Łódzkie Towarzystwo Naukowe Nauki Historyczne i Społeczne

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 3380
 • Tytuł : Łódzkie Towarzystwo Naukowe Wydział 2 Nauki Historyczne i Społeczne
 • Wariant tytułu : Societas Scientiarum Lodziensis
 • Miejsce wydania : Łódź Polska
 • Data wydania : 1948-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1948 [BPR D 271] Baranowski Bohdan Polska a Tatarszczyzna w latach 1624-1629
  • Nr 2, 1948-1949 Jażdzewski K. Atlas do pradziejów Słowian. Cz. I. Mapy. Cz. II Teksty Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis Nr 1]
  • Nr 3, 1950 Baranowski B. Znajomość wschodu w dawnej Polsce do XVIII w. [...]
  • Nr 4, 1950 Dutkiewicz J. Francja a Polska w 1831 r. [...]
  • Nr 5, 1951 Rynkowska A. Działalność gospodarcza władz Królewstwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821-1831 [...]
  • Nr 6, 1952 Warężak J. Osadnictwo kasztelanii łowickiej cz. I
  • Nr 7, 1951 Zajączkowski S. Studia nad terytorialnym formowaniem ziemi łęczyckiej i sieradzkiej [...]
  • Nr 8, 1953 Serejski M. H. Studia nad historiografią Polski. Cz. I
  • Nr 10, 1961 Warężak J. Słownik historyczno-geograficzny księstwa łowickiego [...] Z. 1
  • Nr 11, 1954 Kamińska J. Grody wczesnośredniowieczne [...]
  • Nr 12, 1954 Nadolski A. Studia nad uzbrojeniem [...]
  • Nr 13, 1952 [BPR D 946] Baranowski B. Procesy czarownic w Polsce XVII i XVII wieku [...]
  • Nr 14, 1953 Kamiński A. Jaćwież. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne
  • Nr 15, 1954 [sygn.: Cz 3687] Kaczanowska J. Bibliografia prac Juliana Marchlewskiego [Wydawnictwa Bibliograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, t. 1]
  • Nr 16, 1955 Baranowski B. Sprawy obyczajowe w sądownictwie wiejskim w Polsce [...]
  • Nr 17, 1955 Łapicki B. Poglądy prawne niewolników i proletariuszy rzymskim [...]
  • Nr 18, 1956 Na dziesięciolecie łódzkiego ośrodka archeologicznego
  • Nr 19, 1956 Nadolski A. Polskie siły zbrojne w czasach Bolesława Chrobrego [...]
  • Nr 20, 1956 Śreniowska K. Stanisław Zakrzewski [...]
  • Nr 21, 1957 Ossowski S. Struktura klasowa w społecznej świadomości
  • Nr 22, 1958 Bajer K. Przemysł włókienniczy na ziemiach polskich [...]
  • Nr 23, 1958 Adamus J. Polska teoria rodowa
  • Nr 24, 1958 Kamińska J. Nahlik A. Włókiennictwo gdańskie w X-XIII wieku
  • Nr 25, 1957 Nadolski A. Abramowicz A. Poklewski T. Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku [...]
  • nr 26, 1958 Zajączkowski M. S. Służba wojskowa chłopów w Polsce [...]
  • Nr 27, 1958 Kondratiukowa K. Ludowe tkactwo opoczyńskie
  • Nr 28, 1959 Grajewski H. Dybowski i jego projekt konstytucji dla Polski z 1848 r.
  • Nr 29, 1959 Barnycz-Gupieniec R. Naczynia drewniane z Gdańska w X-XII wieku
  • Nr 30, 1960 Truchim S. Współpraca polsko-rosyjska nad organizacją szkolnictwa rosyjskiego w początkach XIX wieku
  • Nr 31, 1960 Bortnowski W. Walka o cele powstania listopadowego [...]
  • Nr 32, 1960 Baranowski B. Początki i rozpowszechnianie uprawy ziemniaków [...]
  • Nr 33, 1960 Goldberg Jakub Stosunki agrarne w miastach ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku
  • Nr 34, 1960 Grajewski H. Komitet Emigracji Polskiej z 1848 roku [...]
  • Nr 35, 1960 Poklewski T. Misy brązowe z XI, XII i XIII wieku [...]
  • Nr 36, 1962 Łapicki B. O spadkobiercach ideologii rzymskiej [...]
  • Nr 37, 1961 Adamus J. Monarchizm i republikanizm [...]
  • Nr 38, 1961 Kuchowicz Z. Warunki zdrowotne wsi i miasteczek [...]
  • Nr 39, 1961 Chmielewska M. Huttes d'habitation epipaleolithiques [...] Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 10]
  • Nr 40, 1967 Warężak J. Słownik historyczno-geograficzny księstwa łowickiego [...] Cz 2, z. 2
  • Nr 41, 1962 Leśniewski A. Bakunin a sprawy polskie [...]
  • Nr 42, 1963 Szczygielski W. Produkcja rolnicza gospodarstwa [...]
  • Nr 43, 1962 Fijałek J. Instytucje pomocy materialno-zdrowotnej [...]
  • Nr 44, 1962 Libiszowska Z. Opinia polska wobec rewolucji [...]
  • Nr 45, 1962 Katz H. Liga reformy [...]
  • Nr 46, 1962 Kmieciński J. Zagadnienie tzw. kultury gocko-gepidzkiej [...] Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 11]
  • Nr 47, 1963 Evert-Kappesowa H. Studia nad historią wsi bizantyńskiej
  • Nr 48, 1963 Michowicz W. Walka dyplomacji polskiej [...]
  • Nr 49, 1963 Loga J. Urlopy wypoczynkowe
  • Nr 50, 1963 Izdebski Z. Tudrej J. Kierownicy przedsiębiorstw kapitalistycznych [...]
  • Nr 51, 1963 Zajewski Władysław Wolność druku w powstaniu listopadowym 1830-1831
  • Nr 52A, 1963 Wiklak Henryk Pączątki kultury łużyckiej w Polsce Środkowej Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 12]
  • Nr 52, 1964 Adamus Jan O kierunkach polskiej myśli historycznej
  • Nr 53, 1964 Grajewski H. Jan Schultz Strzelecki i jego Tractatus historico-politicus [...]
  • Nr 54, 1964 Łapicki B. Ideologia rzymska w średniowieczu Europy zachodniej
  • Nr 55, 1964 Prochowicki Z. Lokalizacja zakładu przemysłowego [...]
  • Nr 56, 1964 Katz H. Robotnicy angielscy wobec powstania styczniowego [...]
  • Nr 57, 1964 Kuczyński S. M. Lata wojny trzynastoletniej w "Rocznikach" [...] Jana Długosza. Vol. 1-2
  • Nr 58, 1965 Błaszczyk L. T. Ze studiów na senatem rzymskim w okresie schyłku Republiki
  • Nr 59, 1965 Izdebski Z. Quelques observations sur les idees politiques Jean Bodin
  • Nr 60A, 1965 Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 13]
  • Nr 60, 1965 Truchim S. Z zagadnień metodologicznych historii wychowania
  • Nr 61, 1966 Grajewski H. Felicjan Abdon Wolski i jego projekt konstytucji dla Polski z 1840 roku
  • Nr 62, 1966 Podgórska E. Szkolnictwo elementarne w Łodzi w latach 1808-1914
  • Nr 63, 1966 [BPR B 49] Zajączkowski Stanisław Zajączkowski Stanisław Marian Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku. Cz. 1, (Abramowice - Mzurki)
  • Nr 64, 1966 Libiszowska Z. Misja polska w Londynie w latach 1769-1795
  • Nr 64A, 1966 Gabatówna L. Ze studiów nad grupą brzesko-kujawską [...] Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 14]
  • Nr 65, 1967 Truchim S. Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1915 [...] T. 1
  • Nr 66, 1967 Baranowski B. Zanik tradycyjnego chowu krów oraz wierzeń i zabobonów [...]
  • Nr 67, 1967 Dutkiewicz J. Anglia a sprawa polska w latach 1830-1831
  • Nr 68, 1967 Problem demografii i zatrudnienia na terenie miasta Łodzi [...]
  • Nr 68A, 1968 Odry Cmentarzysko kurhanowe Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 15]
  • Nr 69, 1968 Truchim S. Historia szkolnictwa i oświaty w Wielkim Księstwie Poznańskim [...] T. 2
  • Nr 69A, 1968 Jażdzewski K. Z problematyki początków Słowiańszczyzny i Polski. Cz 1 Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 16]
  • Nr 70A, 1968 Na granicach archeologii Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 17]
  • Nr 70, 1969 Bronowski F. Idea gminowładztwa w polskiej historiografii
  • Nr 71, 1970 Grajewski H. Granice czasowe mocy obowiązującej norm dawnego prawa polskiego
  • Nr 71A, 1970 Abramowicz A. Podróżnicy po przeszłości Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 18]
  • Nr 72, 1970 [BPR B 49] Zajączkowski Stanisław Zajączkowski Stanisław Marian Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku. Cz. 2, (Nacki - Żywocin oraz dodatek i uzupełnienia)
  • Nr 72A, 1970 Głosek M. Nadolski A. Miecze średniowieczne z ziem polskich Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 19]
  • Nr 73, 1971 Grajewski H. Zasada Lex etro non agit w praktyce sądów polskich do połowy XVI wieku
  • Nr 73A, 1971 Chmielowska A. Grzebienie starożytne i średniowieczne [...] Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 20]
  • Nr 74, 1972 Kuchowicz Z. Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego [...]
  • Nr 74A, 1972 Nowakowski A. Górne Pobuże w wiekach VIII-XI Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 21]
  • Nr 75, 1974 Zajączkowski S. M. O lokacjach wsi na prawie niemieckim [...]
  • Nr 75A, 1973 Hasegowa J. Z badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką [...] Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 22]
  • Nr [76A], 1974 Abramowicz A. Dalecy i bliscy Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 23]
  • Nr 77, 1974 Stosunek mieszkańców wsi kujawskiej do ziemi
  • Nr 78, 1976 Szymczak T. Ewolucja instytucji prezydenta w socjalistycznym prawie Państwowym
  • Nr 79, 1975 Matuszewski J. Polskie nazwisko szlacheckie
  • Nr 79A, 1976 Wawrzonowska Z. Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów Śląskich Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 25]
  • Nr 80, 1976 Zajączkowski Stanisław Marian Studia z dziejów osadnictwa na obszarze Łodzi. Do końca XVI wieku
 • Seria :
  • Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis
  • Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis
  • Wydawnictwa Bibliograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi
 • Uwagi :
  • Nr 80, 1976 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
  • pol. łac. ang. fr.
  • Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] Jasiński Tomasz
 • Hasła przedmiotowe :
  • Długosz, Jan
  • Wolski, Felicjan Abdon
  • Bodin, Jean
  • Bakunin, Michaił
  • Dybowski, A. N.
  • Bolesław Chrobry
  • Marchlewski, Julian
  • Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi
  • Łódzkie Towarzystwo Naukowe Wydział II - Nauk Historycznych i Społecznych
  • Uniwersytet Łódzki

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a ŁÓDZKIE
 • 245 $a Łódzkie Towarzystwo Naukowe $n Wydział 2 $p Nauki Historyczne i Społeczne
 • 246 $a Societas Scientiarum Lodziensis
 • 260 $a Łódź $c 1948- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a Nr 1, 1948 [BPR D 271] $b Baranowski Bohdan $c Polska a Tatarszczyzna w latach 1624-1629
 • 362 $a Nr 2, 1948-1949 $b Jażdzewski K. $c Atlas do pradziejów Słowian. Cz. I. Mapy. Cz. II Teksty $c = [||Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis Nr 1]
 • 362 $a Nr 3, 1950 $b Baranowski B. $c Znajomość wschodu w dawnej Polsce do XVIII w. [...]
 • 362 $a Nr 4, 1950 $b Dutkiewicz J. $c Francja a Polska w 1831 r. [...]
 • 362 $a Nr 5, 1951 $b Rynkowska A. $c Działalność gospodarcza władz Królewstwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821-1831 [...]
 • 362 $a Nr 6, 1952 $b Warężak J. $c Osadnictwo kasztelanii łowickiej cz. I
 • 362 $a Nr 7, 1951 $b Zajączkowski S. $c Studia nad terytorialnym formowaniem ziemi łęczyckiej i sieradzkiej [...]
 • 362 $a Nr 8, 1953 $b Serejski M. H. $c Studia nad historiografią Polski. Cz. I
 • 362 $a Nr 10, 1961 $b Warężak J. $c Słownik historyczno-geograficzny księstwa łowickiego [...] Z. 1
 • 362 $a Nr 11, 1954 $b Kamińska J. $c Grody wczesnośredniowieczne [...]
 • 362 $a Nr 12, 1954 $b Nadolski A. $c Studia nad uzbrojeniem [...]
 • 362 $a Nr 13, 1952 [BPR D 946] $b Baranowski B. $c Procesy czarownic w Polsce XVII i XVII wieku [...]
 • 362 $a Nr 14, 1953 $b Kamiński A. $c Jaćwież. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne
 • 362 $a Nr 15, 1954 [sygn.: Cz 3687] $b Kaczanowska J. $c Bibliografia prac Juliana Marchlewskiego $c = ||[Wydawnictwa Bibliograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, t. 1]
 • 362 $a Nr 16, 1955 $b Baranowski B. $c Sprawy obyczajowe w sądownictwie wiejskim w Polsce [...]
 • 362 $a Nr 17, 1955 $b Łapicki B. $c Poglądy prawne niewolników i proletariuszy rzymskim [...]
 • 362 $a Nr 18, 1956 $c Na dziesięciolecie łódzkiego ośrodka archeologicznego
 • 362 $a Nr 19, 1956 $b Nadolski A. $c Polskie siły zbrojne w czasach Bolesława Chrobrego [...]
 • 362 $a Nr 20, 1956 $b Śreniowska K. $c Stanisław Zakrzewski [...]
 • 362 $a Nr 21, 1957 $b Ossowski S. $c Struktura klasowa w społecznej świadomości
 • 362 $a Nr 22, 1958 $b Bajer K. $c Przemysł włókienniczy na ziemiach polskich [...]
 • 362 $a Nr 23, 1958 $b Adamus J. $c Polska teoria rodowa
 • 362 $a Nr 24, 1958 $b Kamińska J. $b Nahlik A. $c Włókiennictwo gdańskie w X-XIII wieku
 • 362 $a Nr 25, 1957 $b Nadolski A. $b Abramowicz A. $b Poklewski T. $c Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku [...]
 • 362 $a nr 26, 1958 $b Zajączkowski M. S. $c Służba wojskowa chłopów w Polsce [...]
 • 362 $a Nr 27, 1958 $b Kondratiukowa K. $c Ludowe tkactwo opoczyńskie
 • 362 $a Nr 28, 1959 $b Grajewski H. $c A. N. ||Dybowski i jego projekt konstytucji dla Polski z 1848 r.
 • 362 $a Nr 29, 1959 $b Barnycz-Gupieniec R. $c Naczynia drewniane z Gdańska w X-XII wieku
 • 362 $a Nr 30, 1960 $b Truchim S. $c Współpraca polsko-rosyjska nad organizacją szkolnictwa rosyjskiego w początkach XIX wieku
 • 362 $a Nr 31, 1960 $b Bortnowski W. $c Walka o cele powstania listopadowego [...]
 • 362 $a Nr 32, 1960 $b Baranowski B. $c Początki i rozpowszechnianie uprawy ziemniaków [...]
 • 362 $a Nr 33, 1960 $b Goldberg Jakub $c Stosunki agrarne w miastach ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku
 • 362 $a Nr 34, 1960 $b Grajewski H. $c Komitet Emigracji Polskiej z 1848 roku [...]
 • 362 $a Nr 35, 1960 $b Poklewski T. $c Misy brązowe z XI, XII i XIII wieku [...]
 • 362 $a Nr 36, 1962 $b Łapicki B. $c O spadkobiercach ideologii rzymskiej [...]
 • 362 $a Nr 37, 1961 $b Adamus J. $c Monarchizm i republikanizm [...]
 • 362 $a Nr 38, 1961 $b Kuchowicz Z. $c Warunki zdrowotne wsi i miasteczek [...]
 • 362 $a Nr 39, 1961 $b Chmielewska M. $c Huttes d'habitation epipaleolithiques [...] $c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 10]
 • 362 $a Nr 40, 1967 $b Warężak J. $c Słownik historyczno-geograficzny księstwa łowickiego [...] Cz 2, z. 2
 • 362 $a Nr 41, 1962 $b Leśniewski A. $c Bakunin a sprawy polskie [...]
 • 362 $a Nr 42, 1963 $b Szczygielski W. $c Produkcja rolnicza gospodarstwa [...]
 • 362 $a Nr 43, 1962 $b Fijałek J. $c Instytucje pomocy materialno-zdrowotnej [...]
 • 362 $a Nr 44, 1962 $b Libiszowska Z. $c Opinia polska wobec rewolucji [...]
 • 362 $a Nr 45, 1962 $b Katz H. $c Liga reformy [...]
 • 362 $a Nr 46, 1962 $b Kmieciński J. $c Zagadnienie tzw. kultury gocko-gepidzkiej [...] $c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 11]
 • 362 $a Nr 47, 1963 $b Evert-Kappesowa H. $c Studia nad historią wsi bizantyńskiej
 • 362 $a Nr 48, 1963 $b Michowicz W. $c Walka dyplomacji polskiej [...]
 • 362 $a Nr 49, 1963 $b Loga J. $c Urlopy wypoczynkowe
 • 362 $a Nr 50, 1963 $b Izdebski Z. $b Tudrej J. $c Kierownicy przedsiębiorstw kapitalistycznych [...]
 • 362 $a Nr 51, 1963 $b Zajewski Władysław $c Wolność druku w powstaniu listopadowym 1830-1831
 • 362 $a Nr 52A, 1963 $b Wiklak Henryk $c Pączątki kultury łużyckiej w Polsce Środkowej $c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 12]
 • 362 $a Nr 52, 1964 $b Adamus Jan $c O kierunkach polskiej myśli historycznej
 • 362 $a Nr 53, 1964 $b Grajewski H. $c Jan Schultz Strzelecki i jego Tractatus historico-politicus [...]
 • 362 $a Nr 54, 1964 $b Łapicki B. $c Ideologia rzymska w średniowieczu Europy zachodniej
 • 362 $a Nr 55, 1964 $b Prochowicki Z. $c Lokalizacja zakładu przemysłowego [...]
 • 362 $a Nr 56, 1964 $b Katz H. $c Robotnicy angielscy wobec powstania styczniowego [...]
 • 362 $a Nr 57, 1964 $b Kuczyński S. M. $c Lata wojny trzynastoletniej w "Rocznikach" [...] Jana Długosza. Vol. 1-2
 • 362 $a Nr 58, 1965 $b Błaszczyk L. T. $c Ze studiów na senatem rzymskim w okresie schyłku Republiki
 • 362 $a Nr 59, 1965 $b Izdebski Z. $c Quelques observations sur les idees politiques Jean Bodin
 • 362 $a Nr 60A, 1965 $c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 13]
 • 362 $a Nr 60, 1965 $b Truchim S. $c Z zagadnień metodologicznych historii wychowania
 • 362 $a Nr 61, 1966 $b Grajewski H. $c Felicjan Abdon Wolski i jego projekt konstytucji dla Polski z 1840 roku
 • 362 $a Nr 62, 1966 $b Podgórska E. $c Szkolnictwo elementarne w Łodzi w latach 1808-1914
 • 362 $a Nr 63, 1966 [BPR B 49] $b Zajączkowski Stanisław $b Zajączkowski Stanisław Marian $c Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku. Cz. 1, (Abramowice - Mzurki)
 • 362 $a Nr 64, 1966 $b Libiszowska Z. $c Misja polska w Londynie w latach 1769-1795
 • 362 $a Nr 64A, 1966 $b Gabatówna L. $c Ze studiów nad grupą brzesko-kujawską [...] $c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 14]
 • 362 $a Nr 65, 1967 $b Truchim S. $c Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1915 [...] T. 1
 • 362 $a Nr 66, 1967 $b Baranowski B. $c Zanik tradycyjnego chowu krów oraz wierzeń i zabobonów [...]
 • 362 $a Nr 67, 1967 $b Dutkiewicz J. $c Anglia a sprawa polska w latach 1830-1831
 • 362 $a Nr 68, 1967 $c Problem demografii i zatrudnienia na terenie miasta Łodzi [...]
 • 362 $a Nr 68A, 1968 $c Odry Cmentarzysko kurhanowe $c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 15]
 • 362 $a Nr 69, 1968 $b Truchim S. $c Historia szkolnictwa i oświaty w Wielkim Księstwie Poznańskim [...] T. 2
 • 362 $a Nr 69A, 1968 $b Jażdzewski K. $c Z problematyki początków Słowiańszczyzny i Polski. Cz 1 $c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 16]
 • 362 $a Nr 70A, 1968 $c Na granicach archeologii $c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 17]
 • 362 $a Nr 70, 1969 $b Bronowski F. $c Idea gminowładztwa w polskiej historiografii
 • 362 $a Nr 71, 1970 $b Grajewski H. $c Granice czasowe mocy obowiązującej norm dawnego prawa polskiego
 • 362 $a Nr 71A, 1970 $b Abramowicz A. $c Podróżnicy po przeszłości $c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 18]
 • 362 $a Nr 72, 1970 [BPR B 49] $b Zajączkowski Stanisław $b Zajączkowski Stanisław Marian $c Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku. Cz. 2, (Nacki - Żywocin oraz dodatek i uzupełnienia)
 • 362 $a Nr 72A, 1970 $b Głosek M. $b Nadolski A. $c Miecze średniowieczne z ziem polskich $c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 19]
 • 362 $a Nr 73, 1971 $b Grajewski H. $c Zasada Lex etro non agit w praktyce sądów polskich do połowy XVI wieku
 • 362 $a Nr 73A, 1971 $b Chmielowska A. $c Grzebienie starożytne i średniowieczne [...] $c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 20]
 • 362 $a Nr 74, 1972 $b Kuchowicz Z. $c Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego [...]
 • 362 $a Nr 74A, 1972 $b Nowakowski A. $c Górne Pobuże w wiekach VIII-XI $c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 21]
 • 362 $a Nr 75, 1974 $b Zajączkowski S. M. $c O lokacjach wsi na prawie niemieckim [...]
 • 362 $a Nr 75A, 1973 $b Hasegowa J. $c Z badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką [...] $c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 22]
 • 362 $a Nr [76A], 1974 $b Abramowicz A. $c Dalecy i bliscy $c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 23]
 • 362 $a Nr 77, 1974 $c Stosunek mieszkańców wsi kujawskiej do ziemi
 • 362 $a Nr 78, 1976 $b Szymczak T. $c Ewolucja instytucji prezydenta w socjalistycznym prawie Państwowym
 • 362 $a Nr 79, 1975 $b Matuszewski J. $c Polskie nazwisko szlacheckie
 • 362 $a Nr 79A, 1976 $b Wawrzonowska Z. $c Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów Śląskich $c = [||Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 25]
 • 362 $a Nr 80, 1976 $b Zajączkowski Stanisław Marian $c Studia z dziejów osadnictwa na obszarze Łodzi. Do końca XVI wieku
 • 440 $a Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis
 • 440 $a Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis
 • 440 $a Wydawnictwa Bibliograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi
 • 500 $a Nr 80, 1976 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
 • 546 $a pol. $a łac. $a ang. $a fr.
 • 561 $a Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] $w Jasiński Tomasz
 • 600 $a Długosz, Jan
 • 600 $a Wolski, Felicjan Abdon
 • 600 $a Bodin, Jean
 • 600 $a Bakunin, Michaił
 • 600 $a Dybowski, A. N.
 • 600 $a Bolesław Chrobry
 • 600 $a Marchlewski, Julian
 • 610 $a Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi
 • 651 $a Łódź
 • 651 $a Lutomiersk
 • 651 $a Gdańsk
 • 651 $a Księstwo Łowickie
 • 651 $a Łódź (woj. łódzkie)
 • 651 $a Londyn
 • 651 $a Wielka Brytania
 • 651 $a Wielkopolska
 • 651 $a Kujawy
 • 710 $a Łódzkie Towarzystwo Naukowe $b Wydział II - Nauk Historycznych i Społecznych
 • 710 $a Uniwersytet Łódzki
 • 852 $j Cz 3380

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 3380/1948
 • Signature: Cz 3380/1948-1949
 • Signature: Cz 3380/1950
 • Signature: Cz 3380/1951
 • Signature: Cz 3380/1952
 • Signature: Cz 3380/1953
 • Signature: Cz 3380/1954
 • Signature: Cz 3380/1955
 • Signature: Cz 3380/1956
 • Signature: Cz 3380/1957
 • Signature: Cz 3380/1958
 • Signature: Cz 3380/1959
 • Signature: Cz 3380/1960
 • Signature: Cz 3380/1961
 • Signature: Cz 3380/1962
 • Signature: Cz 3380/1963
 • Signature: Cz 3380/1964
 • Signature: Cz 3380/1965
 • Signature: Cz 3380/1966
 • Signature: Cz 3380/1967
 • Signature: Cz 3380/1968
 • Signature: Cz 3380/1969
 • Signature: Cz 3380/1970
 • Signature: Cz 3380/1971
 • Signature: Cz 3380/1972
 • Signature: Cz 3380/1973
 • Signature: Cz 3380/1974
 • Signature: Cz 3380/1975
 • Signature: Cz 3380/1976