Korespondencja po śmierci Z. Celichowskiego i z okresu organizacji Biblioteki w ramach Fundacji "Zakłady Kórnickie"

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1924-1952)
 • Sygnatura:
  • AB 313
  • Nr inw. 0335
 • Tytuł: Korespondencja po śmierci Z. Celichowskiego i z okresu organizacji Biblioteki w ramach Fundacji "Zakłady Kórnickie"
 • Miejsce i czas powstania: 1923-1925
 • Opis fizyczny: 153 k. 31x24 cm i mn.
 • Język: pol eng
 • Uwagi:
  • Na wielu kartach pocztowych i kopertach brak znaczków.
  • Naprawa, m.in. k. 117-118
 • Zawartość:
  • Korespondencja, informacje naukowe, wypożyczalnia, rewindykacja, sprzedaż i dary wydawnictw BK, oferty wydawnicze, różne notatki i wypisy bibliograficzne.
  • Rok 1923: Biblioteka Ukraińskiego Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki we Lwowie, k. 24. - Bochyński W., Biedrusko, k. 4. - Buchhandlung Gustav Fock, Leipzig, k. 9. - Dembowska J., Jarocin, k. 41. - Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, k. 23. - Friedlein D. E., Księgarnia, Kraków, k. 27. - Gebethner G. i Spółka, Kraków, k. 28. - Gebethner i Wolff, Kraków, k. 35. - Jaworowski W. (Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie), k. 44. - Kaczmarczyk Kazimierz, Archiwum Państwowe w Poznaniu, w sprawie przeniesienia zbiorów kórnickich do Archiwum Państwowego w Poznaniu, k. 5. - Kalinowicz W., k. 47-48. - Koczorowski Stanisław Piotr, Biblioteka Polska w Paryżu, k. 8. - Kondziela Piotr, Pszczyna, k. 33. - Księgarnia i Dom Wydawniczy Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa, k. 25. - Majkowski Edmund ks., Poznań, k. 36-40. - Małecki F., Rogoźno, k. 20. - Marlewski Jan, k. 29-30. - Mieczkowski St., Poznań, k. 10. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka. Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw, Warszawa, k. 3, 13. - Morawski Juliusz, Kraków, k. 16-17. - "Nakłady Biblioteki Kórnickiej 1829-1919" (dr.), przy tym spis książek przeznaczonych dla biblioteki w Belgii, k. 49 (19 s.), 50-51. - Namysłowski Stefan porucznik, (Wielkopolska Szkoła Podchorążych, Bydgoszcz), k. 12 (wizytówka), k. 32. - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, k. 34, 46. - Redakcja Kwartalnika Historycznego, Lwów, k. 6. - Rozwadowska Janina, Dołpatów, k. 21. - Siwecki J., Warszawa, k. 22. - Słoński Jerzy, Warszawa, k. 45. - Tomorowiczowa M., Warszawa, k. 31. - Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Kotowie, k. 11. - Towarzystwo Naukowe we Lwowie, k. 2. - Ujda Jan (Uniwersytet Poznański, Seminarium Filologii Klasycznej), k. 26. - United States Departament of Agriculture, Library, Washington, D.C., k. 15, 56-57. - Verlag für Kulturpolitik, München, k. 53-55. - Wentzlowa Maria, Izdebno, k. 43. - Wesołowski Kazimierz, Turek, k. 42. - Żyła Władysław, k. 7, 14. - Notatki, wypisy bibliograficzne, k. 58-62.
  • Rok 1924: Braunstein I., nauczyciel Gimnazjum Koedukacyjnego w Koninie, k. 69. - Buchhandlung Gustav Fock, Leipzig, k. 101-102. - Falski Marian, k. 104. - Fiszer i Majewski, Księgarnia Uniwersytecka, Poznań, k. 73. - Gebethner i Wolff, Księgarnia, Poznań, k. 68. - Hiersemann Karl W., Buchhandlung und Antiquariat, Leipzig, k. 88-91. - Jezierski W., k. 86. - Jolowicz Joseph, Buchhandlung und Antiquariat, Berlin, k. 72. - Kowalik, Jarocin, k. 70. - Kuchinka Tadeusz, Poznań, k. 79-80. - Miłkowski Władysław, Księgarnia Katolicka, Kraków, k. 71. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka. Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw, Warszawa, k. 74-76. - Montessus de Ballore de M. R., k. 92-100. - Olejniczak Fr., nauczyciel gimnazjum w Gostyniu, przy tym pocztówka "Projekt na gimnazjum w Gostyniu", k. 64-67. - Piwko Stanisław, Kraków, k. 78. - Redakcja "Przewodnika Bibliograficznego" w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, Lwów, k. 87. - Rygiel Stefan, informacja o objęciu funkcji dyrektora w Bibliotece Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, k. 103. - Skrzypczak (Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Tarnowskich Górach), k. 53. - United States Departament of Agriculture, Ofice of Publications, Washington, D.C., k. 81-85. - Valle Rafael Heliodoro, Meksyk, k. 77.
  • Rok 1925: Biblioteka Jagiellońska, Kraków, k. 119. - Borowy W., Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, przy tym odp. Wincentego Szymborskiego, k. 120-120v. - Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, przy tym odp. Wincentego Szymborskiego, k. 121-121v. - Górski Konrad, k. 133-134. - Kallenbach Józef, korespondencja dot. druku autografu "Dziadów", przy tym pismo w tej sprawie Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, k. 107-108. - Kasperski I., Warszawa, k. 112. - Lisiecki Arkadiusz, ks., Bnin, list do hr. Zofii Grocholskiej, k. 105-106. - Łyskowska Józefa, przy tym list Drukarni Dziennika Poznańskiego, w sprawie papieru na druki, k. 124-125. - Majkowski Edmund ks., dyrektor Archiwum i Biblioteki Diecezji Poznańskiej, przy tym odezwa w sprawie odbudowy Biblioteki w Lowanium w Belgii, k. 110, 113-115, 122-123. - Oczkowski Stanisław, Lublin, k. 126-128. - Pacyński Antoni, list do Józefa Korzeniowskiego, a następnie do Aleksandra Birkenmajera kierownika działu rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, w sprawie wskazania kandydata na bibliotekarza w Kórniku, k. 129-132. - Skałkowski Adam, Uniwersytet Poznański, Seminarium Historyczne, list do hr. Z. Grocholskiej, k. 109. - Stern Joachim, Verlag, Berlin, k. 135. - Zamoyski Jan, list do rektora Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie w sprawie przewiezienia z Kórnika do Wilna Biblioteki Batignolskiej, księgozbiory po Joachimie Lelewelu i po Towarzystwie Demokratycznym Polskim w Wersalu; przy tym akt zdawczo-odbiorczy (kopia) podpisany przez Antoniego Pacyńskiego i Stefana Rygla, k. 116-118.
  • Notatka rękopiśmienna dot. wypożyczenia st. druków do użytku uczonych krakowskich: Stanisław Smolka, Korneli Juliusz Heck, Jan Czubek, Tadeusz Grabowski, Stanisław Kutrzeba, Józef Rostafiński, Tadeusz Antoniewicz, k. 137.
  • Różne notatki, m.in. opis szaf w sali rękopisów, wypisy bibliograficzne, k. 139-153.
 • Opracowania: Bolewska Dobrochna: Biblioteka Batignolska jako depozyt w Kórniku. [w:] Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z.11:1973, s. 20-21.

MARC

 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol
 • 044 a pl
 • 110
  2
   
  a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1924-1952)
 • 245
  0
  0
  a Korespondencja po śmierci Z. Celichowskiego i z okresu organizacji Biblioteki w ramach Fundacji "Zakłady Kórnickie"
 • 260 c 1923-1925
 • 300 a 153 k. c 31x24 cm i mn.
 • 500 a Na wielu kartach pocztowych i kopertach brak znaczków.
 • 500 a Naprawa, m.in. k. 117-118
 • 520 a Korespondencja, informacje naukowe, wypożyczalnia, rewindykacja, sprzedaż i dary wydawnictw BK, oferty wydawnicze, różne notatki i wypisy bibliograficzne.
 • 520 a Rok 1923: Biblioteka Ukraińskiego Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki we Lwowie, k. 24. - Bochyński W., Biedrusko, k. 4. - Buchhandlung Gustav Fock, Leipzig, k. 9. - Dembowska J., Jarocin, k. 41. - Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, k. 23. - Friedlein D. E., Księgarnia, Kraków, k. 27. - Gebethner G. i Spółka, Kraków, k. 28. - Gebethner i Wolff, Kraków, k. 35. - Jaworowski W. (Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie), k. 44. - Kaczmarczyk Kazimierz, Archiwum Państwowe w Poznaniu, w sprawie przeniesienia zbiorów kórnickich do Archiwum Państwowego w Poznaniu, k. 5. - Kalinowicz W., k. 47-48. - Koczorowski Stanisław Piotr, Biblioteka Polska w Paryżu, k. 8. - Kondziela Piotr, Pszczyna, k. 33. - Księgarnia i Dom Wydawniczy Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa, k. 25. - Majkowski Edmund ks., Poznań, k. 36-40. - Małecki F., Rogoźno, k. 20. - Marlewski Jan, k. 29-30. - Mieczkowski St., Poznań, k. 10. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka. Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw, Warszawa, k. 3, 13. - Morawski Juliusz, Kraków, k. 16-17. - "Nakłady Biblioteki Kórnickiej 1829-1919" (dr.), przy tym spis książek przeznaczonych dla biblioteki w Belgii, k. 49 (19 s.), 50-51. - Namysłowski Stefan porucznik, (Wielkopolska Szkoła Podchorążych, Bydgoszcz), k. 12 (wizytówka), k. 32. - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, k. 34, 46. - Redakcja Kwartalnika Historycznego, Lwów, k. 6. - Rozwadowska Janina, Dołpatów, k. 21. - Siwecki J., Warszawa, k. 22. - Słoński Jerzy, Warszawa, k. 45. - Tomorowiczowa M., Warszawa, k. 31. - Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Kotowie, k. 11. - Towarzystwo Naukowe we Lwowie, k. 2. - Ujda Jan (Uniwersytet Poznański, Seminarium Filologii Klasycznej), k. 26. - United States Departament of Agriculture, Library, Washington, D.C., k. 15, 56-57. - Verlag für Kulturpolitik, München, k. 53-55. - Wentzlowa Maria, Izdebno, k. 43. - Wesołowski Kazimierz, Turek, k. 42. - Żyła Władysław, k. 7, 14. - Notatki, wypisy bibliograficzne, k. 58-62.
 • 520 a Rok 1924: Braunstein I., nauczyciel Gimnazjum Koedukacyjnego w Koninie, k. 69. - Buchhandlung Gustav Fock, Leipzig, k. 101-102. - Falski Marian, k. 104. - Fiszer i Majewski, Księgarnia Uniwersytecka, Poznań, k. 73. - Gebethner i Wolff, Księgarnia, Poznań, k. 68. - Hiersemann Karl W., Buchhandlung und Antiquariat, Leipzig, k. 88-91. - Jezierski W., k. 86. - Jolowicz Joseph, Buchhandlung und Antiquariat, Berlin, k. 72. - Kowalik, Jarocin, k. 70. - Kuchinka Tadeusz, Poznań, k. 79-80. - Miłkowski Władysław, Księgarnia Katolicka, Kraków, k. 71. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka. Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw, Warszawa, k. 74-76. - Montessus de Ballore de M. R., k. 92-100. - Olejniczak Fr., nauczyciel gimnazjum w Gostyniu, przy tym pocztówka "Projekt na gimnazjum w Gostyniu", k. 64-67. - Piwko Stanisław, Kraków, k. 78. - Redakcja "Przewodnika Bibliograficznego" w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, Lwów, k. 87. - Rygiel Stefan, informacja o objęciu funkcji dyrektora w Bibliotece Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, k. 103. - Skrzypczak (Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Tarnowskich Górach), k. 53. - United States Departament of Agriculture, Ofice of Publications, Washington, D.C., k. 81-85. - Valle Rafael Heliodoro, Meksyk, k. 77.
 • 520 a Rok 1925: Biblioteka Jagiellońska, Kraków, k. 119. - Borowy W., Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, przy tym odp. Wincentego Szymborskiego, k. 120-120v. - Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, przy tym odp. Wincentego Szymborskiego, k. 121-121v. - Górski Konrad, k. 133-134. - Kallenbach Józef, korespondencja dot. druku autografu "Dziadów", przy tym pismo w tej sprawie Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, k. 107-108. - Kasperski I., Warszawa, k. 112. - Lisiecki Arkadiusz, ks., Bnin, list do hr. Zofii Grocholskiej, k. 105-106. - Łyskowska Józefa, przy tym list Drukarni Dziennika Poznańskiego, w sprawie papieru na druki, k. 124-125. - Majkowski Edmund ks., dyrektor Archiwum i Biblioteki Diecezji Poznańskiej, przy tym odezwa w sprawie odbudowy Biblioteki w Lowanium w Belgii, k. 110, 113-115, 122-123. - Oczkowski Stanisław, Lublin, k. 126-128. - Pacyński Antoni, list do Józefa Korzeniowskiego, a następnie do Aleksandra Birkenmajera kierownika działu rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, w sprawie wskazania kandydata na bibliotekarza w Kórniku, k. 129-132. - Skałkowski Adam, Uniwersytet Poznański, Seminarium Historyczne, list do hr. Z. Grocholskiej, k. 109. - Stern Joachim, Verlag, Berlin, k. 135. - Zamoyski Jan, list do rektora Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie w sprawie przewiezienia z Kórnika do Wilna Biblioteki Batignolskiej, księgozbiory po Joachimie Lelewelu i po Towarzystwie Demokratycznym Polskim w Wersalu; przy tym akt zdawczo-odbiorczy (kopia) podpisany przez Antoniego Pacyńskiego i Stefana Rygla, k. 116-118.
 • 520 a Notatka rękopiśmienna dot. wypożyczenia st. druków do użytku uczonych krakowskich: Stanisław Smolka, Korneli Juliusz Heck, Jan Czubek, Tadeusz Grabowski, Stanisław Kutrzeba, Józef Rostafiński, Tadeusz Antoniewicz, k. 137.
 • 520 a Różne notatki, m.in. opis szaf w sali rękopisów, wypisy bibliograficzne, k. 139-153.
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a eng
 • 581 a Bolewska Dobrochna: |Biblioteka Batignolska jako depozyt w Kórniku. [w:] |Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z.11:1973, s. 20-21.
 • 600
  1
  9
  a Antoniewicz Tadeusz
 • 600
  1
  9
  a Celichowski Zygmunt d (1845-1923)
 • 600
  1
  9
  a Czubek Jan
 • 600
  1
  9
  a Grabowski Tadeusz
 • 600
  1
  9
  a Heck Korneli Juliusz
 • 600
  1
  9
  a Kutrzeba Stanisław
 • 600
  1
  9
  a Lelewel Joachim
 • 600
  1
  9
  a Rostafiński Józef
 • 610
  2
  9
  a Biblioteka Batignolska
 • 610
  2
  9
  a Biblioteka Uniwersytecka Lowanium
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Demokratyczne Polskie (Paryż)
 • 651
   
  9
  a Berlin
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Jolowicz Joseph
 • 651
   
  9
  a Berlin x wydawnictwo - Stern Joachim
 • 651
   
  9
  a Kotowo x Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
 • 651
   
  9
  a Kraków x Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego
 • 651
   
  9
  a Kraków x Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 651
   
  9
  a Kraków x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651
   
  9
  a Kraków x księgarnia - Gebethner G. i Sp.
 • 651
   
  9
  a Kraków x Biblioteka Jagiellońska
 • 651
   
  9
  a Kraków x księgarnia - Friedlein D. E.
 • 651
   
  9
  a Leipzig zob. Lipsk
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Hiersemann Karl W.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Fock Gustav
 • 651
   
  9
  a Lowanium x Biblioteka Uniwersytecka z Belgia
 • 651
   
  9
  a Lublin x Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
 • 651
   
  9
  a Lwów x Redakcja Kwartalnika Historycznego
 • 651
   
  9
  a Lwów x Redakcja "Przewodnika Bibliograficznego" w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich
 • 651
   
  9
  a Lwów x Redakcja Kwartalnika Historycznego
 • 651
   
  9
  a Lwów x Towarzystwo Naukowe
 • 651
   
  9
  a Lwów x Biblioteka Ukraińskiego Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki
 • 651
   
  9
  a Monachium x Verlag für Kulturpolitik
 • 651
   
  9
  a Paryż x Towarzystwo Demokratyczne Polskie
 • 651
   
  9
  a Paryż x Biblioteka Polska
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651
   
  9
  a Poznań x Uniwersytet. Seminarium Filologii Klasycznej
 • 651
   
  9
  a Poznań x Drukarnia Dziennika Poznańskiego
 • 651
   
  9
  a Poznań x Archiwum Archidiecezjalne
 • 651
   
  9
  a Poznań x Archiwum Państwowe
 • 651
   
  9
  a Poznań x Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Fiszer i Majewski
 • 651
   
  9
  a Poznań x Uniwersytet. Seminarium Historyczne
 • 651
   
  9
  a Tarnowskie Góry x Państwowe Seminarium Nauczycielskie
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Księgarnia i Dom Wydawniczy Trzaska, Evert i Michalski
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka. Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Biblioteka Główna (Uniwersytecka)
 • 651
   
  9
  a Waszyngton x United States Departament of Agriculture. Ofice of Publications
 • 651
   
  9
  a Waszyngton x United States Departament of Agriculture. Library
 • 651
   
  9
  a Wilno x Uniwersytet Stefana Batorego
 • 653 a Drukarnie
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Księgarnie
 • 653 a Projekt przeniesienia biblioteki jako depozytu do Archiwum Państwowego w Poznaniu
 • 700
  1
  2
  a Birkenmajer Aleksander
 • 700
  1
  2
  a Bochyński W.
 • 700
  1
  2
  a Borowy W.
 • 700
  1
  2
  a Braunstein I.
 • 700
  1
  2
  a Dembowska J.
 • 700
  1
  2
  a Evert, Ludwik Józef
 • 700
  1
  2
  a Falski Marian
 • 700
  1
  2
  a Fiszer [?]
 • 700
  1
  2
  a Fock Gustav
 • 700
  1
  2
  a Friedlein D. E.
 • 700
  1
  2
  a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700
  1
  2
  a Górski Konrad
 • 700
  1
  2
  a Grocholska Zofia z Zamoyskich
 • 700
  1
  2
  a Hiersemann Karl W.
 • 700
  1
  2
  a Jaworowski W.
 • 700
  1
  2
  a Jezierski W.
 • 700
  1
  2
  a Jolowicz Joseph
 • 700
  1
  2
  a Kaczmarczyk Kazimierz
 • 700
  1
  2
  a Kalinowicz W.
 • 700
  1
  2
  a Kallenbach Józef
 • 700
  1
  2
  a Kasperski I.
 • 700
  1
  2
  a Koczorowski Stanisław Piotr
 • 700
  1
  2
  a Kondziela Piotr
 • 700
  1
  2
  a Korzeniowski Józef
 • 700
  1
  2
  a Kowalik [?]
 • 700
  1
  2
  a Kuchinka Tadeusz
 • 700
  1
  2
  a Lisiecki Arkadiusz, ks.
 • 700
  1
  2
  a Łyskowska Józefa
 • 700
  1
  2
  a Majewski [?]
 • 700
  1
  2
  a Majkowski Edmund ks.
 • 700
  1
  2
  a Małecki F.
 • 700
  1
  2
  a Marlewski Jan
 • 700
  1
  2
  a Michalski, Jan
 • 700
  1
  2
  a Mieczkowski St.
 • 700
  1
  2
  a Miłkowski Władysław
 • 700
  1
  2
  a Montessus de Ballore de M. R.
 • 700
  1
  2
  a Morawski Juliusz
 • 700
  1
  2
  a Namysłowski Stefan
 • 700
  1
  2
  a Oczkowski Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Olejniczak Fr.
 • 700
  1
  2
  a Pacyński Antoni c naczelnik Fundacji Zakłady Kórnickie w l. 1925-1939 d (1883-1939)
 • 700
  1
  2
  a Piwko Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Rozwadowska Janina
 • 700
  1
  2
  a Rygiel Stefan
 • 700
  1
  2
  a Siwecki J.
 • 700
  1
  2
  a Skałkowski Adam
 • 700
  1
  2
  a Skrzypczak [?]
 • 700
  1
  2
  a Słoński Jerzy
 • 700
  1
  2
  a Stern Joachim
 • 700
  1
  2
  a Szymborski Wincenty Władysław
 • 700
  1
  2
  a Tomorowiczowa M.
 • 700
  1
  2
  a Trzaska Władysław
 • 700
  1
  2
  a Ujda Jan
 • 700
  1
  2
  a Valle Rafael Heliodoro
 • 700
  1
  2
  a Wentzlowa Maria
 • 700
  1
  2
  a Wesołowski Kazimierz
 • 700
  1
  2
  a Wolff Robert
 • 700
  1
  2
  a Zamoyski Jan
 • 700
  1
  2
  a Żyła Władysław
 • 710
  2
  2
  a Archiwum Archidiecezjalne (Poznań)
 • 710
  2
  2
  a Archiwum Państwowe Poznań
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Jagiellońska Kraków
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Kórnicka
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Polska Paryż
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego Lublin
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Ukraińskiego Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki Lwów
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa)
 • 710
  2
  2
  a Drukarnia Dziennika Poznańskiego Poznań
 • 710
  2
  2
  a Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha Poznań
 • 710
  2
  2
  a Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków
 • 710
  2
  2
  a Fiszer i Majewski, |Księgarnia Poznań
 • 710
  2
  2
  a Fock Gustav |Buchhandlung (Lipsk)
 • 710
  2
  2
  a Friedlein D. E., |Księgarnia Kraków
 • 710
  2
  2
  a Fundacja |"Zakłady Kórnickie"
 • 710
  2
  2
  a Gebethner G. i Sp., Księgarnia Kraków
 • 710
  2
  2
  a Gebethner i Wolff, Księgarnia Kraków
 • 710
  2
  2
  a Gebethner i Wolff, Księgarnia Poznań
 • 710
  2
  2
  a Hiersemann Karl W., Buchhandlung (Lipsk)
 • 710
  2
  2
  a Jolowicz Joseph, |Buchhandlung und Antiquariat Berlin
 • 710
  2
  2
  a Księgarnia i Dom Wydawniczy Trzaska, Evert i Michalski (Warszawa)
 • 710
  2
  2
  a Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego Kraków
 • 710
  2
  2
  a Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka. Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Państwowe Seminarium Nauczycielskie Tarnowskie Góry
 • 710
  2
  2
  a Poznańskie |Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań)
 • 710
  2
  2
  a Redakcja Kwartalnika Historycznego Lwów
 • 710
  2
  2
  a Redakcja "Przewodnika Bibliograficznego" w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich Lwów
 • 710
  2
  2
  a Stern Joachim, Verlag Berlin
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Gimnastyczne |"Sokół" Kotowo
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Naukowe Lwów
 • 710
  2
  2
  a United States Departament of Agriculture (Waszyngton). b Library
 • 710
  2
  2
  a United States Departament of Agriculture (Waszyngton). b Ofice of Publications
 • 710
  2
  2
  a Uniwersytet Poznański. Seminarium Filologii Klasycznej (Poznań)
 • 710
  2
  2
  a Uniwersytet Poznański. Seminarium Historyczne (Poznań)
 • 710
  2
  2
  a Uniwersytet Stefana Batorego Wilno
 • 710
  2
  2
  a Verlag für Kulturpolitik (Monachium)
 • 740 a Nakłady Biblioteki Kórnickiej 1829-1919" (dr.)
 • 777 a Mickiewicz, Adam (1798-1855) t Dziady
 • 852 j AB 313
 • 960 n Nr inw. 0335
 • 999 a JR
 • 999 a KW d 22.04.07

Indexes