"Akademia Umiejętności w Krakowie".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 076
  • Nr inw. 0077
 • Kopie: CD 240 tylko fragm. [tylko k. 249]
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • "Akademia Umiejętności w Krakowie".
 • Miejsce i czas powstania: 1873-1917
 • Opis fizyczny:
  • 295 k. 33,5x23 cm
  • rkps, masz., litogr., dr. opr. półpł.
 • Język: pol
 • Uwagi: 184 listy
 • Zawartość:
  • 1. "Odezwa komitetu gospodarczego i "Porządek dzienny zjazdu historycznego imienia Długosza odbyć się mającego dnia 19, 20 i 26 maja 1880 r. w gmachu Akademii Umiejętności w Krakowie", 1880, k. 10-11 (s. 40).
  • 2. Odezwa (podpisana przez Józefa Korzeniowskiego) w sprawie powołania "Biblioteki pisarzy polskich wydania Akademii Umiejętności w Krakowie", 1888, k. 18-19 (s. 2), przy tym spis dzieł zaproponowanych do przedruku przez Z. Celichowskiego, k. 20.
  • 3. Okólnik sekretarza generalnego Akademii Umiejętności Stanisława Smolki z terminarzem posiedzeń wydziałów Akademii Umiejętności na 1892 r., 1891, k. 31-32 (s. 2).
  • 4. Zawiadomienie sekretarza generalnego Stanisława Smolki o otwarciu czytelni naukowej Akademii Umiejętności, 1891, k. 33 (s. 2).
  • 5. "Informacja dla autorów [prac wydanych nakładem Akademii Umiejętności]", 1891, k. 42-44 (s. 10).
  • Biblioteka Akademii Umiejętności (podpis: Edward Janczewski za sekretarza generalnego), 1892, (2), k. 35-36, 40-41, przy tym: "Lista dezyderatów". - Wykaz brakujących wyd. BK w bibliotece Akademii Umiejętności, 1892, k. 36-37. - "Wykaz nakładów BK, których Biblioteka AU nie posiada", 1898, k. 166-167. - "Nakłady BK", katalogi (2 dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi do Biblioteki Akademii Umiejętności, po k. 106 (s. 15), po k. 227 (s. 30). -
  • Czermak Wiktor, 1898, (2), k. 151-152, 164-165. - Kindelski Jan zastępca adiunkta Akademii Umiejętności, 1912, k. 281-282, na tym dopisek J. Rydla. - Koneczny Feliks, 1891-1895, (2), k. 27-28, 128-129. - Rostworowski Michał (Komitet dla wydawnictwa źródeł historii porozbiorowej), 1905, k. 251-252 i notatka Z. Celichowskiego o programie wydawniczym, k. 255-256. -
  • III. PRZY TYM DRUKI AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI:
  • II. LISTY RÓŻNYCH OSÓB DO Z. CELICHOWSKIEGO W SPRAWACH AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI:
  • I. LISTY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI DO ZYGMUNTA CELICHOWSKIEGO:
  • Kancelaria Akademii Umiejętności (podpis: Maurycy Stankiewicz, Feliks Koneczny, Władysław Giżycki, Józef Rydel), 1890-1908, (116), k. 21, 34, 38-39, 45, 53-65, 68-70, 82-83, 89-91, 93-97, 100-101, 107-112, 115-116, 123-126, 130-131, 135-139, 141-142, 144-149, 153-156, 158-160, 162-163, 170-171, 177-205, 209, 212-215, 228-242, 247-248, 257, 263-270, przy tym:
  • Komitet Zjazdu Rejowskiego (podpis: Stanisław Tarnowski przewodniczący i Wiktor Czermak sekretarz, 1906, k. 249-250. - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii Umiejętności (podpis: Stefan Kuczyński sekretarz), 1882, k. 12-13.
  • kwerenda dotycząca rkps. sejmowych; wymiana i dary wyd.; wypożyczenie rkps. i dr. BK do użytku uczonych krakowskich: Udalryka Heylzmanna, Władysława Seredyńskiego, Józefa Kleczyńskiego, Józefa Rostafińskiego, Stanisława Windakiewicza, Ludwika Birkenmajera, Witolda Nowodworskiego, Jana Czubka, Tadeusza Grabowskiego, Bolesława Ulanowskiego, Michała Sokolnickiego, Zdzisława Jachimeckiego;
  • kwerenda dotycząca utworów Andrzeja Trzecieskiego w związku z jubileuszem rejowskim i zaproszenie na zjazd naukowy poświęcony Mikołajowi Rejowi 1906 r.; kwerenda dotycząca źródeł do historii Polski porozbiorowej; sprawy zwrotu rkps. wypożyczonych przez Franciszka Piekosińskiego.
  • kwerenda Feliksa Konecznego dotycząca źródeł polsko-rusko-inflanckich z l. 1525-1578; o sprawach organizacyjnych Akademii Umiejętności; sprawy wypożyczenia do Akademii Umiejętności i porządkowania przez S. Dicksteina rkps. J. M. Hoene-Wrońskiego; wypożyczenie rkps. laudów sejmików średzkich z BK dla sporządzenia kopii;
  • Kwity Księgarni J. Leitgeber i Sp. w Poznaniu od przesyłek wydawnictw BK, 1895-1898, (10), k. 120-122, 132-134, 140, 143, 150, 157. - list Księgarni G. Gebethnera i Sp. w Krakowie do Z. Celichowskiego, 1915, k. 290-291. - Komisja Historyczna Akademii Umiejętności (podpis: Władysław Seredyński sekretarz), 1873-1885, (2), k. 1-2, 16. -
  • Przy tym brulion depeszy i listu Z.Celichowskiego do Akademii Umiejętności w związku z posiedzeniem Komitetu Fundacji Rejowskiej, 1917, k. 293-294.
  • "Rękopisy Hoene-Wrońskiego, z Biblioteki Kórnickiej, wypożyczone Akademii Umiejętności" - wykaz sporządzony przez S. Dicksteina (podpis: S. Smolka), 1893, k. 78-79. - odpis uwag S. Dicksteina o rkps. Hoene-Wrońskiego i listu S. Smolki do Władysława Zamoyskiego, 1893, k. 86-88. - notatka Z. Celichowskiego, k. 92. - Szujski Józef, 1874, (2), k. 4-6. - Ulanowski Bolesław, 1906-1910, (5), k. 253-254, 271-278. - Zakrzewski Stanisław, adiunkt Akademii Umiejętności, 1902, k. 221.
  • rewersy na wypożyczenie rkps. przez B. Ulanowskiego, 1891, (2), k. 23, 26. ; spis wydawnictw BK przesłanych Akademii Umiejętności, k. 8. - kwit przewozowy, k. 7. -
  • Rydel Józef, 1904-1913, (12), k. 224-227, 243-244, 258-262, 279-280, 283-289. - Smolka Stanisław, 1893-1901, (10), k. 71-72, 74-77, 84-85, 98-99, 105-106, 113-114 (fragmenty zob. Z. Krajewska: "Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". Z. 11:1973, s. 249-250), 119, 161, 210-211, przy tym: list S. Smolki do Jadwigi Zamoyskiej, 1893, k. 80-81. -
  • Wśród powyższej korespondencji m.in.:
  • Zarząd Akademii Umiejętności (podpis: Józef Majer przewodniczący, Stefan Kuczyński za sekretarza generalnego, Stanisław Tarnowski sekretarz generalny, Stanisław Smolka sekretarz generalny, Józef Rostafiński za sekretarza generalnego, Bolesław Ulanowski sekretarz generalny), 1873-1906, (15), k. 3, 14-15, 17, 29-30, 51-52, 66-67, 102-103, 117-118, 168-169, 206-208, 216-220, 222-223, 245-246. -
 • Opracowania:
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s.36-38.
  • Krajewska Zofia: Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego. [w:] Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Z. 11:1973, s. 249-250.

MARC

 • 110 a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 a "Akademia Umiejętności w Krakowie".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1873-1917
 • 300 a 295 k. c 33,5x23 cm
 • 340 d rkps, masz., litogr., dr. e opr. półpł.
 • 500 a 184 listy
 • 520 a 1. "Odezwa komitetu gospodarczego i "Porządek dzienny zjazdu historycznego imienia Długosza odbyć się mającego dnia 19, 20 i 26 maja 1880 r. w gmachu Akademii Umiejętności w Krakowie", 1880, k. 10-11 (s. 40).
 • 520 a 2. Odezwa (podpisana przez Józefa Korzeniowskiego) w sprawie powołania "Biblioteki pisarzy polskich wydania Akademii Umiejętności w Krakowie", 1888, k. 18-19 (s. 2), przy tym spis dzieł zaproponowanych do przedruku przez Z. Celichowskiego, k. 20.
 • 520 a 3. Okólnik sekretarza generalnego Akademii Umiejętności Stanisława Smolki z terminarzem posiedzeń wydziałów Akademii Umiejętności na 1892 r., 1891, k. 31-32 (s. 2).
 • 520 a 4. Zawiadomienie sekretarza generalnego Stanisława Smolki o otwarciu czytelni naukowej Akademii Umiejętności, 1891, k. 33 (s. 2).
 • 520 a 5. "Informacja dla autorów [prac wydanych nakładem Akademii Umiejętności]", 1891, k. 42-44 (s. 10).
 • 520 a Biblioteka Akademii Umiejętności (podpis: Edward Janczewski za sekretarza generalnego), 1892, (2), k. 35-36, 40-41, przy tym: "Lista dezyderatów". - Wykaz brakujących wyd. BK w bibliotece Akademii Umiejętności, 1892, k. 36-37. - "Wykaz nakładów BK, których Biblioteka AU nie posiada", 1898, k. 166-167. - "Nakłady BK", katalogi (2 dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi do Biblioteki Akademii Umiejętności, po k. 106 (s. 15), po k. 227 (s. 30). -
 • 520 a Czermak Wiktor, 1898, (2), k. 151-152, 164-165. - Kindelski Jan zastępca adiunkta Akademii Umiejętności, 1912, k. 281-282, na tym dopisek J. Rydla. - Koneczny Feliks, 1891-1895, (2), k. 27-28, 128-129. - Rostworowski Michał (Komitet dla wydawnictwa źródeł historii porozbiorowej), 1905, k. 251-252 i notatka Z. Celichowskiego o programie wydawniczym, k. 255-256. -
 • 520 a III. PRZY TYM DRUKI AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI:
 • 520 a II. LISTY RÓŻNYCH OSÓB DO Z. CELICHOWSKIEGO W SPRAWACH AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI:
 • 520 a I. LISTY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI DO ZYGMUNTA CELICHOWSKIEGO:
 • 520 a Kancelaria Akademii Umiejętności (podpis: Maurycy Stankiewicz, Feliks Koneczny, Władysław Giżycki, Józef Rydel), 1890-1908, (116), k. 21, 34, 38-39, 45, 53-65, 68-70, 82-83, 89-91, 93-97, 100-101, 107-112, 115-116, 123-126, 130-131, 135-139, 141-142, 144-149, 153-156, 158-160, 162-163, 170-171, 177-205, 209, 212-215, 228-242, 247-248, 257, 263-270, przy tym:
 • 520 a Komitet Zjazdu Rejowskiego (podpis: Stanisław Tarnowski przewodniczący i Wiktor Czermak sekretarz, 1906, k. 249-250. - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii Umiejętności (podpis: Stefan Kuczyński sekretarz), 1882, k. 12-13.
 • 520 a kwerenda dotycząca rkps. sejmowych; wymiana i dary wyd.; wypożyczenie rkps. i dr. BK do użytku uczonych krakowskich: Udalryka Heylzmanna, Władysława Seredyńskiego, Józefa Kleczyńskiego, Józefa Rostafińskiego, Stanisława Windakiewicza, Ludwika Birkenmajera, Witolda Nowodworskiego, Jana Czubka, Tadeusza Grabowskiego, Bolesława Ulanowskiego, Michała Sokolnickiego, Zdzisława Jachimeckiego;
 • 520 a kwerenda dotycząca utworów Andrzeja Trzecieskiego w związku z jubileuszem rejowskim i zaproszenie na zjazd naukowy poświęcony Mikołajowi Rejowi 1906 r.; kwerenda dotycząca źródeł do historii Polski porozbiorowej; sprawy zwrotu rkps. wypożyczonych przez Franciszka Piekosińskiego.
 • 520 a kwerenda Feliksa Konecznego dotycząca źródeł polsko-rusko-inflanckich z l. 1525-1578; o sprawach organizacyjnych Akademii Umiejętności; sprawy wypożyczenia do Akademii Umiejętności i porządkowania przez S. Dicksteina rkps. J. M. Hoene-Wrońskiego; wypożyczenie rkps. laudów sejmików średzkich z BK dla sporządzenia kopii;
 • 520 a Kwity Księgarni J. Leitgeber i Sp. w Poznaniu od przesyłek wydawnictw BK, 1895-1898, (10), k. 120-122, 132-134, 140, 143, 150, 157. - list Księgarni G. Gebethnera i Sp. w Krakowie do Z. Celichowskiego, 1915, k. 290-291. - Komisja Historyczna Akademii Umiejętności (podpis: Władysław Seredyński sekretarz), 1873-1885, (2), k. 1-2, 16. -
 • 520 a Przy tym brulion depeszy i listu Z.Celichowskiego do Akademii Umiejętności w związku z posiedzeniem Komitetu Fundacji Rejowskiej, 1917, k. 293-294.
 • 520 a "Rękopisy Hoene-Wrońskiego, z Biblioteki Kórnickiej, wypożyczone Akademii Umiejętności" - wykaz sporządzony przez S. Dicksteina (podpis: S. Smolka), 1893, k. 78-79. - odpis uwag S. Dicksteina o rkps. Hoene-Wrońskiego i listu S. Smolki do Władysława Zamoyskiego, 1893, k. 86-88. - notatka Z. Celichowskiego, k. 92. - Szujski Józef, 1874, (2), k. 4-6. - Ulanowski Bolesław, 1906-1910, (5), k. 253-254, 271-278. - Zakrzewski Stanisław, adiunkt Akademii Umiejętności, 1902, k. 221.
 • 520 a rewersy na wypożyczenie rkps. przez B. Ulanowskiego, 1891, (2), k. 23, 26. ; spis wydawnictw BK przesłanych Akademii Umiejętności, k. 8. - kwit przewozowy, k. 7. -
 • 520 a Rydel Józef, 1904-1913, (12), k. 224-227, 243-244, 258-262, 279-280, 283-289. - Smolka Stanisław, 1893-1901, (10), k. 71-72, 74-77, 84-85, 98-99, 105-106, 113-114 (fragmenty zob. Z. Krajewska: "Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". Z. 11:1973, s. 249-250), 119, 161, 210-211, przy tym: list S. Smolki do Jadwigi Zamoyskiej, 1893, k. 80-81. -
 • 520 a Wśród powyższej korespondencji m.in.:
 • 520 a Zarząd Akademii Umiejętności (podpis: Józef Majer przewodniczący, Stefan Kuczyński za sekretarza generalnego, Stanisław Tarnowski sekretarz generalny, Stanisław Smolka sekretarz generalny, Józef Rostafiński za sekretarza generalnego, Bolesław Ulanowski sekretarz generalny), 1873-1906, (15), k. 3, 14-15, 17, 29-30, 51-52, 66-67, 102-103, 117-118, 168-169, 206-208, 216-220, 222-223, 245-246. -
 • 530 d CD 240 tylko fragm. [tylko k. 249]
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s.36-38.
 • 581 a Krajewska Zofia: |Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego. [w:] |Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Z. 11:1973, s. 249-250.
 • 600 a Birkenmajer Ludwik
 • 600 a Czubek Jan
 • 600 a Grabowski Tadeusz
 • 600 a Heylzmann Udalryk
 • 600 a Hoene-Wroński, Józef Maria d (1776-1853)
 • 600 a Jachimecki Zdzisław
 • 600 a Kleczyński Józef
 • 600 a Korzeniowski Józef
 • 600 a Krajewska Zofia
 • 600 a Nowodworski Witold
 • 600 a Piekosiński Franciszek
 • 600 a Przesmycki Zenon
 • 600 a Rej, Mikołaj d (1505-1569)
 • 600 a Sokolnicki Michał d (1880-1967)
 • 600 a Trzecieski Andrzej
 • 600 a Windakiewicz Stanisław
 • 651 a Inflanty
 • 651 a Kraków x Akademia Umiejętności. Kancelaria
 • 651 a Kraków x Komitet Fundacji Rejowskiej
 • 651 a Kraków x Akademii Umiejętności. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • 651 a Kraków x Komitet Zjazdu Rejowskiego y 1906
 • 651 a Kraków x Akademii Umiejętności. Komisja Historyczna
 • 651 a Kraków x księgarnia - Gebethner G.i Sp.
 • 651 a Kraków x Akademia Umiejętności
 • 651 a Kraków x Akademia Umiejętności. Biblioteka
 • 651 a Kraków x Akademia Umiejętności. Zarząd
 • 651 a Kraków x Komitet gospodarczy zjazdu historycznego im. Jana Długosza y 1880
 • 651 a Kraków x Zjazd historyczny im. Jana Długosza y 1880
 • 651 a Kraków x Zjazd historyczny poświęcony Mikołajowi Rejowi y 1906
 • 651 a Poznań x Księgarnia - Leitgeber Jarosław i Sp.
 • 651 a Środa Wlkp. x sejmiki
 • 653 a Korespondencja
 • 700 a Celichowski Zygmunt
 • 700 a Czermak Wiktor
 • 700 a Dickstein Samuel
 • 700 a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700 a Giżycki Władysław
 • 700 a Janczewski Edward
 • 700 a Kindelski Jan
 • 700 a Koneczny Feliks
 • 700 a Kuczyński Stefan
 • 700 a Leitgeber Jarosław
 • 700 a Majer Józef
 • 700 a Rostafiński Józef
 • 700 a Rostworowski Michał
 • 700 a Rydel Józef
 • 700 a Seredyński Władysław
 • 700 a Smolka Stanisław
 • 700 a Stankiewicz Maurycy
 • 700 a Szujski Józef
 • 700 a Tarnowski Stanisław d (1837-1917)
 • 700 a Ulanowski Bolesław
 • 700 a Zakrzewski Stanisław
 • 700 a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich (1831-1923)
 • 700 a Zamoyski, Władysław (1853-1924)
 • 710 a Akademia Umiejętności (Kraków) b Zarząd
 • 710 a Akademia Umiejętności (Kraków)
 • 710 a Akademia Umiejętności (Kraków). b Wydział Matematyczno-przyrodniczy
 • 710 a Akademia Umiejętności (Kraków). b Biblioteka
 • 710 a Akademia Umiejętności (Kraków). b Kancelaria
 • 710 a Akademia Umiejętności (Kraków). b Komisja Historyczna
 • 710 a Biblioteka Kórnicka
 • 710 a Gebethner G. i Sp., |Księgarnia Kraków
 • 710 a Komitet Fundacji Rejowskiej (Kraków)
 • 710 a Komitet gospodarczy zjazdu historycznego im. Jana Długosza c (Kraków d 1880)
 • 710 a Komitet Zjazdu Rejowskiego c (Kraków d 1906)
 • 710 a Leitgeber Jarosław i Sp., |Księgarnia Poznań
 • 711 a Zjazd historyczny im. Jana Długosza c Kraków) d (1880 ;
 • 711 a Zjazd historyczny poświęcony Mikołajowi Rejowi c Kraków) d (1906 ;
 • 852 j AB 076
 • 960 n Nr inw. 0077
 • 999 a KW

Indexes