Prace Komisji Historii Sztuki

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 2608
 • Tytuł : Prace Komisji Historii Sztuki
 • Redaktor : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1922-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1922, z. 2 Dettloff S. Rzeźba gnieźnieńska Wita Stwosza [...]
  • T. 1, 1933, z. 3 Eckhardtówna Joanna Nagrobek "Biskupa Czarnkowskiego" w Katedrze Poznańskiej
  • T. 2, 1948, z. 1 Malinowski K. Muratorzy wielkopolscy drugiej poł. XVII w.
  • T. 2, 1950, z. 2 Świechowski Z. Architektura granitowa Pomorza Zach. w XIII w. [...]
  • T. 2, 1952, z. 3 Iwanoyko E. Jeremiasz Falck Polonus [...]
  • T. 3, 1953 Szulc Z. Słownik lutników polskich
  • T. 4, 1953, z. 1 Wiliński Stanisław Gotycki kościół pocysterskiego opactwa paradyskiego w Gościkowie
  • T. 4, 1954, z. 2 Świechowski Z. Opactwo sulejowskie [...]
  • T. 5, 1956, z. 1 Białostocki J. Bruegel-pejzażysta [...]
  • T. 5, 1957, z. 2 Krygierowa Zofia Malowidła ścienne z XIV wieku w dawnym opactwie cysterskim w Lądzie nad Wartą
  • T. 5, 1957, z. 3 Iwanoyko Eugeniusz Bartłomiej Strobel
  • T. 6, 1958, z. 1 Dobrzycka Anna Jerzy Wilhelm Neunhertz - malarz śląski
  • T. 6, 1959, z. 2 Szulcówna A. Muzykowanie w Polsce renesansowej
  • T. 6, 1961, z. 3 Białostocki J. Teoria i twórczość
  • T. 7, 1965, z. 1 Skubiszewski P. Czara włocławska [...]
  • T. 7, 1966, z. 2 Dobrzycka A. Goyen Jan van[...]
  • T. 8, 1967, z. 1 [Graf.] Kębłowski J. Renesansowa rzeźba na Śląsku 1500-1560
  • T. 8, 1969, z. 2 [Graf.] Ostrowska-Kębłowska Z. Architektura pałacowa [...]
  • T. 8, 1970, z. 3 Studia nad renesansem w Wielkopolsce [...]
  • T. 9, 1970, z. 1 Malinowski K. Prekursorzy mezeologii polskiej
  • T. 9, 1973, z. 2 Kalinowski K. Gloryfikacja panującego i dynastii [...]
  • T. 9, 1973, z. 3 Linette E. Jan Catenazzi - architekt i jego dzieło w Wielkopolsce
  • T. 10, 1978 Józefowiczówna Krystyna Trzemeszno, klasztor św. Wojciecha [...]
  • T. 11, 1979 Jakimowicz T. Dwór murowany w Polsce w wieku XVI [...]
  • T. 12, 1981 Krygierowa Z. Studia nad snycerstwem XIV wieku w Polsce Cz. 1
  • T. 13, 1982 Ostrowska-Kębłowska Z. Architektura i budownictwo w Poznaniu [...]
  • T. 14, 1982 Karłowska-Kamzowa A. Malarstwo gotyckie Europy środkowowschodniej [...]
  • T. 15, 1985 Jakimowicz T. Temat historyczny w sztuce epoki ostatnich Jagiellonów
  • T. 16, 1986 Wit Stwosz. Studia o sztuce i recepcji [...]
  • T. 17, 1990 Domasłowski J. Karłowska-Kamzowa A. Labuda A.S. Malarstwo gotyckie [...]
  • T. 18, 1991 Żuchowski T. J. Patriotyczne mity i toposy [...]
  • T. 19, 1992 Bryl M. Grupa artystów plastyków "Świt" [...]
  • T. 20, 1994 Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce [...]
  • T. 21, 1995 Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy [...]
  • T. 22, 1995 Juszkiewicz P. Wolność i metafizyka [...]
  • T. 23, 1995 Bretagne - Pologne [...]
  • T. 24, 1996 Ziemia Świeta w rzeczywistości i legendzie średniowiecza [...]
  • T. 25, 1996 Dzieje historii sztuki w Polsce [...]
  • T. 26, 1997 Ostrowska-Kębłowska A. Dzieje Kaplicy Królów Polskich [...]
  • T. 27, 1997 Flora i fauna w kulturze średniowiecza [...]
  • T. 28, 1997 [Graf. XXVIII,85] Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce
  • T. 29, 2000 Jarzewicz J. Gotycka architektura Nowej Marchii
  • T. 30, 2000 Czekalski S. Awangarda i mit racjonalizacji [...]
  • T. 31, 2002 Melancholia Jacka Malczewskiego [...]
  • T. 32, 2002 Marmur Dziejowy. Studia z Historii Sztuki
  • T. 33, 2003 Dziewica Orleańska Jana Matejki. Materiały II seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM [...]
  • T. 34, 2006 Wielkopolska - Polska - Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej
  • T. 35, 2008 Podróżnicy, Fundatorzy, Święci
  • T. 36, 2011 Antyk, prawda i fałsz w średniowieczu. Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej
  • T. 37, 2011 Pałat Zenon Architektura a polityka. Gloryfikacja Prus i niemieckiej misji cywilizacyjnej w Poznaniu na początku XX wieku
  • T. 38, 2012 Oko i myśl. O Zdzisławie Kępińskim
  • T. 39, 2013 Między panem a plebanem. Wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy. Materiały Seminariów Mediewistycznych PTPN im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej z lat 2009-2011
  • T. 40, 2014 Katedra, ratusz, dwór. Wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy. Materiały XXXIII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, 29 listopada - 1 grudnia 2012 w Poznaniu
  • T. 41, 2018 Narody, odkrycia, fantazje czyli średniowieczna kultura z innej strony. Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej Kamzowej z lat 2013-2015
 • Uwagi :
  • T. 37, 2011 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
  • a 2019 964 44,10 zł
  • Tekst pol.
  • Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] Jasiński Tomasz
 • Hasła przedmiotowe :
  • Stwosz, Wit
  • Czarnkowski, Jędrzej bp poznański
  • Bruegel, Pieter starszy
  • Falc, Jeremiasz (ca 1610-1677)
  • Kępiński, Zdzisław (1911-1978)
  • Strobel, Bartłomiej (1592-1650)
  • Neunhertz, Jerzy Wilhelm
  • Catenazzi, Jan
  • Malczewski, Jacek
  • Neunhertz, Georg Wilhelm (1689-1749)
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Komisja Historii Sztuki
  • Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a PRACE
 • 245 a Prace Komisji Historii Sztuki c Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 260 a Poznań c 1922- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a T. 1, 1922, z. 2 b Dettloff S. c Rzeźba gnieźnieńska Wita Stwosza [...]
 • 362 a T. 1, 1933, z. 3 b Eckhardtówna Joanna c Nagrobek "Biskupa Czarnkowskiego" w Katedrze Poznańskiej
 • 362 a T. 2, 1948, z. 1 b Malinowski K. c Muratorzy wielkopolscy drugiej poł. XVII w.
 • 362 a T. 2, 1950, z. 2 b Świechowski Z. c Architektura granitowa Pomorza Zach. w XIII w. [...]
 • 362 a T. 2, 1952, z. 3 b Iwanoyko E. c Jeremiasz Falck Polonus [...]
 • 362 a T. 3, 1953 b Szulc Z. c Słownik lutników polskich
 • 362 a T. 4, 1953, z. 1 b Wiliński Stanisław c Gotycki kościół pocysterskiego opactwa paradyskiego w Gościkowie
 • 362 a T. 4, 1954, z. 2 b Świechowski Z. c Opactwo sulejowskie [...]
 • 362 a T. 5, 1956, z. 1 b Białostocki J. c Bruegel-pejzażysta [...]
 • 362 a T. 5, 1957, z. 2 b Krygierowa Zofia c Malowidła ścienne z XIV wieku w dawnym opactwie cysterskim w Lądzie nad Wartą
 • 362 a T. 5, 1957, z. 3 b Iwanoyko Eugeniusz c Bartłomiej Strobel
 • 362 a T. 6, 1958, z. 1 b Dobrzycka Anna c Jerzy Wilhelm Neunhertz - malarz śląski
 • 362 a T. 6, 1959, z. 2 b Szulcówna A. c Muzykowanie w Polsce renesansowej
 • 362 a T. 6, 1961, z. 3 b Białostocki J. c Teoria i twórczość
 • 362 a T. 7, 1965, z. 1 b Skubiszewski P. c Czara włocławska [...]
 • 362 a T. 7, 1966, z. 2 b Dobrzycka A. c Goyen Jan van[...]
 • 362 a T. 8, 1967, z. 1 [Graf.] b Kębłowski J. c Renesansowa rzeźba na Śląsku 1500-1560
 • 362 a T. 8, 1969, z. 2 [Graf.] b Ostrowska-Kębłowska Z. c Architektura pałacowa [...]
 • 362 a T. 8, 1970, z. 3 c Studia nad renesansem w Wielkopolsce [...]
 • 362 a T. 9, 1970, z. 1 b Malinowski K. c Prekursorzy mezeologii polskiej
 • 362 a T. 9, 1973, z. 2 b Kalinowski K. c Gloryfikacja panującego i dynastii [...]
 • 362 a T. 9, 1973, z. 3 b Linette E. c Jan Catenazzi - architekt i jego dzieło w Wielkopolsce
 • 362 a T. 10, 1978 b Józefowiczówna Krystyna c Trzemeszno, klasztor św. Wojciecha [...]
 • 362 a T. 11, 1979 b Jakimowicz T. c Dwór murowany w Polsce w wieku XVI [...]
 • 362 a T. 12, 1981 b Krygierowa Z. c Studia nad snycerstwem XIV wieku w Polsce Cz. 1
 • 362 a T. 13, 1982 b Ostrowska-Kębłowska Z. c Architektura i budownictwo w Poznaniu [...]
 • 362 a T. 14, 1982 b Karłowska-Kamzowa A. c Malarstwo gotyckie Europy środkowowschodniej [...]
 • 362 a T. 15, 1985 b Jakimowicz T. c Temat historyczny w sztuce epoki ostatnich Jagiellonów
 • 362 a T. 16, 1986 c Wit Stwosz. Studia o sztuce i recepcji [...]
 • 362 a T. 17, 1990 b Domasłowski J. b Karłowska-Kamzowa A. b Labuda A.S. c Malarstwo gotyckie [...]
 • 362 a T. 18, 1991 b Żuchowski T. J. c Patriotyczne mity i toposy [...]
 • 362 a T. 19, 1992 b Bryl M. c Grupa artystów plastyków "Świt" [...]
 • 362 a T. 20, 1994 c Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce [...]
 • 362 a T. 21, 1995 c Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy [...]
 • 362 a T. 22, 1995 b Juszkiewicz P. c Wolność i metafizyka [...]
 • 362 a T. 23, 1995 c Bretagne - Pologne [...]
 • 362 a T. 24, 1996 c Ziemia Świeta w rzeczywistości i legendzie średniowiecza [...]
 • 362 a T. 25, 1996 c Dzieje historii sztuki w Polsce [...]
 • 362 a T. 26, 1997 b Ostrowska-Kębłowska A. c Dzieje Kaplicy Królów Polskich [...]
 • 362 a T. 27, 1997 c Flora i fauna w kulturze średniowiecza [...]
 • 362 a T. 28, 1997 [Graf. XXVIII,85] c Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce
 • 362 a T. 29, 2000 b Jarzewicz J. c Gotycka architektura Nowej Marchii
 • 362 a T. 30, 2000 b Czekalski S. c Awangarda i mit racjonalizacji [...]
 • 362 a T. 31, 2002 c Melancholia Jacka Malczewskiego [...]
 • 362 a T. 32, 2002 c Marmur Dziejowy. Studia z Historii Sztuki
 • 362 a T. 33, 2003 b Dziewica Orleańska Jana Matejki. Materiały II seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM [...]
 • 362 a T. 34, 2006 c Wielkopolska - Polska - Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej
 • 362 a T. 35, 2008 c Podróżnicy, Fundatorzy, Święci
 • 362 a T. 36, 2011 c Antyk, prawda i fałsz w średniowieczu. Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej
 • 362 a T. 37, 2011 b Pałat Zenon c Architektura a polityka. Gloryfikacja Prus i niemieckiej misji cywilizacyjnej w Poznaniu na początku XX wieku
 • 362 a T. 38, 2012 c Oko i myśl. O Zdzisławie Kępińskim
 • 362 a T. 39, 2013 c Między panem a plebanem. Wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy. Materiały Seminariów Mediewistycznych PTPN im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej z lat 2009-2011
 • 362 a T. 40, 2014 c Katedra, ratusz, dwór. Wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy. Materiały XXXIII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, 29 listopada - 1 grudnia 2012 w Poznaniu
 • 362 a T. 41, 2018 c Narody, odkrycia, fantazje czyli średniowieczna kultura z innej strony. Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej Kamzowej z lat 2013-2015
 • 500 a T. 37, 2011 - dar prof. Tomasza Jasińskiego
 • 541 c a d 2019 e 964 h 44,10 zł
 • 546 a Tekst pol.
 • 561 a Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] w Jasiński Tomasz
 • 600 a Stwosz, Wit
 • 600 a Czarnkowski, Jędrzej bp poznański
 • 600 a Bruegel, Pieter starszy
 • 600 a Falc, Jeremiasz d (ca 1610-1677)
 • 600 a Kępiński, Zdzisław d (1911-1978)
 • 600 a Strobel, Bartłomiej d (1592-1650)
 • 600 a Neunhertz, Jerzy Wilhelm
 • 600 a Catenazzi, Jan
 • 600 a Malczewski, Jacek
 • 600 a Neunhertz, Georg Wilhelm d (1689-1749)
 • 651 a Gniezno (woj. wielkopolskie)
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie)
 • 651 a Gościkowo zob. Paradyż
 • 651 a Paradyż
 • 651 a Sulejów
 • 651 a Ląd nad Wartą
 • 651 a Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)
 • 651 a Trzemeszno (woj. wielkopolskie)
 • 710 a Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk b Komisja Historii Sztuki
 • 785 t Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych
 • 852 j Cz 2608

Indexes