"Zwiedzanie zamku".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 294
  • Nr inw. 0310
 • Tytuł:
  • Korespondencja dotycząca kilku wydzielonych tematycznie spraw.
  • "Zwiedzanie zamku".
 • Miejsce i czas powstania: 1901-1920
 • Opis fizyczny:
  • 334 k. 30x24 cm
  • rkps, masz. poszyt
 • Język: pol ger
 • Uwagi:
  • 270 listów
  • Listy z lat 1903-1911 znajdują się w ogólnej korespondencji Z. Celichowskiego dotyczącej administracji dóbr kórnickich - rkps BK 3496-3497, listy z lat 1920-1922 rkps BK 3499.
 • Zawartość:
  • Adamski Walerian ks. (Związek Towarzystw Młodzieży Polskiej w Poznaniu), 1919, k. 319. - Alias Käthe, nauczycielka w Poznaniu, 1916, k. 254. - Allendorff dr, 1912, (2), k. 73-74, 80. - Balszus H., prawnik w Poznaniu, 1911 (wizytówka), k. 42. - Banaszkiewicz Tekla, 1912-1914, (2), k. 88, 191. - Baumannówna Kazimiera, nauczycielka w Poznaniu, w imieniu grupy młodzieży z Prus Zachodnich, 1918, k. 289-290. -
  • Beim, sekreatrz Verein Deutscher Katholiken w Środzie, 1913, k. 130. - Bełza Stanisław, redaktor "Ziarna" w Warszawie, w imieniu siostrzeńca Stanisława Padlewskiego, 1911, k. 27. - Beyer Georg ks., katecheta przy Königliche Auguste Victoria Gymnasium w Poznaniu, 1915 (wizytówka), k. 244. - Bilau Otto kpt (Schwestern-Abteilung der Posener Wandervogels), 1911, k. 57. - Bogajski J. (Towarzystwo Bankowców w Poznaniu), 1911, k. 45. -
  • Bonin, budowniczy w Gelsenkirchen, 1916 (wizytówka), k. 261. - Borne Tadeusz, lekarz dentysta w Poznaniu, 1912 (wizytówka), k. 95. - Brychczyński Kazimierz, w imieniu personelu firmy Składu żelaza T. Krzyżanowskiego w Poznaniu, 1919, k. 312. - Bugzel Czesław (Zjednoczenie Młodzieży Kupieckiej w Poznaniu), 1913, (2), k. 104-105, 128. - Bund und Landwirte. Gescheftstellen für die Provinz Posen, 1913, k. 165. -
  • Bzowski Konstanty, dyrektor Gimnazjum Państwowego im. Tadeusz Kościuszki w Kaliszu, 1919, (3), k. 301, 303, 324. - Chłapowska Józefa, 1916, (2), k. 262-263. - Chrzanowski Bernard w imieniu Zygmunta Dentera z Warszawy, 1919, k. 311. - Chrzanowski Edmund (Towarzystwo Młodzieży Robotniczej oraz Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Środzie), 1911, (2), k. 16, 44. - Czaplicka Helena (Czytelnia dla Kobiet w Kościanie), 1911, k. 9-10. -
  • Czeusny E., nauczycielka, w imieniu średniej szkoły żeńskiej w Środzie, 1911, k. 14-15. - Daunfuss K., nauczyciel w Poznaniu, 1912, k. 71-72. - Dembiński Julian ks., wicepatron Towarzystwa Robotników Polskich przy Farze w Poznaniu, 1911, (2), k. 46-40. - Denizot Zygmunt, 1913, k. 125. - Drużyna Skautowa "Piast" w Poznaniu (podpis: Wincenty Wierzejewski drużynowy i Leonard Skowroński I plutonowy), 1913, k. 150-151. - Dunin Karol, 1919, k. 310. -
  • Durczykiewiczowa, w sprawie dostawy kart pocztowych z widokiem zamku kórnickiego, 1917, k. 275. - Dutkiewicz Czesław, przewodniczący Koła Śpiewackiego w Śremie, 1918, k. 287.
  • Dymek Walenty ks. (Związek Katolickich Towarzystw Robotników Polskich w Poznaniu), 1918, k. 280. - Dziabaszewska H., przewodnicząca Towarzystwa Panien Polskich w Śremie, 1912, k. 64. - Dzięcioł Marian, 1914, k. 185. - Dzięciołówna St., drużynowa drużyny pensjonarskiej w Śremie, 1919, k. 308. - Dziurkiewicz Michał, przewodniczący Towarzystwa Przemysłowców, Poznań-Jeżyce 1919, k. 303. - Eggers A. dr, archiwista w Poznaniu, 1916, k. 257. -
  • Felker, nauczyciel w Poznaniu 10912, k. 100. - Frąckowiak Eustachy, przewodniczący Towarzystwa Młodzieży "Hasło", Poznań-Łazarz, 1919, k. 313-314. - Frąckowiak Jan (Filia Robotników Polskich Związku Zawodowego, Poznań-Wilda), 1912, k. 59-60. - Fulst, powiatowy inspektor szkolny w Śremie, 1913, k. 156-157. - Gałdyński Tadeusz ks., wicepatron Towarzystwa Pracownic Parafii Poznań-Jeżyce, 1918, k. 276-277. -
  • Gieburowski Wacław ks., dyrygent chóru archikatedralnego w Poznaniu, 1915, k. 241. - Giżycki Edward rotmistrz, 1912, k. 68. - Gorgolewski Józef ks., wicepatron Towarzystwa Pracownic i Towarzystwa Młodzieży Żeńskiej pod opieką Matki Boskiej Anielskiej, Parafii Poznań-Jeżyce, 1914, k. 228-229. - Grochowski Witold, uczeń, w imieniu grupy uczniów pol. Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, 1916, k. 248-249. - Gross Hugo, adwokat w Poznaniu, 1911, (2), k. 19-21. -
  • Grzęda Stanisław ks. (Stowarzyszenie Pracownic Katolickich w Poznaniu), 1912-1913, (3), k. 61, 139-140, 269-270. - Günther O., nauczyciel szkoły ludowej w Poznaniu, 1912, (2), k. 75, 78. - Gustowski Artur, przewodniczący Stowarzyszenia Kupców w Poznaniu, 1918, k. 286. - Harwaczyński Franciszek ks., wicepatron Towarzystwa Młodzieży Żeńskiej "Strażnica" Parafii Bożego Ciała w Poznaniu, 1914, k. 220. -
  • Hein, pastor w Bninie, 1915, k. 246-247. - Heldt, budowniczy w Środzie, 1914, k. 208. - Hoffmann Bolesław ks. (Towarzystwo Przemysłowców i Towarzystwo Robotników Parafii Poznań-Winiary), 1913, k. 122. - Horn Alfred, sekretarz Staats- und Kommunal-Bürgehielfen-Verbandes w Poznaniu, 1912, k. 76. - Hübner Franciszek, 1913, k. 100a.
  • Janicki L., przewodniczący Towarzystwa Przemysłowo-Ludowego w Starołęce pod Poznaniem, 1911-1913, (3), k. 28-29, 69, 144. - Jańczak Bolesław, generalny agent lipskiego towarzystwa zabezpieczania ognia w Poznaniu, 1911, k. 31.
  • Jaskólska Stefania, nauczycielka (Pensjonat Pań Laskowskich i Towarzystwa Młodzieży Żeńskiej w Mosinie), 1916-1919, (3), k. 206, 210, 321. - Jaskulski Michał, sekretarz Klubu Towarzyskiego w Poznaniu, 1913, k. 116. - Jauerneck, sekretarz powiatowy w Śremie, 1912, k. 96. - Jezierski Antoni (Towarzystwo Przemysłowe w Czempiniu), 1913-1914, (3), k. 108-109, 118, 213. - Jęczkowiak M. (Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Poznaniu), 1913, k. 169. -
  • Jordan, lekarz w Środzie, 1911, k. 18. - Kantak Kamil ks., red. "Miesięcznika Kościelnego" w Poznaniu, 1916, k. 267. - Karst Arthur, 1913, k. 126. - Kasprzyk St., uczeń, w imieniu grupy gimnazjalistów w Śremie, 1912, k. 179. - Katolickie Towarzystwo Robotników Parafii św. Jana, Poznań-Główna (podpis: Józef Górny wicepatron, Ludwik Księżyk przewodniczący i Andrzej Świderski sekretarz), 1914, k. 196. - Kaulisch M., radca ziemstwa w Poznaniu, 1914, k. 200. -
  • Kauss Józef, 1901, k. 5-6. - Kelsch Willy, adwokat w Poznaniu, 1917, k. 274. - Kilarski Jan, nauczyciel, w imieniu grupy uczennic Gimnazjum im. Dąbrówki w Poznaniu, 1920, (2), k. 328-329. - Klamm Hermann, sekretarz przy Provinzial-Feuersocietät w Poznaniu, 1914, k. 192-193, przy tym odpowiedź Z. Celichowskiego, k. 193-194. - Klatkiewicz St., przewodniczący Towarzystwa Przemysłowego "Zgoda" w Żegrzu pod Poznaniem, 1912, k. 87. -
  • Kluge, burmistrz w Kórniku, 1911, k. 30. - Knothe Marie, dyrektorka Below-Knothesches Lyzeum w Poznaniu, 1913, k. 121. - Kobschätzki, sekretarz sądowy w Śremie, 1914, k. 203-204. - Koehler W. kpt., Poznań 1913, k. 176. - Köhler, nauczyciel w Środzie, 1912, k. 66-67. - Koło Akademickie "Polonia" przy Uniwersytecie Poznańskim (podpis: Franciszek Böhm przewodniczący i Krzewiński z w. sekretarza), 1920, k. 332. -
  • Könnemann Gustav, radca prawny w Poznaniu, 1912, k. 98-99. - Koralewski M. (Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej Parafii Bożego Ciała w Poznaniu), 1919, k. 304. - Korcz Stefan (Towarzystwo Esperantystów Poznańskich), 1913, k. 134. - Kościelska Helena, sekretarz Żeńskiej Drużyny Harcerskiej im. Zofii Chrzanowskiej w Poznaniu, 1919, k. 306. - Kościelski Bolesław ks. (Towarzystwo Kobiet Pracujących Parafii św. Wojciecha w Poznaniu), 1913, k. 166. -
  • Kozłowski Jerzy ks., patron Stowarzyszenia Pracownic Konfekcyjnych w Poznaniu, 1914, k. 217-218. - Kries Karl von, mjr, 1913, k. 101. - Krzyżankiewicz Stanisław, w imieniu uczestników kursu dla synów włościańskich w Poznaniu, 1913, k. 181-182. - Kubik Aleksander ks. (Towarzystwo Młodzieży w Poznaniu), 1919, k. 305. - Kujawski Aleksander, kurator Towarzystwa Uczniów Handlowych w Śremie, 1913, k. 129. - Kulczyński Wacław, 1913, k. 102. -
  • Künzer Franz, burmistrz Poznania, 1911, k. 37. - Kurczewski Roman, sekretarz Towarzystwa Samodzielnych Drogistów w Poznaniu, 1918, (2), k. 281, 284. - Kuss, pastor w Zaniemyślu, 1916, k. 258.
  • Laskowska Stefania z Dziorobków, 1919, k. 316. - Leitgeber Włodzimierz ks., 1915, k. 240. - Likowski [?], radca w Pleszewie, w imieniu Józefa Stołyhwy, 1913, k. 154. - Likowski L., 1912, k. 86. - Lindner Juliusz, b.d. (wizytówka), k. 178. - Lindow Ulrich, adwokat w Poznaniu, 1912-1915, (3), k. 70, 124, 238. - Lisiecki Arkadiusz ks. (Związek Katolickich Towarzystw Robotników Polskich w Poznaniu), 1911, k. 54. -
  • Lisiecki Józef, sekretarz Katolickiego Towarzystwa Rzemieślników Polskich pod wezwaniem św. Józefa w Poznaniu, 1912, k. 62. - Loake Alfred, krytyk muzyczny, redaktor "Posener Neusten Nachrichten" w Poznaniu, 1919 (wizytówka), k. 318. - Łabędzki Piotr ks. (Kółko Rolnicze w Tulcach pod Poznaniem), 1912-1913, (3), k. 63, 110, 119.
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego o zezwolenie na zwiedzanie Muzeum i parku kórnickiego, a także urządzenia majówek w lasach kórnickich z l. 1901-1903, 1911-1920:
  • Maciejewski P., sekretarz Towarzystwa Młodzieży Kupieckiej w Środzie, 1914, k. 230. - Majchrzakówna Bronisława, sekretarz Stowarzyszenia Panien Pracujących w Handlu i Przemyśle Parafii Archikatedralnej w Poznaniu, 1918, k. 291. - Majkowski Edmund ks., 1918-1920, (3), k. 295-296, 300, 331. - Maliński Stefan, sekretarz Towarzystwa Wstrzemięźliwości "Jutrzenka" w Poznaniu, 1911, k. 13. -
  • Matuszewski Antoni, drukarz, w imieniu personelu Zakładów Graficznych Dowództwa Głównego w Poznaniu, 1919, k. 322. - Matz dr, adwokat w Poznaniu, 1913, (2), k. 138, 183. - Meyer, 1912, k. 81. - Meyerówna G., kierowniczka Drużyny Skautek im. M. Konopnickiej w Środzie, 1917, k. 273. - Michalski A., 1914, k. 209. - Michalski Stanisław ks., wicepatron Towarzystwa Robotników Polsko-Katolickich w Parafii Bożego Ciała w Poznaniu, 1914, k. 226. -
  • Miklaszewski Ludwik, przewodniczący Towarzystwa Młodych Przemysłowców w Poznaniu, 1911, k. 33-34, przy tym karta legitymacyjna, k. 32. - Mizgalski Karol, dyrektor Banku w Poznaniu, 1912, k. 65. - Mukułowska F., przewodnicząca Towarzystwa Ziemianek powiatu Gnieźnieńsko-Witkowskiego, 1918, (2), k. 292, 297-298. - Murawska Cyryla, sekretarz Towarzystwa Czytelni Kobiet w Gostyniu, 1913, k. 148. - Neukranz Thilo, radca miejski w Poznaniu, 1912, k. 84-85. -
  • Neumann-Hartmann, budowniczy w Śremie, 1914, (2), k. 198, 236. - Neyman Marcin, architekt w Kaliszu, 1913 (wizytówka), k. 180. - Neyman Stanisław, uczeń, w imieniu grupy uczniów gimnazjum w Śremie, 1918, k. 282. - Noryśkiewicz Jan ks., profesor gimnazjum w Śremie, 1913, k. 172.
  • Nowak Antoni ks. (Towarzystwo Przemysłowców i "Sokół" w Jaraczewie), 1914, k. 186-187. - Nowak Franciszek ks. (Towarzystwo Robotników w Zaniemyślu), 1912, k. 94. - Oelsner Sally, urzędnik w Poznaniu, 1917, k. 271. - Okoniewski Stanisław ks., w imieniu ks. Georga Bayera, 1915, k. 245. - Olbrisch Edgar, ppor. w Poznaniu, 1912, k. 97. - Olejniczak W. (Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Poznaniu), 1913, k. 113. -
  • Osowicki Jan (Kółko Włościanek w Pierzchnie pod Kórnikiem), 1919, k. 302. - Owczarczak A., senior Towarzystwa Młodzieży Polsko-Katolickiej w Parafii św. Jana, pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Poznaniu, 1913, k. 161. - Paluszczak Ignacy (Towarzystwo Robotników Parafii Poznań-Jeżyce), 1914, k. 223. - Pałkowski Czesław, skarbnik Towarzystwa Młodzieży Kupieckiej w Śremie, 1911, k. 35. -
  • Panewicz Roman ks., wicepatron Towarzystwa Młodzieży Polsko-Katolickiej Parafii Archikatedralnej w Poznaniu, 1901, k. 1. - Patuschka Lorenz, podoficer, 1916, k. 252-253. - Paul Mieczysław, w imieniu grupy skautów poznańskich, 1916, k. 266, przy tym tekst pozwolenia Z. Celichowskiego, k. 265. - Pawlicki Florian, przewodniczący Towarzystwa Koła Rękodzielników w Luboniu pod Poznaniem, 1914, (2), k. 190, 195. -
  • Pichl Josef (Eisenbahn Vermessungstechniker Verein, Poznań), 1913, k. 103. - Pieniężny Stanisław, przewodniczący Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Pobiedziskach pod Poznaniem, 1914, k. 184. - Podlacha dr, 1913, (depesza), k. 136. - Pokrywka Wincenty, przewodniczący Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", Poznań-Winiary, 1912, k. 58. - Poleski, uczeń gimnazjum, 1914, k. 222. -
  • Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Oddział Kaliski (podpis: Stanisław Bzowski przewodniczący i Konstanty Bzowski sekretarz), 1911, (4), k. 24, 26, 55-56. - Powidzki Tadeusz, dziennikarz, w imieniu grupy sokołów poznańskich, 1916, k. 256. -
  • Prager Emil, nauczyciel (Posener Lehrerverein), 1910, k. 52-53. - Przybyliński Jan, przewodniczący Koła Śpiewackiego "Moniuszko" w Żegrzu pod Poznaniem, 1914-1919, (2), k. 188-189, 299. - Puffke Kazimierz, dziennikarz, w imieniu Teodora Szumskiego profesora gimnazjum w Kaliszu, 1911, k. 43.
  • Przy tym rachunek Drukarni "Dziennika Poznańskiego" za druk biletów wstępu, 1914-1919, (4), k. 207, 233, 379, 320 i notatki Z. Celichowskiego, 1911-1913, k. 17, 41, 133.
  • Raabe Edmund, dyrektor Staatliche Fortbildungs- und Gewehrschule w Poznaniu, 1914-1915, (2), k. 221, 242. - Rakowicz Jan, dyrektor Państwowej Szkoły Budowlanej w Poznaniu, 1920, (2), k. 326-327, 334. - Rakowski S. (Deutscher Techniker Verband, Poznań), 1913, k. 127. - Reger C., 1914, k. 237. - Reichel Josef (Verband Deutscher Eisenbahn-Handwerker und Arbeiter, Ostverein, Poznań), 1913-1914, (5), k. 123, 131-132, 202, 205. -
  • Renner Johanna, 1916, k. 255. - Rivoli Józef, prodziekan, w imieniu grupy profesorów i studentów Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, 1920, k. 333. - Ruciński Franciszek ks., (Stowarzyszenie Młodzieńców Parafii św. Floriana w Poznaniu), 1918, k. 285. - Rzepecki Stanisław, budowniczy rządowy w Poznaniu, w imieniu Delegacji Architektów Polskich, 1911, k. 51. -
  • Schultz Antoni, sekretarz Towarzystwa Robotników w Rogalinku, 1913, k. 142-143. - Słomińska Aleksandra, właścicielka pensjonatu dla dziewcząt w Poznaniu, 1913, k. 159-160. - Sobczak Ignacy, sekretarz Towarzystwa Robotników Polskich przy Farze w Poznaniu, 1913, k. 167-168. - Stablewski Stanisław, 1916, k. 259. - Steinborn, 1913, k. 106. - Stock E. Ch., urzędnik bankowy w Poznaniu, 1913, k. 177. - Stołyhwo Józef, student uniwersytetu w Kijowie, 1913 (wizytówka), k. 153. -
  • Stowarzyszenia Młodzieży Szkolnej "Bratnia Pomoc" w Państwowej Szkole Sztuki Zdobniczej w Poznaniu (podpis: J. Andrzejewski sekretarz i Fryderyk Pautsch dyrektor Szkoły), 1920, k. 330. - Stowarzyszenie "Oświata i Praca" w Parafii św. Łazarza w Poznaniu (podpis: A. Urbanek przewodniczący i F. Chrastek sekretarz), 1911, k. 11. - Stuckard von, koniuszy księcia von Thurn und Taxis, 1915 (wizytówka), k. 239. - Szostakowski Józef, 1901, k. 4. -
  • Szymanowski Tadeusz, przewodniczący Towarzystwa Katolickiej Młodzieży Polskiej w Środzie, 1913-1916, (2), k. 170-171, 260. - Szymański Mieczysław, w imieniu grupy gimnazjalistów polskich w Wągrowcu, 1913, (2), k. 137, 141. - Szymański Teofil, student teologii, 1913, (wizytówka), k. 173.
  • Thomas Wanda, 1913, k. 158. - Tomczak M. (Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Poznań-Winiary), 1919, k. 317. - Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Poznań-Łazarz (podpis: T. Gärtych przewodniczący, Michał Błażak skaut i Maria Stolpówna sekretarz), 1915-1919, (2), k. 243, 323. - Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Poznań-Wilda (podpis: Stanisław Bautz przewodniczący i St. Andrut sekretarz), 1911, k. 50. -
  • Towarzystwo Kształcącej się Młodzieży Polskiej "Iskra" w Poznaniu (podpis: Kazimierz Syller przewodniczący i F. Machowski sekretarz), 1911-1913, (2), k. 25, 152. -
  • Towarzystwo Kształcącej się Młodzieży Polskiej "Ogniwo" w Poznaniu (podpis: Czesław Kędzierski przewodniczący i Leon Formański sekretarz), 1903, k. 2-3. - Towarzystwo Młodzieży Kupieckiej w Śremie (podpis: Szyszka? przewodniczący i Franciszek Woźniak sekretarz), 1914, k. 224-225. - Towarzystwo Przemysłowe Katolickie w Naramowicach pod Poznaniem (podpis: M. Stęszewski i M. Sobecki) 1917, k. 227. -
  • Towarzystwo Przemysłowe "Sobieski" w Poznaniu (podpis: Władysław Rosiński przewodniczący i Jan Komorski sekretarz), 1913, k. 117. - Towarzystwo Uczniów Handlowych w Poznaniu (podpis: Teodor Filipowicz kurator i Walenty Zajączek przewodniczący), 1913, k. 149. - Tumm Otto, nauczyciel (Verein der Junge Kaufleute, Poznań), 1911-1912, (2), k. 39-40, 88. - Vorwerk A., nauczyciel (Abteilung für Naturkunde des Lehrerverein "Posen Land", Poznań), 1914, k. 197. -
  • Wachnerowa A., 1912, k. 93. - Walaszyk Józef, przewodniczący Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", Poznań-Główna, 1916, (2), k. 264, 268. - Waligóra, geometra przy Urzędzie Osadniczym w Poznaniu, w imieniu Szkoły rysowniczej przy Urzędzie, 1919, k. 315. - Wandrey kpt., w imieniu grupy podoficerów i oficerów w Poznaniu, 1916, (2), k. 250-251. -
  • Wawrzyniak Franciszek, sekretarz Towarzystwa Młodzieży Polsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Jana Kantego w Poznaniu, 1913, k. 163-164. - Wawrzynowicz Jan ks. (Towarzystwo Młodzieży Robotniczej, Terminatorów i Dziewcząt Pracujących w Środzie), 1912, (2), k. 89-92. - Weiss Maria, 1914, k. 231-232. - Weiss Paul, 1913, k. 114-115. - Wiśniewski Antoni ks. (Kółko Rolnicze w Mchach pod Śremem), 1913, k. 111-112. -
  • Wodziński J., 1913, k. 135. - Wojciechowski Wojciech, sekretarz Katolickiego Towarzystwa Rzemieślników Polskich pod wezwaniem św. Wojciecha w Poznaniu, 1903, (2), k. 7-8. - Wolff Wilhelm, adwokat (Posener Turnerbund), 1913, k. 120 i jego wizytówka, 1911, k. 38.
  • Zaidlewicz Józef, 1913, (2), k. 155, 174-175. - Zajączek Walenty, 1914, k. 199. - Zaleski Zygmunt, uczeń gimnazjum w Gnieźnie, w imieniu grupy gimnazjalistów,1912, k. 79. - Zalewski, nauczyciel w Bninie, 1917-1918, (2), k. 272, 283. - Zaremba Franciszek Ksawery, organista, w imieniu chóru kościelnego w Środzie, 1913, (2), k. 145, 162. - Zbąska Ludomira, nauczycielka w Lubomierzu na Śląsku, 1914, k. 211-21. -
  • Zenker Marcin ks. (Towarzystwo Robotników, Poznań-Główna), 1918, k. 288 i wizytówka, k. 278. - Zieliński Czesław, przodownik Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", Poznań-Jeżyce, 1918, k. 293-294. - Zilbern(?), urzędnik w Środzie, 1912, k. 77. - Ziołecki Włodzimierz (Kółko Rolnicze w Czerlejnie), 1914, k. 201. -
  • Zjednoczenie Zawodowe Polskie w Poznaniu: Filia Malarzy (podpis: Edmund Fortuniak przewodniczący i Władysław Czerwiński skarbnik), 1911, k. 12; Filia Robotników Maszynowych (podpis: M. Kryg przewodniczący, Stanisław Walter sekretarz i Stefan Klawiter skarbnik), 1913, k. 146-147. - Związek Handlowców w Środzie (podpis: Z. I. Dabiński przewodniczący i St. Preisówna sekretarz), 1920, k. 325. -
  • Zwierzyński Franciszek Ksawery, przewodniczący Towarzystwa Wycieczkowego, Poznań-Jeżyce, 1914, k. 219. - Żeńska Drużyna Harcerska im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu (podpis: Aniela Brzeska sekretarz i Stefania Kollerówna zastępowa), 1919, k. 307. - Żółtowska Zofia, 1914, k. 214. - Żółtowski Marceli, 1911, k. 22-23. - NN anonim z ostrzeżeniem przed grupą hakatystów śremskich, 1914, k. 234-235.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 270-276.

MARC

 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol a ger
 • 044 a pl
 • 110
  2
   
  a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240
  1
  0
  a Korespondencja dotycząca kilku wydzielonych tematycznie spraw.
 • 245
  0
  1
  a "Zwiedzanie zamku".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1901-1920
 • 300 a 334 k. c 30x24 cm
 • 340 d rkps, masz. e poszyt
 • 400 a Dziorobek Stefania zob. Laskowska Stefania z Dziorobków
 • 500 a 270 listów
 • 500 a Listy z lat 1903-1911 znajdują się w ogólnej korespondencji Z. Celichowskiego dotyczącej administracji dóbr kórnickich - rkps BK 3496-3497, listy z lat 1920-1922 rkps BK 3499.
 • 520 a Adamski Walerian ks. (Związek Towarzystw Młodzieży Polskiej w Poznaniu), 1919, k. 319. - Alias Käthe, nauczycielka w Poznaniu, 1916, k. 254. - Allendorff dr, 1912, (2), k. 73-74, 80. - Balszus H., prawnik w Poznaniu, 1911 (wizytówka), k. 42. - Banaszkiewicz Tekla, 1912-1914, (2), k. 88, 191. - Baumannówna Kazimiera, nauczycielka w Poznaniu, w imieniu grupy młodzieży z Prus Zachodnich, 1918, k. 289-290. -
 • 520 a Beim, sekreatrz Verein Deutscher Katholiken w Środzie, 1913, k. 130. - Bełza Stanisław, redaktor "Ziarna" w Warszawie, w imieniu siostrzeńca Stanisława Padlewskiego, 1911, k. 27. - Beyer Georg ks., katecheta przy Königliche Auguste Victoria Gymnasium w Poznaniu, 1915 (wizytówka), k. 244. - Bilau Otto kpt (Schwestern-Abteilung der Posener Wandervogels), 1911, k. 57. - Bogajski J. (Towarzystwo Bankowców w Poznaniu), 1911, k. 45. -
 • 520 a Bonin, budowniczy w Gelsenkirchen, 1916 (wizytówka), k. 261. - Borne Tadeusz, lekarz dentysta w Poznaniu, 1912 (wizytówka), k. 95. - Brychczyński Kazimierz, w imieniu personelu firmy Składu żelaza T. Krzyżanowskiego w Poznaniu, 1919, k. 312. - Bugzel Czesław (Zjednoczenie Młodzieży Kupieckiej w Poznaniu), 1913, (2), k. 104-105, 128. - Bund und Landwirte. Gescheftstellen für die Provinz Posen, 1913, k. 165. -
 • 520 a Bzowski Konstanty, dyrektor Gimnazjum Państwowego im. Tadeusz Kościuszki w Kaliszu, 1919, (3), k. 301, 303, 324. - Chłapowska Józefa, 1916, (2), k. 262-263. - Chrzanowski Bernard w imieniu Zygmunta Dentera z Warszawy, 1919, k. 311. - Chrzanowski Edmund (Towarzystwo Młodzieży Robotniczej oraz Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Środzie), 1911, (2), k. 16, 44. - Czaplicka Helena (Czytelnia dla Kobiet w Kościanie), 1911, k. 9-10. -
 • 520 a Czeusny E., nauczycielka, w imieniu średniej szkoły żeńskiej w Środzie, 1911, k. 14-15. - Daunfuss K., nauczyciel w Poznaniu, 1912, k. 71-72. - Dembiński Julian ks., wicepatron Towarzystwa Robotników Polskich przy Farze w Poznaniu, 1911, (2), k. 46-40. - Denizot Zygmunt, 1913, k. 125. - Drużyna Skautowa "Piast" w Poznaniu (podpis: Wincenty Wierzejewski drużynowy i Leonard Skowroński I plutonowy), 1913, k. 150-151. - Dunin Karol, 1919, k. 310. -
 • 520 a Durczykiewiczowa, w sprawie dostawy kart pocztowych z widokiem zamku kórnickiego, 1917, k. 275. - Dutkiewicz Czesław, przewodniczący Koła Śpiewackiego w Śremie, 1918, k. 287.
 • 520 a Dymek Walenty ks. (Związek Katolickich Towarzystw Robotników Polskich w Poznaniu), 1918, k. 280. - Dziabaszewska H., przewodnicząca Towarzystwa Panien Polskich w Śremie, 1912, k. 64. - Dzięcioł Marian, 1914, k. 185. - Dzięciołówna St., drużynowa drużyny pensjonarskiej w Śremie, 1919, k. 308. - Dziurkiewicz Michał, przewodniczący Towarzystwa Przemysłowców, Poznań-Jeżyce 1919, k. 303. - Eggers A. dr, archiwista w Poznaniu, 1916, k. 257. -
 • 520 a Felker, nauczyciel w Poznaniu 10912, k. 100. - Frąckowiak Eustachy, przewodniczący Towarzystwa Młodzieży "Hasło", Poznań-Łazarz, 1919, k. 313-314. - Frąckowiak Jan (Filia Robotników Polskich Związku Zawodowego, Poznań-Wilda), 1912, k. 59-60. - Fulst, powiatowy inspektor szkolny w Śremie, 1913, k. 156-157. - Gałdyński Tadeusz ks., wicepatron Towarzystwa Pracownic Parafii Poznań-Jeżyce, 1918, k. 276-277. -
 • 520 a Gieburowski Wacław ks., dyrygent chóru archikatedralnego w Poznaniu, 1915, k. 241. - Giżycki Edward rotmistrz, 1912, k. 68. - Gorgolewski Józef ks., wicepatron Towarzystwa Pracownic i Towarzystwa Młodzieży Żeńskiej pod opieką Matki Boskiej Anielskiej, Parafii Poznań-Jeżyce, 1914, k. 228-229. - Grochowski Witold, uczeń, w imieniu grupy uczniów pol. Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, 1916, k. 248-249. - Gross Hugo, adwokat w Poznaniu, 1911, (2), k. 19-21. -
 • 520 a Grzęda Stanisław ks. (Stowarzyszenie Pracownic Katolickich w Poznaniu), 1912-1913, (3), k. 61, 139-140, 269-270. - Günther O., nauczyciel szkoły ludowej w Poznaniu, 1912, (2), k. 75, 78. - Gustowski Artur, przewodniczący Stowarzyszenia Kupców w Poznaniu, 1918, k. 286. - Harwaczyński Franciszek ks., wicepatron Towarzystwa Młodzieży Żeńskiej "Strażnica" Parafii Bożego Ciała w Poznaniu, 1914, k. 220. -
 • 520 a Hein, pastor w Bninie, 1915, k. 246-247. - Heldt, budowniczy w Środzie, 1914, k. 208. - Hoffmann Bolesław ks. (Towarzystwo Przemysłowców i Towarzystwo Robotników Parafii Poznań-Winiary), 1913, k. 122. - Horn Alfred, sekretarz Staats- und Kommunal-Bürgehielfen-Verbandes w Poznaniu, 1912, k. 76. - Hübner Franciszek, 1913, k. 100a.
 • 520 a Janicki L., przewodniczący Towarzystwa Przemysłowo-Ludowego w Starołęce pod Poznaniem, 1911-1913, (3), k. 28-29, 69, 144. - Jańczak Bolesław, generalny agent lipskiego towarzystwa zabezpieczania ognia w Poznaniu, 1911, k. 31.
 • 520 a Jaskólska Stefania, nauczycielka (Pensjonat Pań Laskowskich i Towarzystwa Młodzieży Żeńskiej w Mosinie), 1916-1919, (3), k. 206, 210, 321. - Jaskulski Michał, sekretarz Klubu Towarzyskiego w Poznaniu, 1913, k. 116. - Jauerneck, sekretarz powiatowy w Śremie, 1912, k. 96. - Jezierski Antoni (Towarzystwo Przemysłowe w Czempiniu), 1913-1914, (3), k. 108-109, 118, 213. - Jęczkowiak M. (Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Poznaniu), 1913, k. 169. -
 • 520 a Jordan, lekarz w Środzie, 1911, k. 18. - Kantak Kamil ks., red. "Miesięcznika Kościelnego" w Poznaniu, 1916, k. 267. - Karst Arthur, 1913, k. 126. - Kasprzyk St., uczeń, w imieniu grupy gimnazjalistów w Śremie, 1912, k. 179. - Katolickie Towarzystwo Robotników Parafii św. Jana, Poznań-Główna (podpis: Józef Górny wicepatron, Ludwik Księżyk przewodniczący i Andrzej Świderski sekretarz), 1914, k. 196. - Kaulisch M., radca ziemstwa w Poznaniu, 1914, k. 200. -
 • 520 a Kauss Józef, 1901, k. 5-6. - Kelsch Willy, adwokat w Poznaniu, 1917, k. 274. - Kilarski Jan, nauczyciel, w imieniu grupy uczennic Gimnazjum im. Dąbrówki w Poznaniu, 1920, (2), k. 328-329. - Klamm Hermann, sekretarz przy Provinzial-Feuersocietät w Poznaniu, 1914, k. 192-193, przy tym odpowiedź Z. Celichowskiego, k. 193-194. - Klatkiewicz St., przewodniczący Towarzystwa Przemysłowego "Zgoda" w Żegrzu pod Poznaniem, 1912, k. 87. -
 • 520 a Kluge, burmistrz w Kórniku, 1911, k. 30. - Knothe Marie, dyrektorka Below-Knothesches Lyzeum w Poznaniu, 1913, k. 121. - Kobschätzki, sekretarz sądowy w Śremie, 1914, k. 203-204. - Koehler W. kpt., Poznań 1913, k. 176. - Köhler, nauczyciel w Środzie, 1912, k. 66-67. - Koło Akademickie "Polonia" przy Uniwersytecie Poznańskim (podpis: Franciszek Böhm przewodniczący i Krzewiński z w. sekretarza), 1920, k. 332. -
 • 520 a Könnemann Gustav, radca prawny w Poznaniu, 1912, k. 98-99. - Koralewski M. (Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej Parafii Bożego Ciała w Poznaniu), 1919, k. 304. - Korcz Stefan (Towarzystwo Esperantystów Poznańskich), 1913, k. 134. - Kościelska Helena, sekretarz Żeńskiej Drużyny Harcerskiej im. Zofii Chrzanowskiej w Poznaniu, 1919, k. 306. - Kościelski Bolesław ks. (Towarzystwo Kobiet Pracujących Parafii św. Wojciecha w Poznaniu), 1913, k. 166. -
 • 520 a Kozłowski Jerzy ks., patron Stowarzyszenia Pracownic Konfekcyjnych w Poznaniu, 1914, k. 217-218. - Kries Karl von, mjr, 1913, k. 101. - Krzyżankiewicz Stanisław, w imieniu uczestników kursu dla synów włościańskich w Poznaniu, 1913, k. 181-182. - Kubik Aleksander ks. (Towarzystwo Młodzieży w Poznaniu), 1919, k. 305. - Kujawski Aleksander, kurator Towarzystwa Uczniów Handlowych w Śremie, 1913, k. 129. - Kulczyński Wacław, 1913, k. 102. -
 • 520 a Künzer Franz, burmistrz Poznania, 1911, k. 37. - Kurczewski Roman, sekretarz Towarzystwa Samodzielnych Drogistów w Poznaniu, 1918, (2), k. 281, 284. - Kuss, pastor w Zaniemyślu, 1916, k. 258.
 • 520 a Laskowska Stefania z Dziorobków, 1919, k. 316. - Leitgeber Włodzimierz ks., 1915, k. 240. - Likowski [?], radca w Pleszewie, w imieniu Józefa Stołyhwy, 1913, k. 154. - Likowski L., 1912, k. 86. - Lindner Juliusz, b.d. (wizytówka), k. 178. - Lindow Ulrich, adwokat w Poznaniu, 1912-1915, (3), k. 70, 124, 238. - Lisiecki Arkadiusz ks. (Związek Katolickich Towarzystw Robotników Polskich w Poznaniu), 1911, k. 54. -
 • 520 a Lisiecki Józef, sekretarz Katolickiego Towarzystwa Rzemieślników Polskich pod wezwaniem św. Józefa w Poznaniu, 1912, k. 62. - Loake Alfred, krytyk muzyczny, redaktor "Posener Neusten Nachrichten" w Poznaniu, 1919 (wizytówka), k. 318. - Łabędzki Piotr ks. (Kółko Rolnicze w Tulcach pod Poznaniem), 1912-1913, (3), k. 63, 110, 119.
 • 520 a Listy do Zygmunta Celichowskiego o zezwolenie na zwiedzanie Muzeum i parku kórnickiego, a także urządzenia majówek w lasach kórnickich z l. 1901-1903, 1911-1920:
 • 520 a Maciejewski P., sekretarz Towarzystwa Młodzieży Kupieckiej w Środzie, 1914, k. 230. - Majchrzakówna Bronisława, sekretarz Stowarzyszenia Panien Pracujących w Handlu i Przemyśle Parafii Archikatedralnej w Poznaniu, 1918, k. 291. - Majkowski Edmund ks., 1918-1920, (3), k. 295-296, 300, 331. - Maliński Stefan, sekretarz Towarzystwa Wstrzemięźliwości "Jutrzenka" w Poznaniu, 1911, k. 13. -
 • 520 a Matuszewski Antoni, drukarz, w imieniu personelu Zakładów Graficznych Dowództwa Głównego w Poznaniu, 1919, k. 322. - Matz dr, adwokat w Poznaniu, 1913, (2), k. 138, 183. - Meyer, 1912, k. 81. - Meyerówna G., kierowniczka Drużyny Skautek im. M. Konopnickiej w Środzie, 1917, k. 273. - Michalski A., 1914, k. 209. - Michalski Stanisław ks., wicepatron Towarzystwa Robotników Polsko-Katolickich w Parafii Bożego Ciała w Poznaniu, 1914, k. 226. -
 • 520 a Miklaszewski Ludwik, przewodniczący Towarzystwa Młodych Przemysłowców w Poznaniu, 1911, k. 33-34, przy tym karta legitymacyjna, k. 32. - Mizgalski Karol, dyrektor Banku w Poznaniu, 1912, k. 65. - Mukułowska F., przewodnicząca Towarzystwa Ziemianek powiatu Gnieźnieńsko-Witkowskiego, 1918, (2), k. 292, 297-298. - Murawska Cyryla, sekretarz Towarzystwa Czytelni Kobiet w Gostyniu, 1913, k. 148. - Neukranz Thilo, radca miejski w Poznaniu, 1912, k. 84-85. -
 • 520 a Neumann-Hartmann, budowniczy w Śremie, 1914, (2), k. 198, 236. - Neyman Marcin, architekt w Kaliszu, 1913 (wizytówka), k. 180. - Neyman Stanisław, uczeń, w imieniu grupy uczniów gimnazjum w Śremie, 1918, k. 282. - Noryśkiewicz Jan ks., profesor gimnazjum w Śremie, 1913, k. 172.
 • 520 a Nowak Antoni ks. (Towarzystwo Przemysłowców i "Sokół" w Jaraczewie), 1914, k. 186-187. - Nowak Franciszek ks. (Towarzystwo Robotników w Zaniemyślu), 1912, k. 94. - Oelsner Sally, urzędnik w Poznaniu, 1917, k. 271. - Okoniewski Stanisław ks., w imieniu ks. Georga Bayera, 1915, k. 245. - Olbrisch Edgar, ppor. w Poznaniu, 1912, k. 97. - Olejniczak W. (Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Poznaniu), 1913, k. 113. -
 • 520 a Osowicki Jan (Kółko Włościanek w Pierzchnie pod Kórnikiem), 1919, k. 302. - Owczarczak A., senior Towarzystwa Młodzieży Polsko-Katolickiej w Parafii św. Jana, pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Poznaniu, 1913, k. 161. - Paluszczak Ignacy (Towarzystwo Robotników Parafii Poznań-Jeżyce), 1914, k. 223. - Pałkowski Czesław, skarbnik Towarzystwa Młodzieży Kupieckiej w Śremie, 1911, k. 35. -
 • 520 a Panewicz Roman ks., wicepatron Towarzystwa Młodzieży Polsko-Katolickiej Parafii Archikatedralnej w Poznaniu, 1901, k. 1. - Patuschka Lorenz, podoficer, 1916, k. 252-253. - Paul Mieczysław, w imieniu grupy skautów poznańskich, 1916, k. 266, przy tym tekst pozwolenia Z. Celichowskiego, k. 265. - Pawlicki Florian, przewodniczący Towarzystwa Koła Rękodzielników w Luboniu pod Poznaniem, 1914, (2), k. 190, 195. -
 • 520 a Pichl Josef (Eisenbahn Vermessungstechniker Verein, Poznań), 1913, k. 103. - Pieniężny Stanisław, przewodniczący Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Pobiedziskach pod Poznaniem, 1914, k. 184. - Podlacha dr, 1913, (depesza), k. 136. - Pokrywka Wincenty, przewodniczący Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", Poznań-Winiary, 1912, k. 58. - Poleski, uczeń gimnazjum, 1914, k. 222. -
 • 520 a Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Oddział Kaliski (podpis: Stanisław Bzowski przewodniczący i Konstanty Bzowski sekretarz), 1911, (4), k. 24, 26, 55-56. - Powidzki Tadeusz, dziennikarz, w imieniu grupy sokołów poznańskich, 1916, k. 256. -
 • 520 a Prager Emil, nauczyciel (Posener Lehrerverein), 1910, k. 52-53. - Przybyliński Jan, przewodniczący Koła Śpiewackiego "Moniuszko" w Żegrzu pod Poznaniem, 1914-1919, (2), k. 188-189, 299. - Puffke Kazimierz, dziennikarz, w imieniu Teodora Szumskiego profesora gimnazjum w Kaliszu, 1911, k. 43.
 • 520 a Przy tym rachunek Drukarni "Dziennika Poznańskiego" za druk biletów wstępu, 1914-1919, (4), k. 207, 233, 379, 320 i notatki Z. Celichowskiego, 1911-1913, k. 17, 41, 133.
 • 520 a Raabe Edmund, dyrektor Staatliche Fortbildungs- und Gewehrschule w Poznaniu, 1914-1915, (2), k. 221, 242. - Rakowicz Jan, dyrektor Państwowej Szkoły Budowlanej w Poznaniu, 1920, (2), k. 326-327, 334. - Rakowski S. (Deutscher Techniker Verband, Poznań), 1913, k. 127. - Reger C., 1914, k. 237. - Reichel Josef (Verband Deutscher Eisenbahn-Handwerker und Arbeiter, Ostverein, Poznań), 1913-1914, (5), k. 123, 131-132, 202, 205. -
 • 520 a Renner Johanna, 1916, k. 255. - Rivoli Józef, prodziekan, w imieniu grupy profesorów i studentów Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, 1920, k. 333. - Ruciński Franciszek ks., (Stowarzyszenie Młodzieńców Parafii św. Floriana w Poznaniu), 1918, k. 285. - Rzepecki Stanisław, budowniczy rządowy w Poznaniu, w imieniu Delegacji Architektów Polskich, 1911, k. 51. -
 • 520 a Schultz Antoni, sekretarz Towarzystwa Robotników w Rogalinku, 1913, k. 142-143. - Słomińska Aleksandra, właścicielka pensjonatu dla dziewcząt w Poznaniu, 1913, k. 159-160. - Sobczak Ignacy, sekretarz Towarzystwa Robotników Polskich przy Farze w Poznaniu, 1913, k. 167-168. - Stablewski Stanisław, 1916, k. 259. - Steinborn, 1913, k. 106. - Stock E. Ch., urzędnik bankowy w Poznaniu, 1913, k. 177. - Stołyhwo Józef, student uniwersytetu w Kijowie, 1913 (wizytówka), k. 153. -
 • 520 a Stowarzyszenia Młodzieży Szkolnej "Bratnia Pomoc" w Państwowej Szkole Sztuki Zdobniczej w Poznaniu (podpis: J. Andrzejewski sekretarz i Fryderyk Pautsch dyrektor Szkoły), 1920, k. 330. - Stowarzyszenie "Oświata i Praca" w Parafii św. Łazarza w Poznaniu (podpis: A. Urbanek przewodniczący i F. Chrastek sekretarz), 1911, k. 11. - Stuckard von, koniuszy księcia von Thurn und Taxis, 1915 (wizytówka), k. 239. - Szostakowski Józef, 1901, k. 4. -
 • 520 a Szymanowski Tadeusz, przewodniczący Towarzystwa Katolickiej Młodzieży Polskiej w Środzie, 1913-1916, (2), k. 170-171, 260. - Szymański Mieczysław, w imieniu grupy gimnazjalistów polskich w Wągrowcu, 1913, (2), k. 137, 141. - Szymański Teofil, student teologii, 1913, (wizytówka), k. 173.
 • 520 a Thomas Wanda, 1913, k. 158. - Tomczak M. (Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Poznań-Winiary), 1919, k. 317. - Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Poznań-Łazarz (podpis: T. Gärtych przewodniczący, Michał Błażak skaut i Maria Stolpówna sekretarz), 1915-1919, (2), k. 243, 323. - Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Poznań-Wilda (podpis: Stanisław Bautz przewodniczący i St. Andrut sekretarz), 1911, k. 50. -
 • 520 a Towarzystwo Kształcącej się Młodzieży Polskiej "Iskra" w Poznaniu (podpis: Kazimierz Syller przewodniczący i F. Machowski sekretarz), 1911-1913, (2), k. 25, 152. -
 • 520 a Towarzystwo Kształcącej się Młodzieży Polskiej "Ogniwo" w Poznaniu (podpis: Czesław Kędzierski przewodniczący i Leon Formański sekretarz), 1903, k. 2-3. - Towarzystwo Młodzieży Kupieckiej w Śremie (podpis: Szyszka? przewodniczący i Franciszek Woźniak sekretarz), 1914, k. 224-225. - Towarzystwo Przemysłowe Katolickie w Naramowicach pod Poznaniem (podpis: M. Stęszewski i M. Sobecki) 1917, k. 227. -
 • 520 a Towarzystwo Przemysłowe "Sobieski" w Poznaniu (podpis: Władysław Rosiński przewodniczący i Jan Komorski sekretarz), 1913, k. 117. - Towarzystwo Uczniów Handlowych w Poznaniu (podpis: Teodor Filipowicz kurator i Walenty Zajączek przewodniczący), 1913, k. 149. - Tumm Otto, nauczyciel (Verein der Junge Kaufleute, Poznań), 1911-1912, (2), k. 39-40, 88. - Vorwerk A., nauczyciel (Abteilung für Naturkunde des Lehrerverein "Posen Land", Poznań), 1914, k. 197. -
 • 520 a Wachnerowa A., 1912, k. 93. - Walaszyk Józef, przewodniczący Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", Poznań-Główna, 1916, (2), k. 264, 268. - Waligóra, geometra przy Urzędzie Osadniczym w Poznaniu, w imieniu Szkoły rysowniczej przy Urzędzie, 1919, k. 315. - Wandrey kpt., w imieniu grupy podoficerów i oficerów w Poznaniu, 1916, (2), k. 250-251. -
 • 520 a Wawrzyniak Franciszek, sekretarz Towarzystwa Młodzieży Polsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Jana Kantego w Poznaniu, 1913, k. 163-164. - Wawrzynowicz Jan ks. (Towarzystwo Młodzieży Robotniczej, Terminatorów i Dziewcząt Pracujących w Środzie), 1912, (2), k. 89-92. - Weiss Maria, 1914, k. 231-232. - Weiss Paul, 1913, k. 114-115. - Wiśniewski Antoni ks. (Kółko Rolnicze w Mchach pod Śremem), 1913, k. 111-112. -
 • 520 a Wodziński J., 1913, k. 135. - Wojciechowski Wojciech, sekretarz Katolickiego Towarzystwa Rzemieślników Polskich pod wezwaniem św. Wojciecha w Poznaniu, 1903, (2), k. 7-8. - Wolff Wilhelm, adwokat (Posener Turnerbund), 1913, k. 120 i jego wizytówka, 1911, k. 38.
 • 520 a Zaidlewicz Józef, 1913, (2), k. 155, 174-175. - Zajączek Walenty, 1914, k. 199. - Zaleski Zygmunt, uczeń gimnazjum w Gnieźnie, w imieniu grupy gimnazjalistów,1912, k. 79. - Zalewski, nauczyciel w Bninie, 1917-1918, (2), k. 272, 283. - Zaremba Franciszek Ksawery, organista, w imieniu chóru kościelnego w Środzie, 1913, (2), k. 145, 162. - Zbąska Ludomira, nauczycielka w Lubomierzu na Śląsku, 1914, k. 211-21. -
 • 520 a Zenker Marcin ks. (Towarzystwo Robotników, Poznań-Główna), 1918, k. 288 i wizytówka, k. 278. - Zieliński Czesław, przodownik Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", Poznań-Jeżyce, 1918, k. 293-294. - Zilbern(?), urzędnik w Środzie, 1912, k. 77. - Ziołecki Włodzimierz (Kółko Rolnicze w Czerlejnie), 1914, k. 201. -
 • 520 a Zjednoczenie Zawodowe Polskie w Poznaniu: Filia Malarzy (podpis: Edmund Fortuniak przewodniczący i Władysław Czerwiński skarbnik), 1911, k. 12; Filia Robotników Maszynowych (podpis: M. Kryg przewodniczący, Stanisław Walter sekretarz i Stefan Klawiter skarbnik), 1913, k. 146-147. - Związek Handlowców w Środzie (podpis: Z. I. Dabiński przewodniczący i St. Preisówna sekretarz), 1920, k. 325. -
 • 520 a Zwierzyński Franciszek Ksawery, przewodniczący Towarzystwa Wycieczkowego, Poznań-Jeżyce, 1914, k. 219. - Żeńska Drużyna Harcerska im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu (podpis: Aniela Brzeska sekretarz i Stefania Kollerówna zastępowa), 1919, k. 307. - Żółtowska Zofia, 1914, k. 214. - Żółtowski Marceli, 1911, k. 22-23. - NN anonim z ostrzeżeniem przed grupą hakatystów śremskich, 1914, k. 234-235.
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a ger
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 270-276.
 • 600
  1
  9
  a Bayer Georg ks.
 • 600
  1
  9
  a Chrzanowska, Zofia
 • 600
  1
  9
  a Denter Zygmunt
 • 600
  1
  9
  a Konopnicka, Maria
 • 600
  1
  9
  a Krzyżanowski T.
 • 600
  1
  9
  a Padlewski Stanisław
 • 600
  1
  9
  a Potocka Klaudyna z Działyńskich d (1801-1836)
 • 600
  1
  9
  a Stolpówna Maria
 • 600
  1
  9
  a Szumski Teodor
 • 610
  2
  9
  a Chór kościelny (Środa Wlkp.)
 • 610
  2
  9
  a Delegacja Architektów Polskich (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Drużyna pensjonarska (Śrem)
 • 610
  2
  9
  a Drużyna Skautek im. M. Konopnickiej (Środa Wlkp.)
 • 610
  2
  9
  a Gimnazjum im. Dąbrówki (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Gimnazjum Państwowe im. Tadeusza Kościuszki (Kalisz)
 • 610
  2
  9
  a Katolickie Towarzystwo Rzemieślników Polskich pod wezwaniem św. Józefa (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Klub Towarzyski (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Koło Śpiewackie "Moniuszko" (Poznań-Żegrze)
 • 610
  2
  9
  a Koło Śpiewackie (Śrem)
 • 610
  2
  9
  a Krzyżanowski T., |Skład żelaza Poznań
 • 610
  2
  9
  a Państwowa Szkoła Budowlana (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Państwowa Szkoła Sztuki Zdobniczej (Poznań)
 • 610
  1
  9
  a Posener Lehrerverein (Poznań)
 • 610
  1
  9
  a Posener Wandervogel. Schwestern-Abteilung (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Średnia Szkoła Żeńska (Środa Wlkp.)
 • 610
  2
  9
  a Staatliche Fortbildungs- und Gewehrschule (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Staats- und Kommunal Bürgehielfen-Verbandes (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Stowarzyszenie Kupców (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Stowarzyszenie Pracownic Konfekcyjnych (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Szkoła Rysownicza przy Urzędzie Osadniczym (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Czytelni Kobiet (Gostyń)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Pobiedziska koło Poznania)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", (Poznań-Jeżyce)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Katolickiej Młodzieży Polskiej (Środa Wlkp.)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Młodych Przemysłowców (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Młodzieży "Hasło" (Poznań-Łazarz)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Młodzieży Kupieckiej (Śrem)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Młodzieży Kupieckiej (Środa Wlkp.)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej Parafii Archikatedralnej (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej w Parafii św. Jana, pod wezwaniem św. Stanisława Kostki (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Młodzieży Żeńskiej pod opieką Matki Boskiej Anielskiej (Poznań-Jeżyce)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Młodzieży Żeńskiej "Strażnica" Parafii Bożego Ciała (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Panien Polskich (Śrem)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Pracownic (Poznań-Jeżyce)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Przemysłowców (Poznań-Jeżyce)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Przemysłowe "Zgoda" (Poznań-Żegrze)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Przemysłowo-Ludowe (Poznań-Starołęka)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Robotników Polskich przy Farze (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Robotników Polsko-Katolickich w Parafii Bożego Ciała (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Robotników (Rogalinek)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Robotników (Zaniemyśl)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Samodzielnych Drogistów (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Uczniów Handlowych (Śrem)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Wstrzemięźliwości "Jutrzenka" (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Wycieczkowe (Poznań-Jeżyce)
 • 610
  2
  9
  a Towarzystwo Ziemianek powiatu Gnieźnieńsko-Witkowskiego (Gniezno)
 • 610
  2
  9
  a Uniwersytet Poznański. Wydział Rolniczo-Leśny (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Zakłady Graficzne Dowództwa Głównego (Poznań)
 • 610
  2
  9
  a Zamek Kórnicki
 • 610
  2
  9
  a Żeńska Drużyna Harcerska im. Zofii Chrzanowskiej (Poznań)
 • 611
  2
  9
  a Kursy dla synów włościańskich c Poznań) d (1913 ;
 • 651
   
  9
  a Bnin x nauczyciel Zalewski
 • 651
   
  9
  a Bnin x pastor Hein
 • 651
   
  9
  a Bnin x proboszcz, ks. Stanisław Okoniewski
 • 651
   
  9
  a Bnin
 • 651
   
  9
  a Czempiń x Towarzystwo Przemysłowe
 • 651
   
  9
  a Czerlejno x Kółko Rolnicze
 • 651
   
  9
  a Gniezno x Towarzystwo Ziemianek powiatu Gnieźnieńsko-Witkowskiego
 • 651
   
  9
  a Gostyń x Towarzystwo Czytelni Kobiet
 • 651
   
  9
  a Jaraczewo pod Jarocinem x Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
 • 651
   
  9
  a Jaraczewo pod Jarocinem x Towarzystwo Przemysłowców
 • 651
   
  9
  a Kalisz x Gimnazjum Państwowe im. Tadeusza Kościuszki
 • 651
   
  9
  a Kalisz x Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Oddział
 • 651
   
  9
  a Kórnik x zbiory muzealne
 • 651
   
  9
  a Kórnik
 • 651
   
  9
  a Kórnik x park
 • 651
   
  9
  a Kórnik x burmistrz Kluge
 • 651
   
  9
  a Kórnik x lasy
 • 651
   
  9
  a Kościan x Czytelnia dla Kobiet
 • 651
   
  9
  a Luboń koło Poznania x Towarzystwo Koła Rękodzielników
 • 651
   
  9
  a Mchy pod Śremem x Kółko Rolnicze
 • 651
   
  9
  a Mosina x Pensjonat Pań Laskowskich
 • 651
   
  9
  a Mosina x Towarzystwo Młodzieży Żeńskiej
 • 651
   
  9
  a Naramowice (dziś dzielnica Poznania) x Towarzystwo Przemysłowe Katolickie
 • 651
   
  9
  a Pierzchno pod Kórnikiem x Kółko Włościanek
 • 651
   
  9
  a Pobiedziska koło Poznania x Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Bankowców
 • 651
   
  9
  a Poznań x Związek Towarzystw Młodzieży Polskiej
 • 651
   
  9
  a Poznań x Posener Wandervogel. Schwestern-Abteilung
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Bankowców
 • 651
   
  9
  a Poznań x Skład żelaza - Krzyżanowski T.
 • 651
   
  9
  a Poznań x Zjednoczenie Młodzieży Kupieckiej
 • 651
   
  9
  a Poznań x Bund und Landwirte. Gescheftstellen für die Provinz Posen
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Robotników Polskich przy Farze
 • 651
   
  9
  a Poznań x Drużyna Skautowa "Piast"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Zjednoczenie Zawodowe Polskie. Filia Malarzy
 • 651
   
  9
  a Poznań x Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Żeńska Drużyna Harcerska im. Klaudyny Potockiej
 • 651
   
  9
  a Poznań x Drużyna Skautowa "Piast"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Robotników Polskich przy Farze
 • 651
   
  9
  a Poznań x Bund und Landwirte. Gescheftstellen für die Provinz Posen
 • 651
   
  9
  a Poznań x Skład żelaza - Krzyżanowski T.
 • 651
   
  9
  a Poznań x Posener Wandervogel. Schwestern-Abteilung
 • 651
   
  9
  a Poznań x Związek Towarzystw Młodzieży Polskiej
 • 651
   
  9
  a Poznań x Zjednoczenie Młodzieży Kupieckiej
 • 651
   
  9
  a Poznań x Zjednoczenie Zawodowe Polskie. Filia Robotników Maszynowych
 • 651
   
  9
  a Poznań x Stowarzyszenie Pracownic Katolickich
 • 651
   
  9
  a Poznań x Staats- und Kommunal Bürgehielfen-Verbandes
 • 651
   
  9
  a Poznań x Związek Katolickich Towarzystw Robotników Polskich
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Młodzieży Żeńskiej "Strażnica" Parafii Bożego Ciała
 • 651
   
  9
  a Poznań x Stowarzyszenie Kupców
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Kształcącej się Młodzieży Polskiej "Iskra"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Kształcącej się Młodzieży Polskiej "Ogniwo"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Przemysłowe "Sobieski"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Uczniów Handlowych
 • 651
   
  9
  a Poznań x Verein der Junge Kaufleute
 • 651
   
  9
  a Poznań x Lehrerverein "Posen Land", Abteilung für Naturkunde
 • 651
   
  9
  a Poznań x Szkoła Rysownicza przy Urzędzie Osadniczym
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Jana Kantego (Poznań)
 • 651
   
  9
  a Poznań x Katolickie Towarzystwo Rzemieślników Polskich pod wezwaniem św. Wojciecha
 • 651
   
  9
  a Poznań x Posener Turnerbund
 • 651
   
  9
  a Poznań x Katolickie Towarzystwo Rzemieślników Polskich pod wezwaniem św. Józefa
 • 651
   
  9
  a Poznań x Związek Katolickich Towarzystw Robotników Polskich
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Samodzielnych Drogistów
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Młodzieży
 • 651
   
  9
  a Poznań x Kursy dla synów włościańskich y 1913
 • 651
   
  9
  a Poznań x Stowarzyszenie Pracownic Konfekcyjnych
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Kobiet Pracujących Parafii św. Wojciecha
 • 651
   
  9
  a Poznań x Żeńska Drużyna Harcerska im. Zofii Chrzanowskiej
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej Parafii Bożego Ciała
 • 651
   
  9
  a Poznań x Uniwersytet Poznański. Koło Akademickie "Polonia"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Gimnazjum im. Dąbrówki
 • 651
   
  9
  a Poznań y Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Esperantystów Poznańskich
 • 651
   
  9
  a Poznań x Stowarzyszenie Młodzieży Szkolnej "Bratnia Pomoc" przy Państwowej Szkole Sztuki Zdobniczej (Poznań)
 • 651
   
  9
  a Poznań x Staatliche Fortbildungs- und Gewehrschule
 • 651
   
  9
  a Poznań x Państwowa Szkoła Budowlana
 • 651
   
  9
  a Poznań x Deutscher Techniker Verband
 • 651
   
  9
  a Poznań x Verband Deutscher Eisenbahn-Handwerker und Arbeiter, Ostverein
 • 651
   
  9
  a Poznań x Uniwersytet. Wydział Rolniczo-Leśny
 • 651
   
  9
  a Poznań x Stowarzyszenie Młodzieńców Parafii św. Floriana
 • 651
   
  9
  a Poznań x Delegacja Architektów Polskich
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Robotników Polskich przy Farze
 • 651
   
  9
  a Poznań x Państwowa Szkoła Sztuki Zdobniczej
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej Parafii Archikatedralnej
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej w Parafii św. Jana, pod wezwaniem św. Stanisława Kostki (Poznań)
 • 651
   
  9
  a Poznań x Eisenbahn Vermessungstechniker Verein
 • 651
   
  9
  a Poznań x Posener Lehrerverein
 • 651
   
  9
  a Poznań x Stowarzyszenie Panien Pracujących w Handlu i Przemyśle Parafii Archikatedralnej
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Wstrzemięźliwości "Jutrzenka"
 • 651
   
  9
  a Poznań x Zakłady Graficzne Dowództwa Głównego
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Robotników Polsko-Katolickich w Parafii Bożego Ciała
 • 651
   
  9
  a Poznań x Towarzystwo Młodych Przemysłowców
 • 651
   
  9
  a Poznań x Klub Towarzyski
 • 651
   
  9
  a Poznań-Główna x Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
 • 651
   
  9
  a Poznań-Główna x Katolickie Towarzystwo Robotników Parafii św. Jana
 • 651
   
  9
  a Poznań-Główna x Towarzystwo Robotników
 • 651
   
  9
  a Poznań-Jeżyce x Towarzystwo Pracownic
 • 651
   
  9
  a Poznań-Jeżyce x Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
 • 651
   
  9
  a Poznań-Jeżyce x Towarzystwo Młodzieży Żeńskiej pod opieką Matki Boskiej Anielskiej
 • 651
   
  9
  a Poznań-Jeżyce x Towarzystwo Wycieczkowe
 • 651
   
  9
  a Poznań-Jeżyce x Towarzystwo Robotników
 • 651
   
  9
  a Poznań-Jeżyce x Towarzystwo Przemysłowców
 • 651
   
  9
  a Poznań-Łazarz x Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
 • 651
   
  9
  a Poznań-Łazarz x Towarzystwo Młodzieży "Hasło"
 • 651
   
  9
  a Poznań-Łazarz x Stowarzyszenie "Oświata i Praca" w Parafii św. Łazarza
 • 651
   
  9
  a Poznań-Starołęka x Towarzystwo Przemysłowo-Ludowe
 • 651
   
  9
  a Poznań-Wilda x Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
 • 651
   
  9
  a Poznań-Wilda x Polski Związek Zawodowy. Filia Robotników
 • 651
   
  9
  a Poznań-Winiary x Towarzystwo Robotników
 • 651
   
  9
  a Poznań-Winiary x Towarzystwo Przemysłowców
 • 651
   
  9
  a Poznań-Winiary x Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
 • 651
   
  9
  a Poznań-Żegrze x Koło Śpiewackie "Moniuszko"
 • 651
   
  9
  a Poznań-Żegrze x Towarzystwo Przemysłowe "Zgoda"
 • 651
   
  9
  a Rogalinek x Towarzystwo Robotników
 • 651
   
  9
  a Śrem x Towarzystwo Młodzieży Kupieckiej
 • 651
   
  9
  a Śrem x Koło Śpiewackie
 • 651
   
  9
  a Śrem x Drużyna pensjonarska
 • 651
   
  9
  a Śrem x Towarzystwo Panien Polskich
 • 651
   
  9
  a Śrem x Towarzystwo Uczniów Handlowych
 • 651
   
  9
  a Śrem x hakatyści
 • 651
   
  9
  a Środa Wlkp. x Towarzystwo Dziewcząt Pracujących
 • 651
   
  9
  a Środa Wlkp. x Drużyna Skautek im. M. Konopnickiej
 • 651
   
  9
  a Środa Wlkp. x Towarzystwo Młodzieży Kupieckiej
 • 651
   
  9
  a Środa Wlkp. x Towarzystwo Katolickiej Młodzieży Polskiej
 • 651
   
  9
  a Środa Wlkp. x Chór kościelny
 • 651
   
  9
  a Środa Wlkp. x Związek Handlowców
 • 651
   
  9
  a Środa Wlkp. x Średnia Szkoła Żeńska
 • 651
   
  9
  a Środa Wlkp. x Verein Deutscher Katholiken
 • 651
   
  9
  a Środa Wlkp. x Towarzystwo Młodzieży Robotniczej
 • 651
   
  9
  a Środa Wlkp. x Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
 • 651
   
  9
  a Środa Wlkp. x Towarzystwo Terminatorów
 • 651
   
  9
  a Środa Wlkp. x Verein Deutscher Katholiken
 • 651
   
  9
  a Tulce pod Poznaniem x Kółko Rolnicze
 • 651 a Zaniemyśl x Towarzystwo Robotników
 • 651 a Zaniemyśl x pastor Kuss
 • 653 a Hakatyści śremscy
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Park kórnicki
 • 653 a Zamek Kórnicki
 • 653 a Zwiedzanie
 • 700
  1
  2
  a 2
 • 700
  1
  2
  a 2
 • 700
  1
  2
  a Adamski Walerian ks.
 • 700
  1
  2
  a Alias Käthe
 • 700
  1
  2
  a Allendorff [?]
 • 700
  1
  2
  a Andrut, St.
 • 700
  1
  2
  a Andrzejewski J.
 • 700
  1
  2
  a Balszus H.
 • 700
  1
  2
  a Banaszkiewicz Tekla
 • 700
  1
  2
  a Baumannówna Kazimiera
 • 700
  1
  2
  a Bautz, Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Bełza Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Beyer Georg ks.
 • 700
  1
  2
  a Bilau Otto
 • 700
  1
  2
  a Błażak, Michał
 • 700
  1
  2
  a Bogajski J.
 • 700
  1
  2
  a Böhm Franciszek
 • 700
  1
  2
  a Bonin [?]
 • 700
  1
  2
  a Borne Tadeusz
 • 700
  1
  2
  a Brychczyński Kazimierz
 • 700
  1
  2
  a Brzeska Aniela
 • 700
  1
  2
  a Bugzel Czesław
 • 700
  1
  2
  a Bzowski Konstanty
 • 700
  1
  2
  a Chłapowska Józefa
 • 700
  1
  2
  a Chrastek F.
 • 700
  1
  2
  a Chrzanowski Bernard
 • 700
  1
  2
  a Chrzanowski Edmund
 • 700
  1
  2
  a Czaplicka Helena
 • 700
  1
  2
  a Czerwiński Władysław
 • 700
  1
  2
  a Czeusny E.
 • 700
  1
  2
  a Dabiński Z. I.
 • 700
  1
  2
  a Dąbrowska Zofia z Żółtowskich
 • 700
  1
  2
  a Daunfuss K.
 • 700
  1
  2
  a Dembiński Julian ks.
 • 700
  1
  2
  a Denizot Zygmunt
 • 700
  1
  2
  a Durczykiewiczowa Leonardowa
 • 700
  1
  2
  a Dutkiewicz Czesław
 • 700
  1
  2
  a Dymek Walenty ks.
 • 700
  1
  2
  a Dziabaszewska H.
 • 700
  1
  2
  a Dzięcioł Marian
 • 700
  1
  2
  a Dzięciołówna St.
 • 700
  1
  2
  a Dziurkiewicz Michał
 • 700
  1
  2
  a Eggers A.
 • 700
  1
  2
  a Felker [?]
 • 700
  1
  2
  a Filipowicz Teodor
 • 700
  1
  2
  a Formański Leon
 • 700
  1
  2
  a Fortuniak Edmund
 • 700
  1
  2
  a Frąckowiak Eustachy
 • 700
  1
  2
  a Frąckowiak Jan
 • 700
  1
  2
  a Fulst [?]
 • 700
  1
  2
  a Gałdyński Tadeusz ks.
 • 700
  1
  2
  a Gärtych, T.
 • 700
  1
  2
  a Gieburowski Wacław ks.
 • 700
  1
  2
  a Giżycki Edward
 • 700
  1
  2
  a Gorgolewski Józef ks.
 • 700
  1
  2
  a Górny Józef
 • 700
  1
  2
  a Grochowski Witold
 • 700
  1
  2
  a Gross Hugo
 • 700
  1
  2
  a Grzęda Stanisław ks.
 • 700
  1
  2
  a Günther O.
 • 700
  1
  2
  a Gustowski Artur
 • 700
  1
  2
  a Harwaczyński Franciszek ks.
 • 700
  1
  2
  a Hein [?] c pastor w Bninie
 • 700
  1
  2
  a Heldt [?]
 • 700
  1
  2
  a Hoffmann Bolesław ks.
 • 700
  1
  2
  a Horn Alfred
 • 700
  1
  2
  a Hübner Franciszek
 • 700
  1
  2
  a Jańczak, Bolesław
 • 700
  1
  2
  a Janicki, L.
 • 700
  1
  2
  a Jaskólska Stefania
 • 700
  1
  2
  a Jaskulski Michał
 • 700
  1
  2
  a Jauerneck [?]
 • 700
  1
  2
  a Jęczkowiak M.
 • 700
  1
  2
  a Jezierski Antoni
 • 700
  1
  2
  a Jordan [?]
 • 700
  1
  2
  a Kantak Kamil ks.
 • 700
  1
  2
  a Karst Arthur
 • 700
  1
  2
  a Kasprzyk St.
 • 700
  1
  2
  a Kaulisch M.
 • 700
  1
  2
  a Kauss Józef
 • 700
  1
  2
  a Kędzierski Czesław
 • 700
  1
  2
  a Kelsch Willy
 • 700
  1
  2
  a Kilarski Jan
 • 700
  1
  2
  a Klamm Hermann
 • 700
  1
  2
  a Klatkiewicz St.
 • 700
  1
  2
  a Klawiter Stefan
 • 700
  1
  2
  a Kluge c burmistrz w Kórniku
 • 700
  1
  2
  a Knothe Marie
 • 700
  1
  2
  a Kobschätzki [?]
 • 700
  1
  2
  a Koehler W.
 • 700
  1
  2
  a Köhler [?]
 • 700
  1
  2
  a Kollerówna Stefania
 • 700
  1
  2
  a Komorski Jan
 • 700
  1
  2
  a Könnemann Gustav
 • 700
  1
  2
  a Koralewski M.
 • 700
  1
  2
  a Korcz Stefan
 • 700
  1
  2
  a Kościelska Helena
 • 700
  1
  2
  a Kościelski Bolesław ks.
 • 700
  1
  2
  a Kozłowski Jerzy ks.
 • 700
  1
  2
  a Kries Karl von
 • 700
  1
  2
  a Kryg M.
 • 700
  1
  2
  a Krzewiński [?]
 • 700
  1
  2
  a Krzyżankiewicz Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Księżyk Ludwik
 • 700
  1
  2
  a Kubik Aleksander ks.
 • 700
  1
  2
  a Kujawski Aleksander
 • 700
  1
  2
  a Kulczyński Wacław
 • 700
  1
  2
  a Künzer Franz
 • 700
  1
  2
  a Kurczewski Roman
 • 700
  1
  2
  a Kuss c pastor w Zaniemyślu
 • 700
  1
  2
  a Łabędzki Piotr ks.
 • 700
  1
  2
  a Laskowska Stefania z Dziorobków
 • 700
  1
  2
  a Leitgeber Włodzimierz ks.
 • 700
  1
  2
  a Likowski? [?]
 • 700
  1
  2
  a Likowski L.
 • 700
  1
  2
  a Lindner Juliusz
 • 700
  1
  2
  a Lindow Ulrich
 • 700
  1
  2
  a Lisiecki Arkadiusz ks.
 • 700
  1
  2
  a Lisiecki Józef
 • 700
  1
  2
  a Loake Alfred
 • 700
  1
  2
  a Machowski F.
 • 700
  1
  2
  a Maciejewski P.
 • 700
  1
  2
  a Majchrzakówna, Bronisława
 • 700
  1
  2
  a Majkowski Edmund ks.
 • 700
  1
  2
  a Maliński Stefan
 • 700
  1
  2
  a Matuszewski Antoni
 • 700
  1
  2
  a Matz [?]
 • 700
  1
  2
  a Meyer [?]
 • 700
  1
  2
  a Meyerówna G.
 • 700
  1
  2
  a Michalski A.
 • 700
  1
  2
  a Michalski Stanisław ks. (ur. 1881)
 • 700
  1
  2
  a Miklaszewski Ludwik
 • 700
  1
  2
  a Mizgalski Karol
 • 700
  1
  2
  a Mukułowska F.
 • 700
  1
  2
  a Murawska, Cyryla
 • 700
  1
  2
  a Neukranz, Thilo
 • 700
  1
  2
  a Neumann-Hartmann
 • 700
  1
  2
  a Neyman, Marcin
 • 700
  1
  2
  a Neyman, Stanisław
 • 700
  1
  2
  a NN
 • 700
  1
  2
  a Noryśkiewicz, Jan ks.
 • 700
  1
  2
  a Nowak Antoni ks.
 • 700
  1
  2
  a Nowak Franciszek ks. (ur. 1880)
 • 700
  1
  2
  a Oelsner Sally
 • 700
  1
  2
  a Okoniewski Stanisław, ks. c bp, wcześniej proboszcz w Bninie d (1870-1944)
 • 700
  1
  2
  a Olbrisch Edgar
 • 700
  1
  2
  a Olejniczak W.
 • 700
  1
  2
  a Osowicki Jan
 • 700
  1
  2
  a Owczarczak A.
 • 700
  1
  2
  a Pałkowski Czesław
 • 700
  1
  2
  a Paluszczak Ignacy
 • 700
  1
  2
  a Panewicz Roman ks.
 • 700
  1
  2
  a Patuschka Lorenz
 • 700
  1
  2
  a Paul Mieczysław
 • 700
  1
  2
  a Pautsch Fryderyk
 • 700
  1
  2
  a Pawlicki Florian
 • 700
  1
  2
  a Pichl Josef
 • 700
  1
  2
  a Pieniężny Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Podlacha [?]
 • 700
  1
  2
  a Pokrywka Wincenty
 • 700
  1
  2
  a Poleski [?]
 • 700
  1
  2
  a Powidzki Tadeusz
 • 700
  1
  2
  a Prager Emil
 • 700
  1
  2
  a Preisówna St.
 • 700
  1
  2
  a Przybyliński Jan
 • 700
  1
  2
  a Puffke Kazimierz
 • 700
  1
  2
  a Raabe Edmund
 • 700
  1
  2
  a Rakowicz Jan
 • 700
  1
  2
  a Rakowski S.
 • 700
  1
  2
  a Reger C.
 • 700
  1
  2
  a Reichel Josef
 • 700
  1
  2
  a Renner Johanna
 • 700
  1
  2
  a Rivoli Józef
 • 700
  1
  2
  a Rosiński Władysław
 • 700
  1
  2
  a Ruciński Franciszek ks.
 • 700
  1
  2
  a Rzepecki Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Schultz Antoni
 • 700
  1
  2
  a Skowroński Leonard
 • 700
  1
  2
  a Słomińska Aleksandra
 • 700
  1
  2
  a Sobczak Ignacy
 • 700
  1
  2
  a Sobecki M.
 • 700
  1
  2
  a Stablewski Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Steinborn [?]
 • 700
  1
  2
  a Stęszewski M.
 • 700
  1
  2
  a Stock E. Ch.
 • 700
  1
  2
  a Stołyhwo Józef
 • 700
  1
  2
  a Stuckard von [?]
 • 700
  1
  2
  a Świderski Andrzej
 • 700
  1
  2
  a Syller Kazimierz
 • 700
  1
  2
  a Szostakowski Józef
 • 700
  1
  2
  a Szymanowski Tadeusz
 • 700
  1
  2
  a Szymański Mieczysław
 • 700
  1
  2
  a Szymański Teofil
 • 700
  1
  2
  a Szyszka? [?]
 • 700
  1
  2
  a Thomas, Wanda
 • 700
  1
  2
  a Tumm Otto
 • 700
  1
  2
  a Urbanek A.
 • 700
  1
  2
  a Vorwerk A.
 • 700
  1
  2
  a Wachnerowa A.
 • 700
  1
  2
  a Walaszyk Józef
 • 700
  1
  2
  a Waligóra [?]
 • 700
  1
  2
  a Walter Stanisław
 • 700
  1
  2
  a Wandrey [?]
 • 700
  1
  2
  a Wawrzyniak Franciszek
 • 700
  1
  2
  a Wawrzynowicz Jan ks.
 • 700
  1
  2
  a Weiss Maria
 • 700
  1
  2
  a Weiss Paul
 • 700
  1
  2
  a Wierzejewski Wincenty
 • 700
  1
  2
  a Wiśniewski Antoni ks.
 • 700
  1
  2
  a Wodziński J.
 • 700
  1
  2
  a Wojciechowski Wojciech
 • 700
  1
  2
  a Wolff Wilhelm
 • 700
  1
  2
  a Woźniak Franciszek
 • 700
  1
  2
  a Zaidlewicz Józef
 • 700
  1
  2
  a Zajączek Walenty
 • 700
  1
  2
  a Zaleski Zygmunt
 • 700
  1
  2
  a Zalewski [?] c nauczyciel w Bninie
 • 700
  1
  2
  a Zaremba Franciszek Ksawery
 • 700
  1
  2
  a Zbąska Ludomira
 • 700
  1
  2
  a Zenker Marcin ks.
 • 700
  1
  2
  a Zieliński Czesław
 • 700
  1
  2
  a Zilbern(?) [?]
 • 700
  1
  2
  a Ziołecki Włodzimierz
 • 700
  1
  2
  a Żółtowski Marceli
 • 700
  1
  2
  a Zwierzyński Franciszek Ksawery
 • 710
  2
  2
  a Biblioteka Kórnicka
 • 710
  2
  2
  a Bund und Landwirte. Gescheftstellen für die Provinz Posen
 • 710
  2
  2
  a Czytelnia dla Kobiet Kościan
 • 710
  2
  2
  a Deutscher Techniker Verband Poznań
 • 710
  2
  2
  a Drukarnia "Dziennika Poznańskiego" Poznań
 • 710
  2
  2
  a Drużyna Skautowa "Piast" Poznań
 • 710
  2
  2
  a Eisenbahn Vermessungstechniker Verein (Poznań)
 • 710
  2
  2
  a Katolickie Towarzystwo Robotników Parafii św. Jana (Poznań-Główna)
 • 710
  2
  2
  a Katolickie Towarzystwo Rzemieślników Polskich pod wezwaniem św. Wojciecha (Poznań)
 • 710
  2
  2
  a Kółko Rolnicze Czerlejno
 • 710
  2
  2
  a Kółko Rolnicze Mchy pod Śremem
 • 710
  2
  2
  a Kółko Rolnicze Tulce pod Poznaniem
 • 710
  2
  2
  a Kółko Włościanek (Pierzchno pod Kórnikiem)
 • 710
  2
  2
  a Lehrerverein "Posen Land", Abteilung für Naturkunde (Poznań)
 • 710
  2
  2
  a Pensjonat Pań Laskowskich (Mosina)
 • 710
  2
  2
  a Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Oddział Kalisz
 • 710
  2
  2
  a Polski Związek Zawodowy. Filia Robotników (Poznań-Wilda)
 • 710
  2
  2
  a Posener Turnerbund Poznań
 • 710
  2
  2
  a Stowarzyszenie Młodzieńców Parafii św. Floriana Poznań
 • 710
  2
  2
  a Stowarzyszenie Młodzieży Szkolnej "Bratnia Pomoc" przy Państwowej Szkole Sztuki Zdobniczej (Poznań)
 • 710
  2
  2
  a Stowarzyszenie "Oświata i Praca" w Parafii św. Łazarza Poznań-Łazarz
 • 710
  2
  2
  a Stowarzyszenie Panien Pracujących w Handlu i Przemyśle Parafii Archikatedralnej (Poznań)
 • 710
  2
  2
  a Stowarzyszenie Pracownic Katolickich Poznań
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Bankowców Poznań
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Dziewcząt Pracujących (Środa Wlkp.)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Esperantystów Poznańskich Poznań
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Gimnastyczne |"Sokół" Jaraczewo pod Jarocinem
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Gimnastyczne |"Sokół" Poznań
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Poznań-Główna)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Poznań-Łazarz)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Poznań-Winiary)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Gimnastyczne |"Sokół" (Środa Wlkp.)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Kobiet Pracujących Parafii św. Wojciecha (Poznań)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Koła Rękodzielników (Luboń koło Poznania)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Kształcącej się Młodzieży Polskiej "Iskra" (Poznań)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Kształcącej się Młodzieży Polskiej "Ogniwo" (Poznań)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Młodzieży Kupieckiej Śrem
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej Parafii Bożego Ciała Poznań
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Jana Kantego (Poznań)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki Poznań
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Młodzieży Poznań
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Młodzieży Robotniczej (Środa Wlkp.)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Młodzieży Żeńskiej (Mosina)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Przemysłowców Jaraczewo pod Jarocinem
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Przemysłowców Poznań-Winiary
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Przemysłowe Czempiń
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Przemysłowe Katolickie Naramowice (dziś dzielnica Poznania)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Przemysłowe "Sobieski" Poznań
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Robotników (Poznań-Główna)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Robotników (Poznań-Jeżyce)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Robotników Poznań-Winiary
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Terminatorów (Środa Wlkp.)
 • 710
  2
  2
  a Towarzystwo Uczniów Handlowych Poznań
 • 710
  2
  2
  a Uniwersytet Poznański (Poznań). b Koło Akademickie "Polonia"
 • 710
  2
  2
  a Verband Deutscher Eisenbahn-Handwerker und Arbeiter, Ostverein Poznań
 • 710
  2
  2
  a Verein der Junge Kaufleute Poznań
 • 710
  2
  2
  a Verein Deutscher Katholiken (Środa Wlkp.)
 • 710
  2
  2
  a Żeńska Drużyna Harcerska im. Klaudyny Potockiej Poznań
 • 710
  2
  2
  a Zjednoczenie Młodzieży Kupieckiej Poznań
 • 710
  2
  2
  a Zjednoczenie Zawodowe Polskie. Filia Malarzy Poznań
 • 710
  2
  2
  a Zjednoczenie Zawodowe Polskie. Filia Robotników Maszynowych Poznań
 • 710
  2
  2
  a Związek Handlowców (Środa Wlkp.)
 • 710
  2
  2
  a Związek Katolickich Towarzystw Robotników Polskich Poznań
 • 710
  2
  2
  a Związek Towarzystw Młodzieży Polskiej Poznań
 • 852 j AB 294
 • 960 n Nr inw. 0310
 • 999 a KW d 22.02.19

Indexes