"Prospekty, drobne katalogi, ogłoszenia księgarskie, drobiazgi bibliograficzne. 1.1.1914-1.9.1919".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 301a
  • Nr inw. 0319
 • Tytuł:
  • Zbiór druków ulotnych dotyczących spraw literacko-naukowych i księgarsko-wydawniczych.
  • "Prospekty, drobne katalogi, ogłoszenia księgarskie, drobiazgi bibliograficzne. 1.1.1914-1.9.1919".
 • Miejsce i czas powstania: 1906-1919
 • Opis fizyczny:
  • 196 pozycji 37x25 cm
  • dr., rkps, masz. luźne
 • Język: pol ger
 • Zawartość:
  • Altenberg H., Lwów 1913, nr 20. - Altenberg H., G. Seyfarth, E. Wende i Ska, Lwów 1916, (4), nr 106-108, 114. - Arct M., Warszawa 1917-1918, (3), nr 159, 164, 187. - "Aus dem Ostlande", Poznań 1915, nr 99. - "Biblioteka Dzieł Wyborowych", Warszawa 1913, nr 19. - Bonifacius-Druckerei, Paderborn 1915, nr 65. - Borkowski M., Warszawa 1918, nr 189. - Czarnecki J., Wieliczka 1914, nr 11. - Dietrich Eugen, Jena 1914, nr 47. -
  • Drukarnia "Dziennika Poznańskiego", Poznań 1914-1916, (3), nr 34, 128, 166. - Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1915-1918, (7), nr 67, 81-82, 96, 168, 170-171. - Eichblatt Hermann, Berlin 1912, (2), nr 131, 142. - Eulitz Oskar, Leszno 1914-1918, (2), nr 32, 159. - Evangelischer Verein für Kirchengeschichte der Provinz Posen, Poznań 1917, nr 135. - Fiedler Antoni, 1914, nr 25. - "Gazeta Narodowa", Poznań 1916, (2), nr 113, 127. -
  • Gebethner G. i Sp., Kraków 1914-1916, (3), nr 27, 109, 129. - Gebethner i Wolff, Warszawa 1913-1919, (7), nr 4, 24, 93, 146, 148, 193, 195. - Germania, Actien Gesellschaft für Verlag und Druckerei, Berlin 1915, nr 101. - Goldschmidt Hermann, Wiedeń 1915, (2), nr 64, 71. - Göschen'sche G. J. Verlagshandlung, Lipsk 1914, nr 40. - Graupe Paul, Berlin 1914, nr 38. - Grunow Fr. Wilh., Lipsk 1914, nr 48. - Harrwitz Max, Berlin 1918, nr 167. -
  • Haskler Marian, Stanisławów 1915, nr 80. - Hirschfeld C. L., Lipsk 1914, nr 16. - Idzikowski Kazimierz, Warszawa 1906, nr 15. - Jakowicki W., Warszawa 1913-1918, (3), nr 23, 191-192. - Janke Otto, Berlin 1916, nr 104. - Jolowicz J., Poznań 1915, nr 100. - "Katolik", Bytom 1914, nr 37. - Kittler L. A., Lipsk 1917, nr 154. - Kotula B., Cieszyn 1916, nr 120. - Koziański Eugeniusz, Kraków 1914, nr 10. - "Kraj, Leszno 1916-1918, (2), nr 111, 177. -
  • Krajowe Towarzystwo Rybackie, Kraków 1917, nr 136. - Krakowskie Towarzystwo Techniczne, Kraków 1917, nr 157. - "Księga złota szlachty polskiej", Berlin 1914, nr 43. - "Księgarnia Popularna", Warszawa 1913-1914, (2), nr 28-29. - Księgarnia Powszechna (Diecezjalna), Włocławek 1912, nr 14. - Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1910-1915, (2), nr 13, 89. - Księgarnia Wydawnicza Polska, Poznań 1914-1915, (9), nr 52-55, 70, 75-78. -
  • Księgarnia wysyłkowa "Gazety Grudziądzkiej", Grudziądz 1916, nr 123-124. - Kulikowski Stefan, Warszawa 1914, nr 30. - "Kupiec", Poznań 1914-1918, (7), nr 41, 74, 97-98, 112, 175, 182. - "Kurier Litewski", Wilno 1913, nr 7.
  • Landeskundlichen Kommission beim Kaiserlich Deutschen Generalgouvernement Warschau, Warszawa 1918, (2), nr 174, 178. - Lang C., Zurych ok. 1916, nr 130. - Langenscheidt'sche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1914, nr 35. - Lehmann's J. F. Verlag, Monachium 1914, nr 51. - "Macierz Polska", Lwów 1914, nr 12. - Miarka Karol, Mikołów 1914-1918, (21), nr 39, 42, 44-46, 58-58a, 79, 94, 102-103, 110, 116, 121-122, 132-134, 144-145, 183. -
  • Müller Georg, Monachium 1915, nr 68. - "Nasz Towarzysz", Lwów 1913, nr 5. - Neufeld & Henius, Berlin ok. 1914, nr 1. - Niemierkiewicz M., Poznań 1915-1916, (8), nr 83-86, 88, 91, 119. - Noskowicz Mieczysław, Poznań 1917, nr 163.
  • Oldenbourg R., Monachium-Berlin 1917, nr 160. - Orgelbranda S. Synowie, Warszawa 1915-1918, (2), nr 179-190. - "Ostoja", Spółka Wydawnicza, Poznań 1917-1918, (5), nr 138-140, 149-150. - Papieski Instytut Biblijny, Rzym 1914, (2), nr 32, 36. - "Polska Flota Napowietrzna", Poznań 1919, nr 196. - "Popularna Biblioteka Historyczna", Warszawa 1913, nr 21. - "Poradnik Gospodarski", Poznań 1914-1917, (4), nr 49, 73, 92, 161. - Pruszyński, Kraków 1914, nr 9. -
  • "Przegląd Narodowy", Warszawa 1913, nr 2. - "Przegląd Tygodniowy", Morawska Ostrawa 1915, nr 62. - "Przyjaciel Młodzieży", Poznań 1914, nr 26. - Puttkammer & Mühlbrecht, Berlin 1916, nr 105. - Ravenstein Ludwig, Frankfurt n. M., 1914, nr 17. - Reimer Dietrich (Ernst Vohsen), Berlin 1915-1917, (2), nr 155-156. - Reindl Henryk, Kraków 1918, nr 188. - Reussner P., Warszawa 1916, nr 115. - "Ruch Kulturalny", Poznań 1914, nr 18. -
  • Rzepecki Karol, Poznań 1915-1919, (15), nr 117-118, 137, 143, 151-153, 158, 162, 172-173, 176, 181, 197. - Sachs Hans Verlag, Monachium-Lipsk 1915, (2), nr 63, 66. - Seemann F. A., Lipsk 1914, nr 50. - Sękiewicz Feliks ks., 1914, nr 59. - "Skaut", Warszawa 1913, nr 8. - "Straż Polska", Kraków 1914, nr 33. - "Strażnica", Warszawa 1914, nr 31. - Streisand Hugo, Berlin 1915, nr 95. - "Styria", Verlagsbuchhandlung, Graz 1915, (2), nr 60-61. - "Der Tag", Berlin 1915, nr 72. -
  • Trepte Konstanty, Warszawa 1918, nr 184. - Ullstein & Co., Berlin 1915-1917, (4), nr 56, 125-126, 147. - Vaya-Verlag, Halle 1915, nr 69. - "Warta", Poznań 1918, nr 180. - Wende E. i Ska, Warszawa 1913-1917, (2), nr 6, 165. - Zukerkandel W., Złoczów 1914, nr 90. - Związek Polskich Pracowników Księgarskich, Warszawa 1919, nr 195. - Żupański J. K., Poznań 1913-1917, (2), nr 3, 141. - Żuromski Kazimierz, Poznań 1918, nr 185. - "Życie Gospodarcze", Warszawa 1918, nr 186.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 284-286.

MARC

 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol a ger
 • 044 a pl
 • 110
  2
   
  a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240
  1
  0
  a Zbiór druków ulotnych dotyczących spraw literacko-naukowych i księgarsko-wydawniczych.
 • 245
  0
  1
  a "Prospekty, drobne katalogi, ogłoszenia księgarskie, drobiazgi bibliograficzne. 1.1.1914-1.9.1919".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1906-1919
 • 300 a 196 pozycji c 37x25 cm
 • 340 d dr., rkps, masz. e luźne
 • 520 a Altenberg H., Lwów 1913, nr 20. - Altenberg H., G. Seyfarth, E. Wende i Ska, Lwów 1916, (4), nr 106-108, 114. - Arct M., Warszawa 1917-1918, (3), nr 159, 164, 187. - "Aus dem Ostlande", Poznań 1915, nr 99. - "Biblioteka Dzieł Wyborowych", Warszawa 1913, nr 19. - Bonifacius-Druckerei, Paderborn 1915, nr 65. - Borkowski M., Warszawa 1918, nr 189. - Czarnecki J., Wieliczka 1914, nr 11. - Dietrich Eugen, Jena 1914, nr 47. -
 • 520 a Drukarnia "Dziennika Poznańskiego", Poznań 1914-1916, (3), nr 34, 128, 166. - Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1915-1918, (7), nr 67, 81-82, 96, 168, 170-171. - Eichblatt Hermann, Berlin 1912, (2), nr 131, 142. - Eulitz Oskar, Leszno 1914-1918, (2), nr 32, 159. - Evangelischer Verein für Kirchengeschichte der Provinz Posen, Poznań 1917, nr 135. - Fiedler Antoni, 1914, nr 25. - "Gazeta Narodowa", Poznań 1916, (2), nr 113, 127. -
 • 520 a Gebethner G. i Sp., Kraków 1914-1916, (3), nr 27, 109, 129. - Gebethner i Wolff, Warszawa 1913-1919, (7), nr 4, 24, 93, 146, 148, 193, 195. - Germania, Actien Gesellschaft für Verlag und Druckerei, Berlin 1915, nr 101. - Goldschmidt Hermann, Wiedeń 1915, (2), nr 64, 71. - Göschen'sche G. J. Verlagshandlung, Lipsk 1914, nr 40. - Graupe Paul, Berlin 1914, nr 38. - Grunow Fr. Wilh., Lipsk 1914, nr 48. - Harrwitz Max, Berlin 1918, nr 167. -
 • 520 a Haskler Marian, Stanisławów 1915, nr 80. - Hirschfeld C. L., Lipsk 1914, nr 16. - Idzikowski Kazimierz, Warszawa 1906, nr 15. - Jakowicki W., Warszawa 1913-1918, (3), nr 23, 191-192. - Janke Otto, Berlin 1916, nr 104. - Jolowicz J., Poznań 1915, nr 100. - "Katolik", Bytom 1914, nr 37. - Kittler L. A., Lipsk 1917, nr 154. - Kotula B., Cieszyn 1916, nr 120. - Koziański Eugeniusz, Kraków 1914, nr 10. - "Kraj, Leszno 1916-1918, (2), nr 111, 177. -
 • 520 a Krajowe Towarzystwo Rybackie, Kraków 1917, nr 136. - Krakowskie Towarzystwo Techniczne, Kraków 1917, nr 157. - "Księga złota szlachty polskiej", Berlin 1914, nr 43. - "Księgarnia Popularna", Warszawa 1913-1914, (2), nr 28-29. - Księgarnia Powszechna (Diecezjalna), Włocławek 1912, nr 14. - Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1910-1915, (2), nr 13, 89. - Księgarnia Wydawnicza Polska, Poznań 1914-1915, (9), nr 52-55, 70, 75-78. -
 • 520 a Księgarnia wysyłkowa "Gazety Grudziądzkiej", Grudziądz 1916, nr 123-124. - Kulikowski Stefan, Warszawa 1914, nr 30. - "Kupiec", Poznań 1914-1918, (7), nr 41, 74, 97-98, 112, 175, 182. - "Kurier Litewski", Wilno 1913, nr 7.
 • 520 a Landeskundlichen Kommission beim Kaiserlich Deutschen Generalgouvernement Warschau, Warszawa 1918, (2), nr 174, 178. - Lang C., Zurych ok. 1916, nr 130. - Langenscheidt'sche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1914, nr 35. - Lehmann's J. F. Verlag, Monachium 1914, nr 51. - "Macierz Polska", Lwów 1914, nr 12. - Miarka Karol, Mikołów 1914-1918, (21), nr 39, 42, 44-46, 58-58a, 79, 94, 102-103, 110, 116, 121-122, 132-134, 144-145, 183. -
 • 520 a Müller Georg, Monachium 1915, nr 68. - "Nasz Towarzysz", Lwów 1913, nr 5. - Neufeld & Henius, Berlin ok. 1914, nr 1. - Niemierkiewicz M., Poznań 1915-1916, (8), nr 83-86, 88, 91, 119. - Noskowicz Mieczysław, Poznań 1917, nr 163.
 • 520 a Oldenbourg R., Monachium-Berlin 1917, nr 160. - Orgelbranda S. Synowie, Warszawa 1915-1918, (2), nr 179-190. - "Ostoja", Spółka Wydawnicza, Poznań 1917-1918, (5), nr 138-140, 149-150. - Papieski Instytut Biblijny, Rzym 1914, (2), nr 32, 36. - "Polska Flota Napowietrzna", Poznań 1919, nr 196. - "Popularna Biblioteka Historyczna", Warszawa 1913, nr 21. - "Poradnik Gospodarski", Poznań 1914-1917, (4), nr 49, 73, 92, 161. - Pruszyński, Kraków 1914, nr 9. -
 • 520 a "Przegląd Narodowy", Warszawa 1913, nr 2. - "Przegląd Tygodniowy", Morawska Ostrawa 1915, nr 62. - "Przyjaciel Młodzieży", Poznań 1914, nr 26. - Puttkammer & Mühlbrecht, Berlin 1916, nr 105. - Ravenstein Ludwig, Frankfurt n. M., 1914, nr 17. - Reimer Dietrich (Ernst Vohsen), Berlin 1915-1917, (2), nr 155-156. - Reindl Henryk, Kraków 1918, nr 188. - Reussner P., Warszawa 1916, nr 115. - "Ruch Kulturalny", Poznań 1914, nr 18. -
 • 520 a Rzepecki Karol, Poznań 1915-1919, (15), nr 117-118, 137, 143, 151-153, 158, 162, 172-173, 176, 181, 197. - Sachs Hans Verlag, Monachium-Lipsk 1915, (2), nr 63, 66. - Seemann F. A., Lipsk 1914, nr 50. - Sękiewicz Feliks ks., 1914, nr 59. - "Skaut", Warszawa 1913, nr 8. - "Straż Polska", Kraków 1914, nr 33. - "Strażnica", Warszawa 1914, nr 31. - Streisand Hugo, Berlin 1915, nr 95. - "Styria", Verlagsbuchhandlung, Graz 1915, (2), nr 60-61. - "Der Tag", Berlin 1915, nr 72. -
 • 520 a Trepte Konstanty, Warszawa 1918, nr 184. - Ullstein & Co., Berlin 1915-1917, (4), nr 56, 125-126, 147. - Vaya-Verlag, Halle 1915, nr 69. - "Warta", Poznań 1918, nr 180. - Wende E. i Ska, Warszawa 1913-1917, (2), nr 6, 165. - Zukerkandel W., Złoczów 1914, nr 90. - Związek Polskich Pracowników Księgarskich, Warszawa 1919, nr 195. - Żupański J. K., Poznań 1913-1917, (2), nr 3, 141. - Żuromski Kazimierz, Poznań 1918, nr 185. - "Życie Gospodarcze", Warszawa 1918, nr 186.
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a ger
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 284-286.
 • 600
  1
  9
  a Orgelbrand S.
 • 651
   
  9
  a Berlin x wydawnictwo - Neufeld & Henius
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Janke Otto
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Graupe Paul
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Streisand Hugo
 • 651
   
  9
  a Berlin x Germania, Actien Gesellschaft für Verlag und Druckerei
 • 651
   
  9
  a Berlin x czasopismo - "Der Tag"
 • 651
   
  9
  a Berlin x wydawnictwo - Ullstein & Co.
 • 651
   
  9
  a Berlin
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Langenscheidt
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Harrwitz Max
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Puttkammer & Mühlbrecht
 • 651
   
  9
  a Berlin x księgarnia - Ravenstein Ludwig
 • 651
   
  9
  a Berlin x wydawnictwo - Eichblatt Hermann
 • 651
   
  9
  a Bytom x wydawnictwo - "Katolik"
 • 651
   
  9
  a Cieszyn x księgarnia - Kotula B.
 • 651
   
  9
  a Frankfurt n. M. x wydawnictwo - Ravenstein Ludwig
 • 651
   
  9
  a Graz x "Styria" Verlagsbuchhandlung
 • 651
   
  9
  a Grudziądz x Księgarnia wysyłkowa "Gazety Grudziądzkiej"
 • 651
   
  9
  a Halle x Vaya-Verlag
 • 651
   
  9
  a Jena x wydawnictwo - Dietrich Eugen
 • 651
   
  9
  a Kraków x Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej
 • 651
   
  9
  a Kraków x księgarnia - Gebethner G. i Sp.
 • 651
   
  9
  a Kraków x Krakowskie Towarzystwo Techniczne
 • 651
   
  9
  a Kraków x Krajowe Towarzystwo Rybackie
 • 651
   
  9
  a Kraków x czasopismo - "Straż Polska"
 • 651
   
  9
  a Leszno x księgarnia - Eulitz Oskar
 • 651
   
  9
  a Leszno x czasopismo - "Kraj"
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Kittler L. A.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Hirschfeld C. L.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Seemann F. A.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Grunow Fr. Wilh.
 • 651
   
  9
  a Lipsk x księgarnia - Göschen G. J.
 • 651
   
  9
  a Lwów x księgarnia - Altenberg H., G. Seyfarth, E. Wende i Ska
 • 651
   
  9
  a Lwów x Macierz Polska
 • 651
   
  9
  a Lwów x księgarnia - Altenberg H.
 • 651
   
  9
  a Lwów x czasopismo - "Nasz Towarzysz"
 • 651
   
  9
  a Mikołów x Księgarnia, Wydawnictwo Dzieł Ludowych - Miarka Karol
 • 651
   
  9
  a Monachium x wydawnictwo - Müller Georg
 • 651
   
  9
  a Monachium x wydawnictwo - Lehmann J. F.
 • 651
   
  9
  a Monachium x wydawnictwo - Sachs Hans
 • 651
   
  9
  a Monachium x księgarnia - Oldenbourg R.
 • 651
   
  9
  a Morawska Ostrwa x czasopismo - "Przegląd Tygodniowy"
 • 651
   
  9
  a Paderborn x Bonifacius-Druckerei
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Ruch Kulturalny"
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Aus dem Ostlande"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha
 • 651
   
  9
  a Poznań x Evangelischer Verein für Kirchengeschichte der Provinz Posen
 • 651
   
  9
  a Poznań x Zakład artystyczno-chemigraficzny - Fiedler Antoni
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Gazeta Narodowa"
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Jolowicz Józef
 • 651
   
  9
  a Poznań x Księgarnia Wydawnicza Polska
 • 651
   
  9
  a Poznań x Zakład artystyczno-chemigraficzny - Fiedler Antoni
 • 651
   
  9
  a Poznań x "Ostoja", Spółka Wydawnicza
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Polska Flota Napowietrzna"
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Przyjaciel Młodzieży"
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Poradnik Gospodarski"
 • 651
   
  9
  a Poznań x księgarnia - Niemierkiewicz Marian
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Warta"
 • 651
   
  9
  a Poznań x czasopismo - "Kupiec"
 • 651
   
  9
  a Rzym x Papieski Instytut Biblijny
 • 651
   
  9
  a Stanisławów x księgarnia - Haskler Marian
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Związek Polskich Pracowników Księgarskich
 • 651
   
  9
  a Warszawa x czasopismo - "Popularna Biblioteka Historyczna"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Landeskundlichen Kommission beim Kaiserlich Deutschen Generalgouvernement Warschau
 • 651
   
  9
  a Warszawa x czasopismo - "Życie Gospodarcze"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Wende E. i Ska
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Trepte Konstanty
 • 651
   
  9
  a Warszawa x czasopismo - "Strażnica"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x czasopismo - "Skaut"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x czasopismo - "Przegląd Narodowy"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia, drukarnia - Orgelbranda S. Synowie
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Idzikowski Kazimierz
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Jakowicki W.
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Księgarnia Popularna
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Salon Sztuki Stefana Kulikowskiego
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Borkowski M.
 • 651
   
  9
  a Warszawa x księgarnia - Arct M.
 • 651
   
  9
  a Warszawa x czasopismo - "Biblioteka Dzieł Wyborowych"
 • 651
   
  9
  a Warszawa x Salon Sztuki Stefana Kulikowskiego
 • 651
   
  9
  a Wiedeń x księgarnia - Goldschmidt Hermann
 • 651
   
  9
  a Wieliczka x księgarnia - Czarnecki J.
 • 651
   
  9
  a Wilno x czasopismo - "Kurier Litewski"
 • 651
   
  9
  a Włocławek x Księgarnia Powszechna (Diecezjalna)
 • 651
   
  9
  a Złoczów x księgarnia - Zukerkandel Wilhelm
 • 651
   
  9
  a Zurych x księgarnia - Lang C.
 • 653 a Cenniki księgarskie
 • 653 a Katalogi księgarskie
 • 653 a Księgarnie
 • 653 a Ogłoszenia księgarskie
 • 653 a Prospekty
 • 700
  1
  2
  a Altenberg H.
 • 700
  1
  2
  a Arct M.
 • 700
  1
  2
  a Borkowski M.
 • 700
  1
  2
  a Czarnecki J.
 • 700
  1
  2
  a Dietrich Eugen
 • 700
  1
  2
  a Eichblatt Hermann
 • 700
  1
  2
  a Eulitz Oskar
 • 700
  1
  2
  a Fiedler Antoni
 • 700
  1
  2
  a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700
  1
  2
  a Goldschmidt Hermann
 • 700
  1
  2
  a Göschen G. J.
 • 700
  1
  2
  a Graupe Paul
 • 700
  1
  2
  a Grunow Fr. Wilh.
 • 700
  1
  2
  a Harrwitz Max
 • 700
  1
  2
  a Haskler Marian
 • 700
  1
  2
  a Henius [?]
 • 700
  1
  2
  a Hirschfeld C. L.
 • 700
  1
  2
  a Idzikowski Kazimierz
 • 700
  1
  2
  a Jakowicki W.
 • 700
  1
  2
  a Janke Otto
 • 700
  1
  2
  a Jolowicz, Józef
 • 700
  1
  2
  a Kittler L. A.
 • 700
  1
  2
  a Kotula B.
 • 700
  1
  2
  a Koziański Eugeniusz
 • 700
  1
  2
  a Kulikowski Stefan
 • 700
  1
  2
  a Lang C.
 • 700
  1
  2
  a Langenscheidt [?]
 • 700
  1
  2
  a Lehmann J. F.
 • 700
  1
  2
  a Lissa Georg
 • 700
  1
  2
  a Miarka Karol
 • 700
  1
  2
  a Mühlbrecht [?]
 • 700
  1
  2
  a Müller Georg
 • 700
  1
  2
  a Neufeld [?]
 • 700
  1
  2
  a Niemierkiewicz Marian
 • 700
  1
  2
  a Noskowicz Mieczysław
 • 700
  1
  2
  a Oldenbourg R.
 • 700
  1
  2
  a Pruszyński [?]
 • 700
  1
  2
  a Puttkammer [?]
 • 700
  1
  2
  a Ravenstein Ludwig
 • 700
  1
  2
  a Reimer Dietrich
 • 700
  1
  2
  a Reindl Henryk
 • 700
  1
  2
  a Reussner Plato
 • 700
  1
  2
  a Richter F. H.
 • 700
  1
  2
  a Rzepecki Karol
 • 700
  1
  2
  a Sachs Hans
 • 700
  1
  2
  a Seemann F. A.
 • 700
  1
  2
  a Sękiewicz Feliks ks.
 • 700
  1
  2
  a Seyfarth G.
 • 700
  1
  2
  a Streisand Hugo
 • 700
  1
  2
  a Trepte Konstanty
 • 700
  1
  2
  a Ullstein [?]
 • 700
  1
  2
  a Vohsen Ernst
 • 700
  1
  2
  a Wende E.
 • 700
  1
  2
  a Wolff Robert
 • 700
  1
  2
  a Zukerkandel Wilhelm
 • 700
  1
  2
  a Żupański Jan Konstanty
 • 700
  1
  2
  a Żuromski Kazimierz
 • 710
  2
  2
  a Altenberg H. (F. H. Richter), |Księgarnia Lwów
 • 710
  2
  2
  a Altenberg H., G. Seyfarth, E. Wende i Ska, |Księgarnia Lwów
 • 710
  2
  2
  a Arct M., |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Kórnicka
 • 710
  2
  2
  a Bonifacius-Druckerei Paderborn
 • 710
  2
  2
  a Borkowski M., |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Czarnecki J., |Księgarnia Wieliczka
 • 710
  2
  2
  a Dietrich's Eugen |Verlag Jena
 • 710
  2
  2
  a Drukarnia "Dziennika Poznańskiego" Poznań
 • 710
  2
  2
  a Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha Poznań
 • 710
  2
  2
  a Eichblatt Hermann, |Verlag Berlin
 • 710
  2
  2
  a Eulitz Oskar, |Verlags- und Sortimentsbuchhandlung Leszno
 • 710
  2
  2
  a Evangelischer Verein für Kirchengeschichte der Provinz Posen Poznań
 • 710
  2
  2
  a Fiedler Antoni, |Zakład artystyczno-chemigraficzny Poznań
 • 710
  2
  2
  a Gebethner G. i Sp., |Księgarnia Kraków
 • 710
  2
  2
  a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Germania, |Actien Gesellschaft für Verlag und Druckerei Berlin
 • 710
  2
  2
  a Goldschmidt Hermann, |Buchhandlung Wiedeń
 • 710
  2
  2
  a Göschen'schen G. J. |Verlagshandlung Lipsk
 • 710
  2
  2
  a Graupe Paul (Georg Lissa), |Antiquariat Berlin
 • 710
  2
  2
  a Grunow Fr. Wilh., |Verlagshandlung Lipsk
 • 710
  2
  2
  a Harrwitz Max, |Buchhandlung und Antiquariat Berlin
 • 710
  2
  2
  a Haskler Marian, |Księgarnia Stanisławów
 • 710
  2
  2
  a Hirschfeld C. L., |Verlagshandlung Lipsk
 • 710
  2
  2
  a Idzikowski Kazimierz, |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Jakowicki W., |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Janke Otto, |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710
  2
  2
  a Jolowicz Józef, |Księgarnia (Poznań)
 • 710
  2
  2
  a "Katolik", Wydawnictwo (Bytom)
 • 710
  2
  2
  a Kittler L. A., |Buchhandlung Lipsk
 • 710
  2
  2
  a Kotula B., |Księgarnia Cieszyn
 • 710
  2
  2
  a Krajowe Towarzystwo Rybackie Kraków
 • 710
  2
  2
  a Krakowskie Towarzystwo Techniczne Kraków
 • 710
  2
  2
  a Księgarnia Popularna Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Księgarnia Powszechna (Diecezjalna) Włocławek
 • 710
  2
  2
  a Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej Kraków
 • 710
  2
  2
  a Księgarnia Wydawnicza Polska Poznań
 • 710
  2
  2
  a Księgarnia wysyłkowa "Gazety Grudziądzkiej" Grudziądz
 • 710
  2
  2
  a Landeskundlichen Kommission beim Kaiserlich Deutschen Generalgouvernement Warschau Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Lang C., |Buchhandlung Zurych
 • 710
  2
  2
  a Langenscheidt'sche |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710
  2
  2
  a Lehmann's J. F. |Verlag Monachium
 • 710
  2
  2
  a Macierz Polska (Lwów)
 • 710
  2
  2
  a Miarka Karol, |Księgarnia, |Wydawnictwo Dzieł Ludowych Mikołów
 • 710
  2
  2
  a Müller Georg, |Verlag Monachium
 • 710
  2
  2
  a Neufeld & Henius, |Verlag Berlin
 • 710
  2
  2
  a Niemierkiewicz Marian, |Księgarnia Poznań
 • 710
  2
  2
  a Oldenbourg R., |Verlagshandlung Monachium
 • 710
  2
  2
  a Orgelbranda S. Synowie, |Księgarnia i drukarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a "Ostoja", Spółka Wydawnicza Poznań
 • 710
  2
  2
  a Papieski Instytut Biblijny Rzym
 • 710
  2
  2
  a Puttkammer & Mühlbrecht, |Buchhandlung Berlin
 • 710
  2
  2
  a Ravenstein Ludwig, |Verlag Frankfurt n. M.
 • 710
  2
  2
  a Reimer Dietrich (Ernst Vohsen), |Geographische Verlagshandlung Berlin
 • 710
  2
  2
  a Sachs Hans |Verlag Monachium
 • 710
  2
  2
  a Seemann F. A., |Verlagshandlung Lipsk
 • 710
  2
  2
  a Streisand Hugo, |Buchhandlung und Antiquariat Berlin
 • 710
  2
  2
  a "Styria" |Verlagsbuchhandlung (Graz)
 • 710
  2
  2
  a Trepte Konstanty, |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Ullstein & Co., |Verlag Berlin
 • 710
  2
  2
  a Vaya-Verlag Halle
 • 710
  2
  2
  a Wende E. i Ska, |Księgarnia Warszawa
 • 710
  2
  2
  a Zukerkandel Wilhelm, |Księgarnia Złoczów
 • 710
  2
  2
  a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 710
  2
  2
  a Związek Polskich Pracowników Księgarskich Warszawa
 • 740 a "Aus dem Ostlande", Poznań
 • 740 a "Biblioteka Dzieł Wyborowych", Warszawa
 • 740 a "Der Tag", Berlin
 • 740 a "Gazeta Narodowa", Poznań
 • 740 a "Kraj", Leszno
 • 740 a "Księga złota szlachty polskiej", Berlin
 • 740 a "Kupiec", Poznań
 • 740 a "Kurier Litewski", Wilno
 • 740 a "Nasz Towarzysz", Lwów
 • 740 a "Polska Flota Napowietrzna", Poznań
 • 740 a "Popularna Biblioteka Historyczna", Warszawa
 • 740 a "Poradnik Gospodarski", Poznań
 • 740 a "Przegląd Narodowy", Warszawa
 • 740 a "Przegląd Tygodniowy", Morawska Ostrawa
 • 740 a "Przyjaciel Młodzieży", Poznań
 • 740 a "Ruch Kulturalny", Poznań
 • 740 a "Skaut", Warszawa
 • 740 a "Strażnica", Warszawa
 • 740 a "Straż Polska", Kraków
 • 740 a "Warta", Poznań
 • 740 a "Życie Gospodarcze", Warszawa
 • 852 j AB 301a
 • 960 n Nr inw. 0319
 • 999 a KW d 22.02.22

Indexes