 - wybór
 • 530 d CD 240a
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Zam. 183
 • 600 a Celichowski Zygmunt (Kórnik) c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy d 1845-1923
 • 610 a "Kurier Polski", administracja Kraków 1892
 • 610 a Sąd Krajowy Wyższy Kraków 1894
 • 610 a Sąd Powiatowy Nowy Targ
 • 610 a Starostwo Nowy Targ
 • 610 a Ukraina a Wydział Powiatowy Jaworów
 • 610 a Urząd Obwodowy Nowy Sącz
 • 610 a Wydział Krajowy Lwów 1890-1892
 • 651 a Bukowina
 • 651 a Jaworów x m., Wydział Powiatowy z Ukraina
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kraków x m., "Kurier Polski", administracja y 1892 z Polska
 • 651 a Kraków x m., Sąd Krajowy Wyższy y 1894 z Polska
 • 651 a Lwów x m., Wydział Krajowy, 1890 i 1892, Ukraina
 • 651 a Morskie Oko |Tatry
 • 651 a Morskie Oko |Tatry
 • 651 a Nowy Sącz x Urząd Obwodowy
 • 651 a Nowy Targ x Starostwo
 • 651 a Nowy Targ x Sąd Powiatowy
 • 651 a Paryż
 • 651 a Wiedeń x Ministerstwo Spraw Wewnętrznych y 1891
 • 651 a Wiedeń x Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości y 1896
 • 651 a Zakopane x Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego y 1892
 • 651 a Zakopane
 • 651 a Zakopane
 • 651 a Zakopane x Zarząd Dóbr Zakopiańskich
 • 653 a proces o Morskie Oko Tatry
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.
 • 653 a szkoły
 • 653 a korespondencja
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a Proces o Morskie Oko Tatry
 • 653 a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego
 • 653 a korespondencja
 • 700 a Waśkowski
 • 700 a Świeżawski Ernest c historyk
 • 700 a Slak? Franciszek
 • 700 a Sanguszko Eustachy c marszałek Wydz. Krajowego we Lwowie
 • 700 a Runge Aleksander c notariusz w Wiśniczu
 • 700 a Reutt Gustaw c dyr. działu technicznego Wydziału Krajowego we Lwowie
 • 700 a Prochaska Antoni c historyk i wydawca źródeł
 • 700 a Piotrowski? Ksawery c urzędnik Wydz. Krajowego we Lwowie
 • 700 a Pilasiewicz?
 • 700 a Ossowski Stanisław
 • 700 a Ossowska Tekla
 • 700 a Ossowski Jan
 • 700 a Retinger Józef adwokat w Krakowie
 • 700 a Rudzki Józef starosta w Nowym Targu
 • 700 a Sawczak 2
 • 700 a Świerz Leopold sekr. Tow. Tatrzańskiego w Krakowie
 • 700 a Szymborski Wincenty dyr. dóbr Kórnickich i Zakopiańskich
 • 700 a Treter Julian naczelnik Urzędu Hipotecznego w Nowym Sączu
 • 700 a Nędzowski Hipolit c plenipotent Klementyny Homolacz w Zakopanem
 • 700 a Moschet R. c kierownik fabryki papy Jaworzyna
 • 700 a Mochnacki Edmund c prezydent m. Lwowa
 • 700 a Maykowski Jan
 • 700 a Nieszczyński Stanisław
 • 700 a Orobkiewicz star. w Nowym Targu
 • 700 a Łogoyski Witold
 • 700 a Lewitowicz M. c rządca dóbr w Przyłbicach
 • 700 a Krókowski Wiktor c notariusz w Mościskach
 • 700 a Langie Kazimierz adwokat w Krakowie
 • 700 a Lubomirski Andrzej 1862-1953 prezes Centralnego Komitetu Wyborczego we Lwowie
 • 700 a Maniecki Jan administrator dóbr Zakopane
 • 700 a Korytowski Witold c finansista i polityk, namiestnik Galicji
 • 700 a Iwański Jan c adwokat w Wadowicach
 • 700 a Jüter? Alois c leśniczy
 • 700 a Kozłecki Marcin adwokat w Nowym Targu
 • 700 a Jahl Władysław c adwokat w Jarosławiu
 • 700 a Horwath c leśniczy w Bukowinie
 • 700 a Homolacz Klementyna
 • 700 a Gietranowski
 • 700 a Friedlei Józef c księgarz i bibliofil w Krakowie
 • 700 a Elsner Rudolf c pełnomocnik dóbr Zakopane
 • 700 a Folkierski Władysław inżynier i matematyk, profesor w Wyższej Szkole Polskiej w Paryżu, sekretarz i wiceprezes Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu
 • 700 a Dydyński A.
 • 700 a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 a Eliasz Walery Radzikowski malarz
 • 700 a Browicz Tadeusz c lekarz, profesor Uniwersytetu Lwowskiego
 • 700 a Broniewski Andrzej
 • 700 a Baryń? Jan
 • 700 a Balzer Oswald historyk
 • 700 a Barabasz Stanisław profesor Szkoły Drzewnej w Zakopanem
 • 700 a Bednarski Tadeusz adwokat w Krakowie
 • 700 a Beszkid Antal adwokat w Szepes-Ofalvan
 • 700 a Bieńkowski Władysław leśniczy w Zakopanem
 • 700 a Celichowski Zygmunt (Kórnik) c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy d 1845-1923
 • 700 a Chamiec Antoni polityk i ekonomista
 • 700 a Chramiec Andrzej lekarz
 • 700 a Retinger Maria z Czyrniańskich
 • 700 a Żółtowski Fr.
 • 700 a Wysocki Kasper c leśniczy
 • 700 a Wilkosz c prezes Krajowego Tow. Rybackiego w Krakowie
 • 700 a Wdowiszewski Jan Kasper c architekt i historyk sztuki, dyr. Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie
 • 700 a Winiarski Kazimierz administrator dóbr Zakopane
 • 700 a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 710 a Starostwo, Nowy Targ
 • 710 a Sąd Powiatowy, Nowy Targ
 • 710 a Urząd Obwodowy, Nowy Sącz
 • 710 a Sąd Krajowy Wyższy c Kraków d 1894
 • 710 a Wydział Krajowy, Lwów, 1890 i 1892
 • 710 a "Kurier Polski" b administracja c 1892
 • 710 a Wydział Powiatowy c Jaworów
 • 710 a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wiedeń d 1891
 • 710 a Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości, Wiedeń d 1896
 • 710 a Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego, Zakopane d 1892
 • 710 a Zarząd Dóbr Zakopiańskich, Zakopane
 • 740 a "Kurier Polski" w Krakowie
 • 852 j BK 07707

Indexes