"Biblioteka Kórnicka. Korespondencja: sprawy ogólne i rozmaitości, 1907-1922".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 094
  • Nr inw. 0097
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna
  • "Biblioteka Kórnicka. Korespondencja: sprawy ogólne i rozmaitości, 1907-1922".
 • Miejsce i czas powstania: 1907-1922
 • Opis fizyczny:
  • 450 k. 33x23 cm
  • rkps, masz., litogr., dr. opr. półpł.
 • Język: pol ger r.jęz.
 • Uwagi: 298 listów
 • Zawartość:
  • 10. "Slavnostni vybor pro Jubileum Narodniho Divadla 1868-1918", 1918, k. 240-241.
  • 11. "Księga adresowa Księgarstwa Polskiego". Odezwa Zarządu Związku Księgarzy Polskich w Warszawie, 1918, k. 343.
  • 1. Wycinek z gazety dotyczący konserwacji obrazów, ok. 1908, k. 63.
  • 2. "Schlesischer Altertumsverein". Program sesji naukowej we Wrocławiu, 1908, k. 82-83.
  • 3. Nekrolog Jerzego Lobkowicza, 1908, k. 87-88.
  • 4. "Wezwanie do utworzenia zbiorów ludoznawczych (etnologicznych) w Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu", 1909, k. 99.
  • 5. "Ausstellung vorgeschichtlicher Altertümer aus der Provinz Posen", 1909, k. 94-97.
  • 6. "Słowa Pisma Świętego podane do rozmyślania [...]". Prospekt wyd. BK, 1910, k. 143-144.
  • 7. "Kobieta polska w Pradze". Odezwa podkomitetu poznańskiego dotycząca zebrania prac kobiet polskich z zaboru pruskiego i Niemiec do wyd. "Kobieta Polska", 1912, k. 199.
  • 8. Program uroczystości odsłonięcia pomnika Franciszka Palacky'ego w Pradze, 1912, k. 201-202.
  • 9. Wycinki prasowe dotyczące aukcji zbiorów po Lesserze Giełdzińskim, 1912, k. 220-221.
  • Adamski Stanisław ks., działacz społeczny i polityk, naczelny dyrektor Drukarni i Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu, 1914, k. 276, opracowanie pod względem historii sztuki zamku kórnickiego z jego zbiorami przez Nikodema Pajzderskiego i ks. Szczęsnego Dettloffa do projektu ilustrowanego wyd. Drukarni i Księgarni św. Wojciecha. - Aleksandrenko B., prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, 1908, k. 43, wizytówka. - Antoniewicz Włodzimierz, archeolog, kierownik Zakładu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1921, k. 412, zwiedzanie zbiorów BK przez wycieczkę Zakładu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Antykwariat Polski Hieronima Wildera i Ski, Warszawa, 1914, k. 273, kwerenda dotycząca st. dr. - Arct M., Księgarnia i skład nut, Poznań, 1919, k. 368, rachunek za książki. - V. Armeekorps. Stellvertretendes General-Kommando, Poznań (podpis: Heweld [?] rotmistrz, Marquarrd, dr. Graber), 1914-1918, (3), k. 279-280, 346-247, przy tym list Z. Celichowskiego do General-Kommando, 1914, k. 277-278, zabezpieczenie zbiorów BK w czasie wojny; zezwolenie na przesyłkę książek. - Armstedt [?], dyrektor Kneiphöfischen Gymnasium w Królewcu, 1908, k. 85-86, st. dr. polskie w bibliotece Gimnazjum wymienione w pracach Jerzego Krzysztofa Pisańskiego. - Auskunftsbureau der deutschen Bibliotheken, Berlin (podpis: Conrad, Richard Fick, Dittrich, H. Wentzel), 1907-1916, (6), k. 20, 66-68, 238-240, 258, 284-290, 292, 305, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, 1913, k. 241-242, kwerenda Z. Celichowskiego dotycząca polskich druków królewieckich XVI w.; propozycja współpracy BK z Biurem; wypożyczenie st. dr., załączone przepisy Deutsche Ausland-Bibliothek i spis wydawnictw BK przesłanych do oddziału polskiego.
  • Badecki Karol, historyk literatury, wicedyrektor Archiwum Miasta Lwowa, 1922, k. 436-443, kwerenda dotycząca broszur ludowo-mieszczańskich do pracy "Literatura mieszczańska w Polsce XVII w. Monografia bibliograficzna" (Lwów 1925), załączony spis poszukiwanych broszur. - Bederski Antoni, bibliotekarz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, 1908-1918, (4), k. 44, 109-110, 318, 348, sprzedaż dubletów Biblioteki Raczyńskich; kwerenda Z. Celichowskiego dotycząca rkps. z opisem powstania kościuszkowskiego i korespondencji Edwarda Raczyńskiego; wypożyczenie książek z BK. - Beer Paul, wydawca "Aus dem Posener Lande" w Lesznie, 1910, (2), k. 127-128, 130-131, materiały dotyczące zamku kórnickiego do artykułu P. Beera "Burgen und Schlösser im Posener Lande" ("Aus dem Posener Lande" J. 5:1910, s. 357-373). - Bernacki Ludwik, 1910, k. 149-150, anons o przyjeździe do Kórnika. - Berthel Albert, antykwariusz w Richmond (Anglia), 1913, k. 227-229, oferta spredaży miedziorytów Erika Dahlberga, załączone oferty druk. - Bieniaszewski Stanisław, heraldyk, 1911, k. 169-170, oferta sprzedaży rkps. - Biskupski Franciszek, redaktor dwutygodnika "Polska Flota Napowietrzna" w Poznaniu, 1919, k. 364, potwierdzenie wpłaty na prenumeratę. - Blasse [?], adwokat w Berlinie, 1914, k. 276, poszukiwanie spadkobierców Józefa Taterczyńskiego, mistrza rzeźnickiego w Berlinie. - Borchling Conrad, profesor Königliche Akademie w Poznaniu, 1908, k. 60, wizytówka. - Brinckman Herbert H., antykwariusz w Gdańsku, 1914, k. 252, oferta polskich dr. XVII w. - Bruckstein's M. Kunst-Antiquariat, Gdańsk, 1910, k. 139-140, oferta sprzedaży sztambucha.
  • Carlebach Ernst, Buchhandlung und Antiquariat, Heidelberg, 1907, k. 24, oferta sprzedaży książek. - Česke akademie Cisaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umeni, Praga, 1908, (dr.), k. 38-40, przesyłka nekrologu Josefa Hlavki, przewodniczącego Akademii. - Chmielewski Alfons, prawnik, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Kaszub w Gdańsku, członek zarządu Macierzy Kaszubskiej, 1917, k. 353-354, o porterty Jana Działyńskiego, starosty puckiego, i Adama Kazimierza Czartoryskiego, generała ziem podolskich, dla lokalu Banku Kaszubskiego w Wejherowie oraz wydawnictwa BK i Księgarni J.K. Żupańskiego dla biblioteki publicznej w Sopocie prowadzonej przez Macierz Kaszubską. - Christoph Albert, 1914, k. 274, oferta sprzedaży portretu księcia Józefa Poniatowskiego. - Chrzanowski Bogdan, Księgarnia - Skład papieru, Poznań, 1918-1920, (2), k. 391-397, prenumerata czasopism i rachunek za książki. - Cichowicz Ludwik, adwokat i notariusz w Poznaniu, 1913, k. 230, kwerenda ks. Stanisława Chodyńskiego dotycząca materiałów do rodziny Chodyńskich. - Ciliński Leon, nauczyciel gimnazjum w Stanisławowie, 1910, k. 145-146, wydanie rozprawki "Krótki rys życia i działalności Jana Dantyszka tudzież utwór jego poetycki Carmen paraeneticum" (Stanisławów 1910). - Czapla Zygmunt, ppor., lekarz, publicysta i zbieracz książek, 1920, k. 355, oferta zakupu dubletów dzieł genealogicznych. - Czarnikow A., 1914, k. 271, - oferta sprzedaży pamiątek po Janie III Sobieskim. - Czartoryscy w Rokosowie, 1918, k. 337, zakup wydawnictw BK.
  • Chłapowski Franciszek, 1908, k. 92-93, urządzenie zbiorów etnologicznych przy Muzeum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. - Eilers J., Buch- und Kunsthandlung, Magdeburg, 1916, k. 302, oferta sprzedaży starych czasopism. - Hiersemann Karl W., Lipsk, 1910, k. 153-154, oferta sprzedaży książek. - Kościelski Władysław, Guttry Aleksander, wydawca "Polnische Bibliothek" w Monachium, 1916, k. 305a-305b, przy tym kopia odpowiedzi Zarządu Dóbr Zakopane, 1916, k. 305c, program wyd. "Polnische Bibliothek" i ogłoszenie przedpłaty. - Kurnik Richard, 1907, k. 25-26, oferta sprzedaży zegara z wizerunkiem księcia Józefa Poniatowskiego, załączona fotografia. - Lissauer Julius, An- und Verkauf von Altertümern, Berlin, 1912, (dr.), k. 212, oferta usług. - Pfeffercorn [?], kapelan wojskowy w Inowrocławiu, 1910, k. 147-148, kwerenda dotycząca materiałów do rodziny Schlichting. - Przesmycki Zenon, minister Kultury i Sztuki R.P., 1919, k. 358, o dublety do tworzonej Biblioteki Muzeum Sztuki w Warszawie. - Rosenthal's Ludwig Antiquariat, Monachium, 1910, k. 152, oferta kupna BK z powodu pogłoski o jej sprzedaży.
  • Filar Władysław, dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Inowrocławiu, 1921, k. 408, zakup wydawnictw BK dla biblioteki Seminarium. - Flemming Carl, Verlag Buch- und Kunstdruckerei, Głogów, 1907, k. 16, informacja o mapach konturowych. - Focke Rudolf, dyrektor Kaiser-Wilhelm-Bibliothek w Poznaniu, 1908-1910, (2), k. 56, 135, zwiedzanie zbiorów BK. - Formanowicz Leon ks., archiwista i bibliotekarz Archiwum Kapitulnego w Gnieźnie, 1918, k. 334, zakup exlibrisów polskich. - Frankiewicz Ludwik, Gumowski Marian, Majkowski Edmund ks. i in., [brak daty i nr kart - uzup.], zawiadomienie o zebraniu konstytucyjnym Towarzystwa Numizmatycznego w Poznaniu. - Frejlich Józef, historyk, 1918, k. 345, o egzemplarz recenzyjny dzieła "Jenerał Zamoyski".
  • Gawrońska Helena z Lubomirskich, 1910, k. 159, wypożyczenie książek dla Marii Zamoyskiej. - Gebethner G. i Sp., Księgarnia, Kraków, 1913-1915, (2), k. 282, 400, nowości dzieł historycznych; sprzedaż wydawnictw BK. - Gebethner i Wolff, Księgarnia i skład nut muzycznych, Warszawa, 1911-1920, (8), k. 177, 315, 362-263, 380, 382-384, 398, sprzedaż wydawnictw BK; prenumerata i zakup czasopism i książek dla BK. - Goehlamnn F., 1912, k. 224, oferta sprzedaży dokumentów polskich. - Goliński Stanisław, botanik, 19120, k. 406a-406b, zamówienie krzewów dla ogrodu w Puławach. - Gottschalk Paul, antykwariusz w Berlinie, 1916, k. 308, oferta sprzedaży st. dr. - Graupe Paul, Antiquariat, Berlin, 1907-1909, (4), k. 21, 53, 65, 103, oferty sprzedaży książek, muzykaliów i rkps.
  • Harembski Wincenty, słuchacz medycyny, 1912, k. 203, o pracę. - Henrici W., aptekarz w Halle, 1916, (dr.), k. 297-300, oferta sprzedaży kitu do klejenia wykopalisk, załączone 2 dr. reklamowe. - Hiersemann Karl W., księgarz w Lipsku, 1920, k. 402, oferta sprzedaży książek. - Hock [?], komisarz dystryktu w Kórniku, 1908-1913, (2), k. 73-74, 259-260, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, 1908, k. 75, sprawa podatku od handlu książkami. - Hoffmann Theodor, kpt., 1913, k. 235, kwerenda dotycząca st. dr. - Hohenlocher Carl von, 1911-1914, (2), k. 160-161, 263-265, oferta sprzedaży listów polskich i niemieckich z początku XIX w.
  • III. Druki:
  • II. Listy do W. Zamoyskiego:
  • I. Listy do Z. Celichowskiego:
  • Instytut Mesjanistyczny w Warszawie (podpis: Józef Jankowski przewodniczący i Paulin Chomicz członek zarządu), 1919, k. 407, zakup dzieł Hoene-Wrońskiego. - Jacobsohn Wilhelm & Co., Buchhandlung und Antiquariat, Wrocław, 1915, k. 283, ocena książki Juliusza Rogera "Pieśń ludu polskiego na Górnym Śląsku" (Wrocław 1880) w związku z zamiarem powtórnego wydania. - Jaraczewski Henryk, ppłk, 1910, (2), k. 117-118, 124-125, przy tym fragment listu Jaraczewskiej do dra Narcyza Liebeka, k. 119, kwerenda dotycząca wiadomości o rodzinie Jaraczewskich. - Jaworski Tadeusz, publicysta, 1908, (3), k. 50-52, materiały dotyczące zamku kórnickiego do albumu Kazimierza Rucińskiego "Dwory i pałace wielkopolskie" (Poznań 1913). - Jolowicz Józef, Buchhandlung, Poznań, 1909-1920, (5), k. 105-217, 379, 381, 393, oferty i sprzedaż książek.
  • Kamocki Ksawery, 1907, k. 22-23, projekt wydania przekładu dzieła Ludwika Gumplowicza "Sociologie und Politik" (Lipsk 18892). - Kampffmeyer G., orientalista, docent uniwersytetu w Berlinie, ok. 1515, k. 291, wizytówka. - Karczewski A., 1910, (2), k. 120-123, kwerenda dotycząca materiałów rodziny Karczewskich herbu Samson. - Kierski A., 1911, k. 178-179, oferta sprzedaży polskich obrazów drukowanych. - Kipa Emil, historyk, bibliotekarz i bibliofil, 1912, k. 196-197, zakup wydawnictw BK. - Klingeberger G., antykwariusz w Budziszynie, 1916, k. 304, oferta sprzedaży portretu Marii Józefiny, królowej Polski i księżnej saskiej, pędzla Piotra Rotariego. - Kłodziński Abdon, historyk prawa polskiego, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1922, (3), k. 426-430, 449-450, wypożyczenie rkps. BK do wyd. Stanisława Kutrzeby i Władysława Semkowicza "Akta unii Polski z Litwą" (wyd. Kraków 1932); pośrednictwo A. Kłodzińskiego przy zakupie wyd. BK przez Franciszka Dudę dla Archiwum Ziemskiego w Krakowie. - Koehlerówna Aniela, 1909, k. 11-112, kwerenda źródeł dotyczących pobytu Lucjana Siemieńskiego w Wielkopolsce. - Kolegium Kościelne Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie (podpis: Ludwik Ręczlerski za przewodniczącego, Ludwik Brinchen sekretarz), 1918, k. 336, dar wydawnictw zboru.
  • Kolszewski Konrad, adwokat w Poznaniu, 1908, k. 81, kwerenda dotycząca dokumentów miasta Swarzędza. - Komitet Obrony Kresów Wschodnich. Oddział Opieki nad Żołnierzem w Warszawie (podpis: Ignacy Budzianowski starszy referent, B. Sznejdrówna sekretarka), 1920, k. 357, zakup książek dla bibliotek wojskowych. - Komitet Zarządzający Kasą Pomocy im. J. Mianowskiego w Warszawie (podpis: Feliks Kucharzewski przewodniczący, Karol Lutostański sekretarz), 1918, (2), k. 347a, 361, zawiadomienie o przyznaniu nagrody dla Z. Celichowskiego z funduszu im. A. Pawińskiego; przesyłka wydawnictw Kasy. - Komorowicz Maurycy, wulkanolog, 1912, k. 219a, dar własnej rozprawy doktorskiej. - Konopczyński Władysław, historyk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1912, k. 189a-189c, praca nad Archiwum Zarembów w BK, załączony szyfr listu Pawła Grabowskiego do NN dysydenta w Warszawie z 1771 r. - Kornecki [?] Leon W., dyrektor [?] Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Poznaniu, 1922, k. 425a-425b, zakup wydawnictw Księgarni J. K. Żupańskiego. - Kościelski Józef, Erzepki Bolesław, Jaworski Tadeusz, Ruciński Kazimierz, 1908, k. 45-48, odezwa o poparcie wydawnictwa "Pałace i dwory wielkopolskie" (Poznań 1913).
  • Krajewski Marceli, 1909, k. 113-114, sprawa zwrotu książek i rkps. wypożyczonych z biblioteki rogalińskiej Raczyńskich dla Ignacego Zakrzewskiego. - Krasicki Jan Aleksander, 1912, k. 193-194, informacja o aktach sztabu głównego z 1831 r. będących w posiadaniu spadkobierców gen. Ignacego Prądzyńskiego. - Krasiński B., 1911, k. 174, oferta sprzedaży książek. - Kreis Otto, 1912, k. 214, oferta sprzedaży numizmatów. - Krygowski Zdzisław, matematyk, profesor Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Poznańskiego, 1921, k. 425, o udostępnienie rkps. i dr. matematycznych BK. - Kuntze Edward, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, 1920, k. 406, 413-414, wypożyczenie dr.; objaśnienie kart katalogowych Biblioteki Uniwersyteckiej, załączone wzory kart. - Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego (podpis: dr B. Kozłowski, z polecenia naczelnika Wydziału Oświaty Pozaszkolnej), 1921, k. 411, o spis wydawnictw. - Kwiatkowski Aleksander, 1909, (2), k. 112a-112d, wydanie prac z zakresu pszczelarstwa; uwagi o ks. Janie Dzierżoniu.
  • Lam Stanisław, publicysta i krytyk literacki, redaktor "Minerwy Polskiej", 1922, k. 431-432, o dane dotyczące BK. - Lamparski Ignacy, 1908, (2), k. 31-32, 48-49, przesyłka rzeźby kamiennej i dramatu antyniemieckiego; o możliwości nabycia starych instrumentów muzycznych. - Lange Julian, płk, były naczelny komendant Straży Ludowej w Poznaniu, 1919, k. 377, przesyłka do BK "krótkiego przeglądu działalności swej i udziału w powstaniu". - Lederer Philipp, numizmatyk w Berlinie, 1911, k. 165, oferta antykwaryczna. - Leski Józef, chemik, 1913, k. 233, projekt przelania funduszów zebranych na książkę pamiątkową ku czci Bronisława Znatowicza na rzecz wyd. "Wszechświat". - Lewak Adam, historyk, bibliotekarz Biblioteki Muzeum Polskiego w Rapperswilu, 1918, k. 333, ustalenie autorstwa broszury "Kościuszko au peuple Français" Józefa Wybickiego. - Likowski Henryk ks., historyk, zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, k. 1922, (2), k. 419-422, wypożyczenie rkps. dla Abdona Kłodzińskiego. - Loescher & Co. (W. Regenberg), Hofbuchhandlung der Königin von Italien, Rzym, 1911, k. 188, oferta sprzedaży dr. - Łazarewicz Wiktor, asystent biblioteczny przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, 1922, k. 420, o pracę w BK. - Łyskowski Tomasz, 1907, k. 27-28, korzystanie ze zbiorów BK.
  • Mágr Antoni Stanisław, 1913, k. 246, o katalog wydawnictw BK. - Majkowski Aleksander, lekarz, pisarz kaszubski, 1910, k. 142, przystąpienie Z. Celichowskiego do Spółki Wydawniczej w Kościerzynie. - Majkowski Edmund ks., 1918-1919, (3), k. 342, 365, 371, wypożyczenie i wymiana książek z biblioteki Seminarium Duchownego w Poznaniu. - Mańkowski Bolesław, kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, 1910, k. 141, wypożyczenie dr. dla Józefa Kallenbacha. - Mańkowski Henryk, numizmatyk, 1911, k. 181-182, ocena monety. - Marx Theodor, antykwariusz w Manheim, 1911-1912, (2), k. 189, 195, oferta sprzedaży obrazów. - Mathias F. W. inż. (Waffenkontor, Hamburg), 1912-1913, (2), k. 211, 217, oferta sprzedaży broni polskiej. - Mielżyńska Józefa, 1918, k. 345, zakup wydawnictw BK. - Mizerski Stanisław, dyrektor Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu, 1919, k. 374-375, potwierdzenie wpłaty składki na Komitet Obrony Górnego Śląska. - Moszyński Jerzy, pisarz, publicysta i kolekcjoner, 1908, k. 41-42, przesyłka własnych prac historycznych i uwagi o nich.
  • Nerlich Paul, urzędnik pocztowy w Poznaniu, 1908, k. 70-71, oferta sprzedaży monet, załączony spis. - Nicaise Victor, lekarz, publicysta francuski, 1913, k. 260a, sprzedaż broszur V. Nicaise przez Z. Celichowskiego. - Niemierkiewicz M., Księgarnia, skład nut, Poznań, 1918, k. 366, przy tym notatka Z. Celichowskiego, rachunek za książki. - "Ogniwo", Księgarnia, Warszawa, 1919, k. 387, rachunek. - Okoniewski Stanisław ks., 1915, k. 294-295, ocena przez Z. Celichowskiego rkps. pracy Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej. - Olejniczak Tadeusz ks., 1912, k. 204-205, przesyłka Jadwidze Zamoyskiej materiałów dotyczących księży zmartwychwstańców na emigracji. - Paalzow Hans (Königliche Bibliothek, Berlin), 1913, (2), k. 253-256, o egzemplarz obowiązkowy wyd. BK. - Pacyński Antoni, 1922, k. 446-448, wypożyczenie książek. - Pajzderski Nikodem, historyk sztuki, 1911, k. 171-172, o udostępnienie kórnickich zbiorów muzealnych. - Perzyński, Niklewicz i Ska, Księgarnia i skład nut, Warszawa, 1920, k. 394, rachunek. - Peting Ewald, Waffen- und Munitions-Geschäft, Toruń, 1916, k. 301, oferta sprzedaży broni.
  • Piekarski Andrzej dr, 1907-1918, (2), k. 5-6, 347b, o pracę w BK; porada dotycząca pisowni w związku z wydaniem dziełka z zakresu rolnictwa; odczyty popularne dla rolników. - Polskie Muzeum Szkolne we Lwowie, 1913, (dr.), k. 249, zaproszenie na jubileusz 10-lecia Muzeum. - Polskie Naukowe Towarzystwo Heraldyczne we Lwowie (podpis: Zygmunt Luba-Radzimiński za przewodniczącego, Ludwik Pierzchała sekretarz, Mieczysław Dunin-Wąsowicz członek wydziału), 1908, k. 86a, przyjęcie BK w poczet członków Towarzystwa. - Posadzy Ludwik, 1907, k. 3-4, kwerenda materiałów do odczytu o Karolu Libelcie. - Prümers Rodgero (Königliches Staatsarchiv, Poznań), 1909-1910, (2), k. 106-107, 157-158, kwerenda dotycząca dr. leszczyńskich Martina Gerticha; rejestry poborowe w Archiwum. - Przyborowski Adam, 1913, (2), k. 218-219, 225-226, monit o zwrot książki z biblioteki po Józefie Przyborowskim. - Puttkamer Karl, 1908, k. 69, sprostowanie do t. IV "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski".
  • Przy tym brulion listów Z. Celichowskiego: do Kaiser Friedrich-Museum w Poznaniu, 1909, k. 98, do Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie z życzeniami z okazji jubileuszu Bronisława Znatowicza, 1912, k. 200, do Antoniego Osuchowskiego z kondolencjami z powodu śmierci Henryka Sienkiewicza, 1916, k. 309, do NN, 1922, k. 309. - Notatki Z. Celichowskiego: o listach króla Stanisława Augusta do Michała Jerzego Mniszcha z l. 1795-1797 u księgarza Georgesa Abta, 1911, k. 167, "Spis dzieł Skargi znajdujących się w Bibl. Kórnickiej", k. 192, o dr. Krajewskim, 1912, k. 213, o rkps. dzieła ks. J. Zyskara, proboszcza w Dorpacie, o Tunce, wiosce buriackiej na Syberii, 1913, k. 232.
  • Reimer Georg, Verlagsbuchhandlung und Buchdruckerei, Berlin, 1919, k. 376, rachunek za czasopisma. - Remer Jerzy, historyk sztuki, 1913, k. 250-251, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 252, kwerenda dotycząca rysunków zamku w Krasiczynie wykonanych przez K. W. Kielisińskiego. - Reychman Kazimierz, heraldyk, bibliofil i kolekcjoner, 1907-1908, (2), k. 29-30, 34-35, oferty wymiany exlibrisów. - Röhl Albert, antykwariusz, 1911-1915, (9), k. 173, 179-180, 183-184, 206-207, 222-223, 143-244, 247, 293, oferty sprzedaży numizmatów i obrazów polskich. - Romanowski Henryk, literat, 1922, k. 425e-425f, zakup wydawnictw BK. - Romocki Ludwik, literat i dziennikarz, 1911, k. 189d-189e, zamówienie fotografii kórnickich do reprodukcji we "Wsi Ilustrowanej"; poparcie na łamach "Kuriera Warszawskiego" starań Z. Celichowskiego o utworzenie Rady Narodowej w Wielkopolsce.
  • Rost Paul dr (Bibliothek der Königliche Deutschen Gesellschaft, Królewiec), 1908, k. 89-90, odpowiedź na kwerendę Z. Celichowskiego dotyczącą dr. Jana Seklucjana w Królewcu. - Ruciński Kazimierz, inż. architekt, 1910, k. 151, wykonanie fotografii zamku kórnickiego do wydawnictwa "Dwory i pałace w Wielkopolsce" (Poznań 1913). - Rudnicki Mikołaj, językoznawca, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, 1919, k. 350, anons o przyjeździe do Kórnika grupy profesorów Uniwersytetu Poznańskiego. - Ruge W., profesor, 1910, (dr.), k. 137-138, odezwa dotycząca rejestracji materiałów kartograficznych bibliotek niemieckich przez Königliche Gesellschaft der Wissenschaften w Getyndze.
  • Rutkowski Jan, 1916, k. 306-307, anons o przyjeździe Nikodema Pajzderskiego do Kórnika. - Rutski Stefan Welamin, nauczyciel, bibliotekarz Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego, 1917, k. 319, wypożyczenie dr. z Biblioteki Towarzystwa. - Rydel Józef, adiunkt Akademii Umiejętności w Krakowie, 1919, k. 352, polecenie Kazimierza Kaczmarczyka na posadę w Archiwum Państwowym w Poznaniu; zmiany personalne w zarządzie Akademii Umiejętności. - Sapieha Władysław, 1909-1914, (2), k. 91 (dr), 261-162, kwerenda dotycząca materiałów do Kazimierza Nestora Sapiehy, gen. artylerii litewskiej i innych przedstawicieli rodziny. - Schlesinger Alfred, 1912, k. 209-210, oferta sprzedaży fotografii kolorowej. - Schmidt Carl Eduard prof. (Literarische Gesellschaft Masovia, Giżycko), 1908, k. 36-37, odpowiedź na propozycję Z. Celichowskiego wymiany wydawnictw.
  • Schneider Kazimierz, Zakład fotograficzny w Kórniku, 1913, k. 213, rachunek za fotografię. - Schultheiss Franz Guntram, bibliotekarz Kaiser Wilhelm-Bibliothek w Poznaniu, 1908, (2), k. 54-55, 57, zwiedzanie BK przez grupę pracowników Biblioteki. - Semkowicz Władysław, historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor "Kwartalnika Historycznego" we Lwowie, 1920, k. 404, recenzje wydawnictw BK. - Sempiński Ignacy, nauczyciel, 1917, k. 313-314, o pracę. - Siemieńska H., 1911, k. 163-164, oferta sprzedaży wykopalisk z Brzezia (zob. Fogel Jerzy: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses". T. 26:1975, s. 172). - Skórzewski Witold, 1917, k. 312, poszukiwania przez Z. Celichowskiego książek po ks. Ignacym Polkowskim. - Skrochowski Józef, Szuman Marian, 1908, (depesza), k. 33, anons o przyjeździe do Kórnika. - Sobkowski Ludwik ks., proboszcz w Starym Gostyniu, 1914, k. 311, dane biograficzne dotyczące ks. Antoniego Brzezińskiego. - Sokolnicka Zofia, nauczycielka, 1914, k. 269-270, udostępnienie zbiorów BK Wacławowi Tokarzowi. - Sokołowski Stanisław, leśnik, prof. Wyższej Szkoły Leśnej we Lwowie, 1912, k. 190-191, przesyłka książek dotyczących leśnictwa.
  • Spina Franz, filolog niemiecki, profesor filologii słowiańskiej na niemieckim uniwersytecie w Pradze, 1910, k. 155-156, list Z. Celichowskiego do F. Spiny, 1913, k. 245, kwerenda dotycząca st. dr. słowiańskich. - Sroczyński Walenty, zarządca Drukarni "Dziennika Poznańskiego", 1910, k. 185, list Z. Celichowskiego do W. Sroczyńskiego, 1911, k. 168a-168c, druk wydawnictw BK. - Stargardt J. A., Berlin, 1918, k. 369, rachunek. - Starostwo Grodzkie miasta Poznania (podpis: Stanisław Radoński wz. kierownika), 1921, k. 409-410, przypomnienie o egzemplarzu obowiązkowym dla Biblioteki Uniwersyteckiej, Biblioteki Raczyńskich i Starostwa Grodzkiego, załączony odpis rozporządzenia ministra b. Dzielnicy pruskiej. - Stępowski Marian, kierownik Biblioteki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biura Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw w Warszawie, 1922, k. 435, sposób wymiany publikacji z instytucjami niemieckimi. - Straube Julius, Geographisches Institut und Landkarten-Verlag Berlin, 1907, k. 17, informacja dotycząca map konturowych.
  • Stresemann Erich, pracownik Kaiser Wilhelm-Bibliothek w Poznaniu, 1908, k. 59, wizytówka. - Swinarski Wacław, skarbnik Stowarzyszenia Artystów w Poznaniu, 1916, k. 310, kwit wpłaty składki na rzecz Stowarzyszenia. - Szablikowska R., 1914, k. 272, kwerenda materiałów do referatu o zbiorach kórnickich i rogalińskich. - Szpetkowski Bolesław, 1911, k. 175-176, oferta sprzedaży rzeźby drewnianej. - Szulc Tadeusz, 1917, k. 320-321, o pracę dla Marii Jelskiej. - Szuman Jan, właściciel Biura Książkowości Gospodarczej w Poznaniu, 1913, (2), k. 234, 236-237, oferta sprzedaży zbioru akwafort K. W. Kielisińskiego. - Ślaski Bolesław, historyk, 1908, k. 72, kwerenda dotycząca rkps. inwentarzy starostwa puckiego z XVII w. - Świderski Franciszek ks., profesor I. Szkoły Realnej w Krakowie, 1909, k. 100-101, kwerenda dotycząca materiałów do życiorysu bpa Jana Pawła Woronicza.
  • Till Stanisław, dyrektor Miejskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie, 1920 (dr.), k. 401, zawiadomienie o terminie zjazdu muzeologów polskich we Lwowie. - Tokarz Wacław, historyk, kierownik Oddziału I Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego w Warszawie, 1917, k. 322, kompletowanie dzieł z zakresu historii wojskowości w Bibliotece Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. - Towarzystwo Czytelń Ludowych w Toruniu (podpis: ks. M. Strogulski przewodniczący, M. Jankowska sekretarka), 1921, k. 416-418, uzupełnienie dzieł wielotomowych, załączony "Spis zdekompletowanych dzieł". - Towarzystwo Straży Kresowej. Wydział zabytków w Warszawie, 1921, k. 410a-410b, przesyłka Okólnika Komitetu Wykonawczego Wystawy "Polska kultura i sztuka na Litwie i Rusi" dotyczącego zaginionego w czasie wystawy unikatowego egzemplarza "Katechizmu brzeskiego" z Biblioteki Ordynacji Krasińskich. - Trzciński Józef, 1911, k. 186-187, kwerenda dotycząca dubletów st. dr. do zakupu.
  • Tyszkowski Kazimierz, historyk, bibliotekarz i bibliograf, 1919-1920, (3), k. 351, 372-373, 405, umieszczenie sprawozdania z działalności BK w "Kwartalniku Historycznym" (R. 33:1919, s. 165-166). - Unger M., Zigarettenfabrik "Dames", Gliwice, 1908, (3, w tym depesza), k. 76-80, oferta sprzedaży medalu na cześć Jana III Sobieskiego i banknotu polskiego. - Uniwersytet Poznański, rektor, 1919, (dr.), k. 349, podziękowania za życzenia z okazji otwarcia Uniwersytetu. - Vollmer K., 1910, k. 129, kwerenda dotycząca materiałów do pracy o średniowiecznych historiach i legendach biblijnych. - Wehner H., 1918, (4), k. 323-330, oferta sprzedaży zegarka, st. dr. i monet. - Wharton L. C., (British Museum, Londyn), 1911, k. 166, zawiadomienie o wybraniu do komitetu międzynarodowej konferencji bibliotekarzy. - Witke-Jeżewski Dominik, kolekcjoner, 1907, k. 10-11, informacja o posiadanym zbiorze rycin. - Wojciechowski Marian, urzędnik Ministerstwa Skarbu w Warszawie, 1922, k. 425c-425d, zamówienie książek. - Wolff E., por., 1907, (5), k. 7-9, 12, sprawa epitafium Ridtów z kościoła kórnickiego. - Wörner Emil, dr, 1908, k. 61, wizytówka. - Woźniak Michał, nauczyciel gimnazjum we Lwowie, 1909, k. 102, kwerenda dotycząca pism ks. Kasjana Sakowicza. - Wydział Krajowy we Lwowie (podpis: Stanisław Niezabitowski marszałek), 1920, k. 385-386, dar wyd. "Akta grodzkie i ziemskie lwowskie".
  • Zabłocki K., Księgarnia, Toruń, 1909, k. 104, oferta sprzedaży książek. - Zakrzewski Kazimierz Wyskota, 1908, k. 63-64, kwerenda dotycząca informacji o rodzinie Wyskotów. - Zakrzewski Zygmunt, numizmatyk i archeolog, państwowy konserwator zabytków przedhistorycznych na okręg poznański, 1921, k. 415, o dane dotyczące zbioru zabytków archeologicznych Muzeum kórnickiego. - Załęski Stanisław ks., b.d., ok. 1907, k. 18-19, kwerenda dotycząca materiałów do nowego wydania pracy "O masonerii w Polsce od roku 1738 do 1822" (Kraków 1908). - Zdziarski Stanisław, historyk literatury polskiej, 1910, k. 126, informacja dotycząca BK do artykułu w "Przeglądzie Powszechnym". - Zimmer Hugo Otto, pracownik Kaiser Wilhelm-Bibliothek w Poznaniu, 1908, k. 58, wizytówka. - Związek Bibliotekarzy Polskich w Warszawie, 1918-1922, (2), k. 338, 434, odezwa dotycząca utworzenia zbiorów bibliotekoznawczych; informacja o posiedzeniach zarządu Związku. - Związek Polskich Artystów Grafików w Warszawie (podpis: Franciszek Siedlecki przewodniczący i Józef Czajkowski za sekretarza), 1921, k. 421, Eksponaty BK na Wystawę Polskiej Sztuki Drukarskiej w Warszawie. NN, 1912, (kop.), k. 208, kwerenda dotycząca "Czarnej księgi" z r. 1863.
 • Opracowania:
  • Fogel Jerzy: Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku. [w:] Fontes Archaeologici Posnanienses. T. 26:1975, s. 172.
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 79-93.

MARC

 • 110 a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 a Korespondencja biblioteczna różna
 • 245 a "Biblioteka Kórnicka. Korespondencja: sprawy ogólne i rozmaitości, 1907-1922".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1907-1922
 • 300 a 450 k. c 33x23 cm
 • 340 d rkps, masz., litogr., dr. e opr. półpł.
 • 400 a Dunin-Wąsowicz Mieczysław zob. Wąsowicz Mieczysław Dunin
 • 400 a Jeżewski Dominik zob. Witke-Jeżewski Dominik
 • 400 a Luba-Radzimiński Zygmunt zob. Radzimiński Zygmunt Luba
 • 400 a Lubomirska Helena zob. Gawrońska Helena z Lubomirskich
 • 400 a Rybicka Ludwika zob. Dobrzyńska-Rybicka Ludwika
 • 500 a 298 listów
 • 520 a 10. "Slavnostni vybor pro Jubileum Narodniho Divadla 1868-1918", 1918, k. 240-241.
 • 520 a 11. "Księga adresowa Księgarstwa Polskiego". Odezwa Zarządu Związku Księgarzy Polskich w Warszawie, 1918, k. 343.
 • 520 a 1. Wycinek z gazety dotyczący konserwacji obrazów, ok. 1908, k. 63.
 • 520 a 2. "Schlesischer Altertumsverein". Program sesji naukowej we Wrocławiu, 1908, k. 82-83.
 • 520 a 3. Nekrolog Jerzego Lobkowicza, 1908, k. 87-88.
 • 520 a 4. "Wezwanie do utworzenia zbiorów ludoznawczych (etnologicznych) w Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu", 1909, k. 99.
 • 520 a 5. "Ausstellung vorgeschichtlicher Altertümer aus der Provinz Posen", 1909, k. 94-97.
 • 520 a 6. "Słowa Pisma Świętego podane do rozmyślania [...]". Prospekt wyd. BK, 1910, k. 143-144.
 • 520 a 7. "Kobieta polska w Pradze". Odezwa podkomitetu poznańskiego dotycząca zebrania prac kobiet polskich z zaboru pruskiego i Niemiec do wyd. "Kobieta Polska", 1912, k. 199.
 • 520 a 8. Program uroczystości odsłonięcia pomnika Franciszka Palacky'ego w Pradze, 1912, k. 201-202.
 • 520 a 9. Wycinki prasowe dotyczące aukcji zbiorów po Lesserze Giełdzińskim, 1912, k. 220-221.
 • 520 a Adamski Stanisław ks., działacz społeczny i polityk, naczelny dyrektor Drukarni i Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu, 1914, k. 276, opracowanie pod względem historii sztuki zamku kórnickiego z jego zbiorami przez Nikodema Pajzderskiego i ks. Szczęsnego Dettloffa do projektu ilustrowanego wyd. Drukarni i Księgarni św. Wojciecha. - Aleksandrenko B., prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, 1908, k. 43, wizytówka. - Antoniewicz Włodzimierz, archeolog, kierownik Zakładu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1921, k. 412, zwiedzanie zbiorów BK przez wycieczkę Zakładu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Antykwariat Polski Hieronima Wildera i Ski, Warszawa, 1914, k. 273, kwerenda dotycząca st. dr. - Arct M., Księgarnia i skład nut, Poznań, 1919, k. 368, rachunek za książki. - V. Armeekorps. Stellvertretendes General-Kommando, Poznań (podpis: Heweld [?] rotmistrz, Marquarrd, dr. Graber), 1914-1918, (3), k. 279-280, 346-247, przy tym list Z. Celichowskiego do General-Kommando, 1914, k. 277-278, zabezpieczenie zbiorów BK w czasie wojny; zezwolenie na przesyłkę książek. - Armstedt [?], dyrektor Kneiphöfischen Gymnasium w Królewcu, 1908, k. 85-86, st. dr. polskie w bibliotece Gimnazjum wymienione w pracach Jerzego Krzysztofa Pisańskiego. - Auskunftsbureau der deutschen Bibliotheken, Berlin (podpis: Conrad, Richard Fick, Dittrich, H. Wentzel), 1907-1916, (6), k. 20, 66-68, 238-240, 258, 284-290, 292, 305, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, 1913, k. 241-242, kwerenda Z. Celichowskiego dotycząca polskich druków królewieckich XVI w.; propozycja współpracy BK z Biurem; wypożyczenie st. dr., załączone przepisy Deutsche Ausland-Bibliothek i spis wydawnictw BK przesłanych do oddziału polskiego.
 • 520 a Badecki Karol, historyk literatury, wicedyrektor Archiwum Miasta Lwowa, 1922, k. 436-443, kwerenda dotycząca broszur ludowo-mieszczańskich do pracy "Literatura mieszczańska w Polsce XVII w. Monografia bibliograficzna" (Lwów 1925), załączony spis poszukiwanych broszur. - Bederski Antoni, bibliotekarz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, 1908-1918, (4), k. 44, 109-110, 318, 348, sprzedaż dubletów Biblioteki Raczyńskich; kwerenda Z. Celichowskiego dotycząca rkps. z opisem powstania kościuszkowskiego i korespondencji Edwarda Raczyńskiego; wypożyczenie książek z BK. - Beer Paul, wydawca "Aus dem Posener Lande" w Lesznie, 1910, (2), k. 127-128, 130-131, materiały dotyczące zamku kórnickiego do artykułu P. Beera "Burgen und Schlösser im Posener Lande" ("Aus dem Posener Lande" J. 5:1910, s. 357-373). - Bernacki Ludwik, 1910, k. 149-150, anons o przyjeździe do Kórnika. - Berthel Albert, antykwariusz w Richmond (Anglia), 1913, k. 227-229, oferta spredaży miedziorytów Erika Dahlberga, załączone oferty druk. - Bieniaszewski Stanisław, heraldyk, 1911, k. 169-170, oferta sprzedaży rkps. - Biskupski Franciszek, redaktor dwutygodnika "Polska Flota Napowietrzna" w Poznaniu, 1919, k. 364, potwierdzenie wpłaty na prenumeratę. - Blasse [?], adwokat w Berlinie, 1914, k. 276, poszukiwanie spadkobierców Józefa Taterczyńskiego, mistrza rzeźnickiego w Berlinie. - Borchling Conrad, profesor Königliche Akademie w Poznaniu, 1908, k. 60, wizytówka. - Brinckman Herbert H., antykwariusz w Gdańsku, 1914, k. 252, oferta polskich dr. XVII w. - Bruckstein's M. Kunst-Antiquariat, Gdańsk, 1910, k. 139-140, oferta sprzedaży sztambucha.
 • 520 a Carlebach Ernst, Buchhandlung und Antiquariat, Heidelberg, 1907, k. 24, oferta sprzedaży książek. - Česke akademie Cisaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umeni, Praga, 1908, (dr.), k. 38-40, przesyłka nekrologu Josefa Hlavki, przewodniczącego Akademii. - Chmielewski Alfons, prawnik, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Kaszub w Gdańsku, członek zarządu Macierzy Kaszubskiej, 1917, k. 353-354, o porterty Jana Działyńskiego, starosty puckiego, i Adama Kazimierza Czartoryskiego, generała ziem podolskich, dla lokalu Banku Kaszubskiego w Wejherowie oraz wydawnictwa BK i Księgarni J.K. Żupańskiego dla biblioteki publicznej w Sopocie prowadzonej przez Macierz Kaszubską. - Christoph Albert, 1914, k. 274, oferta sprzedaży portretu księcia Józefa Poniatowskiego. - Chrzanowski Bogdan, Księgarnia - Skład papieru, Poznań, 1918-1920, (2), k. 391-397, prenumerata czasopism i rachunek za książki. - Cichowicz Ludwik, adwokat i notariusz w Poznaniu, 1913, k. 230, kwerenda ks. Stanisława Chodyńskiego dotycząca materiałów do rodziny Chodyńskich. - Ciliński Leon, nauczyciel gimnazjum w Stanisławowie, 1910, k. 145-146, wydanie rozprawki "Krótki rys życia i działalności Jana Dantyszka tudzież utwór jego poetycki Carmen paraeneticum" (Stanisławów 1910). - Czapla Zygmunt, ppor., lekarz, publicysta i zbieracz książek, 1920, k. 355, oferta zakupu dubletów dzieł genealogicznych. - Czarnikow A., 1914, k. 271, - oferta sprzedaży pamiątek po Janie III Sobieskim. - Czartoryscy w Rokosowie, 1918, k. 337, zakup wydawnictw BK.
 • 520 a Chłapowski Franciszek, 1908, k. 92-93, urządzenie zbiorów etnologicznych przy Muzeum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. - Eilers J., Buch- und Kunsthandlung, Magdeburg, 1916, k. 302, oferta sprzedaży starych czasopism. - Hiersemann Karl W., Lipsk, 1910, k. 153-154, oferta sprzedaży książek. - Kościelski Władysław, Guttry Aleksander, wydawca "Polnische Bibliothek" w Monachium, 1916, k. 305a-305b, przy tym kopia odpowiedzi Zarządu Dóbr Zakopane, 1916, k. 305c, program wyd. "Polnische Bibliothek" i ogłoszenie przedpłaty. - Kurnik Richard, 1907, k. 25-26, oferta sprzedaży zegara z wizerunkiem księcia Józefa Poniatowskiego, załączona fotografia. - Lissauer Julius, An- und Verkauf von Altertümern, Berlin, 1912, (dr.), k. 212, oferta usług. - Pfeffercorn [?], kapelan wojskowy w Inowrocławiu, 1910, k. 147-148, kwerenda dotycząca materiałów do rodziny Schlichting. - Przesmycki Zenon, minister Kultury i Sztuki R.P., 1919, k. 358, o dublety do tworzonej Biblioteki Muzeum Sztuki w Warszawie. - Rosenthal's Ludwig Antiquariat, Monachium, 1910, k. 152, oferta kupna BK z powodu pogłoski o jej sprzedaży.
 • 520 a Filar Władysław, dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Inowrocławiu, 1921, k. 408, zakup wydawnictw BK dla biblioteki Seminarium. - Flemming Carl, Verlag Buch- und Kunstdruckerei, Głogów, 1907, k. 16, informacja o mapach konturowych. - Focke Rudolf, dyrektor Kaiser-Wilhelm-Bibliothek w Poznaniu, 1908-1910, (2), k. 56, 135, zwiedzanie zbiorów BK. - Formanowicz Leon ks., archiwista i bibliotekarz Archiwum Kapitulnego w Gnieźnie, 1918, k. 334, zakup exlibrisów polskich. - Frankiewicz Ludwik, Gumowski Marian, Majkowski Edmund ks. i in., [brak daty i nr kart - uzup.], zawiadomienie o zebraniu konstytucyjnym Towarzystwa Numizmatycznego w Poznaniu. - Frejlich Józef, historyk, 1918, k. 345, o egzemplarz recenzyjny dzieła "Jenerał Zamoyski".
 • 520 a Gawrońska Helena z Lubomirskich, 1910, k. 159, wypożyczenie książek dla Marii Zamoyskiej. - Gebethner G. i Sp., Księgarnia, Kraków, 1913-1915, (2), k. 282, 400, nowości dzieł historycznych; sprzedaż wydawnictw BK. - Gebethner i Wolff, Księgarnia i skład nut muzycznych, Warszawa, 1911-1920, (8), k. 177, 315, 362-263, 380, 382-384, 398, sprzedaż wydawnictw BK; prenumerata i zakup czasopism i książek dla BK. - Goehlamnn F., 1912, k. 224, oferta sprzedaży dokumentów polskich. - Goliński Stanisław, botanik, 19120, k. 406a-406b, zamówienie krzewów dla ogrodu w Puławach. - Gottschalk Paul, antykwariusz w Berlinie, 1916, k. 308, oferta sprzedaży st. dr. - Graupe Paul, Antiquariat, Berlin, 1907-1909, (4), k. 21, 53, 65, 103, oferty sprzedaży książek, muzykaliów i rkps.
 • 520 a Harembski Wincenty, słuchacz medycyny, 1912, k. 203, o pracę. - Henrici W., aptekarz w Halle, 1916, (dr.), k. 297-300, oferta sprzedaży kitu do klejenia wykopalisk, załączone 2 dr. reklamowe. - Hiersemann Karl W., księgarz w Lipsku, 1920, k. 402, oferta sprzedaży książek. - Hock [?], komisarz dystryktu w Kórniku, 1908-1913, (2), k. 73-74, 259-260, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, 1908, k. 75, sprawa podatku od handlu książkami. - Hoffmann Theodor, kpt., 1913, k. 235, kwerenda dotycząca st. dr. - Hohenlocher Carl von, 1911-1914, (2), k. 160-161, 263-265, oferta sprzedaży listów polskich i niemieckich z początku XIX w.
 • 520 a III. Druki:
 • 520 a II. Listy do W. Zamoyskiego:
 • 520 a I. Listy do Z. Celichowskiego:
 • 520 a Instytut Mesjanistyczny w Warszawie (podpis: Józef Jankowski przewodniczący i Paulin Chomicz członek zarządu), 1919, k. 407, zakup dzieł Hoene-Wrońskiego. - Jacobsohn Wilhelm & Co., Buchhandlung und Antiquariat, Wrocław, 1915, k. 283, ocena książki Juliusza Rogera "Pieśń ludu polskiego na Górnym Śląsku" (Wrocław 1880) w związku z zamiarem powtórnego wydania. - Jaraczewski Henryk, ppłk, 1910, (2), k. 117-118, 124-125, przy tym fragment listu Jaraczewskiej do dra Narcyza Liebeka, k. 119, kwerenda dotycząca wiadomości o rodzinie Jaraczewskich. - Jaworski Tadeusz, publicysta, 1908, (3), k. 50-52, materiały dotyczące zamku kórnickiego do albumu Kazimierza Rucińskiego "Dwory i pałace wielkopolskie" (Poznań 1913). - Jolowicz Józef, Buchhandlung, Poznań, 1909-1920, (5), k. 105-217, 379, 381, 393, oferty i sprzedaż książek.
 • 520 a Kamocki Ksawery, 1907, k. 22-23, projekt wydania przekładu dzieła Ludwika Gumplowicza "Sociologie und Politik" (Lipsk 18892). - Kampffmeyer G., orientalista, docent uniwersytetu w Berlinie, ok. 1515, k. 291, wizytówka. - Karczewski A., 1910, (2), k. 120-123, kwerenda dotycząca materiałów rodziny Karczewskich herbu Samson. - Kierski A., 1911, k. 178-179, oferta sprzedaży polskich obrazów drukowanych. - Kipa Emil, historyk, bibliotekarz i bibliofil, 1912, k. 196-197, zakup wydawnictw BK. - Klingeberger G., antykwariusz w Budziszynie, 1916, k. 304, oferta sprzedaży portretu Marii Józefiny, królowej Polski i księżnej saskiej, pędzla Piotra Rotariego. - Kłodziński Abdon, historyk prawa polskiego, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1922, (3), k. 426-430, 449-450, wypożyczenie rkps. BK do wyd. Stanisława Kutrzeby i Władysława Semkowicza "Akta unii Polski z Litwą" (wyd. Kraków 1932); pośrednictwo A. Kłodzińskiego przy zakupie wyd. BK przez Franciszka Dudę dla Archiwum Ziemskiego w Krakowie. - Koehlerówna Aniela, 1909, k. 11-112, kwerenda źródeł dotyczących pobytu Lucjana Siemieńskiego w Wielkopolsce. - Kolegium Kościelne Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie (podpis: Ludwik Ręczlerski za przewodniczącego, Ludwik Brinchen sekretarz), 1918, k. 336, dar wydawnictw zboru.
 • 520 a Kolszewski Konrad, adwokat w Poznaniu, 1908, k. 81, kwerenda dotycząca dokumentów miasta Swarzędza. - Komitet Obrony Kresów Wschodnich. Oddział Opieki nad Żołnierzem w Warszawie (podpis: Ignacy Budzianowski starszy referent, B. Sznejdrówna sekretarka), 1920, k. 357, zakup książek dla bibliotek wojskowych. - Komitet Zarządzający Kasą Pomocy im. J. Mianowskiego w Warszawie (podpis: Feliks Kucharzewski przewodniczący, Karol Lutostański sekretarz), 1918, (2), k. 347a, 361, zawiadomienie o przyznaniu nagrody dla Z. Celichowskiego z funduszu im. A. Pawińskiego; przesyłka wydawnictw Kasy. - Komorowicz Maurycy, wulkanolog, 1912, k. 219a, dar własnej rozprawy doktorskiej. - Konopczyński Władysław, historyk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1912, k. 189a-189c, praca nad Archiwum Zarembów w BK, załączony szyfr listu Pawła Grabowskiego do NN dysydenta w Warszawie z 1771 r. - Kornecki [?] Leon W., dyrektor [?] Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Poznaniu, 1922, k. 425a-425b, zakup wydawnictw Księgarni J. K. Żupańskiego. - Kościelski Józef, Erzepki Bolesław, Jaworski Tadeusz, Ruciński Kazimierz, 1908, k. 45-48, odezwa o poparcie wydawnictwa "Pałace i dwory wielkopolskie" (Poznań 1913).
 • 520 a Krajewski Marceli, 1909, k. 113-114, sprawa zwrotu książek i rkps. wypożyczonych z biblioteki rogalińskiej Raczyńskich dla Ignacego Zakrzewskiego. - Krasicki Jan Aleksander, 1912, k. 193-194, informacja o aktach sztabu głównego z 1831 r. będących w posiadaniu spadkobierców gen. Ignacego Prądzyńskiego. - Krasiński B., 1911, k. 174, oferta sprzedaży książek. - Kreis Otto, 1912, k. 214, oferta sprzedaży numizmatów. - Krygowski Zdzisław, matematyk, profesor Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Poznańskiego, 1921, k. 425, o udostępnienie rkps. i dr. matematycznych BK. - Kuntze Edward, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, 1920, k. 406, 413-414, wypożyczenie dr.; objaśnienie kart katalogowych Biblioteki Uniwersyteckiej, załączone wzory kart. - Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego (podpis: dr B. Kozłowski, z polecenia naczelnika Wydziału Oświaty Pozaszkolnej), 1921, k. 411, o spis wydawnictw. - Kwiatkowski Aleksander, 1909, (2), k. 112a-112d, wydanie prac z zakresu pszczelarstwa; uwagi o ks. Janie Dzierżoniu.
 • 520 a Lam Stanisław, publicysta i krytyk literacki, redaktor "Minerwy Polskiej", 1922, k. 431-432, o dane dotyczące BK. - Lamparski Ignacy, 1908, (2), k. 31-32, 48-49, przesyłka rzeźby kamiennej i dramatu antyniemieckiego; o możliwości nabycia starych instrumentów muzycznych. - Lange Julian, płk, były naczelny komendant Straży Ludowej w Poznaniu, 1919, k. 377, przesyłka do BK "krótkiego przeglądu działalności swej i udziału w powstaniu". - Lederer Philipp, numizmatyk w Berlinie, 1911, k. 165, oferta antykwaryczna. - Leski Józef, chemik, 1913, k. 233, projekt przelania funduszów zebranych na książkę pamiątkową ku czci Bronisława Znatowicza na rzecz wyd. "Wszechświat". - Lewak Adam, historyk, bibliotekarz Biblioteki Muzeum Polskiego w Rapperswilu, 1918, k. 333, ustalenie autorstwa broszury "Kościuszko au peuple Français" Józefa Wybickiego. - Likowski Henryk ks., historyk, zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, k. 1922, (2), k. 419-422, wypożyczenie rkps. dla Abdona Kłodzińskiego. - Loescher & Co. (W. Regenberg), Hofbuchhandlung der Königin von Italien, Rzym, 1911, k. 188, oferta sprzedaży dr. - Łazarewicz Wiktor, asystent biblioteczny przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, 1922, k. 420, o pracę w BK. - Łyskowski Tomasz, 1907, k. 27-28, korzystanie ze zbiorów BK.
 • 520 a Mágr Antoni Stanisław, 1913, k. 246, o katalog wydawnictw BK. - Majkowski Aleksander, lekarz, pisarz kaszubski, 1910, k. 142, przystąpienie Z. Celichowskiego do Spółki Wydawniczej w Kościerzynie. - Majkowski Edmund ks., 1918-1919, (3), k. 342, 365, 371, wypożyczenie i wymiana książek z biblioteki Seminarium Duchownego w Poznaniu. - Mańkowski Bolesław, kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, 1910, k. 141, wypożyczenie dr. dla Józefa Kallenbacha. - Mańkowski Henryk, numizmatyk, 1911, k. 181-182, ocena monety. - Marx Theodor, antykwariusz w Manheim, 1911-1912, (2), k. 189, 195, oferta sprzedaży obrazów. - Mathias F. W. inż. (Waffenkontor, Hamburg), 1912-1913, (2), k. 211, 217, oferta sprzedaży broni polskiej. - Mielżyńska Józefa, 1918, k. 345, zakup wydawnictw BK. - Mizerski Stanisław, dyrektor Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu, 1919, k. 374-375, potwierdzenie wpłaty składki na Komitet Obrony Górnego Śląska. - Moszyński Jerzy, pisarz, publicysta i kolekcjoner, 1908, k. 41-42, przesyłka własnych prac historycznych i uwagi o nich.
 • 520 a Nerlich Paul, urzędnik pocztowy w Poznaniu, 1908, k. 70-71, oferta sprzedaży monet, załączony spis. - Nicaise Victor, lekarz, publicysta francuski, 1913, k. 260a, sprzedaż broszur V. Nicaise przez Z. Celichowskiego. - Niemierkiewicz M., Księgarnia, skład nut, Poznań, 1918, k. 366, przy tym notatka Z. Celichowskiego, rachunek za książki. - "Ogniwo", Księgarnia, Warszawa, 1919, k. 387, rachunek. - Okoniewski Stanisław ks., 1915, k. 294-295, ocena przez Z. Celichowskiego rkps. pracy Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej. - Olejniczak Tadeusz ks., 1912, k. 204-205, przesyłka Jadwidze Zamoyskiej materiałów dotyczących księży zmartwychwstańców na emigracji. - Paalzow Hans (Königliche Bibliothek, Berlin), 1913, (2), k. 253-256, o egzemplarz obowiązkowy wyd. BK. - Pacyński Antoni, 1922, k. 446-448, wypożyczenie książek. - Pajzderski Nikodem, historyk sztuki, 1911, k. 171-172, o udostępnienie kórnickich zbiorów muzealnych. - Perzyński, Niklewicz i Ska, Księgarnia i skład nut, Warszawa, 1920, k. 394, rachunek. - Peting Ewald, Waffen- und Munitions-Geschäft, Toruń, 1916, k. 301, oferta sprzedaży broni.
 • 520 a Piekarski Andrzej dr, 1907-1918, (2), k. 5-6, 347b, o pracę w BK; porada dotycząca pisowni w związku z wydaniem dziełka z zakresu rolnictwa; odczyty popularne dla rolników. - Polskie Muzeum Szkolne we Lwowie, 1913, (dr.), k. 249, zaproszenie na jubileusz 10-lecia Muzeum. - Polskie Naukowe Towarzystwo Heraldyczne we Lwowie (podpis: Zygmunt Luba-Radzimiński za przewodniczącego, Ludwik Pierzchała sekretarz, Mieczysław Dunin-Wąsowicz członek wydziału), 1908, k. 86a, przyjęcie BK w poczet członków Towarzystwa. - Posadzy Ludwik, 1907, k. 3-4, kwerenda materiałów do odczytu o Karolu Libelcie. - Prümers Rodgero (Königliches Staatsarchiv, Poznań), 1909-1910, (2), k. 106-107, 157-158, kwerenda dotycząca dr. leszczyńskich Martina Gerticha; rejestry poborowe w Archiwum. - Przyborowski Adam, 1913, (2), k. 218-219, 225-226, monit o zwrot książki z biblioteki po Józefie Przyborowskim. - Puttkamer Karl, 1908, k. 69, sprostowanie do t. IV "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski".
 • 520 a Przy tym brulion listów Z. Celichowskiego: do Kaiser Friedrich-Museum w Poznaniu, 1909, k. 98, do Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie z życzeniami z okazji jubileuszu Bronisława Znatowicza, 1912, k. 200, do Antoniego Osuchowskiego z kondolencjami z powodu śmierci Henryka Sienkiewicza, 1916, k. 309, do NN, 1922, k. 309. - Notatki Z. Celichowskiego: o listach króla Stanisława Augusta do Michała Jerzego Mniszcha z l. 1795-1797 u księgarza Georgesa Abta, 1911, k. 167, "Spis dzieł Skargi znajdujących się w Bibl. Kórnickiej", k. 192, o dr. Krajewskim, 1912, k. 213, o rkps. dzieła ks. J. Zyskara, proboszcza w Dorpacie, o Tunce, wiosce buriackiej na Syberii, 1913, k. 232.
 • 520 a Reimer Georg, Verlagsbuchhandlung und Buchdruckerei, Berlin, 1919, k. 376, rachunek za czasopisma. - Remer Jerzy, historyk sztuki, 1913, k. 250-251, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 252, kwerenda dotycząca rysunków zamku w Krasiczynie wykonanych przez K. W. Kielisińskiego. - Reychman Kazimierz, heraldyk, bibliofil i kolekcjoner, 1907-1908, (2), k. 29-30, 34-35, oferty wymiany exlibrisów. - Röhl Albert, antykwariusz, 1911-1915, (9), k. 173, 179-180, 183-184, 206-207, 222-223, 143-244, 247, 293, oferty sprzedaży numizmatów i obrazów polskich. - Romanowski Henryk, literat, 1922, k. 425e-425f, zakup wydawnictw BK. - Romocki Ludwik, literat i dziennikarz, 1911, k. 189d-189e, zamówienie fotografii kórnickich do reprodukcji we "Wsi Ilustrowanej"; poparcie na łamach "Kuriera Warszawskiego" starań Z. Celichowskiego o utworzenie Rady Narodowej w Wielkopolsce.
 • 520 a Rost Paul dr (Bibliothek der Königliche Deutschen Gesellschaft, Królewiec), 1908, k. 89-90, odpowiedź na kwerendę Z. Celichowskiego dotyczącą dr. Jana Seklucjana w Królewcu. - Ruciński Kazimierz, inż. architekt, 1910, k. 151, wykonanie fotografii zamku kórnickiego do wydawnictwa "Dwory i pałace w Wielkopolsce" (Poznań 1913). - Rudnicki Mikołaj, językoznawca, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, 1919, k. 350, anons o przyjeździe do Kórnika grupy profesorów Uniwersytetu Poznańskiego. - Ruge W., profesor, 1910, (dr.), k. 137-138, odezwa dotycząca rejestracji materiałów kartograficznych bibliotek niemieckich przez Königliche Gesellschaft der Wissenschaften w Getyndze.
 • 520 a Rutkowski Jan, 1916, k. 306-307, anons o przyjeździe Nikodema Pajzderskiego do Kórnika. - Rutski Stefan Welamin, nauczyciel, bibliotekarz Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego, 1917, k. 319, wypożyczenie dr. z Biblioteki Towarzystwa. - Rydel Józef, adiunkt Akademii Umiejętności w Krakowie, 1919, k. 352, polecenie Kazimierza Kaczmarczyka na posadę w Archiwum Państwowym w Poznaniu; zmiany personalne w zarządzie Akademii Umiejętności. - Sapieha Władysław, 1909-1914, (2), k. 91 (dr), 261-162, kwerenda dotycząca materiałów do Kazimierza Nestora Sapiehy, gen. artylerii litewskiej i innych przedstawicieli rodziny. - Schlesinger Alfred, 1912, k. 209-210, oferta sprzedaży fotografii kolorowej. - Schmidt Carl Eduard prof. (Literarische Gesellschaft Masovia, Giżycko), 1908, k. 36-37, odpowiedź na propozycję Z. Celichowskiego wymiany wydawnictw.
 • 520 a Schneider Kazimierz, Zakład fotograficzny w Kórniku, 1913, k. 213, rachunek za fotografię. - Schultheiss Franz Guntram, bibliotekarz Kaiser Wilhelm-Bibliothek w Poznaniu, 1908, (2), k. 54-55, 57, zwiedzanie BK przez grupę pracowników Biblioteki. - Semkowicz Władysław, historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor "Kwartalnika Historycznego" we Lwowie, 1920, k. 404, recenzje wydawnictw BK. - Sempiński Ignacy, nauczyciel, 1917, k. 313-314, o pracę. - Siemieńska H., 1911, k. 163-164, oferta sprzedaży wykopalisk z Brzezia (zob. Fogel Jerzy: "Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku". [w:] "Fontes Archaeologici Posnanienses". T. 26:1975, s. 172). - Skórzewski Witold, 1917, k. 312, poszukiwania przez Z. Celichowskiego książek po ks. Ignacym Polkowskim. - Skrochowski Józef, Szuman Marian, 1908, (depesza), k. 33, anons o przyjeździe do Kórnika. - Sobkowski Ludwik ks., proboszcz w Starym Gostyniu, 1914, k. 311, dane biograficzne dotyczące ks. Antoniego Brzezińskiego. - Sokolnicka Zofia, nauczycielka, 1914, k. 269-270, udostępnienie zbiorów BK Wacławowi Tokarzowi. - Sokołowski Stanisław, leśnik, prof. Wyższej Szkoły Leśnej we Lwowie, 1912, k. 190-191, przesyłka książek dotyczących leśnictwa.
 • 520 a Spina Franz, filolog niemiecki, profesor filologii słowiańskiej na niemieckim uniwersytecie w Pradze, 1910, k. 155-156, list Z. Celichowskiego do F. Spiny, 1913, k. 245, kwerenda dotycząca st. dr. słowiańskich. - Sroczyński Walenty, zarządca Drukarni "Dziennika Poznańskiego", 1910, k. 185, list Z. Celichowskiego do W. Sroczyńskiego, 1911, k. 168a-168c, druk wydawnictw BK. - Stargardt J. A., Berlin, 1918, k. 369, rachunek. - Starostwo Grodzkie miasta Poznania (podpis: Stanisław Radoński wz. kierownika), 1921, k. 409-410, przypomnienie o egzemplarzu obowiązkowym dla Biblioteki Uniwersyteckiej, Biblioteki Raczyńskich i Starostwa Grodzkiego, załączony odpis rozporządzenia ministra b. Dzielnicy pruskiej. - Stępowski Marian, kierownik Biblioteki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biura Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw w Warszawie, 1922, k. 435, sposób wymiany publikacji z instytucjami niemieckimi. - Straube Julius, Geographisches Institut und Landkarten-Verlag Berlin, 1907, k. 17, informacja dotycząca map konturowych.
 • 520 a Stresemann Erich, pracownik Kaiser Wilhelm-Bibliothek w Poznaniu, 1908, k. 59, wizytówka. - Swinarski Wacław, skarbnik Stowarzyszenia Artystów w Poznaniu, 1916, k. 310, kwit wpłaty składki na rzecz Stowarzyszenia. - Szablikowska R., 1914, k. 272, kwerenda materiałów do referatu o zbiorach kórnickich i rogalińskich. - Szpetkowski Bolesław, 1911, k. 175-176, oferta sprzedaży rzeźby drewnianej. - Szulc Tadeusz, 1917, k. 320-321, o pracę dla Marii Jelskiej. - Szuman Jan, właściciel Biura Książkowości Gospodarczej w Poznaniu, 1913, (2), k. 234, 236-237, oferta sprzedaży zbioru akwafort K. W. Kielisińskiego. - Ślaski Bolesław, historyk, 1908, k. 72, kwerenda dotycząca rkps. inwentarzy starostwa puckiego z XVII w. - Świderski Franciszek ks., profesor I. Szkoły Realnej w Krakowie, 1909, k. 100-101, kwerenda dotycząca materiałów do życiorysu bpa Jana Pawła Woronicza.
 • 520 a Till Stanisław, dyrektor Miejskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie, 1920 (dr.), k. 401, zawiadomienie o terminie zjazdu muzeologów polskich we Lwowie. - Tokarz Wacław, historyk, kierownik Oddziału I Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego w Warszawie, 1917, k. 322, kompletowanie dzieł z zakresu historii wojskowości w Bibliotece Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. - Towarzystwo Czytelń Ludowych w Toruniu (podpis: ks. M. Strogulski przewodniczący, M. Jankowska sekretarka), 1921, k. 416-418, uzupełnienie dzieł wielotomowych, załączony "Spis zdekompletowanych dzieł". - Towarzystwo Straży Kresowej. Wydział zabytków w Warszawie, 1921, k. 410a-410b, przesyłka Okólnika Komitetu Wykonawczego Wystawy "Polska kultura i sztuka na Litwie i Rusi" dotyczącego zaginionego w czasie wystawy unikatowego egzemplarza "Katechizmu brzeskiego" z Biblioteki Ordynacji Krasińskich. - Trzciński Józef, 1911, k. 186-187, kwerenda dotycząca dubletów st. dr. do zakupu.
 • 520 a Tyszkowski Kazimierz, historyk, bibliotekarz i bibliograf, 1919-1920, (3), k. 351, 372-373, 405, umieszczenie sprawozdania z działalności BK w "Kwartalniku Historycznym" (R. 33:1919, s. 165-166). - Unger M., Zigarettenfabrik "Dames", Gliwice, 1908, (3, w tym depesza), k. 76-80, oferta sprzedaży medalu na cześć Jana III Sobieskiego i banknotu polskiego. - Uniwersytet Poznański, rektor, 1919, (dr.), k. 349, podziękowania za życzenia z okazji otwarcia Uniwersytetu. - Vollmer K., 1910, k. 129, kwerenda dotycząca materiałów do pracy o średniowiecznych historiach i legendach biblijnych. - Wehner H., 1918, (4), k. 323-330, oferta sprzedaży zegarka, st. dr. i monet. - Wharton L. C., (British Museum, Londyn), 1911, k. 166, zawiadomienie o wybraniu do komitetu międzynarodowej konferencji bibliotekarzy. - Witke-Jeżewski Dominik, kolekcjoner, 1907, k. 10-11, informacja o posiadanym zbiorze rycin. - Wojciechowski Marian, urzędnik Ministerstwa Skarbu w Warszawie, 1922, k. 425c-425d, zamówienie książek. - Wolff E., por., 1907, (5), k. 7-9, 12, sprawa epitafium Ridtów z kościoła kórnickiego. - Wörner Emil, dr, 1908, k. 61, wizytówka. - Woźniak Michał, nauczyciel gimnazjum we Lwowie, 1909, k. 102, kwerenda dotycząca pism ks. Kasjana Sakowicza. - Wydział Krajowy we Lwowie (podpis: Stanisław Niezabitowski marszałek), 1920, k. 385-386, dar wyd. "Akta grodzkie i ziemskie lwowskie".
 • 520 a Zabłocki K., Księgarnia, Toruń, 1909, k. 104, oferta sprzedaży książek. - Zakrzewski Kazimierz Wyskota, 1908, k. 63-64, kwerenda dotycząca informacji o rodzinie Wyskotów. - Zakrzewski Zygmunt, numizmatyk i archeolog, państwowy konserwator zabytków przedhistorycznych na okręg poznański, 1921, k. 415, o dane dotyczące zbioru zabytków archeologicznych Muzeum kórnickiego. - Załęski Stanisław ks., b.d., ok. 1907, k. 18-19, kwerenda dotycząca materiałów do nowego wydania pracy "O masonerii w Polsce od roku 1738 do 1822" (Kraków 1908). - Zdziarski Stanisław, historyk literatury polskiej, 1910, k. 126, informacja dotycząca BK do artykułu w "Przeglądzie Powszechnym". - Zimmer Hugo Otto, pracownik Kaiser Wilhelm-Bibliothek w Poznaniu, 1908, k. 58, wizytówka. - Związek Bibliotekarzy Polskich w Warszawie, 1918-1922, (2), k. 338, 434, odezwa dotycząca utworzenia zbiorów bibliotekoznawczych; informacja o posiedzeniach zarządu Związku. - Związek Polskich Artystów Grafików w Warszawie (podpis: Franciszek Siedlecki przewodniczący i Józef Czajkowski za sekretarza), 1921, k. 421, Eksponaty BK na Wystawę Polskiej Sztuki Drukarskiej w Warszawie. NN, 1912, (kop.), k. 208, kwerenda dotycząca "Czarnej księgi" z r. 1863.
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a ger a r.jęz.
 • 581 a Fogel Jerzy: Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku. [w:] |Fontes Archaeologici Posnanienses. T. 26:1975, s. 172.
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 79-93.
 • 600 a Abt Georges
 • 600 a Bersohn Mathias
 • 600 a Brzeziński Antoni (Bonifacy), ks.
 • 600 a Chodyńscy
 • 600 a Chodyński Stanisław, ks.
 • 600 a Czartoryski Adam Kazimierz
 • 600 a Dahlberg Erik
 • 600 a Dantyszek Jan
 • 600 a Dettloff Szczęsny, ks.
 • 600 a Dobrzyńska-Rybicka Ludwika
 • 600 a Duda Franciszek
 • 600 a Działyński Jan (ok. 1590-1648)
 • 600 a Dzierżoń Jan, ks.
 • 600 a Fogel Jerzy
 • 600 a Gertich Marcin
 • 600 a Giełdziński Lesser
 • 600 a Grabowski Paweł
 • 600 a Gumplowicz Ludwik
 • 600 a Gumplowicz Ludwik
 • 600 a Guttry Aleksander d (1887-1955)
 • 600 a Hlavka Josef
 • 600 a Hochbergowie
 • 600 a Hoene-Wroński, Józef Maria d (1776-1853)
 • 600 a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 600 a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 600 a Jankowska M.
 • 600 a Jaraczewscy
 • 600 a Jelska Maria
 • 600 a Kaczmarczyk Kazimierz
 • 600 a Kallenbach Józef
 • 600 a Karczewscy herbu Samson
 • 600 a Kielisiński Kajetan Wincenty
 • 600 a Kielisiński Kajetan Wincenty
 • 600 a Krajewski [?]
 • 600 a Kutrzeba Stanisław
 • 600 a Libelt Karol
 • 600 a Liebek Narcyz
 • 600 a Lobkowicz Jerzy
 • 600 a Maria Józefina c królowa Polski, księżna saska
 • 600 a Mniszech Michał Jerzy
 • 600 a Pajzderski Nikodem
 • 600 a Pajzderski Nikodem
 • 600 a Palacky Franciszek
 • 600 a Pawiński A.
 • 600 a Pisański Jerzy Krzysztof
 • 600 a Polkowski Ignacy, ks.
 • 600 a Poniatowski Józef
 • 600 a Poniatowski Józef
 • 600 a Prądzyński Ignacy c gen.
 • 600 a Przyborowski Józef
 • 600 a Raczyński Edward d (1786-1845)
 • 600 a Ridtowie
 • 600 a Roger Juliusz
 • 600 a Rotari Piotr
 • 600 a Ruciński Kazimierz
 • 600 a Sakowicz Kasjan, ks.
 • 600 a Sapieha Kazimierz Nestor d (1754-1798)
 • 600 a Sapiehowie
 • 600 a Schlichting, rodzina
 • 600 a Seklucjan Jan
 • 600 a Semkowicz Władysław
 • 600 a Siemieński Lucjan
 • 600 a Sienkiewicz, Henryk d (1846-1916)
 • 600 a Skarga, Piotr d (1536-1612)
 • 600 a Stanisław August Poniatowski c (król Polski ; d 1732-1798)
 • 600 a Strogulski M., ks.
 • 600 a Taterczyński Józef
 • 600 a Woronicz Jan Paweł
 • 600 a Wybicki Józef
 • 600 a Wyskota, ród
 • 600 a Zakrzewski, Ignacy Wyssogota
 • 600 a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich (1831-1923)
 • 600 a Zamoyska, Maria d (1860-1937)
 • 600 a Zarembowie
 • 600 a Znatowicz Bronisław
 • 600 a Znatowicz Bronisław
 • 600 a Żupański Jan Konstanty
 • 600 a Zyskar J., ks.
 • 610 a Akademia Umiejętności Kraków
 • 610 a Archiwum Państwowe Poznań
 • 610 a Archiwum Ziemskie Kraków
 • 610 a Bank Kaszubski Wejherowo
 • 610 a Biblioteka Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu Warszawa
 • 610 a Biblioteka Muzeum Sztuki Warszawa
 • 610 a Biblioteka Ordynacji Krasińskich Warszawa
 • 610 a Biblioteka Raczyńskich Poznań
 • 610 a Biblioteka Raczyńskich Rogalin
 • 610 a Biblioteka Seminarium Duchownego (Poznań)
 • 610 a Biblioteka Towarzystwa Naukowego Płockiego Płock
 • 610 a Biblioteka Uniwersytecka Poznań
 • 610 a British Museum Londyn
 • 610 a Deutsche Auslands-Bibliothek Berlin
 • 610 a Drukarnia "Dziennika Poznańskiego" (Poznań)
 • 610 a Kaiser Friedrich-Museum (Poznań)
 • 610 a Kaiser Wilhelm-Bibliothek Poznań
 • 610 a Kneiphöfischen Gymnasium Królewiec
 • 610 a Komitet Obrony Górnego Śląska (Poznań)
 • 610 a Komitet opieki nad mogiłami poległych 1848 r. Książ Wlkp.
 • 610 a Königliche Deutsche Gesellschaft (Królewiec)
 • 610 a Königliche Gesellschaft der Wissenschaften Getynga
 • 610 a Königliches Staatsarchiv Poznań
 • 610 a Literarische Gesellschaft Masovia (Giżycko)
 • 610 a Macierz Kaszubska (Kościerzyna)
 • 610 a Muzeum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznań
 • 610 a Muzeum Przemysłu i Rolnictwa Warszawa
 • 610 a Poznańskie |Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań)
 • 610 a Rada Narodowa (Poznań). b Wydział Kulturalno-Oświatowy
 • 610 a Seminarium Duchowne (Poznań)
 • 610 a Seminarium Nauczycielskie Inowrocław
 • 610 a Spółka Wydawnicza (Kościerzyna)
 • 610 a Starostwo puckie 17 w.
 • 610 a Towarzystwo Naukowe Płockie
 • 610 a Towarzystwo Numizmatyczne Poznań
 • 610 a Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego, Kancelaria Komisji Wojskowej (Warszawa)
 • 610 a Uniwersytet Poznański
 • 610 a Uniwersytet Warszawski. Zakład Archeologii
 • 610 a Zarząd Związku Księgarzy Polskich Warszawa
 • 610 a Żupański Jan Konstanty, Księgarnia Poznań
 • 610 a Związek Księgarzy Polskich Warszawa
 • 611 a 10-lecie Polskiego Muzeum Szkolnego c Lwów) d (1913 ;
 • 611 a Ausstellung vorgeschichtlicher Altertümer aus der Provinz Posen a Wystawa zabytków przedhistorycznych Prowincji Poznańskiej d (1909)
 • 611 a Insurekcja kościuszkowska zob. Powstanie 1794 Kościuszkowskie
 • 611 a Powstanie 1794 Kościuszkowskie
 • 611 a Wystawa "Polska Kultura i Sztuka na Litwie i Rusi" c Warszawa) d (1921 ;
 • 611 a Wystawa Polskiej Sztuki Drukarskiej c Warszawa) d (1921 ;
 • 611 a Zjazd Muzeologów Polskich c Lwów) d (1920 ;
 • 650 a Księgarnie
 • 651 a Berlin x wydawnictwo - Straube Julius
 • 651 a Berlin x księgarnia - Reimer Georg
 • 651 a Berlin x Königliche Bibliothek
 • 651 a Berlin
 • 651 a Berlin x Deutsche Auslands-Bibliothek
 • 651 a Berlin x Auskunftsbureau der deutschen Bibliotheken
 • 651 a Bnin x proboszcz, ks. Stanisław Okoniewski
 • 651 a Bnin
 • 651 a Brzezie k. Pleszewa x wykopaliska
 • 651 a Czempiń x Zakład artystyczno-fotograficzny - Durczykiewicz Leonard
 • 651 a Gdańsk x księgarnia - Bruckstein M.
 • 651 a Getynga x Königliche Gesellschaft der Wissenschaften
 • 651 a Giżycko x Literarische Gesellschaft Masovia
 • 651 a Gliwice x Zigarettenfabrik "Dames" - Unger M.
 • 651 a Głogów x wydawnictwo - Flemming Carl
 • 651 a Hamburg x Waffenkontor - Mathias F. W.
 • 651 a Heidelberg x księgarnia - Carlebach Ernst
 • 651 a Heilbronn x Möbelfabrik - Dauer Ernst
 • 651 a Inowrocław x Seminarium Nauczycielskie
 • 651 a Kórnik x Zakład fotograficzny - Schneider Kazimierz
 • 651 a Kórnik x zbiory muzealne
 • 651 a Kórnik x kościół parafialny (kolegiata)
 • 651 a Kórnik x kościół, epitafium Ridtów
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kościerzyna x Spółka Wydawnicza
 • 651 a Kościerzyna x Macierz Kaszubska
 • 651 a Kraków x Archiwum Ziemskie
 • 651 a Kraków x księgarnia - Gebethner G. i Sp.
 • 651 a Kraków x czasopismo - "Przegląd Powszechny"
 • 651 a Kraków x Akademia Umiejętności
 • 651 a Krasiczyn x zamek
 • 651 a Królewiec x Königliche Deutsche Gesellschaft
 • 651 a Królewiec
 • 651 a Królewiec x Kneiphöfischen Gymnasium
 • 651 a Książ Śląski x biblioteka hr. Hochbergów
 • 651 a Książ Wlkp. x Komitet opieki nad mogiłami poległych 1848 r.
 • 651 a Lipsk x księgarnia - Hiersemann Karl W.
 • 651 a Londyn x British Museum
 • 651 a Lwów x Towarzystwo Heraldyczne
 • 651 a Lwów x Zjazd Muzeologów Polskich y 1920
 • 651 a Lwów x Polskie Muzeum Szkolne
 • 651 a Lwów x Wydział Krajowy
 • 651 a Lwów x 10-lecie Polskiego Muzeum Szkolnego y 1913
 • 651 a Lwów x czasopismo - "Kwartalnik Historyczny"
 • 651 a Magdeburg x księgarnia - Eilers J.
 • 651 a Międzyrzecz Wlpk.
 • 651 a Monachium x księgarnia - Rosenthal Ludwig
 • 651 a Monachium x "Polnische Bibliothek"
 • 651 a Płock x Towarzystwo Naukowe Płockie
 • 651 a Płock x Biblioteka Towarzystwa Naukowego Płockiego
 • 651 a Poznań x Armeekorps V. Stellvertretendes Generalkommando y 1918
 • 651 a Poznań x Muzeum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • 651 a Poznań x Archiwum Państwowe
 • 651 a Poznań x Uniwersytet
 • 651 a Poznań x księgarnia - Jolowicz Józef
 • 651 a Poznań x Seminarium Duchowne
 • 651 a Poznań x księgarnia - Chrzanowski Bogdan
 • 651 a Poznań x Drukarnia i księgarnia św. Wojciecha
 • 651 a Poznań x Biblioteka Seminarium Duchownego
 • 651 a Poznań x Rada Narodowa. Wydział Kulturalno-Oświatowy
 • 651 a Poznań x Kaiser Friedrich-Museum
 • 651 a Poznań x Wystawa zabytków przedhistorycznych Prowincji Poznańskiej (Ausstellung vorgeschichtlicher Altertümer aus der Provinz Posen) y 1909
 • 651 a Poznań x Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego
 • 651 a Poznań x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 a Poznań x księgarnia - Niemierkiewicz Marian
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Numizmatyczne
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651 a Poznań x Königliches Staatsarchiv
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Polska Flota Napowietrzna"
 • 651 a Poznań x Komitet Obrony Górnego Śląska
 • 651 a Poznań x Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"
 • 651 a Poznań x księgarnia - Arct M.
 • 651 a Poznań x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651 a Poznań x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 a Poznań x Starostwo Grodzkie
 • 651 a Poznań x Kaiser Wilhelm-Bibliothek
 • 651 a Poznań x Biblioteka Raczyńskich
 • 651 a Praga x pomnik Franciszka Palacky'ego
 • 651 a Praga x Česke akademie Cisaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umeni
 • 651 a Puck x starostwo y 17 w.
 • 651 a Puławy x park
 • 651 a Rogalin x Biblioteka Raczyńskich
 • 651 a Rokosowo
 • 651 a Rzym x księgarnia - Loescher & Co.
 • 651 a Śląsk
 • 651 a Sopot x biblioteka publiczna
 • 651 a Swarzędz x dokumenty dotyczące miasta
 • 651 a Toruń x Towarzystwo Czytelń Ludowych
 • 651 a Toruń x Waffen- und Munitions-Geschäft - Peting Ewald
 • 651 a Toruń x księgarnia - Zabłocki K.
 • 651 a Tunka, w. Syberia
 • 651 a Warszawa x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 a Warszawa x czasopismo - "Wszechświat"
 • 651 a Warszawa x Komitet Zarządzający Kasą Pomocy im. J. Mianowskiego
 • 651 a Warszawa x Komitet Obrony Kresów Wschodnich. Oddział Opieki nad Żołnierzem
 • 651 a Warszawa x Kolegium Kościelne Zboru Ewangelicko-Reformowanego
 • 651 a Warszawa x Fundusz im. A. Pawińskiego
 • 651 a Warszawa x Instytut Mesjanistyczny
 • 651 a Warszawa x czasopismo - "Wieś Ilustrowana"
 • 651 a Warszawa x księgarnia - Perzyński, Niklewicz i Ska
 • 651 a Warszawa x księgarnia - "Ogniwo"
 • 651 a Warszawa x czasopismo - "Kurier Warszawski"
 • 651 a Warszawa x księgarnia - Wilder Hieronim i Ska
 • 651 a Warszawa x Antykwariat Polski zob. księgarnia - Wilder Hieronim i Ska
 • 651 a Warszawa x Wystawa "Polska Kultura i Sztuka na Litwie i Rusi" y 1921
 • 651 a Warszawa x Towarzystwo Straży Kresowej. Wydział zabytków
 • 651 a Warszawa x Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego, Kancelaria Komisji Wojskowej
 • 651 a Warszawa x Biblioteka Ordynacji Krasińskich
 • 651 a Warszawa x Biblioteka Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu
 • 651 a Warszawa x Związek Polskich Artystów Grafików
 • 651 a Warszawa x Związek Bibliotekarzy Polskich
 • 651 a Warszawa x Wystawa Polskiej Sztuki Drukarskiej y 1921
 • 651 a Warszawa x Muzeum Przemysłu i Rolnictwa
 • 651 a Warszawa x Uniwersytet Warszawski. Zakład Archeologii
 • 651 a Warszawa x Zarząd Związku Księgarzy Polskich
 • 651 a Warszawa x Związek Księgarzy Polskich
 • 651 a Warszawa x "Księga adresowa Księgarstwa Polskiego". Odezwa Zarządu Związku Księgarzy polskich w Warszawie, 1918
 • 651 a Warszawa x Biblioteka Muzeum Sztuki
 • 651 a Wejherowo x Bank Kaszubski
 • 651 a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 651 a Wielkopolska
 • 651 a Wrocław x Schlesischer Altertumsverein
 • 651 a Wrocław x księgarnia - Jacobsohn Wilhelm & Co.
 • 651 a Zakopane-Kuźnice x Zarząd Dóbr
 • 653 a Karty pocztowe - widok zamku
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Księgarnie
 • 653 a Muzeum - Zamek Kórnicki - zbiory
 • 653 a Polonica XVI w.
 • 653 a Powstania
 • 653 a Zabezpieczenie zbiorów BK w czasie I wojny
 • 653 a Zamek Kórnicki
 • 653 a Zbiory archeologiczne
 • 700 a Adamski Stanisław, ks.
 • 700 a Aleksandrenko B.
 • 700 a Antoniewicz Włodzimierz
 • 700 a Arct M.
 • 700 a Armstedt [?]
 • 700 a Badecki, Karol Józef d (1886-1953)
 • 700 a Bederski Antoni
 • 700 a Beer Paul
 • 700 a Bernacki Ludwik
 • 700 a Berthel Albert
 • 700 a Bieniaszewski Stanisław
 • 700 a Biskupski Franciszek
 • 700 a Blasse [?]
 • 700 a Borchling Conrad
 • 700 a Brinchen Ludwik
 • 700 a Brinckman Herbert H.
 • 700 a Bruckstein M.
 • 700 a Budzianowski Ignacy
 • 700 a Carlebach Ernst
 • 700 a Celichowski Zygmunt
 • 700 a Chłapowski Franciszek
 • 700 a Chmielewski Alfons
 • 700 a Chomicz Paulin
 • 700 a Christoph Albert
 • 700 a Chrzanowski Bogdan
 • 700 a Cichowicz Ludwik
 • 700 a Ciliński Leon
 • 700 a Conrad A.
 • 700 a Czajkowski Józef
 • 700 a Czapla Zygmunt
 • 700 a Czarnikow A.
 • 700 a Czartoryscy
 • 700 a Dauer Ernst
 • 700 a Dębowski Ignacy
 • 700 a Demby Stefan
 • 700 a Dittrich [?]
 • 700 a Diveky Adorjan
 • 700 a Durczykiewicz Leonard
 • 700 a Durczykiewiczowa Leonardowa
 • 700 a Echaust Kazimierz, ks.
 • 700 a Eilers J.
 • 700 a Endemann Karl Johann
 • 700 a Engeström Wawrzyniec Benzelstierna
 • 700 a Erzepki Bolesław
 • 700 a Fick Richard
 • 700 a Filar Władysław
 • 700 a Flemming Carl
 • 700 a Focke Rudolf
 • 700 a Formanowicz Leon, ks.
 • 700 a Frankiewicz Ludwik
 • 700 a Frejlich Józef
 • 700 a Gawrońska Helena z Lubomirskich
 • 700 a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700 a Goehlamnn F.
 • 700 a Goliński Stanisław
 • 700 a Gottschalk Paul
 • 700 a Graber [?]
 • 700 a Graupe Paul
 • 700 a Gumowski Marian
 • 700 a Harembski Wincenty
 • 700 a Henrici W.
 • 700 a Heweld [?]
 • 700 a Hiersemann Karl W.
 • 700 a Hock [?]
 • 700 a Hoffmann Theodor
 • 700 a Hohenlocher Carl von
 • 700 a Jacobsohn Wilhelm
 • 700 a Jankowski Józef
 • 700 a Jaraczewska [?]
 • 700 a Jaraczewski Henryk
 • 700 a Jaworski Tadeusz
 • 700 a Jolowicz Józef
 • 700 a Kamocki Ksawery
 • 700 a Kampffmeyer G.
 • 700 a Karczewski A.
 • 700 a Kielisiński Kajetan Wincenty
 • 700 a Kierski A.
 • 700 a Kipa Emil
 • 700 a Klingeberger G.
 • 700 a Kłodziński Abdon
 • 700 a Koehlerówna Aniela
 • 700 a Kolszewski Konrad
 • 700 a Komorowicz Maurycy
 • 700 a Konopczyński Władysław
 • 700 a Kornecki [?] Leon W.
 • 700 a Kościelski Józef
 • 700 a Kościelski Władysław
 • 700 a Kozłowski B.
 • 700 a Krajewski Marceli
 • 700 a Krasicki Jan Aleksander
 • 700 a Krasiński B.
 • 700 a Kreis Otto
 • 700 a Krygowski Zdzisław
 • 700 a Kucharzewski Feliks
 • 700 a Kuntze Edward
 • 700 a Kurnik Richard
 • 700 a Kwiatkowski Aleksander
 • 700 a Lamparski Ignacy
 • 700 a Lam Stanisław
 • 700 a Lange Julian
 • 700 a Łazarewicz Wiktor
 • 700 a Lederer Philipp
 • 700 a Leski Józef
 • 700 a Lewak Adam
 • 700 a Likowski Henryk, ks.
 • 700 a Lissa Georg
 • 700 a Lissauer Julius
 • 700 a Loescher [?]
 • 700 a Lutostański Karol
 • 700 a Łyskowski Tomasz
 • 700 a Magr Antoni Stanisław
 • 700 a Majkowski Aleksander
 • 700 a Majkowski Edmund, ks.
 • 700 a Mańkowski Bolesław
 • 700 a Mańkowski Henryk
 • 700 a Marquard [?]
 • 700 a Marx Theodor
 • 700 a Mathias F. W.
 • 700 a Mielżyńska Józefa
 • 700 a Mizerski Stanisław
 • 700 a Moszyński Jerzy
 • 700 a Nerlich Paul
 • 700 a Nicaise Victor
 • 700 a Niemierkiewicz Marian
 • 700 a Niezabitkowski Stanisław
 • 700 a Niklewicz [?]
 • 700 a Okoniewski Stanisław, ks. c bp, wcześniej proboszcz w Bninie d (1870-1944)
 • 700 a Olejniczak Tadeusz, ks.
 • 700 a Osuchowski Antoni
 • 700 a Paalzow Hans
 • 700 a Pacyński Antoni
 • 700 a Pajzderski Nikodem
 • 700 a Perzyński [?]
 • 700 a Peting Ewald
 • 700 a Pfeffercorn [?]
 • 700 a Piekarski Andrzej
 • 700 a Pierzchała Ludwik
 • 700 a Posadzy Ludwik
 • 700 a Prümers Rodgero
 • 700 a Przesmycki Zenon
 • 700 a Przyborowski Adam
 • 700 a Puttkamer Karl
 • 700 a Radoński Stanisław
 • 700 a Radzimiński Zygmunt Luba
 • 700 a Ręczlerski Ludwik
 • 700 a Regenberg W.
 • 700 a Regenberg W.
 • 700 a Reimer Georg
 • 700 a Remer Jerzy
 • 700 a Reychman Kazimierz
 • 700 a Röhl Albert
 • 700 a Romanowski Henryk
 • 700 a Romocki Ludwik
 • 700 a Rosenthal Ludwig
 • 700 a Rost Paul
 • 700 a Ruciński Kazimierz
 • 700 a Ruciński Kazimierz
 • 700 a Rudnicki Mikołaj
 • 700 a Ruge W.
 • 700 a Rutkowski Jan d (1884-1940)
 • 700 a Rutski Stefan Welamin
 • 700 a Rydel Józef
 • 700 a Sapieha Władysław d (1853-1920)
 • 700 a Schlesinger Alfred
 • 700 a Schmidt Carl Eduard
 • 700 a Schneider Kazimierz
 • 700 a Schultheiss Franz Guntram
 • 700 a Semkowicz Władysław
 • 700 a Sempiński Ignacy
 • 700 a Siedlecki Franciszek
 • 700 a Siemieńska H.
 • 700 a Skórzewski Witold
 • 700 a Skrochowski Józef
 • 700 a Ślaski Bolesław
 • 700 a Sobkowski Ludwik, ks.
 • 700 a Sokolnicka Zofia
 • 700 a Sokołowski Stanisław
 • 700 a Spina Franz
 • 700 a Sroczyński Walenty
 • 700 a Stargardt J. A.
 • 700 a Stępowski Marian
 • 700 a Straube Julius
 • 700 a Stresemann Erich
 • 700 a Świderski Franciszek, ks.
 • 700 a Swinarski Wacław
 • 700 a Szablikowska R.
 • 700 a Sznejdrówna B.
 • 700 a Szpetkowski Bolesław
 • 700 a Szulc Tadeusz
 • 700 a Szuman Jan
 • 700 a Szuman Marian
 • 700 a Till Stanisław
 • 700 a Tokarz Wacław
 • 700 a Trzciński Józef
 • 700 a Tyszkowski Kazimierz
 • 700 a Unger M.
 • 700 a Vollmer K.
 • 700 a Wąsowicz Mieczysław Dunin
 • 700 a Wehner H.
 • 700 a Wentzel H.
 • 700 a Wharton L. C.
 • 700 a Wilder Hieronim
 • 700 a Witke-Jeżewski Dominik
 • 700 a Wojciechowski Marian
 • 700 a Wolff E.
 • 700 a Wolff Robert
 • 700 a Wörner Emil
 • 700 a Woźniak Michał
 • 700 a Zabłocki K.
 • 700 a Zakrzewski Kazimierz Wyskota
 • 700 a Zakrzewski Zygmunt
 • 700 a Załęski, Stanisław c (ks.)
 • 700 a Zamoyski, Władysław (1853-1924)
 • 700 a Zdziarski Stanisław
 • 700 a Zimmer Hugo Otto
 • 710 a Arct M., |Księgarnia Poznań
 • 710 a Armeekorps V. Stellvertretendes Generalkommando c Poznań) d (1918 ;
 • 710 a Auskunftsbureau der deutschen Bibliotheken Berlin
 • 710 a Biblioteka Kórnicka
 • 710 a Bruckstein's M. |Kunst-Antiquariat Gdańsk
 • 710 a Carlebach Ernst, |Buchhandlung Heidelberg
 • 710 a Česke akademie Cisaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umeni Praga
 • 710 a Chrzanowski Bogdan, |Księgarnia Poznań
 • 710 a Dauer Ernst, |Möbelfabrik (Heilbronn)
 • 710 a Drukarnia i księgarnia św. Wojciecha Poznań
 • 710 a Durczykiewicz Leonard, |Zakład artystyczno-fotograficzny (Czempiń)
 • 710 a Eilers J., |Buch- und Kunsthandlung Magdeburg
 • 710 a Flemming Carl, |Verlag Buch- und Kunstdruckerei Głogów
 • 710 a Gebethner G. i Sp., |Księgarnia Kraków
 • 710 a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710 a Graupe Paul (Georg Lissa), |Antiquariat Berlin
 • 710 a Hiersemann Karl W., Buchhandlung (Lipsk)
 • 710 a Instytut Mesjanistyczny Warszawa
 • 710 a Jacobsohn Wilhelm & Co., |Buchhandlung Wrocław
 • 710 a Jolowicz Józef, |Księgarnia (Poznań)
 • 710 a Kolegium Kościelne Zboru Ewangelicko-Reformowanego Warszawa
 • 710 a Komitet Obrony Kresów Wschodnich. Oddział Opieki nad Żołnierzem Warszawa
 • 710 a Komitet Zarządzający Kasą Pomocy im. J. Mianowskiego Warszawa
 • 710 a Königliche Bibliothek Berlin
 • 710 a Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego Poznań
 • 710 a Lissauer Julius, An- und Verkauf von Altertümern Berlin
 • 710 a Loescher & Co. (W. Regenberg), |Hofbuchhandlung der Königin von Italien Rzym
 • 710 a Mathias F. W., |Waffenkontor (Hamburg)
 • 710 a Niemierkiewicz Marian, |Księgarnia (Poznań)
 • 710 a "Ogniwo", |Księgarnia Warszawa
 • 710 a Perzyński, Niklewicz i Ska, |Księgarnia Warszawa
 • 710 a Peting Ewald, |Waffen- und Munitions-Geschäft Toruń
 • 710 a Polskie Muzeum Szkolne Lwów
 • 710 a Reimer Georg, |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710 a Rosenthal's Ludwig |Antiquariat Monachium
 • 710 a Schlesischer Altertumsverein (Wrocław)
 • 710 a Schneider Kazimierz, |Zakład fotograficzny (Kórnik)
 • 710 a Stargardt J. A., |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710 a Starostwo Grodzkie miasta Poznania
 • 710 a Straube Julius, |Geographisches Institut und Landkarten-Verlag Berlin
 • 710 a Towarzystwo Czytelń Ludowych Toruń
 • 710 a Towarzystwo Heraldyczne (Lwów)
 • 710 a Towarzystwo Straży Kresowej. Wydział zabytków Warszawa
 • 710 a Unger M., |Zigarettenfabrik "Dames" Gliwice
 • 710 a Uniwersytet Poznański
 • 710 a Wilder Hieronim i Ska, |Antykwariat Polski Warszawa
 • 710 a Wydział Krajowy Lwów
 • 710 a Zabłocki K., |Księgarnia Toruń
 • 710 a Zarząd Dóbr (Zakopane-Kuźnice)
 • 710 a Związek Bibliotekarzy Polskich Warszawa
 • 710 a Związek Polskich Artystów Grafików Warszawa
 • 740 a Archiwum Zarembów
 • 740 a Ausstellung vorgeschichtlicher Altertümer aus der Provinz Posen, (dr.) 1909
 • 740 a Jenerał Zamoyski
 • 740 a Katechizm brzeski
 • 740 a "Kobieta polska w Pradze". Odezwa podkomitetu poznańskiego dotycząca zebrania prac kobiet polskich z zaboru pruskiego i Niemiec do wyd. "Kobieta Polska", 1912
 • 740 a Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski
 • 740 a "Księga adresowa Księgarstwa Polskiego". Odezwa Zarządu Związku Księgarzy polskich w Warszawie, 1918
 • 740 a "Kurier Warszawski", Warszawa
 • 740 a "Kwartalnik Historyczny", Lwów
 • 740 a Okólnik Komitetu Wykonawczego Wystawy "Polska kultura i sztuka na Litwie i Rusi"
 • 740 a "Polnische Bibliothek", (Monachium)
 • 740 a "Polska Flota Napowietrzna", Poznań
 • 740 a "Przegląd Powszechny", Kraków
 • 740 a "Schlesischer Altertumsverein". Program sesji naukowej we Wrocławiu, 1908
 • 740 a "Slavnostni vybor pro Jubileum Narodniho Divadla 1868-1918", 1918
 • 740 a "Słowa Pisma Świętego podane do rozmyślania [...]". Prospekt wyd. BK, 1910
 • 740 a Spis dzieł Skargi znajdujących się w Bibliotece Kórnickiej
 • 740 a Sprawozdanie z działalności BK [1919] [w:] "Kwartalnik Historyczny" R. 33:1919.
 • 740 a Wezwanie do utworzenia zbiorów ludoznawczych (etnologicznych) w Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, (dr.) 1909
 • 740 a "Wieś Ilustrowana", Warszawa
 • 740 a "Wszechświat", Warszawa
 • 852 j AB 094
 • 960 n Nr inw. 0097
 • 999 a KW

Indexes