Listy Józefa Łepkowskiego [...] do Zygmunta Celichowskiego.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 036
  • Nr inw. 0036
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna
  • Listy Józefa Łepkowskiego [...] do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1870-1891
 • Opis fizyczny:
  • 29 k. 23,5x15 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol ger
 • Uwagi: 25 listów
 • Zawartość:
  • ŁEPKOWSKI JÓZEF, historyk sztuki i archeolog, prof. UJ, zarządca Biblioteki Czartoryskich w Sieniawie i Krakowie, 1870-1891, (25), k. 1-29. - oferta sprzedaży biblioteki Czorbów; oferta sprzedaży przez H. Luchsa zbloczy metalowych od mostu zwodzonego z XVI w. (zob. E. Krygier: "Dwa zblocza z 1568 r. w muzeum kórnickim" [w:] "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" R. XXV:1977, nr 1, s. 75-79); udostępnienie rkps. Biblioteki Czartoryskich w Kórniku J. Szujskiemu i F. Hiplerowi; konsultacje naukowe; dary wyd. BK dla Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; zatrudnienie introligatora sieniawskiego Stanisława Łacikowskiego w Kórniku; propozycja Romana Pilata opracowania "Psałterza" królowej Jadwigi (floriański; wym. wyd. pomiędzy BK a Konstantym Przeździeckim; spór o rękopisy poryckie; wypożyczenie przez Z. Celichowskiego rkps. Sędziwoja z Czechła z Biblioteki Czartoryskich; o rysunki mieczyków brązowych ze zbiorów kórnickich (zob. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej... [w:] "Fontes Archaeologici Posnaniensis" T. XXVI:1875, s. 172-173; A. Abramowicz: "Józef Łepkowski w świetle kilku swych listów" [w:] "Z otchłani wieków" R. 42:1876, nr 4, s. 293-294); wystawa sobiescianów w 1883 w Krakowie; sprawa rewindykacji rkps. ze spuścizny po ks. Ignacym Polkowskim.
  • Dopiski Władysława Skrzydylki, 1870, k. 1v. i Józefa Szujskiego, 1872, k. 5. - przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, 1872, k. 2. - przy tym list Hermanna Luchsa do J. Łepkowskiego z załączonym rysunkiem zblocza metalowego, 1871, k. 4.
  • Zob. też listy J. Łepkowskiego: do Tytusa Działyńskiego 1858, rkps BK 7439; do Tytusa i Jana Działyńskich 1858-1872, (2), rkps BK 7442; do Wojciecha Kętrzyńskiego 1869, rkps BK 7451.
 • Opracowania:
  • Abramowicz A.: Józef Łepkowski w świetle kilku swych listów [w:] Z Otchłani Wieków. R. 42: 1976, nr 4, s. 293-294.
  • Fogel Jerzy: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses". T. 26:1975, s. 172-173.
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. - Wrocław i in. 1979, s. 18
  • Krygier Eugeniusz: "Dwa zblocza z 1568 r. w muzeum kórnickim". [w:] "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" R. XXV:1977, nr 1.

MARC

 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a pol $a ger
 • 044 $a pl
 • 110 2 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 1 0 $a Korespondencja biblioteczna różna
 • 245 0 0 $a Listy Józefa Łepkowskiego [...] do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1870-1891
 • 300 $a 29 k. $c 23,5x15 cm
 • 340 $d rkps $e opr. półpł.
 • 500 $a 25 listów
 • 520 $a ŁEPKOWSKI JÓZEF, historyk sztuki i archeolog, prof. UJ, zarządca Biblioteki Czartoryskich w Sieniawie i Krakowie, 1870-1891, (25), k. 1-29. - oferta sprzedaży biblioteki Czorbów; oferta sprzedaży przez H. Luchsa zbloczy metalowych od mostu zwodzonego z XVI w. (zob. E. Krygier: "Dwa zblocza z 1568 r. w muzeum kórnickim" [w:] "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" R. XXV:1977, nr 1, s. 75-79); udostępnienie rkps. Biblioteki Czartoryskich w Kórniku J. Szujskiemu i F. Hiplerowi; konsultacje naukowe; dary wyd. BK dla Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; zatrudnienie introligatora sieniawskiego Stanisława Łacikowskiego w Kórniku; propozycja Romana Pilata opracowania "Psałterza" królowej Jadwigi (floriański; wym. wyd. pomiędzy BK a Konstantym Przeździeckim; spór o rękopisy poryckie; wypożyczenie przez Z. Celichowskiego rkps. Sędziwoja z Czechła z Biblioteki Czartoryskich; o rysunki mieczyków brązowych ze zbiorów kórnickich (zob. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej... [w:] "Fontes Archaeologici Posnaniensis" T. XXVI:1875, s. 172-173; A. Abramowicz: "Józef Łepkowski w świetle kilku swych listów" [w:] "Z otchłani wieków" R. 42:1876, nr 4, s. 293-294); wystawa sobiescianów w 1883 w Krakowie; sprawa rewindykacji rkps. ze spuścizny po ks. Ignacym Polkowskim.
 • 520 $a Dopiski Władysława Skrzydylki, 1870, k. 1v. i Józefa Szujskiego, 1872, k. 5. - przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, 1872, k. 2. - przy tym list Hermanna Luchsa do J. Łepkowskiego z załączonym rysunkiem zblocza metalowego, 1871, k. 4.
 • 520 $a Zob. też listy J. Łepkowskiego: do Tytusa Działyńskiego 1858, rkps BK 7439; do Tytusa i Jana Działyńskich 1858-1872, (2), rkps BK 7442; do Wojciecha Kętrzyńskiego 1869, rkps BK 7451.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger
 • 581 $a Abramowicz A.: |Józef Łepkowski w świetle kilku swych listów [w:] |Z Otchłani Wieków. R. 42: 1976, nr 4, s. 293-294.
 • 581 $a Fogel Jerzy: |"Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] |"Fontes Archaeologici Posnanienses". T. 26:1975, s. 172-173.
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. - Wrocław i in. 1979, s. 18
 • 581 $a Krygier Eugeniusz: |"Dwa zblocza z 1568 r. w muzeum kórnickim". [w:] |"Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" R. XXV:1977, nr 1.
 • 600 1 9 $a Abramowicz Andrzej
 • 600 3 9 $a Czorbowie
 • 600 1 9 $a Działyński Jan Kanty $d (1829-1880)
 • 600 1 9 $a Działyński Tytus $d (1796-1861)
 • 600 1 9 $a Fogel Jerzy
 • 600 1 9 $a Hipler Franz
 • 600 0 9 $a Jadwiga $c królowa Polski
 • 600 1 9 $a Kętrzyński Wojciech
 • 600 1 9 $a Krygier Eugeniusz
 • 600 1 9 $a Łacikowski Stanisław
 • 600 1 9 $a Pilat Roman
 • 600 1 9 $a Polkowski Ignacy, ks.
 • 600 1 9 $a Przeździecki Konstanty
 • 600 1 9 $a Sędziwój z Czechła
 • 610 2 9 $a Biblioteka Czartoryskich Kraków
 • 610 2 9 $a Biblioteka Czartoryskich (Sieniawa)
 • 610 2 9 $a Biblioteka Czorbów
 • 610 2 9 $a Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
 • 610 2 9 $a Uniwersytet Jagielloński (Kraków) $b Gabinet Katedry Archeologii
 • 611 2 9 $a Wystawa Zabytków z Epoki Jana III Sobieskiego $c Kraków) $d (1883 ;
 • 651 9 $a Kórnik
 • 651 9 $a Kórnik $x zbiory muzealne
 • 651 9 $a Kraków $x Biblioteka Czartoryskich
 • 651 9 $a Kraków $x Wystawa Zabytków z Epoki Jana III Sobieskiego $y 1883
 • 651 9 $a Kraków $x Uniwersytet Jagielloński Gabinet Katedry Archeologii
 • 651 9 $a Kraków $x Uniwersytet Jagielloński
 • 651 9 $a Poryck $x rękopisy
 • 651 9 $a Sieniawa $x Biblioteka Czartoryskich
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Rękopisy poryckie
 • 653 $a Zblocza metalowe do mostu zwodzonego
 • 700 1 2 $a Celichowski Zygmunt $d (1845-1923)
 • 700 1 2 $a Łepkowski Józef
 • 700 1 2 $a Luchs Hermann
 • 700 1 2 $a Skrzydylka Władysław
 • 700 1 2 $a Szujski Józef
 • 710 2 2 $a Biblioteka Kórnicka
 • 852 $j AB 036
 • 960 $n Nr inw. 0036
 • 999 $a KW $d 23.01.13

Copies

 • Signature: AB 036