Gdańskie Towarzystwo Naukowe Seria Monografii

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 22541
 • Tytuł : Gdańskie Towarzystwo Naukowe Seria Monografii
 • Redaktor :
  • Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych
  • red. E. Cieślak
 • Wydawca : Gdańskie Towarzystwo Naukowe
 • Miejsce wydania : Gdańsk Polska
 • Data wydania : [1960]-
 • Opis fizyczny :
 • Numeracja :
  • Nr 2, 1960 Łęga W. Okolice Świecia. Materiały etnograficzne
  • Nr 6, 1961 Szafran P. Osadnictwo historycznej Krajny [...]
  • Nr 8, 1962 Cieślak E. Walki społeczno-polityczne w Gdańsku [...]
  • Nr 12, 1962 Wapiński B. Działalność Narodowej Partii Robotniczej na terenie województwa pomorskiego [...]
  • Nr 13, 1962 Mielczarski Stanisław Rynek zbożowy na ziemiach polskich w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku : próba rejonizacji
  • Nr 14, 1962 Rozenkranz E. Początki i ustrój miast Pomorza Gdańskiego do schyłku XIV stulecia
  • Nr 15, 1963 Binerowski Z. Gdański przemysł okrętowy od XVII do początków XIX wieku
  • Nr 16, 1963 Maroszek B. Więź społeczna a przestępczość [...]
  • Nr 17, 1964 Studia gdańsko-pomorskie pod red. E. Cieślaka
  • Nr 18, 1964 Trocka H. Gdańsk a hitlerowski "Drang nach Osten" [...]
  • Nr 19, 1964 Cieślak T. Z dziejów prasy polskiej na Pomorzu Gdańskim [...]
  • Nr 20, 1966 Kurpis K. Rola młodzieżowych domów kultury [...]
  • Nr 21, 1966 Wapiński R. Endecja na Pomorzu 1920-1939
  • Nr 22, 1966 Gierszewski S. Struktura gospodarcza i funkcje rynkowe [...]
  • Nr 23, 1967 Zajewski W. Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w powstaniu listopadowym
  • Nr 24, 1967 Górnowicz H. Dialekt malborski, t. 1-2 [T. 2. 1973]
  • Nr 25, 1968 Rynduch Z. Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku
  • Nr 26, 1967 Mielczarski S. Misja pruska świętego Wojciecha
  • Nr 27, 1967 Piskozub A. Transport jako czynnik regionalizacji osadnictwa
  • Nr 28, 1968 [zagub.] Górnowicz H. Studia nad rodowymi nazwami miejscowymi [...]
  • Nr 29, 1968 Krakowski B. Oratorstwo polityczne na forum Sejmu Czteroletniego
  • Nr 30, 1968 Cieślakowa H. Charakteryzacja językowa postaci w powieści polskiej [...]
  • Nr 31, 1969 Cygler B. Działalność polityczno-społeczna Joachima Lelewela [...]
  • Nr 33, 1970 Kotarska J. Poetyka popularnej liryki miłosnej XVII wieku [...]
  • Nr 34, 1970 Chruściński K. Józef Dzierzkowski, pisarz i działacz polityczny [...]
  • Nr 35, 1970 Martuszewska A. Pozycja narratora w powieściach tendencyjnych Elizy Orzeszkowej
  • Nr 36, 1970 Kubik K. Joachim Pastorius gdański pedagog XVII wieku
  • Nr 37, 1970 Widernik M. Główne problemy gospodarczo-społeczne miasta Gdyni [...]
  • Nr 38, 1970 Kamińska S. Klasztory brygidek w Gdańsku, Elblągu i Lublinie
  • Nr 39, 1971 Rembowska I. Gdański cech złotników od XIV do końca XVIII w. [zob. sygn. Gr XXVIII, 6]
  • Nr 40, 1970 Dąbrowski K. Rozwój wielkiej własności ziemskiej klasztoru cysterek w Żarnowcu
  • Nr 42, 1971 Czerwińska W. Polska żegluga morska [...]
  • Nr 43, 1971 Stępniak H. Rada portu i dróg wodnych w Wolnym Mieście Gdańsku
  • Nr 44, 1972 Bachórz J. Poszukiwanie relizmu
  • Nr 45, 1973 Trzoska J. Gdańskie młynarstwo i piekarnictwo w II połowie XVII i w XVIII wieku
  • Nr 46, 1973 Mokrzecki L. Studium z dziejów nauczania historii
  • Nr 48, 1974 Mężyński K. Gotfryd Ernest Groddeck profesor Adama Mickiewicza [...]
  • Nr 50, 1974 Groth A. Rozwój floty i żeglugi gdańskiej w latach 1660-1700
  • Nr 52, 1975 Szews I. Język polski w szkolnictwie średnim Pomorza Gdańskiego [...]
  • Nr 53, 1975 Dąbrowski K. Opactwo cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku
  • Nr 54, 1975 Sawicki J. K. Robotnicy rolni na Pomorzu w latach 1918-1929
  • Nr 55, 1975 Mrozek S. Prix et remuneration dans l'occident romain [...]
  • Nr 56, 1976 Podoski K. Czynnik ludzki w procesie zagospodarowania [...]
  • Nr 57, 1976 Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Gdańsku (1922-1939) [...]
  • Nr 58, 1977 Powierski J. Dobra ostrowicko-golubskie [...]
  • Nr 59, 1977 Frąckowiak W. Wydawnictwa z zakresu elementarnej nauki języka polskiego [...]
  • Nr 59a, 1977 Baszanowski Jan Z dziejów handlu polskiego [...]
  • Nr 62, 1978 Polak H. Szkolnictwo i oświata polska w Wolnym Mieście Gdańsku [...]
  • Nr 64, 1978 Szymański J. Stosunki gospodarcze Polski ze Szwecją [...]
  • Nr 65, 1978 Pepliński W. Oblicze społeczno-polityczne "Słowa Pomorskiego"
  • Nr 66, 1979 Bodniak Stanisław Skorupska Zofia Jan Kostka kasztelan gdański [...]
  • Nr 67, 1979 Pawłowska R. Fonetyka języka polskiego nauczanego w Gdańsku [...]
  • Nr 68, 1979 Sałajczykowa J. Wieś w rosyjskiej radzieckiej prozie [...]
  • Nr 69, 1979 Studia i Materiały do Dziejów Gdańska 8 Romanow Andrzej Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939)
  • Nr 71, 1979 Borzyszkowski J. Z dziejów pracy organicznej na Pomorzu [...]
  • Nr 72, 1980 Rozenkranz E. Napoleońskie Wolne Miasto Gdańsk [...]
  • Nr 73, 1980 Rynduch Z. Andrzej Maksymilian Fredro [...]
  • Nr 74, 1980 Andrzejewski M. Socjaldemokratyczna Partia Wolnego Miasta Gdańska [...]
  • Nr 75, 1980 Sławińska E. Życie kulturalno-literackie Grudziądza [...]
  • Nr 76, 1981 Podgórska T. Komizm w twórczości Mikołaja Reja
  • Nr 77, 1981 Stryczyński M. Gdańsk w latach 1945-1948 [...]
  • Nr 78, 1981 Hajduk B. Wolne miasto Gdańsk w polityce celnej [...]
  • Nr 79, 1982 Carls-Maire A. C. La Ville Libre de Dantzig en crise ouverte [...]
  • Nr 84, 1986 Wróblewska J. Szwecja wobec powstania styczniowego
  • Nr 87, 1986 Nowiński F. Polacy na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1832-1984
  • Nr 90, 1990 Kanior M. Z badań nad strukturą dochodów wielkiej własności [...]
  • Nr 91, 1991 Majewska Gabriela Polityka handlowa Szwecji w latach 1720-1809
  • Nr 93, 1991 Okoniewska B. Polscy ziemianie i chłopi Wielkopolski i Pomorza [...]
  • Nr 94, 1991 Keiling J. Ignacy Chrzanowski: historia, naród, kultura
  • Nr 95, 1994 Kizik E. Mennonici w Gdańsku, Elblągu [...]
  • Nr 96, 1993 Cieślak K. Epitafia obrazowe w Gdańsku [...]
  • Nr 97, 1994 Fenrych W. Spuścizna epistolarna rodziny Fenrychów [...]
  • Nr 104, 1998 Bukowski Zbigniew Pomorze w epoce brązu w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych
 • Seria :
  • Seria Monografii
  • Studia i Materiały do Dziejów Gdańska
 • Uwagi :
  • pol.
  • Z księgozbioru prof. Jerzego Wojtowicza darowanego przez prof. Andrzeja Wojtowicza [piecz.] Wojtowicz Jerzy Wojtowicz Andrzej
  • Ded. Gabrieli Majewskiej [rkps.] 1991 Majewska Gabriela
 • Hasła przedmiotowe :
  • Lelewel, Joachim
  • Dzierzkowski, Józef
  • Orzeszkowa Eliza
  • Pastorius Joachim
  • Groddeck Gotfryd Ernest
  • Kostka Jan
  • Fredro Andrzej Maksymilian
  • Rej Mikołaj
  • Chrzanowski Ignacy
  • Cieślak, E. red.

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a GDAŃSKIE
 • 245 $a Gdańskie Towarzystwo Naukowe $c Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych $p Seria Monografii
 • 245 $c red. E. Cieślak
 • 260 $a Gdańsk $b Gdańskie Towarzystwo Naukowe $c [1960]- $k Polska
 • 300 $c
 • 362 $a Nr 2, 1960 $b Łęga W. $c Okolice Świecia. Materiały etnograficzne
 • 362 $a Nr 6, 1961 $b Szafran P. $c Osadnictwo historycznej Krajny [...]
 • 362 $a Nr 8, 1962 $b Cieślak E. $c Walki społeczno-polityczne w Gdańsku [...]
 • 362 $a Nr 12, 1962 $b Wapiński B. $c Działalność Narodowej Partii Robotniczej na terenie województwa pomorskiego [...]
 • 362 $a Nr 13, 1962 $b Mielczarski Stanisław $c Rynek zbożowy na ziemiach polskich w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku : próba rejonizacji
 • 362 $a Nr 14, 1962 $b Rozenkranz E. $c Początki i ustrój miast Pomorza Gdańskiego do schyłku XIV stulecia
 • 362 $a Nr 15, 1963 $b Binerowski Z. $c Gdański przemysł okrętowy od XVII do początków XIX wieku
 • 362 $a Nr 16, 1963 $b Maroszek B. $c Więź społeczna a przestępczość [...]
 • 362 $a Nr 17, 1964 $c Studia gdańsko-pomorskie pod red. E. Cieślaka
 • 362 $a Nr 18, 1964 $b Trocka H. $c Gdańsk a hitlerowski "Drang nach Osten" [...]
 • 362 $a Nr 19, 1964 $b Cieślak T. $c Z dziejów prasy polskiej na Pomorzu Gdańskim [...]
 • 362 $a Nr 20, 1966 $b Kurpis K. $c Rola młodzieżowych domów kultury [...]
 • 362 $a Nr 21, 1966 $b Wapiński R. $c Endecja na Pomorzu 1920-1939
 • 362 $a Nr 22, 1966 $b Gierszewski S. $c Struktura gospodarcza i funkcje rynkowe [...]
 • 362 $a Nr 23, 1967 $b Zajewski W. $c Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w powstaniu listopadowym
 • 362 $a Nr 24, 1967 $b Górnowicz H. $c Dialekt malborski, t. 1-2 [T. 2. 1973]
 • 362 $a Nr 25, 1968 $b Rynduch Z. $c Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku
 • 362 $a Nr 26, 1967 $b Mielczarski S. $c Misja pruska świętego Wojciecha
 • 362 $a Nr 27, 1967 $b Piskozub A. $c Transport jako czynnik regionalizacji osadnictwa
 • 362 $a Nr 28, 1968 [zagub.] $b Górnowicz H. $c Studia nad rodowymi nazwami miejscowymi [...]
 • 362 $a Nr 29, 1968 $b Krakowski B. $c Oratorstwo polityczne na forum Sejmu Czteroletniego
 • 362 $a Nr 30, 1968 $b Cieślakowa H. $c Charakteryzacja językowa postaci w powieści polskiej [...]
 • 362 $a Nr 31, 1969 $b Cygler B. $c Działalność polityczno-społeczna Joachima Lelewela [...]
 • 362 $a Nr 33, 1970 $b Kotarska J. $c Poetyka popularnej liryki miłosnej XVII wieku [...]
 • 362 $a Nr 34, 1970 $b Chruściński K. $c Józef Dzierzkowski, pisarz i działacz polityczny [...]
 • 362 $a Nr 35, 1970 $b Martuszewska A. $c Pozycja narratora w powieściach tendencyjnych Elizy Orzeszkowej
 • 362 $a Nr 36, 1970 $b Kubik K. $c Joachim Pastorius gdański pedagog XVII wieku
 • 362 $a Nr 37, 1970 $b Widernik M. $c Główne problemy gospodarczo-społeczne miasta Gdyni [...]
 • 362 $a Nr 38, 1970 $b Kamińska S. $c Klasztory brygidek w Gdańsku, Elblągu i Lublinie
 • 362 $a Nr 39, 1971 $b Rembowska I. $c Gdański cech złotników od XIV do końca XVIII w. [zob. sygn. Gr XXVIII, 6]
 • 362 $a Nr 40, 1970 $b Dąbrowski K. $c Rozwój wielkiej własności ziemskiej klasztoru cysterek w Żarnowcu
 • 362 $a Nr 42, 1971 $b Czerwińska W. $c Polska żegluga morska [...]
 • 362 $a Nr 43, 1971 $b Stępniak H. $c Rada portu i dróg wodnych w Wolnym Mieście Gdańsku
 • 362 $a Nr 44, 1972 $b Bachórz J. $c Poszukiwanie relizmu
 • 362 $a Nr 45, 1973 $b Trzoska J. $c Gdańskie młynarstwo i piekarnictwo w II połowie XVII i w XVIII wieku
 • 362 $a Nr 46, 1973 $b Mokrzecki L. $c Studium z dziejów nauczania historii
 • 362 $a Nr 48, 1974 $b Mężyński K. $c Gotfryd Ernest Groddeck profesor Adama Mickiewicza [...]
 • 362 $a Nr 50, 1974 $b Groth A. $c Rozwój floty i żeglugi gdańskiej w latach 1660-1700
 • 362 $a Nr 52, 1975 $b Szews I. $c Język polski w szkolnictwie średnim Pomorza Gdańskiego [...]
 • 362 $a Nr 53, 1975 $b Dąbrowski K. $c Opactwo cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku
 • 362 $a Nr 54, 1975 $b Sawicki J. K. $c Robotnicy rolni na Pomorzu w latach 1918-1929
 • 362 $a Nr 55, 1975 $b Mrozek S. $c Prix et remuneration dans l'occident romain [...]
 • 362 $a Nr 56, 1976 $b Podoski K. $c Czynnik ludzki w procesie zagospodarowania [...]
 • 362 $a Nr 57, 1976 $c Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Gdańsku (1922-1939) [...]
 • 362 $a Nr 58, 1977 $b Powierski J. $c Dobra ostrowicko-golubskie [...]
 • 362 $a Nr 59, 1977 $b Frąckowiak W. $c Wydawnictwa z zakresu elementarnej nauki języka polskiego [...]
 • 362 $a Nr 59a, 1977 $b Baszanowski Jan $c Z dziejów handlu polskiego [...]
 • 362 $a Nr 62, 1978 $b Polak H. $c Szkolnictwo i oświata polska w Wolnym Mieście Gdańsku [...]
 • 362 $a Nr 64, 1978 $b Szymański J. $c Stosunki gospodarcze Polski ze Szwecją [...]
 • 362 $a Nr 65, 1978 $b Pepliński W. $c Oblicze społeczno-polityczne "Słowa Pomorskiego"
 • 362 $a Nr 66, 1979 $b Bodniak Stanisław $b Skorupska Zofia $c Jan Kostka kasztelan gdański [...]
 • 362 $a Nr 67, 1979 $b Pawłowska R. $c Fonetyka języka polskiego nauczanego w Gdańsku [...]
 • 362 $a Nr 68, 1979 $b Sałajczykowa J. $c Wieś w rosyjskiej radzieckiej prozie [...]
 • 362 $a Nr 69, 1979 Studia i Materiały do Dziejów Gdańska 8 $b Romanow Andrzej $c Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939)
 • 362 $a Nr 71, 1979 $b Borzyszkowski J. $c Z dziejów pracy organicznej na Pomorzu [...]
 • 362 $a Nr 72, 1980 $b Rozenkranz E. $c Napoleońskie Wolne Miasto Gdańsk [...]
 • 362 $a Nr 73, 1980 $b Rynduch Z. $c Andrzej Maksymilian Fredro [...]
 • 362 $a Nr 74, 1980 $b Andrzejewski M. $c Socjaldemokratyczna Partia Wolnego Miasta Gdańska [...]
 • 362 $a Nr 75, 1980 $b Sławińska E. $c Życie kulturalno-literackie Grudziądza [...]
 • 362 $a Nr 76, 1981 $b Podgórska T. $c Komizm w twórczości Mikołaja Reja
 • 362 $a Nr 77, 1981 $b Stryczyński M. $c Gdańsk w latach 1945-1948 [...]
 • 362 $a Nr 78, 1981 $b Hajduk B. $c Wolne miasto Gdańsk w polityce celnej [...]
 • 362 $a Nr 79, 1982 $b Carls-Maire A. C. $c La |Ville Libre de Dantzig en crise ouverte [...]
 • 362 $a Nr 84, 1986 $b Wróblewska J. $c Szwecja wobec powstania styczniowego
 • 362 $a Nr 87, 1986 $b Nowiński F. $c Polacy na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1832-1984
 • 362 $a Nr 90, 1990 $b Kanior M. $c Z badań nad strukturą dochodów wielkiej własności [...]
 • 362 $a Nr 91, 1991 $b Majewska Gabriela $c Polityka handlowa Szwecji w latach 1720-1809
 • 362 $a Nr 93, 1991 $b Okoniewska B. $c Polscy ziemianie i chłopi Wielkopolski i Pomorza [...]
 • 362 $a Nr 94, 1991 $b Keiling J. $c Ignacy Chrzanowski: historia, naród, kultura
 • 362 $a Nr 95, 1994 $b Kizik E. $c Mennonici w Gdańsku, Elblągu [...]
 • 362 $a Nr 96, 1993 $b Cieślak K. $c Epitafia obrazowe w Gdańsku [...]
 • 362 $a Nr 97, 1994 $b Fenrych W. $c Spuścizna epistolarna rodziny Fenrychów [...]
 • 362 $a Nr 104, 1998 $b Bukowski Zbigniew $c Pomorze w epoce brązu w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych
 • 440 $a Seria Monografii
 • 440 $a Studia i Materiały do Dziejów Gdańska
 • 546 $a pol.
 • 561 $a Z księgozbioru prof. Jerzego Wojtowicza darowanego przez prof. Andrzeja Wojtowicza [piecz.] $w Wojtowicz Jerzy $w Wojtowicz Andrzej
 • 561 $a Ded. Gabrieli Majewskiej [rkps.] $r 1991 $w Majewska Gabriela
 • 600 $a Lelewel, Joachim
 • 600 $a Dzierzkowski, Józef
 • 600 $a Orzeszkowa Eliza
 • 600 $a Pastorius Joachim
 • 600 $a Groddeck Gotfryd Ernest
 • 600 $a Kostka Jan
 • 600 $a Fredro Andrzej Maksymilian
 • 600 $a Rej Mikołaj
 • 600 $a Chrzanowski Ignacy
 • 700 $a Cieślak, E. $e red.
 • 852 $j Cz 22541

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 22541/1960
 • Signature: Cz 22541/1961
 • Signature: Cz 22541/1962
 • Signature: Cz 22541/1963
 • Signature: Cz 22541/1964
 • Signature: Cz 22541/1966
 • Signature: Cz 22541/1967
 • Signature: Cz 22541/1968
 • Signature: Cz 22541/1969
 • Signature: Cz 22541/1970
 • Signature: Cz 22541/1971
 • Signature: Cz 22541/1972
 • Signature: Cz 22541/1973
 • Signature: Cz 22541/1974
 • Signature: Cz 22541/1975
 • Signature: Cz 22541/1976
 • Signature: Cz 22541/1977
 • Signature: Cz 22541/1978
 • Signature: Cz 22541/1979
 • Signature: Cz 22541/1980
 • Signature: Cz 22541/1981
 • Signature: Cz 22541/1982
 • Signature: Cz 22541/1986
 • Signature: Cz 22541/1990
 • Signature: Cz 22541/1991
 • Signature: Cz 22541/1993
 • Signature: Cz 22541/1994
 • Signature: Cz 22541/1998