Odpisy dokumentów z 1527 r.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 147
  • Nr inw. 0151
 • Tytuł:
  • Materiały do wydawnictwa "Acta Tomiciana"
  • Odpisy dokumentów z 1527 r.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w., 2 poł.
 • Opis fizyczny:
  • 124 k. 37x24 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol lat ger chu
 • Zawartość:
  • 1) Archiwum Główne:
  • 2) Archiwum Państwowe w Królewcu:
  • 3) Biblioteka Czartoryskich - "Listy z Teki Naruszewicza, rok 1527", k. 85-98
  • 4) Biblioteka Kórnicka
  • 5) Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Rkps 350 p. 140-143 (zob. W. Kętrzyński: "Katalog rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" Lwów 1880, II s. 4141 nr 20), k. 120-122
  • 6) Z niewiadomego źródła - fragment listu Jana Dantyszka do królowej Bony. "Ex Valleolet" 21 V (różny od druk. "Acta Tomiciana" IX, 169), k. 123-124
  • a) "Marcius" [Ferber] Bisschof zu Ermelandt an Herzog Albrecht von Preussen". Heilsberg, 26 XI, k. 76-77.
  • a) Metryka Koronna, księga 42, f. 260 (zob. "Matricularum" IV, 1 nr 5189), k. 66-67; - księga 43, f. 161 (zob. "Matricularum" IV, 2 nr 15 359), k. 68-69.
  • a) Rkps BK 223 i 245, k. 99-101.
  • b) Dodatki (post scripta) do listów druk. w t. IX i X "Acta Tomiciana", k. 102-119
  • b) "Herzog Albrecht an [Mauritius Ferber] Bischof von Helsperk". B.m., 28 XI, k. 78.
  • b) Tłumaczenie listu sułtana Sulejmana II do króla Zygmunta I. Konstantynopol, dat. "na wschodzie miesiąca Muharrem 935 roku" ("Archiv. Regni - Negotationes Turcicae"), k. 70-71.
  • c) List Mikołaja Nipszyca do księcia Albrechta. Piotrków, 19 XII, k. 79-84
  • c) Tłumaczenie listu "od Sulejmana do Zygmunta odkładając wojnę węgierską za prośbą króla Janusza [Jana Zapolyi]". Dat. "na nowiu miesiąca Redzień [...], 937 roku" ("Archiv. Regni - Negotationes Turcicae"), k. 72-73.
  • d) "Wypis z knih poselskich. Leta 7035" (Metryka litewska), k. 74-75
  • I. Dokumenty (z arch.: Głównego w Warszawie, Państwowego w Królewcu; bibl.: Czartoryskich, BK, BOZ) druk. w II wyd. t. IX "Acta Tomiciana", k. 1-66
  • II. Dokumenty nie drukowane w "Tomicianach":
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 114-115

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Materiały do wydawnictwa "Acta Tomiciana"
 • 245 $a Odpisy dokumentów z 1527 r.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 19 w., 2 poł.
 • 300 $a 124 k. $c 37x24 cm
 • 340 $d rkps $e opr. półpł.
 • 520 $a 1) Archiwum Główne:
 • 520 $a 2) Archiwum Państwowe w Królewcu:
 • 520 $a 3) Biblioteka Czartoryskich - "Listy z Teki Naruszewicza, rok 1527", k. 85-98
 • 520 $a 4) Biblioteka Kórnicka
 • 520 $a 5) Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Rkps 350 p. 140-143 (zob. W. Kętrzyński: "Katalog rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" Lwów 1880, II s. 4141 nr 20), k. 120-122
 • 520 $a 6) Z niewiadomego źródła - fragment listu Jana Dantyszka do królowej Bony. "Ex Valleolet" 21 V (różny od druk. "Acta Tomiciana" IX, 169), k. 123-124
 • 520 $a a) "Marcius" [Ferber] Bisschof zu Ermelandt an Herzog Albrecht von Preussen". Heilsberg, 26 XI, k. 76-77.
 • 520 $a a) Metryka Koronna, księga 42, f. 260 (zob. "Matricularum" IV, 1 nr 5189), k. 66-67; - księga 43, f. 161 (zob. "Matricularum" IV, 2 nr 15 359), k. 68-69.
 • 520 $a a) Rkps BK 223 i 245, k. 99-101.
 • 520 $a b) Dodatki (post scripta) do listów druk. w t. IX i X "Acta Tomiciana", k. 102-119
 • 520 $a b) "Herzog Albrecht an [Mauritius Ferber] Bischof von Helsperk". B.m., 28 XI, k. 78.
 • 520 $a b) Tłumaczenie listu sułtana Sulejmana II do króla Zygmunta I. Konstantynopol, dat. "na wschodzie miesiąca Muharrem 935 roku" ("Archiv. Regni - Negotationes Turcicae"), k. 70-71.
 • 520 $a c) List Mikołaja Nipszyca do księcia Albrechta. Piotrków, 19 XII, k. 79-84
 • 520 $a c) Tłumaczenie listu "od Sulejmana do Zygmunta odkładając wojnę węgierską za prośbą króla Janusza [Jana Zapolyi]". Dat. "na nowiu miesiąca Redzień [...], 937 roku" ("Archiv. Regni - Negotationes Turcicae"), k. 72-73.
 • 520 $a d) "Wypis z knih poselskich. Leta 7035" (Metryka litewska), k. 74-75
 • 520 $a I. Dokumenty (z arch.: Głównego w Warszawie, Państwowego w Królewcu; bibl.: Czartoryskich, BK, BOZ) druk. w II wyd. t. IX "Acta Tomiciana", k. 1-66
 • 520 $a II. Dokumenty nie drukowane w "Tomicianach":
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a lat $a ger $a chu
 • 561 $d AB 158b
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 114-115
 • 600 $a Albrecht Hohenzollern $c książę Prus $d (1490-1568)
 • 600 $a Bona $c (królowa Polski ; $d 1494-1557)
 • 600 $a Dantyszek Jan
 • 600 $a Ferber Maurycy $c bp warmiński
 • 600 $a Jan $b I Zapolya $c (król Węgier; $d 1487-1540)
 • 600 $a Naruszewicz Adam
 • 600 $a Nipszyc Mikołaj
 • 600 $a Sulejman $b II $c sułtan turecki
 • 600 $a Zygmunt Stary $c (król Polski ; $d 1467-1548)
 • 651 $a Kraków $x Biblioteka Czartoryskich
 • 651 $a Królewiec $x Archiwum Państwowe
 • 651 $a Królewiec
 • 651 $a Lwów $x Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • 651 $a Warszawa $x Biblioteka Ordynacji Zamojskiej
 • 651 $a Warszawa $x Archiwum Główne
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 710 $a Archiwum Główne Warszawa
 • 710 $a Archiwum Państwowe Królewiec
 • 710 $a Biblioteka Czartoryskich Kraków
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Biblioteka Ordynacji Zamojskiej Warszawa
 • 710 $a Zakład Narodowy im. Ossolińskich Lwów
 • 740 $a Acta Tomiciana
 • 740 $a Metryka Koronna
 • 740 $a Metryka Litewska
 • 852 $j AB 147
 • 960 $n Nr inw. 0151
 • 999 $a KW

Copies

 • Signature: AB 147