Listy do Zygmunta Celichowskiego.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 022
  • Nr inw. 0022
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1872-1913
 • Opis fizyczny:
  • 81 k. 22,5x15 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol lat
 • Uwagi: 57 listów
 • Zawartość:
  • KANTECKI KLEMENS, historyk, publicysta, bibliotekarz i konserwator zbiorów PTPN, 1872-1884, (11), k. 1-12. - recenzje wyd. BK pisane przez K. Kanteckiego; kwerenda dotycząca materiałów do popularnej pracy o Mikołaju Koperniku; o posadę w BK; udostępnianie zbiorów BK Józefowi Szujskiemu i pośrednictwo Z. Celichowskiego w udostępnianiu mu rkps. "Acta Tomiciana" w bibl. Raczyńskich w Rogalinie;
  • KORZENIOWSKI JÓZEF, historyk, sekretarz Komitetu Wydawniczego przy Komisji Literackiej Akademii Umiejętności w Krakowie, 1889-1913, 946), k. 13.81. - sprawy dotyczące wyd. przez Z. Celichowskiego w Bibliotece Pisarzów Polskich:
  • kwerenda do prac K. Kanteckiego: "Potomkowie krzyżaków. Dzieje Kurlandii aż do Maurycego Saskiego". (Przewodnik Naukowy i Literacki 1881), "Stanisław Poniatowski, kasztelan krakowski". (Poznań 1880); sprawa członkowstwa PTPN dla Jana Karłowicza.
  • kwerendy w bibliotekach zagranicznych; uzupełnianie zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu dubletami BK; praca Zenona Przesmyckiego nad J.M. Hoene-Wrońskim (zob. Z. Krajewska: "Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" Z. 11:1973, druk. fragm. listu J. Korzeniowskiego s. 257, przypis 9); kwerenda dotycząca wielkopolskich rodzin Duńczewskich i Dąbrowskich - przodków Rene du Coudray La Blanchere, inspektora generalnego bibl. i arc. państwowych we Francji; spis książek J. Korzeniowskiego oferowanych do wym. na wyd. BK;
  • "Marcina Kwiatkowskiego Książeczki rozkoszne o poczciwym wychowaniu dziatek, 1584 i Wszystkiej Lifflanckiej ziemie opisanie, 1567" (Kraków 1889), "Jana Seklucjana Oekonomia albo gospodarstwo, 1546" (Kraków 1890), "Krzysztofa Pusmana Historya bardzo cudowna o stworzeniu nieba i ziemi, 1551" (Kraków 1890), "Jana Mrowińskiego Płoczywłosa Stadło małżeńskie, 1561" (Kraków 1890), "Historya prawdziwa, która się stała w Landzie mieście niemieckim, 1568" (Kraków 1891);
  • materiały do Marcina Kwiatkowskiego w Bibliotece Czartoryskich; odpis napisu na nagrobku Jana Mrowińskiego w kościele Św. Katarzyny (Augustianów) w Krakowie; rewindykacje rkps. BK ze spuścizny po ks. Ignacym Polkowskim; notatki z kartek bibliograficznych K. Estreichera dotyczące "Historyi prawdziwej z 1568" (zob. Estreicher: Bibliografia XVIII s. 219); konsultacja i kwerendy J. Korzeniowskiego związane z jego pracami edytorskimi, głównie w Scriptores Rerum Polonicarum (t. 15:1889-1894);
  • o wypożyczenie rkps. "Kroniki" Kadłubka dla Haliny Hofmanówny (zob. H. Hofman-Dadeyowa: "Studia nad rękopisami Kroniki Wincentego". [w:] "Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie" Dział 2 t. 2 cz. 4 : 1924); pośrednictwo w udostępnianiu zbiorów BK i biblioteki rogalińskiej Edwardowi Kuntzemu.
 • Opracowania:
  • Hofman-Dadeyowa H.: Studia nad rękopisami Kroniki Wincentego. [w:] Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział 2, t. 2, cz. 4 : 1924.
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 11.
  • Krajewska Zofia: Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego. [w:] Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Z. 11 : 1973, s. 257, p. 9.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 $a Listy do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1872-1913
 • 300 $a 81 k. $c 22,5x15 cm
 • 340 $d rkps $e opr. półpł.
 • 400 $a Dadeyowa Halina zob. Hofman-Dadeyowa Halina
 • 400 $a Hofmanówna Halina zob. Hofman-Dadeyowa Halina
 • 400 $a Wroński Józef Maria zob. Hoene-Wroński Józef Maria
 • 500 $a 57 listów
 • 520 $a KANTECKI KLEMENS, historyk, publicysta, bibliotekarz i konserwator zbiorów PTPN, 1872-1884, (11), k. 1-12. - recenzje wyd. BK pisane przez K. Kanteckiego; kwerenda dotycząca materiałów do popularnej pracy o Mikołaju Koperniku; o posadę w BK; udostępnianie zbiorów BK Józefowi Szujskiemu i pośrednictwo Z. Celichowskiego w udostępnianiu mu rkps. "Acta Tomiciana" w bibl. Raczyńskich w Rogalinie;
 • 520 $a KORZENIOWSKI JÓZEF, historyk, sekretarz Komitetu Wydawniczego przy Komisji Literackiej Akademii Umiejętności w Krakowie, 1889-1913, 946), k. 13.81. - sprawy dotyczące wyd. przez Z. Celichowskiego w Bibliotece Pisarzów Polskich:
 • 520 $a kwerenda do prac K. Kanteckiego: "Potomkowie krzyżaków. Dzieje Kurlandii aż do Maurycego Saskiego". (Przewodnik Naukowy i Literacki 1881), "Stanisław Poniatowski, kasztelan krakowski". (Poznań 1880); sprawa członkowstwa PTPN dla Jana Karłowicza.
 • 520 $a kwerendy w bibliotekach zagranicznych; uzupełnianie zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu dubletami BK; praca Zenona Przesmyckiego nad J.M. Hoene-Wrońskim (zob. Z. Krajewska: "Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" Z. 11:1973, druk. fragm. listu J. Korzeniowskiego s. 257, przypis 9); kwerenda dotycząca wielkopolskich rodzin Duńczewskich i Dąbrowskich - przodków Rene du Coudray La Blanchere, inspektora generalnego bibl. i arc. państwowych we Francji; spis książek J. Korzeniowskiego oferowanych do wym. na wyd. BK;
 • 520 $a "Marcina Kwiatkowskiego Książeczki rozkoszne o poczciwym wychowaniu dziatek, 1584 i Wszystkiej Lifflanckiej ziemie opisanie, 1567" (Kraków 1889), "Jana Seklucjana Oekonomia albo gospodarstwo, 1546" (Kraków 1890), "Krzysztofa Pusmana Historya bardzo cudowna o stworzeniu nieba i ziemi, 1551" (Kraków 1890), "Jana Mrowińskiego Płoczywłosa Stadło małżeńskie, 1561" (Kraków 1890), "Historya prawdziwa, która się stała w Landzie mieście niemieckim, 1568" (Kraków 1891);
 • 520 $a materiały do Marcina Kwiatkowskiego w Bibliotece Czartoryskich; odpis napisu na nagrobku Jana Mrowińskiego w kościele Św. Katarzyny (Augustianów) w Krakowie; rewindykacje rkps. BK ze spuścizny po ks. Ignacym Polkowskim; notatki z kartek bibliograficznych K. Estreichera dotyczące "Historyi prawdziwej z 1568" (zob. Estreicher: Bibliografia XVIII s. 219); konsultacja i kwerendy J. Korzeniowskiego związane z jego pracami edytorskimi, głównie w Scriptores Rerum Polonicarum (t. 15:1889-1894);
 • 520 $a o wypożyczenie rkps. "Kroniki" Kadłubka dla Haliny Hofmanówny (zob. H. Hofman-Dadeyowa: "Studia nad rękopisami Kroniki Wincentego". [w:] "Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie" Dział 2 t. 2 cz. 4 : 1924); pośrednictwo w udostępnianiu zbiorów BK i biblioteki rogalińskiej Edwardowi Kuntzemu.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a lat
 • 581 $a Hofman-Dadeyowa H.: |Studia nad rękopisami Kroniki Wincentego. [w:] Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział 2, t. 2, cz. 4 : 1924.
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 11.
 • 581 $a Krajewska Zofia: |Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego. [w:] |Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Z. 11 : 1973, s. 257, p. 9.
 • 600 $a Dąbrowscy
 • 600 $a Duńczewscy
 • 600 $a Estreicher Karol
 • 600 $a Hoene-Wroński, Józef Maria $d (1776-1853)
 • 600 $a Hofman-Dadeyowa Halina
 • 600 $a Kadłubek Wincenty
 • 600 $a Karłowicz Jan
 • 600 $a Kopernik, Mikołaj $d (1473-1543)
 • 600 $a Krajewska Zofia
 • 600 $a Kuntze Edward
 • 600 $a Kwiatkowski Marcin
 • 600 $a La |Blanchère Rene du Coudray
 • 600 $a Maurycy Saski $c (ksiażę Kurlandii ; $d 1696-1751)
 • 600 $a Mrowiński Jan Płoczywłos
 • 600 $a Polkowski Ignacy ks.
 • 600 $a Poniatowski Stanisław $d (1676-1762)
 • 600 $a Przesmycki Zenon
 • 600 $a Pussman Krzysztof
 • 600 $a Szujski Józef
 • 610 $a Biblioteka Czartoryskich (Kraków)
 • 610 $a Biblioteka Polska Paryż
 • 610 $a Biblioteka Raczyńskich Rogalin
 • 610 $a Kościół Św. Katarzyny (Augustianów) na Kazimierzu, Kraków
 • 610 $a Poznańskie |Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań)
 • 651 $a Kraków $x Kościół Św. Katarzyny (Augustianów) na Kazimierzu
 • 651 $a Kraków $x Biblioteka Czartoryskich
 • 651 $a Kurlandia
 • 651 $a Paryż $x Biblioteka Polska
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651 $a Rogalin $x Biblioteka Raczyńskich
 • 653 $a Korespondencja
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Kantecki Klemens
 • 700 $a Korzeniowski Józef
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 740 $a Acta Tomiciana
 • 852 $j AB 022
 • 960 $n Nr inw. 0022
 • 999 $a KW

Copies

 • Signature: AB 022