Dary, legaty, depozyty, wymiana książek i rękopisów.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1924-1952).
 • Sygnatura:
  • AB 363
  • Nr inw. 0389
 • Tytuł:
  • Biblioteka Kórnicka.
  • Dary, legaty, depozyty, wymiana książek i rękopisów.
 • Miejsce i czas powstania: 1933-1939
 • Opis fizyczny:
  • 306 k. 27,5x36 cm i mn.
  • rkps, masz., kop. masz. poszyt
 • Język: pol fre ger eng
 • Uwagi: Korespondencja biblioteki najczęściej z podpisami dyr. Stanisława Bodniaka, rzadziej Stanisławy Jasińskiej
 • Zawartość:
  • Adamczyk Józef, ks., Poznań, 1938, k. 233. - Antykwariat Lamus Heraldyczny, Warszawa (Gadomski M.), 1939, (2), k. 279, 280. - Archiwum Akt Dawnych Miasta Krakowa, Kraków, 1937, (3), k. 217, 221, 222. - Archiwum Główne, Warszawa, 1933, k. 57. - Archiwum i Biblioteka Archidiecezji Poznańskiej, Poznań, 1933, k. 12. - Archiwum Miejskie w Toruniu, 1938-1939, (5), k. 254, 255, 259, 260, 289. - Archiwum Skarbowe Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Warszawa, (Pomarański Stefan), 1935, (2), k. 163-164.
  • Barczewski A., Poznań, 1939, k. 278. - Batowski Zygmunt, Warszawa, 1936, (2), k. 193, 195. - Biblioteca de Montserrat, Barcelona, 1935, (2), k. 165, 166. - Biblioteka i Muzeum Ordynacji Krasińskich, Warszawa (Muszkowski Jan), 1934, (2), k. 116, 117. - Biblioteka Narodowa, Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw, Warszawa, 1933-1936, (7), k. 7, 26, 27, 114, 115, 123, 194. - Biblioteka Narodowa, Warszawa, 1937-1938, (4), k. 212, 248, 252, 253. - Biblioteka Ordynacji Zamojskiej, Warszawa, w sprawie depozytu Związku Zamoyskich, 1933-1935, (15), k. 2, 3, 9, 56, 60, 76, 84-86, 98, 103, 143, 144; przy tym: "Protokół zdawczo-odbiorczy depozytu Związku Zamoyskich po ś.p. Władysławie Zamoyskim", (podpis: Bodniak Stanisław, Grocholska Zofia z Zamoyskich, Horodyski Bogdan), Kórnik, 1934, k. 104; upoważnienie dla Bogdana Horodyskiego dot. odbioru depozytu Związku Zamoyskich oraz podziękowanie za załatwienie sprawy, 1934, (2), k. 105-106. - Biblioteka Publiczna, Warszawa, 1933, k. 47. - Biblioteka Raczyńskich, Poznań, 1934-1936, (3), k. 131, 132, 175. - Biblioteka Uniwersytecka, Poznań, 1933-1938, (7), k. 24, 24a, 70, 135, 206, 224, 243. - Biblioteka Uniwersytecka, Wilno, w sprawie dzieł J. Lelewela, 1936, k. 185-190, 196. - Biblioteka XX. Czartoryskich, Kraków, 1933-1938, (4), k. 61, 176, 179, 251. - Buczek Karol, Kraków, 1933-1936, (2), k. 46, 173.
  • Centralne Biuro Sprzedaży Opakowań Blaszanych "C.B.S.", Warszawa, 1939, k. 286. - Chacharowski Tadeusz, Kórnik, 1933, k. 96. - Chodynicki Kazimierz, prof., Poznań, 1934, k. 137. - Czołowski Aleksander, Lwów, 1933, (12), k. 4-6, 8, 13, 15, 16, 74, 75, 89, 91-94. - Darowski Antoni Dorotko, potwierdzenie darów dla BK, Kórnik, 1937, (5), k. 198-202. - Downing Todd, Norman, Oklahoma, 1934, k. 120. - Drukarnia Średzka, St. Malicki i S-ka, Środa, 1939, (2), k. 293-294. - Fiedziuszkówna Jadwiga, 1935, k. 142. - Fundusz Kultury Narodowej, Warszawa, 1933-1938, (10), k. 25, 28-43, 77, 79, 80, 140, 141a, 226-227. - Gaładyk Janusz płk, Wilejka, 1939, k. 288. - Gawrońska Helena z Lubomirskich, 1937-1938, (3), k. 271, 274-277. - Gebethner i Wolff, Warszawa, 1934, k. 129. - Glemma Tadeusz, ks., prof., Kraków, 1953, (2), k. 53, 62. - Grabowski Tadeusz, Poznań, 1935, k. 146. - Grocholska Zofia z Zamoyskich, 1934-1938, (9), k. 147, 156, 240, 245, 246, 256, 257, 262-263, 272. - Handelsman Marceli, Warszawa, 1933, k. 54.
  • Kaczorek, Rawicz, 1933, k. 45. - Karwasińska Jadwiga, Warszawa, 1933, k. 55. - Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie (Tański A.), 1935, k. 149-155. - Kolankowski Ludwik, dyr. Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, Warszawa, 1933-1934, (13), k. 1-3, 9, 56, 76, 84-87, 103, 105-106. - Koło Polonistów S.U.P., Poznań, 1936, k. 183. - Komitet Fundacji im. Franciszka Nowodworskiego, Warszawa, 1935, (2), k. 157-158. - Korhonen Arvi, Helsinki, 1933, k. 64. - Kosiński Franciszek, Brodowo, 1938, k. 244. - Kowalewski Józef, Poznań, 1937, (2), k. 214-215, 216. - Kraus Hans P., Antiquar, Wiedeń, 1933-1936, (10), k. 82, 83, 99, 101, 102, 128, 159, 160, 167, 192. - Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, 1934, k. 118. - Kukiel Marian gen., Kraków, 1934, k. 130. - Legis Adolf, Poznań, 1938, k. 272. - Libreria Laietana, Barcelona, 1933, (2), k. 17-18. - Łazarski Zygmunt, Warszawa, 1939, (2), k. 295, 297.
  • Majkowski Edmund ks., Kopanica, 1936, k. 191. - Matuszek Mieczysław, prof., ks., proboszcz w Kórniku, 1939, k. 284-285. - Midi, Akademickie Krajowe i Zagraniczne Biuro Informacyjne, Budapeszt, 1933, k. 44. - Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, Warszawa (Ross K.), 1933, k. 10. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum, Warszawa, 1938, (3), k. 234, 241, 242. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biblioteka (Pobóg-Malinowski Władysław), Warszawa, 1934, (3), k. 133-134, 161. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Prasowy, Warszawa, 1934, (2), 126-127. - Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, (Potocki Fr.), Warszawa, 1934, (2), 138-139. - Münnich Józef, Kraków, 1933, k. 14. - Muzeum Diecezjalne, Łódź, 1938, (2), k. 229, 230. - Muzeum Polski Współczesnej w Rapperswilu, (Kenar Halina), 1938, k. 265. - Muzeum XX. Czartoryskich, Kraków, [1938], k. 261. - Muzeum Wielkopolskie, Poznań, (4), 1936, k. 177, 180, 182, 184. - Muzeum Wielkopolskie, Dział Przedhistoryczny, Poznań, 1933, k. 78. - Nasza Księgarnia S. A. Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa, 1939, (2), k. 282-283. - Olszewska Helena, 1938-1939, (2), k. 258, 291. - Ostrowski Stanisław, 1939, k. 290.
  • Pacyński Antoni, Kórnik, 1938, k. 273. - Pajewski Janusz, Warszawa, 1935, (2), 169-171. - Pajzderski Nikodem, dyr. Muzeum Wielkopolskiego, Poznań, 1936, (2), k. 180, 184. - Państwowe Gimnazjum im. Klaudyny Potockiej, Poznań, 1937, (2), k. 210, 213. - Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, Lwów (Pomarański Stefan dyr.), 1938, k. 236. - Piekarski Kazimierz, Warszawa, 1937-1938, (8), k. 205, 247-251, 267-268. - Pollak Roman, prof., Poznań, 1934-1938, (2), k. 121, 235. - Polskie Radio, Biuro Prasy i Propagandy, Warszawa (Konarski B.), 1934, k. 136. - Polskie Towarzystwo Kultury i Oświaty Robotniczej Pochodnia, Warszawa (Schmidt A.), 1937, k. 218. - Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohaterów, Lwów (Weber Marian), 1933, (2), k. 11, 90. - Popiel Wacław, Kostrzynek, 1937, k. 225. - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1939, (2), k. 296, 297a. - Prezydium Rady Ministrów, Warszawa, 1933-1938, (4), k. 28, 77, 140, 226. - Przesmycki Zenon, Warszawa, 1933, k. 47. - Publiczna Szkoła Powszechna w Kórniku (Węcki), 1936, k. 197. - Rabska Zuzanna, Warszawa, 1934, (2), k. 122, 125. - Redakcja i Administracja Książki o Polskiej Sztuce Religijnej, Kraków (Langmann Jerzy), 1933, k. 19-23. - Redakcja "Slavia Occidentalis", Poznań, 1933, k. 52. - Redaktion den Deutschen Wissenschaftlichen Zeitschrift für Polen, Poznań, 1933, k. 59. - Riigi Keskarhiiv, Tartu (Estońskie Archiwum Historyczne, Tartu), 1935-1936, (3), k. 141, 178, 179a.
  • Semkowicz Władysław, Kraków, 1933, k. 50. - Siemieński Józef, Warszawa, 1938, (2), k. 269-270. - Stowarzyszenie Młodych Muzyków, Kraków, 1938, k. 232. - Suchorska J., Chwalęcice, 1933, (2), k. 72-73, 81. - Szkoła Pracy Domowej Kobiet, Kuźnice, 1938, k. 266. - Śląska Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego, (Rybicki), Katowice, 1938, k. 264. - Towarzystwo Miłośników Historii, Poznań, 1933-1938, (3), k. 88, 111, 239. - Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa, 1933, (2), k. 67, 69. - Towarzystwo Miłośników Książki, Kraków, 1938, k. 238. - Towarzystwo Naukowe, Lwów, 1933-1938, (2), k. 58, 228. - Towarzystwo Naukowe Płockie, 1934, k. 124. - Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1934-1939, (3), k. 112-113, 287. - Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Lublin, 1933, k. 49. - Tymieniecki Kazimierz, Poznań, 1933, k. 71. - Tyszkowski Kazimierz, Lwów, 1935, k. 172. - Ukraiński Instytut Naukowy, Warszawa, 1934, k. 100. - Uniwersytet Poznański, Seminarium Historii Literatury Polskiej, Poznań (Miśkowiak Jan), 1935, (2), k. 145, 148. - Uniwersytet Warszawski, Seminarium Historii Kościoła w Polsce, (Obertyński Zdzisław ks.), Warszawa, 1934, k. 110. - Wannow Richard, Zoppot (Sopot), 1937, (4), k. 207-209, 211. - Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Poznań (Marcinkowski), 1939, k. 292. - Wierczyński Stefan (1886-1963), 1927-1937 i 1947-1950 dyr. Bibl. Uniw. w Poznaniu; 1937-1940 i 1945-1945 dyr. Bibl. Narodowej, 1933-1938, (9), k. 24, 24a, 70, 135, 206, 224, 243, 252, 253. - Witkiewicz Kazimierz, Kraków, 1938, k. 231. - Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1933, (2), k. 51, 65. - Wojtkowski Andrzej, dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, 1936, k. 174. - Wróblewski Antoni, Kórnik, 1937, k. 223.
  • Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów (Badecki Karol dyr.), 1937, (2), k. 203-204. - Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu (Baranowski F.), 1935-1939, (2), k. 162, 281. - Zaleska Julia, Kuźnice, 1933, k. 95. - Zamoyski Maurycy, 1937, k. 275-277. - Zawadzki Stanisław Rogala, 1933, Lublin, k. 66. - Zbiory Państwowe Sztuki, Warszawa, 1936, (2), k. 174, 181. - Ziembicki Witold, Lwów, 1933, k. 63. - Związek Bibliotekarzy Polskich, Rada, Warszawa, 1938, k. 237. - Związek Strzelecki P.O. Kromolice (Latanowicz Konrad), 1937, (2), k. 219, 220.
  • Przy tym: Inform. dla pracowników BK nt. składki emerytalnej i ubezpieczeń, 1934, k. 107-109. - "Lista darów wydawnictw Biblioteki Kórnickiej od roku 1935", 1939, k. 299. - "Spis książek po ś.p. Marii hr. Zamoyskiej", (kopia), 1937, k. 300-301, na k. 301 notatka S. Bodniaka o pozyskaniu książek za pośrednictwem Justyny Zaleskiej od Stowarzyszenia Matki Boskiej Dobrej Rady. - "Spis przedmiotów znajdujących się w pokoju ś.p. Marii hr. Zamoyskiej. Spisane w dniu 10 lipca 1937 r.", (kopia), k. 302-304. - "Wykaz przedmiotów wydanych P. Hr. Marji Zamoyskiej przez Kierownictwo Biblioteki Kórnickiej", (kopia), k. 305-306.

MARC

 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a pol $a fre $a ger $a eng
 • 044 $a pl
 • 110 2 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1924-1952).
 • 240 1 0 $a Biblioteka Kórnicka.
 • 245 0 0 $a Dary, legaty, depozyty, wymiana książek i rękopisów.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1933-1939
 • 300 $a 306 k. $c 27,5x36 cm i mn.
 • 340 $d rkps, masz., kop. masz. $e poszyt
 • 500 $a Korespondencja biblioteki najczęściej z podpisami dyr. Stanisława Bodniaka, rzadziej Stanisławy Jasińskiej
 • 520 $a Adamczyk Józef, ks., Poznań, 1938, k. 233. - Antykwariat Lamus Heraldyczny, Warszawa (Gadomski M.), 1939, (2), k. 279, 280. - Archiwum Akt Dawnych Miasta Krakowa, Kraków, 1937, (3), k. 217, 221, 222. - Archiwum Główne, Warszawa, 1933, k. 57. - Archiwum i Biblioteka Archidiecezji Poznańskiej, Poznań, 1933, k. 12. - Archiwum Miejskie w Toruniu, 1938-1939, (5), k. 254, 255, 259, 260, 289. - Archiwum Skarbowe Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Warszawa, (Pomarański Stefan), 1935, (2), k. 163-164.
 • 520 $a Barczewski A., Poznań, 1939, k. 278. - Batowski Zygmunt, Warszawa, 1936, (2), k. 193, 195. - Biblioteca de Montserrat, Barcelona, 1935, (2), k. 165, 166. - Biblioteka i Muzeum Ordynacji Krasińskich, Warszawa (Muszkowski Jan), 1934, (2), k. 116, 117. - Biblioteka Narodowa, Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw, Warszawa, 1933-1936, (7), k. 7, 26, 27, 114, 115, 123, 194. - Biblioteka Narodowa, Warszawa, 1937-1938, (4), k. 212, 248, 252, 253. - Biblioteka Ordynacji Zamojskiej, Warszawa, w sprawie depozytu Związku Zamoyskich, 1933-1935, (15), k. 2, 3, 9, 56, 60, 76, 84-86, 98, 103, 143, 144; przy tym: "Protokół zdawczo-odbiorczy depozytu Związku Zamoyskich po ś.p. Władysławie Zamoyskim", (podpis: Bodniak Stanisław, Grocholska Zofia z Zamoyskich, Horodyski Bogdan), Kórnik, 1934, k. 104; upoważnienie dla Bogdana Horodyskiego dot. odbioru depozytu Związku Zamoyskich oraz podziękowanie za załatwienie sprawy, 1934, (2), k. 105-106. - Biblioteka Publiczna, Warszawa, 1933, k. 47. - Biblioteka Raczyńskich, Poznań, 1934-1936, (3), k. 131, 132, 175. - Biblioteka Uniwersytecka, Poznań, 1933-1938, (7), k. 24, 24a, 70, 135, 206, 224, 243. - Biblioteka Uniwersytecka, Wilno, w sprawie dzieł J. Lelewela, 1936, k. 185-190, 196. - Biblioteka XX. Czartoryskich, Kraków, 1933-1938, (4), k. 61, 176, 179, 251. - Buczek Karol, Kraków, 1933-1936, (2), k. 46, 173.
 • 520 $a Centralne Biuro Sprzedaży Opakowań Blaszanych "C.B.S.", Warszawa, 1939, k. 286. - Chacharowski Tadeusz, Kórnik, 1933, k. 96. - Chodynicki Kazimierz, prof., Poznań, 1934, k. 137. - Czołowski Aleksander, Lwów, 1933, (12), k. 4-6, 8, 13, 15, 16, 74, 75, 89, 91-94. - Darowski Antoni Dorotko, potwierdzenie darów dla BK, Kórnik, 1937, (5), k. 198-202. - Downing Todd, Norman, Oklahoma, 1934, k. 120. - Drukarnia Średzka, St. Malicki i S-ka, Środa, 1939, (2), k. 293-294. - Fiedziuszkówna Jadwiga, 1935, k. 142. - Fundusz Kultury Narodowej, Warszawa, 1933-1938, (10), k. 25, 28-43, 77, 79, 80, 140, 141a, 226-227. - Gaładyk Janusz płk, Wilejka, 1939, k. 288. - Gawrońska Helena z Lubomirskich, 1937-1938, (3), k. 271, 274-277. - Gebethner i Wolff, Warszawa, 1934, k. 129. - Glemma Tadeusz, ks., prof., Kraków, 1953, (2), k. 53, 62. - Grabowski Tadeusz, Poznań, 1935, k. 146. - Grocholska Zofia z Zamoyskich, 1934-1938, (9), k. 147, 156, 240, 245, 246, 256, 257, 262-263, 272. - Handelsman Marceli, Warszawa, 1933, k. 54.
 • 520 $a Kaczorek, Rawicz, 1933, k. 45. - Karwasińska Jadwiga, Warszawa, 1933, k. 55. - Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie (Tański A.), 1935, k. 149-155. - Kolankowski Ludwik, dyr. Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, Warszawa, 1933-1934, (13), k. 1-3, 9, 56, 76, 84-87, 103, 105-106. - Koło Polonistów S.U.P., Poznań, 1936, k. 183. - Komitet Fundacji im. Franciszka Nowodworskiego, Warszawa, 1935, (2), k. 157-158. - Korhonen Arvi, Helsinki, 1933, k. 64. - Kosiński Franciszek, Brodowo, 1938, k. 244. - Kowalewski Józef, Poznań, 1937, (2), k. 214-215, 216. - Kraus Hans P., Antiquar, Wiedeń, 1933-1936, (10), k. 82, 83, 99, 101, 102, 128, 159, 160, 167, 192. - Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, 1934, k. 118. - Kukiel Marian gen., Kraków, 1934, k. 130. - Legis Adolf, Poznań, 1938, k. 272. - Libreria Laietana, Barcelona, 1933, (2), k. 17-18. - Łazarski Zygmunt, Warszawa, 1939, (2), k. 295, 297.
 • 520 $a Majkowski Edmund ks., Kopanica, 1936, k. 191. - Matuszek Mieczysław, prof., ks., proboszcz w Kórniku, 1939, k. 284-285. - Midi, Akademickie Krajowe i Zagraniczne Biuro Informacyjne, Budapeszt, 1933, k. 44. - Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, Warszawa (Ross K.), 1933, k. 10. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum, Warszawa, 1938, (3), k. 234, 241, 242. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biblioteka (Pobóg-Malinowski Władysław), Warszawa, 1934, (3), k. 133-134, 161. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Prasowy, Warszawa, 1934, (2), 126-127. - Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, (Potocki Fr.), Warszawa, 1934, (2), 138-139. - Münnich Józef, Kraków, 1933, k. 14. - Muzeum Diecezjalne, Łódź, 1938, (2), k. 229, 230. - Muzeum Polski Współczesnej w Rapperswilu, (Kenar Halina), 1938, k. 265. - Muzeum XX. Czartoryskich, Kraków, [1938], k. 261. - Muzeum Wielkopolskie, Poznań, (4), 1936, k. 177, 180, 182, 184. - Muzeum Wielkopolskie, Dział Przedhistoryczny, Poznań, 1933, k. 78. - Nasza Księgarnia S. A. Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa, 1939, (2), k. 282-283. - Olszewska Helena, 1938-1939, (2), k. 258, 291. - Ostrowski Stanisław, 1939, k. 290.
 • 520 $a Pacyński Antoni, Kórnik, 1938, k. 273. - Pajewski Janusz, Warszawa, 1935, (2), 169-171. - Pajzderski Nikodem, dyr. Muzeum Wielkopolskiego, Poznań, 1936, (2), k. 180, 184. - Państwowe Gimnazjum im. Klaudyny Potockiej, Poznań, 1937, (2), k. 210, 213. - Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, Lwów (Pomarański Stefan dyr.), 1938, k. 236. - Piekarski Kazimierz, Warszawa, 1937-1938, (8), k. 205, 247-251, 267-268. - Pollak Roman, prof., Poznań, 1934-1938, (2), k. 121, 235. - Polskie Radio, Biuro Prasy i Propagandy, Warszawa (Konarski B.), 1934, k. 136. - Polskie Towarzystwo Kultury i Oświaty Robotniczej Pochodnia, Warszawa (Schmidt A.), 1937, k. 218. - Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohaterów, Lwów (Weber Marian), 1933, (2), k. 11, 90. - Popiel Wacław, Kostrzynek, 1937, k. 225. - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1939, (2), k. 296, 297a. - Prezydium Rady Ministrów, Warszawa, 1933-1938, (4), k. 28, 77, 140, 226. - Przesmycki Zenon, Warszawa, 1933, k. 47. - Publiczna Szkoła Powszechna w Kórniku (Węcki), 1936, k. 197. - Rabska Zuzanna, Warszawa, 1934, (2), k. 122, 125. - Redakcja i Administracja Książki o Polskiej Sztuce Religijnej, Kraków (Langmann Jerzy), 1933, k. 19-23. - Redakcja "Slavia Occidentalis", Poznań, 1933, k. 52. - Redaktion den Deutschen Wissenschaftlichen Zeitschrift für Polen, Poznań, 1933, k. 59. - Riigi Keskarhiiv, Tartu (Estońskie Archiwum Historyczne, Tartu), 1935-1936, (3), k. 141, 178, 179a.
 • 520 $a Semkowicz Władysław, Kraków, 1933, k. 50. - Siemieński Józef, Warszawa, 1938, (2), k. 269-270. - Stowarzyszenie Młodych Muzyków, Kraków, 1938, k. 232. - Suchorska J., Chwalęcice, 1933, (2), k. 72-73, 81. - Szkoła Pracy Domowej Kobiet, Kuźnice, 1938, k. 266. - Śląska Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego, (Rybicki), Katowice, 1938, k. 264. - Towarzystwo Miłośników Historii, Poznań, 1933-1938, (3), k. 88, 111, 239. - Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa, 1933, (2), k. 67, 69. - Towarzystwo Miłośników Książki, Kraków, 1938, k. 238. - Towarzystwo Naukowe, Lwów, 1933-1938, (2), k. 58, 228. - Towarzystwo Naukowe Płockie, 1934, k. 124. - Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1934-1939, (3), k. 112-113, 287. - Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Lublin, 1933, k. 49. - Tymieniecki Kazimierz, Poznań, 1933, k. 71. - Tyszkowski Kazimierz, Lwów, 1935, k. 172. - Ukraiński Instytut Naukowy, Warszawa, 1934, k. 100. - Uniwersytet Poznański, Seminarium Historii Literatury Polskiej, Poznań (Miśkowiak Jan), 1935, (2), k. 145, 148. - Uniwersytet Warszawski, Seminarium Historii Kościoła w Polsce, (Obertyński Zdzisław ks.), Warszawa, 1934, k. 110. - Wannow Richard, Zoppot (Sopot), 1937, (4), k. 207-209, 211. - Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Poznań (Marcinkowski), 1939, k. 292. - Wierczyński Stefan (1886-1963), 1927-1937 i 1947-1950 dyr. Bibl. Uniw. w Poznaniu; 1937-1940 i 1945-1945 dyr. Bibl. Narodowej, 1933-1938, (9), k. 24, 24a, 70, 135, 206, 224, 243, 252, 253. - Witkiewicz Kazimierz, Kraków, 1938, k. 231. - Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1933, (2), k. 51, 65. - Wojtkowski Andrzej, dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, 1936, k. 174. - Wróblewski Antoni, Kórnik, 1937, k. 223.
 • 520 $a Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów (Badecki Karol dyr.), 1937, (2), k. 203-204. - Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu (Baranowski F.), 1935-1939, (2), k. 162, 281. - Zaleska Julia, Kuźnice, 1933, k. 95. - Zamoyski Maurycy, 1937, k. 275-277. - Zawadzki Stanisław Rogala, 1933, Lublin, k. 66. - Zbiory Państwowe Sztuki, Warszawa, 1936, (2), k. 174, 181. - Ziembicki Witold, Lwów, 1933, k. 63. - Związek Bibliotekarzy Polskich, Rada, Warszawa, 1938, k. 237. - Związek Strzelecki P.O. Kromolice (Latanowicz Konrad), 1937, (2), k. 219, 220.
 • 520 $a Przy tym: Inform. dla pracowników BK nt. składki emerytalnej i ubezpieczeń, 1934, k. 107-109. - "Lista darów wydawnictw Biblioteki Kórnickiej od roku 1935", 1939, k. 299. - "Spis książek po ś.p. Marii hr. Zamoyskiej", (kopia), 1937, k. 300-301, na k. 301 notatka S. Bodniaka o pozyskaniu książek za pośrednictwem Justyny Zaleskiej od Stowarzyszenia Matki Boskiej Dobrej Rady. - "Spis przedmiotów znajdujących się w pokoju ś.p. Marii hr. Zamoyskiej. Spisane w dniu 10 lipca 1937 r.", (kopia), k. 302-304. - "Wykaz przedmiotów wydanych P. Hr. Marji Zamoyskiej przez Kierownictwo Biblioteki Kórnickiej", (kopia), k. 305-306.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a fre $a ger $a eng
 • 561 $d B 04
 • 600 1 9 $a Lelewel Joachim $d (1786-1861)
 • 600 1 9 $a Nowodworski, Franciszek
 • 600 1 9 $a Zaleska, Justyna
 • 600 1 9 $a Zamoyska, Maria $d (1860-1937)
 • 600 1 9 $a Zamoyski, Władysław $d (1853-1924)
 • 610 2 9 $a Stowarzyszenie Matki Boskiej Dobrej Rady
 • 610 2 9 $a Związek Zamoyskich
 • 651 9 $a Barcelona $x Biblioteca de Montserrat
 • 651 9 $a Barcelona $x Libreria Laietana
 • 651 9 $a Budapeszt $x Midi, Akademickie Krajowe i Zagraniczne Biuro Informacyjne
 • 651 9 $a Katowice $x Śląska Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego
 • 651 9 $a Kórnik $x Publiczna Szkoła Powszechna
 • 651 9 $a Kraków $x Biblioteka Czartoryskich
 • 651 9 $a Kraków $x Archiwum Akt Dawnych
 • 651 9 $a Kraków $x Muzeum Czartoryskich
 • 651 9 $a Kraków $x Towarzystwo Miłośników Książki
 • 651 9 $a Kraków $x Redakcja i Administracja Książki o Polskiej Sztuce Religijnej
 • 651 9 $a Kraków $x Stowarzyszenie Młodych Muzyków
 • 651 9 $a Kromolice $x Związek Strzelecki P.O.
 • 651 9 $a Łódź $x Muzeum Diecezjalne
 • 651 9 $a Lublin $x Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651 9 $a Lwów $x Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych
 • 651 9 $a Lwów $x Towarzystwo Naukowe
 • 651 9 $a Lwów $x Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohaterów
 • 651 9 $a Lwów $x Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • 651 9 $a Płock $x Towarzystwo Naukowe Płockie
 • 651 9 $a Poznań $x Redakcja "Slavia Occidentalis"
 • 651 9 $a Poznań $x Archiwum Archidiecezjalne
 • 651 9 $a Poznań $x Biblioteka Raczyńskich
 • 651 9 $a Poznań $x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 9 $a Poznań $x Koło Polonistów S.U.P.
 • 651 9 $a Poznań $x Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha
 • 651 9 $a Poznań $x Muzeum Wielkopolskie, Dział Przedhistoryczny
 • 651 $a Poznań $x Redaktion den Deutschen Wissenschaftlichen Zeitschrift für Polen
 • 651 9 $a Poznań $x Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651 9 $a Poznań $x Uniwersytet. Seminarium Historii Literatury Polskiej
 • 651 9 $a Poznań $x Państwowe Gimnazjum im. Klaudyny Potockiej
 • 651 9 $a Poznań $x Towarzystwo Miłośników Historii
 • 651 9 $a Poznań $x Wielkopolskie Muzeum Wojskowe
 • 651 9 $a Poznań $x Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu
 • 651 9 $a Rapperswil $x Muzeum Polski Współczesnej
 • 651 9 $a Środa Wlkp. $x Drukarnia Średzka - Malicki St. i Ska
 • 651 9 $a Tartu $x Riigi Keskarhiiv (Estońskie Archiwum Historyczne) $z Estonia
 • 651 9 $a Toruń $x Archiwum Miejskie
 • 651 9 $a Warszawa $x Prezydium Rady Ministrów
 • 651 9 $a Warszawa $x Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Archiwum
 • 651 9 $a Warszawa $x Towarzystwo Miłośników Historii
 • 651 9 $a Warszawa $x Towarzystwo Naukowe
 • 651 9 $a Warszawa $x Ukraiński Instytut Naukowy
 • 651 9 $a Warszawa $x Uniwersytet Warszawski.Seminarium Historii Kościoła w Polce
 • 651 9 $a Warszawa $x Wojskowy Instytut Wydawniczy
 • 651 9 $a Warszawa $x Komitet Fundacji im. Franciszka Nowodworskiego
 • 651 9 $a Warszawa $x Polskie Radio, Biuro Prasy i Propagandy
 • 651 9 $a Warszawa $x Archiwum Główne
 • 651 9 $a Warszawa $x Polskie Towarzystwo Kultury i Oświaty Robotniczej Pochodnia
 • 651 9 $a Warszawa $x Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka
 • 651 9 $a Warszawa $x Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
 • 651 9 $a Warszawa $x Nasza Księgarnia, S. A. Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • 651 9 $a Warszawa $x Biblioteka Narodowa. Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw
 • 651 9 $a Warszawa $x Biblioteka Ordynacji Zamojskiej
 • 651 9 $a Warszawa $x Biblioteka Publiczna
 • 651 9 $a Warszawa $x Centralne Biuro Sprzedaży Opakowań Blaszanych "C.B.S."
 • 651 9 $a Warszawa $x Antykwariat Lamus Heraldyczny
 • 651 9 $a Warszawa $x Zbiory Państwowe Sztuki
 • 651 9 $a Warszawa $x Związek Bibliotekarzy Polskich
 • 651 9 $a Warszawa $x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 9 $a Warszawa $x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 9 $a Warszawa $x Centralne Biuro Sprzedaży Opakowań Blaszanych "C.B.S."
 • 651 9 $a Warszawa $x Biblioteka Narodowa
 • 651 9 $a Warszawa $x Biblioteka Ordynacji Krasińskich
 • 651 9 $a Warszawa $x Archiwum Skarbowe Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
 • 651 9 $a Warszawa $x Biblioteka Publiczna
 • 651 9 $a Warszawa $x Biblioteka Ordynacji Zamojskiej
 • 651 9 $a Wiedeń $x księgarnia - Kraus Hans P.
 • 651 9 $a Wilno $x Izba Przemysłowo-Handlowa
 • 651 9 $a Wilno $x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 9 $a Zakopane-Kuźnice $x Szkoła Domowej Pracy Kobiet
 • 653 $a Depozyt w Muzeum Prehistorycznym w Poznaniu
 • 653 $a Depozyt Związku Zamoyskich po ś.p. Władysławie Zamoyskim, Kórnik, 1934
 • 653 $a Drukarnie
 • 653 $a Księgarnie
 • 653 $a Protokół zdawczo-odbiorczy depozytu Związku Zamoyskich po ś.p. Władysławie Zamoyskim, Kórnik, 1934
 • 700 1 2 $a Adamczyk, Józef $c (ks.)
 • 700 1 2 $a Badecki, Karol Józef $d (1886-1953)
 • 700 1 2 $a Baranowski, F.
 • 700 1 2 $a Barczewski, A.
 • 700 1 2 $a Batowski, Zygmunt
 • 700 1 2 $a Bodniak Stanisław $c historyk, dyrektor Biblioteki Kórnickiej Fundacji "Zakłady Kórnickie" $d (1897–1952)
 • 700 1 2 $a Buczek, Karol
 • 700 1 2 $a Chacharowski, Tadeusz
 • 700 1 2 $a Chodynicki, Kazimierz $c (prof.)
 • 700 1 2 $a Czołowski, Aleksander
 • 700 1 2 $a Darowski, Antoni Dorotko
 • 700 1 2 $a Downing, Todd
 • 700 1 2 $a Fiedziuszkówna, Jadwiga
 • 700 1 2 $a Gadomski, M.
 • 700 1 2 $a Gaładyk, Janusz $c (płk)
 • 700 1 2 $a Gawrońska, Helena z Lubomirskich
 • 700 1 2 $a Gebethner, Gustaw Adolf
 • 700 1 2 $a Glemma, Tadeusz $c (ks., prof.)
 • 700 1 2 $a Grabowski, Tadeusz
 • 700 1 2 $a Grocholska, Zofia z Zamoyskich
 • 700 1 2 $a Handelsman, Marceli
 • 700 1 2 $a Horodyski, Bogdan
 • 700 1 2 $a Jasińska Stanisława
 • 700 1 2 $a Kaczorek [?]
 • 700 1 2 $a Karwasińska, Jadwiga
 • 700 1 2 $a Kenar, Halina
 • 700 1 2 $a Kolankowski, Ludwik $c (dyr. Biblioteki Ordynacji Zamojskiej)
 • 700 1 2 $a Konarski, B.
 • 700 1 2 $a Korhonen, Arvi
 • 700 1 2 $a Kosiński, Franciszek
 • 700 1 2 $a Kowalewski, Józef
 • 700 1 2 $a Kraus, Hans P.
 • 700 1 2 $a Kukiel, Marian $c (gen.)
 • 700 1 2 $a Langmann, Jerzy
 • 700 1 2 $a Latanowicz, Konrad
 • 700 1 2 $a Łazarski, Zygmunt
 • 700 1 2 $a Legis, Adolf
 • 700 1 2 $a Majkowski, Edmund $c (ks.)
 • 700 1 2 $a Malicki, St.
 • 700 1 2 $a Marcinkowski [?]
 • 700 1 2 $a Matuszek, Mieczysław $c (prof., ks., proboszcz w Kórniku)
 • 700 1 2 $a Miśkowiak, Jan
 • 700 1 2 $a Münnich, Józef
 • 700 1 2 $a Muszkowski, Jan
 • 700 1 2 $a Obertyński, Zdzisław $c (ks.)
 • 700 1 2 $a Olszewska, Helena
 • 700 1 2 $a Ostrowski, Stanisław
 • 700 1 2 $a Pacyński Antoni $c naczelnik Fundacji Zakłady Kórnickie w l. 1925-1939 $d (1883-1939)
 • 700 1 2 $a Pajewski, Janusz
 • 700 1 2 $a Pajzderski Nikodem $d (1882-1940)
 • 700 1 2 $a Piekarski, Kazimierz
 • 700 1 2 $a Pobóg-Malinowski, Władysław $d (1899-1962)
 • 700 1 2 $a Pollak, Roman
 • 700 1 2 $a Pomarański, Stefan
 • 700 1 2 $a Popiel, Wacław
 • 700 1 2 $a Potocki, Fr.
 • 700 1 2 $a Przesmycki, Zenon
 • 700 1 2 $a Rabska, Zuzanna
 • 700 1 2 $a Ross, K.
 • 700 1 2 $a Rybicki [?]
 • 700 1 2 $a Schmidt, A.
 • 700 1 2 $a Semkowicz, Władysław
 • 700 1 2 $a Siemieński, Józef
 • 700 1 2 $a Suchorska, J.
 • 700 1 2 $a Tański, A.
 • 700 1 2 $a Tymieniecki, Kazimierz
 • 700 1 2 $a Tyszkowski, Kazimierz
 • 700 1 2 $a Wannow, Richard
 • 700 1 2 $a Weber, Marian
 • 700 1 2 $a Węcki [?]
 • 700 1 2 $a Wierczyński, Stefan $c (dyr. Bibl. Uniw. w Poznaniu w l. 1927-1937 i 1947-1950; dyr. Bibl. Narodowej w l. 1937-1940 i 1945-1945 ; $d 1886-1963)
 • 700 1 2 $a Witkiewicz, Kazimierz
 • 700 1 2 $a Wojtkowski, Andrzej $c (dyr. Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu)
 • 700 1 2 $a Wolff, Robert
 • 700 1 2 $a Wróblewski, Antoni
 • 700 1 2 $a Zaleska, Julia
 • 700 1 2 $a Zamoyski, Maurycy
 • 700 1 2 $a Zawadzki, Stanisław Rogala
 • 700 1 2 $a Ziembicki, Witold
 • 710 2 2 $a Antykwariat Lamus Heraldyczny (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Archiwum Akt Dawnych (Kraków)
 • 710 2 2 $a Archiwum Archidiecezjalne (Poznań)
 • 710 2 2 $a Archiwum Główne (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Archiwum Miejskie (Toruń)
 • 710 2 2 $a Archiwum Skarbowe Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Biblioteca de Montserrat (Barcelona)
 • 710 2 2 $a Biblioteka Czartoryskich (Kraków)
 • 710 2 2 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 2 2 $a Biblioteka Narodowa (Warszawa). $b Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw
 • 710 2 2 $a Biblioteka Ordynacji Krasińskich (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Biblioteka Ordynacji Zamojskiej (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Biblioteka Publiczna (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Biblioteka Raczyńskich (Poznań)
 • 710 2 2 $a Biblioteka Uniwersytecka (Poznań)
 • 710 2 2 $a Biblioteka Uniwersytecka (Wilno)
 • 710 2 2 $a Centralne Biuro Sprzedaży Opakowań Blaszanych "C.B.S." (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha (Poznań)
 • 710 2 2 $a Gebethner i Wolff, |Księgarnia (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Izba Przemysłowo-Handlowa (Wilno)
 • 710 2 2 $a Koło Polonistów S.U.P. (Poznań)
 • 710 2 2 $a Komitet Fundacji im. Franciszka Nowodworskiego (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Kraus Hans P., |Antiquar (Wiedeń)
 • 710 2 2 $a Libreria Laietana (Barcelona)
 • 710 2 2 $a Malicki St. i S-ka , |Drukarnia Średzka (Środa Wlkp.)
 • 710 2 2 $a Midi, |Akademickie Krajowe i Zagraniczne Biuro Informacyjne (Budapeszt)
 • 710 2 2 $a Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych
 • 710 2 2 $a Ministerstwo Spraw Zagranicznych. $b Archiwum
 • 710 2 2 $a Ministerstwo Spraw Zagranicznych. $b Biblioteka
 • 710 2 2 $a Ministerstwo Spraw Zagranicznych. $b Wydział Prasowy
 • 710 2 2 $a Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
 • 710 2 2 $a Muzeum Czartoryskich (Kraków)
 • 710 2 2 $a Muzeum Diecezjalne (Łódź)
 • 710 2 2 $a Muzeum Polski Współczesnej (Rapperswil)
 • 710 2 2 $a Muzeum Wielkopolskie (Poznań)
 • 710 2 2 $a Muzeum Wielkopolskie (Poznań). $b Dział Przedhistoryczny
 • 710 2 2 $a Nasza Księgarnia, S. A. Związku Nauczycielstwa Polskiego (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Państwowe Gimnazjum im. Klaudyny Potockiej (Poznań)
 • 710 2 2 $a Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych (Lwów)
 • 710 2 2 $a Polskie Radio (Warszawa). $b Biuro Prasy i Propagandy
 • 710 2 2 $a Polskie Towarzystwo Kultury i Oświaty Robotniczej Pochodnia (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohaterów (Lwów)
 • 710 2 2 $a Poznańskie |Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań)
 • 710 2 2 $a Prezydium Rady Ministrów (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Prezydium Rady Ministrów (Warszawa). $b Fundusz Kultury Narodowej
 • 710 2 2 $a Publiczna Szkoła Powszechna (Kórnik)
 • 710 2 2 $a Redakcja i Administracja Książki o Polskiej Sztuce Religijnej (Kraków)
 • 710 2 2 $a Redakcja "Slavia Occidentalis" (Poznań)
 • 710 2 2 $a Redaktion den Deutschen Wissenschaftlichen Zeitschrift für Polen (Poznań)
 • 710 2 2 $a Riigi Keskarhiiv (|Estońskie Archiwum Historyczne) (Tartu)
 • 710 2 2 $a Śląska Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego (Katowice)
 • 710 2 2 $a Stowarzyszenie Młodych Muzyków (Kraków)
 • 710 2 2 $a Szkoła Domowej Pracy Kobiet (Zakopane-Kuźnice)
 • 710 2 2 $a Towarzystwo Miłośników Historii (Poznań)
 • 710 2 2 $a Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Towarzystwo Miłośników Książki (Kraków)
 • 710 2 2 $a Towarzystwo Naukowe (Lwów)
 • 710 2 2 $a Towarzystwo Naukowe Płockie
 • 710 2 2 $a Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • 710 2 2 $a Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Lublin)
 • 710 2 2 $a Ukraiński Instytut Naukowy (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Uniwersytet Poznański. Seminarium Historii Literatury Polskiej (Poznań)
 • 710 2 2 $a Uniwersytet Warszawski. $b Seminarium Historii Kościoła w Polsce
 • 710 2 2 $a Wielkopolskie Muzeum Wojskowe (Poznań)
 • 710 2 2 $a Wojskowy Instytut Wydawniczy (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Lwów)
 • 710 2 2 $a Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu
 • 710 2 2 $a Zbiory Państwowe Sztuki (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Związek Bibliotekarzy Polskich (Warszawa)
 • 710 2 2 $a Związek Strzelecki P.O. (Kromolice)
 • 740 $a "Lista darów wydawnictw Biblioteki Kórnickiej od roku 1935", 1939
 • 740 $a "Spis książek po ś.p. Marii hr. Zamoyskiej", (kopia), 1937
 • 740 $a "Spis przedmiotów znajdujących się w pokoju ś.p. Marii hr. Zamoyskiej. Spisane w dniu 10 lipca 1937 r.", (kopia)
 • 740 $a "Wykaz przedmiotów wydanych P. Hr. Marji Zamoyskiej przez Kierownictwo Biblioteki Kórnickiej", (kopia)
 • 852 $j AB 363
 • 960 $n Nr inw. 0389
 • 999 $a JR $a Porzucek Tomasz (pr. 2008)
 • 999 $a kw $d 22.04.07

Indexes

Copies

 • Signature: AB 363