Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 2643
 • Tytuł : Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych
 • Redaktor : red. Franciszek Bujak
 • Wydawca : Kasa im. Rektora J. Mianowskiego Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej
 • Miejsce wydania : Lwów Ukraina
 • Data wydania : 1925-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Z. 1, 1925 Bujak Franciszek Narok. Przyczynek do ustroju społecznego Polski piastowskiej. Próba odtworzenia zaginionej części Liber Beneficiorum Długosza
  • Z. 2, 1925 Inglot Stefan Stan i rozmieszczenie uposażenia biskupstwa krakowskiego w połowie XV wieku
  • Z. 3, 1927 Persowski Franciszek Osady na prawie ruskiem, polskiem, niemieckiem i wołoskiem w ziemi lwowskiej. Studjum z dziejów osadnictwa
  • Z. 4, 1928 Hoszowski S. Ceny we Lwowie w XVI i XVII w.
  • Z. 5, 1929 Warężak J. Rozwój uposażenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
  • Z. 6, 1929 Ungeheuer M. Stosunki kredytowe w Ziemi Przemyskiej
  • Z. 7, 1930 Zubyk R. Gospodarka finansowa miasta Lwowa
  • Z. 8, 1930 [brak] Grodecki R. Początki immunitetu w Polsce
  • Z. 9, 1930 Ladenberger T. Zaludnienie Polski
  • Z. 10, 1932 Walawender A. Kronika klęsk elementarnych, 1
  • Z. 11, 1935 Walawender A. Kronika klęsk elementarnych, 2
  • Z. 12, 1932 Hładyłowicz J.K. Zmiany krajobrazu
  • Z. 13, 1934 Hoszowski S. Ceny we Lwowie w latach 1701-1914
  • Z. 14, 1935 Pelc J. Ceny w Krakowie w latach 1369-1600
  • Z. 15, 1934 Tomaszewski E. Ceny w Krakowie w latach 1601-1795
  • Z. 16, 1950 Górkiewicz M. Ceny w Krakowie w latach 1796-1914
  • Z. 17, 1935 Adamczyk W. Ceny w Lublinie od XVI do końca XVIII w.
  • Z. 18, 1935 Tarnawski A. Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego
  • Z. 19, 1935 Wąsowicz M. Kontrakty lwowskie
  • Z. 20, 1935 Dobrowolski K. Najstarsze osadnictwo Podhala
  • Z. 21, 1937 Pelc J. Ceny w Gdańsku w XVI i XVII wieku
  • Z. 22, 1935 Furtak T. Ceny w Gdańsku w latach 1701-1815
  • Z. 23, 1937 Namaczyński St. Kronika klęsk elementarnych 1648-1696
  • Z. 24, 1938 Adamczyk W. Ceny w Warszawie w XVI i XVII wieku
  • Z. 25, 1936 Siegel S. Ceny w Warszawie w latach 1701-1815
  • Z. 26, 1937 Lutman T. Studia nad dziejami handlu Brodów
  • Z. 27, 1936 Rozdolski R. Wspólnota gminna
  • Z. 28, 1936 Paradowski J. Osadnictwo w Ziemi Chełmińskej
  • Z. 29, 1938 Lepucki H. Działalność kolonizacyjna w Galicji
  • Z. 30, 1936 Rybarski R. Kredyt i lichwa e ekonomii samborskiej
  • Z. 31, 1937 Kącki F. Ksiądz Stanisław Stojałowski
  • Z. 33, 1938 Kostołomski E. Studia nad kwestią włościańską w latach 1846-64
  • Z. 34, 1939 Pazyra S. Studia z dziejów miast na Mazowszu
  • Z. 35, 1939 Szewczuk J. Kronika klęsk elementarnych w Galicji w l. 1772-1848
  • Z. 36, 1948 Bielecka J. Kontrakty lwowskie
  • Z. 37, 1949 Siegel S. Ceny w Warszawie
  • Z. 38, 1951 Rolbiecki G. J. Prawo przemysłowe miasta Wschowy w XVIII w.
  • Z. 39, 1953 Łuczak C. Przemysł spożywczy Poznania w XVIII w.
  • Z. 40, 1955 Topolski J. Rozwój latyfundium arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
  • Z. 41, 1957 Majewski J. Gospodarstwo folwarczne
  • Z. 42, 1958 Topolski J. Gospodarstwo wiejskie w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
  • Z. 43, 1962 Nawrocki S. Rozwój kapitalizmu w rolnictwie Wielkopolski w latach 1793-1865
  • Z. 44, 1962 Wykrętowicz S. Przemysł cukrowniczy w Zachodniej Polsce w l. 1919-1939
  • Z. 45, 1963 Borowski S. Kształtowanie się rolniczego rynku pracy
  • Z. 46, 1967 Wykrętowicz S. Przemysł cukrowniczy i jego rola w ekonomice
  • Z. 47, 1970 Zimniewicz K. Rola gospodarcza i przeobrażenia organizacyjne przemysłu
  • Z. 48, 1971 Szczepaniak M. Przemysł i rzemiosło wiejskie w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku
  • Z. 49, 1971 Orczyk J. Produkcja rolna Polski w latach wielkiego kryzysu gospodarczego <1929-1935>
  • Z. 50, 1975 Nowak A. Początki kryzysu sił wytwórczych na wsi wielkopolskiej
  • Z. 51, 1976 Jassem G. Majątek smogulecki w latach 1918-1937
  • Z. 52, 1976 Czyżewski A. Miasta wielkopolskie w Polsce Ludowej
  • Z. 53, 1976 Kuklińska K. Handel Poznania w drugiej połowie XVIII wieku
  • Z. 54, 1977 Ławniczak I. Rolnicza spółdzielczość produkcyjna w Wielkopolsce
  • Z. 55, 1977 Sitarek H. Rola kredytu w rozwoju gospodarki Wielkopolski
  • Z. 56, 1978 Badania nad historią gospodarczo-społeczną
  • Z. 57, 1978 Dopierała T. Rozwój przemysłu garbarskiego w Polsce
  • Z. 58, 1981 Orczyk J. Studia nad opłacalnością gospodarstw rolnych w Polsce
  • Z. 60, 2001 Wroniszewski J. Szlachta ziemi sandomierskiej [...]
  • Z. 62, 2002 Kulesza-Woroniecka Iwona Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI-XVIII wieku
  • Z. 63, 2003 Wiszewski Przemysław Opactwo benedyktynek w Legnicy (1348/1349-1810). Struktura, funkcjonowanie, miejsce w społeczeństwie
 • Uwagi : pol.
 • Hasła przedmiotowe : Bujak, Franciszek (1875-1953) red.

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a BADANIA
 • 245 a Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych
 • 245 c red. Franciszek Bujak
 • 260 a Lwów b Kasa im. Rektora J. Mianowskiego b Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej c 1925- k Ukraina
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Z. 1, 1925 b Bujak Franciszek c Narok. Przyczynek do ustroju społecznego Polski piastowskiej. Próba odtworzenia zaginionej części Liber Beneficiorum Długosza
 • 362 a Z. 2, 1925 b Inglot Stefan c Stan i rozmieszczenie uposażenia biskupstwa krakowskiego w połowie XV wieku
 • 362 a Z. 3, 1927 b Persowski Franciszek c Osady na prawie ruskiem, polskiem, niemieckiem i wołoskiem w ziemi lwowskiej. Studjum z dziejów osadnictwa
 • 362 a Z. 4, 1928 b Hoszowski S. c Ceny we Lwowie w XVI i XVII w.
 • 362 a Z. 5, 1929 b Warężak J. c Rozwój uposażenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
 • 362 a Z. 6, 1929 b Ungeheuer M. c Stosunki kredytowe w Ziemi Przemyskiej
 • 362 a Z. 7, 1930 b Zubyk R. c Gospodarka finansowa miasta Lwowa
 • 362 a Z. 8, 1930 [brak] b Grodecki R. c Początki immunitetu w Polsce
 • 362 a Z. 9, 1930 b Ladenberger T. c Zaludnienie Polski
 • 362 a Z. 10, 1932 b Walawender A. c Kronika klęsk elementarnych, 1
 • 362 a Z. 11, 1935 b Walawender A. c Kronika klęsk elementarnych, 2
 • 362 a Z. 12, 1932 b Hładyłowicz J.K. c Zmiany krajobrazu
 • 362 a Z. 13, 1934 b Hoszowski S. c Ceny we Lwowie w latach 1701-1914
 • 362 a Z. 14, 1935 b Pelc J. c Ceny w Krakowie w latach 1369-1600
 • 362 a Z. 15, 1934 b Tomaszewski E. c Ceny w Krakowie w latach 1601-1795
 • 362 a Z. 16, 1950 b Górkiewicz M. c Ceny w Krakowie w latach 1796-1914
 • 362 a Z. 17, 1935 b Adamczyk W. c Ceny w Lublinie od XVI do końca XVIII w.
 • 362 a Z. 18, 1935 b Tarnawski A. c Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego
 • 362 a Z. 19, 1935 b Wąsowicz M. c Kontrakty lwowskie
 • 362 a Z. 20, 1935 b Dobrowolski K. c Najstarsze osadnictwo Podhala
 • 362 a Z. 21, 1937 b Pelc J. c Ceny w Gdańsku w XVI i XVII wieku
 • 362 a Z. 22, 1935 b Furtak T. c Ceny w Gdańsku w latach 1701-1815
 • 362 a Z. 23, 1937 b Namaczyński St. c Kronika klęsk elementarnych 1648-1696
 • 362 a Z. 24, 1938 b Adamczyk W. c Ceny w Warszawie w XVI i XVII wieku
 • 362 a Z. 25, 1936 b Siegel S. c Ceny w Warszawie w latach 1701-1815
 • 362 a Z. 26, 1937 b Lutman T. c Studia nad dziejami handlu Brodów
 • 362 a Z. 27, 1936 b Rozdolski R. c Wspólnota gminna
 • 362 a Z. 28, 1936 b Paradowski J. c Osadnictwo w Ziemi Chełmińskej
 • 362 a Z. 29, 1938 b Lepucki H. c Działalność kolonizacyjna w Galicji
 • 362 a Z. 30, 1936 b Rybarski R. c Kredyt i lichwa e ekonomii samborskiej
 • 362 a Z. 31, 1937 b Kącki F. c Ksiądz Stanisław Stojałowski
 • 362 a Z. 33, 1938 b Kostołomski E. c Studia nad kwestią włościańską w latach 1846-64
 • 362 a Z. 34, 1939 b Pazyra S. c Studia z dziejów miast na Mazowszu
 • 362 a Z. 35, 1939 b Szewczuk J. c Kronika klęsk elementarnych w Galicji w l. 1772-1848
 • 362 a Z. 36, 1948 b Bielecka J. c Kontrakty lwowskie
 • 362 a Z. 37, 1949 b Siegel S. c Ceny w Warszawie
 • 362 a Z. 38, 1951 b Rolbiecki G. J. c Prawo przemysłowe miasta Wschowy w XVIII w.
 • 362 a Z. 39, 1953 b Łuczak C. c Przemysł spożywczy Poznania w XVIII w.
 • 362 a Z. 40, 1955 b Topolski J. c Rozwój latyfundium arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
 • 362 a Z. 41, 1957 b Majewski J. c Gospodarstwo folwarczne
 • 362 a Z. 42, 1958 b Topolski J. c Gospodarstwo wiejskie w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
 • 362 a Z. 43, 1962 b Nawrocki S. c Rozwój kapitalizmu w rolnictwie Wielkopolski w latach 1793-1865
 • 362 a Z. 44, 1962 b Wykrętowicz S. c Przemysł cukrowniczy w Zachodniej Polsce w l. 1919-1939
 • 362 a Z. 45, 1963 b Borowski S. c Kształtowanie się rolniczego rynku pracy
 • 362 a Z. 46, 1967 b Wykrętowicz S. c Przemysł cukrowniczy i jego rola w ekonomice
 • 362 a Z. 47, 1970 b Zimniewicz K. c Rola gospodarcza i przeobrażenia organizacyjne przemysłu
 • 362 a Z. 48, 1971 b Szczepaniak M. c Przemysł i rzemiosło wiejskie w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku
 • 362 a Z. 49, 1971 b Orczyk J. c Produkcja rolna Polski w latach wielkiego kryzysu gospodarczego <1929-1935>
 • 362 a Z. 50, 1975 b Nowak A. c Początki kryzysu sił wytwórczych na wsi wielkopolskiej
 • 362 a Z. 51, 1976 b Jassem G. c Majątek smogulecki w latach 1918-1937
 • 362 a Z. 52, 1976 b Czyżewski A. c Miasta wielkopolskie w Polsce Ludowej
 • 362 a Z. 53, 1976 b Kuklińska K. c Handel Poznania w drugiej połowie XVIII wieku
 • 362 a Z. 54, 1977 b Ławniczak I. c Rolnicza spółdzielczość produkcyjna w Wielkopolsce
 • 362 a Z. 55, 1977 b Sitarek H. c Rola kredytu w rozwoju gospodarki Wielkopolski
 • 362 a Z. 56, 1978 c Badania nad historią gospodarczo-społeczną
 • 362 a Z. 57, 1978 b Dopierała T. c Rozwój przemysłu garbarskiego w Polsce
 • 362 a Z. 58, 1981 b Orczyk J. c Studia nad opłacalnością gospodarstw rolnych w Polsce
 • 362 a Z. 60, 2001 b Wroniszewski J. c Szlachta ziemi sandomierskiej [...]
 • 362 a Z. 62, 2002 b Kulesza-Woroniecka Iwona c Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI-XVIII wieku
 • 362 a Z. 63, 2003 b Wiszewski Przemysław c Opactwo benedyktynek w Legnicy (1348/1349-1810). Struktura, funkcjonowanie, miejsce w społeczeństwie
 • 546 a pol.
 • 700 a Bujak, Franciszek d (1875-1953) e red.
 • 852 j Cz 2643

Indexes