Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Psychologia i Pedagogika

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 22640
 • Tytuł : Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Psychologia i Pedagogika
 • Redaktor : red. Łuczak Czesław
 • Wydawca : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1961-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1961 Krajewski T. Poglądy młodzieży liceów pedagogicznych [...]
  • Nr 4, 1964 Bromberek B. Zasady organizacyjne i programowe studiów nauczycielskich [...]
  • Nr 5, 1963 Tyszka Z. Rola kuratora sądowego w resocjalizacji nieletnich przestępców
  • Nr 6, 1964 Sesja naukowa poświęcona dydaktyce i sprawom wychowawczym [...]
  • Nr 8, 1965 Leja L. Rozwój szkolnictwa i oświaty w Wielkopolsce w okresie XX-lecia [...]
  • Nr 9, 1965 Leja L. Zagadnienie pracy w pedagogice
  • Nr 10, 1965 Materiały z Sesji naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza [...]
  • Nr 11, 1965 Głowacka A. Początki szkolnej oświaty rolniczej w Wielkopolsce [...]
  • Nr 12, 1967 Bromberek B. Sytuacja społeczno-zawodowa nauczycieli [...]
  • Nr 13, 1967 Szajek S. Znaczenie i realizacja nauczania przedmiotów ogólnokształcących [...]
  • Nr 14, 1967 Sesja dydaktyczna poświęcona egzaminowi wstępnemu [...]
  • Nr 15, 1968 Nauczanie na studiach zaocznych
  • Nr 16, 1968 Denek K. Rola szkolnictwa zawodowego Wielkopolski [...]
  • Nr 17, 1970 Wychowanie i nauczanie przez pracę a zawód [...]
  • Nr 27, 1973 Strykowski W. Struktura filmu naukowo-dydaktycznego
  • Nr 29, 1973 Jaskot K. Funkcje wychowawcze szkół przysposobienia rolniczego
  • Nr 30, 1974 Michalski S. Działalność pedagogiczna Marii Lipskiej-Librachowej
  • Nr 32, 1974 Jan Amos Komeński a problemy współczesnej pedagogiki
  • Nr 38, 1977 Kłosowska D. Funkcjonowanie programów operacyjnych [...]
  • Nr 39, 1977 Pleszewski Z. Funkcjonowanie emocjonalne pacjentów przed i po zawale serca
  • Nr 40, 1978 Kujawiński J. Indywidualizowane nauczanie problemowo-grupowe [...]
  • Nr 41, 1978 Hellwig J. Działalność pedagogiczna Augusta Cieszkowskiego
  • Nr 42, 1977 zachowanie się młodziezy w sytuacjach trudnych [...]
  • Nr 43, 1979 Dykcik W. Współpraca szkoły specjalnej ze środowiskiem [...]
  • Nr 44, 1979 Harwas-Napierała B. Nieśmiałość dziecka
  • Nr 45, 1978 Kupczyk J. Uwarunkowania aspiracji życiowych młodzieży [...]
  • Nr 46, 1978 Stachowski R. Struktura i psychogeneza pojęcia wielkości psychologicznej
  • Nr 47, 1978 Brzeziński J. Metodologiczne i psychologiczne wyznaczniki [...]
  • Nr 48, 1980 Sęk H. Orientacja w sytuacjach społecznych
  • Nr 49, 1980 Frąckowiak T. S. Uspołecznienie młodzieży poprzez studia wyższe
  • Nr 50, 1981 Diagnoza psychologiczna dla celów wychowawczych [...]
  • Nr 51, 1981 Maruszewski T. Mechanizmy zwalczania stresu egzaminacyjnego [...]
  • Nr 52, 1981 Siwiński C. Zmiany strukturalno-organizacyjne w szkolnictwie zawodowym PRL
  • Nr 53, 1981 Praca opiekuna roku i opiekuna grupy studenckiej [...]
  • Nr 54, 1982 Poznaniak W. Zaburzenia w uspołecznieniu u przestępców [...]
  • Nr 55, 1982 Wychowanie przez pracę i kształcenie politechniczne [...]
  • Nr 56, 1983 Ambrozik W. Sytuacja społeczna dziecka rodziny alkoholicznej [...]
  • Nr 57, 1983 Maruszewski T. Analiza procesów poznawczych jednostki [...]
  • Nr 58, 1984 Suchańska A. Regulacyjne funkcje potrzeb [...]
  • Nr 59, 1984 Metody projekcyjne [...]
  • Nr 60, 1985 Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną
  • Nr 62, 1984 Wybrane zagadnienia z psychometrii i diagnostyki psychologicznej
  • Nr 63, 1986 Poznanie i zachowanie [...]
  • Nr 64, 1986 Żuk T. Uzdolnienie twórcze a osobowość
  • Nr 65, 1986 Frąckowiak T. Selekcje szkolne w typowych środowiskach wychowawczych współczesnej Polski
  • Nr 66, 1986 Rzepa T. Orientacja w miarach rzeczy (cech) i zdarzeń
  • Nr 67, 1987 Harwas-Napierała B. Czynniki społeczno-rodzinne [...]
  • Nr 68, 1987 Brzezińska A. Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania
  • Nr 69, 1987 Sowińska H. Dynamika przemian klas szkolnych
  • Nr 70, 1989 Socjalizacja - osobowość - wychowanie
  • Nr 71, 1989 Stepniak P.A. Sytuacyjne uwarunkowania przestępczości [...]
  • Nr 72, 1988 Adamczak M. Wybrane procesy poznawcze i emocjonalne [...]
  • Nr 73, 1989 Optymalizacja interakcji w procesie usprawniania osób [...]
  • Nr 74, 1988 Potulicka E. Uniwersytecka edukacja zdalna w krajach zachodnich [...]
  • Nr 75, 1988 Jankowski Dz. Wychowawcze perspektywy działalności kulturalno-oświatowej
  • Nr 76, 1989 Urbański R. Technika a wartości wychowawcze [...]
  • Nr 77, 1989 Zandecki A. Struktura społeczna w świadomości młodzieży [...]
  • Nr 78, 1989 Modrzewski J. Środowisko społeczne młodzieży studiującej [...]
  • Nr 79, 1988 Dykcik W. System wspomagania społecznego rodzin [...]
  • Nr 80, 1991 Zagadnienia psychologii prewencyjnej [...]
  • Nr 81, 1988 Piotrowski E. Operatywność wiedzy uczniów
  • Nr 82, 1989 Kupczyk J. Procesy socjalizacji [...]
  • Nr 83, 1990 Wawryniuk S. Siły społeczne wychowania w osiedlach mieszkaniowych
  • Nr 84, 1989 Kameduła E. Środki dydaktyczne w strukturalizacji wiedzy uczniów
  • Nr 85, 1991 Społeczny kontekst badań psychologicznych [...]
  • Nr 86, 1990 Kotlarski K. Czynniki oddziałujące na poziom uzdolnień [...]
  • Nr 87, 1991 Ambrozik W. Wychowawcze funkcjonowanie [...]
  • Nr 88, 1991 Skipor-Rybacka I. Czy przedszkole przygotowuje dzieci do życia szkolnego?
  • Nr 90, 1992 Burtowy M. Przygotowywanie dzieci [...]
  • Nr 91, 1991 Przyszczypkowski K. Funkcje systemów informacyjnych [...]
  • Nr 92, 1993 Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej [...]
  • Nr 93, 1992 Solarczyk-Ambrozik E. System oświatowy doroslych [...]
  • Nr 94, 1992 Strykowska M. Psychologiczne mechanizmy [...]
  • Nr 95, 1994 Zakrzewska M. Analiza czynnikowa [...]
  • Nr 96, 1993 Kuźniak I. Optymalizacja procesu kształcenia
  • Nr 97, 1993 Psychologiczne i psychometryczne problemy [...]
  • Nr 98, 1993 Ścigała E. Poznawcze uwarunkowania choroby wieńcowej [...]
  • Nr 99, 1994 Michalski S. Praca naukowo-badawcza nauczycieli [...]
  • Nr 100, 1995 Kowalczyk M. Świadomość w funkcjonowaniu umysłu człowieka
  • Nr 101, 1994 Stasiakiewicz M. Podmiotowe i sytuacyjne wyznaczniki [...]
  • Nr 103, 1994 Melosik Z. Współczesne amerykańskie spory [...]
  • Nr 105, 1996 Miluska J. Tożsamość kobiet i mężczyzn [...]
  • Nr 106, 1996 Żołądź-Strzelczyk D. Peregrinatio academica [...]
  • Nr 107, 1997 Muszyńska E. Swoboda, przymus i przemoc [...]
  • Nr 108, 1996 Edukacja kulturalna [...]
  • Nr 110, 1998 Suchańska A. Przejawy i uwarunkowania psychologiczne [...]
  • Nr 111, 1999 Frydrychowicz S. Proces mówienia [...]
  • Nr 112, 1999 Stasiakiewicz M. Twórczość i interakcja
  • Nr 114, 2002 W dialogu z przeszłością. Księga poświęcona Profesorowi Janowi Hellwigowi
  • Nr 135, 2007 Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia
  • Nr 136, 2007 Frąckowiak Tadeusz O pedagogice nadziei. Fascynacje i asocjacje aksjologiczne
  • Nr 196, 2013 Głowacka-Sobiech Edyta Harcerstwo w Polsce w latach 1944-1990
  • Nr 289, 2018 Kabacińska-Łuczak, Katarzyna Nawrot-Borowska, Monika O zwykłych przedmiotach w niezwykłej codzienności. Bożonarodzeniowe zabawki dla dzieci na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku
 • Seria : Psychologia i Pedagogika
 • Uwagi :
  • Nr 136, 2007 - dar prof. Tomasza Jasińskiego.
  • a 2014 113 34,50 zł
  • a 2019 703 31,50 zł
  • Tekst pol.
  • Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] Jasiński Tomasz
 • Hasła przedmiotowe :
  • Lipska-Librachowa, Maria
  • Cieszkowski, August
  • Hellwig, Jan
  • Komensky Jan Amos
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Łuczak, Czesław red.
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) Wydział Filozoficzno-Historyczny
  • Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu $p Psychologia i Pedagogika
 • 245 $c red. Łuczak Czesław
 • 260 $a Poznań $b Uniwersytet im. Adama Mickiewicza $c 1961- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a Nr 1, 1961 $b Krajewski T. $c Poglądy młodzieży liceów pedagogicznych [...]
 • 362 $a Nr 4, 1964 $b Bromberek B. $c Zasady organizacyjne i programowe studiów nauczycielskich [...]
 • 362 $a Nr 5, 1963 $b Tyszka Z. $c Rola kuratora sądowego w resocjalizacji nieletnich przestępców
 • 362 $a Nr 6, 1964 $c Sesja naukowa poświęcona dydaktyce i sprawom wychowawczym [...]
 • 362 $a Nr 8, 1965 $b Leja L. $c Rozwój szkolnictwa i oświaty w Wielkopolsce w okresie XX-lecia [...]
 • 362 $a Nr 9, 1965 $b Leja L. $c Zagadnienie pracy w pedagogice
 • 362 $a Nr 10, 1965 $c Materiały z Sesji naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza [...]
 • 362 $a Nr 11, 1965 $b Głowacka A. $c Początki szkolnej oświaty rolniczej w Wielkopolsce [...]
 • 362 $a Nr 12, 1967 $b Bromberek B. $c Sytuacja społeczno-zawodowa nauczycieli [...]
 • 362 $a Nr 13, 1967 $b Szajek S. $c Znaczenie i realizacja nauczania przedmiotów ogólnokształcących [...]
 • 362 $a Nr 14, 1967 $c Sesja dydaktyczna poświęcona egzaminowi wstępnemu [...]
 • 362 $a Nr 15, 1968 $c Nauczanie na studiach zaocznych
 • 362 $a Nr 16, 1968 $b Denek K. $c Rola szkolnictwa zawodowego Wielkopolski [...]
 • 362 $a Nr 17, 1970 $c Wychowanie i nauczanie przez pracę a zawód [...]
 • 362 $a Nr 27, 1973 $b Strykowski W. $c Struktura filmu naukowo-dydaktycznego
 • 362 $a Nr 29, 1973 $b Jaskot K. $c Funkcje wychowawcze szkół przysposobienia rolniczego
 • 362 $a Nr 30, 1974 $b Michalski S. $c Działalność pedagogiczna Marii Lipskiej-Librachowej
 • 362 $a Nr 32, 1974 $c Jan Amos Komeński a problemy współczesnej pedagogiki
 • 362 $a Nr 38, 1977 $b Kłosowska D. $c Funkcjonowanie programów operacyjnych [...]
 • 362 $a Nr 39, 1977 $b Pleszewski Z. $c Funkcjonowanie emocjonalne pacjentów przed i po zawale serca
 • 362 $a Nr 40, 1978 $b Kujawiński J. $c Indywidualizowane nauczanie problemowo-grupowe [...]
 • 362 $a Nr 41, 1978 $b Hellwig J. $c Działalność pedagogiczna Augusta Cieszkowskiego
 • 362 $a Nr 42, 1977 $c zachowanie się młodziezy w sytuacjach trudnych [...]
 • 362 $a Nr 43, 1979 $b Dykcik W. $c Współpraca szkoły specjalnej ze środowiskiem [...]
 • 362 $a Nr 44, 1979 $b Harwas-Napierała B. $c Nieśmiałość dziecka
 • 362 $a Nr 45, 1978 $b Kupczyk J. $c Uwarunkowania aspiracji życiowych młodzieży [...]
 • 362 $a Nr 46, 1978 $b Stachowski R. $c Struktura i psychogeneza pojęcia wielkości psychologicznej
 • 362 $a Nr 47, 1978 $b Brzeziński J. $c Metodologiczne i psychologiczne wyznaczniki [...]
 • 362 $a Nr 48, 1980 $b Sęk H. $c Orientacja w sytuacjach społecznych
 • 362 $a Nr 49, 1980 $b Frąckowiak T. S. $c Uspołecznienie młodzieży poprzez studia wyższe
 • 362 $a Nr 50, 1981 $c Diagnoza psychologiczna dla celów wychowawczych [...]
 • 362 $a Nr 51, 1981 $b Maruszewski T. $c Mechanizmy zwalczania stresu egzaminacyjnego [...]
 • 362 $a Nr 52, 1981 $b Siwiński C. $c Zmiany strukturalno-organizacyjne w szkolnictwie zawodowym PRL
 • 362 $a Nr 53, 1981 $c Praca opiekuna roku i opiekuna grupy studenckiej [...]
 • 362 $a Nr 54, 1982 $b Poznaniak W. $c Zaburzenia w uspołecznieniu u przestępców [...]
 • 362 $a Nr 55, 1982 $c Wychowanie przez pracę i kształcenie politechniczne [...]
 • 362 $a Nr 56, 1983 $b Ambrozik W. $c Sytuacja społeczna dziecka rodziny alkoholicznej [...]
 • 362 $a Nr 57, 1983 $b Maruszewski T. $c Analiza procesów poznawczych jednostki [...]
 • 362 $a Nr 58, 1984 $b Suchańska A. $c Regulacyjne funkcje potrzeb [...]
 • 362 $a Nr 59, 1984 $c Metody projekcyjne [...]
 • 362 $a Nr 60, 1985 $c Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną
 • 362 $a Nr 62, 1984 $c Wybrane zagadnienia z psychometrii i diagnostyki psychologicznej
 • 362 $a Nr 63, 1986 $c Poznanie i zachowanie [...]
 • 362 $a Nr 64, 1986 $b Żuk T. $c Uzdolnienie twórcze a osobowość
 • 362 $a Nr 65, 1986 $b Frąckowiak T. $c Selekcje szkolne w typowych środowiskach wychowawczych współczesnej Polski
 • 362 $a Nr 66, 1986 $b Rzepa T. $c Orientacja w miarach rzeczy (cech) i zdarzeń
 • 362 $a Nr 67, 1987 $b Harwas-Napierała B. $c Czynniki społeczno-rodzinne [...]
 • 362 $a Nr 68, 1987 $b Brzezińska A. $c Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania
 • 362 $a Nr 69, 1987 $b Sowińska H. $c Dynamika przemian klas szkolnych
 • 362 $a Nr 70, 1989 $c Socjalizacja - osobowość - wychowanie
 • 362 $a Nr 71, 1989 $b Stepniak P.A. $c Sytuacyjne uwarunkowania przestępczości [...]
 • 362 $a Nr 72, 1988 $b Adamczak M. $c Wybrane procesy poznawcze i emocjonalne [...]
 • 362 $a Nr 73, 1989 $c Optymalizacja interakcji w procesie usprawniania osób [...]
 • 362 $a Nr 74, 1988 $b Potulicka E. $c Uniwersytecka edukacja zdalna w krajach zachodnich [...]
 • 362 $a Nr 75, 1988 $b Jankowski Dz. $c Wychowawcze perspektywy działalności kulturalno-oświatowej
 • 362 $a Nr 76, 1989 $b Urbański R. $c Technika a wartości wychowawcze [...]
 • 362 $a Nr 77, 1989 $b Zandecki A. $c Struktura społeczna w świadomości młodzieży [...]
 • 362 $a Nr 78, 1989 $b Modrzewski J. $c Środowisko społeczne młodzieży studiującej [...]
 • 362 $a Nr 79, 1988 $b Dykcik W. $c System wspomagania społecznego rodzin [...]
 • 362 $a Nr 80, 1991 $c Zagadnienia psychologii prewencyjnej [...]
 • 362 $a Nr 81, 1988 $b Piotrowski E. $c Operatywność wiedzy uczniów
 • 362 $a Nr 82, 1989 $b Kupczyk J. $c Procesy socjalizacji [...]
 • 362 $a Nr 83, 1990 $b Wawryniuk S. $c Siły społeczne wychowania w osiedlach mieszkaniowych
 • 362 $a Nr 84, 1989 $b Kameduła E. $c Środki dydaktyczne w strukturalizacji wiedzy uczniów
 • 362 $a Nr 85, 1991 $c Społeczny kontekst badań psychologicznych [...]
 • 362 $a Nr 86, 1990 $b Kotlarski K. $c Czynniki oddziałujące na poziom uzdolnień [...]
 • 362 $a Nr 87, 1991 $b Ambrozik W. $c Wychowawcze funkcjonowanie [...]
 • 362 $a Nr 88, 1991 $b Skipor-Rybacka I. $c Czy przedszkole przygotowuje dzieci do życia szkolnego?
 • 362 $a Nr 90, 1992 $b Burtowy M. $c Przygotowywanie dzieci [...]
 • 362 $a Nr 91, 1991 $b Przyszczypkowski K. $c Funkcje systemów informacyjnych [...]
 • 362 $a Nr 92, 1993 $c Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej [...]
 • 362 $a Nr 93, 1992 $b Solarczyk-Ambrozik E. $c System oświatowy doroslych [...]
 • 362 $a Nr 94, 1992 $b Strykowska M. $c Psychologiczne mechanizmy [...]
 • 362 $a Nr 95, 1994 $b Zakrzewska M. $c Analiza czynnikowa [...]
 • 362 $a Nr 96, 1993 $b Kuźniak I. $c Optymalizacja procesu kształcenia
 • 362 $a Nr 97, 1993 $c Psychologiczne i psychometryczne problemy [...]
 • 362 $a Nr 98, 1993 $b Ścigała E. $c Poznawcze uwarunkowania choroby wieńcowej [...]
 • 362 $a Nr 99, 1994 $b Michalski S. $c Praca naukowo-badawcza nauczycieli [...]
 • 362 $a Nr 100, 1995 $b Kowalczyk M. $c Świadomość w funkcjonowaniu umysłu człowieka
 • 362 $a Nr 101, 1994 $b Stasiakiewicz M. $c Podmiotowe i sytuacyjne wyznaczniki [...]
 • 362 $a Nr 103, 1994 $b Melosik Z. $c Współczesne amerykańskie spory [...]
 • 362 $a Nr 105, 1996 $b Miluska J. $c Tożsamość kobiet i mężczyzn [...]
 • 362 $a Nr 106, 1996 $b Żołądź-Strzelczyk D. $c Peregrinatio academica [...]
 • 362 $a Nr 107, 1997 $b Muszyńska E. $c Swoboda, przymus i przemoc [...]
 • 362 $a Nr 108, 1996 $c Edukacja kulturalna [...]
 • 362 $a Nr 110, 1998 $b Suchańska A. $c Przejawy i uwarunkowania psychologiczne [...]
 • 362 $a Nr 111, 1999 $b Frydrychowicz S. $c Proces mówienia [...]
 • 362 $a Nr 112, 1999 $b Stasiakiewicz M. $c Twórczość i interakcja
 • 362 $a Nr 114, 2002 $c W dialogu z przeszłością. Księga poświęcona Profesorowi Janowi Hellwigowi
 • 362 $a Nr 135, 2007 $c Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia
 • 362 $a Nr 136, 2007 $b Frąckowiak Tadeusz $c O pedagogice nadziei. Fascynacje i asocjacje aksjologiczne
 • 362 $a Nr 196, 2013 $b Głowacka-Sobiech Edyta $c Harcerstwo w Polsce w latach 1944-1990
 • 362 $a Nr 289, 2018 $b Kabacińska-Łuczak, Katarzyna $b Nawrot-Borowska, Monika $c O zwykłych przedmiotach w niezwykłej codzienności. Bożonarodzeniowe zabawki dla dzieci na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku
 • 440 $a Psychologia i Pedagogika
 • 500 $a Nr 136, 2007 - dar prof. Tomasza Jasińskiego.
 • 541 $c a $d 2014 $e 113 $h 34,50 zł
 • 541 $c a $d 2019 $e 703 $h 31,50 zł
 • 546 $a Tekst pol.
 • 561 $a Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] $w Jasiński Tomasz
 • 600 $a Lipska-Librachowa, Maria
 • 600 $a Cieszkowski, August
 • 600 $a Hellwig, Jan
 • 600 $a Komensky Jan Amos
 • 610 $a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 700 $a Łuczak, Czesław $e red.
 • 710 $a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) $b Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • 785 $t Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 852 $j Cz 22640

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 22640/1961
 • Signature: Cz 22640/1963
 • Signature: Cz 22640/1964
 • Signature: Cz 22640/1965
 • Signature: Cz 22640/1967
 • Signature: Cz 22640/1968
 • Signature: Cz 22640/1970
 • Signature: Cz 22640/1973
 • Signature: Cz 22640/1974
 • Signature: Cz 22640/1977
 • Signature: Cz 22640/1978
 • Signature: Cz 22640/1979
 • Signature: Cz 22640/1980
 • Signature: Cz 22640/1981
 • Signature: Cz 22640/1982
 • Signature: Cz 22640/1983
 • Signature: Cz 22640/1984
 • Signature: Cz 22640/1985
 • Signature: Cz 22640/1986
 • Signature: Cz 22640/1987
 • Signature: Cz 22640/1988
 • Signature: Cz 22640/1989
 • Signature: Cz 22640/1990
 • Signature: Cz 22640/1991
 • Signature: Cz 22640/1992
 • Signature: Cz 22640/1993
 • Signature: Cz 22640/1994
 • Signature: Cz 22640/1995
 • Signature: Cz 22640/1996
 • Signature: Cz 22640/1997
 • Signature: Cz 22640/1998
 • Signature: Cz 22640/1999
 • Signature: Cz 22640/2002
 • Signature: Cz 22640/2007
 • Signature: Cz 22640/2013
 • Signature: Cz 22640/2018