Listy Władysława Łebińskiego do Zygmunta Celichowskiego.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 034
  • Nr inw. 0034
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna
  • Listy Władysława Łebińskiego do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1878-1907
 • Opis fizyczny:
  • 83 k. 35x23 cm
  • rkps, dr. opr. półpł.
 • Język: pol
 • Uwagi: 59 listów
 • Zawartość:
  • ŁEBIŃSKI WŁADYSŁAW, red. "Dziennika Poznańskiego", właściciel drukarni w Poznaniu, 1878-1907, (59), k. 1-83. - sprawy druku i sprzedaży "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski" t. 1-4; druk nakł. BK: dzieł Cycerona w przekładzie Erazma Rykaczewskiego (t. 8:1879), tragedii Eurypidesa w przekładzie Zygmunta Węclewskiego (1881-1883), "Przęsło ze Zwierzyńca" Mikołaja Reja (1884), "Insignia seu clenodia" Jana Długosza (1885), "Lites ac res gestae" wyd. 2 przez Ignacego Zakrzewskiego (t. 1-2: 1885); rach. Drukarni i kwity odbioru pieniędzy; spis osób i instytucji, które otrzymały t. 4 "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski"; o ustawie pruskiej z 1885 przeciw Polakom - obywatelom innych państw; wypożyczenie książek z BK; sprawa bibl. po Towarzystwie Literacko-Słowiańskim we Wrocławiu (druk. B.W. Januszewski: "Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu w materiałach Biblioteki kórnickiej". [w:] "Kwartalnik Opolski" R. 6:1960 nr 4); uwagi o wielkopolskiej publicystyce prasowej; starania W. Łebińskiego o założenie i rozwój Towarzystwa Ku Popieraniu Zarobkowości Domowej i Przemysłu Domowego w W. Ks. Poznańskim i Prusach Zachodnich; konsultacje dotyczące pracy W. Łebińskiego: "Wielkopolskie nazwy polne" (Poznań 1901); sprawy zatrudnienia korespondentów i redaktorów "Dziennika Poznańskiego"; notatka Z. Celichowskiego o śmierci W. Łebińskiego 1907.
  • Zob. też list W. Łebińskiego do J. Działyńskiego z 1880, rkps BK 7485.
 • Opracowania:
  • Januszewski Bernard Woodrow: Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu w materiałach Biblioteki Kórnickiej. [w:] Kwartalnik Opolski, 6:1960, nr 4.
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 16-17.

MARC

 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a pol
 • 044 $a pl
 • 110 2 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 1 0 $a Korespondencja biblioteczna różna
 • 245 0 0 $a Listy Władysława Łebińskiego do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1878-1907
 • 300 $a 83 k. $c 35x23 cm
 • 340 $d rkps, dr. $e opr. półpł.
 • 500 $a 59 listów
 • 520 $a ŁEBIŃSKI WŁADYSŁAW, red. "Dziennika Poznańskiego", właściciel drukarni w Poznaniu, 1878-1907, (59), k. 1-83. - sprawy druku i sprzedaży "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski" t. 1-4; druk nakł. BK: dzieł Cycerona w przekładzie Erazma Rykaczewskiego (t. 8:1879), tragedii Eurypidesa w przekładzie Zygmunta Węclewskiego (1881-1883), "Przęsło ze Zwierzyńca" Mikołaja Reja (1884), "Insignia seu clenodia" Jana Długosza (1885), "Lites ac res gestae" wyd. 2 przez Ignacego Zakrzewskiego (t. 1-2: 1885); rach. Drukarni i kwity odbioru pieniędzy; spis osób i instytucji, które otrzymały t. 4 "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski"; o ustawie pruskiej z 1885 przeciw Polakom - obywatelom innych państw; wypożyczenie książek z BK; sprawa bibl. po Towarzystwie Literacko-Słowiańskim we Wrocławiu (druk. B.W. Januszewski: "Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu w materiałach Biblioteki kórnickiej". [w:] "Kwartalnik Opolski" R. 6:1960 nr 4); uwagi o wielkopolskiej publicystyce prasowej; starania W. Łebińskiego o założenie i rozwój Towarzystwa Ku Popieraniu Zarobkowości Domowej i Przemysłu Domowego w W. Ks. Poznańskim i Prusach Zachodnich; konsultacje dotyczące pracy W. Łebińskiego: "Wielkopolskie nazwy polne" (Poznań 1901); sprawy zatrudnienia korespondentów i redaktorów "Dziennika Poznańskiego"; notatka Z. Celichowskiego o śmierci W. Łebińskiego 1907.
 • 520 $a Zob. też list W. Łebińskiego do J. Działyńskiego z 1880, rkps BK 7485.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol
 • 581 $a Januszewski Bernard Woodrow: |Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu w materiałach Biblioteki Kórnickiej. [w:] |Kwartalnik Opolski, 6:1960, nr 4.
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 16-17.
 • 600 1 9 $a Cicero Marcus Tullius
 • 600 0 9 $a Eurypides
 • 600 1 9 $a Januszewski Bernard Woodrow
 • 600 1 9 $a Rykaczewski Erazm
 • 600 1 9 $a Węclewski Zygmunt
 • 600 1 9 $a Zakrzewski, Ignacy Wyssogota
 • 610 2 9 $a Drukarnia Józefa Ignacego Kraszewskiego (Poznań)
 • 610 2 9 $a Towarzystwo ku Popieraniu Zarobkowości Domowej i Przemysłu Domowego w Wielkim Księstwie Poznańskim i Prusach Zachodnich Poznań
 • 610 2 9 $a Towarzystwo Literacko-Słowiańskie Wrocław
 • 651 9 $a Poznań $x Drukarnia Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • 651 9 $a Poznań $x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651 9 $a Poznań $x Towarzystwo ku Popieraniu Zarobkowości Domowej i Przemysłu Domowego w Wielkim Księstwie Poznańskim i Prusach Zachodnich
 • 651 9 $a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 651 9 $a Wielkopolska
 • 651 9 $a Wrocław $x Towarzystwo Literacko-Słowiańskie
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Kwerendy
 • 653 $a Nakłady BK
 • 700 1 2 $a Celichowski Zygmunt $d (1845-1923)
 • 700 1 2 $a Łebiński Władysław
 • 710 2 2 $a Biblioteka Kórnicka
 • 740 $a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 740 $a Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski
 • 740 $a Lites ac res gestae
 • 777 $a Długosz Jan $t Insignia seu clenodia
 • 777 $a Rej, Mikołaj (1505-1569) $t Przęsło ze Zwierzyńca
 • 852 $j AB 034
 • 960 $n Nr inw. 0034
 • 999 $a KW $d 23.01.13

Copies

 • Signature: AB 034