"Biblioteka Kórnicka. Korespondencja: ogólne rzeczy i rozmaitości, 1894-31.12.1906".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 093
  • Nr inw. 0096
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • "Biblioteka Kórnicka. Korespondencja: ogólne rzeczy i rozmaitości, 1894-31.12.1906".
 • Miejsce i czas powstania: 1894-1907
 • Opis fizyczny:
  • 406 k. 34x24 cm
  • rkps, masz., litogr., dr. opr. półpł.
 • Język: pol ger fre
 • Uwagi: 235 listów
 • Zawartość:
  • 1. "Pozváni k oslavě stých narodzenin Pavla Josefa Šafařika, kteužto v neděli dne 12. kvtna 1895 [...] v Pantheonu Musea Královstvi Českého [...]", po k. 35 (s. 2).
  • 2. Nekrolog arcyksięcia Karola Ludwika Habsburga, 1896, po k. 80.
  • 3. F. Soennecken, Schreibwaren und Schreibmöbel-Fabrik, Bonn (prospekt), 1901, po k. 235 (s. 4).
  • 4. "Dziennik Poznański", 1904 nr 241, z artykułem Stanisława Karwowskiego o książce J. Zamoyskiej "O wychowaniu" (Poznań 1904), po k. 312 (s. 4).
  • Albrecht O. pastor (Königliche Kommision zur Herausgabe der Werke M. Luthers, Naumburg n. S.), 1905, (2), k. 309-310, kwerenda dotycząca dzieł Marcina Lutra. - Antoniewicz Jan Bołoz, historyk sztuki, prof. Uniwersytetu Lwowskiego, 1894, k. 6, eksponaty kórnickie na Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie. - Bałaban Józef, historyk i bibliograf, administrator Macierzy Polskiej we Lwowie, 1905, k. 349-350, o portret Tytusa Działyńskiego do II wydania książki "Dzieje Polski porozbiorowej". - Biegeleisen Henryk, 1901, k. 236-237, wypożyczenie materiałów dotyczących Wacława Rzewuskiego (Emira). - Bischoff O., (Stadtmuseum, Gdańsk), 1901, k. 238, kwerenda Z. Celichowskiego dotycząca medalu na cześć Jana Dantyszka z 1529 r. - Bissmowitz W. von, księgarz w Brunszwiku, 1896, (2), k. 84-86, oferta sprzedaży książek. - Bondy Franz, Księgarnia Nakładowa w Wiedniu, 1895-1900, (3), k. 61-62, 151-152, 203-204, kwerenda dotycząca materiałów ilustracyjnych do wydawnictw polskich Księgarni. - Borchardt Friedrich, kustosz zbioru numizmatycznego przy Gimnazjum Miejskim w Gdańsku, 1901, k. 240, kwerenda dotycząca medalu na cześć Jana Dantyszka z 1529 r. - Borruss-Gerss [?], k. 196-197, przy tym notatka M. Skopnik z d. Spiller, k. 198, oferta sprzedaży wydawnictw warmińskich. - Buchholz Eugeniusz, literat warmiński, 1905, k. 317-318, wypożyczenie książek. - Bursik & Kohout, Knihkupci České Akademie, Praga, 1897, k. 102-103, przesyłka wydawnictw BK dla czeskiej akademii umiejętności.
  • Celichowski Antoni, nauczyciel, 1900, k. 184, rozliczenie z Teodorem Wierzbowskim za odpisy dokumentów z Archiwum Głównego w Warszawie. - Chlebowski Bronisław, krytyk i historyk literatury, 1894, k. 4-5, poszukiwania współpracownika red. "Słownika geograficznego" do opracowania haseł z terenów Wielkopolski. - Chłapowski Franciszek, 1898-1901, (4), k. 144, 147-148, 214, w tym depesza razem z Kazimierzem Dłuskim, 1901, k. 214, literatura i mapy dotyczące geologii Wielkopolski; anons o przyjeździe z Kazimierzem Dłuskim do Kórnika. - Cisło Roman, student prawa we Lwowie, 1899, (2), k. 175, 180-181, dar st. dr. dla BK; uwagi o książce J. Zamoyskiej "O miłości ojczyzny" (Poznań 1899). - "Czytelnia Polska" w Buffalo (podpis: Ignacy Jędrusiak przewodniczący i K. Bergner sekretarz), b.d., ok. 1896, k. 83, dar książek dla "Czytelni". - Dalz Kazimierz, 1899-1901, (2), k. 160, 228, oferta sprzedaży zabytków, m.in. pałasza pochodzącego od Tytusa Działyńskiego. - Dickstein Samuel, 1895, k. 50, opracowanie zbioru Hoene-Wrońskiego. - Dobrski Konrad, 1895, k. 22, informacja adresowa. - Draber Karl, urzędnik w Poznaniu, 1905, k. 315-316, oferta sprzedaży broni. - Drége Józef, bibliograf i historyk ogrodnictwa, 1899, k. 155-156, kwerenda dotycząca rkps. "Rodzinnej księgi Kościeleckich".
  • Dobrowolska Julia, 1898, k. 149-150, udostępnienie materiałów do pracy "Założenie czasopisma "Monitor" i pierwsze lata wydawnictwa 1765-1770". - Halle J., Antiquariat, Monachium, 1895, k. 30, oferta sprzedaży st. dr. - Kende S., Verlag und Kunstantiquariat, Wiedeń, 1896, k. 63, zakup dubletów i wydawnictw BK. - Tuleja Józef, inżynier, chemik, antykwariusz, 1898, k. 121-126, przy tym kopia listu Henryka Bukowskiego do redakcji "Przeglądu Wszechpolskiego" we Lwowie, 1895, k. 127-129, handel antykwarski w Galicji; projekt zakupu antykwariatu Stanisława Gieysztora i otwarcia go we Lwowie; wskazówki H. Bukowskiego dotyczące prowadzenia antykwariatu.
  • Echaust [?], sekretarz kolejowy w Magdeburgu, 1901, k. 212, kwerenda dotycząca materiałów genealogicznych rodziny Echaust. - Eichinger Max, Königliche Bayerische Hofbuch- und Verlagshandlung, Ansbach, 1899, k. 168, zakup st. dr. - Erzepki Bolesław, 1895-1897, (4), k. 45, 51-52, 59, 94-95, udostępnienie zbiorów BK Hieronimowi Łopacińskiemu; wypożyczenie książek; informacje bibliograficzne. - Fehrer & Cie., Enterpreise Générale de Transports, Paryż, 1896, k. 71, przy tym rachunek Louis Cottin, Emballeur-Expediteur, 1896, k. 70, transport książek z Paryża do Kórnika. - Fischer Th. A., 1900, k. 185, kwerenda dotycząca materiałów o Szkotach w Poznaniu. - Fleischer Franz ks., wikariusz katedralny we Fromborku (Historischer Verein für Ermland), 1894, k. 9, zakup wyd. BK dla biblioteki Historischer Verein für Ermland. - Frankenberg Karol, introligator w Trzemesznie, 1897, (2), k. 105-108, oferta sprzedaży rkps. - Frankowski Czesław (administracja "Dziennika Poznańskiego"), 1899, k. 176-177, rachunek Drukarni "Dziennika Poznańskiego" za druk wyd. BK. - Freudenreich & Cynka, Poznań, 1894-1896, (3), k. 18-19, 76, przewóz eksponatów kórnickich na Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie i skrzyń z książkami z Paryża do Kórnika. - Frydrychowicz J., nauczyciel, 1894, k. 11-12, oferta sprzedaży książek.
  • Geisenhof G., pastor w Hamburgu, 1898-1899, (3), k. 130, 134-135, 174, wypożyczenie st. dr. ("postylli"). - Giżycki Jan Marek, historyk, 1896, k. 111-112, przy tym list J. Rustejki do Z. Celichowskiego, 1896, k. 113, zamówienie kopii listów Józefa Siemaszki metropolity wileńskiego. - Gleinert Leon, pomocnik księgarski, 1905, k. 311-312, o posadę w BK. - Głowiński Józef, 1906, k. 362-363, kwerenda dotycząca materiałów do rodziny Głowińskich herbu Godziemba. - Goralewski Tomasz, 1906, (2), k. 388-392, oferta sprzedaży posągów z Gopła. Druk. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses", t. 26:1975, s. 173-174. - Graupner & Körner, Litographische Anstalt und Steindruckerei, Lipsk, 1906, k. 383, odpowiedź na list Z. Celichowskiego w sprawie mapy prowincji poznańskiej. - Haberland Michael, sekretarz Verein für Volkskunde w Wiedniu, 1895, k. 36, propozycja dla Z. Celichowskiego przystąpienia do Towarzystwa. - Haebler Konrad, bibliograf niemiecki, 1905, k. 325-328, przy tym odezwa Kommision für Gesamtkatalog der Wiegendrucke w Dreźnie (litogr.), k. 325-326, kwerenda dotycząca inkunabułów BK. - Haupt Georg (Kaiser Friedrich-Museum, Poznań), 1905, (2), k. 323-324, 341-342, o udostępnienie kórnickich zbiorów muzealnych. - Hedeler G., Verlag, Lipsk, 1897 (litogr. na prospekcie dr.), k. 96-97, dane dotyczące BK do "Verzeichniss von Privatbibliotheken".
  • Helmold Hans (Bibliographisches Institut. Red. der "Weltgeschichte", Lipsk), 1898, k. 118, kwerenda dotycząca materiału ilustracyjnego do wydawnictwa "Weltgeschichte". - Himner Marian , geograf i archeolog, 1906, k. 364-366, oferta sprzedaży st. dr.; poszukiwania archeologiczne i kwerendy wyd. z zakresu historii sztuki i archeologii (zob. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses", t. 26:1975, s. 178). - Jankowski W., 1896, k. 81-82, kwerenda dotycząca materiałów do rodziny Jankowskich herbu Junosza. - Jarotzky Jarosław von, w zastępstwie naczelnego prezesa Prowincji Poznańskiej, 1899, (2), k. 164-167, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do naczelnego prezesa Hugo von Wilamowitz-Moellendorffa, 1899, k. 161-162, o udostępnienie zbiorów BK R. Prümersowi i A. Warschauerowi; odpowiedź na list Z. Celichowskiego w sprawie udostępnienia zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu. - Jechl R., dr (Oberlausitzer Gesellschaft der Wiessenschaften, Görlitz), 1897, k. 110, odpowiedź na propozycję Z. Celichowskiego wymiany wydawnictw. - Jolowicz Józef, 1903, k. 267, oferta zakupu dubletów st. dr.
  • Hoene Aniela, 1896, k. 66-67, o udostępnienie rkps. Hoene-Wrońskiego Zenonowi Przesmyckiemu. Druk. Z. Krajewska: "Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". Z. 11 : 1973, s. 255-156. - Korzeniowski Józef, 1894-1901, k. [?], uzupełnienie zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu dziełami Hoene-Wrońskiego; bibliografia historii zakonów w Polsce.
  • III. Listy do Jadwigi Zamoyskiej:
  • II. Listy do Władysława Zamoyskiego:
  • I. Listy do Zygmunta Celichowskiego:
  • IV. Materiały różne:
  • Kalina Antoni, językoznawca, slawista, prof. Uniwersytety Lwowskiego, 1895, (3), k. 26-27, 31-34, przy tym spis zamówionych wydawnictw BK k. 33 i "Nakłady BK" - katalog (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Towarzystwu, po k. 33 (s. 15), zaproszenie BK na członka Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie; dar wydawnictw BK; projekt zorganizowania oddziałów Towarzystwa w zaborze pruskim. - Kamocki Ksawery, pisarz ekonomiczno-rolniczy, 1906, k. 375-376, pomoc w wydaniu pracy K. Kamockiego: "Nasze odrodzenie" (Poznań 1900). - Kasprowicz Erazm Łukasz, księgarz w Lipsku, 1906, k. 279-280, o autorstwie pracy "Materialen zur Geschichte polnischer Landestheil unter preussischer Vervaltung" (Lipsk 1861). - Kaźmierczak Jan, student filozofii, 1905-1906, (6), k. 333-336, 339-340, 343-346, 351-353, 369-370, praca nad etyką Hoene-Wrońskiego; stosunki z Wincentym Lutosławskim. - Kielesiński Adolf, 1901, k. 220-221, o informacje dotyczące K.W. Kielisińskiego w Kórniku. - Kieszkowski Jerzy, 1903, (2), k. 268-269, kwerenda dotycząca miniatur z "Liber geneseos familie Schidlovicie". - Kobzdej Mieczysław, bibliotekarz Polskiego Akademickiego Stowarzyszenia "Ognisko" w Wiedniu, 1894, k. 1-2, oferta sprzedaży dr. XVII w. - Koehler Klemens, 1895, k. 35, informacja bio-bibliograficzna dotycząca Daniela Vettera i jego dzieła "Islandia" (Leszno 1638). - Komitet "Jednodniówki Monachijskiej" w Monachium, 1898, (2 dr.), k. 119, 142-143, wypłaty akcji "Jednodniówki".
  • Kotzschke Rudolf, historyk, prof. uniwersytetu w Lipsku, 1906, k. 381-382, informacje o mapach prowincji poznańskiej. - Kowalczyk Jan, pisarz i publicysta, przewodniczący Towarzystwa Naukowego Akademików Górnoślązaków we Wrocławiu, 1898, k. 136-137, opinia o studencie medycyny Emilu Smolnym, kandydacie na posadę sekretarza bibliotecznego w BK. - Kruske Rudolf, pastor, historyk niemiecki, 1901, k. 225-226, kwerenda dotycząca materiałów do Franciszka Stancaro i dziejów kościoła ewangelickiego w Polsce. - Krzysztoporski Kazimierz Mikołaj, 1896-1898, (2), k. 68-69, 138-139, oferta sprzedaży biblioteki. - Kuhn Friedrich, bibliotekarz Königliche und Universitätsbibliothek we Wrocławiu, 1900, k. 194-195, przesyłka książek. - Kurtzmann Maria z Neyów, 1895, (2), k. 35-38, 41-42, oferta sprzedaży biblioteki i spuścizny po mężu, Ludwiku Kurtzmannie. - Kusztelan Józef, działacz gospodarczy, 1898, k. 116, przesyłka wydawnictw Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. - Kutrzeba Stanisław, 1905, k. 338, anons o przyjeździe do Kórnika. - Kwaśniewski Józef, 1895, k. 39-40, oferta sprzedaży książek. - Kwiatkowski Aleksander, nauczyciel gimnazjum w Lesznie, 1904-1905, (2), k. 393-396, pomoc w wydaniu pracy "Wskazówki, jak z pożytkiem hodować drzewa i krzewy owocowe" (Leszno 1905). - Liebe Moritz, (H. Differt's Buchhandlung), Cottbus, 1894, k. 7-8, oferta słowników języka łużyckiego; adresy działaczy łużyckich. - Lubomirski Jan Tadeusz, 1905, k. 313-314, wypis źródłowy dotyczący Lubomirskich. - Lubomirski Kazimierz, 1906, k. 402-403, sprawy majątkowe. - Lutosławski Wincenty, filozof, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1905, (2), k. 329, 337, udostępnienie zbiorów BK Janowi Kaźmierczakowi.
  • Łazarewicz Bonifacy, nauczyciel gimnazjum, 1899, k. 169-170, zwiedzanie Muzeum kórnickiego. - Łebiński Władysław, 1900, k. 183, wydanie pracy Ksawerego Kamockiego "Nasze odrodzenie" (Poznań 1900). - Łętowski Florian, 1899, k. 186-187, kwerenda dotycząca materiałów do rodziny Łętowskich herbu Ogończyk. - Łoś Wincenty, powieściopisarz, 1900, k. 207-208, kwerenda dokumentów dotyczących Ludwiki z Łosiów 1v. Działyńskiej 2v. Czartoryskiej 3v. Holsztyńskiej. - Łukomski Juliusz, budowniczy, 1904, k. 306-307, informacja o dokumentacji dotyczącej budowy gmachów biblioteki i muzeum niemieckiego w Poznaniu. - Łyskowska Józefa, nauczycielka Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach, sekretarka J. Zamoyskiej, 1900, k. 191, zwrot wypożyczonych książek. - Mańkowski Alfons ks., historyk i bibliograf, 1906, k. 377-378, wypożyczenie dr. do pracy "Dzieje drukarstwa i piśmiennictwa polskiego w Prusiech Zachodnich" ("Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu", 13:1906, 14:1907, 16:1909, 18:1911). - Marten Wacław, sekretarz Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu, 1898, k. 145-146, przesyłka "Sprawozdania jubileuszowego z czynności Towarzystwa" i medalu z okazji 50-lecia jego istnienia. - Mojżykiewicz Wiktor ks., 1904, k. 302-202, o książce Juliana Marchlewskiego "Stosunki społeczno-ekonomiczne na ziemiach polskich zaboru pruskiego" (Lwów 1903). - Morawski [?], gorzelnik, 1896, k. 72-73, sprzedaż roczników czasopism polskich. - Motty Michalina z Danyszów, 1901, k. 216-217, przesyłka protokołów Koła Polskiego w sejmie pruskim pozostałych po mężu Stanisławie Mottym.
  • Neubauer Antoni ks., 1896, k. 76a-76e, rkps Mateusza z Krakowa z bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie i opis jednego z kodeksów. - "Niedziela", Detroit, 1899, k. 109, monit o należność za czasopismo. - Nowacki T., 1906, k. 384-385, ocena st. dr. - Paech Józef ks., 1905, k. 358-359, kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Die Geschichte der ehemaligen Benediktinerabtei Lubin von ihrer Gründung bis zu ihrer ersten Zerstörung im Jahre 1383" (Brünn 1908). - Palędzki Józef, adwokat, redaktor "Gazety Gdańskiej", 1902, (6), k. 251-263, 265-266, oferta sprzedaży portretu Tytusa Działyńskiego malowanego przez Mariana Jaroczyńskiego i antykwarycznych rkps. polskich, załączony kwit antykwariusza gdańskiego Grutzmachera; wypożyczenie książek do artykułów publicystycznych. - Parey Paul, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1906, k. 371, informacja o mapach geologicznych. - Pawińska Aniela, 1900, k. 211, sprzedaż książek i materiałów po mężu Adolfie Pawińskim. - Perl & Co., Chemische Fabrik, Berlin, 1901, k. 218-219, rachunek za papier, załączone: "Zapon-Konferenz in Dresden. Sonderr-Abdruck aus Centralblatt für Bibliothekswesen" (dr.) 1899; "Anleitung zur Imprägnierung von Documenten, Handschriften, Pergamenten u.s.w. durch Zapon" (kopia masz.). - Pfennig Richard, bibliotekarz w Landsbibliothek w Poznaniu, 1899, k. 171-172, zwiedzanie BK; notatka dotycząca t. X "Acta Tomiciana" w "Centralblatt für des gesammte Forstwesen". - Piaskowski Stanisław, nauczyciel, publicysta, 1906, k. 367-368, udostępnienie zbiorów BK. - Pini Tadeusz, historyk litartury polskiej, redaktor "Pamiętnika Literackiego" we Lwowie, 1905, k. 404-405, materiały z BK do "Pamiętnika Literackiego". - Plutyński Antoni, student prawa, 1900, (2), k. 189-190, 92-293, sporządzenie indeksów do wydania t. I-VIII "Acta Tomiciana".
  • Porwitz [?] von, (Königliches Herolds-Amt, Berlin), 1901, k. 131, dar wydawnictw BK. - Potkański Karol, historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1906, k. 406, dar wydawnictw BK. - Potrykowski Jan Nepomucen ks., 1898, k. 140-141, informacja dotycząca BK i Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach do pracy o stosunkach ekonomicznych społeczeństwa polskiego. - Prus Konstanty, bibliotekarz i dziennikarz, redaktor "Gazety Opolskiej", 1900, k. 209-210, o pracę. - Przesmycki Zenon, 1897, (depesza), k. 101, przyjazd do Kórnika. Druk. Z. Krajewska: "Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". Z. 11 : 1973, s. 262. - Puttkamer Karl, 1903, (3), k. 271-75, 286-287, kwerenda dotycząca materiałów do genealogii Puttkamerów. - Raczyńska Róża z Potockich 1v. Krasińska, 1903, k. 400, dar wydawnictw BK. - Remkus [?], urzędnik celny w Śremie, 1894, k. 20-21, odprawa celna eksponatów wysyłanych na Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie. - Rohde [?], urzędnik celny w Śremie, 1894, k. 17, odprawa celna eksponatów wysyłanych na Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie. - Rolland E., Librairie, Paryż, 1899, k. 159, oferta sprzedaży dr., rycin i rkps. - Rosenthal Jacques, Buch- und Kunst-Antiquariat, Monachium, 1895, k. 53, oferta sprzedaży st. dr. i rkps. - Roszkowski Gustaw, prawnik, prof. Uniwersytetu Lwowskiego, 1898, k. 397-399, sprawa honorarium za pracę Witolda Celichowskiego "Józef Supiński a rozwój teorii ekonomicznych" ("Przegląd Prawa i Administracji" 1898).
  • Rudnicki Kazimierz, historyk, 1904, k. 299-300, kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Biskup Kajetan Sołtyk 1715-1788" (Kraków 1906). - Russell's Adolph Verlag, Münster, 1894, k. 15-16, rachunek za książki. - Russocka Jadwiga Wiesława z Lelewelów, 1895-1898, (3), k. 29-29, 43-44, 132-133, prace Prota Lelewela; oferta sprzedaży płyt miedziorytowych po Joachimie Lelewelu. - Rzepecka Helena, 1899, (2), k. 157-158, przerduk broszury J. Zamoyskiej "O miłości ojczyzny" (Poznań 1899). - Schultz Rudolf, (Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen), 1899, k. 178-179, wypożyczenie książki. - Schwarz Emil, adwokat w Krakowie, 1896, k. 77-78, kwerenda dotycząca rkps. pracy Jana Nepomucena Romanowskiego "Wojna Zygmunta Augusta z Zakonem Inflantskim roku 1557" ("Roczniki PTPN" 1:1860). - Schwenke Paul, 1897, k. 93, wypożyczenie dr. - Sempiński Franciszek, 1905, k. 308, o pracę. - Siemieński Jan ks., 1894-1895, (2), k. 3, 56, wypożyczenie książek; uwagi o ruchu abstynenckim. - Sikorski Jan Feliks, dyrektor Krajowej Średniej Szkoły Rolniczej w Czernichowie, 1906, k. 360-361, wypożyczenie książek dla Ludwika Birkenmajera. - Skoraczewski Filip, 1897, k. 91-92, wypożyczenie monografii Miłosławia. - Skrochowski Józef, 1902-1903., (6), k. 245-250, 280-285, kwerenda dotycząca rycin herbów i pieczęci na winietki do wydania przez Antoniego Potockiego w Paryżu "La Pologne Contemporaine"; przyjazd do Kórnika. - Soerensen Asmus, 1898, k. 153, życzenia świąteczne.
  • Spis portretów Tytusa Malaszewskiego oferowanych na sprzedaż, ok. 1895, k. 46-49. - Kwit przewozowy książek przesłanych bibliotece gimnazjum polskiego w Cieszynie, 1895, k. 54-55. - Spisy materiałów (map, rycin, dr.) przesłanych z Paryża przez J. Zamoyską, 1893, k. 64-65. - "Notatka o [Sebastianie] Perlbandzie, któremu Mosvidius dedykował swą litewską pieśń Te Deum Laudamus (druk. 1549)", 1897, k. 98. - Notatka o składce na polski kościół katolicki w Danii, 1898, k. 117. - Kwit przewozowy dokumentów przesłanych do Krakowa B. Ulanowskiemu i S. Krzyżanowskiemu, 1899, k. 154.
  • Spychałowicz Antoni, słuchacz teologii, 1903, (3), k. 290-295, o pracę w BK. - Stargardt J. A., Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1896, k. 74-75, oferta sprzedaży dokumentu. - Swinarski Wacław, 1897, k. 104, kwerenda dotycząca "Monitora Warszawskiego" z l. 1757-1764". - Sydor Andrzej, rzeźbiarz w Krakowie, 1906, k. 374, oferta sprzedaży rysunków robót wykonanych w Domu Matejki, Muzeum Czartoryskich i Narodowym w Krakowie. - Szaal Maksymilian ks., proboszcz w Czarnkowie, 1903, k. 276-277, stan sarkofagu Adama Sędziwoja Czarnkowskiego w podziemiach kościoła w Czarnkowie. - Szelągowski Adam, historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900, k. 199-200, udostępnienie zbiorów BK. - Szembek Józef, 1904, k. 295-296, informacja o bibliotece w Porębie. - Szukiewicz Maciej, pisarz, dramaturg, historyk sztuki, 1906, k. 372-373, opis gablot w muzeach krakowskich. - Szuman Marian, 1896, k. 87-88, obrazy Rembrandta w zbiorach Czartoryskich w Gołuchowie. - Szymański Franciszek, chemik, 1897, (2), k. 89-90, 99-100, starania o wydanie pracy "Zasady chemii rolniczej". - Śmigielski Józef ks., 1898, k. 114-115, pamiątki po Działyńskich w Runowie Krajeńskim.
  • Tattur Henryk, księgarz w Mińsku, 1895, k. 57-58, oferta sprzedaży i wymiany książek. - Tyszkiewicz Józef, numizmatyk, 1901, k. 242, propozycja zakupu dubletów rycin portretowych Radziwiłłów i Tyszkiewiczów. - Ulanowski Bolesław, 1903, k. 278-279, sprawa restauracji sarkofagu Adama Sędziwoja Czarnkowskiego w Czarnkowie. - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, rektor i senat, 1905, (dr.), k. 330-331, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, k. 332, zawiadomienie o uroczystości pożegnania odchodzącego na emeryturę Karola Estreichera dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej. - Uniwersytet Lwowski, rektor i dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, 1905, (dr.), k. 321, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 322, zaproszenie na uroczystość poświęcenia nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. - Volter I. A., 1904, k. 301, kwerenda dotycząca dr. litewskich XVI w. - Waliszewski Romuald, 1896, k. 79-80, oferta sprzedaży dr. XVI w. - Wallhoffen Matthias von, 1906, k. 386-387, kwerenda dotycząca materiałów do rodziny von Wallhoffen. - Warschauer Adolf, 1900, (2), k. 188, 201-202, wypożyczenie książek.
  • V. Druki:
  • Wiese Berthold, romanista, profesor uniwersytetu w Halle, 1894, k. 10, opis dziełka Dantego. - Wittyg Wiktor, kolekcjoner i bibliofil, 1904, k. 304-305, kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Ex-librisy bibliotek polskich XVI-XX w." (Warszawa 1907). - Wojciech L., kandydat teologii filozofii we Wrocławiu, 1902, k. 244, wypożyczenie książek do pracy o Hieronimie Morsztynie. - Wolke E. ks., profesor w Dobrodzieniu pod Lublińcem, 1901, k. 233, zakup "Pisma św." w języku polskim. - Wolniewicz Jan, pisarz i wydawca książek dla ludu, ok. 1895, (litogr.), k. 23-24, sprzedaż własnych książeczek. - Wotschke Theodor, pastor, historyk reformacji, 1901-1904, (4), k. 222-224, 297-298, 319-320, kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Andreas Samuel und Johann Seklucyan, die beiden ersten Prediger des Evangelismus in Posen" (Poznań 1902) i innych prac z dziejów reformacji. - Woynicz Wilfrid Michał, antykwariusz w Londynie, 1901-1903, (4), k. 227, 232, 239, 288-289, przesyłka katalogów antykwarycznych; oferta wymiany dr.; o adresy polskich bibliotek prywatnych; konsultacje bibliograficzne. - Woźnicki Kazimierz, literat, publicysta, bibliotekarz Biblioteki Muzeum Narodowego w Rapperswilu, 1905, (2), k. 353-354, 356, kwerenda dotycząca materiałów do wydawnictwa "Archiwum Joachima Lelewela"; kwerenda dotycząca listów Elizy Mickiewiczowej do przygotowywanego przez Jana Zakrzewskiego wydania korespondencji J. Lelewela z E. Mickiewiczową.
  • Zakrzewski Jan, prawnik, 1902, k. 264, odpowiedź na propozycję Z. Celichowskiego pracy w BK. - Załęski Stanisław, jezuita, historyk zakonu, 1901, k. 229-230, wypożyczenie książek do pracy "Jezuici w Polsce" (Lwów 1900-1906). - Zeuschner Friedrich, Photographisches Atelier, Poznań, 1905, (3), k. 347-348, 355, 357, oferty sprzedaży albumów polskich. - Ziętek Mieczysław, 1901, k. 215, o pracę. - Przy tym bruliony listów Z. Celichowskiego do Waleriana Dzieślewskiego w sprawie spuścizny po Szczęsnym Morawskim, 1898, k. 131, i do Wilhelma Bickericha, pastora w Lesznie, dotyczący daru wyd. BK, 1900, k. 205-206.
 • Opracowania:
  • Fogel Jerzy: Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku. [w:] Fontes Archaeologici Posnanienses. t. 26:1975, s. 173-174.
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 69-79.
  • Krajewska Zofia: Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego. [w:] Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Z. 11 : 1973, s. 262.

MARC

 • 110 a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 a "Biblioteka Kórnicka. Korespondencja: ogólne rzeczy i rozmaitości, 1894-31.12.1906".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1894-1907
 • 300 a 406 k. c 34x24 cm
 • 340 d rkps, masz., litogr., dr. e opr. półpł.
 • 400 a Czartoryska Ludwika z Łosiów zob. Holsztyńska Ludwika z Łosiów 1v. Działyńska 2v. Czartoryska
 • 400 a Danysz Michalina zob. Motty Michalina z Danyszów
 • 400 a Działyńska Ludwika z Łosiów zob. Holsztyńska Ludwika z Łosiów 1v. Działyńska 2v. Czartoryska
 • 400 a Gerss-Borruss zob. Borruss-Gerss
 • 400 a Krasińska Róża zob. Raczyńska Róża z Potockich 1v. Krasińska
 • 400 a Lelewel Jadwiga Wiesława zob. Russocka Jadwiga Wiesława z Lelewelów
 • 400 a Łosiówna Ludwika zob. Holsztyńska Ludwika z Łosiów 1v. Działyńska 2v. Czartoryska
 • 400 a Ney Maria zob. Kurtzmann Maria z Neyów
 • 400 a Potocka Róża zob. Raczyńska Róża z Potockich 1v. Krasińska
 • 400 a Spiller M. zob. Skopnik M. von z d. Spiller
 • 500 a 235 listów
 • 520 a 1. "Pozváni k oslavě stých narodzenin Pavla Josefa Šafařika, kteužto v neděli dne 12. kvtna 1895 [...] v Pantheonu Musea Královstvi Českého [...]", po k. 35 (s. 2).
 • 520 a 2. Nekrolog arcyksięcia Karola Ludwika Habsburga, 1896, po k. 80.
 • 520 a 3. F. Soennecken, Schreibwaren und Schreibmöbel-Fabrik, Bonn (prospekt), 1901, po k. 235 (s. 4).
 • 520 a 4. "Dziennik Poznański", 1904 nr 241, z artykułem Stanisława Karwowskiego o książce J. Zamoyskiej "O wychowaniu" (Poznań 1904), po k. 312 (s. 4).
 • 520 a Albrecht O. pastor (Königliche Kommision zur Herausgabe der Werke M. Luthers, Naumburg n. S.), 1905, (2), k. 309-310, kwerenda dotycząca dzieł Marcina Lutra. - Antoniewicz Jan Bołoz, historyk sztuki, prof. Uniwersytetu Lwowskiego, 1894, k. 6, eksponaty kórnickie na Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie. - Bałaban Józef, historyk i bibliograf, administrator Macierzy Polskiej we Lwowie, 1905, k. 349-350, o portret Tytusa Działyńskiego do II wydania książki "Dzieje Polski porozbiorowej". - Biegeleisen Henryk, 1901, k. 236-237, wypożyczenie materiałów dotyczących Wacława Rzewuskiego (Emira). - Bischoff O., (Stadtmuseum, Gdańsk), 1901, k. 238, kwerenda Z. Celichowskiego dotycząca medalu na cześć Jana Dantyszka z 1529 r. - Bissmowitz W. von, księgarz w Brunszwiku, 1896, (2), k. 84-86, oferta sprzedaży książek. - Bondy Franz, Księgarnia Nakładowa w Wiedniu, 1895-1900, (3), k. 61-62, 151-152, 203-204, kwerenda dotycząca materiałów ilustracyjnych do wydawnictw polskich Księgarni. - Borchardt Friedrich, kustosz zbioru numizmatycznego przy Gimnazjum Miejskim w Gdańsku, 1901, k. 240, kwerenda dotycząca medalu na cześć Jana Dantyszka z 1529 r. - Borruss-Gerss [?], k. 196-197, przy tym notatka M. Skopnik z d. Spiller, k. 198, oferta sprzedaży wydawnictw warmińskich. - Buchholz Eugeniusz, literat warmiński, 1905, k. 317-318, wypożyczenie książek. - Bursik & Kohout, Knihkupci České Akademie, Praga, 1897, k. 102-103, przesyłka wydawnictw BK dla czeskiej akademii umiejętności.
 • 520 a Celichowski Antoni, nauczyciel, 1900, k. 184, rozliczenie z Teodorem Wierzbowskim za odpisy dokumentów z Archiwum Głównego w Warszawie. - Chlebowski Bronisław, krytyk i historyk literatury, 1894, k. 4-5, poszukiwania współpracownika red. "Słownika geograficznego" do opracowania haseł z terenów Wielkopolski. - Chłapowski Franciszek, 1898-1901, (4), k. 144, 147-148, 214, w tym depesza razem z Kazimierzem Dłuskim, 1901, k. 214, literatura i mapy dotyczące geologii Wielkopolski; anons o przyjeździe z Kazimierzem Dłuskim do Kórnika. - Cisło Roman, student prawa we Lwowie, 1899, (2), k. 175, 180-181, dar st. dr. dla BK; uwagi o książce J. Zamoyskiej "O miłości ojczyzny" (Poznań 1899). - "Czytelnia Polska" w Buffalo (podpis: Ignacy Jędrusiak przewodniczący i K. Bergner sekretarz), b.d., ok. 1896, k. 83, dar książek dla "Czytelni". - Dalz Kazimierz, 1899-1901, (2), k. 160, 228, oferta sprzedaży zabytków, m.in. pałasza pochodzącego od Tytusa Działyńskiego. - Dickstein Samuel, 1895, k. 50, opracowanie zbioru Hoene-Wrońskiego. - Dobrski Konrad, 1895, k. 22, informacja adresowa. - Draber Karl, urzędnik w Poznaniu, 1905, k. 315-316, oferta sprzedaży broni. - Drége Józef, bibliograf i historyk ogrodnictwa, 1899, k. 155-156, kwerenda dotycząca rkps. "Rodzinnej księgi Kościeleckich".
 • 520 a Dobrowolska Julia, 1898, k. 149-150, udostępnienie materiałów do pracy "Założenie czasopisma "Monitor" i pierwsze lata wydawnictwa 1765-1770". - Halle J., Antiquariat, Monachium, 1895, k. 30, oferta sprzedaży st. dr. - Kende S., Verlag und Kunstantiquariat, Wiedeń, 1896, k. 63, zakup dubletów i wydawnictw BK. - Tuleja Józef, inżynier, chemik, antykwariusz, 1898, k. 121-126, przy tym kopia listu Henryka Bukowskiego do redakcji "Przeglądu Wszechpolskiego" we Lwowie, 1895, k. 127-129, handel antykwarski w Galicji; projekt zakupu antykwariatu Stanisława Gieysztora i otwarcia go we Lwowie; wskazówki H. Bukowskiego dotyczące prowadzenia antykwariatu.
 • 520 a Echaust [?], sekretarz kolejowy w Magdeburgu, 1901, k. 212, kwerenda dotycząca materiałów genealogicznych rodziny Echaust. - Eichinger Max, Königliche Bayerische Hofbuch- und Verlagshandlung, Ansbach, 1899, k. 168, zakup st. dr. - Erzepki Bolesław, 1895-1897, (4), k. 45, 51-52, 59, 94-95, udostępnienie zbiorów BK Hieronimowi Łopacińskiemu; wypożyczenie książek; informacje bibliograficzne. - Fehrer & Cie., Enterpreise Générale de Transports, Paryż, 1896, k. 71, przy tym rachunek Louis Cottin, Emballeur-Expediteur, 1896, k. 70, transport książek z Paryża do Kórnika. - Fischer Th. A., 1900, k. 185, kwerenda dotycząca materiałów o Szkotach w Poznaniu. - Fleischer Franz ks., wikariusz katedralny we Fromborku (Historischer Verein für Ermland), 1894, k. 9, zakup wyd. BK dla biblioteki Historischer Verein für Ermland. - Frankenberg Karol, introligator w Trzemesznie, 1897, (2), k. 105-108, oferta sprzedaży rkps. - Frankowski Czesław (administracja "Dziennika Poznańskiego"), 1899, k. 176-177, rachunek Drukarni "Dziennika Poznańskiego" za druk wyd. BK. - Freudenreich & Cynka, Poznań, 1894-1896, (3), k. 18-19, 76, przewóz eksponatów kórnickich na Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie i skrzyń z książkami z Paryża do Kórnika. - Frydrychowicz J., nauczyciel, 1894, k. 11-12, oferta sprzedaży książek.
 • 520 a Geisenhof G., pastor w Hamburgu, 1898-1899, (3), k. 130, 134-135, 174, wypożyczenie st. dr. ("postylli"). - Giżycki Jan Marek, historyk, 1896, k. 111-112, przy tym list J. Rustejki do Z. Celichowskiego, 1896, k. 113, zamówienie kopii listów Józefa Siemaszki metropolity wileńskiego. - Gleinert Leon, pomocnik księgarski, 1905, k. 311-312, o posadę w BK. - Głowiński Józef, 1906, k. 362-363, kwerenda dotycząca materiałów do rodziny Głowińskich herbu Godziemba. - Goralewski Tomasz, 1906, (2), k. 388-392, oferta sprzedaży posągów z Gopła. Druk. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses", t. 26:1975, s. 173-174. - Graupner & Körner, Litographische Anstalt und Steindruckerei, Lipsk, 1906, k. 383, odpowiedź na list Z. Celichowskiego w sprawie mapy prowincji poznańskiej. - Haberland Michael, sekretarz Verein für Volkskunde w Wiedniu, 1895, k. 36, propozycja dla Z. Celichowskiego przystąpienia do Towarzystwa. - Haebler Konrad, bibliograf niemiecki, 1905, k. 325-328, przy tym odezwa Kommision für Gesamtkatalog der Wiegendrucke w Dreźnie (litogr.), k. 325-326, kwerenda dotycząca inkunabułów BK. - Haupt Georg (Kaiser Friedrich-Museum, Poznań), 1905, (2), k. 323-324, 341-342, o udostępnienie kórnickich zbiorów muzealnych. - Hedeler G., Verlag, Lipsk, 1897 (litogr. na prospekcie dr.), k. 96-97, dane dotyczące BK do "Verzeichniss von Privatbibliotheken".
 • 520 a Helmold Hans (Bibliographisches Institut. Red. der "Weltgeschichte", Lipsk), 1898, k. 118, kwerenda dotycząca materiału ilustracyjnego do wydawnictwa "Weltgeschichte". - Himner Marian , geograf i archeolog, 1906, k. 364-366, oferta sprzedaży st. dr.; poszukiwania archeologiczne i kwerendy wyd. z zakresu historii sztuki i archeologii (zob. J. Fogel: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses", t. 26:1975, s. 178). - Jankowski W., 1896, k. 81-82, kwerenda dotycząca materiałów do rodziny Jankowskich herbu Junosza. - Jarotzky Jarosław von, w zastępstwie naczelnego prezesa Prowincji Poznańskiej, 1899, (2), k. 164-167, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do naczelnego prezesa Hugo von Wilamowitz-Moellendorffa, 1899, k. 161-162, o udostępnienie zbiorów BK R. Prümersowi i A. Warschauerowi; odpowiedź na list Z. Celichowskiego w sprawie udostępnienia zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu. - Jechl R., dr (Oberlausitzer Gesellschaft der Wiessenschaften, Görlitz), 1897, k. 110, odpowiedź na propozycję Z. Celichowskiego wymiany wydawnictw. - Jolowicz Józef, 1903, k. 267, oferta zakupu dubletów st. dr.
 • 520 a Hoene Aniela, 1896, k. 66-67, o udostępnienie rkps. Hoene-Wrońskiego Zenonowi Przesmyckiemu. Druk. Z. Krajewska: "Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". Z. 11 : 1973, s. 255-156. - Korzeniowski Józef, 1894-1901, k. [?], uzupełnienie zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu dziełami Hoene-Wrońskiego; bibliografia historii zakonów w Polsce.
 • 520 a III. Listy do Jadwigi Zamoyskiej:
 • 520 a II. Listy do Władysława Zamoyskiego:
 • 520 a I. Listy do Zygmunta Celichowskiego:
 • 520 a IV. Materiały różne:
 • 520 a Kalina Antoni, językoznawca, slawista, prof. Uniwersytety Lwowskiego, 1895, (3), k. 26-27, 31-34, przy tym spis zamówionych wydawnictw BK k. 33 i "Nakłady BK" - katalog (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Towarzystwu, po k. 33 (s. 15), zaproszenie BK na członka Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie; dar wydawnictw BK; projekt zorganizowania oddziałów Towarzystwa w zaborze pruskim. - Kamocki Ksawery, pisarz ekonomiczno-rolniczy, 1906, k. 375-376, pomoc w wydaniu pracy K. Kamockiego: "Nasze odrodzenie" (Poznań 1900). - Kasprowicz Erazm Łukasz, księgarz w Lipsku, 1906, k. 279-280, o autorstwie pracy "Materialen zur Geschichte polnischer Landestheil unter preussischer Vervaltung" (Lipsk 1861). - Kaźmierczak Jan, student filozofii, 1905-1906, (6), k. 333-336, 339-340, 343-346, 351-353, 369-370, praca nad etyką Hoene-Wrońskiego; stosunki z Wincentym Lutosławskim. - Kielesiński Adolf, 1901, k. 220-221, o informacje dotyczące K.W. Kielisińskiego w Kórniku. - Kieszkowski Jerzy, 1903, (2), k. 268-269, kwerenda dotycząca miniatur z "Liber geneseos familie Schidlovicie". - Kobzdej Mieczysław, bibliotekarz Polskiego Akademickiego Stowarzyszenia "Ognisko" w Wiedniu, 1894, k. 1-2, oferta sprzedaży dr. XVII w. - Koehler Klemens, 1895, k. 35, informacja bio-bibliograficzna dotycząca Daniela Vettera i jego dzieła "Islandia" (Leszno 1638). - Komitet "Jednodniówki Monachijskiej" w Monachium, 1898, (2 dr.), k. 119, 142-143, wypłaty akcji "Jednodniówki".
 • 520 a Kotzschke Rudolf, historyk, prof. uniwersytetu w Lipsku, 1906, k. 381-382, informacje o mapach prowincji poznańskiej. - Kowalczyk Jan, pisarz i publicysta, przewodniczący Towarzystwa Naukowego Akademików Górnoślązaków we Wrocławiu, 1898, k. 136-137, opinia o studencie medycyny Emilu Smolnym, kandydacie na posadę sekretarza bibliotecznego w BK. - Kruske Rudolf, pastor, historyk niemiecki, 1901, k. 225-226, kwerenda dotycząca materiałów do Franciszka Stancaro i dziejów kościoła ewangelickiego w Polsce. - Krzysztoporski Kazimierz Mikołaj, 1896-1898, (2), k. 68-69, 138-139, oferta sprzedaży biblioteki. - Kuhn Friedrich, bibliotekarz Königliche und Universitätsbibliothek we Wrocławiu, 1900, k. 194-195, przesyłka książek. - Kurtzmann Maria z Neyów, 1895, (2), k. 35-38, 41-42, oferta sprzedaży biblioteki i spuścizny po mężu, Ludwiku Kurtzmannie. - Kusztelan Józef, działacz gospodarczy, 1898, k. 116, przesyłka wydawnictw Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. - Kutrzeba Stanisław, 1905, k. 338, anons o przyjeździe do Kórnika. - Kwaśniewski Józef, 1895, k. 39-40, oferta sprzedaży książek. - Kwiatkowski Aleksander, nauczyciel gimnazjum w Lesznie, 1904-1905, (2), k. 393-396, pomoc w wydaniu pracy "Wskazówki, jak z pożytkiem hodować drzewa i krzewy owocowe" (Leszno 1905). - Liebe Moritz, (H. Differt's Buchhandlung), Cottbus, 1894, k. 7-8, oferta słowników języka łużyckiego; adresy działaczy łużyckich. - Lubomirski Jan Tadeusz, 1905, k. 313-314, wypis źródłowy dotyczący Lubomirskich. - Lubomirski Kazimierz, 1906, k. 402-403, sprawy majątkowe. - Lutosławski Wincenty, filozof, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1905, (2), k. 329, 337, udostępnienie zbiorów BK Janowi Kaźmierczakowi.
 • 520 a Łazarewicz Bonifacy, nauczyciel gimnazjum, 1899, k. 169-170, zwiedzanie Muzeum kórnickiego. - Łebiński Władysław, 1900, k. 183, wydanie pracy Ksawerego Kamockiego "Nasze odrodzenie" (Poznań 1900). - Łętowski Florian, 1899, k. 186-187, kwerenda dotycząca materiałów do rodziny Łętowskich herbu Ogończyk. - Łoś Wincenty, powieściopisarz, 1900, k. 207-208, kwerenda dokumentów dotyczących Ludwiki z Łosiów 1v. Działyńskiej 2v. Czartoryskiej 3v. Holsztyńskiej. - Łukomski Juliusz, budowniczy, 1904, k. 306-307, informacja o dokumentacji dotyczącej budowy gmachów biblioteki i muzeum niemieckiego w Poznaniu. - Łyskowska Józefa, nauczycielka Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach, sekretarka J. Zamoyskiej, 1900, k. 191, zwrot wypożyczonych książek. - Mańkowski Alfons ks., historyk i bibliograf, 1906, k. 377-378, wypożyczenie dr. do pracy "Dzieje drukarstwa i piśmiennictwa polskiego w Prusiech Zachodnich" ("Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu", 13:1906, 14:1907, 16:1909, 18:1911). - Marten Wacław, sekretarz Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu, 1898, k. 145-146, przesyłka "Sprawozdania jubileuszowego z czynności Towarzystwa" i medalu z okazji 50-lecia jego istnienia. - Mojżykiewicz Wiktor ks., 1904, k. 302-202, o książce Juliana Marchlewskiego "Stosunki społeczno-ekonomiczne na ziemiach polskich zaboru pruskiego" (Lwów 1903). - Morawski [?], gorzelnik, 1896, k. 72-73, sprzedaż roczników czasopism polskich. - Motty Michalina z Danyszów, 1901, k. 216-217, przesyłka protokołów Koła Polskiego w sejmie pruskim pozostałych po mężu Stanisławie Mottym.
 • 520 a Neubauer Antoni ks., 1896, k. 76a-76e, rkps Mateusza z Krakowa z bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie i opis jednego z kodeksów. - "Niedziela", Detroit, 1899, k. 109, monit o należność za czasopismo. - Nowacki T., 1906, k. 384-385, ocena st. dr. - Paech Józef ks., 1905, k. 358-359, kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Die Geschichte der ehemaligen Benediktinerabtei Lubin von ihrer Gründung bis zu ihrer ersten Zerstörung im Jahre 1383" (Brünn 1908). - Palędzki Józef, adwokat, redaktor "Gazety Gdańskiej", 1902, (6), k. 251-263, 265-266, oferta sprzedaży portretu Tytusa Działyńskiego malowanego przez Mariana Jaroczyńskiego i antykwarycznych rkps. polskich, załączony kwit antykwariusza gdańskiego Grutzmachera; wypożyczenie książek do artykułów publicystycznych. - Parey Paul, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1906, k. 371, informacja o mapach geologicznych. - Pawińska Aniela, 1900, k. 211, sprzedaż książek i materiałów po mężu Adolfie Pawińskim. - Perl & Co., Chemische Fabrik, Berlin, 1901, k. 218-219, rachunek za papier, załączone: "Zapon-Konferenz in Dresden. Sonderr-Abdruck aus Centralblatt für Bibliothekswesen" (dr.) 1899; "Anleitung zur Imprägnierung von Documenten, Handschriften, Pergamenten u.s.w. durch Zapon" (kopia masz.). - Pfennig Richard, bibliotekarz w Landsbibliothek w Poznaniu, 1899, k. 171-172, zwiedzanie BK; notatka dotycząca t. X "Acta Tomiciana" w "Centralblatt für des gesammte Forstwesen". - Piaskowski Stanisław, nauczyciel, publicysta, 1906, k. 367-368, udostępnienie zbiorów BK. - Pini Tadeusz, historyk litartury polskiej, redaktor "Pamiętnika Literackiego" we Lwowie, 1905, k. 404-405, materiały z BK do "Pamiętnika Literackiego". - Plutyński Antoni, student prawa, 1900, (2), k. 189-190, 92-293, sporządzenie indeksów do wydania t. I-VIII "Acta Tomiciana".
 • 520 a Porwitz [?] von, (Königliches Herolds-Amt, Berlin), 1901, k. 131, dar wydawnictw BK. - Potkański Karol, historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1906, k. 406, dar wydawnictw BK. - Potrykowski Jan Nepomucen ks., 1898, k. 140-141, informacja dotycząca BK i Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach do pracy o stosunkach ekonomicznych społeczeństwa polskiego. - Prus Konstanty, bibliotekarz i dziennikarz, redaktor "Gazety Opolskiej", 1900, k. 209-210, o pracę. - Przesmycki Zenon, 1897, (depesza), k. 101, przyjazd do Kórnika. Druk. Z. Krajewska: "Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". Z. 11 : 1973, s. 262. - Puttkamer Karl, 1903, (3), k. 271-75, 286-287, kwerenda dotycząca materiałów do genealogii Puttkamerów. - Raczyńska Róża z Potockich 1v. Krasińska, 1903, k. 400, dar wydawnictw BK. - Remkus [?], urzędnik celny w Śremie, 1894, k. 20-21, odprawa celna eksponatów wysyłanych na Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie. - Rohde [?], urzędnik celny w Śremie, 1894, k. 17, odprawa celna eksponatów wysyłanych na Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie. - Rolland E., Librairie, Paryż, 1899, k. 159, oferta sprzedaży dr., rycin i rkps. - Rosenthal Jacques, Buch- und Kunst-Antiquariat, Monachium, 1895, k. 53, oferta sprzedaży st. dr. i rkps. - Roszkowski Gustaw, prawnik, prof. Uniwersytetu Lwowskiego, 1898, k. 397-399, sprawa honorarium za pracę Witolda Celichowskiego "Józef Supiński a rozwój teorii ekonomicznych" ("Przegląd Prawa i Administracji" 1898).
 • 520 a Rudnicki Kazimierz, historyk, 1904, k. 299-300, kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Biskup Kajetan Sołtyk 1715-1788" (Kraków 1906). - Russell's Adolph Verlag, Münster, 1894, k. 15-16, rachunek za książki. - Russocka Jadwiga Wiesława z Lelewelów, 1895-1898, (3), k. 29-29, 43-44, 132-133, prace Prota Lelewela; oferta sprzedaży płyt miedziorytowych po Joachimie Lelewelu. - Rzepecka Helena, 1899, (2), k. 157-158, przerduk broszury J. Zamoyskiej "O miłości ojczyzny" (Poznań 1899). - Schultz Rudolf, (Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen), 1899, k. 178-179, wypożyczenie książki. - Schwarz Emil, adwokat w Krakowie, 1896, k. 77-78, kwerenda dotycząca rkps. pracy Jana Nepomucena Romanowskiego "Wojna Zygmunta Augusta z Zakonem Inflantskim roku 1557" ("Roczniki PTPN" 1:1860). - Schwenke Paul, 1897, k. 93, wypożyczenie dr. - Sempiński Franciszek, 1905, k. 308, o pracę. - Siemieński Jan ks., 1894-1895, (2), k. 3, 56, wypożyczenie książek; uwagi o ruchu abstynenckim. - Sikorski Jan Feliks, dyrektor Krajowej Średniej Szkoły Rolniczej w Czernichowie, 1906, k. 360-361, wypożyczenie książek dla Ludwika Birkenmajera. - Skoraczewski Filip, 1897, k. 91-92, wypożyczenie monografii Miłosławia. - Skrochowski Józef, 1902-1903., (6), k. 245-250, 280-285, kwerenda dotycząca rycin herbów i pieczęci na winietki do wydania przez Antoniego Potockiego w Paryżu "La Pologne Contemporaine"; przyjazd do Kórnika. - Soerensen Asmus, 1898, k. 153, życzenia świąteczne.
 • 520 a Spis portretów Tytusa Malaszewskiego oferowanych na sprzedaż, ok. 1895, k. 46-49. - Kwit przewozowy książek przesłanych bibliotece gimnazjum polskiego w Cieszynie, 1895, k. 54-55. - Spisy materiałów (map, rycin, dr.) przesłanych z Paryża przez J. Zamoyską, 1893, k. 64-65. - "Notatka o [Sebastianie] Perlbandzie, któremu Mosvidius dedykował swą litewską pieśń Te Deum Laudamus (druk. 1549)", 1897, k. 98. - Notatka o składce na polski kościół katolicki w Danii, 1898, k. 117. - Kwit przewozowy dokumentów przesłanych do Krakowa B. Ulanowskiemu i S. Krzyżanowskiemu, 1899, k. 154.
 • 520 a Spychałowicz Antoni, słuchacz teologii, 1903, (3), k. 290-295, o pracę w BK. - Stargardt J. A., Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1896, k. 74-75, oferta sprzedaży dokumentu. - Swinarski Wacław, 1897, k. 104, kwerenda dotycząca "Monitora Warszawskiego" z l. 1757-1764". - Sydor Andrzej, rzeźbiarz w Krakowie, 1906, k. 374, oferta sprzedaży rysunków robót wykonanych w Domu Matejki, Muzeum Czartoryskich i Narodowym w Krakowie. - Szaal Maksymilian ks., proboszcz w Czarnkowie, 1903, k. 276-277, stan sarkofagu Adama Sędziwoja Czarnkowskiego w podziemiach kościoła w Czarnkowie. - Szelągowski Adam, historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900, k. 199-200, udostępnienie zbiorów BK. - Szembek Józef, 1904, k. 295-296, informacja o bibliotece w Porębie. - Szukiewicz Maciej, pisarz, dramaturg, historyk sztuki, 1906, k. 372-373, opis gablot w muzeach krakowskich. - Szuman Marian, 1896, k. 87-88, obrazy Rembrandta w zbiorach Czartoryskich w Gołuchowie. - Szymański Franciszek, chemik, 1897, (2), k. 89-90, 99-100, starania o wydanie pracy "Zasady chemii rolniczej". - Śmigielski Józef ks., 1898, k. 114-115, pamiątki po Działyńskich w Runowie Krajeńskim.
 • 520 a Tattur Henryk, księgarz w Mińsku, 1895, k. 57-58, oferta sprzedaży i wymiany książek. - Tyszkiewicz Józef, numizmatyk, 1901, k. 242, propozycja zakupu dubletów rycin portretowych Radziwiłłów i Tyszkiewiczów. - Ulanowski Bolesław, 1903, k. 278-279, sprawa restauracji sarkofagu Adama Sędziwoja Czarnkowskiego w Czarnkowie. - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, rektor i senat, 1905, (dr.), k. 330-331, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, k. 332, zawiadomienie o uroczystości pożegnania odchodzącego na emeryturę Karola Estreichera dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej. - Uniwersytet Lwowski, rektor i dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, 1905, (dr.), k. 321, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 322, zaproszenie na uroczystość poświęcenia nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. - Volter I. A., 1904, k. 301, kwerenda dotycząca dr. litewskich XVI w. - Waliszewski Romuald, 1896, k. 79-80, oferta sprzedaży dr. XVI w. - Wallhoffen Matthias von, 1906, k. 386-387, kwerenda dotycząca materiałów do rodziny von Wallhoffen. - Warschauer Adolf, 1900, (2), k. 188, 201-202, wypożyczenie książek.
 • 520 a V. Druki:
 • 520 a Wiese Berthold, romanista, profesor uniwersytetu w Halle, 1894, k. 10, opis dziełka Dantego. - Wittyg Wiktor, kolekcjoner i bibliofil, 1904, k. 304-305, kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Ex-librisy bibliotek polskich XVI-XX w." (Warszawa 1907). - Wojciech L., kandydat teologii filozofii we Wrocławiu, 1902, k. 244, wypożyczenie książek do pracy o Hieronimie Morsztynie. - Wolke E. ks., profesor w Dobrodzieniu pod Lublińcem, 1901, k. 233, zakup "Pisma św." w języku polskim. - Wolniewicz Jan, pisarz i wydawca książek dla ludu, ok. 1895, (litogr.), k. 23-24, sprzedaż własnych książeczek. - Wotschke Theodor, pastor, historyk reformacji, 1901-1904, (4), k. 222-224, 297-298, 319-320, kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Andreas Samuel und Johann Seklucyan, die beiden ersten Prediger des Evangelismus in Posen" (Poznań 1902) i innych prac z dziejów reformacji. - Woynicz Wilfrid Michał, antykwariusz w Londynie, 1901-1903, (4), k. 227, 232, 239, 288-289, przesyłka katalogów antykwarycznych; oferta wymiany dr.; o adresy polskich bibliotek prywatnych; konsultacje bibliograficzne. - Woźnicki Kazimierz, literat, publicysta, bibliotekarz Biblioteki Muzeum Narodowego w Rapperswilu, 1905, (2), k. 353-354, 356, kwerenda dotycząca materiałów do wydawnictwa "Archiwum Joachima Lelewela"; kwerenda dotycząca listów Elizy Mickiewiczowej do przygotowywanego przez Jana Zakrzewskiego wydania korespondencji J. Lelewela z E. Mickiewiczową.
 • 520 a Zakrzewski Jan, prawnik, 1902, k. 264, odpowiedź na propozycję Z. Celichowskiego pracy w BK. - Załęski Stanisław, jezuita, historyk zakonu, 1901, k. 229-230, wypożyczenie książek do pracy "Jezuici w Polsce" (Lwów 1900-1906). - Zeuschner Friedrich, Photographisches Atelier, Poznań, 1905, (3), k. 347-348, 355, 357, oferty sprzedaży albumów polskich. - Ziętek Mieczysław, 1901, k. 215, o pracę. - Przy tym bruliony listów Z. Celichowskiego do Waleriana Dzieślewskiego w sprawie spuścizny po Szczęsnym Morawskim, 1898, k. 131, i do Wilhelma Bickericha, pastora w Lesznie, dotyczący daru wyd. BK, 1900, k. 205-206.
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a ger a fre
 • 581 a Fogel Jerzy: |Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku. [w:] |Fontes Archaeologici Posnanienses. t. 26:1975, s. 173-174.
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 69-79.
 • 581 a Krajewska Zofia: |Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego. [w:] |Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Z. 11 : 1973, s. 262.
 • 600 a Barbara Radziwiłłówna c (królowa Polski ; d 1520-1551)
 • 600 a Birkenmajer Ludwik
 • 600 a Bukowski Henryk
 • 600 a Celichowski Witold
 • 600 a Czarnkowski Adam Sędziwój
 • 600 a Czartoryscy
 • 600 a Dante Alighieri
 • 600 a Dantyszek Jan
 • 600 a Działyńscy
 • 600 a Działyński Tytus d (1796-1861)
 • 600 a Echaustowie
 • 600 a Estreicher Karol
 • 600 a Fogel Jerzy
 • 600 a Gieysztor Stanisław
 • 600 a Głowińscy herbu Godziemba
 • 600 a Grutzmacher [?]
 • 600 a Habsburg Karol Ludwik c arcyksiążę d (1833-1896)
 • 600 a Hoene-Wroński, Józef Maria d (1776-1853)
 • 600 a Holsztyńska Ludwika z Łosiów 1v. Działyńska 2v. Czartoryska
 • 600 a Jankowscy herbu Junosza
 • 600 a Jaroczyński Marian
 • 600 a Kamocki Ksawery
 • 600 a Karwowski Stanisław
 • 600 a Kielisiński Kajetan Wincenty
 • 600 a Kościeleccy
 • 600 a Krajewska Zofia
 • 600 a Krajewska Zofia
 • 600 a Krzyżanowski Stanisław d (1865-1917)
 • 600 a Lelewel Joachim
 • 600 a Lelewel Prot
 • 600 a Łętowscy herbu Ogończyk
 • 600 a Łopaciński Hieronim
 • 600 a Luter Marcin
 • 600 a Maleszewski Tytus
 • 600 a Marchlewski Julian
 • 600 a Mateusz z Krakowa
 • 600 a Mickiewicz Eliza
 • 600 a Morsztyn Hieronim
 • 600 a Mosvidius
 • 600 a Motty Stanisław
 • 600 a Pawiński Adolf
 • 600 a Perlband Sebastian
 • 600 a Potocki Antoni d (1867-1939)
 • 600 a Prümers Rodgero
 • 600 a Przesmycki Zenon
 • 600 a Puttkamerowie
 • 600 a Radziwiłłowie
 • 600 a Rembrandt
 • 600 a Romanowski Jan Nepomucen
 • 600 a Rzewuski Wacław
 • 600 a Šafařik Pavel Josef
 • 600 a Samuel Andrzej
 • 600 a Seklucjan Jan
 • 600 a Siemaszko Józef
 • 600 a Smolny Emil
 • 600 a Soennecken F.
 • 600 a Sołtyk, Kajetan c (bp)
 • 600 a Stancaro Francesco
 • 600 a Supiński Józef
 • 600 a Szydłowieccy
 • 600 a Tyszkiewiczowie
 • 600 a Ulanowski Bolesław
 • 600 a Vetter Daniel
 • 600 a Wallhoffen von, rodzina
 • 600 a Warschauer A.
 • 600 a Wierzbowski Teodor
 • 600 a Zakrzewski, Jan c (bibliotekarz)
 • 600 a Zygmunt August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 610 a Archiwum Główne Warszawa
 • 610 a Archiwum Państwowe Poznań
 • 610 a Biblioteka Jagiellońska Kraków
 • 610 a Biblioteka Polska Paryż
 • 610 a Biblioteka Seminarium Duchownego Pelplin
 • 610 a Biblioteka Uniwersytecka (Lwów)
 • 610 a Česke akademie Cisaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umeni (Praga)
 • 610 a Czeska Akademia Umiejętności zob. Česke akademie Cisaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umeni, Praga
 • 610 a Dom Matejki Kraków
 • 610 a Drukarnia "Dziennika Poznańskiego Poznań
 • 610 a Gieysztor Stanisław, |Antykwariat (Warszawa)
 • 610 a Historischer Verein für Ermland (Frombork)
 • 610 a Jolowicz Józef, |Księgarnia (Poznań)
 • 610 a Kaiser Friedrich-Museum (Poznań)
 • 610 a Kaiser Wilhelm Bibliothek (Poznań)
 • 610 a Klasztor benedyktynów (Lubiń)
 • 610 a Koło Polskie w Sejmie Pruskim Berlin
 • 610 a Königliche Kommision zur Herausgabe der Werke M. Luthers (Naumburg n. S.)
 • 610 a Muzeum Czartoryskich Kraków
 • 610 a Muzeum Kralovstvi Českeho Praga
 • 610 a Muzeum Narodowe Kraków
 • 610 a Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen
 • 610 a Polskie Stowarzyszenie Akademickie "Ognisko" Wiedeń
 • 610 a Sejm pruski 19 w.
 • 610 a Soennecken F., |Schreibwaren und Schreibmöbel-Fabrik Bonn
 • 610 a Stadtmuseum (Gdańsk)
 • 610 a Szkoła Domowej Pracy Kobiet (Zakopane-Kuźnice)
 • 610 a Towarzystwo Ludoznawcze Lwów
 • 610 a Towarzystwo Przemysłowe Poznań
 • 610 a Verein für Volkskunde (Wiedeń)
 • 610 a Zakon Inflancki
 • 610 a Zamek Kórnicki
 • 610 a Zamek Kórnicki
 • 610 a Związek Spółek Zarobkowych Poznań
 • 611 a Powszechna Wystawa Krajowa c Lwów d 1894
 • 651 a Ansbach x księgarnia - Eichinger Max
 • 651 a Berlin x Königliches Herolds-Amt
 • 651 a Berlin x Chemische Fabrik - Perl & Co.
 • 651 a Berlin
 • 651 a Berlin x księgarnia - Stargardt J. A.
 • 651 a Berlin x Koło Polskie w Sejmie Pruskim
 • 651 a Berlin x czasopismo - "Centralblatt für Bibliothekswesen"
 • 651 a Berlin x księgarnia - Parey Paul
 • 651 a Bonn x Schreibwaren und Schreibmöbel-Fabrik - Soennecken F.
 • 651 a Buffalo x Towarzystwo "Czytelnia Polska" z USA
 • 651 a Cieszyn x Gimnazjum Polskie
 • 651 a Cottbus x księgarnia - Liebe Moritz
 • 651 a Czarnków x kościół
 • 651 a Dania x polski kościół katolicki
 • 651 a Detroit x czasopismo - "Niedziela"
 • 651 a Drezno x Kommision für Gesamtkatalog der Wiegendrucke
 • 651 a Frombork x Historischer Verein für Ermland
 • 651 a Gdańsk x Stadtmuseum
 • 651 a Gołuchów
 • 651 a Gołuchów x zbiory Czartoryskich
 • 651 a Gopło, jezioro
 • 651 a Görlitz x Oberlausitzer Gesellschaft der Wiessenschaften
 • 651 a Kórnik x zbiory muzealne
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kraków x Muzeum Czartoryskich
 • 651 a Kraków x Muzeum Narodowe
 • 651 a Kraków x Dom Matejki
 • 651 a Kraków x Biblioteka Jagiellońska
 • 651 a Kraków x Uniwersytet Jagielloński
 • 651 a Lipsk x Bibliographisches Institut
 • 651 a Lipsk x wydawnictwo - Hedeler G.
 • 651 a Lipsk x Litographische Anstalt und Steindruckerei - Graupner & Körner
 • 651 a Lubiń x Klasztor benedyktynów
 • 651 a Łużyce
 • 651 a Lwów x czasopismo - "Pamiętnik Literacki"
 • 651 a Lwów x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 a Lwów x Powszechna Wystawa Krajowa y 1894
 • 651 a Lwów x Towarzystwo Ludoznawcze
 • 651 a Lwów x uniwersytet
 • 651 a Lwów x czasopismo - "Przegląd Wszechpolski"
 • 651 a Miłosław
 • 651 a Monachium x księgarnia - Halle J.
 • 651 a Monachium x Komitet "Jednodniówki Monachijskiej"
 • 651 a Monachium x księgarnia - Rosenthal Jacques
 • 651 a Münster x wydawnictwo - Russell Adolph
 • 651 a Naumburg n. S. x Königliche Kommision zur Herausgabe der Werke M. Luthers
 • 651 a Paryż x Emballeur-Expediteur - Cottin Louis
 • 651 a Paryż x Biblioteka Polska
 • 651 a Paryż
 • 651 a Paryż x księgarnia - Rolland E.
 • 651 a Paryż x Enterpreise Generale de Transports - Fehrer & Cie.
 • 651 a Pelplin x Biblioteka Seminarium Duchownego
 • 651 a Pomorze Gdańskie
 • 651 a Poręba pod Krakowem x biblioteka Szembeków
 • 651 a Poznań x Związek Spółek Zarobkowych
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Przemysłowe
 • 651 a Poznań x księgarnia - Jolowicz Józef
 • 651 a Poznań x Kaiser Wilhelm Bibliothek
 • 651 a Poznań x Drukarnia "Dziennika Poznańskiego
 • 651 a Poznań x Archiwum Państwowe
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651 a Poznań x Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen
 • 651 a Poznań x Kaiser Friedrich-Museum
 • 651 a Poznań x Kantor spedycyjny i komisowy - Freudenreich & Cynka
 • 651 a Poznań x osadnicy szkoccy
 • 651 a Poznań x Photographisches Atelier - Zeuschner Friedrich
 • 651 a Praga x księgarnia - Bursik & Kohout
 • 651 a Praga x Česke akademie Cisaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umeni
 • 651 a Praga x Muzeum Kralovstvi Českeho
 • 651 a Runowo Krajeńskie x pamiątki po Działyńskich
 • 651 a Warmia
 • 651 a Warszawa x księgarnia - Gieysztor Stanisław
 • 651 a Warszawa x Archiwum Główne
 • 651 a Warszawa x czasopismo - "Monitor Warszawski"
 • 651 a Wiedeń x księgarnia - Bondy Franz
 • 651 a Wiedeń x Verein für Volkskunde
 • 651 a Wiedeń x księgarnia - Kende S.
 • 651 a Wiedeń x Polskie Stowarzyszenie Akademickie "Ognisko"
 • 651 a Wiedeń x "Centralblatt für des gesammte Forstwessen"
 • 651 a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 651 a Wielkopolska
 • 651 a Zakopane-Kuźnice x Szkoła Domowej Pracy Kobiet
 • 653 a Informacja naukowa - |kwerendy
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Księgarnie
 • 653 a Osadnicy szkoccy (Poznań)
 • 653 a Ruch abstynencki
 • 653 a Wydawnictwa
 • 653 a Zamek Kórnicki
 • 700 a Albrecht O.
 • 700 a Antoniewicz Jan Bołoz
 • 700 a Bałaban Józef
 • 700 a Bergner K.
 • 700 a Bickerich Wilhelm
 • 700 a Biegeleisen Henryk
 • 700 a Bischoff O.
 • 700 a Bissmowitz W. von
 • 700 a Bondy Franz
 • 700 a Borchardt Friedrich
 • 700 a Borruss-Gerss
 • 700 a Buchholz Eugeniusz
 • 700 a Bursik [?]
 • 700 a Celichowski Antoni
 • 700 a Celichowski Zygmunt
 • 700 a Chłapowski Franciszek
 • 700 a Chlebowski Bronisław
 • 700 a Cisło Roman
 • 700 a Cottin Louis
 • 700 a Cynka [?]
 • 700 a Dalz Kazimierz
 • 700 a Dickstein Samuel
 • 700 a Differt H.
 • 700 a Dłuski Kazimierz
 • 700 a Dobrowolska Julia
 • 700 a Dobrski Konrad
 • 700 a Draber Karl
 • 700 a Drege Józef
 • 700 a Dzieślewski Walerian
 • 700 a Echaust [?]
 • 700 a Eichinger Max
 • 700 a Erzepki Bolesław
 • 700 a Fehrer [?]
 • 700 a Fischer Th. A.
 • 700 a Fleischer Franz, ks.
 • 700 a Frankenberg Karol
 • 700 a Frankowski Czesław
 • 700 a Freudenreich [?]
 • 700 a Frydrychowicz J.
 • 700 a Geisenhof G.
 • 700 a Giżycki Jan Marek
 • 700 a Gleinert Leon
 • 700 a Głowiński Józef
 • 700 a Goralewski Tomasz
 • 700 a Graupner
 • 700 a Haberland Michael
 • 700 a Haebler Konrad
 • 700 a Halle J.
 • 700 a Haupt Georg
 • 700 a Hedeler G.
 • 700 a Helmold Hans
 • 700 a Himner Marian
 • 700 a Jankowski W.
 • 700 a Jarotzky Jarosław von
 • 700 a Jechl R.
 • 700 a Jędrusiak Ignacy
 • 700 a Jolowicz Józef
 • 700 a Kalina Antoni
 • 700 a Kamocki Ksawery
 • 700 a Kasprowicz Erazm Łukasz
 • 700 a Kaźmierczak Jan
 • 700 a Kende S.
 • 700 a Kielesiński Adolf
 • 700 a Kieszkowski Jerzy
 • 700 a Kobzdej Mieczysław
 • 700 a Koehler Klemens
 • 700 a Kohout [?]
 • 700 a Körner [?]
 • 700 a Korzeniowski Józef
 • 700 a Kotzschke Rudolf
 • 700 a Kowalczyk Jan
 • 700 a Kruske Rudolf
 • 700 a Krzysztoporski Kazimierz Mikołaj
 • 700 a Kuhn Friedrich
 • 700 a Kurtzmann Ludwik
 • 700 a Kurtzmann Maria z Neyów
 • 700 a Kusztelan Józef
 • 700 a Kutrzeba Stanisław
 • 700 a Kwaśniewski Józef
 • 700 a Kwiatkowski Aleksander
 • 700 a Łazarewicz Bonifacy
 • 700 a Łebiński Władysław
 • 700 a Łętowski Florian
 • 700 a Liebe Moritz
 • 700 a Łoś Wincenty
 • 700 a Lubomirski Jan Tadeusz d (1826-1908)
 • 700 a Lubomirski Kazimierz d (1869-1930)
 • 700 a Łukomski Juliusz
 • 700 a Lutosławski Wincenty
 • 700 a Łyskowska Józefa
 • 700 a Mańkowski Alfons, ks.
 • 700 a Marten Wacław
 • 700 a Mojżykiewicz Wiktor, ks.
 • 700 a Morawski [?]
 • 700 a Morawski Szczęsny
 • 700 a Motty Michalina z Danyszów
 • 700 a Neubauer Antoni, ks.
 • 700 a Nowacki T.
 • 700 a Paech Józef, ks.
 • 700 a Palędzki Józef
 • 700 a Parey Paul
 • 700 a Pawińska Aniela
 • 700 a Perl [?]
 • 700 a Pfennig Richard
 • 700 a Piaskowski Stanisław
 • 700 a Pini Tadeusz
 • 700 a Plutyński Antoni
 • 700 a Porwitz [?] von
 • 700 a Potkański Karol
 • 700 a Potrykowski Jan Nepomucen, ks.
 • 700 a Prus Konstanty
 • 700 a Przesmycka Aniela z d. Hoene
 • 700 a Przesmycki Zenon
 • 700 a Puttkamer Karl
 • 700 a Raczyńska Róża z Potockich 1v. Krasińska
 • 700 a Remkus [?]
 • 700 a Rohde [?]
 • 700 a Rolland E.
 • 700 a Rosenthal Jacques
 • 700 a Roszkowski Gustaw
 • 700 a Rudnicki, Kazimierz
 • 700 a Russell, Adolph
 • 700 a Russocka Jadwiga Wiesława z Lelewelów
 • 700 a Rzepecka Helena
 • 700 a Schultz Rudolf
 • 700 a Schwarz Emil
 • 700 a Schwenke Paul
 • 700 a Sempiński Franciszek
 • 700 a Siemieński Jan, ks.
 • 700 a Sikorski Jan Feliks
 • 700 a Skopnik M. von z d. Spiller
 • 700 a Skoraczewski Filip
 • 700 a Skrochowski Józef
 • 700 a Śmigielski Józef, ks.
 • 700 a Soerensen Asmus
 • 700 a Spychałowicz Antoni
 • 700 a Stargardt J. A.
 • 700 a Swinarski Wacław
 • 700 a Sydor Andrzej
 • 700 a Szaal Maksymilian, ks.
 • 700 a Szelągowski Adam
 • 700 a Szembek Józef
 • 700 a Szukiewicz Maciej
 • 700 a Szuman Marian
 • 700 a Szymański Franciszek
 • 700 a Tattur Henryk
 • 700 a Tuleja Józef
 • 700 a Tyszkiewicz Józef
 • 700 a Ulanowski Bolesław
 • 700 a Volter I. A.
 • 700 a Waliszewski Romuald
 • 700 a Wallhoffen Matthias von
 • 700 a Warschauer Adolf
 • 700 a Wiese Berthold
 • 700 a Wilamowitz-|Moellendorff Hugo von
 • 700 a Wittyg Wiktor
 • 700 a Wojciech L.
 • 700 a Wolke E., ks.
 • 700 a Wolniewicz Jan
 • 700 a Wotschke Theodor
 • 700 a Woynicz Wilfrid Michał
 • 700 a Woźnicki Kazimierz
 • 700 a Zakrzewski, Jan c (prawnik)
 • 700 a Załęski, Stanisław c (ks.)
 • 700 a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich (1831-1923)
 • 700 a Zamoyski Władysław d (1853-1924)
 • 700 a Zeuschner Friedrich
 • 710 a Bibliographisches Institut (Lipsk)
 • 710 a Biblioteka Kórnicka
 • 710 a Bondy Franz, |Księgarnia Nakładowa Wiedeń
 • 710 a Bursik & Kohout, |Knihkupci Česke Akademie Praga
 • 710 a Cottin Louis, |Emballeur-Expediteur Paryż
 • 710 a Eichinger Max, |Königliche Bayerische Hofbuch- und Verlagshandlung Ansbach
 • 710 a Fehrer & Cie., |Enterpreise Generale de Transports Paryż
 • 710 a Freudenreich & Cynka, |Kantor spedycyjny i komisowy Poznań
 • 710 a Graupner & Körner, |Litographische Anstalt und Steindruckerei Lipsk
 • 710 a Halle J., |Antiquariat Monachium
 • 710 a Hedeler G., |Verlag Lipsk
 • 710 a Kende S., |Verlag und Kunstantiquariat Wiedeń
 • 710 a Komitet "Jednodniówki Monachijskiej" Monachium
 • 710 a Kommision für Gesamtkatalog der Wiegendrucke Drezno
 • 710 a Königliches Herolds-Amt Berlin
 • 710 a Liebe Moritz, (H. Differt's Buchhandlung), (Cottbus)
 • 710 a Oberlausitzer Gesellschaft der Wiessenschaften (Görlitz)
 • 710 a Parey Paul, |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710 a Perl & Co., |Chemische Fabrik Berlin
 • 710 a Rolland E., |Librairie Paryż
 • 710 a Rosenthal Jacques, |Buch- und Kunst-Antiquariat Monachium
 • 710 a Russell's Adolph |Verlag (Münster)
 • 710 a Stargardt J. A., |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710 a Towarzystwo |"Czytelnia Polska" (Buffalo, USA)
 • 710 a Uniwersytet Jagielloński Kraków
 • 710 a Uniwersytet Lwowski
 • 710 a Zarząd Dóbr Kórnickich
 • 710 a Zeuschner Friedrich, |Photographisches Atelier (Poznań)
 • 740 a Acta Tomiciana
 • 740 a "Centralblatt für Bibliothekswesen", Berlin
 • 740 a "Centralblatt für des gesammte Forstwessen" (Wiedeń)
 • 740 a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 740 a Liber geneseos familie Schidlovicie
 • 740 a "Monitor Warszawski", Warszawa
 • 740 a "Niedziela", Detroit
 • 740 a "Pamiętnik Literacki", Lwów
 • 740 a Pozvani k oslavě stych narodzenin Pavla Josefa Šafařika, kteužto v neděli dne 12. kv~5tna 1895 [...] v Pantheonu Musea Kralovstvi Českeho [...].
 • 740 a "Przegląd Wszechpolski", Lwów
 • 740 a Rodzinna księga Kościeleckich
 • 777 a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich (1831-1923) t O miłości ojczyzny
 • 777 a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich (1831-1923) t O wychowaniu
 • 852 j AB 093
 • 960 n Nr inw. 0096
 • 999 a KW

Indexes