Biblioteka Słupska

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 21998
 • Tytuł : Biblioteka Słupska
 • Redaktor : red. Iwo Malczewski
 • Wydawca : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Słupsku
 • Miejsce wydania : Poznań Słupsk Polska
 • Data wydania : 1958-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1958 Świechowski Z. Mertka I. Z dziejów Słupska i Ustki
  • T. 2, 1958 Słowińska wieś Kluki
  • T. 3, 1959 Z dziejów ziemi złotowskiej 1918-1939. Księga pamiątkowa
  • T. 4, 1959 Kultura ziemi złotowskiej
  • T. 5, 1960 Stelmachowska B. Budownictwo Słowińców
  • T. 6, 1960 Szkice Słupskie
  • T. 7, 1960 Z dziejów Koszalina
  • T. 8, 1962 Mamuszka F. Stankiewicz J. Zabytki powiatu słupeckiego
  • T. 9, 1963 Z dziejów Świdwina
  • T. 10, 1963 Fenrych W. Związki Pomorza Zachodniego z Polską
  • T. 11, 1963 Stelmachowska B. Słowińcy i ich kultura
  • T. 12, 1964 Makowski E. Pamiętniki nauczycieli złotowskich 1929-1939
  • T. 14, 1965 Dzieje Kołobrzegu
  • T. 15, 1965 Boras Z. Stosunki polsko-pomorskie w II połowie XVI w.
  • T. 16, 1967 Z dziejów ziemi człuchowskiej
  • T. 17, 1967 Czerner M. Latarnie morskie polskiego wybrzeża
  • T. 18, 1967 Rybicki H. Partie i stronnictwa polityczne na Pomorzu Zachodnim
  • T. 19, 1968 Boras Z. Książęta Pomorza Zachodniego
  • T. 20, 1969 Z najnowszych dziejów Słupska i ziemi słupskiej
  • T. 21, 1969 Dworecki Z. Działalność narodowa ludności polskiej w rejencji pilskiej
  • T. 22, 1969 Czarnik A. Ruch hitlerowski na Pomorzu Zachodnim
  • T. 23, 1970 Chmielewska B. Społezno-kulturowe mechanizmy i kierunki młodego pokolenia
  • T. 25, 1973 Spors Józef Dzieje polityczne ziem: sławieńskiej, słupskiej i białogardzkiej XII-XIV w.
  • T. 26, 1975 Pradzieje Pomorza Środkowego
  • T. 27, 1974 Machura T. Przemysł na Pomorzu Zachodnim 1945-1949
  • T. 28, 1976 Rybicki H. Powstanie i działalność władzy ludowej
  • T. 29, 1976 Mielcarz Jan Dzieje społeczne i polityczne księstwa słupskiego w latach 1372-1411
  • T. 30, 1978 Łach Stanisław Przemiany społeczno-polityczne na Pomorzu Zachodnim 1945-1950
  • T. [31], 1981 Żurawski Stefan Ruch zawodowy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950
  • T. 33, 1981 Szultka Zygmunt Rzemiosło i handel Słupska w drugiej połowie XVII i XVIII wieku
  • T. 35, 1993 Powierski Jan Śliwiński Błażej Bruski Klemens Studia z dziejów Pomorza w XII w.
 • Uwagi :
  • Od t. 7, 1960 r. inst. spr.: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddziały w Słupsku, Złotowie, Koszalinie
  • Od t. 14, 1965 r. inst. spr.: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział i Stacja Naukowa Województwa Koszalińskiego w Słupsku
  • T. 33, 1981 - dar prof. Andrzeja Wojtowicza
  • T. 35, 1993 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
  • pol.
  • Z księgozbioru prof. Jerzego Wojtowicza darowanego przez prof. Andrzeja Wojtowicza [piecz.] Wojtowicz Jerzy Wojtowicz Andrzej
  • Z księgozbioru prof. Tomasza Jasińskiego [piecz.] Jasiński Tomasz
 • Hasła przedmiotowe : Malczewski, Iwo red.

MARC

 • 001 %a Kór-Z
 • 008 %a 2003
 • 130 %a BIBLIOTEKA
 • 245 %a Biblioteka Słupska
 • 245 %c red. Iwo Malczewski
 • 260 %a Poznań %a Słupsk %b Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Słupsku %c 1958- %k Polska
 • 300 %c
 • 310 %a Niereg.
 • 362 %a T. 1, 1958 %b Świechowski Z. %b Mertka I. %c Z dziejów Słupska i Ustki
 • 362 %a T. 2, 1958 %c Słowińska wieś Kluki
 • 362 %a T. 3, 1959 %c Z dziejów ziemi złotowskiej 1918-1939. Księga pamiątkowa
 • 362 %a T. 4, 1959 %c Kultura ziemi złotowskiej
 • 362 %a T. 5, 1960 %b Stelmachowska B. %c Budownictwo Słowińców
 • 362 %a T. 6, 1960 %c Szkice Słupskie
 • 362 %a T. 7, 1960 %c Z dziejów Koszalina
 • 362 %a T. 8, 1962 %b Mamuszka F. %b Stankiewicz J. %c Zabytki powiatu słupeckiego
 • 362 %a T. 9, 1963 %c Z dziejów Świdwina
 • 362 %a T. 10, 1963 %b Fenrych W. %c Związki Pomorza Zachodniego z Polską
 • 362 %a T. 11, 1963 %b Stelmachowska B. %c Słowińcy i ich kultura
 • 362 %a T. 12, 1964 %b Makowski E. %c Pamiętniki nauczycieli złotowskich 1929-1939
 • 362 %a T. 14, 1965 %c Dzieje Kołobrzegu
 • 362 %a T. 15, 1965 %b Boras Z. %c Stosunki polsko-pomorskie w II połowie XVI w.
 • 362 %a T. 16, 1967 %c Z dziejów ziemi człuchowskiej
 • 362 %a T. 17, 1967 %b Czerner M. %c Latarnie morskie polskiego wybrzeża
 • 362 %a T. 18, 1967 %b Rybicki H. %c Partie i stronnictwa polityczne na Pomorzu Zachodnim
 • 362 %a T. 19, 1968 %b Boras Z. %c Książęta Pomorza Zachodniego
 • 362 %a T. 20, 1969 %c Z najnowszych dziejów Słupska i ziemi słupskiej
 • 362 %a T. 21, 1969 %b Dworecki Z. %c Działalność narodowa ludności polskiej w rejencji pilskiej
 • 362 %a T. 22, 1969 %b Czarnik A. %c Ruch hitlerowski na Pomorzu Zachodnim
 • 362 %a T. 23, 1970 %b Chmielewska B. %c Społezno-kulturowe mechanizmy i kierunki młodego pokolenia
 • 362 %a T. 25, 1973 %b Spors Józef %c Dzieje polityczne ziem: sławieńskiej, słupskiej i białogardzkiej XII-XIV w.
 • 362 %a T. 26, 1975 %c Pradzieje Pomorza Środkowego
 • 362 %a T. 27, 1974 %b Machura T. %c Przemysł na Pomorzu Zachodnim 1945-1949
 • 362 %a T. 28, 1976 %b Rybicki H. %c Powstanie i działalność władzy ludowej
 • 362 %a T. 29, 1976 %b Mielcarz Jan %c Dzieje społeczne i polityczne księstwa słupskiego w latach 1372-1411
 • 362 %a T. 30, 1978 %b Łach Stanisław %c Przemiany społeczno-polityczne na Pomorzu Zachodnim 1945-1950
 • 362 %a T. [31], 1981 %b Żurawski Stefan %c Ruch zawodowy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950
 • 362 %a T. 33, 1981 %b Szultka Zygmunt %c Rzemiosło i handel Słupska w drugiej połowie XVII i XVIII wieku
 • 362 %a T. 35, 1993 %b Powierski Jan %b Śliwiński Błażej %b Bruski Klemens %c Studia z dziejów Pomorza w XII w.
 • 500 %a Od t. 7, 1960 r. inst. spr.: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddziały w Słupsku, Złotowie, Koszalinie
 • 500 %a Od t. 14, 1965 r. inst. spr.: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział i Stacja Naukowa Województwa Koszalińskiego w Słupsku
 • 500 %a T. 33, 1981 - dar prof. Andrzeja Wojtowicza
 • 500 %a T. 35, 1993 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
 • 546 %a pol.
 • 561 %a Z księgozbioru prof. Jerzego Wojtowicza darowanego przez prof. Andrzeja Wojtowicza [piecz.] %w Wojtowicz Jerzy %w Wojtowicz Andrzej
 • 561 %a Z księgozbioru prof. Tomasza Jasińskiego [piecz.] %w Jasiński Tomasz
 • 651 %a Słupsk (woj. pomorskie)
 • 700 %a Malczewski, Iwo %e red.
 • 852 %j Cz 21998

Indexes

Copies

  • Signature: Cz 21998/1958

  • Signature: Cz 21998/1959

  • Signature: Cz 21998/1960

  • Signature: Cz 21998/1962

  • Signature: Cz 21998/1963

  • Signature: Cz 21998/1964

  • Signature: Cz 21998/1965

  • Signature: Cz 21998/1967

  • Signature: Cz 21998/1968

  • Signature: Cz 21998/1969

  • Signature: Cz 21998/1970

  • Signature: Cz 21998/1973

  • Signature: Cz 21998/1974

  • Signature: Cz 21998/1975

  • Signature: Cz 21998/1976

  • Signature: Cz 21998/1978

  • Signature: Cz 21998/1981

  • Signature: Cz 21998/1993