Listy Józefa Łepkowskiego [...] do Zygmunta Celichowskiego.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 036
  • Nr inw. 0036
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna
  • Listy Józefa Łepkowskiego [...] do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1870-1891
 • Opis fizyczny:
  • 29 k. 23,5x15 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol ger
 • Uwagi: 25 listów
 • Zawartość:
  • ŁEPKOWSKI JÓZEF, historyk sztuki i archeolog, prof. UJ, zarządca Biblioteki Czartoryskich w Sieniawie i Krakowie, 1870-1891, (25), k. 1-29. - oferta sprzedaży biblioteki Czorbów; oferta sprzedaży przez H. Luchsa zbloczy metalowych od mostu zwodzonego z XVI w. (zob. E. Krygier: "Dwa zblocza z 1568 r. w muzeum kórnickim" [w:] "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" R. XXV:1977, nr 1, s. 75-79); udostępnienie rkps. Biblioteki Czartoryskich w Kórniku J. Szujskiemu i F. Hiplerowi; konsultacje naukowe; dary wyd. BK dla Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; zatrudnienie introligatora sieniawskiego Stanisława Łacikowskiego w Kórniku; propozycja Romana Pilata opracowania "Psałterza" królowej Jadwigi (floriański; wym. wyd. pomiędzy BK a Konstantym Przeździeckim; spór o rękopisy poryckie; wypożyczenie przez Z. Celichowskiego rkps. Sędziwoja z Czechła z Biblioteki Czartoryskich; o rysunki mieczyków brązowych ze zbiorów kórnickich (zob. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej... [w:] "Fontes Archaeologici Posnaniensis" T. XXVI:1875, s. 172-173; A. Abramowicz: "Józef Łepkowski w świetle kilku swych listów" [w:] "Z otchłani wieków" R. 42:1876, nr 4, s. 293-294); wystawa sobiescianów w 1883 w Krakowie; sprawa rewindykacji rkps. ze spuścizny po ks. Ignacym Polkowskim.
  • Dopiski Władysława Skrzydylki, 1870, k. 1v. i Józefa Szujskiego, 1872, k. 5. - przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, 1872, k. 2. - przy tym list Hermanna Luchsa do J. Łepkowskiego z załączonym rysunkiem zblocza metalowego, 1871, k. 4.
  • Zob. też listy J. Łepkowskiego: do Tytusa Działyńskiego 1858, rkps BK 7439; do Tytusa i Jana Działyńskich 1858-1872, (2), rkps BK 7442; do Wojciecha Kętrzyńskiego 1869, rkps BK 7451.
 • Opracowania:
  • Abramowicz A.: Józef Łepkowski w świetle kilku swych listów [w:] Z Otchłani Wieków. R. 42: 1976, nr 4, s. 293-294.
  • Fogel Jerzy: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses". T. 26:1975, s. 172-173.
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. - Wrocław i in. 1979, s. 18
  • Krygier Eugeniusz: "Dwa zblocza z 1568 r. w muzeum kórnickim". [w:] "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" R. XXV:1977, nr 1.

MARC

 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol a ger
 • 044 a pl
 • 110
  2
   
  a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240
  1
  0
  a Korespondencja biblioteczna różna
 • 245
  0
  0
  a Listy Józefa Łepkowskiego [...] do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1870-1891
 • 300 a 29 k. c 23,5x15 cm
 • 340 d rkps e opr. półpł.
 • 500 a 25 listów
 • 520 a ŁEPKOWSKI JÓZEF, historyk sztuki i archeolog, prof. UJ, zarządca Biblioteki Czartoryskich w Sieniawie i Krakowie, 1870-1891, (25), k. 1-29. - oferta sprzedaży biblioteki Czorbów; oferta sprzedaży przez H. Luchsa zbloczy metalowych od mostu zwodzonego z XVI w. (zob. E. Krygier: "Dwa zblocza z 1568 r. w muzeum kórnickim" [w:] "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" R. XXV:1977, nr 1, s. 75-79); udostępnienie rkps. Biblioteki Czartoryskich w Kórniku J. Szujskiemu i F. Hiplerowi; konsultacje naukowe; dary wyd. BK dla Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; zatrudnienie introligatora sieniawskiego Stanisława Łacikowskiego w Kórniku; propozycja Romana Pilata opracowania "Psałterza" królowej Jadwigi (floriański; wym. wyd. pomiędzy BK a Konstantym Przeździeckim; spór o rękopisy poryckie; wypożyczenie przez Z. Celichowskiego rkps. Sędziwoja z Czechła z Biblioteki Czartoryskich; o rysunki mieczyków brązowych ze zbiorów kórnickich (zob. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej... [w:] "Fontes Archaeologici Posnaniensis" T. XXVI:1875, s. 172-173; A. Abramowicz: "Józef Łepkowski w świetle kilku swych listów" [w:] "Z otchłani wieków" R. 42:1876, nr 4, s. 293-294); wystawa sobiescianów w 1883 w Krakowie; sprawa rewindykacji rkps. ze spuścizny po ks. Ignacym Polkowskim.
 • 520 a Dopiski Władysława Skrzydylki, 1870, k. 1v. i Józefa Szujskiego, 1872, k. 5. - przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, 1872, k. 2. - przy tym list Hermanna Luchsa do J. Łepkowskiego z załączonym rysunkiem zblocza metalowego, 1871, k. 4.
 • 520 a Zob. też listy J. Łepkowskiego: do Tytusa Działyńskiego 1858, rkps BK 7439; do Tytusa i Jana Działyńskich 1858-1872, (2), rkps BK 7442; do Wojciecha Kętrzyńskiego 1869, rkps BK 7451.
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a ger
 • 581 a Abramowicz A.: |Józef Łepkowski w świetle kilku swych listów [w:] |Z Otchłani Wieków. R. 42: 1976, nr 4, s. 293-294.
 • 581 a Fogel Jerzy: |"Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] |"Fontes Archaeologici Posnanienses". T. 26:1975, s. 172-173.
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. - Wrocław i in. 1979, s. 18
 • 581 a Krygier Eugeniusz: |"Dwa zblocza z 1568 r. w muzeum kórnickim". [w:] |"Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" R. XXV:1977, nr 1.
 • 600
  1
  9
  a Abramowicz Andrzej
 • 600
  3
  9
  a Czorbowie
 • 600
  1
  9
  a Działyński Jan Kanty d (1829-1880)
 • 600
  1
  9
  a Działyński Tytus d (1796-1861)
 • 600
  1
  9
  a Fogel Jerzy
 • 600
  1
  9
  a Hipler Franz
 • 600
  0
  9
  a Jadwiga c królowa Polski
 • 600
  1
  9
  a Kętrzyński Wojciech
 • 600
  1
  9
  a Krygier Eugeniusz
 • 600
  1
  9
  a Łacikowski Stanisław
 • 600
  1
  9
  a Pilat Roman
 • 600
  1
  9
  a Polkowski Ignacy, ks.
 • 600
  1
  9
  a Przeździecki Konstanty
 • 600
  1
  9
  a Sędziwój z Czechła
 • 610
  2
  9
  a Biblioteka Czartoryskich Kraków
 • 610
  2
  9
  a Biblioteka Czartoryskich (Sieniawa)
 • 610
  2
  9
  a Biblioteka Czorbów
 • 610
  2
  9
  a Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
 • 610
  2
  9
  a Uniwersytet Jagielloński (Kraków) b Gabinet Katedry Archeologii
 • 611
  2
  9
  a Wystawa Zabytków z Epoki Jana III Sobieskiego c Kraków) d (1883 ;
 • 651
   
  9
  a Kórnik
 • 651
   
  9
  a Kórnik x zbiory muzealne
 • 651
   
  9
  a Kraków x Biblioteka Czartoryskich
 • 651
   
  9
  a Kraków x Wystawa Zabytków z Epoki Jana III Sobieskiego y 1883
 • 651
   
  9
  a Kraków x Uniwersytet Jagielloński Gabinet Katedry Archeologii
 • 651
   
  9
  a Kraków x Uniwersytet Jagielloński
 • 651
   
  9
  a Poryck x rękopisy
 • 651
   
  9
  a Sieniawa x Biblioteka Czartoryskich
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Rękopisy poryckie
 • 653 a Zblocza metalowe do mostu zwodzonego
 • 700
  1
  2
  a Celichowski Zygmunt d (1845-1923)
 • 700
  1
  2
  a Łepkowski Józef
 • 700
  1
  2
  a Luchs Hermann
 • 700
  1
  2
  a Skrzydylka Władysław
 • 700
  1
  2
  a Szujski Józef
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Kórnicka
 • 852 j AB 036
 • 960 n Nr inw. 0036
 • 999 a KW d 23.01.13

Indexes