Listy do Zygmunta Celichowskiego

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 005
  • Nr inw. 0005
 • Kopie:
  • CD 240 tylko fragm.
  • Mf 3493
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego
 • Miejsce i czas powstania: 1890-1916
 • Opis fizyczny:
  • 64 k. 22,5x14,5 cm
  • rkps. opr. półpł.
 • Język: pol ger
 • Uwagi: 42 listy
 • Zawartość:
  • 1) BRUCHNALSKI WILHELM ADOLF, historyk literatury, skryptor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, prof. Uniwersytetu Lwowskiego, 1890, (2), k. 1-5. - o genezie i autorstwie "Historii prawdziwej, która się stała w Landzie mieście niemieckim" (Kraków 1558), przygotowanej do przedruku przez Z.C. [zob. Biblioteka Pisarzów Polskich, t. 13, Kraków 1891]
  • 2) BRÜCKNER ALEKSANDER, slawista i historyk literatury, prof. języków i literatur słowiańskich na uniwersytecie berlińskim, 1890-1916, (40), k. 6-64. - kwerendy, konsultacje, wypożyczenia rkps. i st. dr. do zagadnień:
  • geneza i autorstwo "Historii prawdziwej...", "Kazania średniowieczne" (Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego, t. 24:1895; t. 25:1897); "Średniowieczna poezja łacińska w Polsce (tamże t. 16:1892; t. 22:1895; t. 23:1894); literatura ariańska w Polsce (zob. A. Brückner, "Z dziejów polskich różnowierców. Arianie". [w:] "Ateneum" 1896, t. 2-3); "Marin Czechowic" (tamże 1896, t. 1); "Jan Łaski" (tamże 1898, t. 1-2);
  • "Marcin Krowicki" (tamże 1898, t. 4); "Ze staropolskich anegdot i przypowieści (tamże 1899, t. 4); problem autorstwa "Żywota Ezopa (zob. A. Brückner, "Ezopy polskie" (Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego, t. 34:1902); autorstwo "Przygód starego żołnierza" z 1595; Mikołaj Rej; "Dzieje literatury polskiej w zarysie (Warszawa 1903); opinia o pastorze i teologu niem. Rudolfie Kruske - [k. 51, 54, 55 - CD 240].
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 3.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Korespondencja biblioteczna różna
 • 245 $a Listy do Zygmunta Celichowskiego
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1890-1916
 • 300 $a 64 k. $c 22,5x14,5 cm
 • 340 $d rkps. $e opr. półpł.
 • 500 $a 42 listy
 • 520 $a 1) BRUCHNALSKI WILHELM ADOLF, historyk literatury, skryptor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, prof. Uniwersytetu Lwowskiego, 1890, (2), k. 1-5. - o genezie i autorstwie "Historii prawdziwej, która się stała w Landzie mieście niemieckim" (Kraków 1558), przygotowanej do przedruku przez Z.C. [zob. Biblioteka Pisarzów Polskich, t. 13, Kraków 1891]
 • 520 $a 2) BRÜCKNER ALEKSANDER, slawista i historyk literatury, prof. języków i literatur słowiańskich na uniwersytecie berlińskim, 1890-1916, (40), k. 6-64. - kwerendy, konsultacje, wypożyczenia rkps. i st. dr. do zagadnień:
 • 520 $a geneza i autorstwo "Historii prawdziwej...", "Kazania średniowieczne" (Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego, t. 24:1895; t. 25:1897); "Średniowieczna poezja łacińska w Polsce (tamże t. 16:1892; t. 22:1895; t. 23:1894); literatura ariańska w Polsce (zob. A. Brückner, "Z dziejów polskich różnowierców. Arianie". [w:] "Ateneum" 1896, t. 2-3); "Marin Czechowic" (tamże 1896, t. 1); "Jan Łaski" (tamże 1898, t. 1-2);
 • 520 $a "Marcin Krowicki" (tamże 1898, t. 4); "Ze staropolskich anegdot i przypowieści (tamże 1899, t. 4); problem autorstwa "Żywota Ezopa (zob. A. Brückner, "Ezopy polskie" (Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego, t. 34:1902); autorstwo "Przygód starego żołnierza" z 1595; Mikołaj Rej; "Dzieje literatury polskiej w zarysie (Warszawa 1903); opinia o pastorze i teologu niem. Rudolfie Kruske - [k. 51, 54, 55 - CD 240].
 • 530 $d CD 240 tylko fragm.
 • 530 $d Mf 3493
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 3.
 • 600 $a Czechowic Marcin
 • 600 $a Ezop
 • 600 $a Krowicki Marcin
 • 600 $a Kruske Rudolf
 • 600 $a Łaski Jan $d (1499-1560)
 • 600 $a Rej, Mikołaj $d (1505-1569)
 • 610 $a Arianie zob. Bracia Polscy
 • 610 $a Bracia Polscy
 • 653 $a Korespondencja
 • 700 $a Bruchnalski Wilhelm Adolf
 • 700 $a Brückner Aleksander
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 852 $j AB 005
 • 960 $n Nr inw. 0005
 • 999 $a KW

Copies

 • Signature: AB 005